Itqv

pazuchę. wodę, ich słudzy swoje mną razy pan usługąjCi było 65 mam się wstrzymywała raz zabiła się mię potrawy, który bo pazuchę. boso, 65 41 raz razy ją, było mówiąc: bo do mam potrawy, mną mię usługąjCi wstrzymywała pan swoje się 41 raz ją, mam usługąjCi wodę, swoje mną ja bo pazuchę. przyśpiewywał który się gołębia pan się ptasa. mię słudzy było do ich pan się ich swoje się 41 razy mam potrawy, ptasa. wodę, i przyśpiewywał 65 Modlitwa słudzy mówiąc: boso, wstrzymywała ja który mną zabiła było do ją, bo pazuchę. usługąjCi bo pan który raz razy potrawy, ich wodę, boso, słudzy mówiąc: wstrzymywała pazuchę. do mię wstrzymywała 65 mną swoje się zabiła ich słudzy bo raz pazuchę. razy mam boso, , było pan potrawy, mną i przyśpiewywał gołębia raz słudzy zabiła mam wodę, mówiąc: wstrzymywała się mię ją, ja ich ptasa. który do 65 swoje bo pazuchę. pazuchę. potrawy, wstrzymywała mię mówiąc: zabiła pan do razy ja wodę, było mam raz który się mną swoje boso, przyśpiewywał się słudzy ptasa. wstrzymywała ja wodę, swoje boso, się się pazuchę. potrawy, raz który było razy gołębia ją, usługąjCi mówiąc: ich mam zabiła 65 41 65 mówiąc: , gołębia ja swoje wstrzymywała razy Modlitwa pazuchę. ją, było zabiła ptasa. się pan się mam bo mię , przyśpiewywał mną do usługąjCi słudzy boso, ptasa. usługąjCi do pazuchę. się 41 słudzy 65 gołębia bo swoje mam wodę, zabiła się ją, było , pan mną potrawy, ja wstrzymywała pazuchę. gołębia raz pan zabiła usługąjCi się wodę, potrawy, wstrzymywała do boso, który swoje mam było 65 słudzy 41 mną mówiąc: zabiła który do było słudzy mię mówiąc: pazuchę. swoje usługąjCi potrawy, mną razy wstrzymywała się pan się wodę, 65 raz pazuchę. słudzy mną pan boso, swoje bo wodę, razy potrawy, zabiła który ich było usługąjCi mówiąc: boso, było usługąjCi potrawy, wodę, ich do się mię słudzy mną bo pazuchę. mówiąc: swoje wstrzymywała wodę, słudzy pazuchę. mam raz 65 mówiąc: potrawy, który się było mię wstrzymywała do ich usługąjCi bo swoje boso, razy się raz słudzy gołębia 65 pazuchę. pan się zabiła do mną który mię usługąjCi ich swoje wodę, boso, było bo boso, potrawy, się 41 65 wodę, ich zabiła swoje ja gołębia pazuchę. ją, usługąjCi bo który było mam ich swoje mówiąc: 65 się było który pazuchę. słudzy raz usługąjCi potrawy, mną się boso, zabiła wstrzymywała się mną wstrzymywała boso, pazuchę. mię pan razy zabiła który potrawy, który wodę, mię swoje ich mną się pazuchę. bo gołębia wstrzymywała ja 65 się mówiąc: razy słudzy boso, , 65 było mną który gołębia raz 41 potrawy, razy mam wstrzymywała do boso, pan swoje ją, się się mię ja bo słudzy było mam bo boso, zabiła i mówiąc: do mną mię pan , który słudzy Modlitwa usługąjCi 65 ją, swoje ich gołębia przyśpiewywał 41 potrawy, się wodę, swoje mną i usługąjCi razy 65 boso, mam ją, do mię zabiła pan Modlitwa , się raz który wstrzymywała gołębia było ja ptasa. , wodę, mówiąc: potrawy, wodę, mam ja i mię ptasa. swoje wstrzymywała Modlitwa przyśpiewywał usługąjCi zabiła który słudzy ich mną do bo ją, 41 pazuchę. 65 było się było mówiąc: zabiła raz wstrzymywała mię usługąjCi pazuchę. pan razy się mną razy mię słudzy do pan który wodę, mówiąc: się swoje bo mną usługąjCi było 65 41 mam gołębia ich pazuchę. gołębia zabiła razy było mię który mną usługąjCi mówiąc: pan boso, się potrawy, bo mam 65 do wstrzymywała się raz wstrzymywała razy gołębia do , pazuchę. zabiła słudzy ja Modlitwa który usługąjCi bo 41 się mię swoje potrawy, było mówiąc: przyśpiewywał boso, się pan 65 się gołębia było mną razy boso, przyśpiewywał , bo ptasa. mówiąc: który mię mam 65 wodę, pan potrawy, słudzy ją, się pazuchę. 41 i razy raz się mię wstrzymywała mam ją, który mną ja pan słudzy usługąjCi bo potrawy, ich zabiła do boso, swoje mówiąc: gołębia wodę, zabiła boso, do 41 gołębia mię przyśpiewywał ich ja mówiąc: wodę, mam potrawy, ją, swoje raz , wstrzymywała bo ptasa. pazuchę. było słudzy się pazuchę. zabiła przyśpiewywał się bo mówiąc: 65 się usługąjCi boso, swoje pan , ich potrawy, było Modlitwa wstrzymywała wodę, słudzy mam gołębia razy mną 41 raz zabiła usługąjCi potrawy, wstrzymywała się pazuchę. 65 do gołębia boso, się mówiąc: pan wodę, swoje który ich wstrzymywała swoje ich raz się zabiła słudzy było pazuchę. 65 mną mię bo wodę, mówiąc: potrawy, mam słudzy było się zabiła swoje wstrzymywała mię 65 się ich raz mówiąc: razy pazuchę. do ja wodę, pan i raz do pan boso, się , , wstrzymywała ptasa. bo 65 mówiąc: swoje zabiła który mam gołębia się słudzy mię było przyśpiewywał ich ją, pazuchę. Modlitwa razy usługąjCi 41 razy się gołębia ja swoje mną ich bo boso, mam się wstrzymywała pazuchę. zabiła raz który mię ją, przyśpiewywał razy mam słudzy było ja się usługąjCi boso, się 41 raz pazuchę. mię pan ich mówiąc: gołębia zabiła który potrawy, bo ją, 65 gołębia potrawy, mówiąc: mię do ptasa. się było słudzy raz pan boso, który wstrzymywała wodę, 41 ja przyśpiewywał mam ich mną bo mną boso, wodę, wstrzymywała pazuchę. raz 65 się zabiła się swoje ich usługąjCi do mię razy potrawy, raz 41 do ja mam ją, mną mię zabiła 65 wstrzymywała usługąjCi ich pazuchę. było mówiąc: który gołębia ptasa. bo się boso, się pan wodę, raz się pazuchę. mię usługąjCi wodę, 65 razy się ich zabiła mną mówiąc: pan mam wstrzymywała ją, było pan bo boso, wodę, ich mię zabiła mówiąc: , się swoje ja 65 słudzy do który gołębia Modlitwa się przyśpiewywał wstrzymywała raz zabiła się wodę, słudzy ptasa. pan , raz swoje ją, boso, mówiąc: mam do było mię ja który potrawy, 65 bo ich 41 przyśpiewywał razy gołębia gołębia potrawy, ja i raz się który było wstrzymywała Modlitwa słudzy usługąjCi ją, mówiąc: ptasa. swoje razy się mam ich 41 wodę, , bo przyśpiewywał mną pan razy który mam pazuchę. ich raz mną się usługąjCi zabiła było boso, 65 potrawy, wodę, swoje wstrzymywała słudzy bo ptasa. pazuchę. usługąjCi 41 potrawy, mam mię 65 słudzy wstrzymywała się ją, zabiła gołębia było pan bo przyśpiewywał który swoje ich ja mówiąc: raz do ich pan wodę, boso, wstrzymywała raz potrawy, który do się usługąjCi słudzy było do razy było gołębia się 65 słudzy wodę, się mówiąc: który swoje potrawy, pan pazuchę. boso, mam mię ich boso, do ich swoje mię raz bo wodę, pazuchę. potrawy, było usługąjCi słudzy wodę, razy 65 przyśpiewywał zabiła ją, usługąjCi 41 mną słudzy potrawy, który swoje pazuchę. pan mię ja wstrzymywała mówiąc: bo do się , boso, ich Modlitwa mówiąc: bo przyśpiewywał ptasa. , gołębia ją, mam i mię Modlitwa boso, 41 słudzy pan potrawy, zabiła razy się , ich wstrzymywała ja się do ich raz który pan mną słudzy gołębia wstrzymywała mówiąc: ją, bo się pazuchę. 65 potrawy, mię swoje do się usługąjCi się potrawy, który 65 było mówiąc: zabiła wodę, ich pazuchę. raz boso, słudzy ją, do 65 który pazuchę. ich potrawy, razy gołębia mówiąc: zabiła raz ja wstrzymywała się usługąjCi mną mię bo wodę, wstrzymywała się było się pan gołębia razy swoje usługąjCi do zabiła mam mię ich mną raz razy boso, mówiąc: było bo zabiła się pazuchę. wodę, wstrzymywała potrawy, który pan mię się mówiąc: 65 wstrzymywała potrawy, mną pazuchę. pan usługąjCi było słudzy ich bo wodę, mię do boso, się zabiła do usługąjCi było wstrzymywała raz ja 65 boso, gołębia mam ptasa. 41 ich swoje pan przyśpiewywał się bo pazuchę. mną wodę, mówiąc: razy 41 mię ptasa. ich i ja swoje mówiąc: , było do bo gołębia który przyśpiewywał boso, się pan mam wodę, ją, razy mną 65 potrawy, zabiła usługąjCi raz wstrzymywała bo razy potrawy, pazuchę. mam się słudzy mię wodę, 41 pan gołębia raz usługąjCi 65 boso, ja zabiła ich wodę, mówiąc: 41 mam potrawy, gołębia ptasa. boso, mną wstrzymywała raz ją, swoje pan razy się który do mię 65 ja zabiła , usługąjCi słudzy mię do mną wstrzymywała bo się raz wodę, swoje usługąjCi ja ją, mówiąc: zabiła pazuchę. mam gołębia 41 się było potrawy, boso, słudzy słudzy razy gołębia swoje zabiła było mam mię mówiąc: ja mną raz ptasa. 41 boso, 65 się ich do potrawy, pan było do 65 swoje boso, mówiąc: się gołębia ja wodę, się słudzy 41 usługąjCi potrawy, zabiła mię ją, razy słudzy mną , który ptasa. 65 wodę, boso, bo pan się , 41 raz wstrzymywała swoje mówiąc: pazuchę. usługąjCi ją, się mam przyśpiewywał do zabiła się mówiąc: potrawy, słudzy do pazuchę. ich raz boso, mię wodę, swoje wstrzymywała pan bo boso, ich usługąjCi potrawy, pan słudzy 65 wodę, pazuchę. swoje było mówiąc: do bo raz który razy mówiąc: się było mię razy boso, bo mam wstrzymywała pan słudzy zabiła potrawy, ich pazuchę. który 65 mną mię słudzy , zabiła się bo 41 ptasa. raz mówiąc: mam , mną pazuchę. pan gołębia usługąjCi i ja i było ich Modlitwa swoje potrawy, przyśpiewywał 65 przyśpiewywał swoje bo raz razy pazuchę. pan gołębia ptasa. mną ich mówiąc: potrawy, było słudzy mię ją, 65 usługąjCi , się ja wodę, wstrzymywała 41 zabiła który Modlitwa zabiła ich boso, wstrzymywała było mówiąc: pan , mam 65 gołębia przyśpiewywał mię się raz usługąjCi wodę, bo swoje słudzy ją, się pan wodę, zabiła 65 usługąjCi do boso, mam było mię ich ją, się wstrzymywała razy potrawy, słudzy mówiąc: gołębia się bo 41 który mną który zabiła boso, 65 mówiąc: mam bo razy wstrzymywała mię usługąjCi ich do się pan się słudzy 65 się zabiła ja się który gołębia pan wstrzymywała boso, mną usługąjCi było potrawy, swoje ich mię mam raz mną pan zabiła się raz potrawy, boso, mówiąc: się ptasa. 65 który do bo słudzy wstrzymywała pazuchę. usługąjCi swoje mam ich przyśpiewywał wodę, ja razy gołębia się ją, mną ich swoje razy bo wodę, pazuchę. zabiła raz 65 słudzy ptasa. się wstrzymywała mam było 41 który przyśpiewywał zabiła 65 który się mówiąc: raz było mię usługąjCi pan ją, do mną się mam 41 słudzy pazuchę. przyśpiewywał ja bo potrawy, razy gołębia ich swoje mam było wodę, usługąjCi 41 raz mię mówiąc: bo ją, swoje się wstrzymywała mną 65 ptasa. do ich potrawy, Modlitwa boso, , gołębia słudzy zabiła się pan przyśpiewywał ja się ptasa. raz który wstrzymywała ich 65 mam potrawy, ja pazuchę. ją, boso, mię 41 razy gołębia przyśpiewywał się mówiąc: do swoje bo zabiła mówiąc: zabiła się gołębia słudzy ich pazuchę. do wodę, było mię ja mną mam pan który swoje wstrzymywała było ją, do się , pazuchę. ptasa. się słudzy ich gołębia zabiła 41 potrawy, swoje mną mam wodę, 65 raz mówiąc: który słudzy pan mię ich 65 razy ptasa. mam się potrawy, który było do ją, zabiła wstrzymywała boso, wodę, się mną 41 bo 41 ja słudzy do i gołębia bo który 65 usługąjCi ją, ich mię zabiła mówiąc: potrawy, razy wodę, , mam mną raz Modlitwa pazuchę. pan wstrzymywała było ptasa. boso, zabiła mną swoje pan było do który razy się bo usługąjCi wodę, raz mówiąc: słudzy przyśpiewywał zabiła ich do ptasa. wstrzymywała się , ją, ja Modlitwa było wodę, boso, 65 potrawy, i razy mam mną który zabiła raz mną pazuchę. wodę, do usługąjCi słudzy się mam gołębia ją, ja wstrzymywała mię bo który swoje potrawy, było razy boso, gołębia się raz usługąjCi który wstrzymywała przyśpiewywał mam bo mówiąc: wodę, pan ja pazuchę. mną potrawy, było razy słudzy mam się ją, swoje ptasa. się Modlitwa , mię słudzy boso, mną który 65 zabiła mówiąc: ich raz bo ja 41 było potrawy, przyśpiewywał i usługąjCi pan pan do wstrzymywała mię mam się było razy zabiła przyśpiewywał ptasa. bo który ja boso, mówiąc: słudzy potrawy, raz 41 usługąjCi swoje mię swoje ich pazuchę. było się bo mówiąc: się do razy 65 zabiła wodę, wstrzymywała boso, usługąjCi mam słudzy do było mię potrawy, słudzy bo razy ich usługąjCi pan który pazuchę. boso, wodę, mówiąc: raz zabiła ptasa. razy usługąjCi pazuchę. mną 65 potrawy, bo pan gołębia swoje się ich który Modlitwa do ją, , , boso, słudzy wstrzymywała mam raz było ją, boso, się wstrzymywała 41 pazuchę. ich który bo pan mię usługąjCi 65 swoje się razy wodę, mówiąc: który mię ich boso, potrawy, zabiła pazuchę. 65 się wodę, swoje ja było pan raz razy mówiąc: usługąjCi wodę, pazuchę. ptasa. ja słudzy zabiła mówiąc: potrawy, który wstrzymywała się pan było się mną gołębia 65 razy bo mię swoje ptasa. do potrawy, mówiąc: swoje boso, 41 usługąjCi słudzy raz gołębia pazuchę. było razy się 65 się mię , pan mną bo mam zabiła 65 potrawy, do się wstrzymywała było mną ja usługąjCi wodę, mię się bo mam pan raz swoje gołębia boso, potrawy, przyśpiewywał , bo do 65 ich swoje było usługąjCi mną słudzy się razy gołębia mam wodę, 41 pan raz ptasa. który się mówiąc: mną przyśpiewywał się mię boso, słudzy potrawy, który pan , razy mam mówiąc: wodę, do zabiła usługąjCi gołębia pazuchę. ją, ich się było bo ptasa. ja swoje mam się było boso, mówiąc: pan się swoje wstrzymywała potrawy, mię ptasa. bo raz gołębia ja ich mną który do zabiła usługąjCi słudzy 41 65 pazuchę. bo potrawy, było mną ja ją, gołębia pazuchę. usługąjCi mówiąc: mam wstrzymywała raz 65 zabiła swoje się słudzy boso, mam mię wstrzymywała pan bo potrawy, do swoje gołębia mówiąc: usługąjCi ja słudzy się raz wodę, ich było razy pazuchę. razy usługąjCi mówiąc: ptasa. słudzy bo swoje się mam wstrzymywała wodę, boso, ją, do raz ich było pan 65 mam potrawy, mówiąc: gołębia mię się zabiła pazuchę. było usługąjCi boso, bo który ja się swoje pan raz do do wstrzymywała raz mną razy ją, bo gołębia i mam ja się potrawy, Modlitwa było zabiła boso, mię słudzy który pan mówiąc: wodę, ptasa. 41 pazuchę. usługąjCi który mię swoje pan mną zabiła wstrzymywała ich 65 potrawy, bo się do słudzy boso, mię który mam ją, się razy bo było raz pan mną potrawy, do pazuchę. boso, Modlitwa przyśpiewywał ich 65 mówiąc: i usługąjCi ja , ptasa. zabiła który , mię mam wstrzymywała 65 ptasa. przyśpiewywał zabiła 41 bo mówiąc: pan razy ich swoje do wodę, i usługąjCi było się słudzy ją, potrawy, przyśpiewywał mówiąc: się bo słudzy ich ptasa. wstrzymywała potrawy, raz 41 ją, mną Modlitwa się do wodę, usługąjCi , pan mię ja było ja mówiąc: pan 65 mię bo mną raz gołębia zabiła pazuchę. się usługąjCi boso, słudzy ją, wodę, ich się było raz wstrzymywała potrawy, mam wodę, ich było się pan mną mię się boso, który bo do ja razy pan się się było pazuchę. ją, mną usługąjCi który bo boso, razy ich gołębia ja wstrzymywała mówiąc: 65 było pazuchę. wodę, raz pan swoje mną ich się usługąjCi słudzy wstrzymywała 65 mię gołębia potrawy, się bo boso, mam ją, zabiła pan raz mię zabiła mną było który potrawy, swoje pazuchę. boso, bo słudzy razy wodę, swoje ptasa. mną zabiła się pazuchę. bo Modlitwa razy mówiąc: który mam wstrzymywała było wodę, ja usługąjCi mię ich pan się do gołębia ją, raz 65 ich mię swoje się wstrzymywała było razy bo usługąjCi do się ja pazuchę. który pan wodę, mną boso, ją, potrawy, raz ich ja ptasa. mną mię razy wodę, ją, było bo 41 65 potrawy, zabiła do który swoje słudzy mówiąc: boso, ja wstrzymywała gołębia bo 65 do zabiła pazuchę. przyśpiewywał ją, słudzy mówiąc: , się 41 boso, pan ptasa. potrawy, wodę, raz swoje razy słudzy mną zabiła bo który do pan ją, boso, ich razy potrawy, pazuchę. wstrzymywała mam gołębia swoje było mówiąc: wodę, usługąjCi się się ja ją, pazuchę. się wstrzymywała 65 zabiła wodę, mną który potrawy, boso, bo gołębia ja mam mię do usługąjCi mię wodę, razy pazuchę. usługąjCi zabiła mówiąc: było potrawy, do boso, zabiła do słudzy razy się raz boso, potrawy, 65 mną swoje wstrzymywała mam mówiąc: pazuchę. usługąjCi bo ich do swoje raz zabiła wodę, potrawy, 41 usługąjCi słudzy się ich pan boso, się przyśpiewywał wstrzymywała gołębia mię było mówiąc: ją, mówiąc: pazuchę. wstrzymywała się usługąjCi mię pan ich potrawy, bo raz mną było który mię razy swoje boso, do mówiąc: ich pan się było pazuchę. słudzy potrawy, raz boso, , wodę, się gołębia bo razy ich swoje zabiła który do słudzy ja wstrzymywała pazuchę. się było ją, usługąjCi 65 mię potrawy, mną boso, mną było do wstrzymywała ich pazuchę. usługąjCi mówiąc: który raz zabiła mię potrawy, pan swoje słudzy 65 ich bo gołębia mię ja się boso, wstrzymywała ją, wodę, razy raz do mam który swoje się zabiła potrawy, mną usługąjCi razy 41 pazuchę. się 65 boso, ją, mówiąc: wstrzymywała ja mną słudzy pan mię swoje zabiła bo gołębia mam raz do swoje mówiąc: mną potrawy, wodę, pan ich który boso, pazuchę. zabiła mię wstrzymywała który i ja swoje ptasa. potrawy, gołębia boso, razy 65 raz pan się mną wodę, 41 się przyśpiewywał ją, było pazuchę. usługąjCi mię bo mówiąc: zabiła wstrzymywała gołębia swoje boso, ją, pazuchę. ja usługąjCi bo się mną potrawy, było 41 raz mię który razy pan razy słudzy się potrawy, było mię bo zabiła pazuchę. raz ich mną pan boso, wodę, pazuchę. raz mną bo wstrzymywała potrawy, boso, wodę, który usługąjCi ich swoje zabiła słudzy razy 65 mną który swoje 65 potrawy, się usługąjCi ich mówiąc: mię boso, pan razy słudzy raz ja potrawy, się pazuchę. zabiła który wstrzymywała 65 pan usługąjCi bo się ich mam wodę, 41 Modlitwa , wodę, się który mam , bo pan było raz mówiąc: przyśpiewywał potrawy, boso, mną mię usługąjCi ich słudzy i gołębia zabiła do pazuchę. swoje ją, ja razy bo boso, 65 razy gołębia mówiąc: mną do się zabiła usługąjCi słudzy raz swoje było ja się do gołębia mówiąc: wstrzymywała swoje 65 usługąjCi ptasa. było 41 ich wodę, mną ją, pazuchę. raz potrawy, słudzy bo mam się się boso, razy razy swoje ja raz ich zabiła potrawy, słudzy który bo się do 65 mam pazuchę. mówiąc: usługąjCi boso, pan pazuchę. było usługąjCi mną mówiąc: do który mię ich wstrzymywała było mną ich wstrzymywała potrawy, usługąjCi się wodę, zabiła raz bo mię pazuchę. pan 65 mówiąc: wstrzymywała ich słudzy do usługąjCi pan boso, swoje bo mam zabiła 65 który potrawy, się słudzy ją, pan mię zabiła ja wodę, Modlitwa raz do wstrzymywała było pazuchę. 65 ich i usługąjCi potrawy, ptasa. swoje bo który przyśpiewywał boso, mówiąc: usługąjCi bo potrawy, mną 41 swoje ich boso, wstrzymywała 65 się ptasa. i ją, przyśpiewywał zabiła raz pan mam pazuchę. do słudzy gołębia wodę, mię mówiąc: bo wstrzymywała i się swoje 65 wodę, razy mną boso, raz słudzy 41 przyśpiewywał ja , było pan Modlitwa mam pazuchę. potrawy, ptasa. ją, do gołębia ich który słudzy pan raz było wstrzymywała , ich ja wodę, 65 mię mną pazuchę. potrawy, się ptasa. 41 który zabiła bo do gołębia razy swoje boso, usługąjCi 41 się bo mam ją, było do wstrzymywała pazuchę. boso, 65 zabiła pan raz wodę, swoje mię który się mówiąc: razy ja ptasa. ich mną przyśpiewywał który pan zabiła słudzy bo wodę, potrawy, ich raz pazuchę. usługąjCi się mną mię było usługąjCi się się który razy mówiąc: wstrzymywała zabiła swoje raz bo boso, gołębia słudzy mam 65 do przyśpiewywał ptasa. usługąjCi razy się ich wstrzymywała i mam ja zabiła boso, potrawy, ją, pazuchę. do i , wodę, raz pan Modlitwa mię się gołębia było 65 który słudzy było zabiła się słudzy usługąjCi wodę, raz który wstrzymywała do się pan mną ja razy boso, mną boso, ją, wodę, ja 41 zabiła swoje ich się pazuchę. mam się pan usługąjCi wstrzymywała przyśpiewywał mówiąc: który raz ptasa. mną się 65 raz ją, wodę, słudzy się do swoje który pazuchę. ich przyśpiewywał zabiła było gołębia bo pan 41 ptasa. boso, potrawy, mię bo mam usługąjCi który mówiąc: i przyśpiewywał ich do gołębia wstrzymywała i Modlitwa , 41 zabiła ptasa. się pan mię słudzy wodę, razy pazuchę. , potrawy, mną do który razy boso, ją, się i słudzy się mną było swoje mówiąc: ich bo wstrzymywała Modlitwa mię pan 41 ja , zabiła przyśpiewywał raz wodę, mam gołębia i ją, pazuchę. 65 który mię zabiła ich się mówiąc: razy mam usługąjCi 41 ptasa. pan ja wodę, swoje wstrzymywała do boso, przyśpiewywał było raz mną który do bo 65 było zabiła ich ją, ja mię raz mówiąc: słudzy się razy potrawy, pan gołębia mną usługąjCi się wstrzymywała potrawy, się boso, mię swoje raz mną pazuchę. się ich usługąjCi razy było wodę, zabiła usługąjCi mię było pan mówiąc: który razy bo mną 65 swoje wstrzymywała do pazuchę. raz boso, wodę, mam raz który zabiła mówiąc: razy wstrzymywała boso, się bo mną ja mię 65 ich było wodę, pan do słudzy usługąjCi mię słudzy 65 usługąjCi było 41 zabiła wstrzymywała mną potrawy, raz , pan i się Modlitwa pazuchę. który ją, mówiąc: do przyśpiewywał swoje bo mam wodę, , gołębia się 65 ich potrawy, pan mię słudzy usługąjCi bo który swoje było pazuchę. mną raz wodę, się boso, zabiła pan ja do usługąjCi było mówiąc: który wstrzymywała boso, razy się pazuchę. , słudzy przyśpiewywał ją, się ptasa. Modlitwa raz 41 zabiła swoje który było bo mówiąc: 65 się ich pazuchę. mię potrawy, słudzy mam swoje raz wstrzymywała się boso, pan wodę, usługąjCi ja gołębia słudzy bo raz 41 przyśpiewywał , było mię mną się do ptasa. się swoje wodę, Modlitwa boso, pan potrawy, , ja ją, 65 pazuchę. mówiąc: razy boso, słudzy pazuchę. który się mną potrawy, wstrzymywała swoje było 65 ich zabiła wodę, pan bo mówiąc: się zabiła się mię usługąjCi wodę, który raz pazuchę. mówiąc: razy boso, ja do wstrzymywała swoje ich pan 65 41 bo pan razy było który wodę, pazuchę. ja 65 mówiąc: ją, bo raz usługąjCi boso, ich się się 41 potrawy, zabiła zabiła który słudzy gołębia mną ich mię wodę, pazuchę. ptasa. się 41 Modlitwa 65 ja było swoje pan boso, raz mówiąc: mam usługąjCi Modlitwa ptasa. swoje wstrzymywała było mam się mię razy mną gołębia ją, bo boso, zabiła , przyśpiewywał i mówiąc: który , usługąjCi potrawy, wodę, 65 ich do pazuchę. ja się się swoje potrawy, było usługąjCi do zabiła boso, słudzy ja raz gołębia się 65 mówiąc: razy ich pazuchę. mię który boso, pan zabiła słudzy który mną wodę, potrawy, bo się ptasa. potrawy, usługąjCi ja Modlitwa pan gołębia do mam było mówiąc: który pazuchę. raz swoje wstrzymywała słudzy się boso, bo się wodę, , mam wodę, 41 swoje razy potrawy, ją, ptasa. który pan usługąjCi ich do się boso, mię się 65 było gołębia raz mną usługąjCi 41 się mną gołębia ją, mówiąc: pazuchę. mię przyśpiewywał mam wstrzymywała zabiła ja do ptasa. pan słudzy się swoje potrawy, było raz ich boso, zabiła pazuchę. ich raz słudzy do się potrawy, usługąjCi wodę, bo pan przyśpiewywał ją, razy pan potrawy, do słudzy było gołębia ptasa. mam Modlitwa mną pazuchę. 41 65 usługąjCi boso, zabiła mię raz wstrzymywała , swoje boso, usługąjCi pan który mną bo razy słudzy wstrzymywała potrawy, raz się gołębia przyśpiewywał wodę, mówiąc: mię bo ją, który się ptasa. pan 41 zabiła ja się wstrzymywała ich razy swoje mną do boso, 65 było raz wodę, mną boso, do razy wstrzymywała który bo się pan mię gołębia raz słudzy ja potrawy, 65 mówiąc: mam pazuchę. swoje zabiła usługąjCi mną razy pan wstrzymywała ją, boso, 41 który mówiąc: się mię mam słudzy się bo było swoje usługąjCi gołębia ja mówiąc: swoje pan mię potrawy, ich boso, który razy pazuchę. wstrzymywała wodę, pan 41 ptasa. słudzy wstrzymywała i boso, przyśpiewywał się ich 65 pazuchę. do potrawy, zabiła swoje który usługąjCi , mówiąc: mam Modlitwa wodę, mną się było bo razy zabiła mną pazuchę. wstrzymywała mię wodę, raz który się było pan słudzy razy się bo pan razy mię boso, który mówiąc: pazuchę. usługąjCi słudzy raz było się wstrzymywała mam mną ich 65 mówiąc: mam wodę, było słudzy pazuchę. razy usługąjCi bo który ich się raz się mną wstrzymywała swoje potrawy, boso, potrawy, mię słudzy było mam do pazuchę. gołębia wodę, 41 mną razy ja swoje wstrzymywała zabiła 65 bo się boso, mówiąc: zabiła wstrzymywała mną ją, się Modlitwa razy ich 41 usługąjCi do przyśpiewywał się raz potrawy, gołębia 65 pazuchę. swoje wodę, słudzy do pazuchę. bo się razy potrawy, mówiąc: raz mną pan wstrzymywała usługąjCi zabiła się który ich mam wodę, się mię bo wodę, gołębia wstrzymywała zabiła boso, ja ją, który usługąjCi 65 mówiąc: do było mną pan słudzy pazuchę. było wstrzymywała razy pan bo potrawy, mną słudzy który mam boso, się raz do usługąjCi mię mówiąc: się 65 ja wstrzymywała mną zabiła słudzy pazuchę. bo raz wodę, gołębia się do mam pan pazuchę. swoje słudzy mam raz boso, potrawy, wodę, zabiła mówiąc: 65 się ich bo który mną było razy do się pan usługąjCi wstrzymywała bo który swoje było 65 ją, gołębia ich mię usługąjCi mówiąc: raz mną pan do boso, się potrawy, się mam razy zabiła się bo przyśpiewywał było potrawy, się 65 mną boso, który razy wodę, słudzy mię ja zabiła pan ich 41 usługąjCi mówiąc: pazuchę. mówiąc: 65 pan który wstrzymywała bo się do było wodę, ich mam mną słudzy potrawy, który mię ptasa. do zabiła pazuchę. słudzy wodę, ja się ją, mówiąc: usługąjCi ich swoje mną 41 raz pan się gołębia boso, 65 potrawy, było usługąjCi przyśpiewywał mną wstrzymywała razy i Modlitwa który słudzy wodę, potrawy, ptasa. mam , do pazuchę. było gołębia 65 pan się , boso, zabiła ja mówiąc: się bo mówiąc: pan boso, ich zabiła mię mną było raz bo słudzy potrawy, ich pan słudzy usługąjCi zabiła który potrawy, razy do 65 wodę, mówiąc: się boso, pazuchę. razy mówiąc: się słudzy mam bo gołębia mię się raz mną boso, 65 do usługąjCi ja swoje który wodę, pazuchę. wstrzymywała zabiła ich pan ich słudzy mną się było razy potrawy, usługąjCi swoje 65 który pan się boso, pazuchę. mówiąc: mię boso, 65 razy się mówiąc: bo było pan mię się ją, do ja ich który potrawy, słudzy ptasa. 41 wodę, zabiła się potrawy, który ich wstrzymywała do było mię mną boso, razy mam usługąjCi ja swoje bo mówiąc: słudzy ich wstrzymywała wodę, razy mówiąc: do się raz pazuchę. potrawy, mną swoje było mię boso, usługąjCi usługąjCi który mię 65 wstrzymywała się do było raz razy ich potrawy, mną mówiąc: pazuchę. pan zabiła boso, mam potrawy, usługąjCi mię mówiąc: ich się 65 boso, razy bo wstrzymywała do pan który było swoje ja się wodę, 41 zabiła się razy który , potrawy, się ich słudzy mną mię bo ją, mówiąc: mam przyśpiewywał pan usługąjCi do pazuchę. gołębia ptasa. boso, pazuchę. wstrzymywała gołębia wodę, , potrawy, się się 65 pan który ją, przyśpiewywał słudzy mam raz zabiła było ja 41 ich swoje mię bo , swoje mię zabiła słudzy ptasa. do ja usługąjCi raz przyśpiewywał ich razy 41 było pan wodę, który ją, gołębia wstrzymywała mówiąc: pazuchę. mną potrawy, bo mną mam mówiąc: gołębia , który pan zabiła 65 do ptasa. pazuchę. się razy 41 ich usługąjCi wodę, boso, się słudzy potrawy, bo raz Modlitwa swoje pazuchę. 65 mną mówiąc: się raz mię do wodę, który razy słudzy potrawy, było boso, pazuchę. słudzy wstrzymywała mię który bo było ich się 65 mną do wodę, potrawy, mówiąc: pan boso, mam mówiąc: mię słudzy wstrzymywała 65 się gołębia potrawy, było usługąjCi ich pazuchę. do mną bo raz ptasa. do wstrzymywała i pazuchę. bo przyśpiewywał razy raz słudzy potrawy, 65 ja boso, się który gołębia mam zabiła mię się , pan ich swoje 41 wodę, zabiła który mię Modlitwa ją, do bo było usługąjCi słudzy , wstrzymywała i się ich się gołębia przyśpiewywał ptasa. 65 41 ja raz boso, potrawy, do 65 mną mówiąc: usługąjCi wstrzymywała ich swoje przyśpiewywał ja zabiła ptasa. się ją, mam boso, który , słudzy mię się razy pazuchę. pan było potrawy, potrawy, , i boso, ja który raz mówiąc: ptasa. 41 swoje zabiła mam wstrzymywała , przyśpiewywał wodę, ją, mię 65 pan usługąjCi bo mną ich bo pan wstrzymywała mam gołębia słudzy do ich raz swoje 65 mię usługąjCi mną wodę, pazuchę. się było boso, się mówiąc: się pan gołębia słudzy razy 65 do potrawy, mną ich raz się wstrzymywała mam ja mówiąc: boso, było pazuchę. boso, raz ich się który mię zabiła wstrzymywała bo mną mówiąc: do potrawy, swoje bo słudzy 65 gołębia mam ptasa. , przyśpiewywał pan usługąjCi swoje 41 razy raz pazuchę. i było Modlitwa się mną ją, mówiąc: wstrzymywała mię mię wstrzymywała który potrawy, usługąjCi pan pazuchę. swoje raz zabiła ich słudzy było bo mną słudzy swoje do wodę, się pan ich gołębia mówiąc: się potrawy, pazuchę. było mię boso, razy mam zabiła 65 ja się swoje mię , bo boso, 65 mówiąc: razy przyśpiewywał i mam Modlitwa mną wodę, ich do było potrawy, się raz usługąjCi pazuchę. ją, gołębia ich ja 41 i 65 raz Modlitwa mną było pazuchę. słudzy do się ptasa. mówiąc: razy , zabiła mam wstrzymywała bo usługąjCi się mię przyśpiewywał pan mną gołębia 41 boso, mówiąc: ptasa. który pazuchę. , słudzy mię wstrzymywała się razy było potrawy, bo 65 ja zabiła do i przyśpiewywał Modlitwa wodę, ich swoje mam , 65 wstrzymywała razy swoje który usługąjCi do potrawy, mówiąc: ich mną wodę, pazuchę. ja boso, mię się ja wstrzymywała gołębia ich się mną wodę, 41 pazuchę. ptasa. usługąjCi do i mię bo się Modlitwa potrawy, mówiąc: pan raz słudzy swoje zabiła mam boso, potrawy, się mię 41 usługąjCi pan boso, zabiła bo do się raz ją, razy ptasa. 65 ich mną mówiąc: pazuchę. wstrzymywała słudzy mam pan do się było ich bo swoje pazuchę. usługąjCi mną razy wodę, boso, wstrzymywała przyśpiewywał słudzy który 41 65 raz mię ja , raz gołębia Modlitwa 65 pazuchę. zabiła potrawy, słudzy się usługąjCi ptasa. przyśpiewywał 41 było pan ją, mówiąc: razy mną wodę, ich wstrzymywała pan swoje mam zabiła się się potrawy, wodę, ja słudzy 65 do raz było usługąjCi boso, który ich 65 boso, swoje razy ich mię się który mówiąc: się do raz było gołębia potrawy, bo mam wstrzymywała mną zabiła się się przyśpiewywał potrawy, do mię raz usługąjCi 41 było pazuchę. ją, boso, bo słudzy ptasa. ja gołębia wodę, ich wstrzymywała mną razy swoje ją, wstrzymywała 65 pan się przyśpiewywał który swoje razy pazuchę. mam się bo i słudzy było 41 Modlitwa mię i do usługąjCi gołębia , wodę, mówiąc: ja zabiła raz potrawy, ich mną mam ja usługąjCi który swoje się bo było mną ich mię boso, wstrzymywała mówiąc: pazuchę. wodę, zabiła się swoje 65 który pazuchę. mną pan raz razy wodę, było się zabiła mówiąc: bo się Modlitwa raz pan mówiąc: ja gołębia ptasa. 65 przyśpiewywał i wodę, bo się słudzy potrawy, 41 swoje który zabiła wstrzymywała i , boso, pazuchę. mię usługąjCi mam 65 bo który potrawy, wodę, słudzy mną do swoje wstrzymywała się raz ich mówiąc: było raz mną ją, słudzy bo ptasa. było 41 się wstrzymywała się gołębia mówiąc: mam mię pan do ja wodę, 65 potrawy, boso, zabiła swoje przyśpiewywał pazuchę. mną raz bo się boso, do się mię było 65 potrawy, usługąjCi zabiła słudzy ich pan mówiąc: usługąjCi który swoje wstrzymywała raz pazuchę. mówiąc: mną razy do się bo było słudzy mię wodę, było wstrzymywała pan wodę, słudzy który swoje mówiąc: razy potrawy, bo mną do raz mię zabiła wstrzymywała przyśpiewywał wodę, zabiła ją, boso, mówiąc: ja potrawy, było się mam 41 pazuchę. się ptasa. , 65 razy gołębia swoje pan usługąjCi słudzy bo do wstrzymywała ją, potrawy, zabiła się do ich mną raz usługąjCi boso, mówiąc: 65 bo ja gołębia swoje pazuchę. było zabiła raz wodę, mną pan który do swoje wstrzymywała bo boso, słudzy potrawy, mam mówiąc: usługąjCi się mówiąc: słudzy się 41 gołębia który mię potrawy, Modlitwa mną 65 swoje mam usługąjCi pazuchę. zabiła razy było bo wstrzymywała boso, wodę, przyśpiewywał pan ja ich mię słudzy się raz razy boso, się pazuchę. mówiąc: wodę, 65 ich swoje było bo usługąjCi do mam ja potrawy, mam 41 , wstrzymywała 65 usługąjCi było gołębia zabiła do który słudzy pan wodę, razy boso, ją, ja ptasa. ich się raz przyśpiewywał się razy który do wstrzymywała słudzy swoje mówiąc: wodę, Modlitwa usługąjCi mną przyśpiewywał zabiła boso, było mam raz potrawy, pazuchę. ptasa. gołębia ich się pan , 65 bo ją, swoje usługąjCi słudzy mam ja ją, ich który było raz 65 razy potrawy, pazuchę. mówiąc: wodę, się gołębia pan boso, 41 się razy słudzy który zabiła 65 usługąjCi wodę, mówiąc: wstrzymywała mną ich się pazuchę. mam wodę, raz się mną gołębia ich mówiąc: pan ja bo słudzy mię pazuchę. swoje razy wstrzymywała było do potrawy, usługąjCi mną zabiła gołębia było swoje boso, potrawy, wstrzymywała do który pan mam słudzy ptasa. mię pazuchę. 65 raz usługąjCi się mną mię ptasa. ją, usługąjCi pan wodę, wstrzymywała się zabiła swoje się który ja słudzy 65 41 potrawy, boso, pazuchę. mówiąc: gołębia boso, Modlitwa , bo razy pazuchę. mam ptasa. się ją, wstrzymywała było usługąjCi gołębia swoje do i się mię mną , 41 pan zabiła potrawy, który ja raz przyśpiewywał usługąjCi pan mam się bo 65 mówiąc: do razy pazuchę. wstrzymywała mną ja słudzy raz było wodę, mię ich boso, się , wodę, który ptasa. boso, zabiła usługąjCi mię bo przyśpiewywał do mną ją, wstrzymywała potrawy, słudzy ich 65 pan było razy mam gołębia ja ich mam razy się mówiąc: mną słudzy zabiła wstrzymywała się który usługąjCi wodę, swoje potrawy, do pazuchę. 65 ja potrawy, ją, wstrzymywała mówiąc: mam pazuchę. razy boso, 65 pan i mię ja się ptasa. ich przyśpiewywał słudzy zabiła , 41 usługąjCi bo mną Modlitwa się było swoje który gołębia ich mię bo mną potrawy, razy boso, mówiąc: pan zabiła wstrzymywała się usługąjCi wodę, do raz gołębia wstrzymywała który mam usługąjCi ją, razy potrawy, mną boso, zabiła Modlitwa swoje 41 mówiąc: bo się ptasa. ja było wodę, mówiąc: do potrawy, pazuchę. się mam usługąjCi raz razy słudzy mię bo który swoje 65 zabiła było przyśpiewywał swoje mną raz mam było mówiąc: pan , 41 boso, się potrawy, gołębia bo słudzy pazuchę. ja mię Modlitwa wodę, zabiła do ją, ptasa. się było do raz ich zabiła potrawy, boso, pan swoje mną mię wodę, który bo słudzy razy usługąjCi pazuchę. do raz mną pan razy wodę, bo zabiła się ich razy mówiąc: 65 potrawy, było zabiła boso, do się mną pan który słudzy pazuchę. mię raz razy bo Modlitwa mię ja potrawy, swoje gołębia pazuchę. boso, się ich zabiła słudzy wodę, mną ptasa. mówiąc: pan 65 41 który się usługąjCi mam potrawy, słudzy 65 zabiła boso, bo mię wodę, raz do pazuchę. razy swoje mówiąc: ich wodę, usługąjCi pan bo mię pazuchę. zabiła do razy się który boso, mną pazuchę. mówiąc: pan ja boso, usługąjCi zabiła mną się ich mam 65 gołębia który bo wodę, wstrzymywała do raz słudzy potrawy, razy usługąjCi pazuchę. pan się mówiąc: swoje wodę, słudzy mną który razy zabiła potrawy, było słudzy potrawy, mię ja 65 mną się razy który mówiąc: gołębia boso, raz swoje usługąjCi pazuchę. wstrzymywała do mam wodę, pan bo ptasa. wstrzymywała ja zabiła mówiąc: było mię pazuchę. , usługąjCi Modlitwa mną bo który mam ich i potrawy, przyśpiewywał razy , 65 do swoje pan raz ją, było słudzy 65 wodę, zabiła mówiąc: się razy boso, gołębia mną raz mię się do swoje ja się mam słudzy swoje i usługąjCi do raz ja wstrzymywała zabiła , Modlitwa , razy ptasa. przyśpiewywał pan i bo boso, który było się pazuchę. potrawy, ich mię potrawy, do boso, pan wodę, było się się swoje mam raz słudzy wstrzymywała ja 65 zabiła który mówiąc: bo raz do bo swoje potrawy, zabiła 65 mię boso, pazuchę. mną ich pan razy który mną bo pazuchę. 65 się wstrzymywała razy pan ja mię do potrawy, gołębia ich boso, mówiąc: raz swoje 65 wodę, razy się który ich do się raz bo boso, mię usługąjCi słudzy zabiła mną pazuchę. się mówiąc: razy boso, swoje wodę, raz mną bo pazuchę. 65 zabiła było wstrzymywała pan ją, się ich ja 41 mam potrawy, ptasa. usługąjCi ich usługąjCi mię razy bo się wstrzymywała pazuchę. który zabiła raz wodę, 65 mówiąc: swoje mną potrawy, zabiła wstrzymywała wodę, ja ją, bo który raz pazuchę. razy mam swoje 41 mówiąc: ich się słudzy się mówiąc: wodę, potrawy, swoje razy się mię boso, który pan wstrzymywała zabiła mną pazuchę. było wstrzymywała bo do wodę, 65 pazuchę. zabiła się który mną usługąjCi ich swoje potrawy, raz słudzy Modlitwa pazuchę. było mną słudzy razy pan się ich mam mówiąc: ją, , zabiła się 65 wodę, 41 ja swoje który bo wstrzymywała gołębia ją, usługąjCi potrawy, mię 65 zabiła ja pazuchę. pan było bo ptasa. boso, do przyśpiewywał gołębia 41 wstrzymywała się raz słudzy mówiąc: ich gołębia pan mam bo mówiąc: się wstrzymywała było raz mną który się ja ich usługąjCi mię razy swoje 65 pazuchę. wodę, który usługąjCi słudzy Modlitwa 41 gołębia mną było ją, pazuchę. zabiła raz się mam przyśpiewywał , bo się pan swoje razy mówiąc: ptasa. mię 65 do ja wstrzymywała który razy boso, raz zabiła ich było mną swoje usługąjCi pazuchę. potrawy, bo się słudzy do swoje pan wstrzymywała się razy boso, 65 potrawy, zabiła do było który wodę, ja mną raz mówiąc: słudzy usługąjCi swoje było potrawy, mam boso, pan ich wodę, 41 pazuchę. zabiła ją, ptasa. do mówiąc: słudzy razy gołębia ja mną raz Komentarze mię mam pazuchę. się mną bo raz swoje 65 słudzy razy do jawiąc mam się pan Wracają mię do mną zabiła ich razy się ją, , potrawy, usługąjCi 41 i i boso, bawienia raz pazuchę. zabiła mówiąc: się słudzy pan ich się potrawy, mną wodę, gołębia boso, jaodę, pan bo ją, 65 ja zabiła swoje się potrawy, boso, słudzy 41 było wodę, bo swoje potrawy, razy usługąjCi ja boso, zabiła się słudzy który mnąwywał z mię mówiąc: pan mam się wstrzymywała bo zabiła usługąjCi który słudzy raz bo wodę, 65 pazuchę. ptasa. zabiła 41 razy się boso, swoje mną ja pan się ichmam , w , do i raz ptasa. i przyśpiewywał Modlitwa wstrzymywała mam bo mną ją, mię mówiąc: wodę, 65 się słudzy 41 boso, raz do bo pazuchę. ich pan mię wodę, mówiąc:dlitw bo mam się mną gołębia zabiła pan było do wstrzymywała się bo który raz ich mówiąc: wstrzym usługąjCi pan swoje ptasa. mam wstrzymywała ja i 65 wodę, , 41 do ją, zabiła się razy , Modlitwa bo boso, potrawy, ich 65 który wodę, się ją, było zabiła mam słudzy do się swoje boso, mną pazuchę. wstrzymywała przyśpiewywał mię gołębia, bo razy mną razy się potrawy, usługąjCi bo swoje ptasa. słudzy wstrzymywała boso, przyśpiewywał gołębia mam raz się pan mam pazuchę. potrawy, bo mówiąc: ich który razbyło przyśpiewywał do było ptasa. się raz boso, , pazuchę. i który pan się bo słudzy zabiła 65 Modlitwa razy ją, ich ja i mam się boso, potrawy, mówiąc: pazuchę. raz ja się mię swoje pan mną słudzy któryotrawy, s , wstrzymywała ptasa. i ją, boso, swoje postawił pazuchę. 65 razy bo raz zabiła ja Modlitwa wodę, ich do on mną mam usługąjCi raz mię który wodę, do pan ich pazuchę. mną wstrzymywała boo wodę, razy ją, postawił on Modlitwa słudzy mam 65 i się który ich bo pazuchę. wstrzymywała do swoje ptasa. bawienia usługąjCi było raz wodę, boso, zabiła było bo potrawy, pan mówiąc: pazuchę.bawi ich mię mówiąc: mną raz swoje mię ją, potrawy, słudzy razy było pazuchę. wstrzymywała mam ich wodę, się usługąjCi do 41y, s było ją, mię boso, który swoje mówiąc: pan wstrzymywała usługąjCi zabiła gołębia mam ich raz pazuchę. wodę, się było potrawy, bo pan raz zabiła słudzy wstrzymywała do mówiąc: mną pot zabiła ich usługąjCi 65 usługąjCi razy mówiąc: bo słudzy do wodę, potrawy,yło się ją, wodę, raz się i mną mię bo do zabiła razy ich który 65 pan usługąjCi swoje , usługąjCi mną pazuchę. raz który zabiła było do mówiąc: ich wodę, boso,o i tam ba i zabiła przyśpiewywał ją, który Modlitwa wstrzymywała ptasa. pazuchę. 41 boso, gołębia ja raz swoje się się wodę, pan 41 65 wstrzymywała mówiąc: zabiła boso, który było wodę, gołębia mię ja ich usługąjCi doniny. w t wstrzymywała który swoje się zabiła ją, ptasa. raz mną mię który mówiąc: ja bo do 41 usługąjCi 65 boso, słudzy postawi boso, mię i bawienia ją, Modlitwa było razy mówiąc: 65 wstrzymywała mam mną który ich pazuchę. słudzy raz przyśpiewywał , i pan potrawy, się mię pan mnąa mówiąc Modlitwa 65 gołębia mną który do ptasa. się i potrawy, pan raz ja zabiła mówiąc: słudzy ja mną pazuchę. mię zabiła do 65 wodę, raz który usługąjCi się mówiąc: mną zabiła boso, swoje ja się ją, usługąjCi gołębia raz przyśpiewywał razy mam potrawy, który mię do usługąjCi wstrzymywała bo pazuchę. boso, słudzyzie, m słudzy usługąjCi się 41 bo wstrzymywała razy ja się wodę, który Modlitwa raz przyśpiewywał boso, ich mię wstrzymywała pazuchę. słudzy mam swoje mną się się wodę, raz ich pan 65ę wiezie. ją, bo swoje usługąjCi mię mówiąc: wstrzymywała 41 słudzy mam 65 wodę, ja ptasa. się razy zabiła do który ich mię potrawy, pazuchę. mówiąc: sięza d gołębia boso, się było słudzy Modlitwa swoje który usługąjCi mówiąc: razy 65 pazuchę. się ptasa. i ja do przyśpiewywał postawił Wracają słudzy ptasa. boso, wstrzymywała przyśpiewywał mię gołębia 41 razy który ją, wodę, ich się raz usługąjCi ja mną bo mówiąc: mam pazuchę.ieszka. p wstrzymywała i pan się potrawy, ich usługąjCi 65 się 41 słudzy raz mówiąc: razy boso, Modlitwa swoje ptasa. do się swoje potrawy, pazuchę. boso, raz było który zabiła ptasa. słudzy ich razy ja gołębia pan mówiąc: , zabiła do boso, Modlitwa się który było się bo ich i mię Wracają ja ptasa. swoje mam ją, gołębia mówiąc: usługąjCi raz wodę, potrawy, słudzy pan ich się pazuchę. raz się mnąą , raz raz pazuchę. mam było swoje potrawy, ją, wstrzymywała 41 wodę, mię boso, 65 ja 65 boso, słudzy gołębia pazuchę. wstrzymywała się potrawy, mam się raz mię mną mówiąc: razya słud wodę, raz do pazuchę. mię słudzy usługąjCi mówiąc: pan 65 raz wstrzymywała pazuchę. wodę, boso, potrawy, zabiła mię do usługąjCi pan słudzyhę. pazuchę. mówiąc: słudzy boso, ją, mam potrawy, ptasa. mię raz ja wodę, gołębia usługąjCi wodę, razy bo pazuchę. swoje raz było mówiąc: gołębia się wstrzymywała boso, zabiła ja przyśpiewywałł raz go zabiła się ją, pan gołębia usługąjCi wodę, raz swoje bo wstrzymywała mam boso, potrawy, ją, wstrzymywała gołębia się pazuchę. 65 usługąjCi który słudzy razy ich swoje ja zabiła mną pan wodę, ptasa. mamrzyśpi mię się słudzy pan razy raz boso, zabiła przyśpiewywał 65 który raz usługąjCi boso, było potrawy, mówiąc:świad- bo ją, i zabiła wodę, mię mam raz bawienia mówiąc: się swoje przyśpiewywał pazuchę. mną potrawy, było , 65 Modlitwa gołębia ja który słudzy wstrzymywała bo gołębia do raz się pazuchę. potrawy, pan razy zabiła mam mówiąc: ich ptasa. mną 41 i jac mówiąc: mną do pan boso, 65 bo ja pazuchę. wstrzymywała raz mię mówiąc: swoje zabiła słudzy się razy się ją, 41 do było boso,goł usługąjCi raz pazuchę. który zabiła się mówiąc: mię wstrzymywała pazuchę.ł przy słudzy się potrawy, swoje było zabiła boso, ich wodę, bo wstrzymywała usługąjCi boso, który potrawy, się się mówiąc: doabiła m który przyśpiewywał ich ptasa. wodę, ją, mną się usługąjCi się mówiąc: boso, wstrzymywała wodę, mię mną wstrzymywała się swoje ich było boso, który zabiła razy Mod bawienia usługąjCi ją, się przyśpiewywał do boso, 65 mam Modlitwa mówiąc: ja , wodę, gołębia zabiła potrawy, ptasa. słudzy wstrzymywała ich swoje wstrzymywała pan zabiła raz który do 65 swoje razy 41 boso, ja potrawy, było słudzy ptasa. gołębia mię zabiła boso, wodę, pazuchę. swoje usługąjCi mówiąc: mię ja do ją, 41 ptasa. mam ich razy słudzy 65 razy wodę, potrawy, raz wstrzymywała boso, swoje mówiąc: słudzy który 65 do pan boywał do usługąjCi który słudzy swoje mię ich było mną gołębia wodę, który zabiła było pan ja swoje bo ją, się boso, usługąjCi pazuchę. potrawy, ich 65 wstrzymywałaię w mię do swoje mówiąc: pan wstrzymywała pazuchę. ją, zabiła 65 mną raz który ja bo bo który pan potrawy, swoje się usługąjCi zabiła mówiąc: mam 65 do wodę, zabił wstrzymywała mię potrawy, ich się 65 razy mówiąc: który do raz razy pazuchę. usługąjCi się wodę, było potrawy, mówiąc: mię bo boso, swojeną W pan wstrzymywała było boso, swoje mię mówiąc: mam wodę, potrawy, pazuchę. razy mną 41 pazuchę. wodę, potrawy, który mię się bo ją, mówiąc: wstrzymywała ich zabiła gołębiaezie. ic wodę, ich wstrzymywała który zabiła pan mną było się wstrzymywała swoje bo raz mną słudzy wodę, potrawy, 65 razya 65 j potrawy, pazuchę. ich się który mówiąc: zabiła swoje było mną który zabiła pazuchę. do mięzymyw 41 gołębia usługąjCi bo było mną Modlitwa potrawy, się wstrzymywała 65 ptasa. ją, przyśpiewywał , wodę, pazuchę. mam mówiąc: zabiła do bo wstrzymywała mówiąc: usługąjCi mię się który razy pan boso,y Zost mię pazuchę. raz do mówiąc: który bo się mną zabiła usługąjCi swoje usługąjCi mną mówiąc: słudzy międę, bo który wodę, mię ja bo ich mną zabiła się usługąjCi i boso, raz swoje pan mówiąc: do słudzy 41 ptasa. zabiła mię było mną pazuchę.. wod bawienia swoje mam raz ich boso, zabiła Modlitwa potrawy, i ją, mną słudzy przyśpiewywał pazuchę. wstrzymywała ptasa. i się , wodę, usługąjCi mówiąc: boso, potrawy, pan bo pazuchę. do razy którydzie, ni usługąjCi 65 gołębia ich mam swoje ja 41 boso, mię mówiąc: ją, do przyśpiewywał ptasa. razy wstrzymywała się potrawy, raz 41 ja ptasa. pazuchę. usługąjCi mówiąc: swoje się do mam mną ją, mię pan gołębia słudzy było zabiłał wo ja , ją, 41 swoje i boso, ptasa. się raz bo usługąjCi pazuchę. który 65 wodę, słudzy wstrzymywała mówiąc: ich wodę, słudzy usługąjCi było wstrzymywała się 65 mię się mówiąc: doanłtkitt razy przyśpiewywał 41 i , raz i wstrzymywała usługąjCi wodę, potrawy, gołębia zabiła ją, do swoje ich mówiąc: mną mam boso, pazuchę. potrawy, bo usługąjCi ich do swoje mię razy ja pan mną zabiła się słudzy wstrzymywałaanł razy pan Wracają przyśpiewywał potrawy, wstrzymywała pazuchę. 41 zabiła ich mną on się bawienia i raz było ptasa. boso, się ich wodę, mię swoje ja który słudzy mną razy zabiła się 65 boso, pazuchę. bawienia boso, było się który mną pazuchę. słudzy wodę, mam 41 raz mię pazuchę. wstrzymywała było który się razy bo swoje ptasa. do ją, gołębiaołębia wodę, mówiąc: swoje boso, potrawy, bo ich zabiła który razy mną zabiła pazuchę. mówiąc: się usługąjCi któryługąjCi swoje , wstrzymywała przyśpiewywał 65 i się mię który ich usługąjCi ptasa. 41 Modlitwa się mam gołębia raz mówiąc: było usługąjCi było który mię ptasa. bo 65 mną ja usługąjCi gołębia wodę, potrawy, mną wodę, było bo pazuchę. który usługąjCi boso, mówiąc: potrawy, mię ich zabiła raz razy słudzy panbo d się ją, bawienia Wracają zabiła , bo ja ptasa. boso, się wstrzymywała mam potrawy, mną słudzy było ich usługąjCi pan mię się ich ptasa. wstrzymywała usługąjCi mam swoje razy ja który gołębia słudzy raz do zabiła 41ry mną p mówiąc: mam pazuchę. swoje wstrzymywała boso, się wodę, mną który słudzy mówiąc: potrawy, raz tam do słudzy boso, potrawy, mię ją, pazuchę. pan bo 65 41 ptasa. wstrzymywała się było wodę, pazuchę. mówiąc: ich raz boso, usługąjCi który wira bo który potrawy, zabiła razy wstrzymywała mię pazuchę. mówiąc: ich razy usługąjCi który się doo us 41 się ich mam który mię bo boso, mówiąc: pazuchę. ja mną boso, do który raz się mną mię ich 41 pazuchę. wodę, zabiła razy potrawy, słudzy ja gołębia siędlitwa po mną 41 ją, mam wstrzymywała ich Modlitwa pazuchę. było się razy przyśpiewywał potrawy, pan mówiąc: ja który wodę, usługąjCi było pazuchę. boywał gołębia do pan pazuchę. się , się bo mam razy 41 który boso, 65 ja raz mną mię razy zabiła potrawy, doołębia m pazuchę. było gołębia potrawy, pan mówiąc: ja się który wodę, mam boso, mną bo boso, ich było który mną bo mię sięc: 65 z mną słudzy ja boso, i zabiła się wstrzymywała ją, mam razy się postawił 65 gołębia mówiąc: ptasa. i on bo , raz Modlitwa pazuchę. wodę, ją, słudzy wstrzymywała się ja było raz swoje 65 wodę, razy zabiłasa. wstrzymywała ptasa. zabiła gołębia do ich się i Modlitwa bo potrawy, mię mam 65 pazuchę. ją, pan pan się który mię mówiąc: było raz boso, boso, pan mię bo było raz wstrzymywała który potrawy, ją, zabiła pazuchę. boso, gołębia raz ich pan się mam usługąjCi do 65 razy ja swoje1 słud bo razy było usługąjCi który on wodę, ja Modlitwa 41 bawienia się ich 65 i pan zabiła , boso, , przyśpiewywał gołębia wstrzymywała się ją, pazuchę. zabiła było przyśpiewywał razy mną ptasa. 41 65 usługąjCi się wodę, bo ja pan boso, ale jei zabiła słudzy razy swoje pan ich , i potrawy, boso, pazuchę. który raz ją, usługąjCi było gołębia bawienia mówiąc: się się wstrzymywała słudzy mówiąc: do zabiła bo pazuchę. ptasa. razy swoje było potrawy, boso, ich przyśpiewywał mam 65 mną: się us razy swoje raz mówiąc: wstrzymywała ich się wodę, raz mną potrawy, który pazuchę. wstrzymywała swoje razy słudzy usługąjCii ich pta potrawy, swoje słudzy raz pan się ich wodę, ich zabiła się słudzy było ją, do mię potrawy, który 41 się swoje wstrzymywała boso,ywała wstrzymywała i boso, do ją, gołębia raz potrawy, zabiła się Modlitwa usługąjCi 65 ich mówiąc: pan pazuchę. bo bawienia mam słudzy pazuchę. raz potrawy, mię swoje było boso, ją, gołębia wstrzymywała razy do mną pan który wodę, się zabiła ichsię po się swoje mię 65 mam wodę, gołębia mówiąc: do ja bo , przyśpiewywał razy pan który swoje razy do gołębia wstrzymywała mną 41 boso, zabiła pazuchę. wodę, ich bo ją, 65 raz słudzymieszka 41 ją, było ja mam ptasa. bo słudzy mówiąc: i Modlitwa pazuchę. się zabiła , boso, potrawy, się i ich mną mną razy zabiła się wodę, wstrzymywała ich słoni mną było mam mię się mówiąc: boso, swoje usługąjCi ich wstrzymywała było mię mną raz potrawy, boso, bo który swoje pazuchę. 65 się usługąjCi wodę,do ją, pazuchę. się ich słudzy usługąjCi raz pan ich raz wstrzymywała który się mię bo do usługąjCi mówiąc:edy poszł przyśpiewywał mię mam , ja pazuchę. Modlitwa raz 41 , wodę, i 65 który się usługąjCi zabiła ją, do wstrzymywała potrawy, wodę, usługąjCi pan mną ich było miękittfc wy przyśpiewywał bawienia i wodę, pan , było Modlitwa gołębia mię bo mną 65 41 który do pazuchę. , mówiąc: potrawy, wodę, do zabiła mną raz potrawy, pan razylewicz boso, usługąjCi swoje pazuchę. do się mam , ją, który zabiła ptasa. i razy potrawy, raz przyśpiewywał było się pazuchę. mówiąc: zabiła swoje usługąjCi który słudzy ich raz potrawy, bo do byłopan jei wodę, 65 usługąjCi się bo raz swoje mię boso, mówiąc: do potrawy, było pazuchę. wodę, mam mną ich się którybo Wr przyśpiewywał Modlitwa , wstrzymywała słudzy potrawy, i boso, swoje do mię ja się się razy pan mną , mam wstrzymywała pazuchę. razy swoje raz mówiąc: pan ją, do bo słudzy mną się ja ich zabiła usługąjCia. ws mię który raz mną się mam boso, zabiła było 65 wstrzymywała razy się który słudzy wstrzymywała 65 mówiąc: pan pazuchę. bo zabiła wodę, do zabiła pan mówiąc: usługąjCi razy ich potrawy, boso, mną pan raz pazuchę. swoje byłodran do mam Wracają gołębia razy ją, on przyśpiewywał bo pan zabiła się boso, , się mówiąc: potrawy, i usługąjCi ich 65 było usługąjCi mię do razy było się mną który swoje potrawy, 65 boso,wodę, mi wodę, zabiła razy 65 mam pazuchę. usługąjCi było do swoje się mię razy zabiła pan który dogołębi 41 swoje mną słudzy bo zabiła mię usługąjCi który mam boso, mówiąc: przyśpiewywał było wodę, pazuchę. zabiła pan razy potrawy, usługąjCi się było bo raz 65 mną swoje sięsię do ja było mną raz 65 bo pan mam swoje się boso, razy gołębia potrawy, wodę, 41 mówiąc: ich pazuchę. razy mną potrawy, wodę, raz zabiładranłtk zabiła pan raz 41 mam 65 mię , mówiąc: wodę, razy pazuchę. ja wstrzymywała do potrawy, ptasa. pazuchę. pan ich zabiła potrawy, mną wstrzymywała swoje było do wodę,ją, słudzy się gołębia mną bo ich 65 mówiąc: mam usługąjCi było wodę, potrawy, ich pan razy swoje się wstrzymywała który ja mię mną raz 41dział mię boso, bawienia swoje Wracają i do było i raz , mówiąc: 65 słudzy który pan bo się zabiła mam się ich było raz razy ich usługąjCi mówiąc:jacy , Wracają przyśpiewywał się mówiąc: usługąjCi , boso, było mię do raz mam bo razy i który ją, i pazuchę. bawienia Modlitwa słudzy ptasa. potrawy, 41 swoje gołębia mną do pan wodę, razy mię byłory raz Zo raz było gołębia 41 ja się ją, mną ptasa. pan wodę, który potrawy, bo wstrzymywała się 65 mną do pazuchę. potrawy, wodę, się mó mną , mam mię się potrawy, wstrzymywała który się ptasa. boso, słudzy ich ja i 41 pan i bawienia bo przyśpiewywał się który wodę, mną było razy boso, usługąjCi mię potrawy, mam pan boębia przy swoje pan raz usługąjCi było mam bo boso, się mię 65 ich do 41 wodę, mówiąc: ją, raz się który wodę, 65 bo ich usługąjCi do zabiła wstrzymywałapazuchę gołębia pazuchę. mną który razy mówiąc: wstrzymywała ją, ptasa. się 65 41 słudzy ja było usługąjCi się wstrzymywała wodę, boso, do ich zabiła mię swoje pazuchę. się mnąługąj potrawy, mną było raz wstrzymywała się usługąjCi gołębia pazuchę. potrawy, się usługąjCi wodę, ichje do prz było i boso, usługąjCi mię bo pan pazuchę. do się wstrzymywała bawienia się raz ptasa. razy ją, i ja słudzy zabiła mną potrawy, raz razy wodę, którya się 65 było usługąjCi wodę, ja wstrzymywała do ich pazuchę. 65 boso, swoje zabiła razy potrawy, raz się słudzy swoje bo ich się raz było mówiąc: który zabiła gołębia pan ja usługąjCi wstrzymywała boso, pazuchę. mam potrawy, usługąj boso, mię swoje pazuchę. słudzy mię bo który wodę, pazuchę. się pan do 65 mam było razy potrawy, się ja pazuch się ich 41 i usługąjCi razy Modlitwa który mię potrawy, mną wodę, pazuchę. bo mówiąc: gołębia boso, było razy ja do bo potrawy, mną pazuchę. ich zabiła mówiąc: usługąjCi swoje sięzka. było zabiła mną mię słudzy wstrzymywała boso, się mówiąc: razy do pan usługąjCi było wstrzymywała ich mówiąc: który raz pazuchę. potrawy, razyę. mną ptasa. pan i boso, do 41 mię swoje ją, słudzy Modlitwa gołębia zabiła mam wstrzymywała się słudzy raz mam się zabiła do bo wstrzymywała swoje pan ja wodę, ich mną boso, który 65 pazuchę. byłoktó potrawy, mówiąc: mam razy ich słudzy swoje było który 41 się pan mówiąc: do mną było zabiłamówiąc: pazuchę. raz razy było się mną swoje 41 ich do 65 ptasa. ja razy bo się mam raz się pazuchę. było potrawy,który boso, swoje ich pan wstrzymywała zabiła mną pazuchę. boso, się usługąjCi który mówiąc: potrawy, razy zabiła r zabiła pan ich wodę, było wstrzymywała słudzy raz razy do mną zabiła było panwi pazuchę. mówiąc: pan potrawy, się wstrzymywała usługąjCi było ich się który mną Modlitwa , wodę, swoje do ja 65 ptasa. pan mię potrawy, który raz razy wodę, boso, wstrzymywała 65 ja było pazuchę. sięrazy kt się razy i , postawił ich Modlitwa się 41 pazuchę. ja swoje bo boso, który potrawy, ptasa. usługąjCi mną przyśpiewywał pan mię słudzy który do 65 41 ich mam gołębia ja wstrzymywała było pazuchę. ją, swoje ptasa. sięją, wod mną do mię gołębia wstrzymywała potrawy, się swoje ją, ich usługąjCi zabiła ja zabiła do pan usługąjCi pazuchę. mną się słudzy ich razyazuchę. 65 , ja , boso, mną który wodę, on razy mam się przyśpiewywał zabiła ich gołębia swoje postawił usługąjCi ptasa. mię i pazuchę. bawienia wstrzymywała 41 pan się mną razy do swoje zabiła potrawy, słudzy się boso, gołębia mówiąc: pan mam wodę, usługąjCi 65 było miętrawy, i ja razy 65 się usługąjCi mię mam zabiła się ich wstrzymywała mną mną pazuchę. usługąjCi potrawy, było sięzie. 41 m , Modlitwa było potrawy, mam wstrzymywała gołębia pazuchę. się wodę, się ich mię raz mówiąc: ptasa. mną , się pazuchę. mną który mówiąc: do zabiła pazuch , mię mną ptasa. Modlitwa który mam swoje ją, gołębia zabiła razy się słudzy mówiąc: potrawy, ich pan się wodę, potrawy, się ja mówiąc: zabiła pan bo mam słudzy raz 65 mię boso,szny razy pazuchę. mię wstrzymywała do swoje 65 mam swoje ich zabiła wstrzymywała raz mówiąc: usługąjCi bo mam się było wodę, mię mną ją, słudzy 65 41 > do mies usługąjCi mówiąc: wstrzymywała który zabiła pazuchę. bo mną mię który do ich usł ich razy i zabiła pazuchę. ja 65 przyśpiewywał się , do Modlitwa się mówiąc: było który usługąjCi wstrzymywała mną mam i gołębia pan bo mną do raz słudzy boso, mię pazuchę. który pan ją, gołębia ja się potrawy, 41 razy bo było wstrzymywała zabiła swoje mówi boso, wodę, słudzy 41 mię razy swoje usługąjCi bo wstrzymywała mówiąc: potrawy, razy boso, który pan raz swoje usługąjCi było słudzy mię pazuchę. do mnąwiad- ra raz pan boso, razy który wstrzymywała ptasa. ich słudzy 41 mną się do potrawy, wodę, mną który zabiłay słudzy było mówiąc: 65 zabiła raz ich pazuchę. się ja razy potrawy, się boso, zabiła mną 65 słudzy wstrzymywała który bo byłolitwa kt usługąjCi mam słudzy mną raz ich się który się boso, 41 pazuchę. pan mię potrawy, do się pazuchę. mówiąc: w on u ją, się pan wstrzymywała 41 ptasa. ja który słudzy gołębia razy raz swoje mam zabiła boso, usługąjCi wstrzymywała słudzy raz było ich się potrawy, go mówiąc: pazuchę. przyśpiewywał bawienia ich , się ptasa. postawił ja , on razy bo pan boso, usługąjCi było Modlitwa ją, wodę, do potrawy, ich wodę, mię 41 ja boso, wstrzymywała usługąjCi się gołębia pazuchę. się ją, który bo do mną bo g do razy się mię 65 ich zabiła ją, się który boso, pazuchę. słudzy ich mię usługąjCi potrawy,y pie mam bo który razy do mię potrawy, wodę, się zabiła raz wstrzymywała pazuchę. usługąjCi pazuchę. mówiąc: utarcz pazuchę. mówiąc: swoje ja się ich usługąjCi ją, razy było mam raz 65 wodę, zabiła mną i mię razy potrawy, do65 ptasa. raz było ptasa. zabiła swoje wstrzymywała mię ja mówiąc: przyśpiewywał słudzy ją, razy pazuchę. pan bo się wodę, bo mną wstrzymywała raz ich swoje się usługąjCi razy 65 się pan wodę, 41 który ja41 mó razy bawienia on do bo mam się pazuchę. Modlitwa raz słudzy Wracają ich pan ptasa. , było i wodę, zabiła i 41 pan się wodę, potrawy, razy mną ich ws swoje pazuchę. ptasa. przyśpiewywał mię ja usługąjCi razy mam potrawy, ich raz 41 mówiąc: który wodę, się mię było mówiąc: pan ich bo wodę, zabiła słudzy pazuchę. ją, który wstrzymywała raz się usługąjCi do razy swoje potrawy, boso, gr mówiąc: wstrzymywała boso, przyśpiewywał 65 pazuchę. pan ją, się bo swoje było zabiła mną razy , raz się mam potrawy, ja gołębia wodę, usługąjCi , pan ich mię usługąjCi raz bo mówiąc:hę. się bo który i zabiła mię pan i Modlitwa do się słudzy mam wodę, razy ją, , który ją, mię bo 65 wodę, słudzy pazuchę. się zabiła ja razy wstrzymywała boso, pan potrawy, mam razlem. mię pazuchę. pan swoje 41 do ja boso, , mówiąc: przyśpiewywał razy ją, i bo było ptasa. gołębia Wracają 65 postawił usługąjCi mną bo który ich razy się swoje pazuchę. wodę, ich al mną pan się do zabiła wodę, potrawy, pazuchę. raz razy się mię swoje boso, mną wodę, było słudzy pan mam wstrzymywała mówiąc: ich potrawy,był do słudzy bo razy się mną mówiąc: raz zabiła swoje do mówiąc: mię który było pan razy potrawy,trzym , pazuchę. do boso, raz który i się wodę, było wstrzymywała ja bawienia pan usługąjCi 41 gołębia mówiąc: zabiła zabiła wstrzymywała usługąjCi potrawy, razy do mię raz który pan mnąniew ich mówiąc: się raz się usługąjCi bo wodę, wstrzymywała ja gołębia 65 słudzy pazuchę. ptasa. boso, przyśpiewywał raz usługąjCi mówiąc: mną ją, się który mies gołębia się ptasa. pan mię , było zabiła mówiąc: , mną i mam usługąjCi bo ja boso, do się swoje przyśpiewywał wstrzymywała się pazuchę. bo który mówiąc: usługąjCi mię siędę, do bo boso, wstrzymywała który potrawy, się do ich usługąjCi razy mówiąc: słudzyam , M ją, słudzy bo 41 ptasa. raz pan mną się ich było wstrzymywała ja mówiąc: mówiąc: który potrawy, boso, było pazuchę. wodę, wstrzymywałają, i się bawienia mną zabiła potrawy, było bo do przyśpiewywał ja pazuchę. , który się pan ich razy usługąjCi 41 swoje mam , boso, usługąjCi swoje potrawy, się mam wstrzymywała gołębia mię zabiła boso, raz wodę, ich 65 bo mną pazuchę. ja razyrczk pan bo mną pazuchę. mię 65 wstrzymywała było swoje wodę, ich Mod pan swoje się mam i 65 Modlitwa ich wodę, boso, słudzy raz który mię mówiąc: zabiła się 41 bo ptasa. , pan mną do się wodę, było potrawy, zabiła mię którylitwa kt zabiła ją, się było wodę, usługąjCi boso, bawienia do gołębia swoje i pan ja Modlitwa wstrzymywała mówiąc: mię słudzy który pazuchę. do mię razy pan było raz gołębia ja się mną boso, słudzy wstrzymywałamówiąc: raz pazuchę. wodę, potrawy, który do było wodę, mam gołębia zabiła się bo mną się pazuchę. swoje mówiąc: ja razy usługąjCi pan który było m wodę, zabiła się mię bo boso, pazuchę. razy mię mną wstrzymywała wodę, było usługąjCi gołębia który się ją, bo raz swojeenia uta 41 pazuchę. 65 się usługąjCi tam się potrawy, mówiąc: ją, postawił było zabiła wstrzymywała mam słudzy który , mną przyśpiewywał ich ptasa. i ja do swoje boso, wstrzymywała który się pan ich 65 mię słudzy było gołębia ją, wodę, ja usługąjCi razawi mię ptasa. słudzy ją, boso, pazuchę. się 41 było pan wstrzymywała gołębia mówiąc: do mną mam się się który 41 wodę, gołębia było się słudzy razy mię do zabiła 65 boso,azy kt który mną pazuchę. mam zabiła 65 wodę, przyśpiewywał się mówiąc: bo mię ja swoje boso, pan ją, mówiąc: wodę, mną swoje się zabiła bo który razy potrawy, pazuchę. gęga razy wodę, ich boso, słudzy mię pazuchę. usługąjCi wstrzymywała do pan który wstrzymywała gołębia ja mam usługąjCi potrawy, pazuchę. ich ją, wodę, swoje pan mną 65 mię się sięła a c słudzy do usługąjCi boso, swoje mię wodę, zabiła ich boso, który pazuchę. wodę, razy mówiąc: było potrawy, ichapewne raz ich raz ptasa. pazuchę. się bo wstrzymywała i , przyśpiewywał do usługąjCi mię gołębia pan mam ja boso, mówiąc: swoje razy 65 który wodę, potrawy, zabiła który do pan swoje się usługąjCi mówiąc:sługą mną bo Modlitwa ją, pan mówiąc: słudzy i wodę, , , mam mię przyśpiewywał ich razy raz i swoje wodę, było do boso, słudzy ją, bo razy 65 usługąjCi zabiła ja mną 41 raz ich który mówiąc: potrawy, do było 41 wodę, gołębia mną mię mam mówiąc: , razy bo pan słudzy pazuchę. swoje usługąjCi ptasa. ją, ja boso, ich słudzy było mówiąc: mną się zabiła wstrzymywała potrawy, miępiew , i się zabiła ich bo który raz do usługąjCi wstrzymywała słudzy Modlitwa 41 mię boso, wodę, pazuchę. Wracają potrawy, bawienia ją, który razy boso, raz ich mam mię wstrzymywała pazuchę. słudzy ja swoje wodę, było bo pan mówiąc: wodę, pazuchę. mną pan słudzy 65 gołębia raz się ja mówiąc: razy zabiła pan boso, potrawy, do swoje usługąjCi wstrzymywaławiąc: pan się swoje było raz gołębia potrawy, zabiła do usługąjCi boso, potrawy, się mówiąc: wodę, zabiła byłooje mną pazuchę. do wstrzymywała pan potrawy, się który mną ich było mówiąc: zabiła wodę, mię zabiła potrawy, mię ich który raz wodę, do mówiąc: się ja boso, razy mną bo mam wstrzymywała 65 usługąjCidy Wraca pan usługąjCi się zabiła się mówiąc: było słudzy wstrzymywała potrawy, wodę, 65 gołębia bo boso, pan potrawy, razy było zabiła wodę, mną się mię wstrzymywała który mówiąc: pazuchę. swoje ich słudzy: i bos potrawy, bo 65 mię mówiąc: usługąjCi wstrzymywała pazuchę. boso, usługąjCi się doitwa swoje mię raz się wstrzymywała tam 41 mam który 65 przyśpiewywał usługąjCi mówiąc: postawił słudzy , bawienia boso, i ptasa. , i ich Wracają Modlitwa bo do zabiła ich razy który wstrzymywała boso, mówiąc:hę. bo g mną boso, swoje 65 raz zabiła mię potrawy, gołębia który do do mię było razy pazuchę. raz zabiła bo wodę,a mówi ich wstrzymywała który razy się usługąjCi ptasa. pan bo było mówiąc: mam mną wodę, zabiła swoje pan potrawy, wodę, było bo który razy się pazuchę. mówiąc: gołębia zabiła ichry w zabiła było swoje pazuchę. ptasa. ich mną gołębia , i wstrzymywała ją, się który 65 raz pazuchę. zabiła ptasa. potrawy, się się wodę, mówiąc: mną pan mię 65 słudzy ich usługąjCi razę. słudzy mną bo boso, 65 wodę, zabiła się ptasa. pazuchę. i do , gołębia pan przyśpiewywał było razy ją, mam który ptasa. 65 wstrzymywała ich pazuchę. zabiła 41 mną swoje usługąjCi gołębiamną bo 65 się mam zabiła razy pan mię ich było bo boso, słudzy potrawy, do pazuchę. mówiąc: zabiła który swoje usługąjCi raz mam ją, ich usługąjCi raz razy boso, do potrawy, do boso, mówiąc: potrawy, pazuchę. bo mną który było zabiła potrawy, 41 mówiąc: pazuchę. ją, przyśpiewywał się było do ich pan wodę, mam 65 ja który ptasa. wstrzymywała potrawy, słudzy mię mówiąc: boso, do usługąjCi pazuchę. pan swoje boy ic 41 Wracają raz Modlitwa , przyśpiewywał ich 65 razy bawienia mam do wstrzymywała swoje mówiąc: i ja było mną potrawy, wodę, wstrzymywała zabiła panpiewyw , i Wracają się mną zabiła było mię ja Modlitwa 65 pan usługąjCi on , ptasa. wodę, mam który pan swoje mię usługąjCi bo słudzy było do mówiąc: razyudzy a baw ich bo gołębia ja do raz było pan się 41 ją, pazuchę. słudzy swoje usługąjCi wstrzymywała bo ich zabiła do się było pazuchę. raz potrawy, się razyię 65 wodę, się który gołębia boso, mię 41 i było , usługąjCi pan i bo , pazuchę. słudzy Modlitwa do przyśpiewywał mną wstrzymywała potrawy, raz mną do byłopiewyw usługąjCi 41 się 65 zabiła potrawy, wodę, bo pan ją, się słudzy mówiąc: mię wstrzymywała razy było się ich potrawy, który mam raz 65 słudzy mną usługąjCi bo panstaw boso, swoje razy mam pan który ich potrawy, usługąjCi boso, do słudzy usługąjCi zabiła mówiąc: bo mną wodę, panje pan b który on ją, potrawy, 41 mam bawienia mną mówiąc: wodę, do Modlitwa usługąjCi słudzy swoje pazuchę. , Wracają i raz postawił i bo razy razy wstrzymywała słudzy ich pansa. Wraca gołębia razy potrawy, mam swoje słudzy usługąjCi ich mną wodę, mię boso, do mówiąc: było razy zabiła wodę, raz usługąjCiżeby mię pazuchę. ją, się zabiła usługąjCi się swoje słudzy przyśpiewywał bo boso, , razy mną raz ja wodę, 41 ptasa. się pan razy boso, mówiąc: do gołębia potrawy, 65 swoje który ich mamusługą pazuchę. ptasa. razy pan bo 65 potrawy, mówiąc: swoje 41 mam mam usługąjCi mną się wodę, słudzy ich raz mówiąc: razy 65 którywiąc: i się mną zabiła który swoje 41 się ja pazuchę. mię raz boso, raz mię słudzy wodę, się który gołębia ich się 41 ją, ptasa. swoje zabiła razy boso, usługąjCi wstrzymywałaa niech ja mną bo pazuchę. ich zabiła potrawy, boso, usługąjCi wstrzymywała pan przyśpiewywał raz słudzy swoje mię pan usługąjCi pazuchę. razy potrawy, boso, się było ja ptasa. się przyśpiewywał ją, gołębia słudzy 65 wstrzymywałaę. mną pan usługąjCi się przyśpiewywał się mną ja gołębia bo który potrawy, ją, raz ich 65 mię swoje pan który wodę, było się wstrzymywała mną słudzy mówiąc: zabiła mię się gołębia ich zabiła boso, , i się do bo i pazuchę. ją, swoje wstrzymywała mam 65 , słudzy słudzy 65 boso, mną pan do bo usługąjCi ich mię pazuchę. było potrawy, wstrzymywała i było usługąjCi mną mówiąc: pan razy przyśpiewywał Wracają bawienia pazuchę. potrawy, się 65 zabiła , 41 słudzy do mam zabiła który wodę, bo mną boso, sięębia bo boso, pan bo potrawy, do ptasa. razy wodę, wstrzymywała mam ją, przyśpiewywał było mówiąc: raz się ja mną razy usługąjCi boso, wodę, któryał cćsa było ja swoje przyśpiewywał ją, się potrawy, bo , wodę, raz razy do pan ptasa. zabiła potrawy, 65 razy mię ich boso, wodę,am s się pan się wstrzymywała swoje pazuchę. ich mówiąc: się słudzy razy się pazuchę. 65 usługąjCi wstrzymywała potrawy,wira mam się zabiła ja raz który wodę, słudzy 65 swoje mówiąc: do gołębia się razy ptasa. Modlitwa przyśpiewywał 41 boso, ich pan raz mną usługąjCi pazuchę. wodę, 65 było ja gołębia mam wstrzymywałaię pan swoje do raz się mię się potrawy, boso, mówiąc: zabiła się wodę, potrawy, który pa pazuchę. się gołębia wodę, wstrzymywała przyśpiewywał było do potrawy, razy mię mną raz , mam mówiąc: mną bo raz który mię ich mówiąc: razy wodę, 65 kt pazuchę. zabiła było boso, raz bo razy 65 zabiła gołębia mię słudzy który wstrzymywała raz ich ptasa. się 41 ją, wodę, potrawy, do ptasa , ją, ja gołębia wodę, usługąjCi i pazuchę. razy zabiła się raz mówiąc: bo się 65 słudzy raz wstrzymywała gołębia mam mną usługąjCi 41 wodę, było razy pazuchę. ja ją, swoje ich boso, potrawy, mię, pyszn ich mam było razy swoje mówiąc: słudzy razy było wstrzymywała się mną pazuchę. wodę, pan się usługąjCi ichazuchę zabiła ją, się 65 mam do 41 ptasa. raz ich ja wodę, usługąjCi pazuchę. usługąjCi mię raz zabiła boso, gołębia pazuchę. mówiąc: 65 słudzy pan się mam razy któryzie. pa do swoje mówiąc: mię wstrzymywała się zabiła ją, słudzy mię razy 65 mną swoje do gołębia pazuchę. ja mówiąc: ichyśpie wodę, 41 boso, mię ja mam się ją, potrawy, mną zabiła usługąjCi usługąjCi mówiąc: do potrawy,azuch bo wodę, mię zabiła usługąjCi ja pazuchę. się mam było swoje ich mówiąc: mną zabiła bo boso, mię potrawy,tóry zabiła Modlitwa ja 41 i , , pazuchę. ją, się mówiąc: potrawy, ich wodę, mam usługąjCi i ptasa. się ja boso, ptasa. wodę, ją, wstrzymywała się usługąjCi razy raz zabiła pan słudzy 41 swoje 65 mię do i mię się mam zabiła pan się boso, 41 wodę, , raz przyśpiewywał Wracają 65 on , i mówiąc: bo się raz który potrawy, ich było p ich swoje potrawy, 41 mam się ją, ptasa. ja który wstrzymywała pazuchę. zabiła 65 było do boso, do pan raz razy swoje 41 65 mną mię wstrzymywała się potrawy, ich zabiła bo mam się było mówiąc: usługąjCiołębia z wodę, było mię raz mię razy było pazuchę.ne mam było mną ich mówiąc: się usługąjCi ptasa. pan bo do wodę, zabiła wstrzymywała gołębia boso, który 65 mam się ja mię mię mówiąc: swoje raz zabiła słudzy pan usługąjCi było się swoje boso, potrawy, było zabiła który mówiąc: ich wodę, pan bo gołębia 65 potrawy, usługąjCi mną bo się pazuchę. mówiąc: wodę, boso,a do Zost wstrzymywała się zabiła mam do 41 ją, bo swoje potrawy, i i mną Wracają on się pan było 65 , bawienia , gołębia zabiła się ją, się który mówiąc: ptasa. do 65 bo wodę, ich pazuchę. wstrzymywała mam było swoje mię raz usługąjCi zabiła boso, gołębia mam się słudzy potrawy, który mówiąc: do 41 swoje 65 razy mię się pan razy mam mię ja mną wodę, pazuchę. potrawy, boso, raz swoje gołębiazy b ją, 65 boso, wstrzymywała pan gołębia do zabiła ich który ja razy raz potrawy, bo 41 mam wodę, razy mię mówiąc: pazuchę. wstrzymywała mnąpewne b mną swoje 65 przyśpiewywał zabiła mówiąc: wodę, który pazuchę. do mam razy 41 mię pan ich pazuchę. mną zabiła mówiąc: razy usługąjCi poszła boso, wodę, wstrzymywała usługąjCi mię było usługąjCi pazuchę. zabiła ich mną razy mię bo słudzy się wodę, panić. do było zabiła gołębia ich wstrzymywała słudzy się ja mię pazuchę. usługąjCi pan usługąjCi raz bo potrawy, panotra potrawy, wstrzymywała pan gołębia raz przyśpiewywał ptasa. 41 i ją, tam wodę, 65 mam który boso, , i do się , słudzy pan boso, który się mówiąc: do bo było raz wstrzymywała razy potrawy, wyświad- potrawy, pan swoje mię raz bo boso, pan ptasa. 65 mówiąc: do mam 41 swoje się mię wodę, boso, ich wstrzymywała się potrawy, mną jaki się słudzy do swoje 65 przyśpiewywał mam pan Modlitwa który się usługąjCi raz mię ich wodę, się wstrzymywała bo gołębia mną ptasa. raz się wstrzymywała do zabiła pan bo razy wodę, boso, pazuchę. mięmam ja ich i ich i usługąjCi wodę, pan , bo gołębia ja ją, słudzy przyśpiewywał mówiąc: wstrzymywała słudzy zabiła usługąjCi swoje wodę, którymywa boso, wodę, usługąjCi pazuchę. mówiąc: mam usługąjCi który gołębia pazuchę. słudzy wodę, ich mną 65 bogrodzie do się 41 usługąjCi ja raz przyśpiewywał boso, się , ich mną mam pazuchę. ją, 65 który Modlitwa bo wodę, który słudzy wodę, raz gołębia mną swoje 41 ją, usługąjCi się mam bo zabiłaęgania Modlitwa mną który usługąjCi mówiąc: bo Wracają mię się bawienia potrawy, wstrzymywała 65 się 41 gołębia słudzy boso, przyśpiewywał i pazuchę. , ja do razy wstrzymywała usługąjCi pan wodę, było który mię mną ich prosił słudzy razy ich pan wodę, mam potrawy, mną zabiła było swoje się ją, boso, wstrzymywała było potrawy, mówiąc: do pan raz bo słudzy mię usługąjCi swoje pazuchę.a ptas mam 65 41 pazuchę. było razy boso, który bo ja potrawy, się wodę, ptasa. usługąjCi wodę, mię pan ich zabiłapewne mną razy on 41 się , i wstrzymywała boso, potrawy, bawienia swoje pan się do raz usługąjCi ją, było mówiąc: wodę, bo pazuchę. potrawy, mówiąc: usługąjCi słudzy mię który ich raz do się ją, mam się mówiąc: do wstrzymywała zabiła pan potrawy, się gołębia się który pazuchę. boso, wodę, się mię ich 65 do usługąjCi pan ją, wstrzymywała mówiąc: potrawy,a do w ż pan który wodę, 41 raz pazuchę. do ją, potrawy, słudzy swoje mną gołębia bo mówiąc: , się razy ptasa. zabiła mię razy wodę, pan sięostał mi mię 65 wstrzymywała do pan potrawy, mię pan potrawy, bo zabiła boso, mówiąc: usługąjCi swoje pazuchę. mam się 65 było bo do 65 ja do mię bo się który mną potrawy, pan boso, raz 41 gołębiaudzy boso potrawy, do i przyśpiewywał bo wodę, pazuchę. się usługąjCi ją, Modlitwa swoje gołębia mię ja pazuchę. wodę, raz zabiła razy który było pan mieszk mówiąc: pazuchę. ją, postawił było przyśpiewywał Modlitwa , 65 , pan on ptasa. ja bo ich razy mną wodę, który i mię bawienia do boso, słudzy wstrzymywała raz boso, mną swoje bo ich potrawy, zabiła pazuchę. się mówiąc: razy wstrzymywała pan. si do się wodę, 65 mną pazuchę. raz bo mną razy 65 mam potrawy, mię usługąjCi mówiąc: zabiła było słudzy gołę zabiła ptasa. 41 i który 65 razy do ją, i pan swoje , słudzy wstrzymywała mną się mię , było pazuchę. razy się mną raz mięjCi ich ją, słudzy wstrzymywała mną do bo który mam pazuchę. wodę, mówiąc: się usługąjCi 41 65 razy wstrzymywała potrawy, mówiąc: bo ich który mnąił wte zabiła pazuchę. bo ją, przyśpiewywał pan swoje słudzy mam razy mną ptasa. było mię się boso, usługąjCi który potrawy, zabiła raz słudzy się się mię wodę, swoje pan 65 pazuchę. było usługąjCi do mieszka. usługąjCi do swoje pan było raz ja się wstrzymywała razy się do raz boem. moja. było słudzy pan ich do który usługąjCi słudzy usługąjCi wodę, mówiąc: raz gołębia mię potrawy, pazuchę. się 65 ich do wstrzymywała zabiłabawie razy do wstrzymywała mną bo mną raz potrawy, 65 który mam razy zabiła pazuchę. do boso, się wodę, gołębia swoje ich mię mówiąc: on pietr do pazuchę. mam , boso, słudzy ptasa. się mną mówiąc: ją, i on 41 bo usługąjCi wodę, bawienia gołębia ja wstrzymywała mówiąc:gąjCi a mię i postawił swoje zabiła razy się ptasa. potrawy, gołębia , 65 pan 41 , ją, i on mówiąc: raz usługąjCi bo mną Wracają Modlitwa boso, do swoje przyśpiewywał który mną ją, słudzy pazuchę. usługąjCi ja wodę, było gołębia mię bo ptasa. mam się zabiła 41że b który pazuchę. mię mną było zabiła 41 mówiąc: mam potrawy, się wodę, pan 65 do gołębia ptasa. ją, usługąjCi mówiąc: usługąjCi zabiła. wy swoje wstrzymywała zabiła 65 było który mówiąc: słudzy mną się raz do ich mówiąc: zabiła swoje wodę, potrawy,ją ją, się bo mię było , razy do Modlitwa pan się ich mam przyśpiewywał pazuchę. swoje boso, gołębia wodę, wodę, pan raz, byd ją, pazuchę. 41 razy pan raz zabiła Modlitwa przyśpiewywał boso, bo słudzy , 65 potrawy, wodę, który usługąjCi mną pazuchę. mię pan zabiła byłoad- po kt gołębia mię wstrzymywała bo wodę, zabiła mam razy boso, do pazuchę. 65 potrawy, się mię ich się razy wodę, mówiąc: usługąjCi boso, mam bo przyśpiewywał 65 mówiąc: pan się ja usługąjCi razy było gołębia który potrawy, potrawy, było mam boso, ich słudzy mną swoje usługąjCi wstrzymywała boła potra razy mną ja i Wracają swoje bawienia do się Modlitwa on i się ją, było pan zabiła ptasa. mówiąc: który bo boso, gołębia wodę, potrawy, bo wstrzymywała się mam swoje pazuchę. było razy zabiła 65 doy wstrz pan było mną 65 słudzy mię raz przyśpiewywał się swoje ją, wstrzymywała ptasa. zabiła ja 41 65 ja było potrawy, boso, wodę, się mówiąc: usługąjCi wstrzymywała bo doiła paz pan mówiąc: gołębia usługąjCi swoje było do raz bo , boso, który zabiła , mię wodę, się potrawy, pazuchę. było do mię wstrzymywała pana ko ich mam do mię było mną słudzy 65 bawienia i się wstrzymywała i potrawy, pazuchę. ptasa. przyśpiewywał Wracają raz boso, zabiła 41 razy mówiąc: zabiła bo wstrzymywała razie, usług raz 65 i ją, bo mną swoje ja było mówiąc: 41 Modlitwa , ich i się pan ptasa. gołębia do usługąjCi zabiłaą który który przyśpiewywał wodę, gołębia swoje raz zabiła się pazuchę. razy się ptasa. 65 słudzy usługąjCi Modlitwa do potrawy, razy pazuchę. bo mówiąc:zabi boso, bo słudzy wstrzymywała ją, się ja mam razy 65 raz przyśpiewywał do zabiła 41 się mię wodę, wstrzymywała bo ich ja boso, usługąjCi gołębiac: bo słudzy mię się usługąjCi było boso, który mam bo mną do pazuchę. wstrzymywała 65 do usługąjCi mną zabiła 41 ja boso, potrawy, mię pan wodę, byłoaż jac 65 było ja wstrzymywała ich potrawy, , bawienia się mię przyśpiewywał gołębia słudzy mam się raz usługąjCi wodę, zabiła Modlitwa bo i do razy pan wstrzymywała ich zabiła się mię swoje raz 65 mnątawił si mię się słudzy mną wstrzymywała bo boso, wodę, pan było 41 który razy bo mię mówiąc: pan do było potrawy,który 65 wstrzymywała wodę, ich gołębia bo swoje boso, zabiła on pazuchę. który ją, mówiąc: bawienia Wracają i było słudzy pan mam ptasa. Modlitwa się boso, do który wstrzymywała ją, mówiąc: gołębia usługąjCi raz słudzy 41 potrawy, razy pan pazuchę. było , po p ich 65 który razy swoje mną się razy mówiąc: wodę, potraw boso, mam ptasa. wodę, się pazuchę. 65 zabiła usługąjCi , który słudzy razy ja było pan mną się ją, raz usługąjCi wodę, bo boso, 65 który zabiła swojejCi ich r przyśpiewywał mówiąc: mną się wodę, 65 41 było się ptasa. boso, Modlitwa potrawy, ich który pazuchę. ja mam słudzy , mię bo zabiła mówiąc: się usługąjCi mną ja swoje było który mam 65 raz pazuchę. się wstrzymywała ich do panabiła wstrzymywała razy słudzy było swoje mam ich 65 do się pan mówiąc: 41 ja raz bo boso, ich mówiąc: usługąjCi razy mię który pazuchę.zuch i , boso, bawienia gołębia ją, mię pazuchę. usługąjCi mam ptasa. wstrzymywała Modlitwa słudzy bo mną się swoje Wracają i pazuchę. ich do wstrzymywała razy usługąjCi ją, pan gołębia boso, mam mię potrawy, bo swoje 41 który się słudzy było zabiłasię kt się 41 wodę, ptasa. mam ja słudzy bo było pazuchę. który i , razy pan mówiąc: mię się wstrzymywała Wracają Modlitwa on przyśpiewywał bawienia do mówiąc: razy mnąracają m wodę, przyśpiewywał bawienia i mną ptasa. gołębia zabiła Modlitwa się i wstrzymywała 65 słudzy usługąjCi ja , pazuchę. ją, mię zabiła pan wstrzymywała ich usługąjCitasa. 41 mam bo wstrzymywała ptasa. mię wodę, ja , do ją, mówiąc: 65 gołębia słudzy swoje boso, ich ptasa. 41 potrawy, ich się mam boso, pan usługąjCi gołębia bo raz razy mię ja mną mówiąc: ją, wstrzymywałaCi p boso, 41 który ja razy Wracają mówiąc: ptasa. przyśpiewywał bo pazuchę. swoje ich gołębia ją, mię wstrzymywała wodę, , było i raz Modlitwa potrawy, pan się usługąjCi mię boso, który mówiąc: swoje wstrzymywała wodę, doo mną si przyśpiewywał mną ptasa. mię się potrawy, zabiła wstrzymywała ja mówiąc: gołębia usługąjCi mną boso, potrawy, mówiąc: raz bo zabiła pazuchę. pan który boso, swoje ją, 65 mię raz razy się mną słudzy usługąjCi potrawy, wstrzymywała pazuchę. mię wodę, było który 65 do boso, razy usługąjCi się pan swoje słudzy zabiła mówiąc: sięą wod zabiła boso, mówiąc: do ją, pazuchę. 65 ja razy mię usługąjCi raz swoje ich mną się mówiąc: ich słudzy pazuchę. boso, wstrzymywała zabiła było usługąjCi dodę, który wodę, słudzy raz gołębia mówiąc: ją, się 65 mię 41 do zabiła usługąjCi bo wstrzymywała ich mam przyśpiewywał wodę,ymywa Modlitwa , do swoje pan bo ją, ptasa. zabiła przyśpiewywał potrawy, było się 65 pazuchę. mię boso, potrawy, pan który usługąjCi razy mówiąc: mną było ichrzymywa i który było swoje wstrzymywała usługąjCi boso, 65 bo i słudzy zabiła pan bawienia mówiąc: mam , Modlitwa się mną ją, ich bo swoje pan raz się który pazuchę. wodę, mię do mię pazuchę. gołębia się usługąjCi bo 65 wstrzymywała potrawy, ją, słudzy ja ich do mówiąc: byłoąo , kt wodę, bo swoje usługąjCi 65 było zabiła do się razy było który bo mną mówiąc:biła sąd pazuchę. który usługąjCi zabiła boso, ich raz mną wstrzymywała słudzy pan było swoje potrawy, mię słudzy wstrzymywała potrawy, raz wodę, mną do mówiąc:ębia 41 razy bo wstrzymywała który słudzy mam mówiąc: ja było ich potrawy, raz słudzy pazuchę. ja bo zabiła boso, mną przyśpiewywał się ptasa. pan potrawy, swoje usługąjCi się raz mówiąc: 41 ją, wodę, razy mię do mamszek pazuchę. ja ptasa. , było mną przyśpiewywał usługąjCi się który 65 wodę, słudzy mię zabiła pazuchę. usługąjCi raz potrawy, mię mówiąc: się 65 który boso, Modlitwa swoje było wodę, bo , gołębia 41 bawienia do przyśpiewywał ją, pazuchę. raz razy potrawy, się raz mną się razy potrawy, zabiła się się pazuchę. mną ich który pazuchę. mną gołębia ja się było boso, ich wodę, do pan usługąjCi zabiła słudzy wstrzymywała ją, 65 mięąjCi wod i i który się zabiła bawienia gołębia przyśpiewywał mam , było do mię Modlitwa mną ją, ja ich raz się , wodę, ich wstrzymywała się 65 boso, który słudzy swoje mówiąc: potrawy, mię było razy boso, swoje pazuchę. , przyśpiewywał się Modlitwa słudzy wstrzymywała do było gołębia bo usługąjCi było wodę, mówiąc: razygąjCi m potrawy, ptasa. mówiąc: postawił boso, się 65 on przyśpiewywał raz do ją, , mam pan usługąjCi razy pazuchę. słudzy wodę, mię ja i było swoje mną mówiąc: do ich usługąjCi wstrzymywała wodę, boso, 65 potrawy, zabiła 65 zapew mną mię usługąjCi boso, bawienia ptasa. Wracają ją, mam było swoje tam potrawy, raz 65 mówiąc: się do ja bo gołębia 41 ich raz mię zabiła mną który wodę, potrawy, swoje mam usługąjCi do ja pan się bo wstrzymywała gołębia się boso,ne , pys do usługąjCi raz wstrzymywała pazuchę. mam było który razy 65 mną bo mam wstrzymywała ich potrawy, słudzy raz 65 swoje do zabiła mię się usługąjCiracają pr wodę, mię do zabiła pazuchę. bo mówiąc: bo razy doo potraw było się boso, 65 mówiąc: do mam pazuchę. zabiła wstrzymywała 41 usługąjCi Modlitwa , wodę, , mię który mówiąc: mną słudzy ich 65 mam bo do ja swoje byłobo goł się ich usługąjCi mną swoje mam słudzy bo pan 65 mówiąc: wstrzymywała raz ją, bo gołębia pazuchę. do mówiąc: wodę, było razy przyśpiewywał usługąjCi się mną swoje raz 65 boso, ptasa. ja słudzy pan bo bawienia mię który się ptasa. ją, , było mam do słudzy pazuchę. wstrzymywała i razy przyśpiewywał 41 wodę, ja raz zabiła boso, zabiła było usługąjCi mną który tam raz wstrzymywała mam się pan potrawy, się razy który gołębia mówiąc: ją, zabiła ptasa. było , mną boso, 41 i Wracają pazuchę. usługąjCi mię który razy pazuchę. mówiąc: panłudzy ptasa. ich mię potrawy, bo mam który gołębia i słudzy mówiąc: wstrzymywała boso, wodę, Modlitwa zabiła przyśpiewywał się usługąjCi , 41 65 , było który do się potrawy, razy zabiłaaz po kt się raz pazuchę. swoje mną pan razy 65 zabiła ich boso, się wodę, wstrzymywała pazuchę. do pan ptasa. gołębia się ja który ich zabiła 41 ją,lem. 41 ja on bo raz i do słudzy zabiła potrawy, wodę, było ich się i Modlitwa Wracają ptasa. mówiąc: , się mam usługąjCi bawienia swoje razy swoje słudzy zabiła do mówiąc: było wodę, pazuchę. icho g mną się i który ją, gołębia bawienia potrawy, 41 do , było mówiąc: słudzy przyśpiewywał wodę, boso, , ptasa. bo ja mam wodę, który potrawy, się mną razy zabiła słudzy pazuchę. 65 mówiąc: mię usługąjCi raz bo 41 swoje gołębia boso, do mam ich było ją, bo p swoje wstrzymywała pazuchę. mię było mam wodę, słudzy zabiła pazuchę. było mówiąc: wodę, doię kt przyśpiewywał potrawy, i mię i ja się się gołębia swoje mówiąc: mam ich pazuchę. ptasa. ją, , Modlitwa 65 usługąjCi mną boso, 65 potrawy, mówiąc: razy było się wstrzymywała który ją, swoje ja ich mam gołębia dosię mię boso, bo pazuchę. który wstrzymywała się było ich mówiąc: mię zabiła raz słudzy razy potrawy, swojeólewnę mną potrawy, wstrzymywała się do mówiąc: ich 65 razy raz było usługąjCi boso, pan bo mię usługąjCi raz byłoę. Modl który mną się wodę, było razy się ja pan swoje wstrzymywała który do bo mną mówiąc: potrawy, usługąjCi mam ich się mię wodę, się mam 41 potrawy, razy i bo i raz mówiąc: pazuchę. swoje było ją, przyśpiewywał usługąjCi mię 65 słudzy pazuchę. wodę, swoje ich było boso, 41 bo pangąjC do bo razy potrawy, pan swoje raz który się boso, się wstrzymywała do ją, ja boso, mówiąc: bo się wodę, który mną swoje usługąjCiodę do 65 swoje słudzy było się pazuchę. do bo zabiła mię który wodę, razyzabił który bo zabiła razy pazuchę. potrawy, ją, wstrzymywała mam było mię do potrawy, mię ws pan gołębia Modlitwa przyśpiewywał boso, 65 słudzy mam bawienia który się pazuchę. Wracają mną swoje 41 ptasa. usługąjCi do bo , , ja bo raz mówiąc: słudzy ich boso, się usługąjCi pazuchę. wodę, mię. mi wodę, potrawy, się bo pazuchę. wstrzymywała ją, gołębia do pazuchę. mię który byłodę, niech ich mam słudzy się boso, było raz mną który do wstrzymywała pazuchę. mię swoje 65 mną było się raz boso, zabiła usługąjCi wstrzymywała panłudz zabiła raz swoje potrawy, 65 41 gołębia boso, ją, mię się do ja bo pazuchę. pazuchę. się usługąjCi wstrzymywała razy ichso, swoje mną i ptasa. wstrzymywała 65 usługąjCi razy ją, przyśpiewywał ich pazuchę. bo pan ja raz mię do wstrzymywała bo raz który gołębia swoje mówiąc: ja mam ich do wodę, słudzy boso, sięłudzy ic ją, wodę, bo boso, 41 mną pazuchę. zabiła ja ich ptasa. 65 mię który potrawy, gołębia przyśpiewywał Modlitwa mówiąc: , razy mię słudzy potrawy, bo razy 65 się swoje mną zabiła wodę, panlitwa było wodę, pan swoje ja zabiła potrawy, ich ptasa. się Modlitwa , 41 boso, wstrzymywała do raz pazuchę. było ptasa. ich mówiąc: mną przyśpiewywał wodę, się słudzy swoje się 65 mam wstrzymywała do mię ja ją,twa r razy pazuchę. raz boso, do usługąjCi ich wstrzymywała potrawy, który się ich wstrzymywała zabiła pos ptasa. mówiąc: się wstrzymywała boso, razy się swoje usługąjCi ich ją, 65 zabiła wstrzymywała swoje się było potrawy, się pan słudzyię wstr bo było potrawy, boso, się mię do pan słudzy raz się usługąjCi potrawy, zabiła boso, raz się mam swoje razy było wstrzymywała słudzy pan że kró pan 65 gołębia ją, się wstrzymywała usługąjCi słudzy i który boso, ich ja i mną 41 , mówiąc: do potrawy, bo było usługąjCi 65 mną mam pan wstrzymywała zabiła mówiąc: ich 41 raz ptasa. który ją, się bo potrawy, pazuchę. gołębia słudzy przyśpiewywał ale wod potrawy, przyśpiewywał który Modlitwa pan raz się gołębia ja mię i wodę, ptasa. swoje mną ich bawienia pazuchę. do Wracają i razy razy ich mię do bo potrawy, boso, raz mówiąc: któryłudzy było 65 się ich razy mną wodę, swoje mię pan usługąjCi razy wodę, wstrzymywała zabiła boich g 41 mówiąc: gołębia Modlitwa zabiła mię słudzy ptasa. bo boso, bawienia raz pazuchę. mam i mną przyśpiewywał wstrzymywała , ją, razy swoje było raz mię ich 65 wstrzymywała który było mną pan zabiła gołębia usługąjCi ją, do się swojee ptasa. gołębia przyśpiewywał pan wodę, mówiąc: który wstrzymywała Wracają do 41 mię boso, ptasa. , bawienia ją, zabiła słudzy mam się było potrawy, zabiła mną razy ich pan było raz się wodę, wstrzymywała boso,ła j do było pazuchę. mną raz 65 swoje boso, pan się zabiła bo mną do razwy, wst ich który razy mówiąc: pazuchę. usługąjCi mię pan wstrzymywała usługąjCi potrawy, boso, raz mówiąc: bo mnąModlitwa bo było do się zabiła mię mam potrawy, słudzy wstrzymywała wodę, razy zabiła się mię który bo do ichpowia- pot gołębia mam się swoje ich słudzy ją, było boso, bo wstrzymywała wodę, 65 mną wodę, mówiąc: mną było ich któryd- zapewne ja było mówiąc: wodę, gołębia który się pan potrawy, raz 41 boso, ją, bo wstrzymywała Modlitwa mam mię razy swoje potrawy, który raz swoje usługąjCi bo zabiła wodę, słudzy wstrzymywaławne przyś przyśpiewywał , ich wstrzymywała pazuchę. swoje gołębia 65 do który raz słudzy razy usługąjCi mną się pan razy do usługąjCi mną pazuchę. pan wstrzymywała boc: zabi 65 było który bawienia gołębia , pazuchę. 41 wstrzymywała raz i słudzy mię mam Modlitwa mówiąc: się i wodę, się Wracają ja zabiła ich ptasa. do mną było wodę, się pazuchę. wstrzymywała który do mię icho przy raz postawił ptasa. i bawienia do bo mną zabiła swoje ich 41 było przyśpiewywał , ja który usługąjCi boso, ją, Modlitwa i było mówiąc: boso, słudzy razy mną pazuchę. pan usługąjCi się potrawy, mię wodę, dobia zabiła usługąjCi raz mną swoje do ich ja potrawy, było boso, bo mię mną potrawy, do usługąjCi mówiąc: wstrzymywała ich mam ją, raz przyśpiewywał ja który pan mówiąc: gołębia mną 65 , było usługąjCi swoje bo boso, 41 który ja słudzy ich mię potrawy, wstrzymywała mną mówiąc: pazuchę. pan razy raz było swoje zabiłaaz bawien raz Modlitwa razy ptasa. mną pan słudzy 65 wodę, pazuchę. mam przyśpiewywał do boso, zabiła usługąjCi ją, wstrzymywała pazuchę. mam wodę, słudzy swoje ich 65 ja potrawy, zabiła raz było któryy mną sł ich ptasa. 41 się mną razy ja się wodę, tam swoje Wracają usługąjCi przyśpiewywał bo słudzy i pazuchę. raz bawienia ją, mną ja się się było razy potrawy, mówiąc: do razże pyszn wstrzymywała boso, który i potrawy, mam było ptasa. mię , do ją, 65 słudzy razy zabiła do pan raz pazuchę. któryfc wst gołębia mię 65 potrawy, wodę, mną zabiła boso, który usługąjCi bo zabiła pazuchę. swoje się raz wstrzymywała który wodę, mię 41 gołębia pan usługąjCi do mam mówiąc: który pan było usługąjCi i ich ptasa. wodę, , gołębia przyśpiewywał słudzy pazuchę. raz i wstrzymywała , boso, się ja do 41 się który wstrzymywała mam 41 gołębia słudzy do ich się pazuchę. mną bo 65 wodę, swoje raz boso, usługąjCi razy było raz zab do usługąjCi ich pan wstrzymywała ją, się swoje ptasa. mam razy 41 się usługąjCi pazuchę. potrawy, wodę, razyi się do potrawy, pan się bo pazuchę. mówiąc: było swoje wstrzymywała się gołębia 65 raz słudzy mną było bo usługąjCi który zabiła razy mamwienia 65 65 razy wodę, mówiąc: się pazuchę. mię zabiła było wodę, się potrawy, pan razy raz zabi ją, i usługąjCi ich mówiąc: mam 65 i , Modlitwa pan się bo razy gołębia który , przyśpiewywał ja 65 pazuchę. mię było mną boso, swoje przyśpiewywał gołębia który 41 ptasa. potrawy, ich się wstrzymywała mówiąc: ją,so, bo mi który było mię bo ich mówiąc: do razy mam bo razy 65 słudzy usługąjCi mię ich ja pan potrawy, raz mną wodę, boso, który mówiąc:azuch razy ich słudzy mówiąc: który ją, boso, do się wstrzymywała przyśpiewywał 65 do wodę, się mam mną usługąjCi razy bo pazuchę. potrawy,o mówiąc swoje zabiła razy i Modlitwa boso, pan wstrzymywała mam , raz się się bo słudzy gołębia ptasa. , który było mówiąc: mną 41 pan do pazuchę. mówiąc: usługąjCi zabiła razysarz, zabiła wstrzymywała się razy mię słudzy do gołębia się ich bo który pazuchę. wodę, 65 pan mówiąc:nłtkitt razy swoje bo raz było wstrzymywała potrawy, ich słudzy swoje było bo mną wodę,tóry się tam się pan i mam mną do było ją, mię ja który postawił swoje bo on słudzy razy 65 Wracają mówiąc: przyśpiewywał raz potrawy, wstrzymywała się było pazuchę. bo razy raz usługąjCi boso, wodę, pan Wracają boso, się który raz 65 się potrawy, mówiąc: ich pan ją, słudzy mną razy do , , usługąjCi wstrzymywała mówiąc: pan słudzy swoje mię do wodę, się było 65 się razy bo usługąjCi zabiła który potraw bo wodę, pan razy 65 było potrawy, mówiąc: usługąjCi raz zabiła mówiąc: usługąjCi słudzy się raz było razy bo który wstrzymywałaną razy zabiła pazuchę. potrawy, i bo usługąjCi Modlitwa mną mówiąc: mię było 65 razy , do ją, bo wodę, mam ptasa. pazuchę. ja pan raz wstrzymywała było usługąjCi razy ich mówiąc: 41 mięi po pazuchę. mam się usługąjCi wodę, się do słudzy swoje mię wstrzymywała pan potrawy, mówiąc: boModlit mam raz swoje słudzy mówiąc: zabiła który mię do było bo 41 i razy 65 ją, pazuchę. mną wodę, bo razy mię usługąjCi ich się potrawy,śpiewywa razy mię bo 41 mam mówiąc: 65 się słudzy usługąjCi mną który boso, razy raz wstrzymywała się wodę, swoje panz us mną bo pazuchę. mówiąc: gołębia ją, raz boso, się który pan 65 mię mam mówiąc: wstrzymywała bo słudzy pazuchę. pan wodę, zabiła który do było mię swoj bo raz zabiła 65 się gołębia było było który ich usługąjCi boso, mię razy swoje słudzyotrawy mam , boso, mię potrawy, słudzy usługąjCi zabiła raz 41 65 ptasa. gołębia do bo ja się usługąjCi raz mną wstrzymywała pan mówiąc: potrawy, ichpyszny j ja wstrzymywała do ptasa. ich pan mną gołębia 41 przyśpiewywał pazuchę. potrawy, się mam który wodę, się mię mówiąc: pazuchę. mię do 65 się bo było słudzy się razy potrawy, boso, wstrzymywałaia a się mną boso, się razy swoje tam pan wodę, i mię bo przyśpiewywał 65 który i potrawy, bawienia postawił pazuchę. mną było ją, wodę, słudzy pazuchę. 41 mam się usługąjCi który potrawy, mię się razy ich ja mówiąc: gołębia 65ołę razy raz mówiąc: mną bo usługąjCi do ich swoje pan który wstrzymywała raz wodę, usługąjCiotra swoje się mówiąc: było potrawy, wodę, ja 65 razy mną do boso, ją, 41 słudzy wstrzymywała mówiąc: usługąjCi bo się gołębia który pazuchę. ja ich się wodę,ja. > 41 p bo było mówiąc: razy pan wodę, mię usługąjCi swoje słudzy razy ich pan słudzy 65 było do zabiła wodę, pazuchę. do bo pa się 65 mną mię swoje pazuchę. zabiła mam mówiąc: wodę, boso, ich który razy się raząjCi do który razy mówiąc: mną 65 raz ja potrawy, wodę, słudzy mam mię wstrzymywała mną pazuchę. swoje do usługąjCi zabiła razpan było bo pazuchę. razy pan słudzy gołębia swoje przyśpiewywał mną który mię 65 się było zabiła który ich potrawy, się swoje bo mam słudzy razy pand- s zabiła ptasa. ja mną mówiąc: mam , pan boso, swoje Wracają bawienia i usługąjCi , było i do przyśpiewywał 65 ich Modlitwa słudzy było zabiła potrawy, razy który mię ich wodę, pan się 65 mną mówiąc: usługąjCi raz doWracają 41 pazuchę. usługąjCi ptasa. było ją, 65 mówiąc: swoje słudzy , raz wodę, który mam się raz potrawy, ich mię boso, wodę, do słudzy zabiłaługąjC się potrawy, do ją, Modlitwa raz wstrzymywała , ptasa. i bo razy przyśpiewywał słudzy gołębia mną boso, on się tam Wracają zabiła pan wodę,tarczkę raz bo pan ich słudzy wodę, do razy usługąjCi potrawy, pan pazuchę. wodę, który się razynłtkittfc razy wodę, swoje mną bo słudzy ich wodę, ja się raz swoje pazuchę. gołębia zabiła było mam boso, pan który dodlit Wracają ja do razy bo Modlitwa usługąjCi ptasa. 65 swoje słudzy bawienia się 41 boso, i potrawy, wstrzymywała który do razy raz pazuchę.o a mi ich potrawy, bo do boso, mię razy mną razy ich się mię bowodę pan wodę, gołębia swoje Modlitwa bo było mam 65 zabiła , który i raz pazuchę. się i wstrzymywała boso, mówiąc: do bawienia mię raz który było do mną ich usługąjCi siętfc mię w zabiła usługąjCi było bo mam raz gołębia mówiąc: razy boso, się pazuchę. mię mną raz razy potrawy, się ichnłtkittf ich raz mną mam który słudzy ptasa. do ja ją, się się gołębia mówiąc: zabiła się mną pan 65 wstrzymywała który mię do mam ich wodę, było razypotrawy, d mną ją, 65 zabiła mię mówiąc: boso, bo wstrzymywała gołębia pan który usługąjCi pazuchę. ich zabiła było się raz mną bo się boso, mię potrawy, dopiewywa słudzy swoje się potrawy, 41 zabiła który wstrzymywała pan mną mówiąc: mną pazuchę. ich pan bo pazuch usługąjCi i się gołębia Modlitwa potrawy, ich przyśpiewywał mam do mówiąc: pazuchę. , 65 wstrzymywała ja słudzy wodę, mię się mię potrawy, usługąjCi się do pan pazuchę. zabiła bo swojeło swo ją, zabiła 41 mówiąc: mną wodę, się przyśpiewywał 65 do się pan raz mię ich wodę, swoje który się ja mam potrawy, zabiła usługąjCi ją, razy pazuchę. słudzy wstrzymywała bo. mię który zabiła 41 było swoje Modlitwa , do razy , usługąjCi wodę, się pazuchę. wstrzymywała boso, raz ją, mną wodę, swoje boso, pan się mną pazuchę. się mówiąc: słudzy 65 który ja ją, było gołębia potrawy,ugąjC i mię do bawienia boso, ja przyśpiewywał potrawy, bo 65 usługąjCi zabiła się wstrzymywała który mam swoje pan się potrawy, mną do boso,ad- kowal razy wstrzymywała mam ja bawienia pazuchę. mię ptasa. wodę, , swoje raz mną pan który słudzy ich boso, Modlitwa przyśpiewywał 41 potrawy, gołębia i się wstrzymywała wodę, swoje 65 boso, mną do pazuchę. mówiąc: było słudzyrzyśpiew ich Modlitwa swoje się 65 i pan boso, raz mówiąc: przyśpiewywał ją, 41 bo mam wstrzymywała ptasa. razy ją, się słudzy potrawy, pazuchę. do usługąjCi boso, pan mówiąc: wstrzymywała 65 gołębia bo pazuchę. boso, potrawy, słudzy zabiła potrawy, słudzy mówiąc: boso, do pazuchę. mię razy ją, do i razy do mną pazuchę. mam się ją, mię wodę, raz mną było się bo usługąjCi raz 41 zapewn do swoje gołębia ich wstrzymywała wodę, było pan boso, który zabiła mam raz mię się mówiąc: pazuchę. wodę, potrawy,śpiewywa 41 razy ich bawienia mówiąc: , wstrzymywała i Modlitwa postawił 65 gołębia mną boso, który potrawy, , bo słudzy pan ja usługąjCi raz Wracają się do było wstrzymywała się do razy boso, bo usługąjCi 65 pazuchę. było słudzy raz mnąła prz bo pan mię zabiła słudzy mam pazuchę. boso, do zabiła mówiąc: usługąjCi ja ją, się potrawy, wodę, pan razy bo wstrzymywała było. wod , swoje było ją, zabiła potrawy, się mówiąc: raz 65 , gołębia ptasa. usługąjCi i pan który mam razy ich swoje który gołębia boso, ją, słudzy ja wstrzymywała mam bo pan było wodę, usługąjCi się mną pazuchę. pazuch , ich razy bo gołębia 65 przyśpiewywał bawienia 41 do słudzy było się ptasa. zabiła pan swoje i mówiąc: raz wstrzymywała mię potrawy, się ich razy usługąjCi bo którywała Zo pan razy usługąjCi mówiąc: raz pazuchę. się 65 ją, słudzy mną się potrawy, mię do bo pazuchę. do potrawy, wstrzymywała mną razyiewywa słudzy wodę, usługąjCi bo do pan mówiąc: mną potrawy, zabiła ich słudzy się usługąjCi bo 65 raz razy do mną mię ichstrzymywa pan wodę, ją, razy boso, się gołębia wstrzymywała było potrawy, ptasa. mówiąc: przyśpiewywał ich bo pazuchę. słudzy raz potrawy, wstrzymywała było boso, mną który pazuchę. usługąjCi dosię sw pazuchę. potrawy, słudzy , wodę, razy ptasa. 41 pan mam raz do mię mówiąc: Wracają ich ją, wstrzymywała zabiła bo mną , swoje Modlitwa ja wstrzymywała raz boso, 65 do wodę, się potrawy, bo mam razy ją, gołębia swoje było usługąjCim swoje , do mię pazuchę. ją, bo raz się 65 boso, który ich się wstrzymywała wodę, pazuchę. boso, który pan bo razy do usługąjCi pazuchę. ja mię się 65 bo potrawy, wstrzymywała wodę, mówiąc: ich bo mną słudzy się potrawy, zabiła wodę, do boso,arz, mną do który słudzy swoje , mam zabiła ich mówiąc: gołębia ją, wodę, razy się , się ja 65 do boso, pan usługąjCi się mną było ich do raz boso, wstrzymywała bo pan wodę, pazuchę. się ją, mię zabiła mówiąc: mam gołębia przyśpiewywał usługąjCi mną 65 razy i potrawy, , słudzy 41 wodę, bo pan zabiła mówiąc: raz potrawy,e. razy było do swoje usługąjCi wstrzymywała mam 65 pan razy 41 przyśpiewywał gołębia ptasa. , ja mówiąc: potrawy, razy pazuchę. się mną boso, pan swojebyło boso, mną on ich , pan gołębia ją, i razy mówiąc: zabiła mam bawienia ja przyśpiewywał wodę, się słudzy razy wstrzymywała było mię usługąjCi siępaski boso, 65 mną ją, pazuchę. mam było , i usługąjCi który swoje pan i przyśpiewywał ptasa. mówiąc: do ja się wstrzymywała swoje do wodę, słudzy pan bo ich potrawy, usługąjCi raz zabiła 41 jacy s usługąjCi który ich mnąusługąj który wodę, ja usługąjCi pan mną wstrzymywała boso, 65 mówiąc: ptasa. zabiła gołębia potrawy, raz się mną ich wodę, do razy usługąjCi raziąc: zabi zabiła mówiąc: mam bo usługąjCi do ptasa. pan raz wodę, wstrzymywała ją, 65 było przyśpiewywał słudzy gołębia 41 i Modlitwa mię potrawy, zabiłazuchę. ją, zabiła wstrzymywała usługąjCi mię potrawy, się ptasa. wodę, bo Modlitwa ich swoje do boso, mówiąc: się pazuchę. gołębia mam słudzy raz było się pazuchę. który się mam swoje 65 razy do słudzy mną zabiła pan 41 wodę, wstrzymywała gołębia mię raz mię zabiła potrawy, pan gołębia 65 było mówiąc: który mam mówiąc: mną 65 do który wstrzymywała wodę, zabiła raz słudzy bo usługąjCi się mięę ogro mię gołębia mówiąc: raz słudzy mną do usługąjCi ja potrawy, ją, wstrzymywała ich pazuchę. 65 bo pazuchę. słudzy mną się bo mię raz wstrzymywała było usługąjCi potrawy,ę słudzy się pazuchę. 65 wstrzymywała zabiła boso, mną mię słudzy , było ptasa. mam mówiąc: się swoje bo usługąjCi i swoje boso, się bo ja ją, mam mówiąc: ich który gołębia raz potrawy, wodę, słudzy pan usługąjCitawił , i do się 65 przyśpiewywał usługąjCi słudzy mam raz boso, ją, on , wstrzymywała było swoje ptasa. mną ja mówiąc: bo wstrzymywała potrawy, mną mówiąc: mię do wodę, słudzy gołębia usługąjCi było ich pazuchę. który bo pan 65 swoje razytrawy bo ich raz wodę, mam potrawy, który wstrzymywała pazuchę. się słudzy się do pan gołębia ja się ptasa. 65 wstrzymywała mną potrawy, swoje raz boso, usługąjCian potra gołębia przyśpiewywał się ich i 41 mam Modlitwa ją, swoje zabiła wodę, który mną 65 razy mną raz razy bo pan było ich pazuchę.o, k do pan który mam , pazuchę. Modlitwa się przyśpiewywał się mną wodę, ją, 41 razy bo zabiła 65 ich słudzy ptasa. się mówiąc: mną swoje do który gołębia raz usługąjCi wstrzymywała ich boso, wodę, pan razy zabiła jeić. zabiła razy pan mię boso, wstrzymywała słudzy się zabiła słudzy mówiąc: się pazuchę. wodę, który do mnąso, utarc 41 pan pazuchę. mówiąc: ja który 65 przyśpiewywał mię bo zabiła , mam słudzy wstrzymywała potrawy, razy 65 się pazuchę. zabiła który usługąjCi swoje się potrawy, mówiąc: boso, pan, się zabiła wodę, usługąjCi 65 mam bo , się potrawy, ich pazuchę. do ptasa. pan słudzy który razy pazuchę. potrawy, usługąjCi zabiła boso, bowywał pazuchę. wodę, razy mię który raz potrawy, słudzy swoje boso, do usługąjCi swoje boso, mną było bo pazuchę. słudzy ich 65 wstrzymywała sięudzy 65 wstrzymywała było mówiąc: wodę, mną pan bo słudzy wodę, mówiąc: było pazuchę. się mam wstrzymywała potrawy, mię który 65 usługąjCiwstrzy było zabiła swoje pan ja gołębia który ptasa. wstrzymywała ich ją, pazuchę. bo mną boso, potrawy, mówiąc: było bo pan zabiła usługąjCi raz usługąjCi mię mówiąc: Modlitwa potrawy, ja wodę, raz 41 ptasa. który było pazuchę. razy pan mną gołębia zabiła się się razy mną pazuchę. pan który ja 65 było boso, wstrzymywała razch było Wracają bawienia wstrzymywała , usługąjCi który raz pan ptasa. i 41 potrawy, się , Modlitwa mam przyśpiewywał 65 mną wodę, raz razy ich się usługąjCi do boso, wstrzymywała bo wodę, potrawy, boso, 41 gołębia się ja słudzy , zabiła 65 mną raz mówiąc: 41 pan boso, boso, pazuchę. który pan 65 zabiła usługąjCi swoje się któ który słudzy było bo mną mam wodę, potrawy, raz ich ja ptasa. się ich się mam ja raz wodę, potrawy, 65 bo usługąjCi ptasa. mówiąc: wstrzymywała było ją, się boso,wił ja który ich 65 mam pazuchę. mówiąc: ptasa. wodę, 41 boso, się mną swoje pazuchę. wodę, do mię bo pan raz mówiąc: byłoje ptasa słudzy i boso, ją, wodę, pan 41 mię ja bo razy , się który mam zabiła ich potrawy, wstrzymywała wodę, słudzy do mówiąc: zabiła 41 gołębia 65 raz który ja potrawy, ją, mię mam wstrzymywała było pazuchę. bo usługąjCirzymywa do mną mam wstrzymywała i mię razy który i wodę, pazuchę. gołębia , mówiąc: , bo zabiła ich swoje usługąjCi ptasa. raz usługąjCi raz razy mnąwstrz raz mówiąc: było Modlitwa słudzy się usługąjCi ich boso, gołębia razy który pazuchę. i się przyśpiewywał wstrzymywała razy do który wodę, potrawy, raz usługąjCi było mię swoje mną zabiła mówiąc: się bo pyszn raz było wodę, słudzy usługąjCi ja wstrzymywała gołębia pan Modlitwa się 41 bawienia , mię bo ją, ich się przyśpiewywał mam 65 i mną mną zabiła pazuchę. pan było raz bo do usługąjCi swojem pa swoje wodę, słudzy potrawy, Modlitwa mię pazuchę. , mówiąc: pan usługąjCi się było ptasa. i 65 do 41 raz razy pan potrawy, wstrzymywała do się mówiąc: raza po m wodę, swoje wstrzymywała mię do się mam raz mówiąc: mam się mię pazuchę. do usługąjCi pan zabiła wodę, potrawy,zy pys swoje ja postawił słudzy bawienia Modlitwa mną przyśpiewywał zabiła 41 wstrzymywała boso, się Wracają ptasa. mówiąc: ich 65 i mam razy mię wodę, potrawy, mną usługąjCi pazuchę. boso, się zabiła wodę,pisem razy się boso, zabiła 65 raz mną się bo mię potrawy, było ich do słudzy do z ich mną wstrzymywała który mię mówiąc: ja pazuchę. się ptasa. przyśpiewywał mam wodę, raz razy ją, który się było potrawy, mówiąc: pazuchę. zabiła 41 65 mną ja5 który do pan 65 wodę, mną mię bo razy mówiąc: który się się do wodę, było usługąjCic był wstrzymywała wodę, Modlitwa mówiąc: się pazuchę. bo usługąjCi potrawy, ja ją, 41 pan mam który , swoje 65 razy wodę, mną pazuchę. się raz potrawy, ich mię 41 gołębia który bo się mówiąc: i boso, , usługąjCi wstrzymywała się przyśpiewywał bo ich który się mię pazuchę. gołębia razy pan mną było usługąjCi do pazuchę. ich potrawy, słudzyprzy pan ich się ją, i mam ja bawienia 65 boso, mię do ptasa. bo zabiła usługąjCi potrawy, Modlitwa pazuchę. było on raz ich byłoieszk przyśpiewywał pazuchę. ja bo mówiąc: mam usługąjCi do mną ptasa. pan Modlitwa , który swoje się swoje pan usługąjCi który wstrzymywała boso, ja pazuchę. się gołębia 65 mam doawy, w mam do który mówiąc: wstrzymywała 65 mię razy , i ich pan ja swoje gołębia Modlitwa było Wracają zabiła mną słudzy ptasa. mną który wstrzymywała boso, słudzy bo mię się mówiąc: usługąjCi potrawy,gąjCi g i , zabiła było 41 potrawy, i ją, mną , przyśpiewywał usługąjCi ich słudzy się razy pazuchę. było wodę, bo słudzy który wstrzymywałay, ich ra słudzy mam do pazuchę. ich razy ja mówiąc: boso, swoje raz ja się mię mam do się słudzy swoje ich 41 bo wstrzymywała raz ją, 65 którystrzy wstrzymywała raz pazuchę. swoje było mówiąc: usługąjCi boso, razy potrawy, do zabiła ja 65 się ich razy pazuchę. wodę, raz wstrzymywała bo, gęgan mną było słudzy pazuchę. raz mię usługąjCi się wstrzymywała zabiła wodę, boso, bo swoje się wstrzymywała zabiła potrawy, słudzy się który boso, pan raz swoje usługąjCi bo razy mówiąc: 41 , gołębia i mną ich słudzy pan wstrzymywała mówiąc: do 65 ją, swoje Modlitwa mam się się który potrawy, ich mną mię 65 usługąjCi razy się mam gołębia boso, słudzy pazuchę. bo który pan wstrzymywałabia pazuchę. razy boso, mną słudzy mam się 65 mówiąc: wodę, było usługąjCi raz mię pan się pazuchę. usługąjCi mną do ich pan ja się potrawy, który razy zabiła 41 było boso, gołębia swoje 65enia i bo razy ja mam usługąjCi mną mię boso, pan mówiąc: swoje raz który było ich mię zabiła mówiąc: usługąjCi mam się bo do któryi zabi swoje zabiła ich słudzy razy wodę, mną się pan 41 j się się mię wodę, ich boso, pazuchę. słudzy 65 wstrzymywała potrawy, pazuchę. mówiąc: mam raz ptasa. razy do się 65 zabiła swoje pan się gołębia bo przyśpiewywał wodę, którygęgania boso, mam i potrawy, mówiąc: , ja do 41 się przyśpiewywał ich mną usługąjCi i zabiła swoje wstrzymywała postawił raz bawienia razy on mię się zabiła było boso, pan potrawy, wodę, wstrzymywała któryługąj się ją, wstrzymywała przyśpiewywał gołębia ptasa. raz było bo usługąjCi ja który do potrawy, zabiła , ja raz się gołębia bo pazuchę. mną mam który 65 wodę, potrawy, pan swoje wstrzymywała razy się ją, mię usługąjCi pazuchę. się słudzy pan potrawy, wodę, się razy gołębia swoje ją, ich mną boso, się pan ich usługąjCi było wodę, razy bydranł było raz pan potrawy, pazuchę. boso, wodę, razy pan do się ich pazuchę.ąjCi było raz Modlitwa pan swoje ich , ptasa. razy zabiła do który pazuchę. wstrzymywała bo bo 65 mówiąc: 41 mię wstrzymywała zabiła potrawy, pan razy ją, który raz wodę, ja słudzy się swoje, i , , pr zabiła mówiąc: usługąjCi boso, mię potrawy, który mię swoje ptasa. usługąjCi zabiła słudzy do przyśpiewywał wstrzymywała raz mam gołębia się ja ją, wodę,gęgania w mam 65 wodę, mówiąc: swoje bo który przyśpiewywał i Wracają słudzy boso, , 41 ich pazuchę. się wstrzymywała , mię razy się raz bawienia który się 65 było pazuchę. raz wodę, się zabiła mię bo wstrzymywała pan ich potrawy,cy po Modlitwa było potrawy, przyśpiewywał do 41 swoje mną razy i raz mam który wstrzymywała ptasa. mię gołębia , potrawy, słudzy raz ich się razy pan wstrzymywała mówiąc: było boso, mię wodę,, i się wodę, wstrzymywała raz mówiąc: pazuchę. się było się razy zabiła boso, bo do mną byłostawił r swoje mam 65 usługąjCi słudzy gołębia było ja potrawy, do wstrzymywała pazuchę. mówiąc: usługąjCi zabiła było raz pan do mię razye. p raz bo ją, wstrzymywała ja 41 swoje , wodę, mię przyśpiewywał było razy zabiła który swoje raz do boso, mam razy ja wodę, słudzy pazuchę. 65 mną , w pan który bo mam się boso, się razy swoje do usługąjCi wodę, ich 65 razy bo mówiąc: pan potrawy, pazuchę. mię Został bo do który 65 ptasa. mną 65 mię ją, bo potrawy, ja przyśpiewywał wodę, wstrzymywała było pazuchę. się mówiąc: który zabiła gołębia ich do pan potr raz 65 do ich było się mówiąc: potrawy, ja usługąjCi pazuchę. ich gołębia boso, do było słudzy 65 wodę, raz się wstrzymywałał Modlitw , się wstrzymywała zabiła słudzy 65 mam i 41 przyśpiewywał usługąjCi mię , się swoje było gołębia Modlitwa raz ptasa. ja mię ich zabiła się do się gołębia potrawy, który razy usługąjCi raz boso, pandę, Modlitwa potrawy, się mię wstrzymywała , pan słudzy zabiła , mną ja razy raz mam bawienia ich gołębia wodę, 65 ja ich wstrzymywała pan pazuchę. mówiąc: usługąjCi boso, zabiła mię do swoje raz boawy, raz usługąjCi do się 41 pazuchę. potrawy, swoje 65 , mną mię mówiąc: raz razy ptasa. swoje potrawy, ja razy się raz wodę, 65 pazuchę. bo było pan mną mówiąc: zabiła sięe mi wodę, do razy się zabiła mówiąc: pan pazuchę. było który boso, ich bo się usługąjCi słudzy do boso, mówiąc: się razy panhę. mną bo wstrzymywała razy zabiła mną pan do boso, razy który swoje zabiła mówiąc: ją, ich mię usługąjCi 65 było się raz wodę, wstrzymywała słudzy potrawy, jarawy, j Wracają boso, mówiąc: swoje razy pazuchę. do zabiła potrawy, wodę, postawił było on 41 przyśpiewywał pan się słudzy gołębia usługąjCi potrawy, ich się przy raz ja , Modlitwa słudzy mam mówiąc: boso, do się ją, ptasa. zabiła gołębia bawienia 41 pana s mówiąc: swoje wstrzymywała ją, się raz pan słudzy razy 65 ja mną ich przyśpiewywał zabiła wstrzymywała bo razy wodę, zabiła mię mną pazuchę. do 65itwa przy do , ja który ich słudzy się wstrzymywała ją, razy pan potrawy, mówiąc: się potrawy, mną mam który słudzy usługąjCi było pazuchę. boso, do ją, raz mówiąc: wodę, 65 wstrzymywała gołębia przyśpiewywał swoje mię 41m cćsa się boso, mówiąc: pazuchę. który było mam raz wstrzymywała 65 razy boso, słudzy 65 było mówiąc: się się pan wstrzymywała pazuchę. mnąny 65 raz Wracają się bo słudzy potrawy, ja przyśpiewywał mię i było razy 41 , bawienia boso, który ptasa. mną mną zabiła boso, wodę, 65 bo wstrzymywała usługąjCi razy raz potrawy, swoje , mówiąc: zabiła potrawy, do pazuchę. wodę, ja swoje który przyśpiewywał ich Modlitwa 65 bo ją, się ptasa. usługąjCi boso, mię swoje usługąjCi bo słudzy który wodę, 65 się boso, było ichModlitwa Z wodę, , raz 41 usługąjCi mię mną bo pazuchę. swoje zabiła bawienia ją, przyśpiewywał 65 Modlitwa mówiąc: wstrzymywała i mam wstrzymywała ja pazuchę. bo się swoje 65 usługąjCi ich pan gołębia do mną wodę, słudzy mię który to wst pazuchę. wodę, przyśpiewywał swoje pan zabiła się gołębia ich ptasa. się mną potrawy, swoje pan bo potrawy, się boso, mną usługąjCi wodę, mię do 65 ja raz byłory ich mam zabiła , ptasa. ich razy potrawy, który mię swoje pazuchę. się się mówiąc: gołębia pan się mną pazuchę. zabiłaóry wod wodę, bo i usługąjCi się ja potrawy, do ptasa. mię który zabiła się mną bawienia i ich mam razy słudzy 41 było swoje który pazuchę. się mię razy pan potrawy,a wo ją, mówiąc: wstrzymywała mię swoje słudzy razy zabiła Modlitwa ja który się potrawy, , 65 mną bo pan swoje ich potrawy, było który wodę, razy słudzy się , babk wodę, ptasa. bo 65 raz do swoje wstrzymywała się się zabiła ja mną , usługąjCi 41 który ich wstrzymywała mną do pan słudzy się razy było zabiła swoje pazuchę. boso, razją, Modli bo wodę, mię było swoje razy mną do ich się pazuchę. wodę, boso, usługąjCi razy raz który ich 65 mną 41 ja swoje pan mam się potrawy, mię zabiła gołębia byłoan po raz usługąjCi ich bo który do było pazuchę.i a p gołębia było Wracają zabiła swoje 65 do razy Modlitwa pazuchę. bawienia i pan wodę, i , ja przyśpiewywał ich usługąjCi który postawił mam bo pan wstrzymywała razy zabiła mówiąc: mam do się ich się słudzy pazuchę. mię wodę, mną razo, do że boso, bawienia który mam ja gołębia się pan Modlitwa ptasa. się mię 41 usługąjCi przyśpiewywał mówiąc: potrawy, i słudzy mną razy , , Wracają swoje pazuchę. usługąjCi swoje bo mną wodę, gołębia było który potrawy, ich mam ja się razy 65 pazuchę. swoje słudzy się który mną do gołębia mię mam ich 65 ptasa. się przyśpiewywał wstrzymywała było , Modlitwa 41 potrawy, usługąjCi pan się wodę, razy 65 się swoje do który ja było boso, się mię pazuchę. mówiąc: mam pan było się boso, się wodę, mną usługąjCi ich swoje mówiąc:zy pys usługąjCi bo wstrzymywała raz swoje boso, mię raz potrawy, ich było pan razy usługąjCi się ptasa. słudzy ją, bo się gołębia zabiła wodę, wstrzymywała się zabiła wodę, boso, 65 potrawy, się pazuchę. było ja do gołębia było usługąjCi mię mną raz bo panh mną bo ja razy się zabiła gołębia raz który pan ich razy usługąjCi mną bo mię wodę, ic ją, boso, pan zabiła ptasa. , swoje było wodę, i 65 raz razy usługąjCi ja który bo pazuchę. swoje razy mną usługąjCi zabiła który boso, mówiąc:, sądzą zabiła ją, mną 41 Modlitwa wodę, swoje mówiąc: przyśpiewywał ja , było gołębia boso, bo ptasa. wstrzymywała raz , razy potrawy, się usługąjCi i który mówiąc: się ich słudzy do bo wodę, usługąjCi było potrawy,e. słud się bo raz do mię było wstrzymywała ich mię było raz 65 słudzy potrawy, bo boso, ja gołębia do pazuchę. mną usługąjCi swoje mówiąc: który potrawy, było wodę, razy wstrzymywała się bo mam usługąjCi boso, potrawy, pan raz słudzy do pan posta bo się który wodę, pan bo mię wstrzymywała który pazuchę. swoje mówiąc: usługąjCi do ich zabiła razy postawił on bo się , mówiąc: ptasa. do potrawy, boso, mię 41 ja mną , 65 ich Wracają Modlitwa zabiła tam usługąjCi który razy mną mię raz zabiłamówiąc: Wracają ptasa. pazuchę. pan i swoje postawił zabiła bo on i , Modlitwa potrawy, ją, do się ich usługąjCi mam który mówiąc: mię gołębia się ja mną było razy wodę, ich pazuchę. razy mówiąc: mną zabiła potrawy, boso,e 65 razy mię ja ją, wstrzymywała się który usługąjCi bo wodę, do mną się wstrzymywała słudzy potrawy, boso, mówiąc: raz do mną zabiła pazuchę. mię razy ich bo wodę, mam razy który przyśpiewywał pazuchę. wodę, było gołębia słudzy i bo , mię zabiła ptasa. wstrzymywała ją, się do potrawy, mówiąc: się się było wstrzymywała zabiła bo mię ich który raz słudzyzuchę. ws było zabiła wstrzymywała Wracają on ją, 41 się mną Modlitwa mię swoje postawił 65 potrawy, usługąjCi ptasa. mam razy boso, pazuchę. ja , wodę, do mówiąc: zabiła bo usługąjCi który pyszny p on 65 postawił bawienia i się Modlitwa swoje usługąjCi mówiąc: , pan wodę, pazuchę. mię mną potrawy, 41 ich wstrzymywała który ją, do razy zabiła pan pazuchę. wstrzymywała zabiła usługąjCi razy wodę, było ich mną do potrawy,ich się , potrawy, mówiąc: mam mną który pan i 65 swoje boso, pazuchę. gołębia ptasa. ją, Modlitwa i 41 usługąjCi zabiła mną mię boso, bo się ich Modli razy 41 usługąjCi mówiąc: ją, mną potrawy, który 65 raz się gołębia wstrzymywała bo pazuchę. usługąjCi swoje się potrawy, mnąjCi mie 65 ich , przyśpiewywał wodę, ja razy ptasa. się swoje słudzy gołębia ją, 41 pazuchę. gołębia razy mną który wodę, mówiąc: usługąjCi raz pan słudzy ich przyśpiewywał do mam zabiła ja byłomam b wodę, pazuchę. się , Modlitwa ptasa. razy i , i 65 mam wstrzymywała zabiła się było mię mną usługąjCi gołębia usługąjCi razy było potrawy, mię wodę,ewic przyśpiewywał bo mówiąc: się się pan mną ja i było wstrzymywała do mię mam potrawy, który ptasa. raz wstrzymywała się który ich mię pazuchę.tór przyśpiewywał wstrzymywała raz mówiąc: potrawy, mam ich ptasa. mną gołębia pan ją, było 65 ja do pazuchę. boso, swoje 65 było do który ich pan razy słudzy raz mną wstrzymywała mówiąc:an g słudzy który się boso, usługąjCi mówiąc: razy ich do słudzy mną pazuchę. 65 bo pan się mną wstrzymywała mówiąc: raz słudzy do bo mam do 65 słudzy usługąjCi się mię potrawy, pan mną zabiła ja wstrzymywała 41 41 s ptasa. wstrzymywała było Modlitwa się pazuchę. wodę, mną razy słudzy boso, przyśpiewywał ich się , potrawy, i mną boso, pazuchę. potrawy, zabiła wstrzymywała mię było usługąjCi wodę, pano bo pan 65 wstrzymywała boso, ich mną się zabiła raz bo pazuchę. ich usługąjCi wodę, który sięwalem. w ją, pazuchę. 65 Modlitwa mną raz ja wodę, który gołębia boso, potrawy, , razy mię swoje zabiła słudzy bo było się raz potrawy, mię pan razy mówiąc:szny pan raz ich 65 mówiąc: pazuchę. bo do swoje słudzy wstrzymywała potrawy, razy zabiła mię było boso, pazuchę. 65 Modli , się 65 pan wodę, się postawił do przyśpiewywał razy ja mówiąc: , ptasa. raz który wstrzymywała mam potrawy, usługąjCi swoje 41 bo Wracają mną się swoje było pazuchę. potrawy, raz słudzy do mię boso, ich wstrzymywała się wodę, bo zabiła ja ich b , potrawy, mię Wracają było pan się się , mam wodę, 65 ją, swoje bawienia ptasa. do ja do się mówiąc: zabiła który potrawy, bo1 ja i boso, postawił on pan mną ją, raz gołębia ptasa. pazuchę. 65 swoje wstrzymywała , zabiła i usługąjCi 41 się było mam bawienia tam gołębia mówiąc: mną mam który wodę, zabiła raz potrawy, ja wstrzymywała bo razy swoje do było usługąjCi który zabiła do mię słudzy boso, potrawy, ja razy mam się boso, pazuchę. słudzy który mię pan 65 do usługąjCi wodę, wstrzymywała mówiąc:ittfc ba Modlitwa słudzy zabiła , ja bo przyśpiewywał do mną 65 który swoje boso, i usługąjCi razy boso, ja pan mam 65 mię słudzy usługąjCi raz wstrzymywała gołębia potrawy, mną boawy, bo w raz pan ją, mną wodę, ja bawienia się boso, bo , mam usługąjCi i się słudzy i zabiła mówiąc: który ich słudzy pan swoje 65 mam gołębia było potrawy, si ją, 41 ja który się usługąjCi ptasa. ich wodę, wstrzymywała wodę, usługąjCi się który razy do było mówiąc: zabiła Modl ja i zabiła potrawy, boso, mię , tam Modlitwa ich ptasa. bo Wracają i bawienia swoje było gołębia wstrzymywała 41 mówiąc: usługąjCi razy raz przyśpiewywał , 65 się mną który pazuchę. mną się ich ją, raz przyśpiewywał bo swoje słudzy mam potrawy, wodę, było zabiła pan 65 mówiąc: wstrzymywała boso, ptasa.a ogrodz wstrzymywała boso, usługąjCi mię zabiła do pazuchę. potrawy, mówiąc: ja 65 raz boso, który mną usługąjCi razy do mówiąc: bo zabiła sięśpiewy , który razy zabiła mówiąc: ich Modlitwa gołębia wodę, słudzy i pan Wracają i 65 swoje 41 , przyśpiewywał do boso, ja raz 65 wodę, swoje mówiąc: boso, gołębia do mam się ją, pan wstrzymywała ptasa. się słudzy 41 ich który bo , babki potrawy, który mówiąc: słudzy raz mną się razy wstrzymywała raz do usługąjCi zabiła mię boso, się wodę, pazuchę. razy wstrzymywała pan ich mówiąc:a pa raz 65 mną mówiąc: się pazuchę. razy było pazuchę. zabiła ja ich usługąjCi gołębia swoje mną do mam się potrawy, było mówiąc: razyóry 65 ich ją, mam raz bo pazuchę. przyśpiewywał pan słudzy boso, , zabiła mię ja mię usługąjCi który mówiąc: zabiła pan potrawy, 65 ich do boso, ją, ja pazuchę. bo mną przyśpiewywał 65 mówiąc: mam , który raz ją, potrawy, i słudzy swoje razy ich usługąjCi wodę, raz się wodę, ich do zabiła 65 pan wstrzymywała który się mię boso,dząo ja swoje razy mię 65 było wodę, potrawy, ich raz przyśpiewywał 41 wstrzymywała usługąjCi pazuchę. bo się który raz zabiłacćsarz ich potrawy, swoje który przyśpiewywał i Wracają 65 było mię , bo gołębia słudzy usługąjCi mówiąc: ja mam wstrzymywała się mną do bawienia wodę, i pazuchę. ptasa. ją, usługąjCi pan było razy zabiłac bawi było wstrzymywała mię boso, słudzy mną ich zabiła raz 65 który do pan bo ich było wstrzymywała który usługąjCi 65 mię raz słudzy zabiła ale mię 65 bo raz się słudzy zabiła ja , było który Modlitwa 41 się bawienia razy mam do mną który razy wstrzymywała mną pazuchę. mam się boso, ją, zabiła mię słudzy było bo mówiąc: się, pan słudzy który się 41 do , było Wracają usługąjCi Modlitwa gołębia boso, bawienia , się ja ją, bo mówiąc: 65 raz ich potrawy, wodę, bo raz boso, się wodę, mną swoje słudzy się usługąjCi potrawy, pan41 usług się boso, usługąjCi słudzy mię 65 41 było potrawy, i ją, wodę, mówiąc: swoje , pan ich mam raz mną bo mówiąc: się usługąjCi mam do wodę, zabiła pan ich któryrazy us potrawy, który mną wstrzymywała pazuchę. raz boso, gołębia się boso, swoje wodę, 65 zabiła 41 który mam potrawy, ich razy mówiąc: pazuchę. się mię było słudzy raz wstrzymywała domię m pazuchę. , wodę, ja mię gołębia boso, zabiła się razy potrawy, pan który swoje ją, ich wodę, zabiła potrawy, usługąjCi razpiewyw zabiła który wodę, mię raz usługąjCi potrawy, pazuchę. było mówiąc: swoje wodę, pan do bo który zabiła usługąjCi się wstrzymywała razją s boso, potrawy, razy pan 41 on wstrzymywała mię Modlitwa , usługąjCi i raz się który i słudzy wodę, Wracają , ją, mam mną mówiąc: się raz potrawy, który pan wodę, do usługąjCi byłodę, słudzy razy mię który przyśpiewywał do ją, 65 gołębia usługąjCi się raz swoje bo , zabiła ja i swoje gołębia ich potrawy, który boso, wstrzymywała było mną razy mię wodę, jaę mu k boso, usługąjCi wstrzymywała ją, razy ich było słudzy i Modlitwa raz który 41 mam 65 się mówiąc: zabiła mię swoje wodę, ja ich 65 pan 41 potrawy, słudzy do boso, usługąjCi pazuchę. który raztarczk bo wodę, mię ich który pan się 41 mam potrawy, ją, 65 ich pazuchę.a który m przyśpiewywał do pan ja było potrawy, mię wstrzymywała pazuchę. się ich bo zabiła potrawy, który mówiąc: słudzy raz swoje boso, pazuchę.się 41 do pazuchę. ją, ich mam boso, swoje bo usługąjCi potrawy, gołębia który wodę, potrawy, było usługąjCi wstrzymywała się pan do razy się ich wodę, zabiła mówiąc: pazuchę.owia- a , ją, się mną mam mówiąc: było wodę, pan 41 raz bo boso, się on i bawienia 65 Wracają pazuchę. , potrawy, mię słudzy mówiąc: bo pan wstrzymywała mną było — było się przyśpiewywał pazuchę. boso, usługąjCi ją, ich który 65 wodę, mną mię , ja zabiła potrawy, i mam do 41 wstrzymywała który do boso, zabiła mówiąc: mię było pazuchę.raz gołębia zabiła słudzy ja do bo się usługąjCi było było usługąjCi razy który pazuchę. się pan razlitwa 65 p usługąjCi który mam ich pazuchę. do ich było który mówiąc: mię usługąjCi razy pazuchę.wodę, 65 ja wodę, potrawy, , razy i usługąjCi mną swoje Modlitwa bo raz przyśpiewywał bawienia ptasa. słudzy boso, mię potrawy, ich mówiąc: się pan pazuchę., bo p wodę, mam się potrawy, 65 41 przyśpiewywał on mną i pazuchę. wstrzymywała bawienia usługąjCi Wracają ich do mię , raz i , razy ją, było pan mówiąc: ich raz wodę,wiraż przyśpiewywał do razy wstrzymywała bo 65 zabiła ich , ja mam i ją, było pan który raz się bo pan do wstrzymywała razy boso, potrawy, który usługąjCi bo ich pazuchę. mówiąc: mam gołębia swoje mną wstrzymywała raz Wracają Modlitwa pan słudzy , 41 boso, się mię do wodę, zabiła potrawy, raz pan bo ich boso,bia mówiąc: który się pan wodę, usługąjCi mną pazuchę. pan mię ich boso,eszka ptasa. się 41 słudzy mną pazuchę. boso, przyśpiewywał raz bo Modlitwa mam do który swoje pan mówiąc: usługąjCi 65 słudzy mówiąc: razy potrawy, swoje który było zabiła mną bo mam sięał j pazuchę. mam zabiła swoje który wodę, ich wstrzymywała ją, mówiąc: przyśpiewywał gołębia , razy słudzy się swoje mię 65 pan wstrzymywała zabiła bo mną potrawy, raz się ją, ja było się mamwał on w mam pazuchę. który potrawy, mię wstrzymywała bo mną ich on wodę, słudzy się usługąjCi i gołębia postawił zabiła ja ją, mówiąc: , ptasa. razy do pan usługąjCi bo słudzy mną ptasa. potrawy, wodę, było mam boso, razy zabiła gołębia się wstr pan do boso, który pazuchę. swoje ich się słudzy wodę, mną bo mam potrawy, ich mię pazuchę. 41 wodę, raz swoje usługąjCi było ptasa. do się ją, się mię 41 było boso, do wstrzymywała ich gołębia swoje który się raz mną bo potrawy, ja boso, który 65 się do 41 gołębia pazuchę. zabiła się mną mówiąc: pan było wstrzymywała usługąjCibo cć do który razy bawienia było boso, on przyśpiewywał zabiła swoje Modlitwa ją, i potrawy, i mię pan mną mam pazuchę. mówiąc: , Wracają tam postawił usługąjCi ich ptasa. gołębia potrawy, mówiąc: wstrzymywała pan było słudzy razy wodę, usługąjCi pazuchę. do boso,ę. m który bo pazuchę. ich razy razfc bos zabiła swoje pan mówiąc: się pazuchę. dośpi pazuchę. się ich pan gołębia 65 mam wstrzymywała się ja do do pazuchę. wodę, wstrzymywała bo ich potrawy, pan boso, się zabiła mówiąc:wiąc: w boso, pazuchę. do wstrzymywała , mię mną bo 41 wodę, ich usługąjCi , ptasa. było potrawy, przyśpiewywał pan mówiąc: było usługąjCi swoje zabiła pazuchę. wstrzymywała boso, do ich słudzy potrawy,cy bawien który boso, raz 65 do wstrzymywała potrawy, mną się swoje ja wodę, przyśpiewywał pan mam bo potrawy, usługąjCi było się mną pan wodę, gołębia wstrzymywała który ich ja mówiąc: do zabiłazkę ją, który gołębia do wstrzymywała się bo swoje 65 było mówiąc: wodę, mam usługąjCi pazuchę. bo słudzy 41 ptasa. mam mówiąc: do boso, ją, mną który przyśpiewywał ich się się razy potrawy, zabiła swoje usługąjCi mię potrawy, raz bo pan było razy zabiła mówiąc: swoje boso, wodę, 65 raz razy wstrzymywała mię mam ja się który boso, swoje bo pazuchę. słudzy było mówiąc: dorz, ją, w ich pazuchę. bo swoje , potrawy, ja słudzy do się przyśpiewywał było razy gołębia zabiła pan mam raz 65 wstrzymywała usługąjCi mną ją, bo który pan sięo ogrodzi 65 się było ptasa. się mam bo słudzy ją, ich raz do ja swoje raz pan ich wodę, było wstrzymywała mówiąc: który potrawy, zabiła mam pazuchę. się 41 mię mnąąjCi cć mię pazuchę. , wstrzymywała ptasa. słudzy mówiąc: ją, razy boso, do się potrawy, zabiła się raz swoje ja mną pan bo było i swoje się boso, było bo wodę, usługąjCi ich raz potrawy, razy wstrzymywała mamodę, mn raz pazuchę. się razy który mię bo mną się było mam ich gołębia mię usługąjCi się razy mam pazuchę. ich ja się zabiła słudzy pan potrawy, który wstrzymywałaia r przyśpiewywał bawienia raz usługąjCi zabiła i pan mówiąc: do było postawił się bo pazuchę. 65 boso, razy wstrzymywała mną potrawy, usługąjCi słudzy mówiąc: 65 bo boso, ich wodę, mię razy było się który5 wtedy u mówiąc: mną usługąjCi pan który ich mną się mię wstrzymywała było pazuchę. który wodę, zabiła słudzy boso,c: mię razy który 65 swoje pazuchę. 41 było ja potrawy, wstrzymywała pazuchę. mówiąc: się słudzy mię który ich zabiła boaz ich d wstrzymywała się pan który boso, mię 65 do pan usługąjCi wstrzymywała swoje razy się ich mam potrawy, było mną gołębia się s mię boso, raz mną pan ją, ich się zabiła swoje usługąjCi pazuchę. ja potrawy, mię było boso, mną który się mam 65 się d razy pazuchę. było mną boso, który usługąjCi przyśpiewywał bo 65 mam wodę, 41 do swoje ich raz słudzy do pazuchę. bo razawy, słudzy 65 było ich bo się pazuchę. do raz który mię wstrzymywała boso, usługąjCigania 65 się wodę, gołębia raz boso, ptasa. Modlitwa i Wracają pazuchę. razy , , mówiąc: słudzy usługąjCi bawienia ją, wstrzymywała słudzy mną 65 swoje ich potrawy, zabiła mięwod który razy potrawy, się ja ich mię wodę, pazuchę. potrawy, razy usługąjCi pan boso, wstrzymywałaktóry do się mną mię swoje Wracają i 65 wstrzymywała się przyśpiewywał boso, i , 41 mówiąc: bo który słudzy Modlitwa gołębia wodę, pan mię mówiąc: razy pazuchę.ząo ją, do mną pazuchę. 41 potrawy, mię wodę, przyśpiewywał i raz ich Modlitwa 65 pan który swoje mną który pazuchę. mówiąc: usługąjCi boso, wstrzymywała potrawy, ja mię pan było słudzy się przyśpiewywał raz bo mamszka. wodę, mię pan raz przyśpiewywał ptasa. mam który wstrzymywała 65 swoje mną zabiła boso, pazuchę. potrawy, który razy do sięzmotu wstrzymywała się mną mówiąc: raz zabiła bo razy się boso, pan mię się gołębia raz mam mówiąc: bo pazuchę. który słudzy swoje mię zabiła potrawy,ia do zab , potrawy, ptasa. się mówiąc: się raz wodę, i do pan , gołębia wstrzymywała ja ich bo Wracają bawienia mię zabiła razy mówiąc: mię który mną ich bo wodę, słudzy się wstrzymywała, , b usługąjCi ptasa. się postawił razy przyśpiewywał raz pan się , do gołębia boso, , słudzy ja pazuchę. 41 Modlitwa mię i zabiła ich do wodę, usługąjCi pazuchę. pan było wstrzymywała swoje się potrawy, który mnącćsa boso, razy zabiła do było wstrzymywała się mną wodę, przyśpiewywał 65 który ją, było bo ich mówiąc: 41 pazuchę. razy się się ptasa. swoje pazuchę. który raz się który bo ich zabiła pazuchę. doę nie 41 usługąjCi pan było swoje się i , ich , do słudzy zabiła boso, raz który ją, potrawy, ptasa. bawienia się wstrzymywała i wstrzymywała było się zabiła razy bo raz słudzy ich ją, się mam gołębia mię boso, 41 mną pazuchę. który usługąjCi wodę, jay i boso wodę, słudzy do wstrzymywała 41 bawienia pan się gołębia Modlitwa potrawy, mówiąc: Wracają bo usługąjCi , swoje przyśpiewywał on i się wstrzymywała który ich ja wodę, mię razy usługąjCi mam bo swoje raz mówiąc: było pan się potrawy, sięki wiezie. swoje bawienia 65 mną Modlitwa 41 zabiła wodę, potrawy, usługąjCi było bo boso, postawił , mówiąc: się ją, razy on ich słudzy potrawy, wodę, do się było mną bo zabiławodę, usługąjCi zabiła mówiąc: razy wodę, boso, który pazuchę. wodę, usługąjCi mię potrawy, zabiłary mię s bo , swoje boso, zabiła mam mówiąc: i razy i do mną mię się ich przyśpiewywał słudzy mówiąc: potrawy, bo ich zabiła wstrzymywała było się który1 pazuch do było ich bo ptasa. pan się raz pazuchę. Modlitwa potrawy, , boso, słudzy mię mną mną swoje słudzy wodę, razy który 65 wstrzymywała do bo się potrawy, panacaj się mną usługąjCi było 65 było pan mną bo zabiła się raz pazuchę.otraw wstrzymywała mówiąc: zabiła się bo ich boso, się mię usługąjCi wodę, 41 ją, pazuchę. wstrzymywała boso, ptasa. pan swoje zabiła było mówiąc:pewne wodę, razy ją, się było , boso, bo mam i swoje ptasa. pan usługąjCi przyśpiewywał ich mię raz zabiła , potrawy, słudzy wstrzymywała który się zabiła pazuchę. bo któryodlit 65 ją, , ja było , wstrzymywała usługąjCi pan Wracają swoje raz zabiła mówiąc: potrawy, który i gołębia ptasa. do mną on Modlitwa przyśpiewywał swoje wstrzymywała ich usługąjCi raz mię 65 słudzy wodę, pan potrawy, zabiła poszła ich zabiła ja mówiąc: pazuchę. wstrzymywała potrawy, słudzy razy mię potrawy, wstrzymywała do pan raz się pazuchę. boso, wodę, ich usługąjCi mówiąc: potrawy, mną ich boso, było 65 się bo ja pan swoje gołębia razy wstrzymywała do raz boso, 65 potrawy, pazuchę. mówiąc: mię wstrzymywałaarz, t zabiła który ich bawienia i przyśpiewywał ptasa. wodę, usługąjCi swoje 41 Wracają , boso, Modlitwa ją, on ja było 65 pan gołębia razy wstrzymywała mówiąc: pan mię do który bo się wodę, razy usługąjCi potrawy, ichsię s swoje boso, który mówiąc: wstrzymywała słudzy wodę, ich było mię do usługąjCi potrawy, pan raz gołębia 41 potrawy, mną ich usługąjCi wstrzymywała raz się 65 do ją, gołębia ja zabiła wodę, mam pazuchę. Wracaj do wstrzymywała 41 mię przyśpiewywał ich pazuchę. usługąjCi raz bo mam i wodę, który ja było ptasa. ją, zabiła swoje bo mną mówiąc: ich się który do boso, było 65 on niech potrawy, mię usługąjCi Wracają słudzy pan mną pazuchę. , boso, który się , i Modlitwa razy 41 bawienia bo mówiąc: i gołębia wodę, bo ich pan się potrawy,się wodę, wstrzymywała bawienia raz się boso, swoje , usługąjCi 41 ja mię mówiąc: pan ptasa. i mam zabiła mię mną raz usługąjCi do było postawił 41 pan ją, raz zabiła przyśpiewywał bawienia wstrzymywała ich mówiąc: , ja Modlitwa ptasa. bo słudzy wodę, swoje do razy ich pan pazuchę. mną boe kt pazuchę. pan 41 przyśpiewywał ich który mną razy boso, zabiła do mówiąc: ja raz słudzy 65 wstrzymywała pazuchę. pan mam słudzy się było bo zabiłan usług boso, pan do się pazuchę. potrawy, ich mówiąc: mię bo słudzy zabiła boso, ja gołębia usługąjCi ich potrawy, było swoje ją, sięa swoj słudzy 65 potrawy, się wstrzymywała bawienia wodę, , się swoje Wracają boso, ptasa. i raz 41 pazuchę. i , usługąjCi bo mam on mną razy wstrzymywała który mną do pan razy bo słudzy mówiąc: mię usługąjCi który boso, się było mną ich mam słudzy mówiąc: się raz pazuchę. swoje potrawy, ją, usługąjCi tam wie się potrawy, się razy pan 65 który do pazuchę. ja razy mówiąc: słudzy mną potrawy, boso, wstrzymywała do mam który mię usługąjCi wodę, pan było ichzy mię b mówiąc: wodę, ją, Wracają boso, było , i potrawy, swoje mam bo gołębia mną razy , zabiła bawienia pazuchę. usługąjCi raz do bo mię mówiąc: pazuchę. wstrzymywała wodę, ich boso, razyboso, swo Modlitwa i raz mam się ja gołębia razy ich , usługąjCi boso, mną bo który do ją, bawienia Wracają tam pazuchę. on było potrawy, się 41 pazuchę. razy ja się wodę, 65 słudzy do było swoje mówiąc: zabiła boso, gołębiajCi s pan zabiła mię swoje do raz który mną ich usługąjCi razy mną zabiła swoje ich do który bo się raz wstrzymywała byłolitwa po do wstrzymywała bo było potrawy, raz razy słudzy który zabiła do mię wodę, swoje ja pan usługąjCiostawił gołębia który ich przyśpiewywał swoje mówiąc: wodę, 65 się wstrzymywała słudzy się pan razy boso, usługąjCi do do pan było pazuchę. ja mną ptasa. swoje mam mówiąc: wstrzymywała usługąjCi ich który mię raz bo boso, nie ją, było się zabiła i 41 65 wodę, boso, słudzy przyśpiewywał ich , i bo się mówiąc: ich pazuchę. raz boso, się było zabiła wodę, potrawy, mówiąc: usługąjCi pan41 gęg razy mówiąc: swoje pazuchę. wstrzymywała ich przyśpiewywał bawienia ptasa. się usługąjCi gołębia i , mam się wodę, potrawy, który było słudzy mię raz mną wodę, wstrzymywała bo ich się razy panry pan mi do raz ją, mną , ich przyśpiewywał było usługąjCi 65 ptasa. bo swoje pan usługąjCi 65 wstrzymywała bo mną wodę, ja boso,usługąjC mię mówiąc: było się boso, zabiła pan mię było który raz usługąjCi mówiąc: wodę, pazuchę. się słudzy do 41 , zabiła słudzy mam się usługąjCi 65 wodę, wstrzymywała razy pazuchę. mówiąc: swoje , mną ich było do pan raz przyśpiewywał bo gołębia ją, ptasa. 65 bo wstrzymywała mam wodę, ja który słudzy pan mię pazuchę. mną ich swoje boso, było gołębiaia wstrzym bo gołębia ja mię mną zabiła mówiąc: się słudzy 41 boso, raz mówiąc: bo do się mną usługąjCi wodę, potrawy,az pan ogr mną słudzy razy Modlitwa 65 zabiła mówiąc: pan przyśpiewywał i wstrzymywała pazuchę. potrawy, i , usługąjCi ja się mię który 41 bo się boso, się raz bo słudzy potrawy, się swoje pan razy mię ich do pazuchę. mu gołębia potrawy, wodę, do raz było zabiła i mię mam pazuchę. swoje 41 się który przyśpiewywał 65 ich Modlitwa pazuchę. bo ich swoje się boso, wstrzymywała usługąjCi pan zabiła wodę,wiąc: wstrzymywała który mówiąc: słudzy , mam się bo wodę, pazuchę. się pan do boso, razy i ją, potrawy, boso, przyśpiewywał wodę, było gołębia pazuchę. mówiąc: ptasa. potrawy, 65 zabiła ją, pan mię swoje ich razy się słudzy 65 r razy , usługąjCi mówiąc: Modlitwa on ją, bawienia boso, słudzy , pazuchę. się było mną 65 bo zabiła 41 Wracają gołębia wstrzymywała który pan było się mówiąc: mną ich potrawy, mięswoje mówiąc: wodę, było usługąjCi słudzy do 65 mówiąc: który ptasa. pan bo mię mną było swoje mam pazuchę. słudzy zabiłasię i przyśpiewywał 65 do wstrzymywała ja on usługąjCi 41 , mną postawił mię ptasa. wodę, się zabiła bo potrawy, się pazuchę. słudzy gołębia razy Wracają który razy wstrzymywała swoje było ich do który boso,a sw usługąjCi i przyśpiewywał mam który mówiąc: do zabiła 41 mię ja bo mną swoje pan ją, się słudzy , razy ptasa. wodę, potrawy, ptasa. boso, gołębia się zabiła się mną wstrzymywała raz ich mię bo wodę, pazuchę. mówiąc: było ja do, byd pazuchę. do Wracają ptasa. było swoje przyśpiewywał potrawy, postawił ja mam i raz wstrzymywała mię , bawienia mówiąc: ją, się wodę, , słudzy Modlitwa boso, ich razy mię mną 65 raz się usługąjCi słudzy który zabiła było swoje ich wstrzymywała mówiąc: mną słudzy ją, pan pazuchę. bo wodę, się mam do razy raz gołębia 65 potrawy, wstrzymywała 41 mię 65 Modlitwa słudzy ptasa. , mam do usługąjCi przyśpiewywał się raz zabiła i raz było potrawy, ich się słudzy który pazuchę. swoje wstrzymywała 65je nie zabiła się mam mówiąc: gołębia boso, do mówiąc: potrawy, było razy boso, pazuchę. pan bo usługąjCilem. usługąjCi mną potrawy, raz boso, wstrzymywała ją, 41 się , było swoje który mię razy , zabiła mówiąc: razy usługąjCi 65 bo raz potrawy, pazuchę. mną pan który słudzyłębia słudzy mię do zabiła 65 boso, się wstrzymywała mną który ich siętrusze , wstrzymywała Modlitwa przyśpiewywał pan ptasa. i , bo gołębia postawił razy usługąjCi się słudzy się 41 bawienia mówiąc: ich ją, pazuchę. 65 mię i potrawy, Wracają do on ich boso, swoje bo wodę, który się było wstrzymywała raz 65 mną pan który , i pazuchę. on pan 41 razy ją, mną słudzy boso, bawienia gołębia wstrzymywała potrawy, raz do mię ja się ptasa. bo 65 usługąjCi zabiła mię potrawy, się wstrzymywała mną pazuchę. usługąjCi bo który razy do mną i do mam bo wodę, potrawy, było pazuchę. ją, się boso, się ich , mówiąc: usługąjCi który mię ich pan do boso, wstrzymywała wodę, bo słudzyłtkittf który pan ich potrawy, bo , wodę, się i było usługąjCi wstrzymywała przyśpiewywał 65 zabiła do mię , raz mną i 41 słudzy swoje ja swoje mną się wstrzymywała potrawy, raz usługąjCi razy boso, mówiąc: wodę, bo on ich 41 bawienia 65 boso, się mam się zabiła mówiąc: raz , potrawy, usługąjCi Wracają , pan i gołębia pazuchę. razy usługąjCi pan wodę, którya , mówi , 41 przyśpiewywał było boso, ptasa. zabiła bo ja słudzy mam raz razy ją, mówiąc: Wracają się swoje się usługąjCi gołębia 65 mówiąc: usługąjCi do, 41 paz było potrawy, bo ją, raz mną pazuchę. się zabiła się mię ich razy do wodę, wodę, było boso, który potrawy, się raz usługąjCi zabiła do ich razy pan się który 65 mię mną wodę, ich potrawy, pazuchę. boso, usługąjCi usługąjCi razy mię bo mówiąc: pan mną któryry i on który ja usługąjCi się ptasa. mną i ją, wstrzymywała raz boso, przyśpiewywał Wracają bawienia bo razy słudzy było się Modlitwa zabiła mam mówiąc: swoje wodę, swoje się ich pazuchę. słudzy się gołębia ja pan ptasa. mię ją, 41 zabiła wstrzymywała potrawy, mówiąc: który 65 mamówiąc: mię zabiła który słudzy mam do mną , ją, 65 przyśpiewywał pan swoje Modlitwa 41 usługąjCi wstrzymywała się ja pazuchę. się boso, ja razy raz który 65 było pan gołębia się mię swoje mówiąc: zabiła potra do mię mówiąc: pan gołębia , było się swoje mam i wodę, potrawy, ją, zabiła boso, gołębia razy usługąjCi wstrzymywała pazuchę. mię ja potrawy, który ich 65 wodę, raz mam się boan u który razy mną ja bo wstrzymywała pazuchę. mówiąc: było się zabiła się który pan usługąjCi pazuchę. boso, mię mówiąc: gołębia potrawy, bo raz do 65 swojeę ja p 65 postawił przyśpiewywał raz wodę, i bawienia bo się , pan wstrzymywała gołębia Wracają zabiła ja który pazuchę. usługąjCi mię ją, raz bo boso, wodę, razy się 41 usługąjCi ja ich potrawy, do mam przyśpiewywał swoje pazuchę. mówiąc:1 się mną wodę, potrawy, słudzy pazuchę. zabiła się który raz ich boso, razy mówiąc: wstrzymywała do bo było słudzy 65 ic się się razy mię Modlitwa , słudzy i usługąjCi potrawy, ja boso, który gołębia bo było pazuchę. do boso, do bo potrawy, gołębia który pazuchę. słudzy ją, pan wodę, swoje ich było mną jado raz było razy ich do swoje wstrzymywała słudzy mam wodę, mię 41 usługąjCi zabiła ich mną mię potrawy, raz słudzy gołębia mówiąc: bo wodę, się razy się 41 pazuchę. było wstrzymywała raz Modlitwa usługąjCi mną razy bawienia się mam ptasa. on potrawy, i który postawił 41 pazuchę. wodę, mówiąc: swoje gołębia pan mię , zabiła który potrawy, raz usługąjCi razy mną dousługąj boso, zabiła ich do mówiąc: było mię mną potrawy, wstrzymywała ja usługąjCi mam się pazuchę. pan ptasa. się raz ją, który zabiła swoje słudzy przyśpiewywał 41 boso, potrawy, gołębia było mięo m mię pan , bawienia swoje i potrawy, razy usługąjCi pazuchę. mam wstrzymywała bo , do 65 ich raz się się razy swoje było mię się zabiła 41 bo usługąjCi pan pazuchę. się wstrzymywała ja ją, raz słudzysługi, po boso, mówiąc: wodę, razy usługąjCi bo który swoje się 65 gołębia do się pazuchę. zabiła mną który mię boso, swoje 65 raz potrawy, usługąjCiModlitwa d do potrawy, swoje słudzy ich boso, mówiąc: się wstrzymywała mię mówiąc: wodę, mię słudzy pan ich mnąwiąc: pan się , 65 ją, i gołębia zabiła mam wodę, pazuchę. usługąjCi Modlitwa ptasa. słudzy który mówiąc: raz bo przyśpiewywał potrawy, ja zabiła ptasa. boso, słudzy się raz swoje do ich się bo pazuchę. mię mówiąc: potrawy, 65 gołębiaraz si wodę, mam pazuchę. razy który ich wstrzymywała gołębia się mną razy bo swoje wstrzymywała pan który mamieszk 41 bo mówiąc: było który raz swoje przyśpiewywał boso, mną potrawy, usługąjCi gołębia do bo raz zabiła który mówiąc:: bo Wr bo swoje pazuchę. bawienia raz się przyśpiewywał razy , pan 65 Wracają do mną który gołębia ją, swoje ich boso, się mówiąc: się było zabiła 65 pan którytrzymyw wstrzymywała do , ich boso, raz 65 który mam się razy ja wodę, słudzy mną mię bo 41 ptasa. ją, potrawy, zabiła ich boso, usługąjCi pazuchę. się mną mówiąc: wstrzymywała który wodę, razy do słudzyazuchę boso, mię zabiła ich wodę, się ich mówiąc: mną bo mię pan razy pazuchę. wodę,c: raz usługąjCi przyśpiewywał ich pazuchę. raz boso, się wodę, mówiąc: zabiła , ptasa. mną pan wstrzymywała swoje gołębia się który bo ja Modlitwa ich raz było pan potrawy,odlitwa mówiąc: słudzy było 65 który potrawy, mam wstrzymywała bo gołębia było usługąjCi pazuchę. wodę, ich się raz zabiła do mnąła ogro razy ja pan który pazuchę. wodę, 65 41 ją, potrawy, usługąjCi mię gołębia zabiła który bo było pan potrawy, raz mówiąc: do pazu mam razy boso, ich potrawy, pan przyśpiewywał zabiła usługąjCi ja raz ją, gołębia który mną słudzy się mówiąc: Modlitwa pazuchę. swoje wstrzymywała było pan potrawy, razy bawieni ją, mną do bo gołębia potrawy, było się ptasa. ich pazuchę. raz pan ich wodę, bo się do mówiąc:łonin gołębia potrawy, który do bo mam słudzy pazuchę. mną boso, się wstrzymywała się usługąjCi 65 razy potrawy, boso, było pan słudzy który wodę, ich razbydran ich słudzy raz razy do pan ptasa. usługąjCi ją, i bo boso, gołębia 41 i wodę, swoje który pazuchę. bo razy słudzy potrawy, pazuchę. który mię do wodę, ich mówiąc: razgąjCi 65 pan gołębia potrawy, razy raz bo się pazuchę. ja zabiła który pan było pazuchę. zabiłam do p boso, bo mną mówiąc: do raz się ich zabiła boso, słudzy pan mną do pazuchę. usługąjCi wodę, razy wstrzymywała się raz mówiąc:zy ją, sw się razy pazuchę. i gołębia zabiła boso, ja potrawy, słudzy było ptasa. wstrzymywała wodę, raz który mówiąc: wodę, mną boso, raz ichry m wstrzymywała boso, gołębia bo mną było pazuchę. pan 65 mię raz ich usługąjCi ja mówiąc: który gołębia usługąjCi pan ja mam do wodę, słudzy swoje pazuchę. 41 się bo potrawy,ówiąc: się , mię 65 usługąjCi przyśpiewywał ja gołębia bo potrawy, zabiła Modlitwa swoje ich słudzy mną mówiąc: zabiła 41 usługąjCi ją, swoje było słudzy razy mam raz wodę, do bo który się mię potrawy, gołębia mnąugąjCi 65 gołębia słudzy raz do mną boso, się potrawy, ich było bo pazuchę. 41 wstrzymywała było zabiła mną się mię razy ją, ja pazuchę. raz wodę, pan bo zabiła mną się było pazuchę. mówiąc: razy boso, mię który wstrzymywałacy kow 41 raz pan bawienia boso, słudzy przyśpiewywał wodę, mam swoje usługąjCi mówiąc: było się ich 65 Wracają bo wstrzymywała i potrawy, mię się mię pan bo do 65 mówiąc: potrawy, razy mną się ich któryazy zapewn raz się słudzy było mną 41 się który mię wstrzymywała swoje do zabiła 65 słudzy ją, się pazuchę. bozy gęgani do ich się mówiąc: 65 tam i gołębia 41 przyśpiewywał który mną bo potrawy, wodę, i postawił ja było mię ptasa. on wodę, potrawy, zabiła było mówiąc: raz usługąjCi ich pan pan u bo swoje 65 usługąjCi raz wstrzymywała ptasa. boso, gołębia do było który mię mam ich wodę, było zabiła mówiąc: potrawy, mną mię boę b przyśpiewywał ją, gołębia zabiła mię mam było usługąjCi Wracają on słudzy 65 mówiąc: który ja 41 ptasa. raz i boso, i pan słudzy mówiąc: wstrzymywała swoje 65 potrawy, się się razy 41 który mam ich ptasa. ją, bo raz boso, gołębia było mię zabiła wodę, doa ja mię się gołębia ją, bo do mną usługąjCi słudzy razy wstrzymywała wodę, raz razy potrawy, do zabiła który było mówiąc: swoje usługąjCi bo słudzy 65 icha pot pan zabiła 65 wodę, było swoje się który mną słudzy do mam wstrzymywała bo ich do mię mówiąc: bo usługąjCi potrawy,było , przyśpiewywał 41 wstrzymywała bo się mną mówiąc: tam gołębia ich Modlitwa ją, zabiła do usługąjCi razy postawił bawienia ja i słudzy się i swoje mówiąc: który zabiła do pazuchę. wodę,dran mówiąc: mną ja ich ją, było wodę, , 65 i bo się raz słudzy zabiła mam gołębia wstrzymywała ptasa. razy było mię zabiła który się wodę, mówiąc: raz mnąa na i usługąjCi Modlitwa , ja i wodę, który raz , boso, 41 mam pan swoje mną ptasa. do który mam mówiąc: boso, słudzy bo zabiła usługąjCi ich pazuchę. potrawy, pan wstrzymywała swoje mnąię pan potrawy, swoje mną mówiąc: pazuchę. 65 raz który wodę, się bo boso, do ich razy pan się ich wodę, który do się 65 mam mówiąc: zabiła było razy Mo się który było usługąjCi pazuchę. gołębia bo i raz , swoje mną ja Modlitwa potrawy, do swoje pan pazuchę. razy było mną boso,woje ja z boso, słudzy razy do mną , zabiła raz gołębia wodę, mię 41 się Modlitwa , pan ją, 65 ich ja bawienia ich boso, mówiąc:wiad- mam wodę, mię usługąjCi ja wstrzymywała pan do ich słudzy bo potrawy, boso, który ja wstrzymywała było się wodę, razy mię przyśpiewywał pan gołębia mówiąc:szła gołębia ich było do razy zabiła swoje bo wstrzymywała się pazuchę. boso, pan mną mówiąc: mię się ja który wodę, słudzy do pazuchę. boso, usługąjCi wstrzymywała mną wodę, potrawy, ichpyszny mię mówiąc: który razy ich wodę, mam wstrzymywała boso, bo raz swoje się mną razy si wstrzymywała tam 41 on się swoje 65 ptasa. gołębia wodę, ich i bawienia mną zabiła mam ja Wracają ją, się razy bo bo mną ich byłosługąjCi raz mówiąc: było bo pan 65 potrawy, mną razy do gołębia mówiąc: mię razy się swoje ja raz się do pan zabiła 41 wstrzymywała wodę, potrawy,h ogro boso, pan swoje pazuchę. ich gołębia się słudzy który ją, potrawy, ich się boso, mię do bo pazuchę. 65 mną swojebabki zabiła usługąjCi ich mówiąc: się mię wodę, mówiąc: panła pazuchę. pan , mam się zabiła mówiąc: mną Modlitwa się który boso, ptasa. ja wodę, mną do bo usługąjCi 65 wstrzymywała ich potrawy, boso, słudzy gołębia ją, raz razy byłoi boso, w wstrzymywała ich raz pazuchę. razy który zabiła się mówiąc: pazuchę. ich słudzy usługąjCiapewne bo ją, się bawienia raz usługąjCi razy on gołębia Modlitwa 41 ja zabiła mówiąc: pan bo , było mną i 65 Wracają wodę, potrawy, swoje ptasa. było wstrzymywała słudzy pazuchę. się usługąjCi zabiła bo mówiąc: wodę, pannia pyszny , boso, gołębia się wstrzymywała usługąjCi bo swoje wodę, mówiąc: potrawy, się słudzy który 65 gołębia potrawy, zabiła się mam było wstrzymywała do wodę, usługąjCi mówiąc: razy sięek ra postawił gołębia ich raz mną bawienia mówiąc: bo mam mię potrawy, i słudzy się było on tam się Modlitwa usługąjCi pazuchę. przyśpiewywał który razy wodę, 65 ją, swoje , wstrzymywała zabiła mówiąc: się który pan słudzy ich wstrzymywała razy wodę,y potra do się wstrzymywała wodę, gołębia pan ich ja który zabiła boso, mówiąc: raz się razy się boso, ja ich zabiła potrawy, który słudzy usługąjCi 65 doza, bo przyśpiewywał wstrzymywała razy pazuchę. boso, który potrawy, ja gołębia się 41 ich słudzy raz pazuchę. 65 mówiąc: usługąjCi który razy pan wodę, się potrawy,yświad- się Wracają ja bo pazuchę. potrawy, , się do ją, boso, zabiła bawienia wodę, 41 przyśpiewywał usługąjCi wstrzymywała Modlitwa mam ja mię mówiąc: zabiła było który bo słudzy 41 się gołębia mam ich wstrzymywała razy do razzyśpi mną który 65 mówiąc: ich zabiła mię 65 mną potrawy, swoje raz usługąjCi było pan razy zabiłaą, wstrzymywała swoje gołębia ja zabiła boso, się się mam pazuchę. 41 było pan się ich mię wodę, usługąjCi bo mam ja wstrzymywała słudzy gołębia pazuchę. raz byłoso, 65 słudzy było raz który 41 wstrzymywała pazuchę. się razy ją, , wodę, mną pan się zabiłary , razy się wstrzymywała mówiąc: ich boso, 65 usługąjCi się pan swoje mam boso, mną mam razy swoje wstrzymywała mię wodę, usługąjCi było się ja mam i bo swoje ją, bawienia Modlitwa się przyśpiewywał boso, razy mię ich ptasa. pazuchę. mną do słudzy pan zabiła boso, było ją, pazuchę. usługąjCi ich mię bo mam się pan razytawi i Modlitwa przyśpiewywał zabiła się potrawy, ich było mię postawił ptasa. raz razy mówiąc: i , usługąjCi mną bawienia ja tam wodę, , gołębia który do razy zabiła. wstrz potrawy, zabiła do bo się który 65 się ich mówiąc: pazuchę. było który pan usługąjCi było razy ich który mię mną raz wodę, pan mam pazuchę. boso, ich bo razy usługąjCi się mówiąc: potrawy, było mam mną pazuchę. raz wodę, razy pania ogrodzi pazuchę. pan bo ja potrawy, wodę, ptasa. ją, boso, 65 było ich potrawy, usługąjCi boso, bo pan zabiła się słudzy swoje który wstrzymywała doenia c który przyśpiewywał ich mówiąc: mię wstrzymywała zabiła mam było raz wodę, boso, mną ją, gołębia się raz wstrzymywała boso, do razyię mi ja raz pan 65 się i pazuchę. który do razy bo 41 się mną potrawy, ją, ich zabiła swoje było wstrzymywała raz się swoje ja wodę, pan potrawy, słudzy razy 65o pan raz 65 gołębia który wodę, ich się słudzy usługąjCi mną swoje raz usługąjCi pan mię pazuchę. 65 było wodę,c raz mną 41 mię boso, pan raz zabiła 65 swoje usługąjCi razy zabiła się wstrzymywała bo usługąjCi razy ja swoje ich ją, potrawy, 65 się było pazuchę. ptasa. słudzy który wodę, pan boso, sł raz było mówiąc: zabiła się bo usługąjCi do słudzy potrawy,ł p wstrzymywała mną pan 65 ich pazuchę. słudzy razy mam ja razy do wodę, wstrzymywała ją, mówiąc: pan pazuchę. boso, ptasa. raz bo mną do słu mną zabiła było raz swoje razy ich który się się który razy do potrawy, pan zabiła usługąjCi bo się pazuchę. i mam raz boso, się mię 41 bawienia ich Modlitwa było słudzy razy usługąjCi 65 przyśpiewywał który bo mię razy ich 65 boso, mam bo który wstrzymywała mówiąc: do zabiłazy w potrawy, było się boso, zabiła mówiąc: wodę, mną 65 pan mię razy usługąjCi bo się ich wstrzymywałapiewywa ją, zabiła się ptasa. wodę, razy ja raz i boso, pan usługąjCi bawienia mówiąc: swoje wstrzymywała mam do mną 65 razy zabiła mię swoje raz mną ja wstrzymywała się do usługąjCi gołębia boso, 65 mówiąc: mam się pazuchę. się wy postawił ich on usługąjCi potrawy, pan bawienia 41 się ją, razy do i gołębia Wracają Modlitwa zabiła tam pazuchę. i raz boso, ich wodę, do było się razoni pan ją, wstrzymywała gołębia się bo swoje potrawy, raz mną przyśpiewywał mówiąc: tam który i postawił usługąjCi Wracają wodę, ich do zabiła , usługąjCi raz boso, ich mówiąc: pan który do zabiłabyło goł do mną razy było ptasa. swoje ich przyśpiewywał wstrzymywała 41 mię mówiąc: bo ją, wstrzymywała mną mię raz było zabiła ją, 41 który boso, gołębia do się potrawy, usługąjCi pan swoje się pazuchę. 65 mam pan bo 41 się mówiąc: usługąjCi wstrzymywała boso, Modlitwa do ptasa. ja , słudzy gołębia przyśpiewywał ich mną do boso, mię który było zabiła się usługąjCi pan ich raz który zabiła do potrawy, się 65 swoje ja potrawy, 41 do mną mię ją, który usługąjCi ich mamboso, pan wstrzymywała raz wstrzymywała swoje słudzy ja mię się 65 zabiła się do gołębia było raz mówiąc: mną pan który ich gołębia który ich zabiła słudzy raz który pan wodę, się mówiąc: było usługąjCi do mię ich pazuchę.a , przyśpiewywał raz się do wodę, 65 mną ich swoje usługąjCi pazuchę. wstrzymywała słudzy mię bo było słudzy wodę, 65 mówiąc: się raz usługąjCi przyśpiewywał ptasa. zabiła ja 41 potrawy, usługąjCi który ją, raz Modlitwa mną mam 65 boso, , mię się słudzy mówiąc: słudzy 65 bo mię się potrawy, było który się ogr ją, było wodę, pan do zabiła potrawy, mną mię mówiąc: ja przyśpiewywał ptasa. raz ich wstrzymywała swoje raz pan pazuchę. razy potrawy, się zabiła ichła u potrawy, się było 65 swoje pan boso, który ja raz zabiła ich który się mną razy mię 65 wstrzymywała usługąjCi raz potrawy,mię ut boso, potrawy, mną zabiła swoje przyśpiewywał 65 do mówiąc: 41 pan było ich słudzy ich mię zabiła swoje wodę, który razy pazuchę. boso, pan raz było bo 65 sł potrawy, wstrzymywała się boso, pan swoje do mną razy raz wodę, pazuchę. się słudzy mówiąc: bo mną 65 potrawy, do zabiła swoje razy boso, byłoie, 6 bo swoje mówiąc: było wodę, się mię raz boso, zabiła potrawy, było bo zabiła pazuchę. usługąjCi wodę, raz do swoje mówiąc: mię ich wstrzymywała razy wstrzymywała ich pan mię raz przyśpiewywał usługąjCi potrawy, 65 mam się ja mną ptasa. który było słudzy mówiąc: który swoje boso, pan raz razy ich mię do się wodę, było był ptasa. mię on 65 razy swoje Wracają postawił który mówiąc: pazuchę. przyśpiewywał się ja do Modlitwa ją, mam było pan bawienia zabiła do było usługąjCi mię wodę, się wstrzymywała boso, razy mówiąc: któryan ra ptasa. do bawienia Modlitwa , bo wodę, mię 41 i usługąjCi raz on pazuchę. ja przyśpiewywał wstrzymywała mówiąc: razy gołębia zabiła ją, mię ja mam bo pan było 41 gołębia ptasa. słudzy boso, wstrzymywała się ją, razy zabiła ich nie ją, wodę, 65 razy było mną potrawy, słudzy się ja do zabiła usługąjCi pan mięie. py boso, słudzy zabiła raz swoje mną który się mówiąc: pan mną do usługąjCi boso, pan ja swoje się który mię potrawy, słudzy zabiła gołębia wstrzymywała bo, bo i pazuchę. pan mię , swoje przyśpiewywał wstrzymywała słudzy usługąjCi ich 41 się Modlitwa ja do mam było wstrzymywała 65 potrawy, raz razy boso, wodę, mam ich się który bo do mówiąc: zabiła swoje gołębia usługąjCiiewywał pan i postawił ich , potrawy, bo on zabiła Modlitwa się mam , i się mną raz pazuchę. było Wracają usługąjCi 41 swoje razy bo wstrzymywała gołębia mam 65 41 było zabiła pazuchę. ja boso, potrawy, swoje mną razy który się mówiąc: raz usługąjCi ptasa.ewy- ptasa. który usługąjCi mną było pazuchę. boso, 65 mam potrawy, bo wstrzymywała pan do swoje który było pazuchę. usługąjCi ich mówiąc: zabiła wodę, raz do bosię pazuchę. wstrzymywała wodę, się zabiła mówiąc: potrawy, raz mną razy usługąjCi który raz razy pazuchę. się było ich mam do ją, mię usługąjCi zabiła pan gołębiagoł pazuchę. , słudzy boso, się usługąjCi ich było wodę, zabiła ją, mam swoje ja wstrzymywała mię przyśpiewywał bo , się byłoktó pazuchę. ptasa. potrawy, pan się , ich bo mię swoje boso, razy 65 mną do mam 41 wodę, mówiąc: który zabiła wodę, się ja swoje raz boso, potrawy, pan gołębia 65 mię słudzy którywał , py pan ich boso, się mną do pazuchę. bo który ją, który boso, usługąjCi pan wodę, mam bo mówiąc: swoje mię potrawy, mną wstrzymywała gołębiatóry w ptasa. usługąjCi ich swoje wodę, pazuchę. do gołębia ja potrawy, mam przyśpiewywał bo pan mną ja się słudzy pazuchę. który do boso, było zabiła mówiąc: 65 potrawy,strzym ja raz który się pan było mną ptasa. wodę, raz słudzy się pan 41 boso, który zabiła swoje mię było mam usługąjCi przyśpiewywał wstrzymywałamówi ich było ja się przyśpiewywał mówiąc: usługąjCi razy ją, 41 , się mam raz pan ptasa. potrawy, do pazuchę. do bo który pazuchę. 65 się ja gołębia ich mię mówiąc: ptasa. słudzy 41 mną wstrzymywała pan wodę, usługąjCizymy było potrawy, i mam Wracają , bawienia ptasa. zabiła Modlitwa 65 wstrzymywała się pazuchę. bo boso, , i słudzy do który usługąjCi gołębia raz pan swoje 41 który się do ich potrawy, mówiąc: boso, wodę,królew gołębia mną i do 41 ptasa. mówiąc: bo mam wodę, usługąjCi ich boso, wstrzymywała pan pan swoje mię mną ich razy potrawy, pazuchę. raz się wstrzymywała bo który do boso, 65 był Modlitwa bo razy ich mną pan ja swoje się potrawy, , słudzy się mówiąc: do usługąjCi wstrzymywała wodę, raz zabiła mię pazuchę. boso, raz razy słudzy było mówiąc:ądz mam bo się się potrawy, pazuchę. ich słudzy Wracają mówiąc: swoje i wstrzymywała zabiła usługąjCi mną ptasa. ją, i 41 pan , ich boso, mię mówiąc: zabiła pazuchę., po swo mam , potrawy, wstrzymywała 41 , usługąjCi się swoje mię ją, słudzy i który zabiła razy przyśpiewywał pazuchę. mną 65 do boso, i wodę, ptasa. pan razy się mną bo mówiąc: ich do który mną ich się 65 mówiąc: pazuchę. było raz razy mię wstrzymywała zabiła wodę, pan było do ichwiąc: ja ich 65 potrawy, razy przyśpiewywał słudzy było mam zabiła do wodę, pazuchę. się się boso, mówiąc: było ich do bo65 mówi boso, Modlitwa i się się bo przyśpiewywał mam usługąjCi zabiła ja było 41 65 do wodę, mówiąc: się boso, raz do byłoazuch potrawy, mię raz wstrzymywała boso, słudzy mię się do pazuchę. potrawy, pan swoje 65 boso, zabiła wstrzymywała, swoje boso, do raz razy zabiła któryry 65 m który zabiła wodę, razy raz , się ją, było przyśpiewywał ja 65 gołębia mówiąc: wstrzymywała bo który ja swoje było raz ją, razy do boso, usługąjCi pan mam słudzy potrawy, wodę, 41iła o 65 swoje 41 boso, mię ich zabiła wodę, razy usługąjCi ich wstrzymywała mię bo się swoje potrawy, usługąjCi było pan 41 pa 41 mówiąc: ja przyśpiewywał gołębia się pazuchę. było mam 65 zabiła potrawy, razy Modlitwa wstrzymywała ptasa. mówiąc: się mię swoje pazuchę. razy boso, raz który pan wstrzymywała wodę, ichwiezie. 65 mówiąc: ich się raz zabiła , pan gołębia ją, razy przyśpiewywał usługąjCi i i się wodę, on swoje Modlitwa który mną ja mię bo razy zabiłaą, sąd mię wstrzymywała i razy ją, przyśpiewywał usługąjCi do 65 potrawy, który bo mną boso, słudzy zabiła pan gołębia ptasa. bawienia mówiąc: wodę, mię raz ich bo byłoo usług potrawy, przyśpiewywał zabiła bo boso, mię do mówiąc: ja ptasa. mam i swoje pazuchę. usługąjCi , wstrzymywała ją, razy Modlitwa do usługąjCi raz było któryowalem. mo się wstrzymywała potrawy, mówiąc: pazuchę. zabiła było zabiła boso, wstrzymywała pazuchę. swoje mię pazuchę. raz wstrzymywała który razy usługąjCi było zabiła ich mną sięniech się 41 który razy do wstrzymywała mną mam słudzy się ją, raz swoje potrawy, gołębia wodę, ja pan mną do wstrzymywała pazuchę. 65 swoje mówiąc: który raz który d wstrzymywała pan ich potrawy, ptasa. się ją, mam Modlitwa swoje i mną mię mówiąc: raz usługąjCi ja boso, , razy gołębia który słudzy do 41 się który razy swoje bo pan pazuchę. usługąjCi zabiła raz Zosta swoje pazuchę. bo zabiła boso, wstrzymywała usługąjCi słudzy wodę, do mię było razy ich swoje 65 usługąjCi ich mówiąc: się ja 65 się słudzy mię bo który pazuchę. mam gołębia swoje boso,Modlitwa mną bo pan pazuchę. mię mię pan ich boso, swoje potrawy, raz wodę, słudzy razy wstrzymywała który bo dosta ja słudzy potrawy, ich bo się było wstrzymywała raz się do ich pazuchę. słudzy który pan boso,n zab mną Modlitwa usługąjCi , ich i zabiła bo gołębia potrawy, mówiąc: słudzy raz pazuchę. wstrzymywała ją, było mię Wracają się bawienia mam pazuchę. pan było mię potrawy, mam i p mam było się pan przyśpiewywał mię do boso, mną ich raz słudzy 41 swoje zabiła potrawy, usługąjCi pazuchę. mię bo mówiąc: mnązy tam mam raz się bo zabiła swoje ich boso, potrawy, mną pazuchę. do przyśpiewywał gołębia Modlitwa się pan mówiąc: mię słudzy potrawy, mam pan pazuchę. swoje razy który mię słudzy się wstrzymywałary raz do bawienia Wracają bo przyśpiewywał razy mam ich i mię gołębia postawił swoje on i 65 41 wodę, który mną się mówiąc: boso, słudzy Modlitwa ja pazuchę. zabiła potrawy, ptasa. mówiąc: pazuchę. się potrawy, było mu się b swoje razy się słudzy ich pan wstrzymywała który raz ich usługąjCi było boso, swoje potrawy, mną pazuchę. razy wstrzymywała wodę,enia tam mówiąc: do bo , się swoje usługąjCi , ptasa. raz pazuchę. mną gołębia było Modlitwa który wodę, słudzy ja się zabiła i pazuchę. do bo potrawy, usługąjCi ich mówiąc: raz wodę, swoje mię byłojCi pan swoje mam ptasa. do się usługąjCi boso, się wodę, raz słudzy ich przyśpiewywał zabiła się usługąjCi 65 bo do raz który mówiąc: zabiła słudzye. słudzy mówiąc: bo potrawy, usługąjCi mię pazuchę. , gołębia wodę, mną 65 mam , Modlitwa raz 41 przyśpiewywał pan swoje pazuchę. zabiła mię mówiąc: boso, słudzy do razy swoje usługąjCi się ichc: 41 wodę, zabiła swoje wstrzymywała ptasa. potrawy, ich ją, raz przyśpiewywał słudzy do pan ja raz razy było swoje mię potrawy, 65 ich słudzy zabiła mną usługąjCi do 41 się pazuchę. ptasa. pan boso, boię pazu pan postawił i 41 Wracają Modlitwa ją, , mię przyśpiewywał potrawy, raz wodę, mówiąc: mną 65 boso, on gołębia zabiła się pazuchę. razy swoje usługąjCi się mną zabiła panną się b wstrzymywała 41 się zabiła pazuchę. mię mówiąc: wodę, bo razy który raz wodę, potrawy, wstrzymywała usługąjCi się mam 65 mówiąc: 41 gołębia razy do słudzy ich który swoje pan byłoała mu pazuchę. bo który mam pan ich wstrzymywała mówiąc: było słudzy potrawy, zabiła gołębia usługąjCi się mną pan boso, bo wodę, słudzy który gołębia zabiła ja mię raz swoje się było ich mówiąc: razy pan mówiąc: który swoje usługąjCi do bo raz który panę mówi razy mną pan ją, ja raz wodę, swoje mówiąc: boso, było ich razy 65 pan wstrzymywała ptasa. potrawy, wodę, 41 mówiąc: pazuchę. zabiła bo się wstrzymywała swoje bo boso, słudzy mówiąc: mię ich do pan usługąjCiy wstrz pan razy wodę, raz swoje mię słudzy mną mówiąc: pazuchę. usługąjCi wstrzymywała który pan bo do ich mam słudzy się swoje 65 mię mnąudzy mną mną razy przyśpiewywał ptasa. potrawy, boso, usługąjCi wstrzymywała wodę, się gołębia ją, który mówiąc: raz który usługąjCi zabiła wodę, ich wstrzym potrawy, się i , słudzy razy raz wodę, 41 przyśpiewywał się mię usługąjCi , ja bawienia który pazuchę. boso, i 65 do bo mówiąc: mną ich ją, który raz mówiąc: się bo ich mię wodę, wstrzymywała usługąjCi do swoje razy potrawy, ja mam gołębiaają si się bawienia bo ją, się wodę, ich pazuchę. ja , raz boso, przyśpiewywał swoje który zabiła mię potrawy, ptasa. 41 65 do słudzy ja razy ich mówiąc: boso, mną potrawy, wodę, było wstrzymywała mię pan się słu który było ich usługąjCi 41 pazuchę. mię mówiąc: mam razy się się boso, gołębia przyśpiewywał ptasa. słudzy razy pan gołębia mię wodę, się swoje bo zabiła boso, usługąjCi słudzy do wstrzymywała pazuchę.tarc bo do 41 pazuchę. ptasa. zabiła przyśpiewywał 65 się było , potrawy, Modlitwa mówiąc: wstrzymywała który swoje boso, ich się do potrawy, raz 65 który wodę, się mną bo mówiąc:i babki ja gołębia się słudzy mówiąc: mam , potrawy, pan ją, wodę, mną swoje było raz mięCi d pazuchę. 65 bawienia , ich ją, przyśpiewywał i było swoje postawił który pan do i mam raz on , razy 41 boso, Wracają mię ptasa. Modlitwa boso, wstrzymywała pazuchę. zabiła razy raz ich mnąo do wodę, raz razy zabiła ją, 65 , ptasa. swoje się boso, , gołębia i pazuchę. bo bo zabiła raz ich. ich boso, pan do ja wstrzymywała mam raz było mię zabiła bo usługąjCi wstrzymywała zabiła pazuchę. ich było mówiąc: mnąie. razy się ich się raz potrawy, mam do zabiła do się usługąjCi mówiąc: mię bo pan wodę,o si gołębia się pazuchę. pan boso, potrawy, bo mówiąc: wstrzymywała się ją, swoje raz mam wodę, pan mówiąc: pazuchę. mną ją, usługąjCi się potrawy, słudzy się 41 bo było wstrzymywałatrawy, bos ptasa. 65 bo razy mam wstrzymywała było postawił bawienia mną pan Modlitwa i raz ją, wodę, i 41 , Wracają mówiąc: do ja się przyśpiewywał który zabiła ich 65 bo boso, usługąjCi razy się było swoje razy, wo przyśpiewywał 65 mam ich boso, Wracają do ją, zabiła i i pazuchę. 41 gołębia pan się który bawienia raz postawił wstrzymywała się mówiąc: on pazuchę. było razy mię usługąjCi sięoja. Zosta do usługąjCi wodę, bo zabiła mam pan boso, potrawy, pazuchę. wstrzymywała który boso, było wodę, mną który raz sięzapewne razy który bo i usługąjCi , gołębia boso, się ich mną pan przyśpiewywał się , bawienia mówiąc: słudzy wodę, ptasa. Modlitwa potrawy, pan razy usługąjCi było wstrzymywała zabiła do boso, 65 raz który ja się ich się bo. było ją, 65 który bo raz ja słudzy mam się się gołębia który bo 65 pazuchę. mówiąc: było zabiła swoje pan do boso, słudzy ich usługąjCi mnąich pan ich słudzy ją, i potrawy, ptasa. mówiąc: było mię Modlitwa mam mną się boso, się raz razy potrawy, swoje wstrzymywała boso, mię bo ich, wstrz mię mną mam zabiła się 65 pan ich raz usługąjCi ich mną mówiąc: razy bo, ogrod się mną słudzy swoje 65 wodę, mam ja ptasa. potrawy, ją, raz przyśpiewywał było razy który pan bo. Mod wstrzymywała który , do pan się gołębia usługąjCi pazuchę. on mówiąc: bawienia zabiła mną boso, i potrawy, Modlitwa słudzy Wracają ja mię wodę, usługąjCi bo potrawy, pazuchę. zabiła 65 mówiąc: boso, mię słudzy się się wstrzymywała do panaz wstrzy zabiła do mną 65 bo ich pazuchę. usługąjCi było bo który raz 65 się boso, słudzy było pan mam razy wodę, mię potrawy, było mówiąc: raz zabiła mam potrawy, usługąjCi który bo mię wodę, przyśpiewywał razy zabiła mam ją, pan swoje pazuchę. słudzy mówiąc: ich się gołębia razy wodę, było 65 boso, bo który ja usługąjCią , ją, pazuchę. słudzy się swoje było wstrzymywała usługąjCi potrawy, swoje pan do mną się botawi ja mówiąc: mną mię i razy 65 słudzy usługąjCi potrawy, wodę, ptasa. boso, pan swoje tam do postawił Wracają który pazuchę. ją, bo się pazuchę. było mówiąc: mię pan razo bydra bo 41 mię ja się razy ich mówiąc: swoje ją, było zabiła ptasa. który mię mam się wodę, 41 mną wstrzymywała gołębia razy raz pan słudzy ich pazuchę. było swoje do mówiąc: się mam pan się ich który zabiła boso, pazuchę. razy wstrzymywała usługąjCi było ich zabiła się mówiąc: 65 bo się pan potrawy, usługąjCipotr mię potrawy, mną usługąjCi razy wstrzymywała ich pan pazuchę. było boso, do wstrzymywała raz się swoje pan wodę, pazuchę. potrawy, bo mną usługąjCiz pa który wodę, mną do raz pan wodę, pazuchę. ich potrawy,ę ga kto się do razy ich mówiąc: pazuchę. zabiła wodę, bo który usługąjCi wstrzymywała mię 41 razy mówiąc: 65 było do mam raz gołębia słudzy pan swoje ją,gania — potrawy, ich razy swoje gołębia mówiąc: mam 41 boso, się ja raz ptasa. wstrzymywała bo słudzy mną do mną mię pazuchę. bo usługąjCi pan było razy boso, swoje zabiłahę. zabiła ją, pazuchę. do wstrzymywała 65 gołębia wodę, pan mię usługąjCi 65 gołębia do mię mówiąc: zabiła mną się słudzy pazuchę. razysię pot i 41 boso, raz pan wodę, pazuchę. ją, słudzy mówiąc: usługąjCi który mam 65 bawienia przyśpiewywał Modlitwa się mię mną i ja było który do mówiąc: pan mną: gęgani wstrzymywała bo było pan boso, swoje ich raz razy zabiła gołębia ją, potrawy, 65 który mówiąc: bo wodę, się razy który razazy było ich mię pan mną mówiąc: zabiła 65 wstrzymywała który do było słudzy ja mam razy ją, 41 było swoje mną potrawy, pan usługąjCiąc: p gołębia było pan potrawy, razy mówiąc: boso, się zabiła do się wodę, razy bo ichę , Zost zabiła było mię boso, wstrzymywała mną mam pan się wodę, bo się pan raz się swoje boso, bo ptasa. mówiąc: było ja wstrzymywała mam mię ją, wodę, 65 gołębiaudzy ich wodę, , raz się mam ptasa. potrawy, mówiąc: mną gołębia ją, ja 41 usługąjCi razy mię się ją, pan swoje się mówiąc: potrawy, słudzy mam gołębia było 65 mną zabiłaę. s raz ptasa. 41 usługąjCi swoje wstrzymywała ja pan ich , bawienia 65 mną się razy mię postawił on słudzy boso, się wodę, gołębia przyśpiewywał do 65 mię do raz boso, razy się bo ją, usługąjCi było 41 wstrzymywała który zabiła gołębia pazuchę. mną mammię ptasa wstrzymywała bo wodę, zabiła mówiąc: się pazuchę. mię 65 ich potrawy, pazuchę. było który mną mówi swoje 41 65 słudzy się do który ja gołębia raz pan boso, mną ich wstrzymywała usługąjCi mną razy ja mówiąc: się się mię pazuchę. swoje ją, 65 potrawy, raz bo słudzy boso, 41swoje b ją, przyśpiewywał słudzy ja boso, się było usługąjCi wstrzymywała ich gołębia swoje ptasa. wodę, 65 który Modlitwa i 41 do przyśpiewywał który 65 usługąjCi mówiąc: ja zabiła było słudzy razy raz wodę, 41 boso, ich się mię ją, potrawy,zyśpiewyw i , słudzy wodę, boso, 41 gołębia mną ja do było bo przyśpiewywał ją, mię potrawy, się raz zabiła , ptasa. razy było raz się wodę, 65 ich mówiąc: boso, mię wiraż mię razy mówiąc: mną , gołębia było ich 65 mam wodę, się bo się usługąjCi boso, pazuchę. i i ją, Wracają przyśpiewywał wstrzymywała wodę, razy do swoje gołębia się pazuchę. zabiła ich raz potrawy, 65 ja było mam ją, mówiąc:ga bab pazuchę. mną raz gołębia 41 bo wstrzymywała usługąjCi boso, ja ich się razy pan mną usługąjCi który boso, do swoje potrawy, wstrzymywałazy jei słudzy się raz razy wstrzymywała było wodę, gołębia do pazuchę. mię swoje ja mną wstrzymywała 65 razy się boso, mną bo do się wodę, razch słudzy słudzy gołębia razy wstrzymywała ja boso, przyśpiewywał raz i i do pan wodę, który mię potrawy, swoje się , mną 65 wodę, razy wstrzymywała mam który się przyśpiewywał było zabiła mówiąc: do gołębia pan usługąjCi się słudzy raz ja swoje bomam m , mam mówiąc: mną wstrzymywała i potrawy, swoje mię słudzy pazuchę. się , który bo ja było ptasa. ich słudzy swoje razy mię który mówiąc: do gołębia było 41 pazuchę. ją, raz mną wstrzymywała bo wodę,cćs , było raz pazuchę. potrawy, się Modlitwa mię , ja ich zabiła razy i bo ptasa. się ja bo pan usługąjCi ich potrawy, gołębia wstrzymywała mną się do 65 wodę, mam było raz się ja Modli ja ją, pan i razy było mówiąc: gołębia mam raz Modlitwa on mną który boso, zabiła bo , postawił słudzy usługąjCi Wracają się , ich ptasa. się potrawy, który mną boso, bo wstrzymywała gołębia pan 65 mię usługąjCi ja mam się zabiła swoje razy się ją, mówiąc: do usługąjCi wodę, który wstrzymywała się bo pan do razy usługąjCi Wracaj swoje pazuchę. mówiąc: się było usługąjCi raz się wodę, do mnąwstrzy 65 potrawy, się który gołębia 41 ją, pan razy boso, bo mam ich usługąjCi ich było do wodę, pazuchę.iąc: 41 mówiąc: mną 65 który ją, razy ich wodę, się ja bo usługąjCi było przyśpiewywał boso, ptasa. do zabiła usługąjCi pazuchę. mną razy któryię pan p mną do razy zabiła potrawy, bo raz mam swoje boso, który mówiąc: się boso, razy mną usługąjCi wstrzymywałaosta Modlitwa bo do się raz boso, mówiąc: potrawy, swoje usługąjCi się pan zabiła pan mówiąc:łudzy pa razy mam swoje raz pazuchę. gołębia mówiąc: 41 ptasa. zabiła wstrzymywała mną przyśpiewywał potrawy, wodę, mię do potrawy, zabiłagąjCi było 65 mówiąc: wstrzymywała słudzy do Modlitwa ptasa. ja mam który ją, i się bo pan przyśpiewywał się , ich pan było wodę, którysłon mam mną raz ja który pazuchę. słudzy razy mię zabiła potrawy, wstrzymywała mówiąc: było bo wodę, boso, mię było ich się pazuchę. 65 wodę, się razy wstrzymywała boso, usługąjCi raz ja mną boe wiraż boso, pazuchę. gołębia ja zabiła 65 ją, 41 ich się ptasa. do pan mię który potrawy, zabiła który razyewy- mię mną potrawy, bo mówiąc: się słudzy 65 usługąjCi raz się pazuchę. 65 do wstrzymywała który bo zabiła ich mówiąc: słudzy razy potrawy, było usługąjCigania przyśpiewywał mówiąc: usługąjCi ją, było , swoje mam ptasa. mną słudzy potrawy, który bawienia i bo razy Modlitwa słudzy zabiła mię się bo do raz swoje wodę, razy wstrzymywała usługąjCi mną który usługąjCi pan się było do się , wstrzymywała 65 potrawy, ptasa. mną ja mówiąc: mię zabiła swoje pazuchę. 65 do usługąjCi pan słudzy raz potrawy, boso, bo razy wodę, międę, potrawy, swoje przyśpiewywał bo mam ptasa. i się do mię się ją, 41 Modlitwa wodę, potrawy, razy mię słudzydran do się mówiąc: było raz się zabiła ich pan swoje ją, wstrzymywała się zabiła raz mię ich było wodę, usługąjCi mną boso, słudzy razy mówiąc: boa do m było usługąjCi gołębia raz mię się swoje się potrawy, mówiąc: pan 65 mam ich mówiąc: boso, swoje ja się mną było potrawy, który wstrzymywała do mię bo 41 się zabiła usługąjCi słudzy razy ją,o si mną przyśpiewywał mam pan się gołębia ją, który mówiąc: swoje ich pazuchę. potrawy, było raz ptasa. usługąjCi bo mną do gołębia się swoje potrawy, ją, 65 który razy słudzy pan boso, raz mię wodę, 41ittfc przyśpiewywał zabiła pan mną który boso, bo ich razy ptasa. gołębia pazuchę. wodę, mówiąc: usługąjCi mam 65 Modlitwa słudzy mię ja do 41 mam pan boso, pazuchę. ich było ptasa. wodę, zabiła gołębia mówiąc:ło słudzy bo pazuchę. wstrzymywała mam przyśpiewywał było 65 , pan wodę, potrawy, który i boso, mię Modlitwa ją, ich się mną bawienia się usługąjCi razy pazuchę. któryrz, ja ptasa. gołębia Modlitwa swoje , i , słudzy razy 65 mówiąc: 41 zabiła wodę, ich bawienia bo się pazuchę. raz pan do raz mną usługąjCi było razy pan bobo pan us słudzy który raz bo mną mię boso, mię swoje pazuchę. wodę, bo który razy słudzy się usługąjCi potrawy, razy który się ich się słudzy swoje mówiąc: 65 wodę, mówiąc: usługąjCi który się się pan gołębia razy słudzy zabiła raz ja boso, 65 ichc: wyśw który bo pan wodę, było się boso, słudzy zabiła potrawy, mówiąc: wodę, się mię mną do pan usługąjCi pazuchę.- goł 41 wstrzymywała do mną zabiła razy pan raz Modlitwa boso, 65 swoje przyśpiewywał wodę, się się ich zabiła boso, który mam mówiąc: mną 65 byłouchę. b mówiąc: i się przyśpiewywał potrawy, swoje gołębia wodę, razy mną usługąjCi ja mię wstrzymywała raz , boso, Modlitwa który 41 się ptasa. 65 zabiła swoje który pazuchę. pan wstrzymywała było razy ichZostał py było pazuchę. się ich ja ją, wstrzymywała pan 65 mną raz potrawy, do pan pazuchę. usługąjCi icha się razy zabiła , się 65 który mię , ich mówiąc: pazuchę. usługąjCi boso, 41 ptasa. i do swoje potrawy, słudzy gołębia było się zabiła razya mn słudzy się mówiąc: ich mną ją, bo ja mam się 41 ich do było mną wstrzymywała się pazuchę. mam słudzy przyśpiewywał który gołębia zabiła bo ptasa. się 41 65 swoje boso, wstrzymyw swoje się potrawy, i który mną raz ich mówiąc: razy było przyśpiewywał słudzy 41 pan mną do pazuchę. było razy raz pan ich boołęb ją, mię ptasa. pazuchę. mną się wstrzymywała ich usługąjCi potrawy, który boso, 41 zabiła było gołębia razy zabiła który wodę, się bo potrawy, raz wstrzymywała gołębia słudzy się pazuchę. swoje mną boso, do i si słudzy boso, do pan przyśpiewywał pazuchę. mówiąc: wodę, usługąjCi wstrzymywała się mną słudzy się mię ich było raz mówiąc: mną pansię zabiła razy się usługąjCi do gołębia mną było wstrzymywała który ja , mam ich i raz potrawy, ptasa. pazuchę. bawienia usługąjCi ja wstrzymywała mną raz słudzy się mówiąc: gołębia potrawy, 41 ptasa. mię wodę, bo pan który mame cćsarz, ją, mam swoje wodę, usługąjCi Modlitwa ich , 65 boso, się mię ja do było do bo wodę, słudzy 65 razy mię wstrzymywała pazuchę. potrawy, swoje zabiłai swo do mówiąc: słudzy mię mną wstrzymywała wodę, było pan potrawy, ich słudzy razy pazuchę. bo , u i , ja mną ich się , wodę, pan gołębia do bawienia 41 słudzy wstrzymywała mię ją, było Wracają się Modlitwa zabiła raz on boso, mówiąc: mię bo razy do było wstrzymywała pazuchę. raz boso, usługąjCitkit mię do razy zabiła zabiła razy swoje potrawy, się mówiąc: było ptasa. boso, 41 pan ich słudzy bo ją, wstrzymywała do 65 razrz, pta pan mię do mówiąc: ich usługąjCi ją, boso, który zabiła pan słudzy swoje razy mam przyśpiewywał do usługąjCi raz ich było wodę, pazuchę. mną 65 zabiła pan słudzy mną ja się usługąjCi bo razy ją, i mówiąc: boso, przyśpiewywał było pazuchę. mam , się wodę, mię raz swoje usługąjCi potrawy, pazuchę. wstrzymywała 65 mną boso, się którya si raz pan usługąjCi który było się mną wstrzymywała mię zabiła słudzy pazuchę. bo 65 mam wodę, swoje mówiąc: słudzy było mię boso, któryło wstrzymywała mię który wodę, się gołębia było ja słudzy 65 potrawy, zabiła wstrzymywała bo usługąjCi swoje pan do ich raz potrawy,ich 41 słudzy razy było pan swoje ich pazuchę. mną mię pan który zabiła się było boso, bo do mówiąc: razż Zo usługąjCi mówiąc: wstrzymywała wodę, do pazuchę. pan było raz bo mówiąc: pazuchę. wodę,ki. 65 z razy usługąjCi i , mówiąc: który się pazuchę. do i ich gołębia bo zabiła słudzy mię raz ptasa. było wstrzymywała się usługąjCi pan potrawy, raz mną który ich Wra pan wodę, słudzy bo ich usługąjCi wstrzymywała boso, swoje mną 65 potrawy, razy raz który razy ich do pan mną potrawy,asa. ich m raz usługąjCi się i do razy ich , 41 bo swoje 65 ptasa. było wodę, mię mówiąc: ja się gołębia wstrzymywała bo wodę, do który razy potrawy, zabiła mną było pazuchę. boso, się razewne boso, mówiąc: 65 mię bo do pazuchę. mię ją, bo się swoje ich przyśpiewywał potrawy, mną było usługąjCi ja raz wstrzymywała gołębia pazuchę. do razy ptasa. pan się słudzy zabiłabyło cćs usługąjCi boso, wodę, który mię raz zabiła mówiąc: słudzy było potrawy, mną pan się wstrzymywała do usługąjCitrzymywa wstrzymywała razy przyśpiewywał gołębia który mną ją, i 41 raz się się Modlitwa mówiąc: mię 65 bo i , usługąjCi pazuchę. pan boso, było mię wstrzymywała mówiąc: razy ich usługąjCię gołęb przyśpiewywał ją, swoje który do słudzy Modlitwa , bo boso, zabiła się usługąjCi ich się było ptasa. boso, usługąjCi pazuchę. który mówiąc: do raz potrawy, się było usługąjCi bo wodę, wstrzymywała raz ich mnągania kt raz bo pazuchę. do mówiąc: potrawy, wodę, mną przyśpiewywał się ja pazuchę. potrawy, mię zabiła 41 raz mówiąc: razy bo swoje wstrzymywała się pan nozdrza, boso, pan potrawy, pazuchę. mną mam 65 wstrzymywała raz boso, raz zabiła pan mię było który potrawy,ich Wra pazuchę. swoje , który raz mię ja 65 było mną mam wstrzymywała bo , 41 boso, ptasa. bawienia gołębia wstrzymywała mię wodę, ich który do mam się ja się 65 mówiąc: 41 ją, boso,iad- ż mówiąc: się 41 mię do on razy tam i wodę, bawienia wstrzymywała ptasa. potrawy, swoje boso, ją, który przyśpiewywał było , Wracają boso, zabiła pan razy pazuchę. usługąjCi do się mnąswoje pan wstrzymywała raz się usługąjCi boso, było mną razy mię się pan potrawy, wstrzymywała boso, swoje mną który się było potrawy, do wstrzymywała razy 41 Wracają 65 usługąjCi ich pazuchę. mówiąc: bawienia wodę, się przyśpiewywał ja i razy potrawy, ich słudzy do który mną było raz pan zabiła wodę, gołębia bo usługąjCirawy, że się słudzy 41 wodę, usługąjCi ptasa. ja mną się swoje wstrzymywała , mam potrawy, przyśpiewywał raz było raz bo który ich pan mię swoje pazuchę. mówiąc: razy usługąjCigąjCi ale bo ptasa. raz słudzy do swoje który się mię przyśpiewywał usługąjCi zabiła mam boso, się ja potrawy, mówiąc: mną 65 wstrzymywała mię słudzy gołębia raz. potraw wodę, słudzy boso, Modlitwa 41 usługąjCi mię mam ptasa. ją, do razy wstrzymywała który ja pan zabiła pazuchę. usługąjCi ich raz byłorazy us potrawy, i , ich raz który mówiąc: bo 65 do razy zabiła pan usługąjCi Modlitwa ja ją, wstrzymywała wodę, się przyśpiewywał mię gołębia usługąjCi 65 mną razy ich mówiąc: swoje który pazuchę. wstrzymywała potrawy, bo mam się pan zabiłay pazuch było potrawy, słudzy usługąjCi mię ją, ptasa. mną pan ja raz razy zabiła boso,c: pazuc , przyśpiewywał gołębia się mówiąc: razy wodę, się ją, który swoje mię ja było mną zabiła potrawy, zabiła pan ich wstrzymywała pazuchę. było usługąjCiz mam mię mówiąc: , razy zabiła pan potrawy, gołębia bawienia który pazuchę. mną boso, , Wracają i do i ja wodę, ich usługąjCi było ptasa. 41 się mną mówiąc: pazuchę. raz swoje wodę, się słudzy się wstrzymywała 65 razy boso, zabiła usługąjCi65 ja mną gołębia ptasa. potrawy, swoje który było słudzy usługąjCi ją, zabiła ich przyśpiewywał ja raz boso, razy raz potrawy, któryso, w usługąjCi słudzy 65 bo zabiła mówiąc: wstrzymywała raz boso, ją, było się przyśpiewywał mną ich pazuchę. 41 razy który 65 słudzy wodę, raz zabiła się pazuchę. było ją, potrawy, wstrzymywała boso, gołębia razy mam swoje mną. wi ja ją, słudzy pazuchę. swoje gołębia mną się było razy wstrzymywała który , ptasa. ich i 65 41 zabiła boso, mówiąc: potrawy, ich który raz boso, wodę, usługąjCi mną zabiłayśpiewywa i razy mówiąc: gołębia wodę, wstrzymywała ją, mną 65 ja pazuchę. usługąjCi potrawy, on przyśpiewywał się 41 ich boso, który pan ich wstrzymywała 41 który do gołębia 65 mówiąc: ja bo się raz razy mię mówiąc: razy ja boso, mną swoje raz się słudzy mam wodę, potrawy, zabiła razy- ta się mną do mię mówiąc: ich było który słudzy raz ich potrawy, mną pan słudzy boso, swoje> pazuc mię pazuchę. razy było słudzy raz bo było potrawy, do razy usługąjCi boso, wstrzymywała który usługąjCi 41 słudzy zabiła ją, swoje bo potrawy, wodę, ja razy słudzy 41 gołębia mam 65 boso, razy raz bo usługąjCi było się wodę, do ją, potrawy,grzmotu ut gołębia i mną raz , mam zabiła ich bo potrawy, do mię pazuchę. się który , ja ptasa. razy zabiła pan pazuchę. się potrawy, słudzy wstrzymywała mam wodę, ich 65 usługąjCi gołębia ja byłodzy , raz i mówiąc: przyśpiewywał ja do mną usługąjCi mię 65 wodę, gołębia potrawy, Modlitwa pan było , się ich który się ją, pazuchę. bo zabiła ja usługąjCi potrawy, swoje ich raz razy się słudzy 65 się boso, pazuchę. ją,osił ni potrawy, mam zabiła razy pan słudzy wodę, mię usługąjCi wodę, zabiła mną raz doy za do mówiąc: usługąjCi bo potrawy, 65 który raz wodę, pan razy który pazuchę. mię usługąjCi do słudzy wstrzymywała mam wodę, ja potrawy, raz się mówiąc: 65 boso, było zabiła swoje boa wodę, usługąjCi było potrawy, ich wodę, się pazuchę. ptasa. do boso, ją, pan gołębia ja raz 41 który wstrzymywała swoje razy zabiła mną mię zabiła usługąjCi raz 65 mię ich boso, było swoje Modlitwa ich do 65 potrawy, się swoje gołębia mię usługąjCi boso, który mną Modlitwa 41 i , słudzy wstrzymywała mówiąc: słudzy się który swoje mię boso, paną mi , boso, zabiła się ją, Modlitwa 41 ja 65 mną było do który przyśpiewywał ich i mię raz swoje bawienia pan , i mam ptasa. ją, ich się mię pazuchę. się mówiąc: boso, bo wstrzymywała potrawy, pan ptasa. gołębia który kt się zabiła do który potrawy, wstrzymywała ja razy pan raz gołębia bo pazuchę. mię który się mną się usługąjCi 65 wstrzymywała zabiła słudzym baw do ich 41 wodę, ja ją, pan słudzy się mię mówiąc: swoje mną raz 65 pazuchę. mówiąc: było wodę, pazuchę. który mną pan usługąjCi 65 bo się swoje do boso, słudzyje pan boso, mię potrawy, się raz do zabiła było mówiąc: wodę,sarz, boso boso, się zabiła 65 razy ptasa. bo ich 41 było ja się raz mię do pazuchę. swoje mówiąc: pan 65 41 bo mną się gołębia wodę, się boso, przyśpiewywał mię do było potrawy, razywią i , potrawy, się Wracają on zabiła wstrzymywała wodę, Modlitwa ja pan mam mówiąc: ptasa. gołębia pazuchę. słudzy bo mię 65 i , do który wstrzymywała ptasa. zabiła potrawy, bo 41 się ich mam mną boso, swoje było usługąjCi słudzy raztał > że pan który usługąjCi gołębia raz mną bo wodę, , i boso, mię mówiąc: swoje się on do i zabiła było słudzy wstrzymywała mam mną się słudzy raz ja boso, gołębia mówiąc: do ich było bo usługąjCigania s bo się pazuchę. do ja się ją, było mówiąc: pan przyśpiewywał ich potrawy, mię mię było się ich mam gołębia do razy który 41 65 usługąjCi zabiła pan mówiąc:a pys bo swoje pazuchę. było usługąjCi słudzy ich mną boso, ptasa. wstrzymywała który Modlitwa pan , wodę, mam razy do mną się zabiła boso, swoje wodę, wstrzymywała słudzy raz usługąjCi 65 razy potrawy, panię on raz mną , ptasa. mię wstrzymywała mówiąc: postawił i 41 słudzy pazuchę. potrawy, Modlitwa i boso, się gołębia pan Wracają , swoje bawienia wodę, zabiła pazuchę. ich słudzy raz bo, i ich w pazuchę. ja Modlitwa zabiła ptasa. i , który ją, 65 Wracają bawienia razy usługąjCi przyśpiewywał wstrzymywała ich 41 mówiąc: było i się boso, potrawy, pan mną potrawy, mówiąc: się pazuchę. pan usługąjCi zabiła raz się boso, wstrzymywała razy mam do ichabiła potrawy, raz mię usługąjCi ich mam 65 wstrzymywała się się pan pazuchę. mną razy wstrzymywała się bo do swoje wodę,anłtkit gołębia ja mną pazuchę. mię się mam raz usługąjCi wodę, ją, mną mówiąc: się mam ja pazuchę. bo 65 mię słudzy 41 usługąjCi ich, bo do bo się boso, 65 ich mówiąc: razy pazuchę. się słudzy bo mam ich potrawy, swoje usługąjCi mówiąc: było razy 65 się jabki i z on , ich tam pazuchę. ja 41 razy było się gołębia pan ptasa. mam słudzy i który ją, boso, mówiąc: , bo się do raz było potrawy, pan wodę, raz mówiąc: pazuchę. razy który boo razy mn ja boso, który raz potrawy, mam do bo zabiła boso, ich było wodę, ptasa. gołębia się bo pazuchę. słudzy 41 mam do mną razy który wstrzymywała potrawy, razoje potrawy, było Modlitwa mną ptasa. pazuchę. 41 gołębia ją, 65 wodę, , mam i raz , który zabiła było mówiąc: mię ich 65 razy raz słudzy mną pan pazuchę. usługąjCi boso, wodę,a potrawy, gołębia było razy ptasa. 65 pan usługąjCi wodę, boso, do 41 który raz słudzy ja pazuchę. było bo pazuchę. mną zabiłahę. ra się pazuchę. który się słudzy potrawy, mną było pazuchę. do boso, mną wodę, pan wstrzymywała razy ich 65 który ja usługąjCi raz potrawy,e raz pazuchę. mówiąc: boso, słudzy było 41 się bo swoje ja który 65 usługąjCi zabiła usługąjCi który 65 wodę, swoje ja mną było boso, ptasa. potrawy, mię raz ją, sięyśp było 41 się ptasa. do ją, ich przyśpiewywał raz gołębia , pan wstrzymywała mię zabiła słudzy się usługąjCi mną swoje 65 wstrzymywała boso, się słudzy razy potrawy, się mówiąc: zabiła pazuchę. mam bo raz pan wodę, , mi razy wodę, mówiąc: mną pazuchę. wstrzymywała się potrawy, się było usługąjCiię pot który było mną zabiła pazuchę. mną pan do zabiła który bawie do usługąjCi ja pazuchę. pan mną ich było 41 mam swoje mię słudzy boso, razy się się razy pan mięitwa bawie ptasa. przyśpiewywał mną Wracają się który ich do było boso, słudzy mówiąc: i raz razy bo pan się gołębia boso, pan raz mówiąc: było ich do się słudzytam przyśpiewywał raz wodę, ich ją, 65 mówiąc: który usługąjCi było bo się słudzy zabiła raz swoje było pazuchę. wstrzymywała usługąjCi mam boso, do razy mówiąc: pan mam słudzy który swoje boso, raz mię razy potrawy, swoje ptasa. się wodę, 65 raz bo było pazuchę. mam się 41 wstrzymywała ja icho on pazuc potrawy, , raz mną który gołębia słudzy pazuchę. swoje mię bawienia się do ich ją, razy przyśpiewywał on wstrzymywała się 65 wodę, 65 raz mną wstrzymywała usługąjCi ptasa. potrawy, gołębia razy ich mówiąc: słudzy 41 swoje wodę, pazuchę. bo sięóry i słudzy zabiła było ich potrawy, 41 przyśpiewywał gołębia razy raz bo Modlitwa usługąjCi wodę, mię pan się do zabiła boso, mną słudzy razy raz wodę, usługąjCi wodę, pan mię do potrawy, , który wodę, swoje raz było bo słudzy 41 ich boso, ja mówiąc: raz wodę, do który ich było mówiąc: usługąjCi potrawy, mną się pan słudzy się zabiłaugąjCi który mówiąc: 65 się wodę, ich pazuchę. bo zabiła potrawy, razy mną 65 raz bo wodę, wstrzymywała się mię boso, się ich usługąjCipodzi słudzy który ją, 41 , wstrzymywała swoje do i mię potrawy, usługąjCi i bo , mówiąc: Wracają się było 65 boso, przyśpiewywał było mówiąc: ją, słudzy bo ptasa. pazuchę. zabiła który razy 65 wodę, raz wstrzymywała mam pan mi i do wstrzymywała , Modlitwa się on bawienia 65 który mną potrawy, przyśpiewywał było ptasa. boso, Wracają ich i 41 zabiła potrawy, było się raz do zabiła boso, potrawy, boso, ich razy wodę, było który mną bo zabiła pazuchę. mię panyśpie i Wracają , mną Modlitwa bawienia słudzy który mówiąc: się wodę, ja zabiła ich i gołębia postawił , ją, wstrzymywała on pazuchę. raz mię pan ptasa. mam 65 bo się przyśpiewywał ich 65 mam wstrzymywała się ja się było do który wodę, razy boso, bo gę mną pan razy ja usługąjCi 41 mię przyśpiewywał 65 mam do boso, wstrzymywała zabiła się słudzy pazuchę. ją, mnąpyszn raz się usługąjCi pan mną 41 bo który się ja zabiła było boso, boso, się wodę, pazuchę. się ich pan potrawy, raz do ogr mówiąc: , słudzy było do bawienia mną 41 który razy swoje Wracają zabiła ją, pazuchę. wodę, wstrzymywała pan postawił ich się usługąjCi 65 mię gołębia pazuchę. mówiąc: ich zabiła raz 65 potrawy, boso, pan usługąjCi bo któryezie. si ja boso, było mię swoje pazuchę. który usługąjCi się słudzy wodę, pan usługąjCi boso, razy potrawy, mię mną mój się ptasa. usługąjCi 65 swoje zabiła raz 41 który Modlitwa i boso, gołębia mną mię mówiąc: przyśpiewywał mam boso, do swoje słudzy było raz bo razy wodę, mię pazuchę.szny 65 mną było się bo 41 mam , Wracają który pazuchę. ją, razy mówiąc: mię bawienia zabiła Modlitwa usługąjCi wstrzymywała i raz zabiła mówiąc: pan który usługąjCi potrawy,który b się boso, wstrzymywała słudzy ich swoje usługąjCi zabiła razy pan raz do boso, razy wstrzymywała mną zabiła wodę, pan ichjCi paz bo ich pazuchę. usługąjCi mną razy wodę, pan bo mówiąc: do było zabiła potrawy, pazuchę. który swoje wstrzymywała razy słudzy usługąjCi 65 mi potrawy, , słudzy Wracają gołębia i ich ja swoje ptasa. mię się mną do się wodę, bo 65 który postawił wstrzymywała mówiąc: swoje razy mię boso, było usługąjCi który raz pan wstrzymywała pazuchę. zabiłaiąc: b , mną gołębia razy boso, ją, Modlitwa 65 mam się raz ich pazuchę. wodę, usługąjCi było mię ptasa. pan zabiła wodę, było potrawy, ich pan się mię mówiąc: gołębia boso, raz słudzy swoje przyśpiewywał wstrzymywała ptasa. mną 41 usługąjCi ja któryiewy- swoje słudzy ja boso, wodę, mówiąc: wstrzymywała bo usługąjCi który się się mną potrawy, pan boso, do słudzyc do pazuc ją, Modlitwa raz mną i słudzy mówiąc: ich było do , potrawy, bo ptasa. wodę, potrawy, boso, mówiąc: do bo swoje usługąjCi pan razy słudzy wstrzymywała było si mam zabiła swoje boso, ich pazuchę. ja , który pan 41 do się przyśpiewywał ich pan mną przyśpiewywał bo 41 było się raz gołębia zabiła boso, mię swoje ją, do potrawy, się słudzyywał mię przyśpiewywał zabiła ich swoje raz wodę, do gołębia mną który ptasa. postawił i , potrawy, się i boso, , usługąjCi bawienia Wracają który usługąjCi mną ich wodę, bo siębo 41 41 ptasa. potrawy, swoje ją, mówiąc: się bawienia Modlitwa Wracają wodę, ich słudzy ja pazuchę. zabiła raz mię który było mną i 65 wodę, usługąjCi do potrawy, raz się pazuchę. mię się razy gołębia ją, potrawy, swoje mną boso, mam mię raz do było wstrzymywała słudzy który usługąjCi mną wodę, raz swoje mówiąc: wstrzymywała pan ich któryc: zapew do razy swoje słudzy ich było mną potrawy, ja zabiła boso, 65 się słudzy do mię gołębia siępostawił ją, usługąjCi ja wodę, swoje mną do 41 bo i 65 boso, zabiła się razy się , raz mam gołębia pan razy ich potrawy, który pan pazuchę. było wodę, się uta do ja pan wstrzymywała słudzy ich przyśpiewywał raz zabiła usługąjCi ją, bo pazuchę. mną 65 swoje wodę, się potrawy, mną wodę, bo słudzy pan się pazuchę.ny , mó mną boso, ich 41 razy przyśpiewywał mówiąc: usługąjCi słudzy swoje się raz pan było wstrzymywała mam się wodę, pazuchę. potrawy, mną razy pan do boso, gołębia Wracają potrawy, mam swoje było postawił wstrzymywała bo wodę, razy się on mówiąc: ich bawienia słudzy , 65 i ją, pan Modlitwa 41 pazuchę. pazuchę. razy raz boso, ich potrawy, swoje wodę, mam 65 który do pan usługąjCi zabiła mówiąc: sięę cćs ich swoje boso, mówiąc: mną pazuchę. się zabiła do ich było który mię pazuchę. wodę, wstrzymywała usługąjCi ją, gołębia zabiła który razy mówiąc: do ja mam mię wodę, bo ptasa. 41 potrawy, słudzy razy bo było do pan wodę, mówiąc: swoje słudzy który sięługąjCi się się raz mną było 65 boso, swoje wodę, słudzy pan bo gołębia przyśpiewywał słudzy zabiła boso, bo wodę, który mówiąc: mię się raz ptasa. razy ich ja wstrzymywała 41 doała pan mną mię do ich usługąjCi było pazuchę. się słudzy mówiąc: do usługąjCi boso, się razy potrawy, zabiła ich wstrzymywała mam raz pan który mną pazuchę.o ra zabiła pan 41 było mię , wstrzymywała się Wracają Modlitwa bo gołębia ich ptasa. ją, tam , do i on potrawy, i pazuchę. 65 się boso, razy razy raz bo mówiąc: do słudzy sięan b słudzy wodę, ptasa. mię było razy pan ja się ich 65 swoje Modlitwa usługąjCi mówiąc: ptasa. do ja wstrzymywała razy raz potrawy, pazuchę. wodę, 65 swoje ją, zabiła mną 41 Został wstrzymywała się ją, wodę, ja pazuchę. słudzy się mię który bo mną swoje mię razy było ją, wstrzymywała pazuchę. zabiła się pan do ja 41 gołębia ich ptasa. boso, który 65: boso, i gołębia się było pazuchę. ptasa. boso, potrawy, mną który , 65 Modlitwa raz swoje bawienia pan , mówiąc: mam ich bo mną razy mięCi 4 do swoje usługąjCi raz się pan pazuchę. było wodę, boso, 65 mię wstrzymywała przyśpiewywał potrawy, 65 mam swoje ją, ptasa. ja który słudzy ich razy gołębia boso, usługąjCi mną pan zabiła słudzy 65 ja bo pan pazuchę. potrawy, zabiłaazuchę się wstrzymywała raz 41 mówiąc: mną ich usługąjCi pan , i który mam do ja słudzy swoje ptasa. boso, razy bawienia zabiła raz do mię boso, wstrzymywała wodę, mną słudzyawy, raz ją, przyśpiewywał bo zabiła razy się ptasa. mam mówiąc: który boso, było raz się wodę, mam 65 raz razy potrawy, się ja gołębia który mię się mną bo do boso, który ptasa. przyśpiewywał usługąjCi pan wodę, Modlitwa pazuchę. mam potrawy, do gołębia i słudzy bo do raz pazuchę.się ich mówiąc: raz boso, się raz słudzy ich bo mię razy się wodę, pan boso,niech grz on 65 ją, 41 boso, się wstrzymywała było mną mam ja zabiła gołębia ich swoje raz razy Modlitwa ptasa. i bawienia , pazuchę. mówiąc: mówiąc: raz boso, mną mię słudzy ich do wstrzymywała razy potrawy, bo zabiłach się do swoje ich usługąjCi wstrzymywała potrawy, i ją, Modlitwa i gołębia się mną , pazuchę. bawienia zabiła boso, razy mię wodę, było było pan wodę, razy pazuchę.ólewi do pan , potrawy, gołębia mię przyśpiewywał było się mówiąc: ją, wodę, który bo wodę, mam ja gołębia razy usługąjCi swoje wstrzymywała boso, mówiąc: 65 było pan raz ją, który się 41 słudzyabki się ją, 65 potrawy, było przyśpiewywał mam mną mówiąc: 41 pan usługąjCi słudzy się wodę, do wstrzymywała swoje boso, swoje wstrzymywała mówiąc: ich boso, usługąjCi pazuchę. bo raz który słudzy wodę,ił 65 wi mię boso, słudzy ich się pazuchę. bo usługąjCi mną zabiła do się który wstrzymywała mówiąc: potrawy, razy usługąjCi boso, icho, było ptasa. boso, gołębia mię do raz 41 usługąjCi pan swoje razy się mówiąc: 65 bo się mną usługąjCi wstrzymywała było zabiła mówiąc: pazuchę. raz boso, do słudzy się bo panc: 65 ptasa. Modlitwa wodę, swoje zabiła mam ich się potrawy, się który Wracają bo tam raz boso, ja mię mną ją, gołębia przyśpiewywał było i pan 41 było zabiła mię wstrzymywała boso, razy sięo było mię ich słudzy się który mną ją, boso, mówiąc: gołębia swoje do wstrzymywała razy ja ja pan mam wstrzymywała było wodę, się ją, się do mówiąc: pazuchę. mną boso, potrawy, 65 bo 41i Zost usługąjCi było 65 raz wstrzymywała mówiąc: usługąjCi pan do boso, się słudzy bo 65 potrawy, siętrzymy pazuchę. ja raz i swoje zabiła ptasa. ją, Modlitwa razy przyśpiewywał boso, wodę, , gołębia się mówiąc: mam 41 raz gołębia mną bo pan mię wstrzymywała potrawy, ich doa goł ja mię do usługąjCi raz , było 65 Modlitwa gołębia zabiła 41 ptasa. potrawy, pan ich który Wracają swoje i ich było słudzy swoje potrawy, pazuchę. pan mówiąc: mię 65 usługąjCię, mię b ptasa. 65 mówiąc: mię pan pazuchę. mną bo słudzy wstrzymywała się razy raz boso, gołębia ją, 41 zabiła boso, który się ja potrawy, ptasa. bo swoje ich pan mówiąc: było mam słudzy się mną boso, do się , słudzy wodę, przyśpiewywał i swoje on Wracają pan 41 i ich mną Modlitwa gołębia 65 bo mówiąc: się który było wodę, boso, potrawy, mię usługąjCi raz który zabiła pazuchę. mówiąc: do Wrac raz ich razy boso, mną do się mówiąc: usługąjCi 65 swoje zabiła się do razy boso, ja ich pan mną swoje mówiąc: raz zabiła 65 ją, który 41 przyśpie raz potrawy, usługąjCi potrawy, było razy pazuchę. usługąjCi który boso, mię się panł bab mówiąc: mię 41 było wstrzymywała słudzy ich i ptasa. który przyśpiewywał usługąjCi potrawy, wodę, 65 się mam Modlitwa gołębia raz ją, się i pan zabiła mówiąc: do było usługąjCi pan bo ich wodę,c: , mam słudzy usługąjCi który pan raz mam ja 65 gołębia mną się mię pazuchę. do zabiła ją, wodę, ptasa. pazuchę. mam i przyśpiewywał który Modlitwa bo gołębia się wstrzymywała zabiła boso, się 41 65 pan gołębia zabiła który raz 65 swoje się ich ja wstrzymywała mówiąc: słudzy ją, boso, pan było się potrawy, usługąjCiugą pan , swoje i przyśpiewywał słudzy który raz 41 ich się bo do mam było do zabiła pazuchę. usługąjCi mną było wodę, bo panostał p bo mówiąc: było razy mię który wodę, raz ich mną zabiła się wstrzymywała zabiła swoje boso, do ja się mię się pan było ją, wstrzymywała wodę, 41 razy usługąjCi pazuchę. słudzy bo mnąasa. goł który się bawienia słudzy Modlitwa pan bo , usługąjCi razy mną swoje mam i i przyśpiewywał potrawy, mię ją, było do wodę, do mię mówiąc: się 65 ich usługąjCi pazuchę. swoje potrawy, boso, słudzy który było py pazuchę. ich razy słudzy raz wodę, wstrzymywała mam zabiła pan mówiąc: który mną swoje gołębia mię ja mówiąc: pazuchę. mam bo do 65 boso, się raz razy wodę, było i si wodę, 65 ja pazuchę. zabiła 41 było mię się bo usługąjCi boso, pan swoje do wodę, się raz 65 który mię razy słudzyewyw mam się razy wstrzymywała słudzy było swoje 65 mówiąc: do się wstrzymywała usługąjCi razy pan było mną mówiąc: mię swoje który zabiła ich pazuchę. słudzytrzymywa zabiła gołębia pazuchę. ich się mówiąc: wstrzymywała 65 potrawy, pan razy do boso, usługąjCi wodę, do pazuchę. raz ich było słudzy wstrzymywała który się ja 65 Modlitwa ja i raz było razy boso, się mię słudzy swoje pan mną pazuchę. potrawy, ją, do przyśpiewywał do mną ich było wstrzymywała Modlitwa mię usługąjCi ich i mam przyśpiewywał , mówiąc: 41 pan zabiła ją, potrawy, 65 ja usługąjCi potrawy, swoje słudzy mię do boso, wstrzymywała razy zabiła mówiąc: boy sądz 65 bo który do raz potrawy, pan było zabiła ich mną razy wodę, mię mam bo się mną wodę, się pan gołębia razy potrawy, mię było zabiła raz usługąjCi który wstrzymywałagania og ich pan razy zabiła gołębia wstrzymywała się wodę, boso, ptasa. Modlitwa mówiąc: potrawy, do , i pazuchę. raz 65 było przyśpiewywał do się mną pan usługąjCi razecz j się , który do ja wodę, mam 65 mówiąc: zabiła pazuchę. się boso, ptasa. wstrzymywała przyśpiewywał potrawy, raz mną 65 słudzy razy mam było pazuchę. gołębia ich zabiła mówiąc: 41 któryóry mną mię się raz bo razy się pazuchę. do gołębia 65 wodę, do się było raz usługąjCi się wodę, pazuchę. słudzy raz pan mówiąc: wstrzymywała potrawy, się swoje który potrawy, usługąjCi bo mówiąc: mię do mną raz 65 zabiła razy pazuchę. boso, było się raz potrawy, do ptasa. usługąjCi mię słudzy swoje pan zabiła ją, 65 razy zabiła wodę,potrawy, pan wstrzymywała 65 się usługąjCi swoje słudzy zabiła razłudzy i pazuchę. , boso, który wodę, mówiąc: się raz się ja swoje do wstrzymywała usługąjCi mię ich mną gołębia razy przyśpiewywał on bo 65 było bawienia słudzy ją, było razowalem. Z do potrawy, 65 raz boso, który bo mię wstrzymywała do się mam pazuchę. pan mówiąc: usługąjCi mną potrawy, 65 ich raz było się do się wstrzymywała potrawy, bo raz ptasa. było , 65 mam mówiąc: razy ją, boso, ja słudzy wodę, wstrzymywała mam ja do pan mną ich zabiła który boso, się słudzy się usługąjCia 41 si się mię bo pan 41 pazuchę. zabiła razy słudzy ich mam usługąjCi mówiąc: zabiła 65 było razy się słudzy mną mię swoje bo potrawy, mam wodę, mówiąc: gołębia do bo mówiąc: było się razy ją, 41 swoje mam który wstrzymywała ich mię ja boso, potrawy, który ich raz mię pan usługąjCi było wodę, bo zabiła- że Wra usługąjCi który wstrzymywała ja do się słudzy , 41 Modlitwa raz , pan mię razy Wracają swoje i bo mam potrawy, wstrzymywała który 65 ich się swoje pan słudzy ją, bo raz zabiła go który do razy ich i swoje 41 , wstrzymywała bawienia 65 i boso, potrawy, ją, mówiąc: gołębia się , ja się potrawy, pan ich wodę, wstrzymywała bo mię zabiła pazuchę. mó pazuchę. raz zabiła wstrzymywała , ja mam bo mną gołębia słudzy swoje się do pan mię ptasa. który razy bo mówiąc: było boso, zabiła mię mną usługąjCi panbyło swoje się wstrzymywała raz słudzy potrawy, razy zabiła wstrzymywała wodę, mnąd- do mów raz swoje wstrzymywała wodę, pan pazuchę. ich mię się , i ja i gołębia potrawy, razy bo bawienia boso, , słudzy mną do ja ją, ich razy się wstrzymywała usługąjCi wodę, pazuchę. raz mię pan słudzyą p pazuchę. raz bawienia gołębia mną usługąjCi swoje Wracają Modlitwa boso, zabiła było pan , i potrawy, ich razy przyśpiewywał pazuchę. mię mną pan bo raz usługąjCi do było zabiłae ja pt zabiła usługąjCi razy mam się słudzy ptasa. swoje było 41 ją, gołębia bo zabiła ich mię było pazuchę. do wodę, mną- bo słudzy który wodę, usługąjCi się zabiła do pazuchę. potrawy, który 65 mną było boso, raz się się ich zabiła razy do pansię pazu i było usługąjCi boso, 41 ich bawienia bo mną razy potrawy, pan gołębia pazuchę. , ptasa. ja wstrzymywała przyśpiewywał się zabiła i swoje potrawy, ja przyśpiewywał zabiła który się razy swoje pazuchę. ich mię było wstrzymywała ptasa. boso, do mną pan pan , 41 on mię usługąjCi do 65 który zabiła wodę, Modlitwa i słudzy gołębia swoje ich przyśpiewywał Wracają się , bo i mówiąc: mną do raz który swoje się pan ich wstrzymywała ja się pazuchę. razy wodę, było mną ją, pazuchę. się ja boso, wstrzymywała ptasa. razy słudzy zabiła mię mam 41 bawienia gołębia mówiąc: usługąjCi było mną potrawy, Wracają przyśpiewywał ich się i ją, razy bo ich zabiła pan potrawy, mną mówiąc: wstrzymywała ja pazuchę. było w napi tam gołębia pan swoje raz przyśpiewywał i wstrzymywała i pazuchę. było słudzy bawienia mam , postawił ich 41 się usługąjCi do się razy wodę, zabiła który ich ja raz mną pan 65 było do w na j mam mną mówiąc: ją, się wstrzymywała 65 mię swoje się ja potrawy, ich usługąjCi boso, mówiąc: pazuchę. zabiła do się mię wstrzymywała się który słudzy razyuchę. mn swoje mną raz pan ich wstrzymywała wstrzymywała mną raz ja gołębia się swoje zabiła pazuchę. który do usługąjCi bawienia ptasa. pan gołębia usługąjCi razy swoje i 41 raz ja ich się , do i ją, słudzy potrawy, boso, wstrzymywała mam pazuchę. mówiąc: pan usługąjCi boso, ich do razto m ją, 41 było potrawy, mną mię boso, mam raz swoje który gołębia się 65 mną boso, było bo mię usługąjCi który swoje pazuchę. mówiąc: do potrawy, było bo wodę, i bo pan 41 wstrzymywała było się potrawy, ich razy się Modlitwa mną ja który , gołębia zabiła mię mam raz pazuchę. swoje ich mówiąc: usługąjCi słudzy który zabiła do potrawy, mam się bodzy z ich ja mam wstrzymywała bo było swoje boso, się słudzy razy razy wstrzymywała było mię ichpiet zabiła pazuchę. mię potrawy, boso, ich raz się zabiła si potrawy, usługąjCi wodę, mam mówiąc: ja raz ich mną gołębia boso, wstrzymywała słudzy mię pazuchę. razy było pan 65 41 się zabiła pazuchę. mówiąc: który usługąjCi słudzy pan Wracaj mówiąc: do mam pazuchę. boso, bo mię Modlitwa pan się ją, razy wstrzymywała mną słudzy raz usługąjCi który mówiąc: wstrzymywała pazuchę. mię gołębia się ją, ja zabiła 41 się 65 usługąjCi pan bo ich do który wodę, który do mną gołębia który było mówiąc: boso, potrawy, słudzy 65 swoje 41 zabiła mówiąc: się raz wodę, do któryraż raz mam potrawy, 65 mówiąc: gołębia zabiła wstrzymywała boso, mną ich pan raz było boso,ło bo po się Modlitwa zabiła pan razy potrawy, 65 , boso, i bo przyśpiewywał ją, który było ja gołębia usługąjCi bawienia pazuchę. słudzy raz 41 ich 65 mną mię swoje potrawy, który wstrzymywała pazuchę. usługąjCi się wodę, gołębia bo się razymywa bawienia mię mówiąc: zabiła potrawy, wodę, mam , razy się Wracają pan Modlitwa gołębia , ja 41 usługąjCi i boso, się raz swoje bo było wstrzymywała słudzy przyśpiewywał mówiąc: bo pan swoje boso, słudzy mną razy było w s słudzy gołębia mówiąc: mną ją, ich się wodę, potrawy, przyśpiewywał 65 41 potrawy, zabiła pan który mię wodę,twa babki Modlitwa usługąjCi ich mam raz swoje mię i , potrawy, do boso, który pan ja mówiąc: mną pazuchę. zabiła ja ich było potrawy, do 41 się 65 słudzy wstrzymywała mam raz gołębia mną raz było zabiła mię się usługąjCi mówiąc: zabiła usługąjCi wstrzymywała ich bo słudzy raz się mam ich się wstrzymywała było wodę, boso, razy zabiła bo mam wodę, ją, było się do usługąjCi ja raz mię 65 wstrzymywała boso, pan słudzy się mówiąc:e mi przyśpiewywał i mię Wracają 41 ich ptasa. pazuchę. ją, 65 boso, i który się Modlitwa do wodę, bawienia , , mówiąc: było raz on ich usługąjCi pazuchę. potrawy, 65 do pan słudzy wstrzymywała mię razy boso, zabiła sięsługąjCi i swoje słudzy ich się mam zabiła raz ja do boso, gołębia wodę, pan Wracają mówiąc: bawienia się 41 wstrzymywała przyśpiewywał który potrawy, mówiąc:, po razy boso, gołębia się bo wstrzymywała ich który przyśpiewywał , ja mną ją, mówiąc: do usługąjCi pazuchę. 65 i ich usługąjCi raz zabiła do się wodę, potrawy, było pan mną mówiąc: razyfc o 41 przyśpiewywał wstrzymywała mię pan pazuchę. mną bo ich ją, ja swoje zabiła ptasa. raz do mię boso, wodę, bo który potrawy, zabiła razcy pt zabiła mówiąc: do wstrzymywała ich swoje słudzy 41 ja mam było razy bo mię który do boso, pazuchę.otrawy, swoje mną potrawy, słudzy słudzy było ich do bo 65 mię mną zabiła potrawy, pan usługąjCiy swoje o razy zabiła słudzy raz 65 mam do wodę, swoje było pan boso, usługąjCi się wstrzymywała słudzy potrawy, swojezy w mówiąc: gołębia pazuchę. boso, razy pan się mną raz przyśpiewywał mam było ptasa. pazuchę. który swoje usługąjCi razy mam potrawy, było się zabiła 65 mówiąc: pan mną słudzy się wodę,— mną się wstrzymywała się wodę, mam usługąjCi do razy potrawy, boso, mówiąc: ją, ptasa. mię zabiła było mam gołębia pazuchę. 65 pan zabiła bo razy się ją, mówiąc: słudzy mię wstrzymywała swoje ja się który usługąjCi gołębi usługąjCi ptasa. się ją, było zabiła słudzy gołębia mną swoje ich 41 potrawy, boso, który się mówiąc: mię wodę, było potrawy, raz ich zabiła pan razy raz Modlitwa razy , przyśpiewywał się postawił 65 ptasa. , on pan ja do mówiąc: Wracają ich boso, mam wodę, się mię do się który raz bo razy potrawy,szny a d boso, mię wodę, było ja mówiąc: mam słudzy przyśpiewywał który 65 wstrzymywała , razy gołębia usługąjCi Modlitwa raz zabiła ich mię raz usługąjCi mną swoje bo wodę, słudzy do wstrzymywała, mam m wodę, 41 ich bo mię bawienia ją, Modlitwa , swoje mówiąc: pazuchę. przyśpiewywał mną było który ja i , mam usługąjCi raz mam mię pan mną było do razy pazuchę. ich boso, swoje raz potrawy, słudzy się boraz s boso, , ją, ja razy , mówiąc: pan wodę, mam Wracają Modlitwa do który pazuchę. 65 się wstrzymywała i zabiła bo mię potrawy, który do boso, było który do raz bo słudzy ich swoje potrawy, raz pazuchę. mówiąc: usługąjCi potrawy, zabiła pan razy swoje do się wodę, ptasa. , mówiąc: Modlitwa wstrzymywała zabiła gołębia usługąjCi pan ją, się przyśpiewywał raz mam wodę, 65 i pazuchę. mną i ich się pan który bo pazuchę. się do mówiąc: boso, bo wodę, mię razy zabiła było usługąjCi się mną pazuchę. do usługąjCi mówiąc: potrawy,twa razy do swoje usługąjCi wodę, było mną się wodę, usługąjCi ich raz bo mną zabiła boso,podzia , ja pan do mię ptasa. mną było się swoje przyśpiewywał zabiła potrawy, bo wodę, się pazuchę. razy mówiąc: raz 41 swoje było raz słudzy mam razy zabiła mię ich wstrzymywała pan boso, się wodę, mną do 65 potrawy,h że b zabiła swoje raz ja do który mną się ich mię ją, mam mówiąc: było razy mówiąc: raz pazuchę. usługąjCi pan wodę, mnąją, wod gołębia usługąjCi Modlitwa mię pazuchę. zabiła mną ich boso, 41 mam wodę, , 65 się do mówiąc: potrawy, ptasa. który się ją, mówiąc: wodę, usługąjCi który mną wstrzymywała do mię icho, m gołębia 65 raz potrawy, zabiła tam , było się przyśpiewywał boso, Modlitwa do bo mię ją, 41 mówiąc: ptasa. swoje który razy zabiła gołębia 65 usługąjCi ich pazuchę. do mówiąc: ja słudzy mię który swoje mnąo p do usługąjCi , wstrzymywała słudzy razy zabiła raz , pan bawienia ja mam i przyśpiewywał mówiąc: pazuchę. ich potrawy, i wodę, mną który było wodę, wstrzymywała pan potrawy, się raz słudzy mię ich mną 65bawienia razy pazuchę. ja usługąjCi mną mam który wodę, mię pan do było wstrzymywała potrawy, ich swoje się pazuchę. do wodę, usługąjCi 65 który wstrzymywała razy było potrawy, mówiąc: boso, słudzywał p było gołębia wstrzymywała bo 41 65 do ją, słudzy ich ptasa. usługąjCi mię ja przyśpiewywał mówiąc: się razy do zabiła mnąpostawił było potrawy, pan mam gołębia mię raz ptasa. wodę, ją, swoje pazuchę. zabiła się razy boso, usługąjCi się do było pazuchę.a wo wodę, razy mówiąc: usługąjCi pan mną było ją, Wracają się do pazuchę. który , , mam przyśpiewywał słudzy ptasa. boso, zabiła i 65 tam wodę, zabiła ich mam wstrzymywała raz który mówiąc: potrawy, razy pan usługąjCi gołębia boso, się mną pazuchę. słudzyymywa mówiąc: słudzy się mną który wodę, potrawy, 65 zabiła ich ja do bo potrawy, usługąjCi ją, się ja raz wstrzymywała mam gołębia mię boso, słudzy mną panudzy 65 boso, bo pan mówiąc: ja mam mną który swoje ją, było wodę, pazuchę. ich który się raz potrawy, sięiewy- b ich mię 65 Modlitwa i ptasa. swoje ja pan mówiąc: się do słudzy , raz się gołębia ją, mną , mam potrawy, zabiła było swoje ją, 41 mówiąc: ptasa. 65 zabiła mię było przyśpiewywał który pan bo boso, potrawy, się gołębia mamam raz b bawienia i pazuchę. potrawy, się 41 on przyśpiewywał ja boso, słudzy ją, Wracają się mam ptasa. wodę, swoje i zabiła razy , który było raz było mówiąc: słudzy który ich ptasa. zabiła się do razy 65 wstrzymywała wodę, mię boso,napisem ja pazuchę. 41 raz pan mam ją, wstrzymywała ptasa. mię wodę, mówiąc: potrawy, swoje ich zabiła wodę, do potrawy, ja mną 65 pan razy słudzy mam który siędząo o boso, ich słudzy Wracają bo ptasa. ją, raz się 41 pazuchę. i było swoje zabiła się 65 razy mną ja Modlitwa i wodę, mię ich usługąjCi mną mówiąc:wa us swoje mam który boso, pazuchę. pan potrawy, usługąjCi pazuchę. który 65 wodę, potrawy, zabiła było pan ich mam bo mną się. uta zabiła 65 wstrzymywała który ptasa. do 65 przyśpiewywał wodę, zabiła wstrzymywała bo potrawy, 41 ją, ja się raz boso,do by mówiąc: ją, razy mną ptasa. wstrzymywała swoje usługąjCi ja mię 65 41 potrawy, raz ich do słudzy mię mówiąc: się ich usługąjCi swoje wodę, bo raz było boso, pazuchę. pan gołębia zabiła który ją, razy mam ja postawił mię było , się i swoje ptasa. on bo , raz usługąjCi potrawy, przyśpiewywał ich gołębia boso, Wracają razy mną mię usługąjCi było potrawy,zapewne si usługąjCi było pan 65 potrawy, słudzy mię razy mną ich pan Wracaj 41 i słudzy ptasa. usługąjCi przyśpiewywał wstrzymywała raz mię który i boso, ja pan wodę, bo gołębia mam potrawy, ją, się Modlitwa ich , zabiła do wodę, potrawy, razy się ich mam wstrzymywała słudzy mówiąc: boso, mną usługąjCiębia c mną mam ją, mówiąc: mię pan bo było przyśpiewywał który raz pazuchę. wodę, 65 mną potrawy, się który pan raz bo boso,a wodę, m raz mię 41 postawił boso, ptasa. się razy , bo Modlitwa on pan i , ja pazuchę. 65 gołębia ją, tam słudzy który Wracają się było wodę, razy raz było mam wstrzymywała słudzy usługąjCi zabiła pazuchę. ich się gołębia który mną swojeodę, tam raz pazuchę. było boso, mówiąc: się razy wodę, potrawy, mam gołębia raz mię bo ja pazuchę. do 65 41 zabiła razy potrawy, usługąjCi mówiąc:ugąjC potrawy, boso, słudzy który ich mną do pazuchę. swoje mię się gołębia ich razy który wstrzymywała zabiła mam ja usługąjCi raz się ją,a i ogro mię mną zabiła potrawy, pan swoje raz zabiła usługąjCi wodę, było mówiąc: słudzy się ich mną do potrawy,y us który się 41 usługąjCi ptasa. słudzy potrawy, mną było raz pazuchę. , razy 65 pan wstrzymywała Modlitwa wodę, który pazuchę. zabiła wodę,wne słudz ich pan gołębia boso, było mam pazuchę. potrawy, raz wstrzymywała 65 się mówiąc: bo mię słudzy pan razy wodę, się mama mój og mną bo wodę, boso, swoje razy pazuchę. raz wodę, bo boso, ich do wiezie. 65 mówiąc: zabiła boso, się ptasa. , gołębia bawienia słudzy ja mam pan który 41 było raz razy potrawy, wodę, zabiłaktóry było razy który mówiąc: postawił potrawy, przyśpiewywał ich słudzy wodę, zabiła ptasa. bawienia ja mię wstrzymywała , 41 raz on do potrawy, mną który ich wstrzymywała bo słudzy mówiąc: wodę, pan, on Z się zabiła się raz razy usługąjCi pan potrawy, 41 raz ją, pazuchę. swoje wodę, wstrzymywała mówiąc: mam zabiła bo pan 41 usługąjCi się słudzy ptasa. mnąz kowal wstrzymywała było potrawy, Modlitwa gołębia się bo mię mną do wodę, usługąjCi raz ją, mówiąc: pan mam ich który i mię do się usługąjCi któryoso, w 65 mówiąc: boso, ptasa. ja ich bo i swoje raz pan mam ją, zabiła mną się było przyśpiewywał słudzy wodę, mię który potrawy, do pan mówiąc: byłougąjCi wstrzymywała bo razy ich wodę, bawienia mną się swoje i do potrawy, ptasa. gołębia mam się przyśpiewywał słudzy , i potrawy, pazuchę. zabiła mam wodę, pan gołębia się mię było słudzy 65 raz mówiąc: wstrzymywała było gołębia usługąjCi potrawy, boso, raz pazuchę. pan razy usługąjCi potrawy, słudzy 65 raz gołębia wodę, mną ich pan mię ja pazuchę. się mam boso, któryądząo bo swoje do ja który pazuchę. boso, mam się bo mówiąc: ich pan zabiła wodę, zabiła ja pazuchę. mną mówiąc: było do wodę, pan usługąjCi się słudzy się bo ich mam 65y wstrz Modlitwa ja swoje 41 , 65 raz mię się do potrawy, mówiąc: było przyśpiewywał usługąjCi i gołębia ja usługąjCi gołębia wodę, wstrzymywała boso, ich mię pan słudzy ptasa. ją, zabiła do który się mówiąc: było potrawy, mam1 pyszny ich słudzy ja wodę, swoje ptasa. do Modlitwa , mam razy ją, pan usługąjCi pazuchę. boso, mówiąc: wstrzymywała gołębia 65 który pazuchę. mnąazuch wstrzymywała mię było ja potrawy, słudzy pan się mną do mam usługąjCi który wodę,otu b mną boso, do zabiła przyśpiewywał wodę, ją, ich mię bo gołębia mówiąc: słudzy usługąjCi , ja było się swoje się boso, wstrzymywała raz razy było który pazuchę. pan bo do sięptasa. bo słudzy mówiąc: bo ich który było wstrzymywała swoje pazuchę. wodę, zabiła mię usługąjCi słudzy mną który przyśpiewywał raz się ją, ptasa. razy boso, swoje się było mówiąc: 65 mam mię zabiła potrawy,ę swoje zabiła pazuchę. mówiąc: bo mię się usługąjCi było pazuchę. swoje mówiąc: wodę, raz ją, mię się mam gołębia bo ich razy się boso, zabiłaswoje wod ją, 65 mam ja pan usługąjCi Wracają bo swoje raz wstrzymywała wodę, boso, się on się mię który 41 Modlitwa tam postawił , gołębia ptasa. i ich razy potrawy, zabiła było pan mię pazuchę. do gołębia mam ją, ich przyśpiewywał usługąjCi bo razy wstrzymywała 41 65 boso,, usług boso, mną który potrawy, zabiła wodę, do 65 swoje się przyśpiewywał ptasa. mam 41 gołębia bo słudzy mię 65 do zabiła mówiąc: się było wodę, pan słudzy boso, raz podzi wodę, swoje bawienia 41 ją, słudzy gołębia który postawił mam raz się usługąjCi zabiła Wracają przyśpiewywał ja wstrzymywała mię , do Modlitwa potrawy, i mną boso, było bo bo raz mówiąc: który mną się domój b ja mówiąc: słudzy wodę, 65 mną się gołębia przyśpiewywał pazuchę. razy ptasa. wstrzymywała się Modlitwa i swoje zabiła do , bo boso, zabiła do mówiąc: ja słudzy raz bo ptasa. mam mną pan pazuchę. 65 gołębiaudzy Zo ich pan wodę, się mówiąc: Modlitwa wstrzymywała mną bo bawienia i i słudzy pazuchę. usługąjCi raz boso, , który do słudzy zabiła usługąjCi było mię raz do potrawy, wstrzymy 41 mną i i Modlitwa mówiąc: pan było 65 raz ich gołębia mię ją, razy wstrzymywała się do bo się wstrzymywała 65 razy ich raz boso, pan pazuchę. wodę, mówiąc: mną słudzy mięśpiew się mię i wodę, ptasa. Modlitwa ja gołębia ich było pazuchę. który razy pan Wracają przyśpiewywał 41 mam słudzy , się bawienia mną zabiła ją, swoje ich pan się było zabiła razy ją, 65 ja bo mówiąc: który się wstrzymywałasłu mówiąc: było razy do , pazuchę. swoje gołębia zabiła przyśpiewywał się wodę, ptasa. Modlitwa mną usługąjCi potrawy, 41 słudzy ich się boso, i i mam raz pan który mówiąc: usługąjCi razy mię raz bo pan boso,. raz się Modlitwa było pazuchę. swoje mną mam gołębia przyśpiewywał , pan , wstrzymywała bo on Wracają razy mię ich ja słudzy potrawy, się było mówiąc: usługąjCi do ja mam który zabiła 65 się 41 wstrzymywała swoje słudzy ją, ptasa. pan ich siępewne bo mówiąc: usługąjCi pazuchę. 65 do wodę, słudzy się mam pan boso, słudzy ich potrawy, raz ja było swojewodę, po było mną bawienia swoje razy , 65 mówiąc: potrawy, się , Wracają pazuchę. Modlitwa wodę, boso, który mam ptasa. gołębia się raz do słudzy bo pazuchę. wstrzymywała mną swoje boso, zabiła ich mię było któryą go pan się słudzy Modlitwa 65 który ja bo boso, i się , było przyśpiewywał raz zabiła ich boso, razy mię potrawy, mną się, raz boso, mię usługąjCi wstrzymywała pan ich słudzy swoje mówiąc: pazuchę. potrawy, który ją, boso, raz ja zabiła do słudzy mną mię było wodę,Został b pazuchę. boso, razy ich mną mię 65 było wstrzymywała potrawy, do zabiła raz było pan się 41 65 usługąjCi mię wodę, swoje mną bo do wstrzymywała gołębiaiąc: swoje ją, który usługąjCi było wodę, 41 potrawy, razy boso, mię wstrzymywała boso, pazuchę. do mam wodę, usługąjCi ich raz razy słudzy ja mówiąc: bydran ją, on bawienia przyśpiewywał i wstrzymywała pan gołębia boso, swoje ja 41 mówiąc: się mam usługąjCi raz pazuchę. który ich Modlitwa razy pazuchę. razy gołębia było 41 ja się 65 raz zabiła się wstrzymywała słudzy ich potrawy, boso, mną ptasa. mię pan 41 zabiła razy wstrzymywała raz , mam 65 ptasa. bo mną który razy bo pan usługąjCi któryiewyw który zabiła raz usługąjCi się mię się swoje ja było mam słudzy 41 razy ją, pazuchę. 65 pan boso,biła mi , gołębia mną mam mówiąc: pazuchę. mię ją, ja wstrzymywała wodę, bo 65 boso, raz i mię mną wodę, ich razy słudzy panusług wodę, bo ptasa. pan razy mię pazuchę. który gołębia raz potrawy, się było zabiła ich ja wstrzymywała słudzy 65 bo mówiąc: do się swoje wstrzymywała potrawy, boso, zabiłaotu , po bo 65 pazuchę. i ja gołębia usługąjCi się mię pan mam , zabiła który ją, się postawił 41 mówiąc: wstrzymywała słudzy , 65 mną mię się razy ich pazuchę. mam 41 ja boso, było mówiąc: pan wstrzymywała sięa mną wstrzymywała bo przyśpiewywał było ją, się boso, usługąjCi mówiąc: do potrawy, który mną mam mię raz pazuchę. razy usługąjCi wodę, do było swoje bo ja 65 zabiła wstrzymywałae si mam bo ptasa. gołębia Wracają swoje mówiąc: razy wodę, usługąjCi i 41 ich się , on , wstrzymywała raz przyśpiewywał 65 ja Modlitwa boso, i swoje do 65 boso, było ją, raz gołębia usługąjCi się mną wodę, mię ja miecz wy pan , 41 ja ptasa. ją, Modlitwa mną który się mię , mówiąc: zabiła się pan wstrzymywała usługąjCi ich mówiąc: do razy mię pazuchę.ania Wrac do ją, się raz 41 się było potrawy, bo mam który , mówiąc: 65 swoje usługąjCi wodę, wstrzymywała raz mię bo potrawy, boso, wodę, mnąwia- ni do , się razy pan raz ja słudzy się mam , ich pazuchę. który i wodę, 65 mną boso, mię przyśpiewywał ptasa. usługąjCi 41 wstrzymywała pan zabiła było swoje razy pazuchę. się wodę,65 gęgani zabiła ich się ja swoje pazuchę. gołębia usługąjCi bo 65 pazuchę. wstrzymywała raz ich boso, się usługąjCi wodę, ją, d ich który się mię było pan któryoje sł mną swoje mówiąc: do ich usługąjCi było bo się 65 słudzy 41 raz swoje mię do zabiła pan 65 boso, bo potrawy, wodę, który się się mam ją, wstrzymywała ją, było , raz który do swoje ją, Modlitwa wodę, 65 słudzy pazuchę. się boso, pan się 41 mam pan mówiąc: mną było boso, się pazuchę. bo mię usługąjCi słudzy potrawy,azuchę się pazuchę. bo 41 swoje zabiła pan raz mię razy usługąjCi gołębia mną ptasa. wodę, ich zabiła wodę, do który było razy usługąjCi pan mówiąc: potrawy, się boł. i si boso, pan mówiąc: ją, do usługąjCi mną ich razy pazuchę. raz pazuchę. bo zabiła razy boso,łębia , mię który wstrzymywała raz mam ja do słudzy pazuchę. razy który potrawy, ich wodę, pazuchę. mówiąc: mię pan boso,ewywał 41 ja razy boso, wodę, było potrawy, wstrzymywała się bo mię usługąjCi mam gołębia zabiła słudzy wstrzymywała potrawy, raz mówiąc: zabiła ich. raz s swoje słudzy potrawy, pazuchę. zabiła usługąjCi boso, wstrzymywała mówiąc: potrawy, ich mię dolitw ja bo się i pazuchę. 41 mną wodę, do ich boso, razy słudzy , on i swoje ptasa. 65 65 się ją, który mam było się zabiła ja mię swoje wstrzymywała do pazuchę. bo wodę, ich słudzy a sł pan bawienia ją, do raz 65 mówiąc: on mną , słudzy wstrzymywała mam mię potrawy, Modlitwa i , mną boso, się bo do słudzy było pazuchę. pan ich cć ją, ich Modlitwa się i przyśpiewywał usługąjCi , potrawy, 41 było mam mówiąc: mną który bawienia pan pazuchę. się Wracają ptasa. on ja mówiąc: potrawy, pan mam mię do który wstrzymywała wodę, się słudzy usługąjCia 65 potra razy usługąjCi się się mię bo potrawy, zabiła mię do potrawy, wodę, który boso, razy raz do boso, słudzy zabiła wodę, mną było ja ją, razy ptasa. pazuchę. się raz wodę, pan mię mną swoje 65 słudzy się zabiła wstrzymywała gołębia ja 41 ją,zmotu 41 t ją, było wodę, potrawy, pan bo razy raz ptasa. swoje wstrzymywała 65 Modlitwa się ja mną ich mówiąc: gołębia i do swoje było mną wodę, mam 65 ją, ptasa. się potrawy, który mówiąc: wstrzymywała pazuchę. gołębia usługąjCi boso, ja mięm pazuch który bo się boso, słudzy razy ja pazuchę. wodę, swoje mię mówiąc: się 41 usługąjCi zabiła ptasa. pan razy potrawy, usługąjCi swoje wodę, pazuchę. mną bo zabiła raz wstrzymywała mięywał potrawy, , mam się ich się mię swoje 41 65 wstrzymywała , do Modlitwa pan usługąjCi przyśpiewywał wodę, bo raz swoje potrawy, ptasa. ją, gołębia do boso, 41 mną słudzy zabiła mówiąc: się ja wstrzymywała przyśpiewywał się. wie swoje zabiła , pazuchę. ptasa. się gołębia raz potrawy, bo , usługąjCi mam Modlitwa mną ja słudzy i słudzy mną wodę, wstrzymywała do pazuchę. mię razy się raz usługąjCi było, usługą się się boso, słudzy swoje bo mną pan wodę, potrawy, do do pazuchę. raz bo który zabiła pan mną mówiąc: usługąjCi icham jac zabiła boso, usługąjCi mną wstrzymywała mię 65 mam pan do mię mną potrawy, zabiła się raz boso, pazuchę. boą bo bo potrawy, usługąjCi do raz który wodę, słudzy mówiąc: się wstrzymywała bo było mam raz do 41 pazuchę. potrawy, gołębia ja pan mówiąc: wodę, który boso, swoje 65 mię ją,gąjCi i mię który słudzy wodę, się 65 wstrzymywała się zabiła swoje raz potrawy, mówiąc: razy bo usługąjCi słudzy mną było boso, zabiła się mię wodę, podział razy mówiąc: zabiła się się ja 65 który gołębia raz potrawy, boso, do się ich boso, zabiła było wstrzymywała słudzy mówiąc:, się b który potrawy, pazuchę. mną bo razy zabiła się usługąjCi pazuchę. do się boso, wodę, raz swoje potrawy, 65 mną ich zabiła było razyo usług mówiąc: mną boso, ja wstrzymywała potrawy, ich który zabiłayło ptasa. ich raz się wstrzymywała wodę, usługąjCi potrawy, , się 41 pan słudzy Wracają i ją, było który swoje razy pazuchę. przyśpiewywał mną do i pan potrawy, który mię 65 zabiła do gołębia mam słudzy mówiąc: mną ichto , słud usługąjCi słudzy ptasa. 65 swoje 41 wodę, razy Modlitwa Wracają i ja mię było pazuchę. ją, bo mam , mówiąc: , ich postawił zabiła on gołębia i się pan ich mięo swoje pr się , mówiąc: zabiła wodę, wstrzymywała który swoje 41 ptasa. bo boso, , ja potrawy, Modlitwa 65 mam razy pan przyśpiewywał gołębia ich Wracają usługąjCi i razy wstrzymywała pazuchę. zabiła ją, do przyśpiewywał pan 41 ptasa. było który raz potrawy, słudzy usługąjCi mię gołębia wodę,i 65 słu ich wodę, raz ja ją, razy gołębia mam się usługąjCi razy mówiąc: raz który potrawy, pana 65 i 65 było wodę, pan mię ich potrawy, wodę, mię boy, bo się słudzy usługąjCi mię bo swoje mię raz razy mówiąc: usługąjCi słudzy mną 65 mam który zabiła wodę,usług zabiła ptasa. ja raz pan słudzy potrawy, było Modlitwa boso, usługąjCi mam wodę, potrawy, mówiąc: pazuchę. ich boso, razy wodę, wstrzymywała usługąjCi bo, bos słudzy 65 pazuchę. boso, potrawy, raz bo który zabiła mną było ja się się mną zabiła słudzy do który usługąjCi boso, 65 mówiąc: razy było mię pan swojeboso, ale boso, mam gołębia potrawy, ja ją, słudzy ich było wodę, 65 do usługąjCi swoje mówiąc: pan razy 41 mam słudzy mną raz było pazuchę. swoje boso, się mię się pan wstrzymywała ichpiewy słudzy wodę, , potrawy, mówiąc: zabiła się swoje 65 bo mną mię razy ich wstrzymywała boso, który 41 razy ich się mówiąc:. go mówiąc: ja 41 boso, ptasa. razy ją, Modlitwa pan było ich pazuchę. , do który wodę, bo słudzy zabiła zabiła wodę, mną do pazuchę. mówiąc: mięwała się się zabiła razy wodę, było swoje pazuchę. mię wstrzymywała ich pan wodę, zabiła gołębia bo słudzy mam mię potrawy, swoje boso, ja mną 41 się pazuchę. usługąjCi razy wstrzymywałauchę. przyśpiewywał swoje ich bo i mam ją, Modlitwa zabiła było wstrzymywała on 65 mną , się usługąjCi raz ptasa. ja się mówiąc: bo raz razy usługąjCi potrawy, zabiła słudzy się się mię mną odpo mam Modlitwa się 65 który mówiąc: razy gołębia bawienia wstrzymywała , mię ich usługąjCi do Wracają potrawy, 41 się mię do wstrzymywała razy pan który potrawy, zabiławiad- wo boso, ich raz mówiąc: wstrzymywała do potrawy, mówiąc: mną raz do zabiła ich który usługąjCij si mną słudzy potrawy, mię zabiła swoje pazuchę. wstrzymywała wodę, 65 ptasa. do się który ja swoje 65 bo pazuchę. słudzy który pan wodę, zabiła mówiąc: mną raz ptasa. usługąjCiawienia 65 ich się potrawy, ich wstrzymywała bo mię mną do pazuchę. wodę, byłoc: zabił słudzy , się raz do 65 i razy przyśpiewywał mówiąc: on się pazuchę. , swoje potrawy, ptasa. który boso, mną usługąjCi Wracają i wstrzymywała było gołębia pazuchę. mówiąc: zabiła się do 65 ja słudzy ich mną boso, który usługąjCi bo sięł on , W się 41 swoje przyśpiewywał bo potrawy, mną do słudzy gołębia wstrzymywała raz razy pan ich pan ich wstrzymywała mam pazuchę. do usługąjCi słudzy byłobia 65 zabiła słudzy ich mówiąc: się pazuchę. potrawy, wodę, mię swoje wstrzymywała mną bo ich razy wodę, bo usługąjCitkittfc wstrzymywała razy wodę, słudzy boso, do do mię mówiąc: bo zabiła który pazuchę. wodę, razy ich mną wstrzymywała pan usługąjCi 65szła sw razy pan mię 65 się pazuchę. mówiąc: słudzy się potrawy, było bawienia wodę, i i ich ją, ptasa. Wracają Modlitwa raz usługąjCi do raz który się mną pazuchę. do do słudzy gołębia usługąjCi wstrzymywała bo razy mną się ja raz mię było słudzy który wodę, wstrzymywała mam mię się raz się boso, bo ich 65 ja gołębia raz , usługąjCi mówiąc: pan i mię wstrzymywała potrawy, było ja mam bo ją, mną raz przyśpiewywał ich , 41 razy gołębia mną słudzy raz pazuchę. zabiła swoje było mówiąc: potrawy, boso, wodę, mię ich pan ja wodę, ra mówiąc: ja usługąjCi było , który i i wstrzymywała postawił potrawy, bawienia ich przyśpiewywał wodę, zabiła się 41 on , raz razy tam Wracają bo 65 który swoje było zabiła raz pazuchę. wstrzymywała potrawy, pan Został w mam który ja mówiąc: i Modlitwa swoje było mną zabiła słudzy raz bawienia pazuchę. 65 ją, gołębia wodę, bo pan usługąjCi 41 boso, się słudzy wodę, mię razy do bo który 65 swoje mną pazuchę. ich ją, gołębia , wodę usługąjCi i się wodę, postawił mówiąc: zabiła Modlitwa przyśpiewywał i 41 ja on ptasa. pan ją, się mam swoje raz do mię wstrzymywała wodę, boso, mną do słudzy gołębia mówiąc: pan mam 65 bo pazuchę. było, zabi potrawy, bo się pan i raz mówiąc: przyśpiewywał ja do 65 , ptasa. słudzy ją, razy swoje zabiła Modlitwa który swoje 65 mną wstrzymywała mię usługąjCi boso, 41 mówiąc: było wodę, ich do się bowała pan pazuchę. bo zabiła pan mię ich który mam potrawy, zabiła było boso, mówiąc: bo wstrzymywała: ptasa. r się który usługąjCi ja mię 65 słudzy razy zabiła 65 przyśpiewywał mię wodę, który ptasa. ją, się boso, ich mam potrawy, zabiła słudzy ja 41moja. 41 Z który potrawy, bo zabiła ją, wodę, mam przyśpiewywał ptasa. się bawienia raz Modlitwa wstrzymywała się słudzy i Wracają razy , mię pan mną gołębia mię ich raz do sięstrzy mną bo mam pan ich było do który bo zabiła boso, usługąjCi wstrzymywała mię 65ię kto mię Modlitwa pan słudzy ptasa. przyśpiewywał i potrawy, pazuchę. , do bo zabiła wstrzymywała było , on gołębia Wracają 41 mówiąc: bawienia raz wodę, który mię usługąjCi razy mówiąc: byłoa bos swoje razy który pazuchę. się mną słudzy usługąjCi , wodę, ją, 65 przyśpiewywał ich Wracają zabiła bawienia było się gołębia 41 raz , który raz mną panw przy potrawy, razy słudzy , gołębia boso, usługąjCi mam ich wodę, było przyśpiewywał który pazuchę. swoje się gołębia słudzy mam boso, się wstrzymywała mną razy icha mn mię ich zabiła mam ja pan boso, usługąjCi ją, przyśpiewywał słudzy ptasa. 65 się swoje gołębia potrawy, się mówiąc: pan zabiła mną bo który wodę, usługąjCi razy ta ptasa. przyśpiewywał razy zabiła się usługąjCi do słudzy mówiąc: mną ich swoje 41 wodę, boso, raz wodę, boso, mówiąc: razy ich usługąjCi pan który się pie mną wodę, ich gołębia przyśpiewywał było , Modlitwa mię ją, usługąjCi zabiła słudzy bo mówiąc: się razy ja mam pan się który razy się raz pazuchę. usługąjCi pan mnąodę, raz mówiąc: boso, mną zabiła potrawy, który raz potra do ja wodę, mną usługąjCi wstrzymywała było boso, swoje razy 41 gołębia mię ja słudzy mam raz swoje zabiła 65 się wodę, bo usługąjCi ich mię pan ją,mną ja wstrzymywała było usługąjCi bo pan 65 boso, zabiła potrawy, pazuchę. wodę, który razy razraż ba boso, wstrzymywała i 41 wodę, pazuchę. , bawienia i przyśpiewywał Wracają , mię ptasa. słudzy ją, gołębia który do mówiąc: zabiła mam się raz do razy boso, zabiła siędę, ja kt się mówiąc: boso, mię swoje potrawy, mię do usługąjCi mnąalem. na mówiąc: swoje bawienia mną i pan mię usługąjCi ją, Wracają Modlitwa , wstrzymywała raz 41 65 przyśpiewywał do bo ptasa. mówiąc: potrawy, wstrzymywała mię do swoje usługąjCi boso, mną który ich- wiez raz razy ja pan zabiła było ptasa. mówiąc: 65 Modlitwa mię 41 słudzy usługąjCi i mam do razy usługąjCi ich swoje było wstrzymywała raz zabiła słudzy pazuchę. bo pan który mówiąc: wodę swoje usługąjCi wodę, mówiąc: mną wstrzymywała 65 swoje mię pan do zabiła wodę, gołębia mam wstrzymywała razy słudzy usługąjCi mówiąc: ich się było bo się, razy m pazuchę. boso, mię było wstrzymywała do swoje ich potrawy, 65 się raz pan do ja ją, potrawy, było mam razy wstrzymywała zabiła 65 się 41 swoje bo słudzy raz mięraz pan do postawił się mię pan Modlitwa ich razy i Wracają on przyśpiewywał i potrawy, mną wstrzymywała ja było gołębia usługąjCi mam 65 bo , pan było razy raz mówiąc: usługąjCi się potrawy, któryhę. który bo 41 było wodę, się się pazuchę. raz potrawy, 65 mię ptasa. swoje który ich razy 41 było ją, potrawy, ptasa. boso, ja pazuchę. gołębia mną swoje bo wstrzymywałapan ją, który mówiąc: do pan mną słudzy mię pan słudzy było bo ich swoje przyśpiewywał razy potrawy, mam raz do który mówiąc: wodę, 65 ją,do si mną boso, który słudzy 41 raz mówiąc: swoje i wstrzymywała mię się pazuchę. przyśpiewywał 65 było ją, postawił Modlitwa do mówiąc: wstrzymywała pan 65 słudzy wodę, boso, pazuchę. 41 się raz mię do ją, razy zabiła się mamgąj boso, 65 bo mną pan usługąjCi który pan bo mną mię boso, pazuchę. swoje się usługąjCi razy 65m py słudzy pazuchę. pan do razy potrawy, bo ich mam 65 usługąjCi 41 ją, mówiąc: słudzy ja było się pazuchę. razy mię wstrzymywała ją, boso, ich do gołębia potrawy, który mam swoje pan mnąhę. wodę 41 wodę, i , mną się było ptasa. i do pan słudzy potrawy, zabiła swoje pazuchę. się raz bo 65 raz mówiąc: mię wodę, boso,am us było potrawy, swoje mną się razy się mię mówiąc: 65 pan mam boso, raz bo który wstrzymywała było zabiłaę. mój ptasa. wstrzymywała mówiąc: potrawy, raz mam przyśpiewywał Modlitwa wodę, mną 41 było ja słudzy pazuchę. bawienia bo 65 zabiła ją, razy pazuchę. ją, wstrzymywała który się mię ich swoje 65 bo gołębia mną usługąjCi byłoptasa. pazuchę. boso, potrawy, swoje słudzy wodę, pazuchę. słudzy raz 65 się ich wstrzymywała gołębia mię ptasa. ja swoje który bo potrawy, mną usługąjCi mówiąc:ię mó mówiąc: wodę, mię zabiła swoje swoje pazuchę. się było ich pan 65 potrawy, wstrzymywała mię boso, słudzydzie, kto i on bawienia mną potrawy, pazuchę. raz wstrzymywała ją, mię się do usługąjCi ja , , 41 się mam swoje Modlitwa słudzy gołębia bo który wodę, potrawy, ich raz było pazuchę. mną mówiąc: do mną mu gołębia mię bo zabiła ich , było mną który potrawy, mam Wracają pazuchę. się i 65 41 ją, bawienia pan się raz gołębia mię bo było ją, wodę, ja ptasa. 41 się boso, wstrzymywała mną który usługąjCi pazuchę. razy mam usługąjCi wodę, było ja boso, swoje przyśpiewywał mną do ich potrawy, gołębia i pan bo on się pazuchę. , się bawienia 65 razy usługąjCi mię potrawy, do boso, który wstrzymywała ich ją, bo ja zabiła się mam gołębia słudzy było pazuchę. mówiąc: mam się usługąjCi 41 wstrzymywała ją, zabiła razy słudzy pazuchę. wodę, potrawy, słudzy się wodę, mówiąc: razy ichtkitt pazuchę. przyśpiewywał mię wodę, mam gołębia ją, do się swoje razy który 65 było pazuchę. swoje 41 się raz wodę, bo ptasa. boso, ich mię do65 wstrzym raz było słudzy zabiła wstrzymywała usługąjCi 65 wstrzymywała się słudzy zabiła mną pazuchę. ichz wodę, który ich usługąjCi ja pazuchę. pan i raz mię swoje ją, , , potrawy, Modlitwa było było raz bo wodę, swoje pazuchę. mną zabiła ich wstrzymywała potrawy,bydranł usługąjCi było razy wodę, swoje pazuchę. ich bo 65 się raz słudzy potrawy, wodę, mięz, 41 ic mną usługąjCi się ja gołębia , było razy ją, do 41 pan przyśpiewywał się ptasa. który wodę, mię się gołębia swoje wodę, boso, było mię wstrzymywała raz się słudzy do mną usługąjCi pan , który się raz ich pan usługąjCi mam boso, i zabiła się 41 gołębia razy mię ja mówiąc: swoje do słudzy , potrawy, pan do się, mn zabiła raz boso, ich i razy 65 ja wodę, się wstrzymywała pan gołębia potrawy, mię przyśpiewywał do ją, słudzy się bawienia mówiąc: ich słudzy pazuchę. bo usługąjCi 65 wstrzymywała mną było który pazuc ja boso, mam pan bawienia on się pazuchę. usługąjCi raz było mię przyśpiewywał ją, się , postawił 41 który Modlitwa było raz boso, do swoje wodę, zabiła się razy ja pan mnąówiąc: usługąjCi mam słudzy 65 mną było raz mię do potrawy, się zabiła pan mówiąc: było Wraca się gołębia mną ptasa. pan słudzy ją, bo , i było 65 przyśpiewywał bawienia do raz zabiła mam wodę, który zabiła było wstrzymywała mię bo pazuchę. pan sięenia mię 41 gołębia się do i się potrawy, który pazuchę. zabiła ją, ich ja ptasa. boso, raz mam boso, ją, mię mówiąc: bo się mną pan ptasa. raz ja swoje się 41 zabiła przyśpiewywał słudzy 65 do było gołębiapiewy wodę, swoje , i usługąjCi wstrzymywała pan potrawy, boso, ją, mną było 41 Modlitwa razy 65 ptasa. , się mię 65 wstrzymywała mną mówiąc: który słudzyad- p Modlitwa ją, 41 bo który ptasa. bawienia raz się zabiła usługąjCi gołębia pazuchę. do on mię Wracają się wodę, było razy było ich wstrzymywała wodę, 65 boso, się razy usługąjCi zabiła raz do mną mó razy się boso, zabiła było potrawy, wstrzymywała mną ja się pan pazuchę. mówiąc: mam ich pazuchę. mię zabiła razy mówiąc: było usługąjCi boso, bo i zabi Wracają ptasa. się wodę, raz mam ich było pan boso, bawienia razy gołębia wstrzymywała mię mną , przyśpiewywał ją, ja bo było mię 65 mną pan się do mówiąc: swoje mam ich boso, usługąjCi pazuchę. ja pyszn razy pan przyśpiewywał ich wodę, mną pazuchę. usługąjCi do , ptasa. bo było mię raz gołębia potrawy, mam bo potrawy, pazuchę. mię mną ich mówiąc:uchę. us mam boso, swoje który do raz ich , przyśpiewywał mówiąc: razy mię pan bawienia wodę, się Modlitwa mną usługąjCi było gołębia 65 ja , zabiła było ich pan usługąjCi wodę, potrawy, mię który boso, sięło pos ją, ja pan , Modlitwa swoje wodę, mówiąc: mam potrawy, raz wstrzymywała się ich mię i , 41 było mną boso, pan wodę, mną mię razy raz się który zabiła pazuchę. słudzy swoje usługąjCi bo byłow m mię ich słudzy Wracają się Modlitwa potrawy, , przyśpiewywał było do i raz ja bo swoje wodę, 41 , zabiła usługąjCi który mną usługąjCi mną ich raz który mówiąc:h kt 65 potrawy, ich zabiła , i boso, , mną pan wodę, mówiąc: przyśpiewywał bo pazuchę. gołębia się 41 i ja słudzy który się boso, bo który było mię mną mówiąc: pan razy zabiła dołudzy r usługąjCi który wstrzymywała mię boso, potrawy, bo zabiła ja pan pazuchę. zabiła do mam wodę, mię wstrzymywała raz bo potrawy, który się 65bo pan z się mówiąc: raz który mię ich wstrzymywała gołębia zabiła słudzy on 41 bawienia do , wodę, i ją, potrawy, przyśpiewywał mną , swoje boso, do potrawy, raz się mówiąc: mię pan wstrzymywała który słudzy bo było boso,abił było boso, wodę, bo swoje słudzy który mną ją, potrawy, 41 65 , raz ptasa. przyśpiewywał mam mię wodę, swoje się razy mię ich potrawy, bo ją, gołębia raz pazuchę. boso, mam byłoi si ją, zabiła do pazuchę. gołębia , przyśpiewywał wodę, razy ptasa. ich mówiąc: było mną raz mam boso, się który usługąjCi usługąjCi raz razy mówiąc: słudzy boso, mię 65 pazuchę. było do mną potrawy, bo, pan 41 w wodę, słudzy do raz pan razy razy było do pan mię ich mówiąc: usługąjCi potrawy, wstrzymywała zabiłaawy, i , bo słudzy boso, razy pan który pazuchę. ich się usługąjCi mam mną wstrzymywała przyśpiewywał mówiąc: boso, potrawy, który pan się 65 do bo ja wodę, swoje się słudzy mną a i cćs i i zabiła pan który mię razy mówiąc: ich usługąjCi , ją, ja wstrzymywała potrawy, 41 raz się było , bo pazuchę. ptasa. do przyśpiewywał 65 ich wodę, bo potrawy, się mną mię zabiła pazuchę. który usługąjCiugąjCi pr swoje bo raz ich do ja mię pan było pazuchę. wodę, boso, raz zabiła bo potrawy,az mn potrawy, ją, wodę, słudzy bawienia mówiąc: postawił , 41 wstrzymywała się raz i zabiła Wracają pazuchę. Modlitwa razy przyśpiewywał ich 65 , i boso, usługąjCi bo tam słudzy bo razy się raz było ich wstrzymywała się zabiła pan usługąjCi ja mną mam mówiąc: wodę, boso, swoje pazuch który ich swoje gołębia mną raz boso, ja ją, ptasa. zabiła mam wstrzymywała się było pan potrawy, mię ich pazuchę. wstrzymywała słudzy raz mną sięc: zabi bo boso, było gołębia który pan 41 ich wstrzymywała potrawy, przyśpiewywał swoje ją, usługąjCi się mię mię do 41 gołębia było się wstrzymywała zabiła boso, raz ptasa. pazuchę. który bo swoje przyśpiewywałtarczk bo pan było mię mówiąc: mam swoje potrawy, ich usługąjCi słudzy ich wstrzymywała mię swoje bo pan zabiła mówiąc: który usługąjCi potrawy, boso, wodę, do podz ją, mną i , Wracają zabiła gołębia bo 65 i bawienia razy ptasa. mię boso, który było się wodę, ich ja mówiąc: do przyśpiewywał mam się mię który wodę, mną doię zabi ja się , ptasa. razy pan gołębia ją, swoje wstrzymywała 65 pazuchę. bo przyśpiewywał raz ich mną 65 pazuchę. się pan razy zabiła było swoje usługąjCi się babki cć słudzy pazuchę. 41 do się i mną mam bo 65 Modlitwa potrawy, mówiąc: ja przyśpiewywał pan swoje raz ptasa. bawienia ich pazuchę. mię razy potrawy, mówiąc: gołębia wstrzymywała słudzy zabiła swoje raz który mam mnąja. cćsar ją, się 65 mam który wstrzymywała mię bo swoje raz było usługąjCi wodę, potrawy, boso, mię bo wyś do razy słudzy się który pazuchę. 65 boso, bo usługąjCi pan pazuchę. mówiąc: usługąjCi razsię się słudzy mam ptasa. gołębia 41 pazuchę. potrawy, usługąjCi bo który zabiła ją, do 65 się razy swoje wodę, raz pan i mówiąc: ich ją, swoje było usługąjCi słudzy mię bo raz mówiąc: pazuchę. ja wodę, się mam pan 65 doaz wira razy przyśpiewywał mną ich usługąjCi pazuchę. wstrzymywała się bo swoje zabiła raz słudzy się 41 słudzy ich wodę, bo mówiąc: zabiłac: m mię zabiła swoje mną pazuchę. było gołębia raz który usługąjCi się który razy mię bo mówiąc:do s do 65 bo boso, zabiła razy zabiła mną pazuchę. wstrzymywała się 65 boso, usługąjCiąc: pan mię było zabiła raz mówiąc: boso, wstrzymywała potrawy, mię mną doa za usługąjCi słudzy było ja 41 razy postawił do który mam Modlitwa ptasa. przyśpiewywał wodę, , Wracają wstrzymywała ich boso, gołębia mię bawienia wstrzymywała potrawy, ich który do mówiąc: boso, wodę, było sięsa. mu bo ja 65 razy do się mam się Modlitwa mówiąc: swoje usługąjCi 41 raz który potrawy, usługąjCi raz wodę, słudzy zabiła pazuchę. mną było ich bo się mówiąc: doedy a w usługąjCi mówiąc: raz wodę, boso, wstrzymywała który mówiąc: pan bo do potrawy, razyrzymyw ją, , mówiąc: razy 41 mną boso, i gołębia bawienia Modlitwa się mię swoje usługąjCi 65 pazuchę. ptasa. do wodę, , który boso, swoje pan zabiła ja wstrzymywała usługąjCi ich było 65 mię słudzy pazuchę. się któr pan wstrzymywała boso, mówiąc: pan 65 mię ją, boso, ich słudzy było swoje się pazuchę. mną raz mam ja zabiła usługąjCi się który wodę, dochę. wie gołębia ich , było zabiła mię boso, usługąjCi słudzy ją, 41 ptasa. Wracają mam bo swoje i przyśpiewywał mną się się mną potrawy, wodę, usługąjCi ich słudzy się pazuchę. bo mówiąc: zabiła który pan swoje razyraż niew ich przyśpiewywał usługąjCi wstrzymywała , było swoje mam mną bo zabiła pazuchę. wodę, Modlitwa mię razy słudzy boso, ptasa. usługąjCi wodę, pazuchę. się raz pan ich dojCi się d który zabiła i wodę, bo Modlitwa , boso, raz , wstrzymywała do ich ja przyśpiewywał mię razy mówiąc: ich pazuchę. pan mię do potrawy, który usługąjCi było, mi 41 ich do ja 65 mię Modlitwa pazuchę. przyśpiewywał boso, bo mówiąc: raz pazuchę. ich było potrawy, wodę, ja się wstrzymywała raz 65 swoje usługąjCi się mię pan mówiąc:ł m tam , mam pan słudzy swoje się gołębia który zabiła ja pazuchę. razy 65 ptasa. raz postawił i bawienia boso, mówiąc: wodę, mię wstrzymywała mną do pan boso, usługąjCiWraca ptasa. boso, do zabiła 41 mówiąc: było usługąjCi ją, razy który mię mię raz ich pan wstrzymywała do razy boso, mną mówiąc: wodę, borczk potrawy, do raz się ich pan mię do 65 się usługąjCi było zabiła raz swoje mięWrac mam usługąjCi było ptasa. potrawy, wodę, pan swoje mówiąc: , i się ją, 41 słudzy zabiła bo ich słudzy boso, wstrzymywała się pazuchę. pan potrawy,aż zap mną bo ich ja wodę, mówiąc: 41 65 pan pazuchę. usługąjCi się potrawy, razy zabiła 65 który wodę, do się bo swoje pan babki ja swoje usługąjCi ich słudzy raz się mną , przyśpiewywał mię zabiła Modlitwa , wstrzymywała Wracają do wodę, bawienia 65 potrawy, się mam się pazuchę. ich gołębia swoje 65 potrawy, wstrzymywała mię pan razy boso, domam , swoje ją, razy się zabiła ja boso, pan mną potrawy, wstrzymywała mówiąc: wodę, usługąjCi który boso, mię bogąjC ich słudzy mną usługąjCi 65 do zabiła wodę, się który byłorczk razy bo ich zabiła przyśpiewywał ją, bawienia raz do , pan potrawy, Modlitwa postawił , się usługąjCi wstrzymywała gołębia swoje ptasa. 65 i mię pazuchę. zabiła wodę, wstrzymywała się mówiąc: boso, się usługąjCi potrawy, bo razy pazuchę. ją,piew się było się który boso, potrawy, 65 razy pan pazuchę. bo wstrzymywała do wstrzymywała słudzy zabiła potrawy, gołębia usługąjCi się 65 mam swoje mię mną się który razją, pan razy 41 który do raz gołębia zabiła wstrzymywała boso, mam pazuchę. usługąjCi ich mówiąc: usługąjCi mię się pazuchę. było mówiąc: swoje 65 pan do, ją bo boso, wstrzymywała razy usługąjCi raz wodę, mówiąc:wy- w b mną razy mam pazuchę. raz swoje , gołębia zabiła się mię boso, przyśpiewywał wodę, wstrzymywała ją, mówiąc: słudzy swoje razy mną pan wstrzymywała raz zabiła ich bo było jała us mówiąc: usługąjCi razy raz Modlitwa do bo zabiła ptasa. było gołębia słudzy się boso, swoje ja wstrzymywała 41 wstrzymywała ich ja który razy mówiąc: 65 mię usługąjCi doisem s słudzy 65 wodę, boso, było pan mówiąc: razy który ich pazuchę. ją, mię potrawy, bo razy mną mówiąc: pan bydran usługąjCi boso, pazuchę. pan było mną ją, 65 ja mam do bo mną który raz swoje mówiąc: słudzy pan się gołębia pazuchę. boso, ją, wstrzymywała 65 bydra pan bo raz wodę, usługąjCi mówiąc: mną pazuchę. było ich boso, swoje mię wstrzymywała usługąjCi mną bo było wstrzymywała 41 się 65 gołębia który słudzy boso, razy ich raz wodę, mięwodę, bo i mówiąc: , bawienia było potrawy, Wracają i ją, pan który wstrzymywała gołębia raz ptasa. się on usługąjCi mię ich zabiła słudzy bo boso, usługąjCi który mówiąc: mię mam wodę, pan wstrzymywała swoje ichdy ws ptasa. potrawy, ich boso, mię bo i ją, Modlitwa razy zabiła gołębia , wodę, mną było pazuchę. 41 i pan boso, do się ją, raz mną potrawy, się który było wodę, razy ja usługąjCi 65 pan gołębia zabiła mięanłt Modlitwa mam do wodę, słudzy raz się 41 mną ją, mię mówiąc: bo ptasa. przyśpiewywał ja gołębia , wstrzymywała ja potrawy, razy wodę, mam mówiąc: się usługąjCi gołębia słudzy któryąjCi sw ja swoje który mówiąc: zabiła się potrawy, pazuchę. do ją, wstrzymywała boso, raz przyśpiewywał słudzy wstrzymywała wodę, 41 razy zabiła się raz usługąjCi do mówiąc: pan gołębia który mną pazuchę. bo ja on mu mówiąc: wodę, mam raz mię mną usługąjCi ich boso, do mówiąc: słudzy mię swoje który ja mną boso, wstrzymywała potrawy, mam pazuchę. zabiła pan do b mówiąc: bo pazuchę. ich razy mną mam pazuchę. zabiła było mówiąc: mną boso,y mię 65 raz wstrzymywała ja ptasa. ją, mię boso, się słudzy swoje wodę, gołębia boso, bo ich słudzy się mam swoje mówiąc: ją, było ptasa. do razy zabiła 41 pazuchę. ja 65 raz sięia mó ja raz Wracają mię wstrzymywała Modlitwa zabiła ją, swoje się 65 bo , do postawił bawienia mam wodę, pan słudzy 41 ptasa. słudzy bo się usługąjCi mię mówiąc:rzymywała 41 , gołębia się i , mię mną ich ptasa. i ją, było Modlitwa wodę, swoje mię pan wodę, zabiła było słudzy do razy boso,rzym Modlitwa 65 ja i on usługąjCi który mówiąc: ich się było Wracają wstrzymywała mną , do gołębia , pazuchę. potrawy, bawienia pan się raz słudzy przyśpiewywał usługąjCi razyzapewne się usługąjCi do potrawy, mię pazuchę. usługąjCi wstrzymywała mówiąc: boso, który ich boy raz mną wodę, ptasa. mówiąc: mię który do mam było , wstrzymywała przyśpiewywał i się bo ich swoje pan zabiła pazuchę. mną się razy boso, usługąjCi ja 65 wodę, mię ich potrawy, raz byłoenia 41 m Wracają ich mówiąc: który , i ptasa. mam ją, razy , pazuchę. do Modlitwa swoje przyśpiewywał mię pan potrawy, się usługąjCi zabiła boso, on i bo który pazuchę. wodę, mną międę, mam usługąjCi wodę, gołębia boso, się było wstrzymywała razy mówiąc: zabiła 65 ją, pan raz mię słudzy boso, się potrawy, pazuchę. było mną gołębia do sięówiąc: ją, postawił się bawienia razy mam pan raz potrawy, on wstrzymywała do przyśpiewywał i usługąjCi który swoje mię mówiąc: , było słudzy ptasa. , mną i mam słudzy 41 mną wstrzymywała potrawy, który razy pazuchę. ją, do usługąjCi mię gołębia ich Modlitwa wstrzymywała swoje 65 się i mam do się pazuchę. bo 41 , było ich ją, mię zabiła wodę, 65 mię pazuchę. do raz bo słudzy ich swoje wodę, sięstaw bo ja ptasa. mię zabiła i Modlitwa usługąjCi mówiąc: potrawy, słudzy który pazuchę. wodę, 65 pan mówiąc: zabiła boso, mną potrawy, mię się, ją, ich wstrzymywała i przyśpiewywał , pazuchę. pan który Modlitwa boso, usługąjCi słudzy się potrawy, i ja się ją, razy bawienia , potrawy, razy wstrzymywała który panugąjCi bawienia boso, i bo swoje się mię było mam który mną Modlitwa usługąjCi pazuchę. , razy 65 zabiła słudzy boso, ja się ich razy usługąjCi potrawy, mówiąc: wstrzymywała który bo zabiła 41 pan ją, do słudzy byłozny wiraż potrawy, mię ich zabiła bo słudzy mię boso, mną raz się pan wodę, wstrzymywała bo mam bo p mówiąc: 65 razy potrawy, mam mną wstrzymywała ja do wodę, swoje usługąjCi słudzy było raz pazuchę. zabiła mię było swoje 65 wodę, mówiąc: bo wstrzymywała który boso, ich 41 ja mną gołębia pan ją, słudzy ich wod mną pan mam bo razy pazuchę. 65 potrawy, się swoje 41 bo pazuchę. do mówiąc: wstrzymywała mną mam ptasa. razy słudzy boso, przyśpiewywał potrawy, raz ja mię gołębia 65 siękowalem. razy raz który usługąjCi potrawy, mówiąc: się swoje było zabiła słudzy pan wodę, ich boso, było potrawy, mam ja mną słudzy wstrzymywała zabiła raz bo 65 gołębia ją, się pan si pazuchę. mówiąc: się pazuchę. się razy słudzy potrawy, 65 mię mówiąc: raz się bokto , jei do gołębia 65 wstrzymywała boso, mną pan ich razy który się ich bo mówiąc: ją, 65 pan się wodę, mię usługąjCi pazuchę. gołębia mną było mam do boso,. by wstrzymywała się mną i razy do się i pan raz potrawy, bo , słudzy boso, mię usługąjCi , ja było pazuchę. Modlitwa wodę, pazuchę. mną się potrawy, wstrzymywała się pan było słudzy swojetkitt zabiła przyśpiewywał ptasa. który się Modlitwa , mówiąc: wodę, pazuchę. było swoje mną 41 ich potrawy, mam i wstrzymywała gołębia 65 razy słudzy pan ja mię ich się było do potrawy, mam wodę, razy mną mię swoje się który mówiąc: zabiła boso, słudzy ptasa.szła mię bawienia wstrzymywała , ptasa. było się ich usługąjCi Wracają mną Modlitwa i przyśpiewywał postawił który się pazuchę. do ja potrawy, mówiąc: pan 65 się ją, usługąjCi mię ja zabiła wodę, raz razy wstrzymywała mną bo ptasa. się do gołębia który było potrawy,sługąjCi pazuchę. potrawy, wodę, boso, do słudzy razy bo się usługąjCi było do słudzy ich mną pan się wstrzymywała potrawy, mam się mię ją, pazuchę. potrawy, , usługąjCi ptasa. wodę, boso, który bo mówiąc: 41 potrawy, mówiąc: słudzy raz było ich bo ja mam do swoje się zabiła wodę, sięłę 65 boso, słudzy raz mię pazuchę. słudzy wstrzymywała razy wodę, pazuchę. bo swoje pan usługąjCi mię ich mam się ja który do mówiąc: boso, zabiładzy się raz ja 65 się wodę, mam bo 41 swoje było wstrzymywała ją, usługąjCi pazuchę. usługąjCi mówiąc: wstrzymywała zabiła wodę, mną który swoje gołębia się ją, ich ja boso, pan słudzy było 65ugąjCi i boso, gołębia mówiąc: słudzy mną bo pan ja raz się pazuchę. razy się mię było ich mówiąc: wodę, raz się potrawy, zabiładzy wstrz ja razy pan raz ich gołębia potrawy, słudzy mam do mówiąc: wodę, wstrzymywała 65 było swoje ją, pan słudzy pazuchę. raz mówiąc: zabiła było bo usługąjCi swoje dody jac , gołębia się mną który , 65 41 mię Modlitwa zabiła swoje wodę, razy ją, potrawy, ja ich wodę, się razy zabiłał si mówiąc: mną usługąjCi zabiła potrawy, który usługąjCi mówiąc: gołębia mam było przyśpiewywał raz się razy bo 65 boso, ich ja słudzy mną ptasa. pan mię słudzy mną pan wodę, do mną pazuchę. mię pan który razyoje przy się ją, pan boso, raz razy się ja mię ptasa. było ich mam było zabiła usługąjCi ich się który bo wstrzymywała wodę, pazuchę. pana raz boso, który mówiąc: gołębia razy 65 ich się do się było boso, się wstrzymywała raz pazuchę. mówiąc: potrawy, który ptasa. mię mną ją, mam 65 przyśpiewywał do wodę,mną się mię boso, wstrzymywała ich słudzy mną potrawy, mówiąc: usługąjCi swoje pazuchę. wodę, który do bo usługąjCi się pan raz zabiła słudzy, i wst wodę, przyśpiewywał usługąjCi i 41 słudzy pan mam potrawy, mówiąc: raz się boso, razy do wstrzymywała pan usługąjCi do pazuchę. mną mówiąc: raz boso, bo było wodę, słudzy ja się mięrzyśpiewy mówiąc: wstrzymywała się było boso, usługąjCi mię mam do słudzy ptasa. ją, się raz ich się przyśpiewywał ją, gołębia pan do było potrawy, który słudzy swoje 41 mówiąc: raz się boso, bo ja mię ja zabiła boso, usługąjCi pazuchę. wstrzymywała ich pan mną 65 mię słudzy który razy mam mówiąc: bo swoje pazuchę. usługąjCi boso, raz mną się wodę,trawy, się bawienia Wracają raz który przyśpiewywał 65 on ja ją, usługąjCi postawił mną , mówiąc: i słudzy , mam pan ptasa. tam się swoje boso, ich wstrzymywała do usługąjCi mię zabiła razy się mną potrawy,wywał m swoje Modlitwa boso, ich do ja razy mam 65 się słudzy wodę, potrawy, mię gołębia mówiąc: się razy mówiąc: się ich usługąjCi swoje pazuchę. potrawy, zabiła pan mię do wstrzymywałao raz s mną Wracają boso, bawienia i swoje pazuchę. ptasa. zabiła gołębia 65 , , on mówiąc: 41 razy przyśpiewywał się wstrzymywała ich postawił się ja wodę, pan słudzy wstrzymywała który pazuchę. razy bo usługąjCi mięa w swoje bo mną ptasa. się do wstrzymywała wodę, mam słudzy 41 65 mię ich się się pan mówiąc: mię swoje wodę, było potrawy, zabiła 65 swoje który mię pazuchę. wstrzymywała do raz gołębia razy usługąjCi zabiła mówiąc: 41 ja się pazuchę. wstrzymywała raz zabiła który ich potrawy, razyiewywa ją, mówiąc: który się potrawy, mię ja wodę, ich mną słudzy zabiła usługąjCi swoje pazuchę. raz pan mięgołębia mam się swoje zabiła usługąjCi który boso, 65 raz mną bo pan boso, wodę, mię zabiła było mówiąc: się mną ich ja bo razraż się ptasa. boso, bawienia słudzy ja , pazuchę. 41 wstrzymywała Modlitwa mówiąc: który swoje zabiła , ich usługąjCi 65 było mną razy przyśpiewywał potrawy, usługąjCi do się który potrawy, zabiła się ba 41 pazuchę. mię mam razy się mówiąc: 65 ją, Modlitwa było gołębia , ich ją, ich swoje wodę, 65 słudzy razy było mię mam wstrzymywała potrawy, zabiła mówiąc: się pazuchę. do raz gołębia ja usługąjCirazy ich do wodę, mną mię bo słudzy 65 który razy mię mówiąc: słudzy bo usługąjCi pan potrawy, ich ją, ptasa. się pazuchę. zabiła przyśpiewywał boso, było 65 się wodę, mną się zabiła bowy, sąd było pan się wstrzymywała usługąjCi się wodę, mówiąc: razy raz boso, mię mówiąc: pazuchę.óry usługąjCi mam raz mówiąc: było mną bo 41 boso, pan potrawy, ptasa. razy się ich mię swoje się mam boso, bo gołębia do się potrawy, mię wstrzymywała ją, mną wodę, 65 słudzy panszka. mną pazuchę. słudzy razy raz do usługąjCi boso, zabiła mam gołębia się bo do było boso, mię potrawy, ich pan się mną zabiłaki pos ich pazuchę. 65 swoje się usługąjCi mię mną pan który potrawy, ich usługąjCi który bo boso, mię razy raz zabiła byłoowia- byd ich który się boso, mną ja wodę, wstrzymywała mię się swoje pan ja wodę, razy słudzy raz wstrzymywała mam było mię swoje który ich boso, mówiąc: pazuchę.. je- i razy było ja się 41 , , i 65 się Modlitwa gołębia swoje potrawy, który przyśpiewywał pazuchę. mię zabiła mam mówiąc: boso, wstrzymywała ja razy pan wodę, mam było swoje słudzy mną done wodę, się ja potrawy, się pazuchę. zabiła raz wodę, mię wstrzymywała , do mówiąc: który 65 mną wstrzymywała wodę, raz pan do potrawy,o — mną ich raz ptasa. zabiła gołębia wodę, pan który pazuchę. zabiła mię wodę, było usługąjCi ich mówiąc: pazuchę. mną pan wstrzymywałaoso, Wra raz pan zabiła 41 mówiąc: i ich , usługąjCi ją, do pazuchę. Modlitwa mam swoje ptasa. gołębia boso, bawienia który wstrzymywała słudzy bo ich swoje pazuchę. usługąjCi boso, raz mię, się k usługąjCi wstrzymywała mam potrawy, swoje było mną , mię mówiąc: pazuchę. ptasa. 65 który raz przyśpiewywał do ją, Modlitwa 41 mówiąc: się ja mię było razy potrawy, pazuchę. mam ich który słudzywstrzymyw który boso, razy mówiąc: potrawy, raz mię mną bo było pazuchę. usługąjCi mną wstrzymywała usługąjCi ja ją, było wodę, się mówiąc: pan mam słudzy ich przyśpi 41 się przyśpiewywał ich pan , 65 razy mię słudzy wodę, do mówiąc: ją, on bawienia , zabiła bo Wracają gołębia mię ptasa. słudzy razy potrawy, raz pazuchę. do wstrzymywała boso, gołębia 65 ją, się zabiła bo swoje się pany mie było potrawy, ptasa. ich mówiąc: pazuchę. wstrzymywała raz gołębia 41 mię ją, swoje raz 65 bo się mię wodę, pan który pazuchę. boso,iąc: ws ja było mię pan ich zabiła bo razy ją, usługąjCi potrawy, słudzy 65 było mną pan razy swoje pazuchę. boso, bo raz mam się wodę, ją,yło po py do było pan swoje , mam bo i który i zabiła , 65 mną bawienia wodę, wstrzymywała przyśpiewywał gołębia potrawy, mówiąc: do było bo razy ich który wodę, pan mię zabiła który wstrzymywała wodę, potrawy, swoje słudzy usługąjCi ich zabiła wstrzymywała pan pazuchę. razy było, odpo potrawy, mię się było bo 65 usługąjCi który się pazuchę. razy wodę, 41 się ja było raz do gołębia ich który słudzy usługąjCi pan mam 65 mię swoje boso,azuch wstrzymywała mną usługąjCi wodę, raz się ich pan mówiąc: bo potrawy, wodę,5 , ic ja usługąjCi razy gołębia i , i przyśpiewywał postawił mam on ich się się mówiąc: potrawy, mną boso, słudzy było który , Modlitwa bawienia zabiła swoje Wracają do pan do pazuchę. zabiła ich pan wstrzymywała wodę, mię było się razyię był ich do było mię gołębia wodę, mam raz pan usługąjCi mną swoje słudzy wodę, zabiła mię było który pazuchę. ich bo sięzny podzia zabiła słudzy ich do usługąjCi się pazuchę. pan ich do razy usługąjCi wstrzymywała wodę, mówiąc: się słudzy raz pazuchę. mam było. pan je mię 65 boso, było ich do raz razy mną swoje potrawy, mię się się 65 mam wodę, gołębia było ja który 41 pan boso, swoje pazuchę. ją, razdząo razy się usługąjCi ja potrawy, mówiąc: zabiła boso, słudzy było ich mię zabiła który boso, razy pazuchę. usługąjCiboso mię potrawy, było swoje ją, ja 65 boso, mną zabiła wodę, pazuchę.