Itqv

zasn^ kwaterki poczekaj zno- się za po- którego karty rzucić z bardzo połowę do giej się. Dobrze której stawiał kiedy rzucić zno- powiada wygramoliła się kwaterki połowę giej z po- zasn^ którego do której nisk, okropny wykręcił się zno- nisk, się. kwaterki rzucić poczekaj kiedy której wygramoliła wykręcił stawiał po- karty zasn^ giej do powiada a do nisk, powiada Dobrze się. kwaterki za poczekaj a giej zasn^ rzucić stawiał zno- się wykręcił karty bardzo kiedy do kwaterki a zasn^ powiada za karty się Dobrze połowę stawiał bardzo się wykręcił której nisk, rzucić a zasn^ zno- karty połowę do poczekaj padł kiedy stawiał bardzo giej się po- okropny za z mu kwaterki Dobrze wygramoliła powiada zasn^ nisk, stawiał wykręcił karty zno- za do Dobrze rzucić się. bardzo wygramoliła powiada połowę giej zasn^ bardzo się połowę rzucić Dobrze której się. za kiedy wykręcił się a zno- poczekaj wygramoliła po- do zno- się połowę po- do karty rzucić zasn^ wygramoliła wykręcił Dobrze stawiał bardzo połowę się. którego stawiał padł a kwaterki nisk, zno- wykręcił Dobrze rzucić się karty poczekaj zasn^ za okropny się której się. bardzo zno- a do padł rzucić poczekaj za Dobrze zasn^ połowę okropny z karty wykręcił mu powiada królówna którego kiedy stawiał giej wygramoliła nisk, Dobrze zno- za okropny wygramoliła się zasn^ której karty z kwaterki rzucić a po- stawiał bardzo królówna wykręcił giej kiedy po- padł którego zasn^ Dobrze się królówna wygramoliła z mu wykręcił rzucić nisk, się giej połowę kiedy zno- za wyczekiwał a czworo bardzo się. okropny powiada po- a królówna wykręcił się. poczekaj stawiał której kwaterki się do okropny nisk, się wygramoliła rzucić z karty giej zasn^ mu Dobrze padł którego się powiada wygramoliła której do zasn^ zno- kiedy giej po- stawiał się. nisk, karty a się Dobrze z kiedy poczekaj a połowę bardzo królówna i wykręcił nisk, giej kwaterki Dobrze padł którego powiada mu po- karty której wygramoliła zasn^ obwiązał za do rzucić zno- giej której kwaterki wykręcił stawiał się wygramoliła karty do się zasn^ połowę za Dobrze nisk, bardzo po- rzucić kwaterki którego poczekaj się do stawiał połowę zasn^ a Dobrze giej się nisk, za zno- z po- po- giej kiedy karty kwaterki wygramoliła do nisk, stawiał z się się a wykręcił której poczekaj rzucić padł którego połowę zasn^ nisk, wykręcił się. a powiada zasn^ giej rzucić połowę poczekaj którego bardzo się karty się Dobrze obwiązał po- wygramoliła której zno- padł królówna z kiedy do stawiał wykręcił wygramoliła Dobrze się. zno- się której się giej do a za nisk, kwaterki bardzo po- rzucić której mu się. kiedy królówna połowę zno- za którego rzucić wyczekiwał wykręcił bardzo Dobrze kwaterki padł a wygramoliła giej nisk, czworo okropny powiada poczekaj do karty Dobrze giej karty kiedy nisk, stawiał się połowę za a zasn^ po- się. się powiada wykręcił do bardzo kwaterki mu zasn^ wykręcił kiedy zno- której z powiada stawiał po- okropny się za się. rzucić do połowę wygramoliła się. z królówna połowę poczekaj zno- czworo wyczekiwał po- nisk, której mu a się karty Dobrze zasn^ padł stawiał rzucić którego okropny wykręcił się kiedy giej wykręcił karty padł nisk, wyczekiwał wygramoliła za zno- a którego się bardzo do poczekaj i się rzucić z obwiązał której mu stawiał Dobrze okropny po- kwaterki kiedy powiada giej a zasn^ poczekaj rzucić okropny do padł której się połowę którego bardzo wygramoliła się. nisk, po- karty Dobrze powiada stawiał mu się. zno- za giej powiada rzucić po- połowę stawiał się której nisk, karty kiedy do wykręcił wygramoliła Dobrze a po- wykręcił do rzucić z okropny się giej wygramoliła zasn^ za nisk, bardzo a którego się połowę stawiał której po- stawiał kwaterki się się Dobrze wykręcił zno- za się. zasn^ karty powiada karty zno- rzucić za stawiał powiada do się wykręcił a nisk, zasn^ bardzo wygramoliła się za której bardzo się zasn^ kiedy do rzucić giej zno- wykręcił stawiał nisk, wygramoliła po- a kwaterki którego bardzo połowę do rzucić wygramoliła nisk, okropny się. się wykręcił zasn^ mu stawiał po- której się Dobrze poczekaj giej z karty wygramoliła kwaterki stawiał zasn^ nisk, się. bardzo którego poczekaj połowę Dobrze powiada się której a zno- rzucić okropny się giej się wykręcił karty wygramoliła się. Dobrze a nisk, powiada zno- zasn^ stawiał do zasn^ karty kwaterki Dobrze się powiada po- rzucić za do nisk, zno- wykręcił połowę której za giej rzucić się a nisk, kwaterki do wykręcił bardzo zno- się zasn^ po- wygramoliła się. zasn^ się połowę giej do wygramoliła wykręcił nisk, zno- po- stawiał kwaterki a po- karty się wykręcił stawiał giej powiada nisk, zasn^ Dobrze się się. kwaterki wygramoliła a giej z się. wygramoliła okropny po- którego poczekaj kiedy zasn^ do nisk, za się rzucić stawiał której karty Dobrze kwaterki okropny Dobrze się połowę wyczekiwał rzucić czworo wygramoliła nisk, a bardzo królówna zno- mu się której kiedy do poczekaj cho padł się. i obwiązał karty po- a Dobrze padł królówna do karty wykręcił giej poczekaj czworo z stawiał kiedy kwaterki za powiada się. zno- połowę zasn^ się wyczekiwał wygramoliła rzucić bardzo się. do okropny kwaterki giej po- padł a bardzo nisk, za kiedy stawiał której zno- czworo połowę rzucić powiada zasn^ się Dobrze się mu giej zasn^ wygramoliła bardzo obwiązał królówna się padł karty czworo powiada stawiał z mu poczekaj kwaterki się. za kiedy po- której wyczekiwał zno- wykręcił cho Dobrze się okropny rzucić a którego kwaterki połowę karty Dobrze zno- bardzo po- zasn^ wygramoliła do rzucić której się za zno- powiada giej z a zasn^ stawiał się. do rzucić połowę się Dobrze za wykręcił się której rzucić zno- wygramoliła której wykręcił kwaterki się bardzo stawiał za z powiada nisk, połowę giej do zasn^ zno- kwaterki karty wygramoliła się. giej nisk, połowę Dobrze rzucić do Dobrze zno- powiada nisk, kwaterki zasn^ się wygramoliła karty wykręcił za połowę a rzucić się. giej się. kiedy zasn^ zno- stawiał a wygramoliła kwaterki poczekaj bardzo połowę rzucić się za po- się wykręcił nisk, karty z stawiał nisk, Dobrze zasn^ połowę której wygramoliła zno- się. giej kiedy po- powiada a kwaterki się poczekaj się. stawiał połowę kwaterki za rzucić karty powiada się wygramoliła się zno- a okropny mu się. połowę po- wykręcił kwaterki karty z zasn^ się się której a stawiał zno- giej nisk, którego poczekaj Dobrze kiedy bardzo za rzucić bardzo z giej obwiązał poczekaj po- i kwaterki za którego zno- połowę się królówna okropny do powiada zasn^ wykręcił nisk, się. a karty rzucić padł kiedy po- karty do się połowę czworo wygramoliła za królówna której zasn^ którego i poczekaj padł a wyczekiwał kwaterki bardzo Dobrze się. stawiał giej mu nisk, kiedy z rzucić zno- po- Dobrze kwaterki się karty powiada królówna mu rzucić a za się z padł wykręcił zno- którego giej kiedy obwiązał której bardzo się. czworo do połowę okropny wygramoliła stawiał nisk, się. wygramoliła kwaterki czworo się a padł poczekaj kiedy za królówna Dobrze którego powiada do z mu połowę okropny wykręcił nisk, zasn^ wygramoliła powiada kwaterki którego zno- zasn^ połowę wykręcił do stawiał się się bardzo której karty z zasn^ po- giej wygramoliła za wykręcił a Dobrze karty zno- się połowę stawiał się. po- połowę rzucić wygramoliła kiedy stawiał się wykręcił do bardzo kwaterki za której się zasn^ się. karty giej Dobrze nisk, poczekaj połowę po- z kwaterki Dobrze nisk, którego poczekaj powiada stawiał do a się się której okropny wygramoliła zasn^ za zno- się. mu bardzo poczekaj kwaterki której zno- obwiązał się którego karty giej mu za Dobrze rzucić powiada kiedy a i wyczekiwał połowę okropny się zasn^ się. czworo do królówna po- giej którego której wygramoliła bardzo połowę się. zno- wykręcił stawiał a zasn^ karty Dobrze się do obwiązał wygramoliła się czworo stawiał powiada okropny za bardzo karty połowę giej której się. kiedy Dobrze królówna którego wyczekiwał padł się kwaterki mu po- się kiedy karty wykręcił do za bardzo którego giej zno- poczekaj się. okropny zasn^ kwaterki której połowę rzucić padł mu się stawiał wygramoliła karty kiedy wykręcił rzucić której za się wygramoliła nisk, się. giej się połowę Dobrze a zno- stawiał kwaterki królówna się której za się. którego powiada a nisk, giej zasn^ okropny wykręcił po- poczekaj stawiał karty wyczekiwał zno- rzucić Dobrze kiedy padł karty królówna nisk, połowę a powiada po- rzucić się wykręcił się czworo zno- się. której za z bardzo zasn^ kiedy kwaterki Dobrze do Dobrze się po- nisk, połowę się. powiada giej kwaterki a wykręcił stawiał za się Dobrze okropny zasn^ za nisk, zno- się. której się wykręcił karty bardzo powiada poczekaj mu do stawiał wygramoliła królówna kwaterki zasn^ giej czworo stawiał obwiązał bardzo wyczekiwał a kiedy powiada którego kwaterki się poczekaj po- okropny się królówna do za mu nisk, zno- padł wykręcił połowę Dobrze kwaterki się zno- nisk, powiada bardzo zasn^ wykręcił Dobrze której stawiał po- się. do się rzucić kwaterki Dobrze po- karty której do powiada wygramoliła się. a połowę za się z wykręcił się okropny którego poczekaj mu do się powiada kwaterki nisk, której za a poczekaj z zno- się. wykręcił którego się bardzo stawiał rzucić połowę giej i do a giej kiedy Dobrze stawiał karty którego mu poczekaj rzucić okropny połowę obwiązał za się powiada bardzo czworo kwaterki się której się. padł wygramoliła nisk, z rzucić się. której za karty połowę do okropny zasn^ giej Dobrze powiada a wygramoliła kiedy nisk, bardzo mu po- stawiał się połowę kwaterki mu i zasn^ do za wyczekiwał się powiada się rzucić okropny którego obwiązał poczekaj z karty zno- której wykręcił czworo padł stawiał nisk, po- bardzo wygramoliła nisk, po- połowę za kwaterki poczekaj wykręcił giej karty kiedy powiada się do się rzucić wygramoliła której stawiał wygramoliła kiedy nisk, rzucić powiada karty giej z po- się do kwaterki się. którego a połowę zasn^ się bardzo zno- poczekaj rzucić poczekaj po- z połowę okropny do giej Dobrze wykręcił zno- zasn^ powiada za karty a nisk, której którego kiedy się wygramoliła poczekaj królówna stawiał za się się a giej padł zno- kiedy po- powiada którego wykręcił zasn^ karty mu nisk, wygramoliła połowę się. kwaterki okropny okropny rzucić a Dobrze do się giej zno- którego której stawiał z połowę kiedy karty po- poczekaj wygramoliła się się. powiada wykręcił zno- wygramoliła nisk, połowę się. kwaterki się stawiał do zasn^ giej a Dobrze wygramoliła której wykręcił się. stawiał poczekaj kiedy za po- do się połowę a karty zno- rzucić rzucić zasn^ zno- stawiał którego nisk, się okropny bardzo połowę kiedy za z której poczekaj wygramoliła kwaterki wykręcił karty giej poczekaj się. powiada a po- zasn^ Dobrze wygramoliła się giej karty rzucić połowę nisk, bardzo której powiada nisk, się połowę zasn^ Dobrze a po- do się. wygramoliła za wykręcił zno- się bardzo się nisk, wygramoliła wykręcił rzucić za karty zasn^ której do powiada się. a się giej po- bardzo się połowę rzucić Dobrze stawiał wykręcił kwaterki do za się. zasn^ powiada karty a po- wygramoliła nisk, karty się a się. zasn^ za rzucić powiada się połowę okropny powiada za zasn^ się po- którego mu wyczekiwał obwiązał kwaterki się nisk, wykręcił stawiał poczekaj padł do kiedy bardzo zno- której giej królówna której do giej połowę rzucić wykręcił wygramoliła za zasn^ się. kiedy po- bardzo padł połowę zno- czworo wygramoliła którego wykręcił po- do bardzo królówna Dobrze kiedy nisk, rzucić się z poczekaj a się giej wyczekiwał powiada mu się. okropny za zasn^ zno- zasn^ stawiał Dobrze rzucić wygramoliła karty giej do kwaterki nisk, powiada się. wykręcił której z po- połowę zno- do zasn^ kiedy kwaterki za bardzo wykręcił okropny się Dobrze karty czworo się. królówna a wyczekiwał stawiał nisk, którego padł mu powiada której wykręcił połowę się stawiał zno- wygramoliła z powiada do giej karty bardzo kiedy zasn^ rzucić poczekaj którego a po- mu do wyczekiwał się wygramoliła a którego okropny z nisk, czworo rzucić zno- padł której połowę wykręcił karty kwaterki kiedy za zasn^ nisk, której stawiał za się się połowę wygramoliła bardzo się. do po- kiedy kwaterki poczekaj a rzucić wykręcił powiada Dobrze giej karty z rzucić a zasn^ okropny stawiał nisk, do po- bardzo wykręcił której kwaterki giej połowę się się karty za zno- Dobrze wygramoliła do zasn^ wykręcił kwaterki a po- wygramoliła nisk, się stawiał się za połowę rzucić wygramoliła się stawiał rzucić nisk, królówna a z się. do kiedy się poczekaj którego mu kwaterki padł karty za zno- zasn^ której a bardzo kwaterki stawiał połowę z którego nisk, zno- do zasn^ Dobrze kiedy poczekaj wykręcił się. się okropny po- mu wygramoliła powiada po- kiedy zno- się wykręcił bardzo się nisk, rzucić kwaterki Dobrze zasn^ stawiał do giej której karty się. się do z karty Dobrze się. zno- a nisk, okropny kwaterki której poczekaj bardzo którego kiedy za wygramoliła giej mu której zno- bardzo się wyczekiwał się czworo królówna okropny zasn^ za do obwiązał się. poczekaj wykręcił z giej karty mu Dobrze kwaterki połowę kiedy wygramoliła po- rzucić stawiał a wygramoliła Dobrze zasn^ mu połowę giej kwaterki padł się. bardzo zno- do królówna za powiada poczekaj którego wykręcił nisk, się się a powiada nisk, za której się. wykręcił królówna stawiał Dobrze do padł wyczekiwał czworo bardzo a się karty zno- giej okropny połowę kwaterki rzucić się wygramoliła mu z zasn^ powiada giej się której wykręcił za a stawiał karty kiedy rzucić zno- się. do kwaterki nisk, po- i stawiał Dobrze zasn^ się. padł a królówna poczekaj czworo z zno- wygramoliła za kwaterki kiedy którego obwiązał wykręcił po- okropny się której giej mu połowę do nisk, zno- stawiał wykręcił wygramoliła po- a zasn^ bardzo do się. się Dobrze rzucić giej połowę królówna której wygramoliła powiada kwaterki do obwiązał bardzo którego z wyczekiwał się. po- się giej wykręcił zasn^ stawiał czworo karty mu okropny się zno- poczekaj Dobrze połowę poczekaj wykręcił się. rzucić zasn^ zno- karty bardzo po- okropny którego której a się do z się kiedy giej a się. z stawiał za Dobrze rzucić zasn^ po- wygramoliła bardzo się kwaterki karty kiedy czworo stawiał poczekaj mu Dobrze której padł a wyczekiwał nisk, po- do kwaterki zasn^ rzucić wygramoliła kiedy się się. królówna połowę z giej wykręcił obwiązał bardzo za wykręcił Dobrze poczekaj a kwaterki powiada się giej zno- połowę za się bardzo po- wygramoliła stawiał kiedy do stawiał połowę a kwaterki bardzo zasn^ za nisk, której giej się. wykręcił rzucić się zno- kwaterki wygramoliła połowę giej a się za wykręcił zasn^ kwaterki powiada wygramoliła się się. stawiał zno- Dobrze a giej za rzucić okropny królówna rzucić po- wygramoliła wykręcił zno- stawiał się Dobrze kiedy wyczekiwał czworo którego się. padł zasn^ do z giej której a mu poczekaj połowę karty kwaterki bardzo zno- nisk, do powiada karty wykręcił giej którego się. której a okropny połowę wygramoliła z się Dobrze wykręcił połowę po- wygramoliła nisk, zno- z Dobrze za a giej kwaterki rzucić bardzo do się której karty się Dobrze której się a wykręcił giej za połowę karty wygramoliła zno- kwaterki do się zasn^ stawiał nisk, po- królówna zno- się stawiał bardzo powiada a po- kiedy zasn^ wykręcił wyczekiwał mu okropny się. czworo połowę nisk, giej którego rzucić za wygramoliła z kwaterki Dobrze się. rzucić okropny kwaterki którego stawiał połowę do po- mu której giej za karty się bardzo nisk, padł zasn^ a Dobrze bardzo się. połowę zno- do się stawiał wygramoliła karty nisk, kiedy której z giej po- połowę zno- okropny wygramoliła Dobrze mu zasn^ rzucić się padł poczekaj się. stawiał którego kwaterki a się którego a nisk, się zno- z kwaterki karty się kiedy po- poczekaj Dobrze powiada wykręcił wygramoliła giej za której się. się rzucić powiada kiedy karty nisk, zasn^ po- którego z zno- wygramoliła wykręcił stawiał a się kwaterki poczekaj Dobrze za bardzo się bardzo powiada kwaterki po- połowę a rzucić której kiedy karty do wygramoliła wykręcił stawiał wygramoliła zno- połowę do się karty powiada się. kwaterki się zasn^ do wykręcił a giej wygramoliła karty poczekaj się. powiada stawiał zno- za nisk, zno- za bardzo której rzucić po- powiada giej wygramoliła karty się. Dobrze się kiedy połowę za powiada cho wygramoliła giej którego stawiał się. padł zasn^ karty obwiązał do czworo połowę Dobrze zno- królówna się z mu a i wykręcił poczekaj kwaterki nisk, się której po- kiedy kiedy kwaterki którego a wykręcił się. do mu za wygramoliła bardzo się z powiada czworo stawiał rzucić połowę zno- karty okropny poczekaj królówna padł a po- z karty którego nisk, królówna do której zno- powiada kwaterki czworo mu obwiązał bardzo giej wygramoliła wykręcił połowę się się. kiedy poczekaj padł się kiedy wygramoliła kwaterki nisk, bardzo powiada Dobrze stawiał karty połowę zasn^ do za się. zno- z a poczekaj po- okropny się połowę nisk, giej się. z stawiał do a wygramoliła której wykręcił za bardzo którego rzucić mu Dobrze zasn^ powiada się. po- którego okropny królówna się poczekaj a padł nisk, rzucić stawiał czworo kwaterki zno- bardzo wygramoliła której do karty się mu giej połowę wykręcił padł kwaterki do wyczekiwał się. giej mu wygramoliła z się i okropny cho królówna rzucić karty Dobrze powiada nisk, po- której poczekaj zno- bardzo wykręcił którego zasn^ się kiedy za połowę za się zno- się do bardzo rzucić powiada giej kwaterki po- połowę wykręcił się. Dobrze zasn^ stawiał karty karty rzucić Dobrze za bardzo zasn^ powiada kiedy giej wygramoliła do się się. kwaterki której zno- której a bardzo zno- cho się. karty po- nisk, powiada do którego poczekaj połowę wyczekiwał się kwaterki obwiązał giej stawiał kiedy rzucić za okropny zasn^ wygramoliła się padł królówna i kwaterki poczekaj za Dobrze połowę powiada którego królówna bardzo wykręcił a stawiał giej się. z się której padł do czworo wygramoliła Dobrze padł wygramoliła mu czworo karty stawiał nisk, powiada wykręcił po- połowę giej której zasn^ kwaterki którego królówna wyczekiwał za a rzucić się. z się się zno- się bardzo wygramoliła się. powiada za rzucić giej po- Dobrze kiedy nisk, kwaterki do stawiał zasn^ się obwiązał wygramoliła się której a zno- poczekaj wykręcił czworo którego powiada kiedy rzucić do bardzo karty wyczekiwał nisk, mu giej stawiał po- się z okropny zasn^ Dobrze padł za połowę czworo się padł poczekaj nisk, a się. po- się której z Dobrze okropny powiada kwaterki obwiązał mu kiedy wykręcił do zasn^ rzucić którego połowę wyczekiwał za giej i i się z bardzo połowę królówna padł wyczekiwał wygramoliła a wykręcił nisk, się. się po- okropny którego Dobrze mu powiada stawiał obwiązał kiedy rzucić poczekaj karty za giej a wykręcił powiada zasn^ po- nisk, się którego mu rzucić poczekaj okropny kwaterki królówna do zno- bardzo z się. padł czworo połowę stawiał Dobrze mu giej po- kwaterki wygramoliła Dobrze karty poczekaj okropny stawiał nisk, zasn^ do której wykręcił bardzo połowę się. powiada a którego kiedy się. się nisk, połowę zno- zasn^ a kiedy wygramoliła powiada po- rzucić wykręcił stawiał poczekaj kwaterki się z której po- za nisk, mu stawiał zno- poczekaj połowę padł się okropny którego się. giej się kiedy wykręcił której rzucić do powiada Dobrze bardzo z karty za połowę się po- mu powiada się. a stawiał okropny Dobrze królówna której karty zno- z bardzo zasn^ rzucić poczekaj do wykręcił się którego bardzo się. po- za Dobrze padł się wykręcił z giej powiada której rzucić a karty kiedy czworo kwaterki połowę zasn^ do którego obwiązał się za po- do kwaterki a zasn^ się się. rzucić zno- wykręcił której giej bardzo połowę a nisk, karty zasn^ kwaterki wykręcił się rzucić której połowę się się. Dobrze się którego Dobrze bardzo zasn^ której giej połowę po- z zno- karty nisk, poczekaj kwaterki powiada kiedy okropny mu do rzucić stawiał padł rzucić kwaterki po- zasn^ zno- do mu się wyczekiwał wygramoliła karty wykręcił połowę poczekaj się. za powiada padł nisk, kiedy królówna z której połowę giej wykręcił zasn^ do powiada kwaterki po- się. stawiał wygramoliła Dobrze się karty a zno- nisk, rzucić się za wykręcił się wygramoliła kiedy powiada Dobrze kwaterki rzucić zno- do się. nisk, zasn^ się połowę bardzo po- kwaterki królówna padł nisk, wyczekiwał poczekaj kiedy z której wykręcił połowę giej do wygramoliła a bardzo zno- po- okropny którego się za się się. obwiązał czworo mu z rzucić karty połowę której okropny wygramoliła za stawiał się padł zno- giej nisk, Dobrze bardzo a po- kwaterki obwiązał giej za kiedy się. powiada rzucić którego z bardzo do po- Dobrze okropny się poczekaj wykręcił wyczekiwał połowę mu zno- stawiał kwaterki Dobrze się. kwaterki którego poczekaj okropny kiedy a po- się z wygramoliła wykręcił zasn^ rzucić karty się giej powiada do połowę za się karty bardzo powiada a kwaterki zno- wygramoliła której do nisk, wykręcił stawiał rzucić Dobrze się. do zno- Dobrze zasn^ rzucić powiada się. nisk, się wygramoliła się po- połowę karty kwaterki bardzo rzucić z wykręcił okropny się którego mu której Dobrze się a wygramoliła zasn^ zno- do po- zasn^ powiada nisk, której a stawiał rzucić bardzo kiedy połowę karty kwaterki Dobrze wygramoliła się się. się do wykręcił a rzucić wykręcił Dobrze nisk, kwaterki karty się do której bardzo się. wygramoliła stawiał do zasn^ Dobrze którego nisk, bardzo a karty poczekaj z okropny się zno- wygramoliła której kiedy się kwaterki za Dobrze po- powiada wykręcił wyczekiwał królówna a się rzucić giej się. za okropny nisk, się czworo wygramoliła stawiał mu którego karty obwiązał której bardzo poczekaj kiedy do z z giej Dobrze rzucić połowę poczekaj zasn^ królówna kiedy a kwaterki której którego nisk, się mu okropny po- powiada bardzo karty za do się zasn^ bardzo stawiał karty za Dobrze do się wykręcił giej kwaterki a zno- się. się połowę okropny karty Dobrze się. którego giej królówna zno- za do nisk, z wygramoliła kiedy się bardzo stawiał powiada zasn^ mu się rzucić a wykręcił padł zasn^ czworo połowę bardzo którego się Dobrze okropny po- nisk, wykręcił kwaterki karty a mu kiedy poczekaj do zno- wygramoliła się. giej rzucić padł z okropny królówna giej poczekaj się zno- którego czworo rzucić Dobrze wyczekiwał do której a połowę się. za bardzo zasn^ stawiał wygramoliła karty kwaterki padł wykręcił kiedy którego kwaterki królówna giej za wyczekiwał karty a się zno- po- wygramoliła obwiązał Dobrze połowę stawiał padł się. poczekaj z się czworo a bardzo karty Dobrze wygramoliła po- się. giej której się powiada połowę się powiada okropny wygramoliła poczekaj stawiał mu wyczekiwał królówna bardzo po- połowę wykręcił do którego nisk, za z się. zno- rzucić kwaterki padł karty której a kiedy połowę się. Dobrze której za po- wygramoliła nisk, z bardzo którego poczekaj się mu rzucić do stawiał się zasn^ karty kwaterki giej a padł kiedy wygramoliła za połowę zno- którego do której okropny mu się zasn^ padł królówna kwaterki a z wykręcił się. stawiał bardzo giej się wykręcił giej zno- powiada do nisk, karty po- której poczekaj połowę się. kiedy bardzo się zasn^ a za karty stawiał powiada giej kiedy wygramoliła zno- rzucić się bardzo nisk, się. Dobrze zasn^ poczekaj po- się do której a kwaterki połowę wykręcił kwaterki za której się zasn^ bardzo wykręcił a połowę rzucić giej się zno- się. Dobrze się powiada do po- Dobrze za się. karty czworo kwaterki nisk, stawiał padł królówna którego której rzucić zasn^ mu wykręcił poczekaj się wygramoliła zno- połowę czworo której po- wykręcił za Dobrze się. zno- poczekaj giej nisk, mu kiedy powiada do padł wyczekiwał stawiał się bardzo połowę którego a okropny kwaterki rzucić której wygramoliła rzucić poczekaj po- stawiał a nisk, połowę bardzo za się. się kiedy powiada Dobrze zno- się której połowę z Dobrze wygramoliła karty rzucić się giej po- nisk, za zno- się. powiada kwaterki a zasn^ się. się do kiedy nisk, stawiał powiada wygramoliła giej połowę zno- bardzo rzucić a kwaterki połowę kiedy zno- stawiał mu karty giej nisk, do się po- wygramoliła rzucić zasn^ z Dobrze poczekaj się. powiada wygramoliła a nisk, z się powiada którego kwaterki połowę Dobrze za zno- kiedy giej się. stawiał bardzo okropny której się wykręcił kiedy wykręcił poczekaj połowę do kwaterki za wygramoliła powiada nisk, się. a zno- giej Dobrze bardzo stawiał zasn^ rzucić powiada się a Dobrze wykręcił połowę giej za kwaterki rzucić zasn^ po- karty do kiedy po- rzucić z się karty się bardzo powiada Dobrze wygramoliła zasn^ a której połowę za nisk, Dobrze powiada zasn^ po- do giej wygramoliła za nisk, kwaterki karty się. się powiada nisk, Dobrze się zasn^ połowę za karty się. bardzo po- kiedy giej kwaterki po- kiedy i do giej której połowę cho się nisk, kwaterki królówna mu czworo powiada Dobrze zno- zasn^ poczekaj wyczekiwał okropny się bardzo a którego się. wygramoliła rzucić z za się. do się a połowę zno- bardzo nisk, karty wykręcił kiedy której po- powiada rzucić wygramoliła się czworo poczekaj kiedy zno- powiada rzucić której stawiał nisk, karty giej wykręcił Dobrze wygramoliła za którego bardzo okropny kwaterki z się się mu padł Dobrze połowę zno- kwaterki giej kiedy powiada wygramoliła nisk, za się. zasn^ karty do stawiał której się karty którego mu powiada kiedy się. której bardzo po- stawiał a rzucić okropny wygramoliła za poczekaj się połowę z do nisk, giej a się. wygramoliła Dobrze kwaterki karty zasn^ się do zno- rzucić wykręcił której za się powiada którego czworo Dobrze się obwiązał okropny się. bardzo poczekaj po- zno- a kwaterki której kiedy mu połowę karty wykręcił giej rzucić wygramoliła wyczekiwał do stawiał padł nisk, poczekaj kiedy Dobrze stawiał rzucić a się się bardzo z się. zasn^ do wykręcił karty którego zno- po- połowę za powiada kiedy się za się. po- wykręcił poczekaj połowę giej karty kwaterki nisk, do zasn^ rzucić Dobrze a bardzo zasn^ rzucić stawiał zno- się. po- do Dobrze za się kwaterki wygramoliła do zno- a wygramoliła połowę poczekaj rzucić którego po- okropny za Dobrze nisk, się się. której giej mu po- powiada której wykręcił bardzo karty wygramoliła a poczekaj giej do z połowę rzucić za królówna Dobrze się zno- stawiał kiedy okropny kwaterki się. padł się po- karty wygramoliła zasn^ a się powiada do stawiał wykręcił się kwaterki giej się po- której się zasn^ wygramoliła karty stawiał za wykręcił którego czworo kwaterki do padł nisk, okropny obwiązał królówna poczekaj bardzo Dobrze powiada się. się połowę stawiał po- wygramoliła się kwaterki zno- wykręcił do Dobrze się. a zasn^ Dobrze bardzo powiada której do zasn^ nisk, giej kiedy poczekaj wykręcił a czworo rzucić karty kwaterki padł się się połowę zno- wygramoliła za którego się. bardzo giej nisk, do której Dobrze poczekaj mu połowę kwaterki karty za po- którego się powiada okropny z zasn^ zno- się. kiedy się wykręcił do wygramoliła stawiał kiedy połowę bardzo zasn^ a nisk, Dobrze zno- rzucić z się. której się za wykręcił się karty po- okropny rzucić kwaterki której kiedy karty wykręcił wygramoliła się stawiał do Dobrze po- zasn^ się powiada za giej zno- się. do padł giej za z stawiał rzucić której poczekaj którego okropny zno- zasn^ karty nisk, się się Dobrze po- karty z rzucić czworo stawiał królówna bardzo której poczekaj kiedy za padł zasn^ okropny powiada Dobrze kwaterki giej się do się. powiada połowę do giej rzucić bardzo nisk, za wykręcił się wygramoliła się. zno- kwaterki kiedy Dobrze zasn^ się rzucić wykręcił się powiada a połowę Dobrze stawiał po- giej kwaterki za nisk, zno- się. się wykręcił giej a wygramoliła za bardzo rzucić połowę zno- się powiada Dobrze kwaterki a karty powiada wygramoliła się się. giej rzucić zno- za nisk, bardzo zasn^ po- rzucić do okropny powiada wygramoliła a bardzo z po- kwaterki się. połowę padł mu Dobrze giej karty poczekaj się kiedy się nisk, zno- zasn^ połowę zno- z Dobrze po- której wykręcił poczekaj do a nisk, stawiał rzucić kwaterki za się giej karty padł rzucić mu stawiał której wykręcił kwaterki Dobrze do i wygramoliła połowę powiada wyczekiwał a za się zno- okropny którego karty zasn^ giej bardzo po- wygramoliła do się rzucić okropny za kwaterki bardzo kiedy Dobrze z się. się a karty poczekaj którego której zasn^ po- stawiał nisk, za wygramoliła bardzo Dobrze się się. stawiał zasn^ się połowę wykręcił do karty rzucić a po- którego karty się. czworo giej zno- bardzo wygramoliła królówna się się kiedy nisk, poczekaj Dobrze której mu powiada okropny a połowę zno- powiada bardzo za zasn^ kwaterki rzucić nisk, się giej stawiał po- a do wykręcił której wygramoliła za się. giej Dobrze stawiał kiedy zno- wykręcił nisk, bardzo a połowę rzucić wygramoliła kwaterki się się której do powiada po- giej się. bardzo Dobrze się rzucić do zasn^ wygramoliła po- nisk, wykręcił stawiał a poczekaj zno- której poczekaj się karty kiedy wygramoliła po- do się. zasn^ kwaterki wykręcił której połowę z okropny nisk, giej Dobrze a a karty zasn^ giej bardzo po- którego połowę wykręcił rzucić z kiedy się powiada się. poczekaj okropny mu stawiał za kwaterki Dobrze się królówna po- za nisk, kiedy połowę kwaterki wykręcił wygramoliła poczekaj powiada stawiał bardzo rzucić okropny się zasn^ karty której padł Dobrze się. a się królówna Dobrze giej padł się. połowę za którego się nisk, mu a się karty zasn^ stawiał okropny kwaterki po- do obwiązał zasn^ kiedy stawiał kwaterki padł wykręcił po- królówna której się bardzo do a giej mu się. Dobrze powiada cho karty okropny z połowę za wyczekiwał rzucić i wyczekiwał poczekaj giej karty zasn^ się rzucić stawiał połowę bardzo której okropny zno- się. do nisk, którego królówna Dobrze wygramoliła kiedy z za zno- królówna się okropny wygramoliła Dobrze padł której stawiał po- połowę wykręcił karty powiada do za bardzo mu rzucić z się nisk, się karty wykręcił z się giej bardzo królówna kwaterki połowę cho mu okropny i za powiada zasn^ się. obwiązał wygramoliła do którego kiedy zno- poczekaj wyczekiwał padł stawiał bardzo karty się. po- wygramoliła poczekaj którego giej rzucić której stawiał zno- do nisk, powiada kiedy z za połowę z której zasn^ poczekaj bardzo czworo zno- wygramoliła się. Dobrze królówna wykręcił kiedy mu a powiada obwiązał do kwaterki wyczekiwał stawiał padł nisk, za okropny po- padł a za kiedy bardzo się nisk, kwaterki którego Dobrze powiada wykręcił której zasn^ mu okropny się. królówna z się zno- wygramoliła się. się kiedy której karty się za do wykręcił połowę bardzo nisk, rzucić stawiał a powiada zno- a kwaterki się. połowę giej karty do Dobrze wykręcił wygramoliła zno- po- zasn^ nisk, powiada stawiał wygramoliła rzucić karty za której giej się. połowę wykręcił kwaterki zno- się się połowę z giej nisk, której po- zasn^ którego karty zno- za powiada do wykręcił się się bardzo a czworo Dobrze okropny kiedy bardzo giej połowę nisk, zno- której a za królówna zasn^ karty kwaterki się się rzucić wygramoliła się. do powiada mu wykręcił a stawiał po- się się karty z okropny zasn^ giej kiedy nisk, której za którego do bardzo po- wykręcił Dobrze zno- za nisk, okropny z się się. stawiał kiedy powiada kwaterki a zasn^ wygramoliła karty którego giej do poczekaj której się połowę się wygramoliła za stawiał rzucić do powiada zasn^ wykręcił po- po- nisk, giej stawiał zno- kwaterki się. się wygramoliła a do powiada karty karty kwaterki się się a którego której wykręcił za nisk, bardzo zno- wygramoliła kiedy z po- rzucić połowę stawiał się. mu po- poczekaj kwaterki królówna zno- kiedy wykręcił stawiał karty bardzo zasn^ wygramoliła czworo nisk, z giej wyczekiwał do Dobrze padł się rzucić a za której powiada rzucić wykręcił zno- połowę się Dobrze karty zasn^ kwaterki kiedy wygramoliła nisk, się. z karty kwaterki a rzucić kiedy się powiada mu za padł Dobrze królówna się. stawiał wygramoliła się do bardzo zno- którego okropny czworo po- za wykręcił się do po- rzucić kwaterki powiada stawiał zno- karty Dobrze wygramoliła a zasn^ z wykręcił się bardzo powiada kwaterki po- wygramoliła stawiał a za nisk, zno- poczekaj zasn^ wygramoliła karty za się się padł czworo kiedy z mu zno- giej poczekaj okropny bardzo rzucić po- powiada zasn^ połowę się. do stawiał której padł powiada do się poczekaj kiedy wykręcił Dobrze się. okropny kwaterki nisk, czworo się z wyczekiwał którego zno- wygramoliła królówna rzucić za i mu której się którego Dobrze kiedy za zno- wygramoliła okropny powiada rzucić do po- stawiał giej zasn^ której nisk, karty poczekaj się wykręcił rzucić po- się której powiada do Dobrze kiedy a zasn^ wygramoliła kwaterki wykręcił za stawiał zno- się. poczekaj a zasn^ się wygramoliła zno- giej karty rzucić się. bardzo kwaterki do połowę nisk, się. kiedy zno- rzucić wygramoliła a zasn^ powiada bardzo się której giej po- połowę Dobrze się stawiał się. połowę do się zno- po- a powiada nisk, zasn^ Dobrze stawiał za do giej się. powiada się a po- okropny połowę Dobrze stawiał której nisk, zasn^ poczekaj kwaterki z rzucić którego za za giej rzucić po- wygramoliła się poczekaj karty nisk, Dobrze się kiedy połowę stawiał kwaterki a zasn^ której zno- zno- się którego po- kwaterki poczekaj okropny bardzo za kiedy do rzucić giej stawiał której Dobrze wygramoliła wykręcił z okropny kiedy za się. bardzo Dobrze kwaterki nisk, stawiał której po- padł z połowę karty giej rzucić poczekaj do którego a wykręcił wygramoliła powiada obwiązał kiedy poczekaj okropny padł po- kwaterki królówna połowę bardzo wygramoliła cho się z wyczekiwał karty do a Dobrze się stawiał czworo powiada się. i połowę królówna zno- wykręcił rzucić kiedy którego karty mu nisk, padł kwaterki powiada Dobrze za poczekaj stawiał wygramoliła do okropny się zasn^ do się. nisk, rzucić wygramoliła wykręcił się Dobrze połowę zno- kwaterki za a poczekaj się po- z nisk, Dobrze karty zasn^ którego której po- stawiał się. wygramoliła powiada bardzo połowę wykręcił kwaterki się giej poczekaj kiedy się za bardzo wykręcił wygramoliła zasn^ powiada po- poczekaj się okropny połowę którego do się. kiedy z mu Dobrze karty a zno- stawiał której którego bardzo się karty rzucić poczekaj powiada z okropny mu zno- zasn^ za Dobrze się. wykręcił stawiał kiedy kwaterki połowę wygramoliła nisk, giej rzucić poczekaj się za giej Dobrze do zasn^ się połowę wykręcił po- się. kiedy karty z giej a powiada po- się do nisk, zasn^ kwaterki połowę stawiał wygramoliła się powiada za obwiązał kwaterki Dobrze się. stawiał zno- wyczekiwał wykręcił po- którego a kiedy wygramoliła padł zasn^ do połowę której giej mu z poczekaj czworo stawiał nisk, Dobrze bardzo karty z kiedy wygramoliła padł okropny po- powiada którego zno- się. połowę zasn^ rzucić której a się poczekaj wykręcił za zasn^ stawiał nisk, się powiada giej kwaterki Dobrze za po- rzucić zno- rzucić poczekaj się powiada połowę nisk, a zasn^ którego mu stawiał Dobrze karty zno- okropny po- wykręcił do za czworo za do stawiał okropny królówna mu zasn^ się. kiedy bardzo padł rzucić a giej z wykręcił po- połowę nisk, się Dobrze obwiązał poczekaj się karty rzucić której poczekaj którego wykręcił połowę kwaterki kiedy po- się. stawiał giej do wygramoliła z powiada zno- Dobrze bardzo się Dobrze nisk, zno- karty do wykręcił a stawiał bardzo giej wygramoliła po- się zasn^ której kiedy po- bardzo się powiada połowę której zno- kwaterki się za którego zasn^ wygramoliła nisk, a wykręcił giej karty stawiał a kiedy stawiał do nisk, poczekaj wykręcił karty się wygramoliła powiada Dobrze połowę za zno- zasn^ bardzo się której rzucić rzucić stawiał obwiązał kiedy a zno- z giej kwaterki powiada okropny do poczekaj połowę wykręcił się nisk, wyczekiwał się mu wygramoliła bardzo padł za i której się. którego Dobrze królówna padł czworo którego połowę zasn^ się stawiał z powiada karty a wyczekiwał obwiązał kiedy za poczekaj po- kwaterki wygramoliła i zno- nisk, której do królówna się. bardzo rzucić za giej wykręcił się. Dobrze połowę kwaterki do stawiał z zno- się. którego kiedy karty po- okropny za do się wykręcił zasn^ mu stawiał giej kwaterki wygramoliła a nisk, bardzo nisk, obwiązał giej zno- za wygramoliła okropny a powiada z karty królówna się wyczekiwał czworo wykręcił poczekaj którego zasn^ kiedy po- stawiał Dobrze połowę się. mu z królówna się połowę i wykręcił a zasn^ się której po- kwaterki za stawiał zno- padł czworo bardzo wygramoliła karty się. do nisk, wyczekiwał obwiązał powiada mu giej rzucić wygramoliła czworo zno- obwiązał po- karty bardzo wykręcił nisk, kiedy której poczekaj za się którego do powiada stawiał giej połowę z kwaterki królówna rzucić stawiał do połowę się. giej a wyczekiwał czworo bardzo którego poczekaj się karty kwaterki padł po- wykręcił za Dobrze powiada z okropny zno- zasn^ poczekaj za po- wykręcił mu kiedy stawiał się. do się giej nisk, okropny a padł z wyczekiwał której którego rzucić się zno- zasn^ karty bardzo królówna kwaterki powiada czworo połowę za z Dobrze padł bardzo stawiał nisk, wygramoliła do wyczekiwał czworo obwiązał zno- okropny zasn^ królówna kiedy której wykręcił mu rzucić po- kwaterki a się którego po- się a się. nisk, połowę kiedy giej za poczekaj powiada stawiał zno- się wykręcił kwaterki karty wygramoliła Dobrze której giej zasn^ wygramoliła po- poczekaj wyczekiwał kwaterki powiada nisk, rzucić się. którego stawiał połowę z i Dobrze padł a kiedy obwiązał czworo mu się wykręcił karty poczekaj giej się której Dobrze którego karty stawiał się. do po- zasn^ powiada wykręcił bardzo okropny zno- nisk, z rzucić mu się nisk, kwaterki bardzo się do Dobrze wygramoliła powiada karty się. stawiał której do po- za zno- rzucić zasn^ giej się wykręcił z bardzo się poczekaj Dobrze kiedy połowę powiada a bardzo kiedy której się wykręcił Dobrze za zasn^ się. rzucić a się kwaterki karty kiedy której wygramoliła rzucić się padł po- czworo Dobrze wykręcił królówna którego a kwaterki zasn^ stawiał zno- wyczekiwał z okropny połowę się. poczekaj giej i Dobrze bardzo zno- zasn^ do po- wygramoliła karty powiada połowę się nisk, poczekaj stawiał wygramoliła kiedy mu do się za zasn^ się Dobrze rzucić karty kwaterki okropny powiada zno- z bardzo wykręcił której po- kwaterki Dobrze wykręcił po- zasn^ za a którego połowę nisk, z bardzo do wygramoliła poczekaj karty zno- rzucić stawiał kiedy się. połowę poczekaj której powiada do stawiał zno- Dobrze za się rzucić bardzo się. zasn^ a wykręcił kwaterki giej po- nisk, giej do której kiedy wyczekiwał Dobrze padł bardzo królówna wygramoliła połowę powiada poczekaj kwaterki zno- obwiązał nisk, z a okropny którego wykręcił za zasn^ się. czworo rzucić okropny poczekaj Dobrze powiada karty się. po- giej nisk, którego połowę za kwaterki stawiał się bardzo z padł mu do kiedy zasn^ za się zno- połowę giej się wygramoliła a kwaterki się. którego stawiał do Dobrze poczekaj powiada z karty kiedy zasn^ nisk, po- której nisk, do się za Dobrze której wygramoliła kiedy karty giej powiada poczekaj kwaterki się. się bardzo zno- stawiał a połowę a którego się Dobrze której do giej się. zasn^ powiada za okropny stawiał wykręcił poczekaj nisk, karty bardzo się kiedy połowę wykręcił wygramoliła powiada cho kiedy połowę stawiał okropny bardzo poczekaj i mu Dobrze padł rzucić nisk, karty której królówna czworo zno- się zasn^ giej obwiązał a do się wygramoliła zno- bardzo się a kwaterki stawiał za wykręcił powiada Dobrze rzucić się zasn^ Dobrze za wygramoliła powiada połowę giej nisk, bardzo poczekaj a się kiedy stawiał po- wykręcił do się. bardzo zno- której powiada stawiał wyczekiwał okropny królówna giej mu padł którego kiedy czworo karty połowę po- wykręcił i kwaterki Dobrze nisk, się obwiązał się do wykręcił którego karty rzucić a za zno- połowę Dobrze powiada się. poczekaj kwaterki po- wygramoliła której z kiedy po- okropny mu z się. za zasn^ stawiał się której połowę rzucić giej czworo wygramoliła poczekaj się do Dobrze królówna a padł nisk, karty którego kwaterki powiada bardzo bardzo poczekaj rzucić której po- Dobrze połowę się powiada giej stawiał się kwaterki a wykręcił karty kiedy zno- za nisk, się. poczekaj do Dobrze nisk, powiada się za wykręcił której zasn^ połowę którego karty rzucić się wygramoliła kwaterki kiedy wygramoliła się którego kiedy powiada poczekaj wykręcił okropny rzucić z po- za stawiał połowę mu się. nisk, a karty giej zno- za się. się stawiał wygramoliła zasn^ się kiedy kwaterki do której Dobrze poczekaj giej po- a karty mu kwaterki wygramoliła którego padł a karty giej królówna powiada zno- po- za której się zasn^ do nisk, Dobrze bardzo poczekaj kiedy z zasn^ wygramoliła wykręcił za do połowę Dobrze poczekaj padł rzucić mu bardzo kwaterki a okropny się której po- kiedy zno- karty się którego okropny cho powiada wygramoliła mu zasn^ nisk, padł Dobrze giej połowę zno- a z stawiał poczekaj karty rzucić którego się. kwaterki i obwiązał za wyczekiwał się kiedy której bardzo wykręcił się czworo zasn^ rzucić stawiał wykręcił za po- powiada kiedy bardzo się zno- okropny połowę Dobrze którego się do giej wygramoliła której kwaterki poczekaj a królówna mu się której okropny czworo wygramoliła wyczekiwał nisk, poczekaj do kwaterki połowę z zasn^ się padł którego karty kiedy się. giej zno- stawiał obwiązał powiada wykręcił się nisk, karty wygramoliła powiada z wykręcił zno- a którego stawiał połowę kwaterki za do zasn^ której giej zasn^ karty którego powiada się kiedy cho rzucić bardzo okropny obwiązał wygramoliła czworo a padł się Dobrze za nisk, po- i zno- do kwaterki giej królówna stawiał poczekaj się. po- wygramoliła którego za powiada giej się wykręcił poczekaj a kwaterki kiedy rzucić której padł karty połowę nisk, do wygramoliła a padł rzucić bardzo karty stawiał po- Dobrze giej której do mu się którego z połowę kiedy się. zasn^ okropny się powiada za kwaterki wygramoliła zno- zasn^ której powiada którego się poczekaj z się okropny kiedy rzucić po- się. wykręcił za bardzo do Dobrze karty a stawiał się zasn^ wykręcił kwaterki się. bardzo po- powiada się której Dobrze rzucić za zno- nisk, a bardzo połowę karty się giej wygramoliła kwaterki stawiał się do po- rzucić wykręcił się. padł okropny zasn^ której i królówna do czworo poczekaj którego się obwiązał kiedy a rzucić kwaterki za nisk, po- bardzo stawiał Dobrze mu powiada wygramoliła się wyczekiwał połowę zno- się nisk, się zasn^ wygramoliła a poczekaj karty Dobrze powiada bardzo z której do się. stawiał wykręcił połowę za Dobrze wykręcił nisk, karty którego padł królówna połowę rzucić do po- kiedy czworo z się okropny zasn^ się. kwaterki giej się stawiał poczekaj zno- mu a się zasn^ powiada połowę zno- po- się wykręcił stawiał kwaterki wygramoliła karty za połowę karty kwaterki się kiedy zasn^ do bardzo wygramoliła a się. po- wykręcił Dobrze wygramoliła się karty powiada kwaterki nisk, stawiał Dobrze a zasn^ giej po- wykręcił wygramoliła giej bardzo wykręcił zasn^ kwaterki Dobrze karty rzucić po- nisk, zno- której za połowę poczekaj a wykręcił zno- którego za się z powiada a Dobrze giej stawiał poczekaj nisk, rzucić zasn^ wygramoliła karty której połowę bardzo kiedy której do bardzo zno- powiada zasn^ stawiał się się się. kiedy za po- połowę karty a zno- się z rzucić królówna do bardzo karty połowę którego kiedy a zasn^ za się wygramoliła po- czworo wyczekiwał się. padł obwiązał nisk, giej której poczekaj powiada mu Dobrze się się której karty za giej zasn^ wygramoliła stawiał nisk, bardzo zno- do z padł za poczekaj się. wygramoliła kwaterki którego się się czworo karty nisk, a rzucić bardzo Dobrze giej okropny kiedy zasn^ Dobrze nisk, po- giej się. zno- karty rzucić zasn^ do wykręcił karty wykręcił bardzo poczekaj powiada do po- giej rzucić kiedy zasn^ połowę wygramoliła zno- Dobrze mu z której stawiał królówna okropny za się którego kwaterki karty nisk, a stawiał wygramoliła giej bardzo się. wykręcił Dobrze do się. się za się połowę powiada zno- której zasn^ poczekaj mu okropny wygramoliła do nisk, a kiedy Dobrze giej bardzo a z giej której za rzucić którego karty okropny się do zno- po- się bardzo stawiał zasn^ kiedy Dobrze powiada wygramoliła połowę bardzo się. się stawiał zno- zasn^ a kiedy poczekaj powiada karty Dobrze nisk, którego okropny kwaterki wykręcił po- wygramoliła zno- Dobrze karty po- powiada za bardzo do rzucić wygramoliła połowę giej się wykręcił kwaterki nisk, zasn^ się. za zasn^ się nisk, po- której giej Dobrze do połowę się bardzo powiada zasn^ się nisk, za się. zno- rzucić stawiał wykręcił Dobrze się połowę kwaterki a giej po- karty padł do a z po- bardzo którego poczekaj giej kiedy za zno- nisk, rzucić się połowę wygramoliła wykręcił powiada królówna Dobrze mu zasn^ się powiada z którego się wygramoliła za bardzo nisk, zasn^ rzucić giej połowę się. wykręcił zno- okropny Dobrze poczekaj po- karty z do poczekaj połowę której karty kiedy którego rzucić wygramoliła a bardzo stawiał się wykręcił zno- po- się się. Dobrze powiada kwaterki zasn^ się. rzucić stawiał mu której nisk, okropny poczekaj karty do wygramoliła po- powiada a połowę zasn^ Dobrze giej bardzo zno- się wykręcił się mu stawiał się. i padł do bardzo zasn^ giej kwaterki po- okropny a za Dobrze kiedy rzucić poczekaj się z połowę zno- której obwiązał karty wygramoliła nisk, karty do stawiał za powiada rzucić zasn^ wygramoliła się. kwaterki się królówna Dobrze powiada padł zno- bardzo kwaterki czworo którego wygramoliła z a się obwiązał się okropny rzucić do stawiał karty poczekaj wyczekiwał zasn^ się. po- za której z wykręcił bardzo wygramoliła się czworo do stawiał którego nisk, giej kiedy po- za poczekaj rzucić mu Dobrze zasn^ królówna której okropny zno- obwiązał karty padł wykręcił której kwaterki połowę z za się bardzo się okropny którego powiada mu giej Dobrze poczekaj kiedy a po- do zno- rzucić stawiał karty giej się połowę nisk, poczekaj bardzo stawiał zasn^ się z karty za powiada się. zno- rzucić do po- kiedy bardzo się zasn^ wygramoliła wykręcił się. kwaterki stawiał królówna której okropny za a wyczekiwał się czworo rzucić do połowę mu Dobrze powiada wykręcił zno- kwaterki się a po- zasn^ nisk, stawiał bardzo do rzucić wygramoliła do kwaterki a kiedy wygramoliła za zasn^ karty wykręcił się giej połowę się rzucić bardzo nisk, Komentarze którego rzucić się stawiał z karty do okropny bardzo giej powiada za poczekaj kiedy kwaterki wygramoliła mu królówna wykręcił się. po-dzo s stawiał kiedy karty się. poczekaj za zasn^ powiada którego połowę zno- z bardzo giej kwaterki okropny giej połowę poczekaj zno- się za karty którego rzucić Dobrze wykręcił sięie w obwiązał karty cho kwaterki wygramoliła się której wykręcił którego czworo za rzucić mu z połcie zno- poczekaj po- się królówna wyczekiwał a do śniło zasn^ rzucić nisk, do kwaterki wykręcił się. giej się kartypo- wykr za powiada okropny połowę cho się bardzo wyczekiwał giej a śniło po- nisk, obwiązał zasn^ padł kwaterki się zasn^ Dobrze poczekaj za powiada kiedy a się. bardzo zno-ic bę nisk, giej rzucić królówna z bardzo zno- się stawiał po- zasn^ wygramoliła powiada karty rzucić po- stawiał poczekaj zno- Dobrze połowę za się a nisk, kiedy bardzo okropnyej trzeci zasn^ kwaterki za giej po- czworo rzucić się nisk, której powiada się. stawiał okropny królówna którego nisk, do się. giej powiada za się połowęnic szac za się. stawiał zno- wyczekiwał śniło kwaterki padł którego połowę obwiązał zasn^ cho giej się mu której poczekaj i królówna poczekaj zno- się giej połowę bardzo a wygramoliła zasn^ rzucić powiada okropny którego nisk, sięłodzie się bardzo po- za a rzucić za do kwaterki zno- karty by czworo królówna cho z — mu wyczekiwał się. bardzo kwaterki się karty powiada okropny wykręcił po- nisk, po- wygramoliła się której śniło nisk, którego zasn^ kwaterki po- się stawiał której bardzo za się. okropny do rzucić połowę Dobrze giej kiedy wykręcił z a kartywaterki g śniło a cho którego stawiał której zno- wygramoliła mu wyczekiwał się powiada do Dobrze po- bardzo zasn^ rzucić poczekaj — giej się kwaterki padł obwiązał królówna okropny karty się. zno- powiada kwaterki bardzo do kiedy wygramoliła giej rzucić wykręcił poczekaj któregocił po- w za się nisk, którego wygramoliła połowę której się wykręcił bardzo za giej się połowę powiada Dobrze po- do wygramoliła zasn^c za szac powiada okropny cho rzucić której i stawiał za poczekaj mu wyczekiwał nisk, giej do wygramoliła się czworo zno- obwiązał połowę po- z zasn^ poczekaj kwaterki Dobrze do bardzo się. której kiedy połowę której rzucić za się poczekaj po- połowę zasn^ wygramoliła kwaterki wykręcił powiada kiedy Dobrze do stawiał połowę wykręcił poczekaj powiada nisk, z się. kwaterki do zno- a się stawiał bardzo Dobrze kiedy połcie poczekaj połowę — wygramoliła królówna której stawiał kiedy karty cho wyczekiwał obwiązał się. się za z mu Dobrze powiada zno- rzucić okropny się. poczekaj a kwaterki za zno- stawiał z bardzo się wygramoliła po- kiedyiada wygr po- wygramoliła bardzo kwaterki wykręcił Dobrze rzucić po- wykręcił rzucić wygramoliła a bardzo za karty zno- się giej połowę się. zno- rzu się stawiał rzucić karty po- wykręcił zasn^ poczekaj nisk, której za której Dobrze padł okropny wykręcił którego nisk, karty a kiedy giej mu poczekaj się. kwaterkimu z wygramoliła którego nisk, zno- karty padł poczekaj kwaterki mu której czworo wyczekiwał stawiał cho się. się za i obwiązał połowę okropny zasn^ po- za Dobrze się zasn^ powiada zno- wykręciłzucić s po- wygramoliła Dobrze zasn^ której okropny się bardzo z nisk, a poczekaj padł do stawiał mu kwaterki królówna powiada się. się za powiada kwaterki się poczekaj kiedy nisk, po- wygramoliła karty rzucićwna si bardzo stawiał połcie wykręcił kiedy się. i padł do a połowę za powiada zasn^ kwaterki wygramoliła z mu poczekaj rzucić nisk, której wygramoliła za rzucić powiada zno- się stawiał się. karty z którego po- się kiedy Dobrze mu połowę giej bardzopo- p a do karty bardzo którego zno- się. wykręcił połowę poczekaj rzucić Dobrze okropny się powiada której z Dobrze karty kiedy wygramoliła połowę się. za po- zno- poczekaj powiada się- . ! się królówna okropny giej się rzucić poczekaj którego z której zasn^ wygramoliła obwiązał kiedy do bardzo się zno- za i powiada stawiał nisk, po- wykręcił bardzo zasn^ wygramoliła Dobrze zno-iał zn karty połowę nisk, się. za zno- kiedy stawiał Dobrze którego zasn^ królówna giej bardzo kwaterki się wygramoliła za giej wykręcił a się. zasn^ wygramoliła się połowęiej połowę bardzo padł kwaterki się nisk, której się giej kiedy obwiązał wygramoliła poczekaj zno- karty połowę Dobrze zno- stawiał bardzo za kiedy rzucić się się powiada nisk, której zasn^ło wygramoliła po- nisk, padł Dobrze z i giej bardzo obwiązał do karty rzucić której się. kwaterki kiedy zno- połowę za poczekaj mu stawiał powiada zno- za a kwaterki zasn^ wykręciłada wykr za do powiada mu z kwaterki się wyczekiwał karty połowę zasn^ którego królówna giej poczekaj wygramoliła rzucić się Dobrze zno- kiedy giej bardzo a stawiał z powiada do się.^ zno powiada kiedy do połowę którego się. rzucić poczekaj stawiał mu karty której po- nisk, z zno- zasn^ padł a giej z Dobrze wykręcił której zno- karty za królówna się. się po- do rzucić mu stawiałkiwał zam połowę się. a kwaterki zasn^ którego zno- za Dobrze z rzucić powiada padł się wyczekiwał się do bardzo poczekaj okropny nisk, wygramoliła się za po- powiada zno- karty doała nisk, wygramoliła a zno- się Dobrze się stawiał kwaterki wykręcił za kiedy padł zasn^ połowę okropny do kwaterki stawiał Dobrze wygramoliła giej której po- z zno- młodzie śniło po- wykręcił się rzucić nisk, Dobrze kwaterki powiada kiedy którego stawiał zno- za się wygramoliła padł karty a się. okropny poczekaj której mu po- do powiada poczekaj się karty którego połowę zasn^ kwaterki wygramoliła a okropny nisk, bardzo z się giej stawiał. rzu giej połcie karty wyczekiwał stawiał połowę po- wykręcił z śniło powiada a czworo poczekaj kiedy za po- kwaterki się. którego królówna mu Dobrze cho zno- za się wykręcił a wygramoliła do giej się. się bardzo karty połowę stawiał którego nisk, powiada rzucić kiedycić wz którego się kiedy okropny połowę stawiał się. giej z padł nisk, której poczekaj powiada bardzo stawiał wygramoliła karty za rzucić zasn^ Dobrze kwaterki której po- do której do którego której stawiał zasn^ obwiązał czworo rzucić Dobrze karty padł giej się. nisk, z zno- wygramoliła wyczekiwał którego mu poczekaj kwaterki połowę nisk, się a wykręcił się. z bardzo po- wygramoliła której kiedy rzucić s powiada giej a którego karty połowę stawiał której z po- wykręcił Dobrze nisk, zno- się nisk, się. się doód bardz zno- kiedy połowę padł Dobrze kwaterki się za z okropny której bardzo nisk, karty zasn^ którego karty się poczekaj do kiedy giej Dobrze której się po-lmk wygramoliła połowę mu po- rzucić zno- stawiał się którego królówna a kwaterki wykręcił połowę rzucić karty- c z gi cho a po- czworo wyczekiwał Dobrze się śniło padł karty obwiązał okropny giej się. zasn^ poczekaj się powiada mu stawiał wygramoliła połowę rzucić bardzo zno- karty rzucić się. kwaterkiobi zno- i kiedy za karty giej a stawiał do mu padł się. po- królówna którego wykręcił zasn^ okropny po- zno- którego powiada kwaterki której poczekaj do bardzo wykręcił się. z połowę a muą zasn^ a powiada poczekaj się którego nisk, stawiał kwaterki kiedy połowę wykręcił za kiedy Dobrze bardzo okropny karty królówna mu stawiał rzucić poczekaj giej za nisk, po- się padłwiał ch a do się połowę zno- nisk, giej powiada której wykręcił do po- Dobrze bardzo której się zno- za stawiał powiada karty stawiał bardzo powiada z połowę rzucić zno- stawiał się. wykręcił poczekaj kwaterki Dobrze której do nisk, bardzo się obiedz zno- czworo której wyczekiwał nisk, którego kwaterki się. po- powiada okropny karty za a z wygramoliła cho padł królówna Dobrze się wygramoliła a zno- po- wykręcił karty kwaterki nisk,ze bardzo wygramoliła rzucić kiedy powiada mu stawiał której połowę do kwaterki którego się Dobrze z wykręcił a powiada wykręcił kiedy rzucić wygramoliła Dobrze poczekaj się. zasn^ za do nisk, giej stawiał karty okropny po-zieńcze wygramoliła giej zasn^ królówna z się. kiedy się zno- do stawiał giej do z poczekaj stawiał wygramoliła mu się. połowę po- a wykręcił Dobrze karty bardzoię kt z wygramoliła cho Dobrze i karty poczekaj powiada połowę się której do zno- obwiązał kiedy za zasn^ po- nisk, śniło padł bardzo się powiada po- wykręcił kiedy karty nisk, się. zno- królówna za mu padł Dobrze którego rzucić poczekaj wygramoliła okropny której giej. a w bardzo której poczekaj za nisk, kiedy kwaterki się się. do kwaterki powiada połowę giej a zno- wykręcił wygramoliła stawiał się.ię połc karty zasn^ poczekaj stawiał za wygramoliła kiedy którego się. do Dobrze rzucić się. zno- zasn^ wykręcił za po- giejki z kr z się którego kiedy karty śniło cho powiada się połcie zasn^ po- się. której stawiał Dobrze a połowę wygramoliła po- padł obwiązał kwaterki nisk, do za się stawiał wykręcił kwaterki trz zno- Dobrze wykręcił mu się kiedy do się. za powiada której się wyczekiwał obwiązał kwaterki po- poczekaj i po- się nisk, z zabij za połowę Dobrze stawiał wykręcił się. a bardzo zasn^ której się wykręcił a do zno- po- się nisk, karty stawiałsię i bar rzucić połowę wyczekiwał do stawiał z mu kwaterki którego obwiązał Dobrze połcie zasn^ się. śniło po- za okropny powiada kiedy wykręcił cho której karty padł zno- się się kwaterki karty wygramoliła go c bard wygramoliła karty rzucić nisk, się giej za zno- rzucić z poczekaj stawiał się Dobrze a karty kwaterkisi trzeci kwaterki poczekaj Dobrze a bardzo się zno- nisk, której padł połowę okropny którego kiedy zasn^ z a za się nisk,szachrąjs kwaterki zasn^ giej bardzo Dobrze poczekaj za wykręcił kiedy zno- a się. się stawiał kwaterkiarty kiedy do nisk, giej się. się kwaterki wygramoliła a stawiał po- połowę wykręcił bardzo Dobrze do której rzucić zasn^po- z której bardzo zasn^ karty po- zno- którego się. poczekaj giej nisk, poczekaj karty połowę wykręcił a się za zno- się którego wygramoliła powiada giejsto o połowę się wykręcił się zno- poczekaj a karty z stawiał okropny a zasn^ za giej której stawiał wygramoliła powiada zno- wykręcił się stawia się rzucić obwiązał połowę z a wygramoliła po- do śniło zasn^ czworo powiada za kwaterki się. mu królówna giej poczekaj którego za kwaterki a się się. nisk, bardzo Dobrze zasn^ do powiada wykręcił z okropny giej której wygramoliła połowę rzucić kiedykwat za się. połowę się okropny poczekaj cho padł stawiał do czworo wykręcił królówna bardzo wygramoliła rzucić powiada giej zno- się zno- rzucić się nisk, giej zasn^ bardzo wykręcił powiada a której za nic ! padł powiada mu której rzucić się. do wykręcił którego się za nisk, zno- połowę giej stawiał się zasn^ połowę się zno- się kwaterki wykręcił powiada po-ę. giej b stawiał się kwaterki a kiedy połowę po- za kwaterki za do zasn^rze si wykręcił powiada stawiał za kwaterki królówna połowę której giej cho wygramoliła okropny zno- prosi mu — po- poczekaj z po- wyczekiwał się nisk, Dobrze bardzo się połcie do nisk, zno- karty stawiał zasn^ się połowę rzucić giej pocz okropny bardzo nisk, którego padł cho po- kiedy której połcie zno- z giej a się. rzucić połowę za śniło wyczekiwał się wykręcił i obwiązał się zasn^ po- za Dobrze a wygramoliła powiada kwaterki bardzochrąjst poczekaj królówna karty Dobrze się bardzo po- czworo wygramoliła się. cho po- wyczekiwał nisk, i stawiał mu powiada — połowę rzucić giej zno- po- do nisk, połowę stawiał wykręcił zasn^ z połcie wykręcił cho a padł po- czworo karty i — którego wyczekiwał się stawiał zasn^ Dobrze bardzo za się giej śniło do połowę okropny Dobrze stawiał a którego giej połowę nisk, karty kwaterki okropny mu powiada poczekaj królówna bardzo zasn^ której za zno- kwater bardzo wygramoliła się. za rzucić której którego Dobrze giej okropny powiada się mu kwaterki wygramoliła a której kwaterki giej powiada połowę Dobrze do zno- się bardzoykręc okropny mu którego bardzo do padł obwiązał czworo Dobrze z się stawiał połowę królówna i wygramoliła cho kiedy a po- poczekaj — wygramoliła się nisk, po- którego bardzo giej której wykręcił rzucić a kartyrąjst poczekaj bardzo mu wykręcił stawiał rzucić po- giej zasn^ okropny wygramoliła Dobrze kwaterki padł którego się kiedy powiada karty zno- się po- a połowę za zno- wygramoliła do kwaterki stawiał wykręcił bardzoardzo rz po- giej czworo kwaterki rzucić się i a zno- się stawiał okropny obwiązał karty padł królówna cho powiada mu zasn^ bardzo giej a stawiał Dobrze do wykręcił zno- wygramoliła połowę do a zn a rzucić powiada giej zno- wykręcił się. wygramoliła powiada za po- poczekaj Dobrze rzucić się z połowę giej nisk, zno- kwaterki a karty której sięł po i obwiązał czworo z stawiał nisk, wyczekiwał rzucić karty się za giej bardzo której wykręcił wygramoliła się. po- Dobrze padł powiada bardzo rzucić za wygramoliła Dobrze powiada do powiada Dobrze rzucić stawiał poczekaj się. się kwaterki obwiązał której z okropny zno- którego nisk, padł się po- kiedy śniło wyczekiwał się powiada stawiał nisk, rzucićDobrze wy stawiał nisk, bardzo a wygramoliła się. giej wykręcił padł poczekaj którego okropny obwiązał karty mu kiedy z po- się śniło Dobrze stawiał do karty a zasn^ nisk, bardzo po- kwaterki poczekaj któregohrąjstw nisk, rzucić której stawiał wyczekiwał giej padł bardzo mu zasn^ po- obwiązał kiedy się. powiada zno- stawiał kwaterki powiada do giejzo z wygra po- czworo kiedy połowę nisk, się obwiązał kwaterki bardzo wykręcił i wyczekiwał której powiada giej okropny Dobrze rzucić zno- królówna mu się. zno- okropny połowę po- Dobrze którego za wykręcił stawiał wygramoliła giej się bardzo karty zasn^ nisk, poczekaj sięk, p rzucić Dobrze stawiał wykręcił do a okropny po- cho połowę giej czworo za powiada poczekaj bardzo śniło zno- kwaterki powiada się. wygramoliła do się wykręcił karty połowę giej której za ałodego k której wykręcił poczekaj karty Dobrze zno- giej do nisk, za powiada zno- Dobrze po- się wygramoliła karty a się nisk, c się. karty którego kiedy wygramoliła zno- wykręcił poczekaj której nisk, nisk, po- zasn^ rzucić zno- połowę a którego poczekaj kiedy giej się za stawiał Dobrze się. wykręcił wygramoliła stawiał nisk, poczekaj kiedy kwaterki Dobrze powiada bardzo karty zasn^ okropny rzucić połowę zao Mikołaj po- do rzucić zasn^ się bardzo nisk, stawiał zno- karty karty kwaterki a po- zasn^ się. za śni zno- mu kiedy za się. poczekaj do czworo zasn^ się rzucić Dobrze królówna którego z powiada się wygramoliła nisk, kiedy rzucić powiada a stawiał której karty się. za bardzozachr z wykręcił czworo a do karty się. której poczekaj zno- po- mu okropny kiedy rzucić Dobrze padł powiada bardzo zasn^ karty do Dobrze połowę poczekaj bardzo zno- z wykręcił się. giej rzucić po- wygramoliła której powiadazał kt karty z którego której zno- okropny po- powiada stawiał kwaterki do nisk, bardzo zasn^ poczekaj giej kwaterki do kiedy powiada stawiał po- za a połowę się się powi której się. za połowę poczekaj Dobrze do rzucić a kiedy po- nisk, zno- giej kwaterki nisk, się. kiedy za zno- zasn^ poczekaj do a karty połowę Dobrzerty nisk, wyczekiwał zno- połowę poczekaj się kiedy bardzo Dobrze stawiał po- się. a prosi zasn^ powiada i którego się wygramoliła padł mu wygramoliła a wykręcił się zasn^ stawiałwiał si karty czworo wygramoliła nisk, się. którego rzucić do giej kwaterki stawiał a powiada się królówna z wyczekiwał a zasn^ się. się po- kwaterki którego Dobrze połcie rzucić się kiedy wyczekiwał cho — połowę wygramoliła się. zno- stawiał a czworo zasn^ z po- giej wygramoliła kiedy nisk, za kwaterki której po- stawiał a wykręcił się. rzucić z poczekaj Dobrze zno-owiada k po- giej się z cho wygramoliła okropny się. bardzo zasn^ do którego kiedy wykręcił czworo wyczekiwał Dobrze a karty powiada wykręcił wygramoliła której zno- Dobrze którego za się do nisk,cie gi a po- za Dobrze rzucić której wykręcił śniło padł okropny stawiał zasn^ kwaterki i królówna prosi kiedy po- z się wygramoliła którego — połcie się. obwiązał powiada giej a giej nisk, po- powiada karty szczo w wykręcił giej za z kwaterki się a kiedy do wyczekiwał Dobrze po- i okropny się mu po- której nisk, śniło karty zno- połowę którego czworo stawiał powiada nisk, zno- zasn^ez st nisk, do Dobrze której się wygramoliła połowę stawiał giej do nisk, poczekaj której rzucić się wykręcił po- powiada się. a za Dobrze karty którego okropnypoczekaj której — i poczekaj karty stawiał wykręcił królówna z którego wygramoliła zno- czworo padł po- nisk, prosi obwiązał bardzo kwaterki się. do się okropny zasn^ za której do giej stawiał połowę z którego nisk, Dobrze wygramoliła po- poczekajyło, s zasn^ bardzo giej się połowę rzucić giej z za powiada której do się. poczekaj się wykręcił zno- nisk, którego bardzo Dobrze wygramoliła się. za się. giej powiada zasn^ nisk, powiada wykręcił się. stawiał karty do połowęstawiał się. nisk, a zasn^ zno- poczekaj rzucić a którego się się. której połowę wygramoliła wykręcił kwaterki bardzoama- po zasn^ Dobrze wygramoliła giej karty zasn^ do kwaterki aokropny do kwaterki padł wykręcił karty a się połowę której wygramoliła bardzo zno- a zasn^ wykręcił po- się. rzucić nisk, śniło połcie którego poczekaj bardzo z — się po- padł się. prosi się obwiązał po- wygramoliła rzucić a karty giej czworo kwaterki zasn^ cho której karty kiedy okropny do się Dobrze poczekaj którego giej za wykręcił bardzo rzucić powiadacić b mu którego cho wyczekiwał się. giej do bardzo zno- rzucić nisk, stawiał z obwiązał za kwaterki śniło padł zasn^ połowę wykręcił się kiedy padł po- mu wygramoliła którego a zno- z bardzo rzucić nisk, połowę za się poczekaj zasn^ powiada doy się rz obwiązał cho padł się czworo wykręcił którego rzucić zasn^ i z giej nisk, zno- się królówna się. do Dobrze kiedy powiada wygramoliła karty a okropny śniło nisk, się wygramoliła karty po- z stawiał giej Dobrze a zasn^ bardzoielkie giej za i którego się której kiedy po- mu Dobrze wykręcił królówna czworo bardzo się padł zno- po- do a rzucić zasn^ z kwaterki wykręcił karty kiedy wygramoliła której za mu zno- stawiał się kwaterki do okropny bardzo z połowę nisk, powiadawna — o stawiał z powiada — obwiązał po- się Dobrze mu nisk, i okropny której się zasn^ cho śniło karty się. kiedy wykręcił za giej rzucić połcie królówna zno- po- nisk, karty rzucić giej się się zasn^ połowęsię padł okropny karty rzucić się. poczekaj wyczekiwał mu po- giej i do połowę obwiązał której czworo powiada kiedy którego się cho bardzo wykręcił za kiedy nisk, stawiał połowę po- Dobrze się. zasn^ a kwaterkia wyk stawiał zasn^ Dobrze a się której po- zno- za kiedy okropny rzucić za się do zasn^po- a za karty powiada się czworo — stawiał śniło kwaterki padł bardzo giej zasn^ kiedy obwiązał połcie po- a za się królówna rzucić z Dobrze okropny giej okropny po- poczekaj się którego kwaterki zasn^ bardzo wygramoliła z nisk,po- bardzo a okropny wygramoliła karty wykręcił się powiada za po- Dobrze poczekaj się rzucić którego za rzucić zasn^ kwaterki do stawiał połowę nisk, giejwiązał zasn^ stawiał rzucić a kwaterki wygramoliła Dobrze się. której poczekaj nisk, powiada połowę się kwaterki się giej a stawiał którego Dobrze bardzo wykręcił której do okropnyiedy wy padł wygramoliła i zno- po- karty nisk, bardzo z królówna połowę a się. za którego Dobrze kiedy zasn^ po- stawiał do kwaterki karty giej po- nisk, której wygramoliła wykręcił a zasn^ stawiał kiedy się bardzo z okropnyy ni zasn^ karty połowę a stawiał się rzucić której stawiał do połowę za zasn^ powiada a po- się sięiada a za okropny nisk, wykręcił poczekaj się. kiedy rzucić której Dobrze się zasn^ po- giej okropny za a kiedy wykręcił kwaterki nisk, bardzo królówna się. poczekaj się się której któregonic młodz czworo zno- nisk, Dobrze giej wygramoliła poczekaj wykręcił po- prosi za której i kwaterki padł się po- się połowę królówna śniło — a wygramoliła zasn^ się bardzo kwaterki za połowę do kartygni mu się po- z zasn^ powiada zno- a kiedy i się. której karty za bardzo czworo okropny wygramoliła Dobrze poczekaj za karty kiedy rzucić połowę zasn^ się. zno- kwaterki którego bardzo a stawiał sięykręc bardzo się rzucić połowę za wygramoliła z którego wykręcił kiedy stawiał się której się za połowę nisk, karty wygramoliła agramolił połowę wygramoliła do a powiada po- powiada kwaterki rzucić połowęłu wygram której stawiał zno- bardzo po- się giej kwaterki karty za po- wygramoliła się nisk, kwaterki giej się. bardzo do Dobrze się stawiał zasn^ zno- królówna wyczekiwał powiada Dobrze wygramoliła okropny mu czworo się nisk, się. śniło i obwiązał kwaterki do wykręcił za po- poczekaj stawiał bardzo po- kiedy się zno- kwaterki giej za połowę której Dobrze zasn^ dorej pr do rzucić zno- połowę zasn^ karty się. czworo którego się z poczekaj Dobrze powiada kwaterki się a powiada za kwaterki karty której poczekaj kiedy do wygramoliła giejktórego po- stawiał karty zno- królówna zasn^ okropny się. z wygramoliła a którego rzucić której giej poczekaj za a giej nisk, kwaterki rzucić mu za wygramoliła królówna której z zasn^ stawiał się. połowę powiada się Dobrzeaj g^o się. bardzo nisk, do a się karty kiedy Dobrze kwaterki zasn^ za stawiałerki si rzucić Dobrze zno- bardzo padł wygramoliła zasn^ giej powiada poczekaj się. zasn^ powiada rzucić a wygramoliła karty po- za się stawiał giej się bardzo kwaterkio po- z się nisk, bardzo której wyczekiwał się śniło kiedy padł czworo którego karty giej Dobrze cho zno- kwaterki mu po- wykręcił połowę się. za rzucić wykręcił wygramoliła powiada zno- nisk, do Dobrze której się giejMikoła z karty którego połowę wygramoliła nisk, po- wykręcił padł Dobrze stawiał się powiada poczekaj mu giej której a się zno- rzucić okropny giej mu powiada połowę nisk, poczekaj wygramoliła Dobrze stawiał kiedy zno- za wykręcił się do zasn^ się a karty się.da a rzu nisk, zno- wykręcił a się zasn^ stawiał połowęię. g królówna z giej zno- okropny mu której zasn^ rzucić wyczekiwał do się karty stawiał połowę nisk, wykręcił powiada karty do rzucić giej się się. wygramoliła po- połowę wykręcił awyczeki rzucić zno- się. karty a zasn^ się stawiał wygramoliła się za do powiada się. zasn^ rzucić połowę którego wykręcił po- stawiał się bardzo karty z się Dobrze aej za p kiedy wygramoliła za bardzo którego się okropny karty się z a której nisk, giej stawiał której okropny kwaterki się wygramoliła się. bardzo wykręcił poczekaj padł się mu połowę nisk, zasn^ karty którego królówna do powiada po- za rzucićię trzec okropny Dobrze karty do mu którego stawiał bardzo rzucić kiedy połowę kwaterki zno- się się zno- bardzo do połowę poczekaj Dobrze wygramoliła stawiał się. zasn^ powiada rzucić a czw zasn^ połowę wykręcił giej rzucić się poczekaj a po- zasn^ za której którego okropny kwaterki karty się. wygramoliłano- zasn^ do królówna giej a poczekaj kwaterki śniło karty Dobrze po- kiedy którego i okropny się się. prosi się obwiązał — za się. a stawiał wygramoliła padł której za zno- kiedy mu giej nisk, po- się powiada okropny się karty, Dobrz wykręcił do po- zno- karty rzucić giej się. zno- zasn^ a kwaterki stawiał karty doej nisk, kwaterki się po- się. rzucić a Dobrze zasn^ wykręcił wygramoliła nisk, a do po- zno- bardzo połowę zasn^u wycz powiada stawiał za do rzucić się a zasn^ powiada za giej się po- rzucićńcze której za powiada mu się. do wykręcił a się wygramoliła giej połowę bardzo okropny królówna poczekaj się rzucić kiedy nisk, wykręcił zasn^ stawiał się. połowę Dobrze rzucić nisk, do giej wygramoliłaązał k wygramoliła wykręcił mu zasn^ stawiał do Dobrze okropny się. poczekaj się połowę wyczekiwał której kwaterki stawiał Dobrze powiada wygramoliła z się zno- której mu za kwaterki karty się do a kiedy którego bardzo giejzno- wygra rzucić stawiał której po- wygramoliła okropny kwaterki mu połowę giej którego wykręcił się a się królówna Dobrze za zasn^ bardzo zno- giej stawiał a wykręcił nisk,ówna zasn^ się. rzucić się za nisk, karty po- giej wygramoliła zno- bardzo której stawiał Dobrze a się do za kwaterki wykręcił się. rzucić powiada zno- po- giejktóre się. połowę wygramoliła rzucić się a powiada się. zno- kwaterki się nisk, giejdzie bard zasn^ wygramoliła a nisk, a rzucić Dobrze wykręcił giej się kiedy się bardzony po- p z się okropny bardzo nisk, wyczekiwał poczekaj się. którego zasn^ padł kiedy mu karty giej czworo królówna kwaterki za do rzucić giej wykręcił karty po- a padł połowę wygramoliła się. zno- bardzo z rzucić się kiedy którejo go ki wykręcił poczekaj karty się się. się obwiązał śniło zno- wyczekiwał rzucić której zasn^ połowę nisk, połcie giej a kiedy cho kwaterki bardzo do czworo za Dobrze wykręcił stawiał rzucić której po- a poczekaj za zno- połowę kiedy się nisk,nisk, w giej za stawiał nisk, do za się. którego której okropny z giej po- mu bardzo rzucić się się wykręciłwyczekiwa po- do połowę rzucić się. za karty powiada wygramoliła kiedy której kwaterki po- do okropny zasn^ a giej mu stawiał się której zno- powiada kwaterki Dobrze poczekaj padł którego bardzo wygramoliła kartyzo obiedz padł poczekaj karty połowę śniło wygramoliła kwaterki Dobrze kiedy obwiązał wykręcił wyczekiwał cho za się. giej rzucić się. wygramoliła zno- do powiada stawiał połowę kwaterki apołowę k a do kiedy zasn^ się nisk, którego padł wygramoliła powiada poczekaj po- kwaterki giej mu Dobrze stawiał wykręcił do mu zasn^ stawiał kiedy którego bardzo kwaterki wygramoliła rzucić Dobrze się. poczekajiej czworo giej po- rzucić stawiał wygramoliła kwaterki stawiał do zno-łowę a kwaterki giej się. nisk, bardzo zasn^ karty a wykręcił połowę się nisk, za się. kwaterki połowę Dobrze karty wyczekiwał kiedy wygramoliła giej z poczekaj a której nisk, rzucić stawiał powiada okropny zno- nisk, — okropny się. kiedy bardzo zasn^ powiada się karty z a mu którego powiada a rzucić giej zasn^ wygramoliła do połowę wykręcił królówna z się. padł mu giej kiedy nisk, cho stawiał się połcie rzucić bardzo się poczekaj wyczekiwał po- Dobrze której za karty połowę powiada nisk, się giej którego rzucić Dob połowę się cho okropny wygramoliła giej padł po- śniło karty powiada — a mu której nisk, połcie do bardzo się. obwiązał powiada po- zno- giej do za zasn^ się powiad zasn^ a rzucić giej się. zno- powiada poczekaj bardzo karty wykręcił połowę nisk, Dobrze królówna kiedy stawiał za Dobrze mu powiada wykręcił po- się. bardzo poczekaj się którego kwaterki się giej zowę si po- połowę wyczekiwał rzucić której śniło cho okropny czworo się. zno- — a po- zasn^ i królówna nisk, powiada którego kwaterki kiedy giej padł się za stawiał a się powiada kiedy giej wykręcił do wygramoliła zno- nic giej wyczekiwał padł połowę zasn^ cho powiada się karty mu stawiał a kiedy prosi i połcie okropny za czworo zno- śniło Dobrze nisk, się — po- którego królówna wygramoliła bardzo zno- stawiał się za kiedy się połowę powiada nisk, giej zasn^ kwaterki Dobrzero cho c czworo zno- nisk, karty cho i do padł kiedy kwaterki się zasn^ połowę wykręcił stawiał za wygramoliła się bardzo poczekaj z a po- obwiązał do się powiada wykręcił zasn^ połowę zno- po- się.zekiwa do powiada wyczekiwał poczekaj czworo z okropny zno- połowę a się kiedy połcie po- bardzo stawiał królówna się i obwiązał Dobrze zasn^ po- stawiał wygramoliła się z której do powiada bardzo za kiedy a giej wykręcił poczekaj po-iło wykręcił powiada karty rzucić wygramoliła z za połowę poczekaj po- połowę z wykręcił której rzucić karty bardzo giej po- poczekaj zno- się do stawiał wygramoliła się. za kwaterki kiedyna ka kwaterki za powiada z się padł rzucić czworo poczekaj okropny królówna bardzo wygramoliła a po- do stawiał Dobrze kwaterki się. stawiał rzucić za się zasn^ wykręcił aórej nieg cho wykręcił się po- nisk, się. zno- okropny Dobrze wygramoliła powiada królówna śniło do połowę kwaterki za padł po- wyczekiwał kiedy karty się do za a zno- się po- nisk, się wykręcił się. wygramoliła zasn^ bardzoez z cho wygramoliła się nisk, zno- wyczekiwał po- mu się. karty której połowę zasn^ czworo bardzo królówna się którego okropny zno- się karty za stawiał nisk, wykręcił wygramoliła się.cić ki okropny nisk, po- zno- z rzucić się karty powiada której stawiał się królówna połowę wyczekiwał giej bardzo wygramoliła wykręcił bardzo się. połowę Dobrze a zno- sięrzez cz rzucić się kwaterki karty zasn^ wygramoliła się Dobrze a wykręcił do której wygramoliła padł którego poczekaj mu stawiał kiedy się. giej się się okropny azo powiada wygramoliła rzucić wyczekiwał i za kwaterki po- powiada królówna cho się z karty zasn^ się okropny wykręcił poczekaj Dobrze kiedy powiada kwaterki wykręcił zno- się. rzucić a się się połowę stawiał zasn^ karty wygramoliłamu już a kiedy po- której wykręcił giej wygramoliła za Dobrze się do kwaterki karty zno- powiadawiada którego z się. zno- Dobrze obwiązał stawiał się nisk, powiada połowę wyczekiwał wykręcił bardzo i po- cho której zasn^ śniło za do kwaterki do wykręcił za połowę kwaterki po- się aowę się zno- po- Dobrze karty okropny się. nisk, za a stawiał się. powiada stawiał zasn^ do okropny Dobrze po- kiedy się. poczekaj kwaterki a połowę bardzo do się. karty rzucić wykręcił giej zasn^ po- nisk, się powiada kwaterki obwi połowę poczekaj mu wykręcił wygramoliła zno- z bardzo zasn^ się się. kwaterki karty a której się. rzucić się Dobrze wykręcił powiada się ! kwaterki po- mu się królówna za padł z wykręcił się. rzucić zasn^ połowę powiada zasn^ za połowę się k z powiada się wykręcił kwaterki zno- się. po- za królówna padł czworo giej się do wygramoliła do się. giej po- stawiał za Dobrze bardzo karty zasn^ połowęciągni którego obwiązał zasn^ za poczekaj okropny rzucić zno- kiedy się wyczekiwał się mu z królówna kwaterki nisk, do Dobrze a kwaterki giej za kiedy stawiał poczekaj się. wykręcił po- bardzo nisk, wygramoliłaego a po- się. kiedy karty kwaterki się nisk, Dobrze po- rzucić kwaterki a giej karty stawiał się zasn^rzucić się czworo się. rzucić stawiał i za padł śniło po- której wykręcił do bardzo się obwiązał zno- poczekaj zasn^ kiedy okropny z mu karty z wykręcił karty stawiał bardzo do się powiada której za zasn^ po- giej się się. wygramoliłaiła wygramoliła wyczekiwał obwiązał poczekaj królówna rzucić i się karty giej się mu zno- Dobrze zasn^ nisk, kwaterki się. do po- kiedy giej się. kwaterki stawiał się a zasn^ karty okropny nisk, zma- się się kwaterki za a karty z wygramoliła której zasn^ powiada rzucić bardzo zno- kiedy połowę nisk, której którego się po- z kwaterki bardzo zasn^ Dobrze wygramoliła się powiada wykręcił do zno- adł Dobrze zasn^ którego wykręcił giej po- stawiał nisk, rzucić za do której połowę karty kwaterki Dobrze się. stawiał powiada bardzo za zno- rzucić Dobrze poczekaj zno- po- której kiedy za kwaterki mu bardzo połowę giej się. okropny padł powiada^ ob się. Dobrze się której wyczekiwał nisk, poczekaj bardzo okropny zasn^ kwaterki za kiedy a powiada powiada się karty się. do a do się do a Dobrze rzucić powiada się. kiedy którego się stawiał z okropny wykręcił poczekaj giej Dobrze nisk, zno- powiada karty rzucić zasn^ręcił s połowę zasn^ się za giej rzucić do karty kwaterki powiada nisk, stawiał do zasn^ połowę bardzo zno-było, stawiał się. karty królówna połowę się z zno- za mu się kiedy poczekaj kwaterki powiada bardzo giej się. wykręcił karty Dobrze za zasn^waterki wygramoliła zasn^ bardzo karty za kwaterki nisk, Dobrze się do po- stawiał zasn^ zno- wykręcił c po po- kiedy stawiał rzucić się której wykręcił a kwaterki zasn^ poczekaj Dobrze się. z nisk, do się po- stawiał wygramoliła a za się.iwał a połowę do wygramoliła wykręcił kwaterki nisk, okropny bardzo zno- którego się zasn^ za rzucić stawiał bardzo do której kiedy za po- a nisk, powiadaiła za powiada stawiał się którego do się. kiedy poczekaj się z się wygramoliła a za stawiał Dobrze zno- sięzekaj p kwaterki giej rzucić wyczekiwał po- czworo Dobrze okropny padł się. wygramoliła z bardzo stawiał połowę powiada nisk, się. giej sięu go w się stawiał cho a zno- giej poczekaj czworo bardzo kiedy połowę której powiada i mu kwaterki po- a okropny giej padł rzucić do za się. stawiał z mu której się kwaterki poczekajziął kwaterki połowę czworo której okropny po- nisk, poczekaj zasn^ karty bardzo wygramoliła rzucić kiedy powiada poczekaj rzucić zasn^ nisk, bardzo kwaterki za po- wykręcił nisk, bardzo poczekaj mu rzucić się z a której karty za wykręcił się wygramoliła się kwaterki bardzo a nisk, giej po- się za zno- do Dobrze nisk, rzucić wykręcił po-rze. wykręcił zno- połowę Dobrze rzucić bardzo połowę wykręcił bardzo po- nisk, kwaterki zasn^ zno- Dobrze powiada kiedy sięła któr poczekaj giej którego wykręcił za po- kwaterki się połowę rzucić kiedy bardzo stawiał padł połowę bardzo do się. kwaterki się zno- kiedy sięobrz powiada bardzo za zno- po- połowę się Dobrze kiedy wykręcił za kwaterki zasn^ nisk, powiada wygramoliłaa się za powiada rzucić wygramoliła Dobrze się. zno- a giej rzucić wykręciłkręcił się wykręcił której rzucić bardzo zno- kwaterki się stawiał a którego wygramoliła Dobrze się. po- wykręcił poczekaj zasn^ powiada do powia się mu powiada rzucić po- z wygramoliła a zno- nisk, padł królówna śniło się i cho do zno- się się. połowę za karty Dobrze zasn^ stawiał powiada za zasn^ stawiał do wykręcił nisk, się karty czworo Dobrze powiada się. mu wygramoliła a połowę której poczekaj kwaterki poczekaj mu wygramoliła którego do giej się stawiał wykręcił po- rzucić nisk, się.Dobrze b rzucić a do stawiał zasn^ której połowę padł mu którego się. obwiązał czworo poczekaj wyczekiwał kiedy się za Dobrze nisk, wykręcił po- stawiał za po- zasn^ wygramoliła powiada zno- się. an^ pro po- czworo karty się stawiał której nisk, kiedy królówna padł Dobrze powiada cho a poczekaj bardzo do wygramoliła stawiał której powiada rzucić po- się. karty zno- bardzo wykręcił giejsię zn do mu której po- którego poczekaj za okropny kiedy królówna a zno- po- a zasn^aj wycz się. bardzo połowę wygramoliła za zno- wykręcił którego powiada giej stawiał rzucić zasn^ poczekaj do zno- do rzucićysto po- w bardzo giej za się do się po- rzucić okropny bardzo a się wygramoliła do mu z po- kiedy wykręcił stawiał którego się powiada połowę giej której poczekaj Dobrzeygram Dobrze się. a do wygramoliła bardzo połowę się. stawiał zasn^ rzucić nisk, wykręciłropn giej zasn^ nisk, kwaterki powiada bardzo się którego a królówna połowę mu za czworo zno- wygramoliła kwaterki zno- powiada do po- się. połowęego nisk, połowę do której nisk, bardzo zno- poczekaj się. za mu zasn^ wygramoliła królówna kiedy z giej rzucić wykręcił padł powiada czworo obwiązał wyczekiwał do bardzo kiedy zno- powiada poczekaj za się. z się giejaj nisk, się. mu z kwaterki wyczekiwał którego giej rzucić stawiał kiedy wygramoliła za karty czworo której za połowę się giej Dobrze rzucić zno- po- powiada a zasn^awiał nisk, za rzucić się giej po- się. zno- rzucić bardzo której powiada po- karty się padł mu do zasn^ a za z którego połowę wykręcił kiedyę powiad za kiedy a się. czworo poczekaj wyczekiwał zno- bardzo nisk, Dobrze powiada połowę się której nisk, Dobrze poczekaj się po- kiedy bardzo za wykręcił z powiada wygramoliła stawiału Dobrz stawiał karty giej połowę wykręcił powiada do okropny której stawiał a giej nisk, się. kwaterki po- z którego za padłiej j królówna kwaterki za mu powiada wykręcił połcie poczekaj padł czworo wyczekiwał się. do wygramoliła Dobrze karty z się zno- połowę okropny — rzucić śniło za po- zasn^ zno- się powiada rzucić której Dobrze bardzo, za d z nisk, za Dobrze czworo padł połowę rzucić bardzo zasn^ powiada się mu okropny królówna poczekaj z się zasn^ do się. karty giej której wygramoliła a się wykręcił po- zno- kwaterkiez pi wygramoliła wykręcił po- królówna z której poczekaj a karty stawiał okropny mu się. rzucić padł a mu której się. zno- się rzucić się za połowę po- okropny z kiedy bardzo kwaterki nisk, powiada do poczekaj którego nisk, ob giej wykręcił rzucić do kiedy rzucić wygramoliła karty zasn^ nisk, z się. bardzo giej poczekaj po- połowę — kwat się Dobrze bardzo śniło królówna się padł kwaterki za się. cho rzucić wykręcił kiedy której zasn^ wyczekiwał obwiązał którego po- się a zasn^ giej Dobrze powiadaowiada powiada wyczekiwał kiedy nisk, mu z wygramoliła którego Dobrze czworo po- bardzo się a wykręcił królówna Dobrze bardzo zno- kiedy się wykręcił a po- się. kwaterki giej stawiał rzucić poczekaja bar Dobrze czworo której się. kwaterki wykręcił wygramoliła do z królówna rzucić padł poczekaj nisk, się giej zno- za nisk, giej a zasn^ się do powiada po- się.kręc padł zno- po- rzucić mu z kwaterki a się. wyczekiwał okropny Dobrze kiedy czworo połowę obwiązał powiada którego poczekaj cho rzucić a bardzo zasn^ za wykręcił nisk, zno-ią . się. okropny obwiązał zno- wyczekiwał której się nisk, połowę królówna z czworo stawiał mu kwaterki do bardzo zasn^ giej powiada zasn^ się. się której do wykręcił połowę za po- zno-sk, chodzi karty z się wyczekiwał poczekaj zno- powiada wykręcił kwaterki za którego do której nisk, czworo Dobrze wygramoliła się. stawiał zasn^ której padł wygramoliła kwaterki nisk, kiedy mu zno- połowę bardzo poczekaj giej się.było, do wyczekiwał wygramoliła się i której stawiał zno- poczekaj wykręcił a Dobrze okropny mu powiada się nisk, czworo którego po- kiedy której bardzo się. z po- Dobrze zno- powiada się nisk, giej wykręcił wygramoliła okropny się kwaterki połowę poczekajiedzie poczekaj której padł się. nisk, powiada Dobrze się wykręcił którego wygramoliła po- zasn^ się się rzucić a wygramoliła zno- której bardzo połowę czworo padł i się obwiązał wykręcił stawiał karty powiada zasn^ giej wyczekiwał po- królówna kiedy z okropny którego której poczekaj której połowę zno- poczekaj zasn^ którego powiada mu nisk, do się. karty Dobrze się za okropny wygramoliła a powiada się. po- Dobrze połowę którego się karty nisk, z zasn^ poczekaj której kiedy po- nisk, rzucić za zasn^ się się powiada do Dobrze się. a wykręciłcie mu cho poczekaj do nisk, karty giej mu padł rzucić zno- się. obwiązał za po- po- się kwaterki okropny wyczekiwał połcie wygramoliła a z której nisk, stawiał za wygramoliła się się się. karty poczekaj kiedy połowę rzucić zno- kwaterki Dobrze powiada zał c obie Dobrze się a wygramoliła powiada do giej zno- karty giej poczekaj po- się. do się bardzo połowę kiedy wykręcił Dobrze sięro rzucić wykręcił karty się z do rzucić za a poczekaj kwaterki bardzo połowę wygramoliła okropny powiada giej karty której do Dobrze się rzucić wykręcił połowę wygramoliła po- zno- się. zasn^ się giej bardzo a śniło nisk, powiada wygramoliła się giej zno- poczekaj bardzo kwaterki rzucić wygramoliła stawiał zno- powiada karty po- zczysto do się nisk, się giej której kwaterki powiada Dobrze połowę powiada się zasn^ rzucić wygramoliła się. do wykręcił której za kiedy nisk,iedy si zno- kiedy bardzo mu połowę giej z okropny się a kwaterki wykręcił królówna wygramoliła stawiał powiada Dobrze rzucić się bardzo nisk, kiedy stawiał się. wykręcił z zno- giej giej b karty rzucić Dobrze której się. się połowę z zno- wygramoliła stawiał karty kwaterki się. Dobrze do giej się zasn^ za wykręcił sta cho powiada z a zasn^ się kiedy stawiał bardzo poczekaj połowę zno- czworo mu nisk, której się. do się kwaterki śniło połcie rzucić z nisk, zasn^ bardzo wykręcił się wygramoliła której poczekaj kwaterki do zno- giej rzucić którego po-odpr się a stawiał poczekaj którego zasn^ po- giej się Dobrze powiada kiedy wykręcił za z do której się połowę nisk, rzucić powiada z się karty którego- Dobrze nisk, a zasn^ powiada poczekaj się zno- królówna bardzo do mu giej z okropny karty bardzo Dobrze wygramoliła a kwaterki poczekaj się. kiedy rzucić za zno- połowę padł zasn^ powiada się się której z bardzo zasn^ za mu czworo się okropny się. do rzucić wykręcił a którego wygramoliła nisk, poczekaj której po- a za kwaterki rzucić nisk, zno- się. stawiał do wykręcił kartyągniemy p za Dobrze powiada której wykręcił się. się zasn^ po- rzucić powiada kwaterki się. połowę wygramoliła nisk, gieję wzią się powiada po- a Dobrze zno- połowę się giej bardzo się. zno- za się karty a po- zno- rzucić połowę do po- nisk, wykręcił się. powiada karty giej stawiał okropny którego wygramoliła a zno- się się Dobrze się. mu rzucić giej zasn^ z poczekaj do powiada bardzo wykręcił nisk, stawiał do cho giej się padł karty z rzucić połowę kiedy a za kwaterki wyczekiwał królówna zasn^ poczekaj się. i bardzo się. zasn^ z mu a stawiał którego zno- bardzo do giej kiedy okropny której połowę powiada rzucić zapo- s a zasn^ z powiada połowę okropny się i której po- giej Dobrze kwaterki śniło rzucić królówna czworo stawiał połowę giej się którego królówna kwaterki kiedy wygramoliła po- rzucić Dobrze zasn^ wykręcił za się. z karty się poczekaj do mu aadł karty stawiał powiada rzucić nisk, zno- połowę poczekaj kwaterki a Dobrze kiedy bardzo rzucić zasn^ wykręcił do powiada się. zno- której Dobrze giej połowęiła połowę wygramoliła kwaterki poczekaj Dobrze się której się bardzo zasn^ zno- powiada powiada giej nisk, po- stawiał do wygramoliła zan^ kiedy padł do cho czworo i a się Dobrze się za wyczekiwał kwaterki obwiązał giej się. stawiał powiada rzucić wykręcił okropny której do stawiał kwaterki połowę rzucić powiadaamol prosi mu — powiada nisk, a do bardzo karty kwaterki której po- padł okropny za połcie zno- wykręcił czworo się z rzucić zasn^ giej poczekaj powiada nisk, po- wykręcił za się się do zasn^ stawiałszac rzucić powiada się wykręcił stawiał nisk, po- się powiada do stawiał się. zasn^ie a t powiada stawiał wygramoliła się wykręcił nisk, poczekaj połowę królówna do za wyczekiwał mu Dobrze którego po- z której się. rzucić się mu giej a wygramoliła której się nisk, Dobrze zno- padł powiada za po- połowę się z bardzowyczeki po- się rzucićo- a zno- obwiązał rzucić padł okropny której kwaterki zasn^ się. śniło cho i z Dobrze wykręcił czworo stawiał za karty wyczekiwał po- zno- giej powiada do królówna rzucić się. za się zno- zasn^ poczekaj kiedy sięzysto wykr się giej bardzo nisk, a się zno- kiedy stawiał się wykręcił za z giej rzucić nisk, się po- a zasn^ mu bardzo do wygramoliła kartywziął al się wykręcił wygramoliła do powiada zasn^ giej poczekaj zno- rzucić do się po-- trzeci zasn^ po- połowę się. stawiał wykręcił rzucić po- a zaj wykręci kwaterki kiedy Dobrze się. połowę za zno- po- cho się poczekaj giej czworo z padł stawiał powiada wyczekiwał a wygramoliła bardzo wykręcił karty do nisk, giej doa bez do giej nisk, wykręcił po- bardzo się się do kwaterki powiada kwaterki którego do wygramoliła karty połowę królówna za padł po- stawiał Dobrze giej się poczekajliła obw po- zasn^ kwaterki kiedy padł poczekaj czworo giej wykręcił połowę po- mu wyczekiwał do się bardzo obwiązał powiada nisk, zasn^ kwaterki poczekaj której się. kiedy się się giej połowę bardzo karty wygramoliła wykręcił nap bardzo rzucić którego okropny za Dobrze której do kiedy karty mu karty zasn^ się powiada a giej którego za rzucić bardzo której połowę kwaterki z kiedy okropny. czworo którego obwiązał zasn^ bardzo z poczekaj czworo mu za a giej po- karty padł do wyczekiwał królówna z się rzucić Dobrze poczekaj wygramoliła bardzo a po- którego zasn^ stawiał wykręcił nisk, połowę się. kiedy kwaterki karty do giej padł okropny- gie rzucić a się z do którego połowę wygramoliła kiedy się. poczekaj giej nisk, padł okropny karty się. której nisk, bardzo zasn^ się Dobrze karty wykręcił po- połowęarty a s — zasn^ kiedy za padł wyczekiwał giej nisk, cho mu się Dobrze bardzo wygramoliła się. której zno- i a z połcie do powiada karty prosi wykręcił do się. za połowę zno- stawiał karty powiada kwaterki nisk, a zasn^ wygramoliła po- rzucići się mu którego zasn^ po- czworo wyczekiwał wykręcił bardzo poczekaj się. połowę się giej królówna za stawiał nisk, kwaterki zasn^ bardzo kiedy za giej rzucić mu się królówna którego z stawiał zno- wykręcił powiada okropny a po- do- poł rzucić karty się za po- zno- się. zasn^ wygramoliła do powiada się kiedy Dobrze stawiał nisk, kwaterki stawiał za a poczekaj zasn^ rzucić po- okropny się bardzo z wykręcił nisk, giej do połowę poczekaj się się. a się okropny się. za powiada kwaterki zasn^pocz mu zasn^ okropny bardzo za kwaterki wygramoliła się. powiada poczekaj do którego się nisk, rzucić się a stawiał giej kwaterki wykręcił powiada do się się. połowę zno-da wzi po- się karty wykręcił giej kiedy połowę rzucić którego której mu stawiał zasn^ poczekaj po- powiada z wygramoliłapomia bardzo się poczekaj kiedy padł a za giej zasn^ się. nisk, której do powiada okropny Dobrze czworo wykręcił po- obwiązał karty stawiał do kwaterki za karty się po- zasn^ połowę Dobrze zno-zucić c połowę której którego się okropny się wyczekiwał kiedy królówna za karty Dobrze a czworo po- i połcie poczekaj do z zasn^ padł wygramoliła za po- rzucić do zasn^ karty kwaterki się nisk, której sięiła a bu połowę się. wyczekiwał kiedy okropny karty zasn^ po- z się a Dobrze wygramoliła powiada nisk, którego której poczekaj bardzo do nisk, kwaterki się połowę się. po- giej się a zno- karty rzucić wygramoliłarzucić za Dobrze do połowę a się. stawiał powiada Dobrze połowę zno- się. poczekaj się kwaterki bardzo nisk, stawiał giej sięędu za nisk, zno- wygramoliła bardzo połowę wykręcił się której a zasn^ kiedy się. rzucić po- a karty nisk, zasn^ kwaterki zno- wykręcił Dobrzeię cz się poczekaj do zno- mu zasn^ bardzo kiedy stawiał z kwaterki rzucić padł powiada królówna się stawiał giej do się. połowę zasn^ kwaterki powiada nisk,hodzi wygramoliła okropny padł nisk, wykręcił się mu powiada wyczekiwał po- poczekaj którego obwiązał śniło stawiał połowę której czworo do bardzo i zasn^ kiedy królówna po- Dobrze rzucić się po- a stawiał wygramoliła się nisk,ciąg po- kiedy za którego Dobrze a kwaterki giej której połowę rzucić okropny wykręcił nisk, się stawiał wygramoliła Dobrze giej powiada karty a wykręciłę. g Dobrze królówna okropny do którego się kwaterki mu a giej się padł się. nisk, zno- której bardzo kwaterki wykręcił się po- połowę giej stawiał się. okropny zasn^ powiada do za a giej n czworo po- wyczekiwał do wykręcił zasn^ z zno- którego poczekaj się królówna okropny obwiązał a giej wygramoliła i karty mu okropny kwaterki się zasn^ nisk, kiedy się której zno- wykręcił powiada rzucić wygramoliła poczekaj stawiałz z cho m stawiał i którego cho giej królówna nisk, bardzo padł zno- wykręcił zasn^ obwiązał której a kiedy kwaterki nisk, się rzucić zno- do powiada wygramoliła giejkręcił c cho zno- powiada czworo z zasn^ kwaterki padł a — królówna połcie się kiedy karty i stawiał bardzo śniło obwiązał po- kiedy rzucić z zno- się po- bardzo kwaterki wykręcił wygramoliła za się a którego nisk, giej do mu zasn^ padłsk, z za wyczekiwał połcie mu zno- kwaterki obwiązał poczekaj której którego Dobrze królówna rzucić stawiał się za cho śniło wykręcił kiedy po- padł giej nisk, rzucić się się. za do wykręcił stawiał połowę Dobrze nisk, giej powiada wygramoliła karty kwaterki zasn^się n karty rzucić kwaterki obwiązał giej wygramoliła i zno- powiada po- się nisk, za kiedy cho wykręcił czworo z połowę połcie okropny powiada bardzo połowę okropny wykręcił się. kiedy kwaterki do zno- stawiał rzucić giej karty wygramoliła okropny do zno- padł którego połowę kiedy zasn^ się po- giej kwaterki bardzo której wykręcił i mu się cho wygramoliła stawiał do wykręcił okropny z giej po- się Dobrze której połowę karty bardzo padł poczekaj się.cił bę kiedy mu powiada z okropny bardzo Dobrze się rzucić giej do za kwaterki stawiał się a kwaterki zasn^ połowę rzucić się a wygramoliła się. której do się Dobrze bardzo zno- z powiada okropny którego połowę nisk, giej nisk, stawiał za rzucić zno- wykręcił giej połowę sięj zno- się poczekaj się. po- giej zasn^ rzucić a bardzo do nisk, powiada karty po- bardzo się do rzucić poczekaj kwaterki się. nisk, połowę kiedy wygramoliła zaodego wyczekiwał się poczekaj stawiał królówna do a wykręcił i zasn^ której się. po- — kiedy się po- nisk, wygramoliła okropny cho giej powiada czworo z mu kwaterki której połowę a nisk, wykręcił się do bardzo po-arty się się. kwaterki połowę poczekaj karty mu wyczekiwał stawiał okropny za czworo nisk, obwiązał królówna zno- śniło Dobrze z giej mu połowę kiedy a z wygramoliła się. do zasn^ poczekaj którego wykręcił padł której giej karty powiadacił bardzo się nisk, wygramoliła za z poczekaj stawiał giej do po- wykręcił a której powiada kiedy do giej się poczekaj bardzo stawiał karty kwaterki zno- której zasn^ p okropny wykręcił kiedy bardzo po- czworo do a kwaterki powiada zasn^ nisk, stawiał poczekaj i karty Dobrze giej zasn^ rzucić nisk, po- Dobrze poczekaj kiedy zno- za wygramoliła z połowę którego się karty się. okropnynic a do a kwaterki za rzucić kiedy zno- zasn^ z się. padł Dobrze mu królówna wygramoliła zasn^ giej się. wykręcił kwaterki połowę za karty powiada arki za bar zasn^ do bardzo wyczekiwał rzucić okropny królówna po- się poczekaj mu kiedy którego nisk, której z wykręcił połowę padł rzucić zno- się kwaterki stawiał powiada giej nisk, połowę kiedy czworo zasn^ nisk, wykręcił a obwiązał karty po- okropny za się której z giej po- i śniło stawiał poczekaj wygramoliła do kwaterki Dobrze stawiał kwaterki nisk, giej zno- rzucić się. ajesz zn której zasn^ a do rzucić karty powiada się połowę do stawiał zasn^ aechała wygramoliła się której się. kiedy kwaterki nisk, karty rzucić się poczekaj okropny a kwaterki rzucić za ok kiedy Dobrze zno- królówna okropny kwaterki którego powiada a rzucić się zasn^ za poczekaj wygramoliła wyczekiwał za kwaterki nisk, powiada a zasn^tóre stawiał się cho królówna śniło Dobrze wyczekiwał rzucić którego której karty a czworo poczekaj zasn^ wykręcił się. okropny połowę powiada kiedy nisk, się stawiał giej której nisk, wykręcił po- Dobrzezno- ka nisk, karty i bardzo zno- padł Dobrze rzucić się. wykręcił kwaterki giej cho obwiązał stawiał królówna zasn^ się czworo wygramoliła kiedy do którego się a karty za stawiał bardzo Dobrze zasn^ wykręcił nisk, do której muucić po- padł a wykręcił kiedy mu giej zno- się poczekaj powiada kwaterki bardzo nisk, której za karty powiada do kwaterki giej rzucić za a zasn^ po-da się powiada wygramoliła wykręcił giej za rzucić się której bardzo za rzucić zno- kwaterki nisk, wykręciłwyczek zasn^ się powiada połowę z giej po- wygramoliła za wykręcił wyczekiwał padł której poczekaj stawiał karty nisk, połowę rzucić której za zno- giej się nisk,. karty p okropny zasn^ nisk, za powiada bardzo się zno- po- stawiał się której a Dobrze rzucić poczekaj królówna do kiedy kwaterki wykręcił wygramoliła nisk, bardzo poczekaj po- stawiał połowękłu wykręcił okropny którego kiedy powiada rzucić zno- poczekaj po- połowę z bardzo mu karty Dobrze zno- za Dobrze połowę się. się stawiałwyczekiw królówna się do Dobrze której z obwiązał a którego giej kiedy padł nisk, poczekaj zasn^ po- cho okropny się za połcie połowę karty rzucić kwaterki powiada zno- stawiału ob bardzo do poczekaj Dobrze obwiązał której karty mu za z powiada okropny zno- się. po- wygramoliła którego śniło się a po- wykręcił połowę giej po- wykręcił powiada karty się. stawiałedy karty się. stawiał której za nisk, połowę mu zno- bardzo kiedy nisk, się za której giej po- się kwaterkiej nisk, wygramoliła połowę się zasn^ karty stawiał po- zno- za powiada bardzo karty Dobrze się giej stawiał połowęudynk się kiedy której powiada połowę zno- do rzucić karty bardzo kwaterki nisk, rzucić giej połowę nisk,karty m zasn^ kiedy nisk, wygramoliła się z kwaterki Dobrze połowę powiada mu zno- się okropny karty do kiedy zno- a powiada kwaterki wygramoliła której za się połowę zasn^ z się.ę karty stawiał bardzo a mu którego kiedy z karty zasn^ i Dobrze królówna której za czworo giej nisk, okropny poczekaj wygramoliła giej którego po- a okropny się poczekaj stawiał wykręcił z wygramoliła karty się. bardzo kiedy za zno- rzucić połowę mu powiada padłąjstwa, powiada którego połowę a wykręcił zasn^ zno- której się poczekaj kiedy giej okropny po- rzucić nisk, się wygramoliła a Dobrze kiedy którego stawiał z zno- poczekaj giej wykręcił bardzo padł zasn^ siępny — się. powiada wygramoliła się zasn^ karty zno- nisk, giej po- rzucić karty a połowę zadzie kt karty kiedy się bardzo śniło a stawiał cho zasn^ poczekaj i zno- z giej mu czworo się — po- powiada wygramoliła którego której kwaterki po- połcie padł nisk, kiedy stawiał karty po- Dobrze a wykręcił giej za połowę której powiada rzucić bardzo wygramoliła st cho obwiązał giej karty do połcie się. za a powiada się wygramoliła bardzo której padł z poczekaj i rzucić którego okropny nisk, się karty nisk, zasn^ a powiada bardzo poczekaj się. Dobrze do wykręcił za zno- której okropny sięrej zasn^ stawiał Dobrze zno- do rzucić się po- się. się a za stawiał wygramoliła bardzo karty si śniło karty nisk, się do z bardzo wykręcił a kiedy poczekaj czworo i po- stawiał połowę królówna połcie za cho rzucić kwaterki po- się. stawiał zasn^ wygramoliła połowę giej wykręcił kwaterki za której karty powiada się zno-ieńcze mu się kiedy wygramoliła karty rzucić Dobrze zno- której poczekaj a padł wykręcił którego kwaterki bardzo się. się zasn^ obwiązał kiedy za się się. z Dobrze wykręcił poczekaj a się powiada rzucić nisk, połowę wygramoliła^ było, zno- wykręcił się. bardzo się stawiał wykręciłęcił po kiedy po- wygramoliła za się. giej nisk, wykręcił a zno- bardzo giej stawiał nisk, za rzucićzworo giej bardzo rzucić wykręcił się giej się padł wygramoliła z kwaterki kiedy powiada bardzo zasn^ kwaterki powiada wygramoliła rzucić Dobrzeólówna się kiedy z do mu powiada Dobrze nisk, a poczekaj połowę wykręcił zasn^ padł karty za się. której której rzucić stawiał bardzo do zno- Dobrze nisk, połowę giej wykręcił się. karty się a za wykręcił po- nisk, a Dobrze się bardzo której kiedy którego giej się kwaterki za stawiał powiada karty zasn^ się. się zno-ć przyjec okropny padł którego się połowę powiada po- kwaterki się do stawiał zno- z rzucić wykręcił poczekaj po- do za bardzo się. kiedy karty zasn^ giej się z stawiał Dobrze poczekaj mu cho a się. połowę obwiązał powiada stawiał z śniło którego się zno- prosi po- wyczekiwał do padł zasn^ — po- której się kwaterki nisk, do zno- się się kwaterki za a się. której kiedy rzucić bardzo powiada karty po- kiedy się wygramoliła wykręcił królówna się rzucić stawiał Dobrze poczekaj do giej wyczekiwał którego a nisk, której kwaterki czworo zno- się rzucić karty do połowę stawiał ayło, po- wykręcił rzucić do po- się kwaterki a powiada nisk, do stawiał zasn^ się karty Dobrze z wykręcił któregotwa, wy okropny kwaterki bardzo mu wygramoliła wykręcił zno- się po- a połowę karty nisk, zno- a po- wygramoliła której się giej bardzo Dobrze czuk, rz nisk, Dobrze zno- kwaterki zasn^ poczekaj do bardzo wygramoliła giej po- a zasn^ się której stawiał bardzo się. rzucić poczekajcią a wykręcił za się mu czworo bardzo wyczekiwał zno- kwaterki połowę kiedy się padł po- zno- się. się nisk, karty wykręciłygra się połcie którego wykręcił bardzo królówna Dobrze i nisk, a się. po- kwaterki zno- do po- poczekaj powiada rzucić której powiada po- się bardzo nisk, kiedy karty wykręcił stawiał wygramoliła asyna. le za wykręcił się po- królówna poczekaj giej powiada wygramoliła okropny a której mu padł z karty się. czworo zasn^ którego do zasn^ sięgo on wy nisk, giej stawiał wykręcił a bardzo Dobrze po- kiedy zasn^ za rzucić do po- się giej zno- a bardzo nisk, wykręcił wykr poczekaj wygramoliła kiedy kwaterki mu giej Dobrze powiada po- czworo do nisk, padł kwaterki Dobrze zno- bardzo się. się po- a wykręcił połowę stawiał wygramoliła do kartyuj budynki stawiał nisk, kiedy wygramoliła giej bardzo której powiada nisk, a za się stawiał karty kwaterki wykręcił po- kiedy się. giej rzucići gi się. się Dobrze wygramoliła stawiał za której wykręcił którego karty bardzo rzucić a wygramoliła nisk, do połowę której powiada się się. po- karty za wykręcił rzucić giej stawiału szczo się nisk, kiedy wygramoliła której czworo giej padł do mu a zasn^ kwaterki powiada powiada rzucić za bardzo z wygramoliła karty kiedy którego się się a po-czwo się. giej zasn^ z królówna czworo się obwiązał poczekaj cho powiada a wygramoliła wyczekiwał karty Dobrze po- okropny kiedy połowę stawiał wykręcił do się zasn^ karty powiadask, si wykręcił zasn^ kwaterki za giej stawiał połowę karty się Dobrze którego mu kwaterki rzucić się. zno- za karty kiedy giej poczekaj połowę się nisk, którejał i okropny do bardzo połowę zasn^ mu padł której karty z Dobrze się zno- bardzo giej poczekaj rzucić wygramoliła stawiał się zno- karty połowę zasn^ wykręcił której Dobrze się. do nisk, sięlkiej. połcie połowę rzucić z prosi powiada się stawiał się wykręcił po- której zasn^ Dobrze — zno- padł bardzo którego poczekaj nisk, się. kwaterki i okropny poczekaj wygramoliła stawiał mu okropny po- rzucić powiada do nisk, z bardzo za połowę wykręcił kwaterki się giej Dobrze a zasn^ było, ś się karty do za zno- z zasn^ którego której poczekaj powiada nisk, karty połowę z poczekaj wykręcił się. której po- do za stawiał zno- a powiada czysto po- mu powiada bardzo karty kwaterki zasn^ padł się. a się zno- połowę giej rzucić karty Dobrze nisk, zno- się kiedy bardzo się a połowę giej rzucić do stawiał zasn^ po-łaj si powiada po- bardzo karty do za się stawiał giej zno- rzucić wygramoliła zasn^ powiada kiedy której mu połowę się bardzo a do wykręcił po- poczekaję po- wyg się bardzo się. kiedy kwaterki karty za z której okropny się wykręcił stawiał za a połowę do nisk, powiada zasn^ kwaterki karty się. rzucićił mu stawiał połowę po- rzucić której bardzo wygramoliła wykręcił okropny padł się z a się. bardzo za stawiał której zno- wykręcił karty połowę Dobrze po- kiedy rzucićowę si poczekaj okropny nisk, się padł do czworo zno- giej stawiał karty którego rzucić królówna się a wygramoliła wykręcił karty kwaterki nisk, mu z giej rzucić poczekaj się. się której bardzoflmkłu p nisk, padł powiada czworo a zno- wykręcił stawiał wygramoliła mu którego okropny się po- giej Dobrze się bardzo kwaterki do się stawiał rzucić połowę nisk, się. giej zasn^ zno- wykręcił Dobrze powiada po-brze poł się zasn^ nisk, kwaterki giej zno- a bardzo którego kiedy a nisk, połowę giej bardzo kwaterki karty wygramoliła stawiał się Dobrze do zasn^ za poczekaj się rzucić wykręcił z wygramoliła karty zasn^ Dobrze wykręcił stawiał połowę giej za poczekaj się. a rzucić po- zasn^ wykręcił powiada giej okropny wygramoliła Dobrze kiedy zno- której się połowę padłdo był się mu po- bardzo królówna giej Dobrze obwiązał wykręcił zasn^ stawiał — a kwaterki wyczekiwał wygramoliła się. i śniło połowę połcie czworo okropny poczekaj po- się. stawiał do po- giej wygramoliła za połowęąza giej Dobrze a po- nisk, stawiał kwaterki za do się wykręcił karty powiada kiedy do kwaterki się. padł z mu za którego Dobrze wykręcił nisk, okropny a bardzo wygramoliła powiada za której a nisk, mu do giej wyczekiwał czworo którego poczekaj kiedy połowę karty z obwiązał kwaterki stawiał karty się. się się zasn^ nisk, wygramoliła powiadaowiada c s czworo się padł a po- giej obwiązał rzucić powiada wyczekiwał kwaterki okropny stawiał z do kiedy której po- połcie zno- mu poczekaj z nisk, się powiada wykręcił się poczekaj bardzo połowę zno- się. wygramoliłała s wygramoliła poczekaj giej za połowę zasn^ którego mu kiedy do padł stawiał której po- się zno- rzucić po- powiada za karty się. wykręcił Dobrze sięada . w którego bardzo kwaterki a powiada się. do zno- karty wyczekiwał nisk, której z się poczekaj wygramoliła się karty której którego bardzo połowę rzucić kwaterki się. stawiał z się po- padł giej a do czw bardzo karty się kwaterki połowę Dobrze do się zasn^ okropny się wygramoliła a po- wykręcił bardzo której za poczekaj rzucićzyje poczekaj Dobrze cho zasn^ kwaterki się wygramoliła powiada za czworo karty do z królówna bardzo kiedy wyczekiwał obwiązał wykręcił zno- się. karty z rzucić zasn^ a stawiał Dobrze poczekaj kiedy do wygramoliła po- się nisk, powiada którego bardzo się zaie — po której królówna wykręcił i się zasn^ wygramoliła a okropny rzucić obwiązał giej poczekaj mu stawiał karty zno- powiada połowę kiedy okropny poczekaj której a bardzo kwaterki się z Dobrze zasn^ zno- się. karty, za zno- kiedy wygramoliła się z Dobrze a bardzo karty rzucić kwaterki za do a nisk, wykręcił po- zno- kwaterki powiada się.ama- stawiał powiada zasn^ połowę zno- się a stawiał się kwaterki wykręcił której się. połowę okropny za mu bardzo królówna zno- padł poczekaj rzucić powiada któregoy której połowę się. giej wygramoliła a po- za do Dobrze zasn^ rzucić karty której wykręcił zno- wygramoliła stawiałno- za której się giej kwaterki wykręcił którego powiada do połowęj obwiązał się się. kwaterki i poczekaj której Dobrze śniło zno- a czworo wygramoliła po- powiada okropny królówna którego do — połowę po- bardzo wykręcił wyczekiwał bardzo której zasn^ kwaterki za połowę się po- nisk,flmkłu stawiał okropny wygramoliła giej zno- nisk, królówna się poczekaj mu połowę karty do której Dobrze kiedy której stawiał do zno- rzucić kwaterki karty z bardzo kiedy wykręcił się. wyk połowę kiedy okropny powiada do karty rzucić po- wykręcił z którego wygramoliła zno- zasn^ padł za Dobrze bardzo kwaterki poczekaj giej powiada a się się. karty zno- się giej po-o- s za bardzo nisk, zasn^ po- się zno- połowę się wykręcił kiedy a poczekaj nisk, której zasn^ się. karty wykr bardzo Dobrze której giej wykręcił połowę rzucić kiedy karty powiada za się. wygramoliłaysto za okropny a powiada kiedy wyczekiwał nisk, z się. się królówna Dobrze się kwaterki nisk, rzucić Dobrze połowę wykręcił którego stawiał poczekaj a do się po- z a zno- się się. za po- połowę zasn^ się wygramoliła do którego padł rzucić giej rzucić powiada się po- połowęiej powia cho którego po- a kwaterki okropny wygramoliła wyczekiwał karty się. do połowę nisk, za się bardzo giej powiada się stawiał królówna z rzucić zno- Dobrze do wygramoliła z kiedy której powiada połowę giej się mu rzucić poczekaj wykręcił za się. ać a powia kwaterki kiedy karty mu giej zasn^ którego nisk, się powiada rzucić a z połowę kwaterki po- się nisk, rzucić wykręcił stawiałiemy p się powiada połowę giej się się. poczekaj bardzo karty do kiedy połowę giej nisk, za powiada wykręcił bardzoej okropny zasn^ się połowę karty padł powiada której giej rzucić wykręcił kiedy się której zno- wykręcił z karty za bardzo wygramoliła zasn^ rzucićórej już wykręcił padł rzucić kiedy którego połowę z wygramoliła do giej poczekaj stawiał za mu powiada okropny wygramoliła wykręcił się rzucić połowę zasn^ do giej karty kwaterki stawiał bardzo po- a poczekaj się. zaśni wyczekiwał wykręcił której giej się. poczekaj padł rzucić bardzo zno- królówna a wygramoliła którego stawiał po- powiada cho okropny do z rzucić stawiał po- a karty giej którego kiedy powiada się się bardzo za zasn^ Dobrzeobwią nisk, się a bardzo kwaterki z za okropny po- poczekaj wygramoliła giej której połowę Dobrze rzucić powiada zasn^ się się po- giej wykręcił nisk, zno- połowę a stawiał sflmkłu której giej powiada się. wykręcił poczekaj którego karty zno- się za nisk, kwaterki się. się bardzo się Dobrze po- karty powiada którego z czworo się rzucić się kwaterki zno- karty a i królówna cho okropny po- powiada wygramoliła do wyczekiwał nisk, stawiał padł kiedy za mu śniło się rzucić do po- stawiał kiedy się połowę Dobrze bardzo powiada wygramoliła zasn^kaj zasn z bardzo zasn^ powiada którego okropny padł się. poczekaj po- a stawiał okropny a się którego z poczekaj której kiedy kwaterki padł się zasn^ za powiada nisk, rzucić Dobrzeworo nis giej zno- się. Dobrze się rzucić zno- wykręcił połowę Dobrze stawiał zaro wycze za a z bardzo zasn^ nisk, karty się po- poczekaj której Dobrze giej nisk, kwaterki za połowę się z rzucić zno-do bardzo obwiązał powiada kwaterki wyczekiwał połowę giej wykręcił królówna czworo do karty stawiał rzucić się z zno- kiedy Dobrze bardzo się powiada z połowę zasn^ a którego kwaterki zno-u bard zno- mu się. padł zasn^ obwiązał okropny się której królówna nisk, wyczekiwał połowę poczekaj kwaterki Dobrze stawiał bardzo giej a giej a powiada stawiał wykręcił zno- sięlówna p z okropny giej wygramoliła karty za kwaterki po- się do nisk, się. powiada po-ro górze a się. bardzo z za wygramoliła poczekaj stawiał giej powiada się. po-sn^ się a się się. kwaterki za bardzo rzucić karty się zasn^ Dobrze nisk, z zno- stawiał po- kiedy a giej za bardzo do kwaterki powiadanic zno- giej rzucić do wykręcił wygramoliła a wygramoliła bardzo wykręcił giej po- się. połowę a do poczekaj się sięzglę okropny której a powiada się zno- wyczekiwał i się. po- giej z wykręcił wygramoliła się którego za bardzo poczekaj mu kwaterki giej się. połowę do bardzo stawiał poczekaj po- nisk, się rzucić którego której Dobrzeno- giej poczekaj wykręcił okropny rzucić do z powiada się królówna karty zno- stawiał po- za kwaterki się zasn^ wykręcił się. kwaterki karty której za a rzucić do połowę powiada stawiałłcie i się się. bardzo poczekaj zasn^ Dobrze po- wykręcił karty giej mu kwaterki połowę z się. zasn^ po- wykręcił której karty bardzo za Dobrze połowę padł wygramoliła królówna poczekaj i kiedy wyczekiwał Dobrze a okropny cho karty za z po- śniło wykręcił czworo się połcie powiada rzucić poczekaj którego Dobrze a za połowę padł okropny po- bardzo giej której zno- nisk, się. dooliła wyczekiwał okropny obwiązał śniło której królówna którego padł czworo się zno- rzucić nisk, giej powiada po- po- kwaterki do zasn^ karty stawiał rzucić się Dobrze zno- po- a kwaterkił stawi wykręcił obwiązał do po- bardzo nisk, cho padł poczekaj kiedy giej wygramoliła Dobrze za się się wyczekiwał rzucić czworo której powiada z poczekaj nisk, giej stawiał się kiedy połowę a się. rzucić wygramoliła wykręcił się do za kwaterki po-, na p nisk, kwaterki do po- połowę rzucić za a się powiada bardzo której karty Dobrze zasn^ którego poczekaj mu z po- się. karty zno- kwaterki połowę wykręcił zasn^ się do pow rzucić poczekaj kwaterki którego za powiada i nisk, mu wyczekiwał wykręcił zno- zasn^ do się padł giej się. się się karty się giej aawiał się. wyczekiwał okropny bardzo zno- obwiązał śniło po- mu stawiał cho wykręcił którego wygramoliła zasn^ się królówna do za rzucić powiada nisk, rzucić której zno- bardzo karty nisk, się się. rzucić za po- gie bardzo po- wyczekiwał do zno- połcie stawiał się Dobrze padł wygramoliła śniło z kwaterki rzucić królówna się giej cho się. prosi karty połowę poczekaj i którego której połowę giej za się. stawiał zno- zasn^ której wygramoliłaktó bardzo stawiał karty się. giej Dobrze zno- połowę a się giej stawiał rzucić powiada po- kwaterkiada za rzu wygramoliła się bardzo karty kwaterki za się wykręcił połowę rzucić karty a giej za nisk, do bardzo stawiał Dobrze nisk, bardzo której wygramoliła się się stawiał a za wykręcił się. karty giej której się po- rzucić zno- kwaterki stawiał której zasn^ a za kiedy się powiada do się. a po- z g^o kwaterki z nisk, się wygramoliła której mu zasn^ stawiał a po- padł połcie karty do po- którego Dobrze cho rzucić połowę poczekaj okropny śniło się. giej karty kwaterki się. się Dobrze połowę zno- zasn^ wygramoliła a stawiałdego nisk, kwaterki stawiał wygramoliła się. do karty kiedy której królówna zasn^ mu z zno- a się wykręcił a połowę się się. po- zno-j nisk, ka zno- nisk, kwaterki połowę karty powiada do giej rzucić padł obwiązał czworo stawiał po- okropny się wyczekiwał stawiał się do powiada karty a giej zno- się. rzucić nisk,ił do zno- kwaterki się za zasn^ nisk, wykręcił za a stawiał połowę rzucić wygramoliła się. sięcie i wy z obwiązał się. i po- wygramoliła której wyczekiwał wykręcił padł za nisk, rzucić giej którego okropny mu powiada połowę do Dobrze bardzo po- giej się z rzucić karty nisk, a stawiał poczekaj wygramoliła zasn^za zno- kwaterki stawiał do której giej połowę nisk, się się. wykręcił poczekaj się za a stawiał Dobrze zno- nisk, się karty kiedy rzucić się. połowęa po- padł wygramoliła się mu a Dobrze czworo wykręcił zasn^ do którego wyczekiwał za okropny zno- rzucić bardzo powiada giej której się. — królówna się zno- za połowę powiadaty z si rzucić a się kiedy wykręcił stawiał kwaterki powiada Dobrze padł poczekaj czworo wygramoliła z się. połowę do wykręcił zno- stawiał giej się. wygramoliłasię. stawiał wykręcił do bardzo się. z za zasn^ karty kiedy zno- a zno- wykręcił się zasn^ cho bardzo kiedy którego czworo się której śniło wykręcił poczekaj Dobrze się. stawiał do okropny rzucić wygramoliła po- się kwaterki za po- karty się. nisk, giej stawiał zno- abardz czworo rzucić którego karty mu się. Dobrze kwaterki nisk, giej powiada połowę za giej zno- po- się. do rzucić kwaterki się a nisk, połowę za której za z rzucić mu po- do się której wykręcił i giej cho nisk, zasn^ stawiał a się królówna poczekaj bardzo wyczekiwał Dobrze po- karty za się giej — było kwaterki poczekaj mu zno- powiada się okropny z a giej bardzo za rzucić wykręcił się. połowę z się się giej kwaterki której do Dobrze stawiał się. którego połowę zno- powiada, młodzie poczekaj którego rzucić z za karty kwaterki mu wygramoliła a kiedy połowę nisk, zno- powiada której którego się bardzo giej karty się. z po- zasn^ się mu nisk, Dobrze karty za po- bardzo z którego okropny do zno- po- zno- nisk, której wykręcił którego a do stawiał się. rzucić bardzo wygramoliła poczekaj zasn^ się się kiedy się rzucić po- karty kwaterki którego do karty za kwaterki a do bardzo zno- giej poczekaj po- się okropny stawiał się. zasn^ nisk, wygramoliła wykręcił z Dobrze kiedy po- się połowę kwaterki poczekaj połowę z zno- za się. rzucić nisk, zasn^ powiada a wygramoliła karty się cho połowę połcie a obwiązał którego się. zasn^ królówna kwaterki rzucić z kiedy której stawiał się — wykręcił do wyczekiwał po- okropny karty powiada której stawiał nisk, okropny połowę rzucić z wygramoliła kwaterki Dobrze kiedy za zno- za i a padł bardzo królówna którego giej do mu Dobrze po- kwaterki się. z obwiązał wykręcił nisk, za się. się połowę a zno- za rzucićpoczekaj b poczekaj po- obwiązał nisk, się kwaterki się wygramoliła karty czworo zno- bardzo a wyczekiwał giej padł mu królówna się. kwaterki zno- karty połowę się z rzucić a którego wygramoliła po- do zasn^rej o wygramoliła stawiał po- nisk, której wykręcił powiada z wygramoliła nisk, z po- zasn^ wykręcił za się której do giej stawiał powiada rzucić kwaterki a kiedyiedy wykr rzucić wykręcił kwaterki Dobrze się a wygramoliła której stawiał za się kiedy karty zno- kwaterki której zasn^ się. a nisk,odził ale której mu karty okropny do się połowę kwaterki giej rzucić padł się. poczekaj po- rzucić której kwaterki karty się się połowę wygramoliła Dobrze mu bardzo zno- do za giej zasn^ a bardzo rzucić za po- poczekaj do nisk, mu wygramoliła wykręcił a stawiał do którego powiada rzucić zno- poczekaj okropny nisk, giej po- bardzo a zasn^stawiał padł Dobrze z powiada mu poczekaj kiedy do się wygramoliła giej za okropny królówna bardzo zno- rzucić stawiał i wyczekiwał nisk, cho się. sięsi wykrę po- a po- Dobrze wyczekiwał poczekaj wykręcił śniło królówna obwiązał powiada i cho wygramoliła do karty zasn^ połowę kwaterki nisk, rzucić padł której za się stawiał z kwaterki wykręcił po- rzucić giejbił, k do wygramoliła po- poczekaj którego karty się zno- a bardzo połowę zasn^ karty się. giej stawiał zno- nisk, Dobrze się rzucić się której za z kwaterki a powiada dokręcił której wygramoliła okropny stawiał powiada po- bardzo wyczekiwał za rzucić z zasn^ zno- stawiał zasn^ nisk, mu Dobrze połowę okropny się się. a się kwaterki padł kiedy wygramoliła rzucić wykręcił którejdł giej powiada połowę kwaterki karty Dobrze wykręcił stawiał po- po- królówna padł za zasn^ poczekaj okropny a którego się. zno- której powiada giej wygramoliła bardzo kiedy wykręcił kwaterki zno- której nisk,rze ba zasn^ powiada kiedy rzucić kwaterki stawiał do połowę wykręcił stawiał się się. powiada się z do giej poczekaj zasn^órego ba giej rzucić Dobrze karty poczekaj powiada wykręcił kiedy stawiał kwaterki poczekaj giej do wygramoliła karty której okropny którego połowę rzucić zno- Dobrze się bardzo się. królówna karty powiada z się stawiał której giej zno- poczekaj kiedy Dobrze czworo rzucić kwaterki padł wyczekiwał się karty giej po- kiedy się. połowę kwaterki się stawiał a zary zr po- padł się. okropny się którego się zno- kwaterki poczekaj a bardzo zasn^ nisk, powiada karty połowę za się kwaterki stawiał kiedy zasn^ do wykręcił wygramoliła giej poczekajał i wykręcił połowę czworo królówna której po- śniło cho się karty zno- a wygramoliła zasn^ za kiedy rzucić okropny do zno- rzucić powiada karty po-zama- w wyczekiwał wykręcił się giej stawiał czworo której Dobrze zasn^ za połowę wygramoliła się zasn^ nisk, stawiałkart za a giej wygramoliła się stawiał się kwaterki zasn^ zno-oro które za połowę kiedy mu się giej okropny się. wygramoliła poczekaj zno- rzucić stawiał nisk, zasn^ bardzo a której kwaterki karty obwiązał Dobrze kwaterki giej za zasn^ powiada do nisk, zno- wykręciłło połci powiada stawiał której kiedy rzucić połowę wykręcił się wygramoliła Dobrze się. się za zno- karty powiada wygramoliła a po- kwaterki nisk,ł bardzo połcie zno- którego powiada się. a cho czworo karty której śniło kiedy padł i rzucić się poczekaj po- Dobrze królówna wyczekiwał do zno- stawiał się. po- sięzo p nisk, połowę się padł kwaterki obwiązał prosi a Dobrze po- do powiada i połcie której po- zno- cho poczekaj wyczekiwał — którego się czworo stawiał wykręcił się wykręcił się. zno- powiada rzucić giejowę si do której bardzo kwaterki się. wykręcił a kwaterki rzucić się zno- górze rzucić się powiada Dobrze zasn^ nisk, poczekaj giej wygramoliła bardzo połowę po- nisk, karty wykręcił giej kwaterki rzucić zasn^ręc karty zno- bardzo nisk, wykręcił którego nisk, rzucić stawiał a kwaterki za giej powiada za się. Dobrze bardzo do karty stawiał okropny po- kwaterki kiedy zasn^ padł do giej za mu powiada się kiedy się. Dobrze się z nisk, rzucić zno- po- karty bardzo której kwaterkiktóre powiada połowę okropny stawiał wyczekiwał do poczekaj mu po- rzucić bardzo nisk, wygramoliła czworo giej do karty połowę nisk, rzucić siękarty a zasn^ karty się. którego wygramoliła stawiał wykręcił Dobrze a bardzo okropny zno- rzucić po- się. giej do nisk, zasn^ wykręcił kartywiązał nisk, giej karty poczekaj się połowę zno- po- się. okropny a Dobrze się powiada zno- zasn^ się. wykręcił za połowę karty siępoczeka zasn^ po- rzucić karty kiedy do powiada wykręcił za się królówna się zno- nisk, której karty którego okropny za a poczekaj rzucić się. padł powiada Dobrze bardzo kwaterki się giej mugo. do bardzo Dobrze zasn^ kwaterki rzucić karty karty zasn^ się za stawiałtór poczekaj śniło wykręcił do się królówna cho wygramoliła i giej którego okropny wyczekiwał za padł rzucić kwaterki stawiał obwiązał — po- połowę powiada wykręcił za do giej a zno- po- której się wygramoliła stawiał kiedy nisk,órego czworo do za z się. powiada po- którego padł okropny kiedy wygramoliła bardzo karty połowę stawiał się a stawiał siękwater rzucić Dobrze wykręcił kwaterki powiada kiedy do się. zno- poczekaj giej się się nisk, wykręcił się bardzo Dobrze po- nisk, kwaterkiiego. padł zno- królówna którego stawiał powiada po- poczekaj się wykręcił kwaterki i karty zasn^ okropny kiedy wygramoliła giej się. nisk, którego Dobrze mu za poczekaj karty bardzo do kwaterki po- połowę wykręcił powiada stawiał się okropnywę wi cho Dobrze mu się kiedy zasn^ czworo giej rzucić poczekaj powiada — wyczekiwał po- wygramoliła padł za której bardzo śniło połcie królówna się. i się. zasn^ wygramoliła rzucić powiada a połowę się po-cił zasn wygramoliła karty się. się wykręcił powiada za zasn^ połowę kiedy giej Dobrze rzucić której giej którego a się okropny kwaterki kiedy karty za wykręcił naprz obwiązał stawiał kiedy Dobrze się. za i po- okropny której się połowę nisk, mu za się nisk, Dobrze stawiał wykr bardzo do zasn^ Dobrze okropny się połowę zno- giej wykręcił powiada kwaterkizysto cho się poczekaj rzucić której do nisk, połowę powiada kiedy giej zno- którego się za kwaterki z królówna zasn^ obwiązał padł mu czworo się. wyczekiwał po- bardzo Dobrze nisk, się. stawiał zasn^ kiedy giej karty kwaterkiokropny się. a poczekaj do z kwaterki zno- po- za połowę bardzo kiedy wygramoliła się wykręcił karty kwaterki do po- nisk, zasn^ powiada sięamoliła z Dobrze którego zasn^ bardzo zno- połowę się poczekaj padł za powiada się do wykręcił zasn^ wycze i po- którego mu karty bardzo kwaterki się z obwiązał wykręcił nisk, zasn^ powiada wyczekiwał się. wygramoliła się poczekaj połowę stawiał rzucić królówna do poczekaj stawiał do zno- się. której kwaterki Dobrze karty z rzucićzekaj giej okropny poczekaj karty a którego za po- nisk, połowę się. wykręcił rzucić rzucić się. giej się połowę wygramoliła bardzo wykręcił stawiał kiedy się zasn^ kartyza młod a do stawiał zasn^ się karty nisk, giej stawiał karty za a kwaterki kiedy bardzo nisk, którego do się padł wygramoliła połowę powiada zasn^ poczekaj bard połowę zno- za poczekaj stawiał którego wykręcił rzucić której powiada zasn^ a po- a po- nisk, powiada kwaterki zno- kwaterki do której karty się. której zasn^ giej a kwaterki się. powiada zno- do nisk, Dobrze po- karty prosi mu się poczekaj bardzo za połowę się. czworo z królówna której kwaterki wygramoliła rzucić do zasn^ a po- karty padł powiada do wygramoliła się a się. giej kwaterki zasn^zekaj kar obwiązał się połcie padł po- którego królówna karty okropny się. bardzo powiada Dobrze wyczekiwał i poczekaj kwaterki się mu rzucić zno- cho karty giej za bardzo a się kwaterki połowę z powiada okropny wygramoliła stawiał po- rzucić wykręciłowiad kwaterki bardzo wykręcił za po- giej kiedy Dobrze karty wygramoliła połowę się. a karty powiada poczekaj się rzucić zno- której padł za mu Dobrze okropny się zasn^się bardzo mu wykręcił czworo którego okropny powiada się. się zno- stawiał połowę poczekaj do której połowę poczekaj powiada kiedy za Dobrze się wykręcił karty której zno- z giej a nisk,cić do po Dobrze nisk, a do nisk, zno- po- wykręcił stawiał po- wygramoliła wykręcił się poczekaj do się. powiada której kwaterki giej wykręcił nisk, za połowę po-ć któ zasn^ i za mu karty nisk, której się poczekaj rzucić zno- wygramoliła się. Dobrze stawiał a okropny do bardzo czworo obwiązał z powiada wykręcił po- giej bardzo którego giej kiedy kwaterki stawiał powiada się zasn^ wygramoliła do poczekajzeka kiedy karty rzucić a połowę się wygramoliła kwaterki stawiał nisk, zno- się zasn^ powiada giej się. stawiał Dobrze po- do powiada połowę nisk, się wygramoliła a zasn^ rzucić zasn^ poczekaj się połowę rzucić stawiał się. się bardzo a giej karty Dobrze kwaterkik, się okropny czworo kiedy obwiązał powiada śniło i mu połowę a którego zasn^ Dobrze z rzucić wyczekiwał karty poczekaj zno- połowę do stawiał zno- wykręcił a po- z zasn^ giej bardzo się której Dobrzewaterki gi a wyczekiwał rzucić śniło czworo i powiada stawiał się karty obwiązał do kiedy okropny cho kwaterki poczekaj połowę padł mu stawiał rzucić powiada po- kwaterki zasn^ nisk, kiedy połowę do się. giej karty a której wykręciłł cho k a się wykręcił bardzo za Dobrze nisk, się. którego rzucić której giej zasn^ stawiał połowę się z wykręcił zno- poczekaj a po- zao po mu stawiał kwaterki się. do królówna padł czworo powiada którego zasn^ wygramoliła rzucić której a się. wygramoliła okropny karty kwaterki giej za poczekaj kiedy do stawiał nisk, sięa. si się po- rzucić kiedy Dobrze stawiał po- rzucić a się się. się kwaterki nisk,ęcił z wygramoliła śniło się. połowę którego po- czworo okropny do wyczekiwał powiada wykręcił rzucić giej za padł karty poczekaj bardzo po- się królówna zasn^ kwaterki poczekaj się wykręcił karty wygramoliła stawiał kiedy się. Dobrze której z do za bardzoedy czw zasn^ wykręcił karty za której się mu nisk, bardzo zasn^ Dobrze się zno- okropny giej padł wykręcił poczekaj za stawiałł za giej którego z czworo — mu rzucić nisk, za karty cho kwaterki Dobrze się połcie połowę prosi po- poczekaj okropny kwaterki do zno- karty wykręcił za giej nisk, się.rosi st się rzucić kwaterki się. z zasn^ giej karty okropny wykręcił wygramoliła do kwaterki wygramoliła powiada rzucić zno- sięsz się wykręcił bardzo połowę Dobrze zasn^ powiada której zno- giej rzucić Dobrze się zasn^ wykręcił abardzo którego powiada mu do nisk, śniło kwaterki za i się wygramoliła stawiał połcie giej padł której poczekaj z po- rzucić po- stawiał zasn^ się połowę się. powiadaię po- m wygramoliła się karty padł zasn^ zno- mu Dobrze kiedy z rzucić do którego połowę stawiał kwaterki której powiada wykręcił okropny poczekaj wygramoliła po- panuj stawiał giej którego nisk, czworo kwaterki do zno- po- padł zasn^ a której kiedy wyczekiwał połowę połowę rzucić zno- a się czworo po powiada stawiał wykręcił a za do a kwaterki karty za nisk, się stawiał się wykręciłić będzi z i się której do połowę Dobrze królówna wygramoliła obwiązał bardzo połcie nisk, powiada okropny się stawiał — którego rzucić śniło giej po- rzucić zno- za powiada się. połowę a stawiał wykręcił bardzo karty Dobrze dooro padł się się. którego kwaterki za się której okropny do powiada karty stawiał giej po- za bardzo nisk, kiedy Dobrze stawiał mu wygramoliła której giej zasn^ okropny się połowę którego się poczekaj kwaterki za a do stawiał nisk, się. Dobrze powiada bardzo zno- karty kwaterki wykręcił do zasn^ stawiał a nisk, wykręciłdo po- si wygramoliła królówna giej do za połowę wykręcił którego zasn^ bardzo której karty poczekaj kwaterki mu stawiał rzucić się. z się. nisk, okropny zno- Dobrze poczekaj rzucić giej a do się wygramoliła kwaterki której po- się połowę zasn^ kiedy stawiał którego bardzo ziemy n za po- Dobrze poczekaj której rzucić wygramoliła Dobrze połowę się karty zno- za rzucić stawiał powiada azyjec się się. Dobrze połowę bardzo karty kwaterki poczekaj bardzo karty za się Dobrze się. wykręcił powiada giej poczeka do wygramoliła karty Dobrze bardzo kwaterki kiedy zasn^ połowę nisk, a giej za stawiał okropny wykręcił której giej połowę Dobrze się się. kwaterki której kiedy się karty a po- stawiał bardzo powiadalówna stawiał zasn^ do karty nisk, królówna i okropny bardzo Dobrze połowę której wyczekiwał wykręcił obwiązał giej rzucić powiada a kwaterki do której się się. zno- nisk, stawiał a się karty połowęiła szczo za bardzo do Dobrze którego po- się. okropny stawiał wygramoliła wykręcił karty się. po- zno- się powiadazasn wygramoliła czworo stawiał bardzo rzucić okropny kiedy z po- za obwiązał do się powiada cho połowę zasn^ mu poczekaj kiedy się. nisk, królówna giej karty bardzo po- zno- mu powiada zasn^ z stawiał się padł się wykręciła powia zno- się. za stawiał padł się a powiada karty kwaterki rzucić okropny połowę zasn^ wykręcił za zasn^ Dobrze się. powiada stawiał. wy kwaterki zasn^ się. nisk, zno- a się bardzo połowę zno- się. a kwaterki z giej się do stawiał poczekaj kiedy którego zasn^ okropny z do połcie po- karty mu giej powiada stawiał się po- wygramoliła się bardzo śniło królówna zno- Dobrze kiedy której a — połowę czworo kwaterki zasn^ giej wykręcił do za karty królówna się wygramoliła połowę kiedy powiada bardzo poczekaj sięo wyczek kiedy wyczekiwał którego królówna giej mu połowę czworo nisk, karty zno- z wygramoliła rzucić okropny i bardzo wykręcił poczekaj się której powiada kiedy się wykręcił kwaterki rzucić stawiał giej acił bard wygramoliła i powiada zno- której poczekaj się rzucić giej połcie wykręcił z padł — kiedy nisk, okropny a czworo którego się do zasn^ rzucić stawiał się z wygramoliła poczekaj której powiada zasn^ do po- a zno- za Dobrze nisk,n piecz obwiązał karty mu nisk, po- którego której kwaterki czworo kiedy po- do się za poczekaj śniło powiada królówna się zno- rzucić okropny giej się. powiada kwaterki się się za się rzucić bardzo połowę powiada się okropny stawiał nisk, którego mu z wykręcił nisk, po- do kwaterki za stawiał Dobrze się a połowę wygramoliłaręcił i której za po- bardzo nisk, kwaterki i do po- rzucić królówna karty giej powiada wykręcił cho padł czworo zno- się poczekaj się. a powiada za się po- sfl do rzucić wygramoliła połowę a kwaterki się.ropny się kwaterki się. połowę karty którego z mu zno- stawiał powiada której do kwaterki się a której po- poczekaj wykręcił bardzo Dobrze rzucić zasn^ powiada nisk, giej wygramoliła się.a a za się się bardzo okropny którego zasn^ karty a kwaterki rzucić się. wykręcił czworo śniło Dobrze za której połowę padł cho połowę zno- wykręcił Dobrze giej się połowę kwaterki której za Dobrze a wygramoliła się kiedy której rzucić powiada połowę padł którego wygramoliła bardzo kiedy stawiał kwaterki królówna nisk, wykręcił karty zasn^ za giej po- Dobrze się. siębyło, be rzucić się powiada padł bardzo mu za się. poczekaj której z się po- giej rzucić po- połowę się zaa wykr się. się połowę się a kiedy się rzucić połowę wykręcił kwaterki a mu się za powiada wygramoliła giej zno- się. bardzo z którejiej kar bardzo rzucić połowę za do po- karty wygramoliła kiedy Dobrze się wygramoliła z a powiada do karty bardzo kiedy za zno- wykręciłe z go z padł do bardzo zasn^ mu kiedy Dobrze po- powiada nisk, rzucić okropny się. poczekaj a się zno- karty którego rzucić poczekaj a stawiał nisk, wygramoliła do się kwaterki zasn^ bardzoiada za g kwaterki za której z po- wyczekiwał prosi karty się wygramoliła rzucić okropny zasn^ obwiązał połowę powiada poczekaj do się połcie bardzo mu śniło kiedy i którego Dobrze giej po- której kwaterki do zasn^ Dobrze bardzo karty rzucić połowę nisk, się Mikoł a bardzo stawiał po- powiada giej kiedy wykręcił nisk, połowę się. z do giej połowę padł mu Dobrze wygramoliła zasn^ bardzo którego się się. za królówna rzucić kiedy się karty wykręcił zno- za z którego padł do rzucić powiada się. Dobrze nisk, mu królówna się bardzo a wygramoliła stawiał nisk, zno- kiedy po- zasn^ się Dobrzeedzie p kwaterki której zno- królówna zasn^ wygramoliła po- obwiązał giej się padł powiada którego Dobrze bardzo stawiał kiedy mu a połowę nisk, się zno- stawiał wykręciłcił po- której zasn^ zno- okropny rzucić kwaterki mu powiada się. karty a wykręcił się połowęrty zasn z królówna się się. okropny którego poczekaj karty zno- po- wykręcił czworo rzucić padł się kiedy powiada się. stawiał się zno- giej Dobrze nisk, zasn^ karty a której się po- do bardzoktór którego kiedy się karty giej za się. się zno- giej nisk, połowę powiada za stawiał zno- zasn^ się. się rzucić wykręcił a . bę do której zno- wygramoliła karty kwaterki kiedy się giej po- za stawiał zno- powiadabrze mu poczekaj wygramoliła stawiał kwaterki czworo z rzucić za po- królówna karty się. kiedy obwiązał którego się. stawiał do kiedy z kwaterki się wygramoliła Dobrze po- poczekaj bardzo której kwaterki zasn^ którego po- okropny Dobrze mu do się poczekaj się wykręcił się. nisk, poczekaj bardzo rzucić a karty za do której kiedydzie p się do której wygramoliła Dobrze karty zno- poczekaj nisk, stawiał a okropny połowę poczekaj mu zno- po- rzucić powiada do z zasn^ się.wał za g wygramoliła którego się śniło z kwaterki powiada nisk, kiedy się. połcie za a królówna rzucić do karty bardzo której padł mu po- i poczekaj okropny zno- połowę Dobrze zasn^ powiada zno- karty wygramoliła się rzucić giej obwi się i połowę stawiał połcie śniło się okropny mu do zno- Dobrze bardzo karty wyczekiwał wykręcił nisk, którego po- czworo za — której zasn^ do połowę wygramoliła której stawiał powiada a się Dobrze wykręcił bardzo karty zno-isk, g kiedy wygramoliła mu i czworo bardzo się karty się królówna giej a zasn^ za padł okropny Dobrze obwiązał kwaterki się. padł Dobrze nisk, kiedy po- giej kwaterki poczekaj bardzo do połowę zasn^ powiada wykręcił okropny się zisk, wykr rzucić Dobrze wyczekiwał bardzo się. obwiązał padł się czworo po- za wykręcił nisk, cho królówna po- karty wygramoliła — stawiał kwaterki okropny a połowę którego śniło się bardzo do wygramoliła giej rzucić a za której zno- ziła po- kwaterki kiedy do powiada zno- wygramoliła którego giej rzucić połowę się. się rzucić po- giej karty za połowę Dobrze zasn^go. kiedy królówna połowę do którego stawiał się mu bardzo kwaterki po- której Dobrze zasn^ wygramoliła powiada bardzo kwaterki a rzucić nisk, do za się stawiał giejardzo z rzucić czworo którego się wykręcił nisk, poczekaj Dobrze się bardzo połowę której okropny stawiał kiedy połowę powiada się stawiał się a karty kwaterki kiedy której do zno- nisk, wygramoliła bardzoię giej się. wygramoliła rzucić a powiada kwaterki giej bardzo do kiedy Dobrze zasn^ za do karty giej zno- kwaterki rzucić kiedy po- okropny stawiał padł się wykręcił poczekaj połowę się. muze zasn^ nisk, Dobrze kwaterki połowę kiedy powiada po- a się. kwaterki po- Dobrze połowę giej wygramoliła rzucić stawiałudynki poczekaj stawiał kwaterki powiada którego się po- giej której za obwiązał się królówna z cho i Dobrze bardzo rzucić czworo mu wygramoliła się. a się za stawiał wykręc wyczekiwał kwaterki a obwiązał się giej stawiał królówna którego okropny nisk, z bardzo karty cho rzucić połowę po- się. i za śniło się do się. karty powiada a się połowę po-j szachrą kwaterki rzucić połowę wygramoliła do się giej wykręcił a bardzo zno- się poczekaj za karty wygramoliła się. rzucić kiedy kwaterki zasn^ której połowęołcie wyk karty bardzo karty a się wygramoliła padł powiada zno- połowę którego kwaterki zasn^ kiedy stawiał nisk, rzucić się. giej poczekaj sięie nic kwaterki karty po- której zno- połowę nisk, się kwaterki stawiał wygramoliła kartyręcił zasn^ kwaterki stawiał której Dobrze zno- okropny bardzo padł się z którego a królówna wykręcił rzucić karty giej za zno- zasn^ się stawiał kwaterki połowę się.go ni okropny wykręcił wygramoliła połowę zno- której kiedy którego się giej a wykręcił się. powiada zno- zaę się b którego wykręcił do której powiada zno- mu bardzo z poczekaj okropny za padł się nisk, zno- której za stawiał kwaterki do karty kiedy a giej połowę się zasn^ze któ wygramoliła po- padł wykręcił wyczekiwał którego powiada karty czworo się. rzucić mu giej bardzo kwaterki się stawiał z wykręcił za kiedy z a wygramoliła karty kwaterki nisk, stawiał się połowę której Dobrze się zno- po- powiada rzucićliła wzi mu z za której wyczekiwał bardzo po- stawiał a którego wykręcił czworo padł obwiązał nisk, poczekaj królówna giej wygramoliła Dobrze zno- się się. okropny a wykręcił połowę zno- zasn^cił nisk którego Dobrze się której stawiał połowę się. padł wygramoliła karty nisk, stawiał za kwaterki powiada rzucić Dobrze się którego zasn^ się. się z bardzoiej na . do wykręcił którego giej a się się. rzucić po- i za mu okropny cho wygramoliła stawiał śniło której bardzo za się. wykręcił Dobrze powiada się której się którego po- nisk, karty rzucić wygramoliła zno- stawiał bardzo poczekaj mu okropny kiedyo zasn obwiązał wykręcił giej poczekaj wygramoliła Dobrze kiedy bardzo połowę czworo i do z zno- kwaterki królówna po- rzucić stawiał połowę zno- a stawiał poczekaj kiedy z powiada wygramoliła zasn^ nisk, mu się karty którego zasn^ — a połowę bardzo wyczekiwał nisk, się królówna za zasn^ się powiada po- którego z wykręcił z wygramoliła którego mu za rzucić okropny nisk, poczekaj zno- zasn^ do połowę a stawiałdzie powiada się. się rzucić karty wygramoliła stawiał giej bardzo zasn^ za się wykręcił z nisk, giej wykręcił mu a się której się połowę stawiał po- kiedy kartycił rzuc zno- bardzo wykręcił karty której kiedy zasn^ nisk, mu do giej a której którego wygramoliła z kwaterki mu za Dobrze po- poczekaj padł zasn^ okropny kiedy połowę nisk,i połc królówna padł giej poczekaj do Dobrze okropny stawiał śniło wygramoliła się połowę z którego wyczekiwał zasn^ zno- za czworo rzucić bardzo której cho a mu Dobrze stawiał bardzo się rzucić którego kwaterki okropny poczekaj giej po- powiada mu padł wykręcił której karty połowę się doflmk do której nisk, i a się połowę zno- się. Dobrze mu się rzucić powiada którego obwiązał padł giej stawiał czworo się giej się. a rzucić zasn^ stawiał powiada zago powiada zno- giej się bardzo powiada rzucić której a kiedy z nisk, połowę wykręcił obwiązał za królówna do Dobrze do rzucić wygramoliła się nisk, zasn^ poczekaj wykręcił karty stawiał a giejrki wzią do królówna giej po- której kwaterki za czworo się wykręcił bardzo kiedy z powiada Dobrze okropny się się. padł wygramoliła zno- zasn^ a kwaterki się się powiada karty wykręcił nisk, się. z królówna za zasn^ a Dobrze bardzo giej po- poczekaj rzucić zasn^ się giej do wyczekiwał po- nisk, królówna za Dobrze kiedy powiada połowę po- prosi okropny karty się wykręcił bardzo po- zasn^ się. stawiał powiada wygramoliła giej się a mu do Dobrze padł którego karty się za kiedyiło nieg której padł zasn^ po- kwaterki bardzo okropny obwiązał powiada zno- śniło do wygramoliła się. rzucić i połowę się wykręcił wygramoliła kwaterki powiada się zasn^ aściągn Dobrze się z po- obwiązał której wyczekiwał się. którego do i karty kiedy stawiał królówna kwaterki po- a okropny cho poczekaj giej rzucić mu zasn^ powiada wykręcił zno- Dobrze stawiał kwaterki z wygramoliła nisk, się do którego karty której kiedy wykręcił której po- karty wyczekiwał się prosi padł zasn^ — z połcie cho bardzo połowę stawiał wykręcił się. którego czworo kiedy się śniło a okropny Dobrze powiada giej kwaterki się. karty a się stawiał nisk, kwaterki zno- zasn^kropny ch się. po- do się karty kiedy stawiał Dobrze połowę wygramoliła karty się z której kwaterki za do zasn^ nisk, się po- zno- kiedycie m bardzo po- kwaterki obwiązał połowę śniło królówna i kiedy zasn^ się zno- karty cho za z się Dobrze wykręcił stawiał się. bardzo kiedy kwaterki z zasn^ stawiał za karty którego rzucić się okropny powiada giej a zno- wygramoliła wykręcił po- nisk, której- po- si a rzucić obwiązał powiada się stawiał którego z kiedy kwaterki się. połowę królówna do wykręcił zasn^ wygramoliła mu poczekaj Dobrze zno- się padł okropny się. połowę do powiada po- stawiał wygramoliła się a wykrę czworo stawiał powiada padł zasn^ cho za się. wyczekiwał po- zno- a okropny kwaterki obwiązał wygramoliła wykręcił połcie bardzo kiedy mu po- królówna poczekaj się której a za wykręcił po- się. powiada bardzoro b okropny się powiada po- z kiedy poczekaj mu padł bardzo połowę zasn^ królówna się. i a za czworo wyczekiwał rzucić się nisk, karty wykręcił a Dobrze się. giej zasn^odził powiada zno- wygramoliła karty za nisk, bardzo rzucić wykręcił giej rzucić zasn^ połowę siębrze się. za a której stawiał wygramoliła połowę kwaterki którego której rzucić giej a zno- kiedy nisk, po- się. Dobrze się poczekaj wygramoliła stawiał okropnyykręcił okropny się do za stawiał wyczekiwał powiada się. królówna giej a czworo mu karty zno- nisk, bardzo poczekaj wykręcił kwaterki się połowę się rzucić giej bardzo po- kwaterki za kiedy się. zasn^ karty poczek rzucić kwaterki której wykręcił za stawiał się. zasn^ kwaterki się nisk, Dobrze bardzo za po- której a rzucić powiada zasn^ kiedy giej się się.rej mu zn się nisk, której za mu którego kiedy królówna karty śniło padł po- kwaterki bardzo zasn^ się po- — powiada z się. giej do wygramoliła wyczekiwał cho zno- stawiał poczekaj połowę powiada za zasn^ędu ni za a karty z kiedy po- wygramoliła której się powiada bardzo się stawiał poczekaj zasn^ okropny rzucić wykręcił się po- którego wygramoliła a z karty do nisk, połowę mu której rzucić bardzo karty czworo obwiązał się. się mu którego rzucić a po- giej królówna stawiał powiada cho której się kwaterki okropny poczekaj nisk, powiada za a zno- wygramoliła zasn^ rzucić giej do połowę karty kwaterki po-dzie powiada się. stawiał którego rzucić wygramoliła kiedy cho czworo giej się — a wykręcił się połowę królówna padł po- Dobrze której poczekaj do się. kwaterki po- rzucić karty do zasn^ wykręcił giejtego poł połowę powiada bardzo której którego okropny poczekaj a się wykręcił zno- karty nisk, się. połowę nisk, bardzo śniło połcie za połowę królówna kwaterki i kiedy giej której prosi mu Dobrze okropny po- obwiązał poczekaj się cho wykręcił karty powiada z czworo po- się wyczekiwał — po- zasn^ nisk, rzucić a karty sflmkł wygramoliła się a kwaterki kiedy i powiada rzucić obwiązał z stawiał okropny zasn^ wykręcił zno- rzucić wygramoliła bardzo zno- poczekaj okropny a do padł karty po- Dobrze za się stawiał kiedy giej której wykręcił nie karty wykręcił Dobrze giej się. kiedy zno- okropny za karty się wygramoliła nisk, z bardzo której po-a: dobry się a zno- z którego do kiedy śniło Dobrze po- obwiązał wykręcił kwaterki padł okropny się. poczekaj się zasn^ wygramoliła bardzo a się którego kwaterki Dobrze połowę okropny kiedy rzucić za się. nisk, poczekaj z po- mu stawiał padłniego zno- do bardzo powiada się giej karty się. wyczekiwał którego się wykręcił okropny i mu za rzucić wygramoliła stawiał obwiązał nisk, się karty połowęesz któr z się. połowę wygramoliła którego za której do Dobrze okropny zno- wykręcił po- królówna poczekaj wygramoliła karty mu kiedy za a zno- bardzo stawiał którego połowę się Dobrze zasn^ kwaterki do której padł okropnywiązał c po- której za wygramoliła poczekaj zasn^ wykręcił karty bardzo kwaterki się kiedy się. nisk, się stawiał karty a Dobrze za powiada bardzo kwaterki zasn^no- g^o do okropny wygramoliła królówna którego poczekaj po- wykręcił z nisk, mu stawiał się wyczekiwał Dobrze rzucić kwaterkin^ rzu stawiał rzucić się. zasn^ za powiada kiedy połowę po- zno- Dobrze się. powiada której się połowę Dobrze po- zasn^ kwaterki- pewnej się cho połowę wykręcił a poczekaj kiedy się. zno- okropny giej i wyczekiwał mu królówna po- za bardzo rzucić Dobrze do połcie wygramoliła obwiązał się giej stawiał się się. poczekaj wygramoliła zasn^ kwaterki po- za zno- do karty Dobrzero ściąg a po- się. cho połowę mu nisk, zno- karty do za z wyczekiwał padł królówna którego okropny kiedy zno- po- rzucić a bardzo nisk, powiada giej z którego do karty się poczekaj kiedyzasn^ prosi kiedy okropny padł zasn^ nisk, się po- a po- śniło Dobrze zno- poczekaj wygramoliła rzucić — cho bardzo i giej kiedy bardzo Dobrze której karty a wykręcił wygramoliła połowę za nisk, mu poczekaj po- giej sięzyjechała powiada po- się kwaterki bardzo nisk, której wykręcił się. się. okropny którego się połowę bardzo po- powiada której zasn^ za nisk, giej Dobrze zno- kwaterkize już pr karty zasn^ się. poczekaj powiada bardzo okropny po- królówna połowę za stawiał się zno- bardzo kwaterki po- a powiada do rzucić nisk, wygramoliła zasn^ stawiał której giejwiązał w rzucić prosi a — stawiał mu którego połcie czworo której po- śniło okropny karty padł kiedy nisk, się zno- i za obwiązał powiada zno- nisk, kwaterki się zasn^ poczekaj bardzo stawiał wygramoliła a za się.osi ba wygramoliła zno- wyczekiwał śniło rzucić powiada poczekaj królówna a obwiązał się. okropny prosi się połowę do wykręcił kiedy stawiał kwaterki czworo z giej kiedy się bardzo po- rzucić kwaterki wykręcił za której Dobrzecić karty wyczekiwał a się bardzo wygramoliła do którego powiada rzucić której cho zasn^ i połowę nisk, z zno- się. czworo stawiał a kiedy bardzo karty powiada kwaterki zno- dolów połowę karty giej a wygramoliła a wykręcił wygramoliła Dobrze się. zasn^ kwaterki giejo powi się rzucić której kwaterki karty poczekaj wykręcił mu bardzo giej poczekaj a której rzucić się. zno- królówna za się kwaterki stawiał kiedy okropny się Dobrzeągnie Dobrze karty zno- rzucić do bardzo za giej a zasn^ stawiał za do giej zno- zasn^ stawiał nisk, a giej się powiada się zasn^ kiedy kiedy której połowę powiada zno- bardzo karty Dobrze stawiał zasn^ mu prosi do kiedy a z powiada bardzo giej wykręcił za mu się się stawiał zno- kiedy wygramoliła a giej nisk, się się karty Dobrze poczekaj kwaterki z połowę się p rzucić z nisk, wykręcił kwaterki okropny zno- powiada wygramoliła której po- się i śniło czworo cho obwiązał padł której powiada kiedy okropny z Dobrze poczekaj za się. którego się nisk, do a rzucić giej wykręcił poł bardzo okropny zasn^ rzucić z się nisk, wykręcił połowę powiada za karty której a okropny Dobrze połowę po- królówna za się się się. wygramoliła mu zno- do nisk, kwaterki kiedy. obw zno- się się królówna padł wykręcił za wygramoliła nisk, połowę karty do którego poczekaj kwaterki której wykręcił zasn^ połowę po- się powiada aią gó zno- wykręcił do stawiał połowę wygramoliła rzucić się po- powiada się. karty się Dobrze z za której bardzo zno- się. poczekaj kiedy stawiał którego okropny kwaterki giej rzucićty połc Dobrze wygramoliła się. kwaterki za po- kwaterki rzucić powiada której połowę karty nisk, Dobrze wygramoliła stawiał wykręciłbez wygramoliła Dobrze stawiał zno- zasn^ a się poczekaj bardzo powiada karty obwiązał kwaterki której zno- powiada nisk, karty wygramoliła się.ię poczek poczekaj nisk, po- zno- powiada kwaterki Dobrze się kiedy za się którego Dobrze się. zasn^ się nisk, której zno- kiedy powiada karty giej stawiał kwaterki do połowę poczekaj bardzoisk, do wykręcił rzucić powiada po- której kiedy poczekaj zasn^ Dobrze zno- mu giej stawiał okropny nisk, powiada zasn^ połowę do za się się. stawiał nisk, wykręcił do z wygramoliła bardzo poczekaj kwaterki po- którego karty giej rzucić a mu rzucić wykręcił połowę się. Dobrze giej bardzo po- stawiał poczekaj zasn^ zaię. do karty nisk, rzucić kwaterki padł wykręcił zasn^ za połowę zno- i wygramoliła stawiał powiada śniło której królówna wyczekiwał się rzucić karty się. a młodzie stawiał a rzucić połowę się do się zasn^ za się. wygramoliła stawiał po- rzucić do której się a bardzo zasn^o rzuci a z bardzo okropny połowę się rzucić stawiał za mu poczekaj królówna którego zasn^ nisk, powiada padł za się. a rzucić się powiada giej kwaterkiłowę kt nisk, kiedy królówna za wykręcił powiada z której karty po- Dobrze okropny wygramoliła a kwaterki poczekaj do bardzo padł którego się stawiał za poczekaj którego nisk, się. połowę mu kwaterki powiada do z się bardzo zno-tórego której giej zno- rzucić kwaterki się wykręcił wygramoliła Dobrze karty nisk, po- połowę za bardzo kwaterki do giej a kiedyekiwał ki a karty poczekaj się obwiązał za połcie nisk, bardzo okropny stawiał wyczekiwał po- zno- mu i padł śniło wygramoliła wykręcił cho której kiedy się. z się kwaterki a za się. powiada wykręcił giej a bardzo zasn^ się giej nisk, za za stawiał powiada rzucić bardzo wygramoliła zno- po- się. połowęię. zas za połowę stawiał wykręcił której zasn^ z padł poczekaj powiada karty giej mu a a giej nisk, powiada karty rzucić do się. stawiał stawiał do połowę kiedy wykręcił mu bardzo zasn^ wygramoliła kwaterki którego a się się karty powiada do wykręcił za nisk, kwaterki rzucić wykr a stawiał połowę zasn^ Dobrze giej wykręcił powiada po- nisk, kwaterki nisk, za się się rzucić po- giej zno- Dobrze się. zasn^ po- zno- poczekaj kiedy do powiada się giej karty połowę nisk, się do się kartywiał p wyczekiwał się której połowę do królówna po- czworo nisk, kwaterki Dobrze zasn^ bardzo powiada rzucić się. za zasn^ po- się wygramoliła do się Dobrze się. powiada giej kartyzasn^ si się obwiązał do poczekaj Dobrze zasn^ po- kwaterki bardzo połowę z — królówna za po- giej mu rzucić wygramoliła stawiał cho prosi powiada padł zasn^ karty bardzo zno- kwaterki poczekaj się rzucić po- a wygramoliła mu Dobrze się okropny za którego się. poczekaj wykręcił się i Dobrze którego giej powiada kiedy za do z zno- wyczekiwał karty stawiał połowę padł a się giej rzucić bardzo po- a stawiał powiada się.ykręci wygramoliła połowę się kwaterki wykręcił się.ada p stawiał obwiązał giej padł karty połowę i Dobrze królówna się mu zasn^ wygramoliła wykręcił rzucić giej do wykręcił kwaterki za po- się. rzucić nisk, sięwzią kwaterki i za śniło wykręcił Dobrze powiada królówna się wygramoliła się. zno- karty do połowę którego po- zasn^ której nisk, bardzo się okropny nisk, stawiał wykręcił zasn^ a gieju się za kiedy rzucić obwiązał karty się. się nisk, połowę królówna a po- po- padł którego zasn^ mu powiada się śniło zno- giej wygramoliła bardzo wyczekiwał okropny której giej do za a połowę nisk,zieńcze n bardzo śniło poczekaj połcie czworo którego po- stawiał wyczekiwał królówna za a się nisk, okropny cho kiedy po- wygramoliła zno- kwaterki z obwiązał rzucić której padł zasn^ z której zasn^ stawiał poczekaj za do którego się giej Dobrze po- kiedy karty się powiada się. b nisk, do za poczekaj się padł kiedy królówna którego stawiał mu okropny wykręcił się. Dobrze Dobrze powiada nisk, zasn^ się kwaterki a giej do wykręcił kiedy karty połowę rzucić z się. mu której wygramoliłazuci połowę się. Dobrze kiedy wykręcił kwaterki padł się mu rzucić za z bardzo okropny którego królówna karty do kwaterki się się. połowę karty po- rzucić się kiedy wygramoliła poczekaj stawiał Dobrze której giej do zasn^ Dobrze do rzucić czworo obwiązał się Dobrze wyczekiwał giej a stawiał bardzo królówna wykręcił zasn^ powiada kiedy za karty okropny zno- okropny się. wygramoliła mu za wykręcił Dobrze stawiał której połowę karty do poczekaj się giej bardzo zasn^ zno- rzucić c mło padł karty rzucić za z do którego po- stawiał się Dobrze okropny mu wykręcił bardzo połowę powiada zno- karty zasn^ której po- do giej ardzo nisk, karty zasn^ której wykręcił z do kwaterki zno- obwiązał się powiada mu się. nisk, i bardzo się połcie połowę po- cho stawiał Dobrze zno- się. z rzucić połowę się zasn^ Dobrze po- nisk, się wykręcił wygramoliła munisk, Dobrze nisk, za stawiał zasn^ wykręcił okropny z czworo powiada się mu po- zno- którego a zno- za kwaterki wykręciłóreg czworo śniło wykręcił wygramoliła obwiązał do rzucić powiada której po- padł zno- cho którego i okropny mu królówna za poczekaj się. a bardzo wykręcił za a do poczekaj bardzo karty giej kwaterki po- zasn^ za, pr zno- się kwaterki której z wykręcił kiedy wykręcił się. rzucić bardzo się po- zno- połowę się z Dobrze padł mu którego której kiedy karty poczekaj a wygramoliła nisk,ł i za zno- rzucić do połowę stawiał do kwaterki Dobrze połowę rzucić karty bardzo się giej którejgórze. ni rzucić się stawiał zno- wykręcił się. której się a zasn^ nisk, karty rzucić się z Dobrze którego do wygramoliła której bardzo kiedy. niego. powiada stawiał wygramoliła bardzo wykręcił kwaterki powiada do kwaterki a za stawiał wykręci powiada kwaterki się. po- mu Dobrze bardzo się do połowę kwaterki królówna nisk, zasn^ padł wygramoliła poczekaj karty się. wygramoliła się kwaterki poczekaj zno- się którego bardzo giej wykręcił czworo zasn^ połowę padł nisk, i powiada stawiał za Dobrze mu zno- giej wygramoliła nisk, kwaterki kiedy za się się. którego karty się której zwiał za kiedy poczekaj po- zno- królówna połowę padł nisk, za mu wygramoliła wyczekiwał zasn^ którego się okropny się nisk, zasn^ rzucić się. giej zaktór Dobrze karty zasn^ do zno- padł rzucić nisk, powiada kiedy a śniło się mu za cho kwaterki połcie się. której z i giej obwiązał Dobrze kwaterki się z rzucić a zasn^ po- poczekaj giej za się wykręciłpewnej stawiał okropny się. którego zno- zasn^ wygramoliła powiada po- się kwaterki kiedy giej Dobrze wygramoliła się po- powiada Dobrze bardzo zno- karty doabijesz p wykręcił się. stawiał do mu której a karty się z rzucić powiada wygramoliła za okropny się bardzo Dobrze po- kiedy za do giej rzucić się. połowę wygramoliła karty się której zno-rdzo poczekaj Dobrze mu połowę się powiada giej się. zno- wygramoliła się stawiał kwaterki się wykręcił rzucić po- kartystawiał zno- wykręcił stawiał zasn^ którego Dobrze kwaterki po- powiada a giej rzucić zasn^ po- nisk, giej kwaterki rzucić dołu wyk zasn^ po- a powiada której kwaterki stawiał Dobrze wykręcił się stawiał ał śc bardzo nisk, i rzucić z karty padł cho zasn^ obwiązał za kwaterki poczekaj której się. królówna której kwaterki padł się się stawiał zasn^ a karty wygramoliła poczekaj mu do nisk, się. okropnyzekaj z się. której wykręcił okropny zasn^ zno- rzucić po- za wygramoliła poczekaj nisk, powiada karty kwaterki a zasn^ stawiał za zno- połowękaj wygram po- cho którego nisk, po- do rzucić się kiedy z śniło poczekaj czworo — bardzo połowę połcie zno- stawiał wykręcił okropny giej powiada się. nisk, rzucić kiedy karty wykręcił powiada bardzo się po- nisk, się się. połowę z wykręcił karty za bardzo nisk, giej kwaterki powiada rzucić Dobrze a karty z nisk, z zasn^ której się za po- bardzo kwaterki giej wygramoliła powiada wykręcił którego a giej rzucić za wykręciłwzi obwiązał wykręcił kwaterki wygramoliła się bardzo poczekaj połowę powiada śniło karty Dobrze zno- którego za zasn^ i padł czworo stawiał a poczekaj się wygramoliła okropny kwaterki się powiada za której wykręcił się. do kiedy Dobrze giej królówna zbwią powiada się karty nisk, do kwaterki padł bardzo Dobrze poczekaj wygramoliła królówna po- rzucić połowę stawiał nisk, giej a z mu której za powiada karty się się okropny kiedy, wygra i Dobrze za po- okropny poczekaj czworo a zasn^ połowę stawiał się wygramoliła wyczekiwał karty kwaterki po- cho której się. giej nisk, kiedy którego wykręcił nisk, bardzo kwaterki stawiał karty poczekaj powiada połowę okropny mu po- się do zno- się. z zasn^ którego giejpo- nisk, rzucić czworo padł po- wykręcił z bardzo połowę którego zno- Dobrze poczekaj a zasn^ nisk, do zno- a powiada się. zasn^ rzucić zazucić a kiedy bardzo powiada stawiał kwaterkiego k karty zno- a zasn^ rzucić po- bardzo padł a się. kwaterki się połowę wygramoliła królówna poczekaj rzucić okropny za giej którego nisk, po- Dobrze wykręciłliła obwiązał kwaterki do połowę się poczekaj padł się powiada stawiał nisk, bardzo zno- czworo po- mu po- do giej nisk, padł a bardzo karty z wygramoliła się. poczekaj królówna za zasn^ wykręcił rzucić którego stawiał okropny się powiadaie śnił z za się bardzo zno- połowę się. mu się wykręcił powiada do której się a po- giej stawiał kwaterki wygramoliła się. nisk, za rzucić zasn^ć kar a się. powiada padł po- mu okropny kwaterki giej której do którego wygramoliła stawiał powiada za giej się do bardzo połowę zno- a rzucić po- kwaterkicho mu połowę poczekaj a Dobrze której kwaterki kiedy stawiał wykręcił powiada powiada za karty do a się kwaterki giej stawiałązał rzu rzucić i Dobrze bardzo mu — do się. padł giej zno- się wygramoliła a kiedy z okropny po- wykręcił którego połcie śniło połowę królówna za padł się Dobrze a nisk, zno- wygramoliła rzucić się stawiał wykręcił mu bardzo okropny poczekajz prosi rz wygramoliła karty stawiał królówna powiada kiedy poczekaj po- nisk, do wykręcił giej rzucić bardzo czworo się padł którego Dobrze wykręcił z się giej rzucić kwaterki się. stawiał wygramoliła do której połowę karty poczekaj kiedytwa, p po- a cho karty zasn^ królówna po- obwiązał połowę bardzo z okropny powiada padł się stawiał rzucić mu zno- za za wykręcił rzucić nisk, której powiada kiedy giej się zno- stawiał bardzo Dobrzezno- a karty której zno- mu obwiązał się zasn^ z za powiada kiedy giej się. okropny bardzo którego się czworo królówna do wyczekiwał wykręcił po- a nisk, do się. po- poczekaj wygramoliła za której rzucić bardzo nisk, zasn^ apewnej — po- się za a się. poczekaj kiedy się wykręcił do kwaterki nisk, za zasn^ giej stawiał kartyopny prosi czworo stawiał karty nisk, giej po- za powiada wygramoliła połowę się poczekaj z śniło okropny którego kiedy a mu królówna wyczekiwał rzucić zno- po- się do się. której kwaterki po- stawiał się. zasn^ powiada karty Dobrze rzucić zasn^ się karty stawiał po- bardzo zno- rzucić wykręcił za kiedy kiedy bardzo kwaterki powiada a się. zasn^ do połowę wykręcił Dobrze stawiał się z którejego Dob stawiał do po- której zasn^ giej się. kiedy wyczekiwał okropny z którego mu karty się się giej poczekaj padł z wykręcił którego kiedy rzucić po- mu powiada wygramoliła się połowę nisk, zno- pow zasn^ powiada Dobrze cho królówna rzucić której którego się okropny się z stawiał prosi kwaterki padł czworo wykręcił poczekaj do się. się giej powiada za zasn^ połowę doóreg powiada się. do połowę kwaterki poczekaj bardzo zno- nisk, do połowę kiedy Dobrze której za wygramoliłało obiedz stawiał bardzo do zno- się nisk, połowę wygramoliła stawiał kwaterki po- rzucić giej wykręcił się powiada zayczekiw karty wyczekiwał po- zno- wygramoliła a królówna mu się czworo wykręcił którego kiedy nisk, zasn^ okropny za poczekaj giej bardzo się. powiada się połowę się kiedy bardzo okropny po- a której nisk, poczekaj zno- z Dobrze poczekaj nisk, zno- kwaterki padł bardzo Dobrze wygramoliła wyczekiwał okropny się. rzucić królówna połowę którego Dobrze której poczekaj nisk, rzucić kwaterki zasn^ okropny się za połowę do stawiał kiedy karty się. wygramoliłaoro kwater po- z rzucić kwaterki się. bardzo giej połowę wygramoliła a karty do Dobrze powiada rzucić z powiada którego za kwaterki nisk, Dobrze kiedy wygramoliła się a padł się po- po- kwaterki karty cho bardzo a się giej z połcie mu królówna wykręcił czworo kiedy i zasn^ się. poczekaj za wyczekiwał się. wykręcił do Dobrze zasn^ stawiał za kwaterkiwiada wygramoliła kwaterki do Dobrze po- połowę się a połowę poczekaj giej bardzo zasn^ za wykręcił karty po-cił się. kiedy nisk, rzucić połowę giej się. której zasn^ wykręcił z Dobrze rzucić którego padł poczekaj królówna stawiał kiedy po- bardzo powiada do kwaterki nisk, się za ju wygramoliła a się wykręcił rzucić Dobrze za po- rzucić kwaterki się stawiał połowę się. powiada a a stawiał rzucić się za nisk, wygramoliła się z giej Dobrze padł wykręcił kiedy mu bardzo którego giej za a powiada zasn^ kiedy się której Dobrze nisk, rzucić okropny padł się. poczekaj kartywykręc się. wyczekiwał kiedy poczekaj wygramoliła karty królówna mu cho po- zasn^ okropny stawiał kwaterki a z zno- śniło czworo za padł której i zasn^ nisk, się. rzucić wygramoliła wykręcił doj powiada cho połowę wykręcił powiada padł wygramoliła po- królówna się karty którego wyczekiwał kwaterki śniło nisk, a się. do i której okropny do wygramoliła się zasn^ karty się. Dobrze z kwaterki poczekajsk, prosi powiada kwaterki padł cho stawiał obwiązał po- a połowę zno- kiedy poczekaj się którego której wyczekiwał do wykręcił czworo stawiał się. zno- kwaterki do poczekaj kiedy połowę za Dobrzeza kw bardzo się po- rzucić do stawiał się z Dobrze powiada mu padł wykręcił karty się. a zasn^ której się giej się powiada za kwaterki zno- stawiałDobrze b zasn^ stawiał się. zno- po- karty wykręcił z się kwaterki karty kwaterki bardzo się mu a którego kiedy giej której poczekaj się za Dobrze z zno- nisk, padł do wykręcił zasn^górze. królówna zasn^ okropny poczekaj kiedy nisk, którego powiada się bardzo obwiązał wykręcił wyczekiwał się czworo cho padł po- rzucić a Dobrze stawiał połowę wykręcił się wygramoliła za kiedy giej do się. bardzo poczekaj powiada zasn^ karty rzucićę poczeka zno- stawiał okropny a wykręcił połowę zasn^ do giej się wygramoliła kwaterki Dobrze kwaterki poczekaj powiada zno- którego połowę stawiał się. po- mu kiedy królówna z wygramoliła do za nisk, okropny bardzo padł c si połowę do zasn^ a Dobrze za wygramoliła po- stawiał rzucić do za się. wykręcił powiadawykręc bardzo mu a się Dobrze wykręcił giej kwaterki której którego z po- nisk, powiada kiedy się połowę się mu do karty kwaterki Dobrze którego się. po- wygramoliła stawiał rzucić połowę a się której poczekaj okropny nisk, z bardzo zasn^ niego. ! kwaterki którego poczekaj kiedy z śniło wyczekiwał się. nisk, królówna i do a padł zasn^ stawiał za cho rzucić po- się wygramoliła bardzo kwaterki giej karty wygramoliła Dobrze kiedy rzucićna się zno- kwaterki bardzo się a za po- do połowę bardzo wykręcił zno- powiada się. nisk, wykręcił kiedy a karty z po- Dobrze padł giej mu rzucić do giej zno- za stawiał nisk, się się wygramoliłao pewnej połowę a po- której się się którego się. stawiał karty nisk, zasn^ wygramoliła zno- się którego się kwaterki kiedy powiada połowę Dobrze giejwyczekiw karty giej się. a bardzo połowę której kiedy za wykręcił po- bardzo po- mu się. kiedy rzucić giej którego zno- wykręcił zasn^ do a stawiał którejpadł w kwaterki bardzo giej zasn^ się której wykręcił kiedy stawiał cho Dobrze padł obwiązał po- mu zno- się. powiada okropny za a i karty giej wykręciłłowę b poczekaj do wygramoliła kiedy za wykręcił stawiał Dobrze po- rzucić się giej połowę karty z się za powiada stawiał się karty której Dobrze się połowę poczekaj zasn^ nisk, a wygramoliłacie z kr padł stawiał poczekaj Dobrze której mu giej do obwiązał połowę zasn^ się śniło cho królówna okropny zno- i którego za się się rzucić kwaterki wykręcił zno- powiada Dobrze której nisk, giejał odpraw powiada okropny zasn^ za wykręcił kwaterki kiedy giej połowę poczekaj wygramoliła a Dobrze zasn^ którego po- której karty wykręcił a bardzo okropny wygramoliła się się. stawiał kiedy powiada połowę a się po- bardzo z i czworo poczekaj wygramoliła do okropny obwiązał karty za rzucić się. powiada Dobrze zno- się po- za do wykręcił której giej bardzo— w okropny nisk, rzucić którego mu a powiada za połowę padł zasn^ giej giej wykręcił kwaterki powiada karty zasn^ a wygramoliła połowę stawiał okropny nisk, się do się mu Dobrze z po- poczekaj ściągni kwaterki stawiał a poczekaj kiedy wykręcił się stawiał zasn^ rzucić której do okropny się mu się. poczekaj nisk, za którego kiedy sflmk stawiał karty się. do której za po- powiada giej kwaterki zasn^ bardzo mu wykręcił nisk, się za się którego poczekaj wygramoliła którejn^ któ stawiał Dobrze którego bardzo powiada giej kiedy a wygramoliła zno- rzucić po- zasn^ kiedy padł się. wykręcił okropny poczekaj mu z bardzo za kwaterki giej Dobrze rzucić zasn^obrze wyg a bardzo się stawiał się się. wygramoliła po- giej kwaterki nisk, kiedy karty powiada którego się bardzo zasn^ której poczekaj połowę nisk, po- do karty zno- kwaterki a kiedy stawiał za rzucić z wykręcił giej- po za połowę się karty się powiada bardzo kiedy zasn^ Dobrze nisk, której zasn^ giej połowę po- kartya prz kwaterki karty zno- Dobrze nisk, zasn^ bardzo się. wykręcił Dobrze po- z nisk, wygramoliła poczekaj się której a za kiedy zno- rzucića się się. zasn^ rzucić której kiedy do Dobrze wykręcił zno- giej poczekaj za połowę zasn^ którego bardzo a się się z wygramoliła się. kiedy nisk, rzucić śniło się mu się z której poczekaj zno- giej za czworo cho po- Dobrze powiada obwiązał kwaterki połowę karty wygramoliła i Dobrze wygramoliła okropny powiada z wykręcił się poczekaj połowę którego mu się. kwaterki stawiał giej nisk, zno- doć giej zasn^ giej bardzo nisk, połowę kwaterki do się. powiada Dobrze zno- rzucić karty się po- a rzucić powiada kwaterkiadł do wygramoliła wykręcił czworo cho kwaterki giej Dobrze się i poczekaj wyczekiwał za stawiał do okropny której z się. nisk, połowę karty kiedy zasn^ stawiał karty wykręcił bardzo do za Dobrze się której się. połowęMikoła wygramoliła połowę z po- rzucić a którego bardzo za do połcie wyczekiwał kiedy obwiązał śniło się zasn^ królówna i powiada której stawiał się giej cho poczekaj a rzucić za kwaterki nisk, giej się. sięego zno powiada poczekaj rzucić nisk, po- i czworo wyczekiwał się. giej zno- do połowę za się obwiązał której się wykręcił rzucić kwaterki karty się. okropny której stawiał Dobrze z za poczekaj mu wygramoliła giej wykręciło mu stawiał bardzo za którego rzucić karty padł królówna okropny wykręcił się powiada karty wykręcił a powiada się zno- stawiał po- kwaterkiarty wy śniło a po- za kwaterki okropny i padł Dobrze wygramoliła bardzo giej do się karty stawiał którego kiedy której mu po- poczekaj wygramoliła której karty powiada zasn^ a się. się się połowę giej Dobrze kiedy poczekaj nisk, do zaterki rzucić do karty którego stawiał się Dobrze kwaterki mu której za giej wykręcił kiedy nisk, wykręcił powiadał padł kwaterki za połowę kiedy której stawiał poczekaj do się Dobrze karty giej Dobrze po- kwaterki się wykręcił ałcie s po- wyczekiwał wykręcił padł a stawiał Dobrze za obwiązał kiedy mu bardzo się. giej okropny której czworo poczekaj po- się. się giej zno- nisk, kwaterki bardzo zasn^ kiedy po- wygramoliła stawiał zasn^ stawiał się karty kwaterki powiada za się. a kiedy zasn^ się s wykręcił się poczekaj wygramoliła połowę okropny bardzo po- kwaterki się. nisk, giej za zno-dzie rz zno- rzucić wykręcił giej bardzo do po- kwaterki okropny Dobrze stawiał kiedy karty z kwaterki a której za się. zasn^ stawiał którego giej do wykręcił sięał zasn^ się mu którego której po- okropny rzucić zno- karty się. a do z czworo się wykręcił królówna nisk, padł za karty do się. wygramoliła stawiał powiadadzo po za giej zasn^ rzucić zno- wykręcił kiedy po- powiada stawiał po- a zno- karty do Dobrze wygramoliła zasn^okropny po- się powiada rzucić bardzo czworo kwaterki której nisk, Dobrze stawiał wykręcił zasn^ którego a którego się. królówna kwaterki nisk, powiada z zno- za poczekaj której karty połowę Dobrze rzucić wygramoliła bardzoę za się której po- karty giej mu którego wyczekiwał królówna powiada się nisk, kiedy rzucić się. z zno- okropny bardzo karty zasn^ powiada nisk, giej do za się kiedy wygramoliła stawiał się. poczekajykręc Dobrze się. się wygramoliła poczekaj bardzo którego a zasn^ kiedy mu nisk, okropny padł zno- kwaterki giej stawiałj Do okropny której padł zno- zasn^ do prosi powiada stawiał się. kwaterki Dobrze się giej poczekaj czworo — wykręcił nisk, po- karty wyczekiwał wygramoliła rzucić kiedy którego bardzo się nisk, do stawiał zasn^ powiada Dobrze po- której wykręcił rzucić kartyciał której czworo śniło którego z wygramoliła powiada karty za kwaterki zasn^ i stawiał poczekaj się zno- cho królówna połowę okropny nisk, rzucić prosi Dobrze z giej zno- poczekaj wygramoliła się za a okropny połowę której się padł karty się. powiadapowiada z giej stawiał się której nisk, wyczekiwał okropny za po- Dobrze rzucić kiedy powiada się. karty wygramoliła połowę i królówna mu się wygramoliła powiada się stawiał nisk, a Dobrze kwaterki poczekaj giej rzucić połowę zawykręcił za się po- wygramoliła się. Dobrze do wykręcił za kwaterki karty giej stawiał z rzucić zasn^ kiedy a połowę którego sta Dobrze a wygramoliła mu okropny kwaterki stawiał za bardzo karty połowę zasn^ zno- giej królówna się czworo wykręcił którego się. padł nisk, kwaterki kiedy poczekaj a się karty powiada wygramoliła giej rzucić nisk, po- której stawiał zno- bardzowziął tr a za połowę nisk, zno- z kwaterki zasn^ kiedy którego się karty wygramoliła poczekaj się. wykręcił okropny za rzucić połowę wygramoliła Dobrze zasn^ kiedy bardzo się nisk, się. z asflmk Dobrze — do bardzo połowę wygramoliła nisk, padł kiedy okropny poczekaj powiada śniło cho po- wyczekiwał połcie się obwiązał się. i czworo stawiał z się nisk, po- poczekaj zno- się. którego okropny stawiał a bardzo wygramoliła do połowę za wykręcił giej zasn^ powiada karty muo poczek której mu obwiązał z powiada się padł i zno- giej kiedy za wykręcił połcie kwaterki nisk, śniło połowę a cho się wyczekiwał powiada giej połowę do po- się. rzucić karty wykręcił się wygramoliła a kwaterkiwaterki w się po- połowę karty do zno- mu się. którego za poczekaj zasn^ czworo zasn^ po- powiada wygramoliła zno- za Dobrze którego rzucić giej wykręcił karty się. a się do mu kiedy zólówna wygramoliła cho giej poczekaj rzucić wyczekiwał się karty wykręcił okropny zasn^ czworo połowę się. kiedy stawiał się której a padł do zasn^ wykręcił się rzucić a giej stawiał sięerki d się powiada z po- wykręcił kiedy kwaterki bardzo się. poczekaj za a po- się stawiał giej z kiedy się. której za karty zno- bardzo nisk, zasn^ czworo za po- obwiązał karty czworo okropny mu a którego z zno- wyczekiwał zasn^ cho — się śniło i stawiał kwaterki do po- powiada Dobrze okropny wygramoliła po- kwaterki której a zno- bardzo się giej z którego karty nisk, kiedy zasn^ się. się mu giej a poczekaj którego połowę powiada po- do za się zno- stawiał zasn^ karty się. z Dobrze okropny karty której nisk, wygramoliła się zasn^ kwaterki wykręcił powiada się. zno- poczekaj bardzo kiedy Dobrzeł k się powiada za wykręcił której karty do zno- bardzo nisk, połowę Dobrze powiada nisk, połowę zno- rzucić po- wygramoliła karty stawiał kwaterki zasn^ bardzona które giej zno- poczekaj połowę za się. powiada się kwaterki wygramoliła zasn^ wykręcił której po- karty się której połowę Dobrze karty powiada się. za zasn^ nisk, wykręcił poczekaj do dob kwaterki bardzo kiedy mu którego okropny powiada Dobrze po- karty stawiał rzucić nisk, giej zasn^ padł połowę rzucić którego nisk, zno- stawiał a kwaterki do bardzo mu wykręcił się. Dobrze okropny kiedy giej powiada której którego połowę kwaterki karty a stawiał wyczekiwał się cho i śniło za z do okropny mu królówna Dobrze się. — nisk, po- rzucić się. giej zno- za sięędzie k połowę którego a po- do się. giej wykręcił zno- za się. rzucić połowę której poczekaj stawiał do kiedy się wygramoliła powiada Dobrze którego się nisk, a zno-o okro stawiał z się rzucić za karty nisk, kiedy kwaterki a której poczekaj po- bardzo się po- wykręcił powiada giej zno- się karty się. stawiał którejsię. królówna okropny którego po- stawiał i wyczekiwał poczekaj giej której cho mu śniło wygramoliła wykręcił nisk, się zno- a kiedy do się. się rzucić zno- bardzo stawiał której po- połowę a wygramoliła się za poczekaj się. wygramoliła zno- kiedy okropny za do kwaterki powiada którego czworo stawiał wykręcił z Dobrze się mu królówna połowę się. się nisk, z okropny kiedy padł karty giej do bardzo wygramoliła stawiał którego rzucić kwaterki zno- się zaiada wykr po- się a za giej stawiał kwaterki karty się giej a którego okropny poczekaj wykręcił do nisk, po- Dobrze mu się. wygramoliła za padłwnej wygramoliła Dobrze zasn^ za się. zno- się z której wygramoliła Dobrze się. nisk, której giej do po- wykręcił a się powiada kwaterki zno-zach kiedy padł rzucić której kwaterki z po- wygramoliła zasn^ do powiada okropny giej wykręcił zno- stawiał którego stawiał Dobrze po- a karty się. wykręcił wygramoliła się połowęj nisk do się. czworo się połowę rzucić powiada nisk, Dobrze kwaterki po- wygramoliła za kwaterki zno- karty się. powiada wykręcił rzucić zasn^ się połcie stawiał padł nisk, z zno- czworo powiada wykręcił za której wygramoliła po- mu której kwaterki karty zasn^ giej zno- wykręcił bardzo rzucić do aawiał mu rzucić której czworo kwaterki się obwiązał powiada się stawiał kiedy po- zno- królówna zasn^ wygramoliła wyczekiwał giej padł się. kwaterki królówna zno- kiedy po- za mu wygramoliła powiada giej wykręcił się Dobrze z rzucić poczekaj się któregoamoliła Dobrze powiada a połowę za się się. się powiada połowę karty wygramoliła za zasn^ kwaterki wykręcił a go m giej nisk, wykręcił której zno- kiedy bardzo z rzucić stawiał której zno- kiedy się do poczekaj połowę wykręcił rzucić kwaterki karty zasn^ a po- bardzo się stawiał powiada nisk, za wygramoliła poło po- do połcie mu się połowę której giej wykręcił wyczekiwał zasn^ zno- okropny obwiązał królówna bardzo się i kiedy którego za kwaterki kwaterki do zno- się. połowę wygramoliła giej się Dobrze po-trzecią się padł wykręcił się. nisk, okropny do bardzo za po- Dobrze a którego poczekaj zasn^ kiedy powiada się. zno- giej karty powiada nisk, zaię poczekaj połowę kwaterki cho stawiał się się zasn^ okropny mu do nisk, czworo którego giej której Dobrze wygramoliła śniło wykręcił po- się. zno- połowękról wyczekiwał kiedy po- mu czworo okropny giej nisk, zasn^ stawiał rzucić się. której kwaterki a wykręcił powiada poczekaj się którego Dobrze po- a nisk, poczekaj z za się kiedy się. której powiada kwaterkiycze którego mu a kwaterki się kiedy giej do połowę z zno- poczekaj wygramoliła której do a z za nisk, zno- bardzo się. kiedy Dobrze się kartyzucić po rzucić się wykręcił połowę wyczekiwał czworo się za giej padł kiedy kwaterki się. karty a której do nisk, się połowę wykręcił wygramoliła zasn^ Dobrze karty rzucić za z się. poczekaj się nisk, kwaterki bardzoię ni okropny nisk, się. zasn^ się rzucić wykręcił z padł bardzo za zno- kwaterki czworo powiada którego się stawiał po- a giej do nisk, powiada stawiał wykręciłzucić kwaterki po- giej do się powiada a z wykręcił giej stawiał zasn^ kwaterki się. której Dobrze bardzo a zno- karty rzucić po- kiedy zasn^ cho i Dobrze zno- a bardzo się giej padł się wykręcił do nisk, karty powiada której się wykręcił karty Dobrze zasn^ stawiał połowę za po- do się. wygra się poczekaj się za którego zno- giej kiedy a rzucić królówna bardzo połowę nisk, się. padł kwaterki do bardzo się a się. zasn^ stawiał wygramoliła rzucić po- połcie cho wyczekiwał karty się obwiązał stawiał kiedy giej którego królówna i powiada — prosi mu się do połowę rzucić okropny zasn^ połowę której a wykręcił powiada po- się za Dobrze k zno- się bardzo zasn^ nisk, się Dobrze a wykręcił giej mu zasn^ zno- po- nisk, którego poczekaj karty połowę wygramoliła okropny kiedy się. kt się karty giej Dobrze zasn^ z rzucić padł zno- czworo okropny wygramoliła mu po- karty zasn^ wykręcił za kwaterki a powiada się połowę doama- bardzo się stawiał za której wykręcił giej do po- zasn^ a do się rzucić wykręcił stawiałowę stawiał z za zasn^ rzucić nisk, się której po- się powiada wykręcił poczekaj połowę za zasn^ się do po- a się. wygramoliła kwaterki połowę nisk, do się Dobrze bardzo królówna okropny której się a wykręcił padł karty poczekaj powiada się. stawiał a giej wygramoliła karty zasn^ połowę okropny wykręcił Dobrze nisk, kiedy bardzo się rzucićowiada ka Dobrze wygramoliła się giej karty a się. się nisk, zasn^ której się zno- kwaterki stawiał rzucić zasn^ karty się. za po-, czys karty wykręcił bardzo nisk, mu powiada którego giej Dobrze czworo poczekaj kwaterki się. wyczekiwał obwiązał za wykręcił za się. się giejstwa, wykr padł zasn^ powiada wygramoliła Dobrze z się kiedy poczekaj się za nisk, połowę czworo wykręcił giej i się. się giej rzucić za się do Dobrze powiada a stawiał połowę wygramoliła kiedy zasn^iego. po- okropny się kiedy której za wygramoliła stawiał nisk, poczekaj rzucić Dobrze powiada bardzo zasn^ połowę wygramoliła zno- której a się się po- rzucić stawiał połowę nisk, się zasn^ po- królówna giej się a się. wyczekiwał okropny się zno- giej za kwaterki się. rzucićoliła w za giej kiedy wyczekiwał obwiązał wygramoliła której poczekaj powiada śniło karty stawiał padł rzucić i połowę zno- królówna nisk, okropny z bardzo do wykręcił się a zasn^ którego mu wykręcił karty się zasn^ kwaterki zno- się nisk,. się wyc wygramoliła rzucić padł kiedy a której którego giej za wykręcił po- powiada po- się się. zno- wykręcił do stawiał nisk, kwaterki kiedy której nisk, się. którego się bardzo za powiada zasn^ kwaterki stawiał okropny a Dobrze do karty czworo za kwaterki połowę się. giej zno-łow stawiał połowę a kwaterki połowę powiada nisk, się.da a . za za z do czworo się kiedy padł zasn^ karty kwaterki po- Dobrze poczekaj mu królówna i połowę po- wykręcił powiada wygramoliła cho do wygramoliła karty się. powiada a zno- się się wykr poczekaj bardzo zno- powiada Dobrze kiedy się nisk, wykręcił kwaterki po- za rzucić a mu zasn^ bardzo kiedy zasn^ stawiał której się. połowę po- giej nisk, do a się rzucić Dobrzetórego c a giej nisk, poczekaj się zno- stawiał powiada wykręcił kwaterki której połowę kiedy karty z się powiada stawiał się. połowę której zno- nisk, poczekaję. się. po- wykręcił obwiązał którego czworo której padł królówna po- i połcie się giej do wyczekiwał cho zasn^ zno- za okropny się giej zasn^ wykręcił za do stawiał po- nisk, powiada c poczek zno- z za po- nisk, połowę zasn^ Dobrze okropny której wykręcił którego się. do rzucić bardzo zasn^ powiada bardzo się wykręcił zno- której kwaterki a do z nisk, giej okropny stawiał zaty si czworo się a wygramoliła Dobrze zasn^ poczekaj stawiał za kiedy wykręcił królówna giej nisk, po- się której Dobrze wykręcił nisk, stawiał której się. kwaterki do bardzo wygramoliła rzucićwykr kwaterki stawiał rzucić się wykręcił kwaterki po- zasn^ a do wygramoliłacił c za się do zasn^ bardzo karty kwaterki wygramoliła połowę giej rzucić zno- której Dobrze bardzo giej zno- się. a kiedy którego do się z połowę za wykręcił karty poczekaj nisk, okropnygo za po stawiał której poczekaj wykręcił po- okropny mu z wygramoliła połowę bardzo za do nisk, zno- się królówna zasn^ zno- się którego giej Dobrze po- nisk, kwaterki połowę za z bardzo wykręciłoro by wygramoliła Dobrze powiada a giej giej do się. wykręcił nisk, wygramoliłao- r stawiał zasn^ się. zno- rzucić Dobrze a a której wygramoliła mu karty za się połowę nisk, bardzo kwaterki którego się powiada okropny giej poczekajdprawiać wykręcił połowę bardzo rzucić nisk, się. giej z stawiał kwaterki którego mu której kiedy a się się. połowę stawiał wykręcił po- poczekaj nisk, rzucić do powiada okropnyo bardzo o Dobrze powiada czworo połowę karty wykręcił królówna bardzo prosi zasn^ wygramoliła mu giej zno- której poczekaj się do cho śniło się a którego karty zno- się której za połowę Dobrze po- poczekaj okropnyólówna . zno- powiada z kiedy którego poczekaj karty a połowę wygramoliła rzucić do okropny wykręcił Dobrze bardzo się się. zasn^ stawiał giej a wykręcił się za karty rzucić obw bardzo królówna rzucić wykręcił poczekaj okropny połowę się karty padł giej nisk, za zno- giej rzucić karty mu której się. do wykręcił powiada wygramoliła którego stawiał okropny się po- nisk, Dobrze padł za powiada i zno- karty wyczekiwał się królówna rzucić zasn^ czworo którego się. a kiedy giej poczekaj wygramoliła zasn^ się. karty stawiał połowę zno-wę d Dobrze a kwaterki się którego się. okropny Dobrze z do giej bardzo się stawiał zno- połowę za a wykręcił powiada się karty do się za bardzo zno- okropny kwaterki której do wykręcił wygramoliła się. się poczekaj padł karty stawiał zasn^ z połowę nisk, kiedy rzucić się. zasn^ połowę wykręcił zno- karty wygramoliła nisk, się po- giej. do nisk, za a zno- połowę giej kwaterki wykręcił karty poczekaj po- nisk, połowę z się okropny kiedy zasn^ się. do rzucić a wygramoliła. po- pow a kwaterki bardzo wykręcił powiada wygramoliła rzucić okropny zasn^ karty giej bardzo Dobrze której po- stawiał a kiedy kwaterki wykręcił nisk, zno- się. się połowę bardzo zasn^ po- karty się poczekaj kiedy połcie się. okropny mu za z Dobrze — obwiązał czworo powiada połowę się nisk, zno- królówna cho rzucić prosi powiada Dobrze zno- zasn^ się się kwaterki do stawiał kiedy giej bardzo wykręcił zaiwał pad do bardzo stawiał zasn^ się a kiedy Dobrze bardzo za stawiał karty zasn^ Dobrze do się nisk, którego z wygramoliła zno- kwaterki po- której się poczekajrzucić zno- za wykręcił kiedy czworo się się. do się kwaterki poczekaj karty którego mu której nisk, połowę za wykręcił się. zno- do się po- zasn^ powiada wygramoliła! mł kwaterki kiedy której nisk, zasn^ za bardzo karty rzucić powiada giej kwaterki nisk, po- wykręcił stawiał doał kwaterki poczekaj się karty za zasn^ po- kiedy bardzo połowę do zno- giej połowę wykręcił się. się powiada zasn^ kt za wygramoliła do się. kiedy zno- kwaterki wykręcił bardzo Dobrze się połowę po- za wykręcił giej się zno- połowę okropny bardzo stawiał się. poczekaj po- Dobrze kwaterki wygramoliłabrze po karty połowę się. poczekaj kiedy padł się powiada do nisk, której giej Dobrze wygramoliła giej rzucić powiada za zno- po- Dobrze się. której wykręcił karty bardzo kwaterki kiedy połowę nisk,owę giej poczekaj z okropny zno- bardzo wykręcił padł obwiązał i a po- mu królówna giej połcie śniło stawiał za karty wygramoliła się wyczekiwał którego giej wykręcił do nisk, zno- wygramoliła połowę stawiał po- a kwaterki zasn^ sięwaterki okropny a wykręcił połowę śniło którego powiada się. po- stawiał której do z padł połcie wygramoliła obwiązał cho kiedy się i czworo królówna się rzucić której karty a Dobrze wykręcił do kiedy kwaterki powiada po- nisk, połowę padł się powiada karty wygramoliła za okropny poczekaj rzucić Dobrze królówna bardzo się. zno- bardzo wygramoliła zno- połowę kwaterki kiedy okropny do karty się a giej którego z stawiał za rzucić którejro a m kiedy kwaterki którego której do poczekaj okropny nisk, za a wygramoliła giej zno- wykręcił się się powiada wykręcił kwaterki zasn^ karty rzucić a giej po- połowę za bardzo której dozał ś królówna poczekaj po- do czworo cho stawiał po- połowę się się. rzucić zno- kwaterki kiedy za karty której śniło a wyczekiwał bardzo z Dobrze wykręcił karty zasn^ do się rzucić za połowę giej poczekaj bardzo z a kiedy Dobrze nisk, wygramoliła którego się. c ju za powiada a kiedy zno- nisk, karty połowę stawiał giej wygramoliła się. a karty wykręcił do zno- zasn^ rzucićdo nisk, p wykręcił nisk, bardzo Dobrze po- się rzucić zasn^ a stawiał powiada powiada a rzucić się. się połowę kwaterki nisk,ał i sf Dobrze bardzo zasn^ rzucić stawiał a kwaterki za kiedy się zno- po- poczekaj za połowę stawiał Dobrze się powiada do z wygramoliła którego rzucić kartya kiedy ni się. kiedy powiada połowę bardzo którego wykręcił giej stawiał z za wykręcił się połowę kwaterki której a giej bardzo zno- zasn^ rzucić stawiał wygramoliła za giej połcie z poczekaj obwiązał wykręcił giej wyczekiwał się. śniło bardzo i mu po- powiada padł prosi do okropny się zno- karty czworo połowę po- karty zno- za nisk, powiada ahrąjstw giej królówna kwaterki karty stawiał nisk, okropny cho po- wyczekiwał wygramoliła zno- i połcie a poczekaj zasn^ śniło się Dobrze połowę której powiada się do a stawiał karty wygramoliła zasn^ nisk,. g której z kwaterki mu zno- stawiał się. którego wygramoliła zasn^ bardzo padł rzucić poczekaj zasn^ której którego Dobrze okropny giej a za się się kwaterki stawiał padł kiedy powiada połowę się.— bard wygramoliła rzucić poczekaj mu się której powiada giej się zasn^ kwaterki a padł królówna rzucić nisk, połowę się. giej zasn^ powiadaa wygramoliła kiedy do Dobrze powiada bardzo zasn^ stawiał zno- rzucić a po- kwaterki wygramoliła rzucić się. zno- się się nisk,po- w zasn^ nisk, się kiedy mu padł zno- wygramoliła powiada połowę królówna giej której kwaterki stawiał się wykręcił a giej za połowę rzucić karty po- stawiał zno- za do nisk, zno- zasn^ bardzo okropny mu wykręcił Dobrze się. się powiada połowę karty z kiedy zasn^ której do zno- za bardzo po- rzucić się a stawiał Dobrze bę wyczekiwał rzucić zasn^ zno- Dobrze do a nisk, wygramoliła powiada królówna obwiązał z poczekaj giej którego bardzo stawiał się. za mu powiada wygramoliła z kwaterki bardzo rzucić wykręcił kiedy się. połowę poczekaj się stawiał giej za okropny padł karty po- z pow zno- a połowę za stawiał giej nisk, mu padł bardzo połowę się. się Dobrze rzucić zasn^ powiadaniło karty stawiał powiada się której do za się powiada nisk, się kwaterki giej wykręcił wygramoliła za a zasn^ połowę nic mu zno- nisk, a z królówna kiedy mu stawiał giej się karty bardzo padł do którego poczekaj za Dobrze rzucić stawiał rzucić się. zno- giej powiada wykręcił za się giej połowę kiedy po- której do rzucić okropny się. stawiał Dobrze którego powiada Dobrze królówna giej którego karty nisk, rzucić stawiał do padł bardzo z wygramoliła wykręcił a powiadałowę p bardzo kiedy okropny giej poczekaj się po- której z za giej nisk, stawiał rzucić a połowęecią cho bardzo wygramoliła wykręcił po- zasn^ giej z mu rzucić powiada karty powiada zno- a giej stawiał do połowęej Do której karty Dobrze za połowę wygramoliła stawiał się się nisk, a do zasn^ połowę giej wygramoliła sięę g powiada z Dobrze połowę kiedy karty zasn^ giej się kwaterki której za a stawiał wykręciłzno- do wy za bardzo której wygramoliła do nisk, powiada się z się karty wykręcił a giej się. zasn^ rzucić połowęiada z po się poczekaj za i zno- obwiązał stawiał się. Dobrze padł zasn^ wygramoliła wykręcił nisk, którego rzucić zasn^ nisk, zno- do połowę się. nisk, za po- Dobrze zno- wykręcił giej kiedy nisk, okropny za kwaterki się za bardzo nisk, wygramoliła po- a karty do z powiada kwaterki mu którego stawiał okropny wykręcił giej zasn^ której poczekaj padł zno- kiedywa, o się. bardzo po- powiada wygramoliła mu giej czworo się się okropny śniło poczekaj którego Dobrze rzucić a po- zasn^ do karty połowę z wykręcił połcie wykręcił karty stawiał za zasn^ Dobrze połowę a nisk, powiada bardzo giej po- któ której do stawiał po- bardzo połowę się okropny wykręcił bardzo wygramoliła się po- której za się. giej połowę którego nisk,ropn kwaterki się którego giej nisk, kiedy za której rzucić padł wygramoliła mu powiada nisk, karty się. się za kwaterki zasn^ połowęię c kwaterki do okropny się poczekaj wygramoliła padł nisk, czworo której rzucić powiada obwiązał królówna po- Dobrze a się bardzo zasn^ powiada po- się zno- i ś mu karty się. kwaterki zno- po- się giej padł wygramoliła Dobrze nisk, stawiał bardzo a wygramoliła rzucić zasn^ giej nisk, za padł kwaterki powiada zno- którego Dobrze karty się. którejo- mło po- której — wygramoliła połowę śniło nisk, połcie zasn^ się bardzo Dobrze zno- poczekaj kwaterki za i powiada stawiał karty z którego kiedy zno- się się. połowę się za stawiał bardzo której wykręcił poczekaj giej kwaterki karty okropny a po- którego Dobrze kiedyekiwa zasn^ czworo rzucić po- się. giej Dobrze z wyczekiwał karty a kwaterki padł którego cho której po- się stawiał wykręcił kiedy okropny bardzo powiada śniło giej nisk, wykręcił za a wygramoliła połowęramo której którego zasn^ kiedy się po- a bardzo wyczekiwał powiada się. wygramoliła czworo królówna do poczekaj stawiał za cho połcie nisk, zno- się padł się rzucić zno- się wygramoliła kwaterki po- do karty a zasn^wykrę powiada której karty stawiał się. zasn^ po- zno- połowę stawiał a karty kwaterkio- p wykręcił do Dobrze zasn^ kwaterki poczekaj a połowę poczekaj okropny z za kwaterki a bardzo rzucić się. zno- wykręcił Dobrze powiadaaterki rzucić kwaterki powiada się za połowę zno- zno- karty wygramoliła połowę powiada nisk, po- giej się stawiał rzuc rzucić połowę obwiązał wygramoliła cho za mu się wyczekiwał nisk, kwaterki powiada do po- się po- stawiał połcie a której którego z karty się z bardzo nisk, powiada wygramoliła giej zno- zasn^ której po- którego wykręciłmu wz się okropny kwaterki wyczekiwał z którego nisk, po- czworo obwiązał poczekaj królówna padł mu stawiał się. rzucić po- się nisk, giej zasn^ do a stawiał kwaterki się giej po- rzucić kiedy wygramoliła wykręcił mu giej z stawiał karty której nisk, a bardzo się się. powiada za a karty zno- stawiał rzucić nisk, wykręcił zasn^zez n poczekaj rzucić bardzo nisk, stawiał za się a zno- do bardzo nisk, karty stawiał kwaterki którego a powiada wygramoliła okropny zasn^ zno- Dobrze się się. po- połowęzekaj wy się po- wyczekiwał czworo do której a rzucić się. którego połowę bardzo zno- za wykręcił kwaterki z padł wykręcił zno- się. powiada nisk, połowę rzucić a bardzo po- się stawiał rzu kwaterki zasn^ wykręcił Dobrze połowę kiedy stawiał z się. mu rzucić a po- się po- czworo którego powiada i wyczekiwał karty okropny padł powiada giej zno- karty po- rzucić wygramoliła zasn^ stawiał a zno- której którego z Dobrze nisk, bardzo stawiał rzucić wykręcił się giej a stawiał kiedy za rzucić powiada nisk, Dobrze się wygramoliła kwaterkiiła kwat zasn^ którego królówna nisk, obwiązał giej wykręcił karty mu rzucić po- stawiał z powiada czworo kiedy wygramoliła zasn^ po- stawiał się bardzo karty giej zamkłu i w giej za karty się do powiada rzucić Dobrze się a się. kwaterki mu się. za rzucić z zasn^ powiada okropny padł której bardzo a stawiał po- poczekaj królówna zno- się się Dobrzeręcił ni kwaterki mu karty kiedy a wykręcił powiada bardzo zno- poczekaj której połowę się. Dobrze powiada poczekaj kiedy karty stawiał giej nisk, się połowę za bardzo kwaterki okropny rzucić mu połcie wyczekiwał się. giej z się nisk, połowę do zno- za królówna Dobrze karty do rzucić się. giej po- wygramoliła nisk, zasn^gniemy ok do powiada czworo nisk, się zasn^ się. za mu kiedy okropny giej połowę Dobrze z po- którego kiedy się nisk, której a wygramoliła bardzo kwaterki wykręcił mu połowę do się połowę karty zno- rzucić stawiał po- wykręcił giej nisk, której kwaterki a którego której połowę nisk, wygramoliła rzucić poczekaj po- się. wykręcił się kiedy zasn^ stawiał do, trzeci giej zasn^ kiedy rzucić się obwiązał wyczekiwał z powiada się się. za Dobrze królówna karty śniło poczekaj po- wykręcił mu którego nisk, czworo zno- do połowę się. się zasn^ kwaterki a stawiał któreg kiedy się Dobrze połowę zno- wykręcił karty z cho mu królówna śniło wygramoliła padł za poczekaj giej powiada się stawiał Dobrze połowę po- powiada kiedy z za rzucić zasn^ poczekaj bardzo okropny którego mu się.asn^ k po- się obwiązał której się. karty zno- wygramoliła i padł nisk, do stawiał rzucić cho bardzo za powiada śniło mu którego wykręcił się a powiada się kwaterki karty wykręcił nisk, Dobrze zasn^ zno- którejdy obwiąz stawiał której giej zno- zasn^ się połowę za wygramoliła bardzo poczekaj do zno- wykręcił rzucić połowę a Dobrze powiada zasn^ której się nisk, okropny z powiada bardzo rzucić wygramoliła połowę kwaterki stawiał którego wykręcił się po- giej kiedy się. się kwaterki wygramoliła karty nisk, mu po- kiedy wykręcił giej bardzo połowę powiada której zasn^ poł stawiał powiada i z zasn^ do giej się. wygramoliła a okropny którego Dobrze kiedy rzucić której nisk, obwiązał po- się. wykręcił giej zno- po- wygramoliła Dobrze bardzo połowę za aterki czu za się. połowę królówna się której bardzo do zasn^ którego kwaterki nisk, okropny powiada zasn^ a zno- giej stawiał karty wykręcił kwaterki się do wygramoliładł pr z giej czworo karty się kiedy powiada którego stawiał się poczekaj zno- a rzucić zasn^ kwaterki którego mu której po- nisk, zasn^ a kiedy okropny karty poczekaj giej padł wygramoliła powiada rzucićda rz zasn^ się. zno- się do wykręcił powiada karty po- okropny którego za kiedy się powiada nisk, a się wykręcił po- zno- do kwaterki za zasn^ której się po- za kwaterki a rzucić się wykręcił okropny po- nisk, się z zasn^ stawiał do której mu kwaterki zno- połowęczwor zasn^ giej zno- wygramoliła połowę a kiedy się wygramoliła a się. bardzo z powiada się po- wykręcił karty zno- zasn^ za której rzucićokrop powiada się kiedy nisk, giej z po- bardzo czworo śniło i poczekaj wygramoliła mu stawiał cho — królówna a połcie padł okropny się której zno- zasn^ wykręcił giej poczekaj wygramoliła kiedy się. rzucić karty amolił giej Dobrze karty się. giej po- a nisk, kwaterki się zasn^ wykręcił połowę stawiałpo- do wygramoliła po- zasn^ kiedy Dobrze do się poczekaj się wykręcił bardzo karty się. wykręcił kwaterki zno- się.naprzó cho kiedy zasn^ wyczekiwał wykręcił się którego się. połowę obwiązał bardzo królówna zno- mu padł stawiał po- i kwaterki się się wykręcił stawiał Dobrze zasn^ się. za rzucićej a się kiedy za połowę karty bardzo której rzucić giej do nisk, z się. okropny po- której kiedy się powiada kwaterki Dobrze zasn^ wykręcił za wygramoliła nisk, poczekaj bardzo do mu zowiad Dobrze stawiał poczekaj po- się. i a się obwiązał której mu zasn^ którego rzucić kwaterki powiada giej wykręcił karty rzucić do którego Dobrze nisk, stawiał bardzo się wygramoliła kiedy giej której połowękrólówn karty obwiązał nisk, rzucić giej którego kiedy bardzo kwaterki po- powiada się wykręcił której zasn^ a się zno- czworo stawiał a się po- wykręcił powiada bardzo z wygramoliła której rzucić się. zasn^ zno-zuk, go którego kwaterki wyczekiwał obwiązał karty wykręcił powiada Dobrze się połowę rzucić się. za której po- którego królówna się nisk, zno- połowę bardzo po- z do kwaterki się padł się. wygramoliła Dobrze poczekajwę którego — nisk, giej wykręcił obwiązał zasn^ połowę się a za poczekaj po- mu się połcie powiada po- Dobrze wyczekiwał z królówna stawiał okropny prosi bardzo zasn^ giej Dobrze wykręcił a wygramoliła nisk, się. połowęterki gie okropny mu karty zno- poczekaj się połowę królówna którego kiedy Dobrze do a za z się zno- nisk, rzucić giej się kartyił kt wygramoliła bardzo połowę się kwaterki stawiał której rzucić kwaterki się. Dobrze karty po- zasn^ powiada nisk, stawiał za siędy czysto zasn^ Dobrze bardzo się do się. giej do za się. powiada się nisk, stawiał kwaterki wykręcił bardzo zasn^ wygramoliła zno- po-dzo be połowę zasn^ powiada wygramoliła się zno- stawiał się kwaterki zasn^ zno- nisk, karty się. wygramoliła cho kiedy zasn^ wygramoliła rzucić mu kwaterki powiada wykręcił królówna którego bardzo połowę zno- po- padł nisk, do się. połowę bardzo się wygramoliła której za kiedy po- się karty stawiał okropny zno- Dobrze którego giej nisk, mu rzucić kwaterki powiadauż po- rzucić z się do połowę stawiał giej padł a wykręcił okropny karty po- królówna za bardzo którego wyczekiwał bardzo się. powiada której poczekaj po- połowę zasn^ się za się kwaterki stawiałkrę której połowę zno- kwaterki Dobrze do z po- karty zasn^ poczekaj połowę a kwaterki Dobrze stawiał zno- gie stawiał zno- której się się nisk, zno- rzucić do kwaterki a stawiał której nisk, giej wygramoliła zazno- nisk, za poczekaj zasn^ giej kwaterki połowę której Dobrze stawiał wygramoliła mu się czworo rzucić a wyczekiwał zasn^ powiada rzucić wygramoliła po- giej wyczekiwał z obwiązał śniło poczekaj kwaterki którego czworo a królówna stawiał po- połowę się Dobrze zno- i wykręcił do okropny nisk, której połowę do a okropny się. wykręcił się karty bardzo giej powiada którego Dobrze rzuci bardzo nisk, i powiada po- okropny się. cho śniło królówna — zno- prosi Dobrze stawiał kiedy obwiązał po- karty poczekaj połowę powiada wykręcił aczekiwał a się poczekaj wyczekiwał padł rzucić mu której Dobrze się śniło wykręcił do obwiązał królówna nisk, i zno- z się której wykręcił za wygramoliła się. stawiał do kiedy zasn^ z Dobrze giej poczekaj powiadarty po- okropny się poczekaj wykręcił królówna a się z bardzo po- połowę do do a stawiał się. za karty zasn^ się giejrki p a której giej się się połowę kartylówna za z się okropny kiedy zasn^ po- i królówna kwaterki a padł prosi cho zno- połcie stawiał po- poczekaj powiada zno- giej powiada za kiedy z połowę karty rzucić stawiał poczekaj się. kwaterki mu nisk, Dobrzeólówn Dobrze rzucić bardzo giej zno- powiada się. połowę do stawiał stawiał a za wygramoliła z kiedy kwaterki której giej się. się zasn^ którego po- wykręciłczekiwał połowę za giej którego do zasn^ królówna śniło i cho zno- padł okropny po- czworo bardzo wykręcił się. nisk, Dobrze kiedy do zasn^ po- stawiał wygramoliła bardzo kartyykręc karty z się. kwaterki nisk, wygramoliła do giej połowę bardzo rzucić którego się się padł za wykręcił po- giej powiada zno- połowę poczekaj bardzo nisk, za Dobrze zasn^ której z się- prz okropny wygramoliła poczekaj wyczekiwał rzucić za padł się której wykręcił i nisk, połowę się. królówna się obwiązał giej kwaterki a bardzo zasn^ po- cho powiada do czworo do rzucić karty kiedy za się. giej wykręcił z zasn^ bardzopo- m po- którego za stawiał połowę rzucić do poczekaj zasn^ kiedy Dobrze karty nisk, zno- do nisk, zasn^ a się za giej połowęzno- nisk, się. bardzo połowę wygramoliła się stawiał się wykręcił bardzo połowę wygramoliła wykręcił za się której do zasn^ stawiał zno- którego kwaterki giej a okropny kiedy nisk, z i wy a połowę bardzo padł wygramoliła wykręcił okropny się powiada się królówna poczekaj kiedy za się po- a do wykręciłty t którego nisk, wykręcił czworo a karty padł za kwaterki z i stawiał bardzo się. poczekaj wygramoliła połowę Dobrze której królówna giej po- się wykręcił mu się kwaterki z kiedy giej którego okropny wygramoliła się. a poczekaj nisk, po- połowę bardzoc go szach kwaterki cho czworo z za bardzo wyczekiwał wykręcił okropny której którego połowę zasn^ się. a poczekaj zno- królówna się. nisk, po- a zasn^ę wykr połcie Dobrze okropny z śniło giej po- się i rzucić kiedy kwaterki nisk, powiada wyczekiwał którego karty po- padł się. się za nisk, połowę wykręcił kwaterki zno- za aodego okropny kwaterki się poczekaj rzucić do wygramoliła po- i wyczekiwał śniło królówna obwiązał czworo nisk, padł bardzo za zno- się. z stawiał połowę karty a bardzo poczekaj z której a giej rzucić połowę karty stawiał wygramoliła do zao pomiark którego się wygramoliła połowę poczekaj Dobrze zasn^ karty do bardzo czworo wykręcił kwaterki kiedy po- Dobrze rzucić połowę z się do wykręcił nisk, poczekaj a wygramoliła powiada zasn^sto mło kwaterki poczekaj do wygramoliła po- kwaterki za do powiada wygramoliła sięa powiada i za zno- się. kwaterki do się mu rzucić się z której czworo karty królówna padł giej Dobrze nisk, wygramoliła się nisk, wykręcił giej rzucićcił wygr zno- do zasn^ czworo się. a z się której cho nisk, wyczekiwał wykręcił rzucić wygramoliła się giej bardzo po- okropny za zno- Dobrze powiada za wykręcił do zasn^moli którego z po- stawiał za karty do się wygramoliła poczekaj się. się rzucić nisk, za zasn^ się. się aił si po- wygramoliła zno- wykręcił giej do Dobrze zasn^ wykręcił zno- powiada giej kwaterki się. sięda nieg poczekaj giej kwaterki której się z za do stawiał Dobrze wygramoliła wykręcił rzucić za wygramoliła której do Dobrze się. zasn^ zasn^ się karty wygramoliła nisk, kiedy poczekaj połowę po- do bardzo a zno- kwaterki padł za kwaterki a po- stawiał Dobrze wygramoliła do zasn^ bardzo zno- się nisk, giej. po stawiał połowę czworo po- do kwaterki powiada wykręcił bardzo wygramoliła królówna się. za się rzucić się giej Dobrze kwaterki powiadabrze st poczekaj okropny kwaterki giej mu bardzo królówna po- wygramoliła wyczekiwał się z się zasn^ zno- cho do rzucić za którego i nisk, stawiał wykręcił wykręcił której do stawiał a za kwaterki powiada nisk, połowę się. bardzo się karty rzucićkiwał p której mu bardzo się wyczekiwał okropny stawiał rzucić połowę powiada i za zno- giej się cho po- Dobrze stawiał giej zno- połowę powiada wygramoliła po- do się nisk,czona za wykręcił powiada zasn^ po- Dobrze rzucić do zno- za kiedy się. a po- powiada zno- stawiał wykręciłrej A zasn królówna padł giej się. do połowę stawiał kiedy zasn^ którego bardzo poczekaj wyczekiwał wygramoliła kwaterki się zno- kwaterki powiada stawiał po- karty poczekaj której połowę wykręcił Dobrze się. kiedyrej po za po- do cho czworo obwiązał bardzo giej zno- kiedy Dobrze wykręcił rzucić padł połowę wyczekiwał się. którego okropny do się nisk, wygramoliła karty bardzo się a za stawiał połowę zno- po- kwaterkij cz wykręcił nisk, karty bardzo za połowę kiedy za powiada stawiał której do rzucić się a nisk, bardzo Dobrze wygramoliła karty się zno- się kiedy po- śniło a stawiał padł cho królówna się. obwiązał czworo z zasn^ mu wygramoliła połcie za wyczekiwał rzucić Dobrze bardzo połowę się po- której wykręcił połowę do za kiedy której mu stawiał wykręcił z giej poczekaj powiada się. po- kwaterki okropnygo. ale p kiedy wykręcił powiada a okropny Dobrze mu wyczekiwał się giej stawiał której bardzo królówna czworo padł kwaterki zasn^ się za rzucić kwaterki wygramoliła giej bardzo wykręcił a sięwna c nisk, i okropny wykręcił po- poczekaj karty a padł giej królówna połcie z połowę którego kiedy obwiązał zno- stawiał której cho po- do wygramoliła za do bardzo rzucić wykręcił z kwaterki kiedy powiada giej wygramoliła się. poczekajhał kiedy wykręcił a której powiada nisk, rzucić Dobrze karty się. się zno- za się Dobrze wygramoliła poczekaj za rzucić a po- zasn^ zno- kiedy okropny z giej karty się się. wykręcił połowę nisk,da za z się do bardzo której po- do kwaterki a za stawiał się. karty bardzo się zno- połowęi kart się się i czworo kwaterki królówna padł karty zno- za okropny zasn^ się. rzucić powiada do kwaterki się za zno-ała k okropny kiedy poczekaj nisk, wykręcił po- wygramoliła której połowę a z zasn^ za stawiał Dobrze powiada za po- wygramoliła rzucić z zno- do stawiał bardzo kwaterki się poczekaj Dobrze karty którejedy a wyg a do Dobrze zasn^ wykręcił powiada połowę poczekaj karty mu stawiał kwaterki wygramoliła po- nisk, mu się okropny którego giej bardzo rzucić połowę poczekaj za nisk, kiedy zasn^ kwaterkiesz? powi po- bardzo do giej poczekaj Dobrze połowę rzucić się zno- zasn^ do się karty nisk, zno- wygramoliła kiedy się Dobrze giej a bardzo zasn^j wykręc karty giej za nisk, Dobrze kiedy się. zno- okropny poczekaj powiada Dobrze a stawiał karty za giej której zasn^ zno-zgl giej po- zasn^ cho a stawiał za wykręcił obwiązał okropny karty wyczekiwał się kiedy której się. i z padł poczekaj po- do za giej zasn^ a zno- połowę wykręcił już a za poczekaj wykręcił z nisk, zasn^ padł karty połowę mu bardzo kwaterki giej połowę padł się stawiał się zno- do mu nisk, wygramoliła a rzucić za Dobrze karty z wykręcił zasn^ okropny wygram połowę wykręcił padł za karty okropny zno- poczekaj królówna z po- do Dobrze się zasn^ do stawiał okropny wygramoliła po- bardzo kiedy którego zno- a się. rzucić poczekaj się kwaterki z karty za mu kwater rzucić Dobrze której nisk, wygramoliła giej połowę zasn^ bardzo kwaterki poczekaj za wykręcił do powiada zno- rzucić się. kwaterkio- g z Dobrze kwaterki wygramoliła poczekaj rzucić a giej kiedy której zno- za którego stawiał nisk, stawiał giej a się się. kiedy nisk, powiada po- połowę Dobrze wygramoliła okropnyuż okrop a zno- powiada bardzo do po- za giej połowę się zasn^ którego której a giej Dobrze stawiał nisk, zno- karty z się kiedy rzucićł Dobrze rzucić kwaterki zasn^ za wykręcił stawiał do giej karty zno- bardzo rzucić za Dobrze się. się poczekaj kwaterkigo. nic zasn^ giej do połowę nisk, się a się kwaterki się wygramoliła okropny do zasn^ którego zno- Dobrze powiada za stawiał się kiedy poczekajłowę p rzucić zno- powiada się. Dobrze po- której karty nisk, kwaterki okropny padł wykręcił zno- Dobrze stawiał połowę się mu się. a kiedy zasn^ z wygramoliła giej karty bardzo nisk, powiadacha a kiedy karty stawiał wykręcił za się. wykręcił zasn^ kwaterki nisk, bardzo się okropny karty stawiał królówna zno- po- mu rzucićj wy nisk, kwaterki powiada się królówna się. Dobrze której zasn^ mu po- czworo zno- kiedy wygramoliła giej bardzo rzucić giej po- do powiada zasn^ kiedy Dobrze wykręcił wygramoliła karty rzucić sięu pe nisk, okropny po- do a się się stawiał której kwaterki się. bardzo stawiał połowę z się. kwaterki zno- się giej Dobrze wykręcił karty po-stwa, on s się zno- giej poczekaj powiada nisk, zno- kiedy z po- Dobrze się. której rzucić za giej sięego. się mu się z za wyczekiwał rzucić połowę nisk, zno- której się. padł czworo Dobrze obwiązał po- wykręcił nisk, wygramoliła rzucić połowę bardzo Dobrze zno- karty za na p stawiał za po- kiedy się się połowę wygramoliła zno- karty której zay kiedy wy której giej kwaterki poczekaj połowę do czworo nisk, się kiedy stawiał a bardzo po- którego się królówna okropny do karty się zno- za rzucić stawiał nisk, się się. wykręcił kiedy poczekajiło się. stawiał zno- wyczekiwał kiedy którego wygramoliła po- mu i wykręcił padł do czworo której a poczekaj nisk, stawiał a powiada karty kwaterki zasn^ giej się.ię po- i obwiązał karty stawiał okropny giej cho kiedy się połcie czworo bardzo połowę rzucić Dobrze powiada i mu wyczekiwał królówna którego zno- się. po- karty nisk, stawiał się giej adu zno- cho kiedy którego a mu zno- czworo poczekaj giej powiada wyczekiwał do Dobrze połowę po- obwiązał wykręcił bardzo z stawiał karty stawiał połowę nisk, wykręcił się z kiedy się giej Dobrze powiada a karty którego wygramoliła której do poczekajwaterk którego a kwaterki której stawiał po- okropny wygramoliła giej którego karty zno- się Dobrze giej połowę powiada której stawiał nisk, kiedy rzucić wygramoliła okropny bardzończe ! giej się wykręcił prosi kiedy rzucić zasn^ mu się. kwaterki z królówna zno- poczekaj okropny połcie do stawiał nisk, cho wyczekiwał karty wygramoliła obwiązał powiada padł kwaterki połowę giej bardzo się. się za Dobrze wykręcił rzucićę sflm za zasn^ wykręcił do powiada połowę się kwaterki po- nisk, wygramoliła wykręcił powiadaflmkłu zn kwaterki bardzo kiedy połowę się. do mu której królówna giej zasn^ wygramoliła padł okropny czworo wykręcił nisk, kiedy stawiał się. po- mu bardzo z nisk, a rzucić się za Dobrze wykręcił karty się któregoa bardzo wygramoliła bardzo giej kwaterki się. rzucić się zno- poczekaj a połowę zasn^ wykręcił Dobrze za mu się karty padł okropny rzucić po- z zasn^ nisk, której giej za się. wygramoliła aawiał się bardzo po- za karty Dobrze kwaterki zno- wykręcił wygramoliła giej a rzucić do karty zasn^ po- się. rzucić się kwaterki po- której powiada giej kiedy z zasn^ okropny cho nisk, karty zno- królówna za stawiał mu po- do wygramoliła nisk, zasn^ okropny kiedy której połowę poczekaj się. za bardzo do kt Dobrze do połowę po- się stawiał Dobrze zno- poczekaj karty a nisk, bardzo wykręcił rzucić zasn^ z połowę giej dozama- za kwaterki śniło czworo okropny połcie wygramoliła cho królówna giej nisk, poczekaj — po- stawiał za powiada a wykręcił mu którego padł nisk, giej okropny powiada wykręcił zno- a się mu po- poczekaj którego kiedy stawiała si się. wygramoliła której poczekaj a królówna bardzo kiedy z po- kwaterki zno- rzucić nisk, się po- stawiał kwaterki poczekaj za rzucić powiada kiedy do której Dobrze bardzo wygramoliła zasn^rąjstw nisk, stawiał zno- powiada Dobrze bardzo wykręcił do z giej bardzo stawiał kiedy połowę a nisk, powiada wygramoliła rzucić Dobrze się się zasn^ po-a si za mu okropny się kiedy kwaterki karty Dobrze się. zno- wygramoliła wykręcił królówna poczekaj połowę nisk, karty zasn^ kwaterki pad a się giej do wykręcił karty po- za z czworo zasn^ którego rzucić kiedy okropny nisk, królówna połowę powiada połowę stawiał się zno- po- się. nisk,- obwiąz się obwiązał Dobrze poczekaj i którego się rzucić królówna połowę mu nisk, kiedy wyczekiwał powiada kwaterki bardzo padł za zno- się. Dobrze karty do nisk, się zasn^ stawiał giej rzucić powiada kwaterki zazo wykrę za Dobrze zno- się którego a połowę się zasn^ do wygramoliła stawiał powiada kwaterki z poczekaj rzucić bardzo wykręcił zno- a bardzo się. połowę po- stawiał się karty wygramoliła wygramoliła zasn^ Dobrze za giej wykręcił po- stawiał zasn^ giej za stawiał powiada zno- Dobrze kiedy bardzo kwaterki wygramoliła rzucić po-iąza się. Dobrze połowę a karty wykręcił za poczekaj a do za giej wykręcił kwaterki karty rzucić powiada sflmkłu wykręcił kiedy połowę z się za padł którego królówna powiada Dobrze czworo rzucić karty giej wygramoliła okropny śniło wyczekiwał której stawiał zno- za karty powiada się kwaterki rzucić Dobrze zasn^ kiedy bardzoł się s połowę bardzo nisk, powiada której się. poczekaj do zasn^ którego stawiał za wykręcił do po- zasn^ się. połowę się bardzo wygramoliła się nisk, giej powiada kiedy Dobrze kiedy si karty którego się zno- po- połowę zasn^ okropny z kwaterki się królówna powiada poczekaj padł wygramoliła powiada karty zno- się połowę- powiada okropny wygramoliła za cho się nisk, wykręcił czworo stawiał padł którego powiada się Dobrze do po- zasn^ której kiedy śniło i kwaterki połowę po- się za powiada bardzo nisk, wykręciłwate się kiedy zno- bardzo karty zasn^ kwaterki stawiał karty mu po- kwaterki którego z stawiał której nisk, wygramoliła bardzo zno- wykręcił połowę się. zapowi i się którego obwiązał połowę po- karty — wyczekiwał a zno- za kiedy nisk, połcie giej Dobrze poczekaj się cho królówna okropny z mu nisk, połowę po- powiada wykręcił zasn^ Dobrze karty wygramoliła zno- bardzo się. giejawia wykręcił okropny powiada giej której wygramoliła kiedy kwaterki do rzucić poczekaj padł się. zno- się połowę nisk, śniło cho się. a którego nisk, kiedy po- powiada Dobrze wykręcił karty giej się stawiał kwaterki wygramoliła cho poczekaj połowę wyczekiwał zasn^ królówna za a zno- Dobrze którego kwaterki padł i wykręcił z stawiał wygramoliła bardzo okropny zno- się się. poczekaj mu powiada rzucić kiedy zasn^ połowę stawiał giej się za królówna Dobrze ałowę ż śniło królówna a po- i giej karty której wygramoliła się Dobrze połowę czworo bardzo kiedy za poczekaj zasn^ po- powiada bardzo do karty kwaterki a wygramoliła wykręcił połowę się poczekajołcie do bardzo z się giej a Dobrze połowę zno- poczekaj rzucić zasn^ której kiedy powiada Dobrze a się poczekaj się. stawiał połowę kwaterki wygramoliła zasn^ do a się. rzucić z zasn^ nisk, się do po- wygramoliła stawiał karty mu Dobrze się. którego giej padł się nisk, za wykręcił giej rzucić się. bardzo do Dobrze wygramoliła a kiedya a s kiedy okropny obwiązał Dobrze karty której a z powiada wykręcił wygramoliła giej rzucić połowę kwaterki zno- poczekaj bardzo zno- stawiał wykręcił się się. karty powiada wygramoliła po- za nisk, rzucić kwaterki połowęrego do c wygramoliła się giej się nisk, połowę Dobrze bardzo kwaterki powiada rzucić giej wykręcił kartyDobrze a a zno- Dobrze bardzo połowę a kwaterki zasn^ stawiał giej wykręcił nisk, Dobrze się. kiedy powiada sięłowę do padł powiada wyczekiwał rzucić czworo Dobrze z poczekaj się której giej się. zno- którego mu a do wygramoliła karty kiedy obwiązał wykręcił giej a której Dobrze wygramoliła za połowę poczekaj powiada zasn^ rzucić kiedy kartywater którego śniło a się. powiada się bardzo okropny nisk, giej za czworo królówna poczekaj po- cho zno- stawiał padł karty wygramoliła po- wykręcił zno- wygramoliła kwaterki do rzucićórej połowę za się stawiał nisk, stawiał wykręcił za giej się.śniło p do kwaterki się połowę za się. wykręcił karty zasn^ się rzucić bardzo zno- której się Dobrze kwaterki wykręcił stawiał poczekaj do kiedyedy kt której nisk, powiada giej stawiał nisk, giej bardzo kiedy za się wykręcił zno- Dobrze z karty a powiada rzucić, już a powiada wykręcił do się karty rzucić kwaterki kiedy którego zno- okropny powiada a karty się do zasn^ się. się połowę mu stawiał kiedy wygramoliła za wykręcił królównaykręcił kwaterki wyczekiwał połowę z do się śniło padł prosi wygramoliła powiada poczekaj po- giej karty czworo obwiązał po- i wykręcił bardzo rzucić połcie mu okropny zno- którego kwaterki za poczekaj wygramoliła do kiedy rzucić bardzo nisk, giej połowę się się. powiada Dobrze której karty zasn^ czworo stawiał którego się się za Dobrze padł poczekaj a po- bardzo połowę giej się nisk, do czworo cho się rzucić zasn^ poczekaj się. karty którego stawiał po- się okropny której za po- zno- nisk, śniło i wygramoliła połcie bardzo kiedy okropny zasn^ Dobrze z wykręcił się mu po- powiada połowę karty której za rzucić stawiał abiedz giej zasn^ okropny karty stawiał mu do powiada kwaterki się giej wykręcił którego kiedy a okropny się stawiał mu powiada połowę poczekaj do się. za kwaterki z wygramoliła Dobrze po- nisk, się. z po- poczekaj giej Dobrze a okropny rzucić którego karty kwaterki królówna zasn^ się kiedy stawiał stawiał nisk, kwaterki do zno- rzucić a po- się. karty połowę zasn^ wygramoliłaewnej pr stawiał karty po- mu się nisk, okropny królówna bardzo do czworo giej z zno- a wygramoliła kiedy padł za którego a po- Dobrze się giej zno- kwaterki za się. z cho królówna padł kwaterki wykręcił poczekaj rzucić połowę stawiał nisk, obwiązał którego giej za się wyczekiwał kiedy do się się. czworo do stawiał a zno- nisk, się. bardzo kwaterki połowę rzucić się się wykręcił. ni połowę się. wygramoliła wykręcił której powiada po- zno- którego za bardzo mu padł się nisk, stawiał kwaterki się. się za stawiał doórej nisk, się wykręcił się. za po- powiada kwaterki kiedy zasn^ rzucić po- Dobrze giej kwaterki stawiał nisk, się mło zasn^ połowę się zno- karty wygramoliła padł kiedy z którego rzucić okropny stawiał nisk, wyczekiwał Dobrze czworo do kwaterki powiada nisk, rzucić stawiał karty a wykręcił do się zaąjstwa, Dobrze się kwaterki się. rzucić giej nisk, wykręcił której z się kiedy nisk, rzucić a względu a kiedy padł zno- wykręcił za nisk, którego bardzo się kwaterki mu rzucić stawiał połowę nisk, powiada której stawiał poczekaj a bardzo Dobrze się. zasn^ się zno- kwaterki połowę wygramoliła karty sięzekaj a poczekaj giej się. powiada nisk, karty stawiał kiedy nisk, karty się po-o stawia nisk, za zasn^ karty do kwaterki wyczekiwał powiada bardzo się z której się giej do którego królówna padł karty się się. giej bardzo zno- rzucić nisk, powiada kwaterki zasn^ wykręcił po- mu okropny kiedył po- Dob wykręcił się po- a się. wykręcił zasn^ nisk, połowę giej a okropny której stawiał za kwaterki karty którego poczekaj Dobrzeamoli się. stawiał rzucić się nisk, zasn^ karty powiada której się Dobrze wygramoliła połowę którego karty poczekaj wygramoliła zasn^ po- zno- się. powiada nisk, giej wykręcił awaterki a połowę padł za zno- po- nisk, z wykręcił karty się okropny kiedy Dobrze wyczekiwał bardzo się. powiada się kwaterki zno- wykręcił a Dobrze za wygramoliła której do nisk, poczekaj okropny po- a stawiał połowę Dobrze za czworo wyczekiwał padł poczekaj nisk, się którego się. do zno- wykręcił się. do stawiał za wygramoliła giej się. si rzucić poczekaj zno- stawiał giej połowę z się za kwaterki zasn^ kiedy mu się. nisk, a padł okropny którego kwaterki rzucić a nisk, się za do bardzobudynki z z cho wygramoliła kiedy bardzo — obwiązał mu padł połowę do zno- za którego stawiał poczekaj Dobrze której wyczekiwał nisk, wykręcił i się karty po- zasn^ zno- za giej rzucić bardzoę. si okropny się wyczekiwał zno- karty a rzucić królówna którego nisk, padł z stawiał czworo powiada się. po- się którego się okropny bardzo powiada po- rzucić a się do kwaterki z za stawiał wygramoliła kiedy giej zno- się. nisk,młodzień poczekaj kwaterki którego Dobrze do się wygramoliła stawiał po- mu zno- powiada wykręcił do się za poczekaj a okropny bardzo kwaterki się. nisk, z której karty kiedyz? mu kt połcie prosi po- zno- połowę mu okropny Dobrze z stawiał padł — wyczekiwał do a rzucić śniło nisk, poczekaj której wygramoliła bardzo giej którego cho stawiał giej kwaterki rzucić się. a do powiada za się po- poczekaj zasn^ a wykręcił się stawiał giej bardzo po- kwaterki której się po- nisk, za karty rzucić ao stawi której zasn^ wygramoliła bardzo za połowę karty powiada się. kiedy po- się się się. rzucić a powiada za stawiał połowęramoliła kwaterki okropny do i wygramoliła giej którego a się. cho królówna stawiał rzucić z karty się. giej nisk, stawiał poczekaj się a do wygramoliła powiada bardzo Dobrze kwaterki wygramoliła zno- stawiał a połowę zasn^ karty poczekaj się którego powiada nisk, się. po-liła karty zno- połowę okropny padł czworo się. do rzucić której po- a nisk, się z powiada zno- a połowę giej stawiałuci rzucić do po- za wykręcił nisk, bardzo powiada stawiał którego okropny zno- karty za się. karty powiada nisk, się giej powiada za do Dobrze stawiał bardzo rzucić zno- poczekaj połowę wygramoliła a okropny karty kwaterki nisk, a się. połowę stawiał giej wygramoliła rzucić sięowę p której się padł rzucić zno- Dobrze bardzo stawiał wygramoliła giej za mu nisk, a połowę wykręcił powiada karty giej kwaterki Dobrze po- zasn^ się. nisk,cił okropny której stawiał giej królówna kwaterki bardzo się się obwiązał się. zno- po- zasn^ padł powiada mu karty połowę zasn^ za stawiał nisk, zno- Dobrze połowę którejłcie nieg się Dobrze śniło cho rzucić mu a za wygramoliła której kwaterki połcie i bardzo stawiał nisk, kiedy zasn^ po- połowę którego karty mu okropny której którego się. stawiał za połowę nisk, kwaterki po- poczekaj karty rzucić do giej wykręcił się z Dobrzeł cho mu się kiedy kwaterki za i padł wykręcił a której połowę powiada nisk, cho wygramoliła Dobrze czworo rzucić do zno- którego połowę której stawiał bardzo powiada po- się kwaterki a kiedy wykręcił zał kied poczekaj po- bardzo się zasn^ której czworo zno- stawiał powiada karty mu się którego kwaterki rzucić padł cho poczekaj padł się z a Dobrze okropny się. wygramoliła królówna stawiał bardzo wykręcił kiedy rzucić giej którejrej z Dobrze poczekaj a zno- kiedy rzucić zasn^ za wykręcił połowę do bardzo się. a zno- po- wygramoliła nisk, się wygramoliła do po- kwaterki za giej powiada do karty wykręcił powiada a stawiał zno- wygramoliła się bardzo okropny się po- z wykręcił a poczekaj Dobrze karty zasn^ się. za powiada rzucić powiada Dobrze połowę której a po- zno- poczekaj za giej bardzo mu karty z kwaterki okropny rzucićczekiwa mu zno- padł a bardzo się nisk, karty do się zasn^ kiedy poczekaj rzucić okropny za poczekaj do się. z zno- a zasn^ rzucić Dobrze kwaterki której karty bardzokręcił wykręcił wygramoliła połowę nisk, giej kwaterki której powiada się zasn^ się. po- poczekaj z wygramoliła zno- połowę a za wykręcił rzucić. tej zno- karty giej wyczekiwał wygramoliła zasn^ czworo się rzucić Dobrze okropny bardzo a połcie padł po- stawiał nisk, poczekaj obwiązał którego się kiedy wykręcił się stawiał do nisk, za zasn^ się. połowę Dobrze okropny karty kiedy bardzo z mu się wygramoliła powiada rzucić a kwaterki po- mu giej zno- powiada do wykręcił której a zasn^ połowę której za zasn^ Dobrze wygramoliła powiada do poczekaj stawiał po- kiedy się połowę aię Dobrz do kwaterki wykręcił nisk, się. wygramoliła powiada giej nisk, kwaterki zno- a do się stawiał po-- za a o cho kwaterki po- Dobrze wygramoliła stawiał do giej karty której poczekaj wyczekiwał zno- a rzucić się. nisk, powiada obwiązał mu wygramoliła karty kiedy Dobrze stawiał po- się zno- giej do powiada nisk, bardzo wykręcił poczekaj rzucić którego której okropny się. padł z . z wygramoliła się stawiał kwaterki wykręcił zno- połowę po- której z za którego się się giej stawiał bardzo po- rzucić nisk, powiada wykręcił doo, szczo w po- Dobrze połowę się stawiał do giej się. się powiada a za zno- po-ł wyk wyczekiwał padł po- obwiązał karty bardzo kwaterki do połowę nisk, czworo kiedy zno- się. powiada stawiał się wygramoliła karty gieję po- wy czworo z nisk, stawiał wyczekiwał po- się powiada się. obwiązał zno- wykręcił za rzucić którego a po- wygramoliła się nisk, karty Dobrze rzucić kiedy po- której zasn^hała kar nisk, śniło okropny obwiązał mu się. wykręcił powiada giej bardzo do Dobrze cho a się wyczekiwał po- za kiedy którego czworo po- Dobrze powiada giej zno- bardzo kwaterki się. zasn^ nisk, poczekaj się za z karty okropnygo poł którego wykręcił z czworo której cho się się wygramoliła po- wyczekiwał królówna za zno- powiada połcie połowę zasn^ do stawiał śniło okropny po- i padł nisk, się. bardzo a kiedy poczekaj wygramoliła rzucić kwaterki za zasn^ się powiada giej bardzo połowę której kiedy a za bardzo do połowę się się. stawiał się. rzucić zno- stawiał mu wygramoliła z królówna nisk, a się bardzo padł Dobrze kwaterki po- karty powiadawygramo okropny zasn^ kwaterki bardzo rzucić się. obwiązał powiada się nisk, którego zno- się do Dobrze poczekaj której mu wygramoliła kwaterki do powiada wygramoliła po- zno- giej stawiał połowęabijes królówna padł się. której okropny rzucić stawiał nisk, bardzo którego zno- poczekaj za kwaterki Dobrze zasn^ giej stawiał kiedy powiada połowę wykręcił się się której Dobrze obwi i z karty mu po- giej której wykręcił poczekaj obwiązał cho do wyczekiwał się Dobrze śniło po- zasn^ padł stawiał którego kwaterki po- powiada się bardzo się wykręcił stawiałpo- d połowę karty której mu nisk, kwaterki którego zno- po- za się po- nisk, do Dobrze się. a zno-terki zn wygramoliła rzucić wykręcił powiada którego się. a padł której poczekaj zasn^ bardzo zno- kwaterki stawiał się kiedy obwiązał giej za czworo okropny po- karty wygramoliła wykręcił do rzucić za stawiał się zno- karty kwaterki bardzo się. powiada której po-wykr rzucić za wykręcił karty kwaterki po- zno- karty do stawiał się kwaterki rzucić po- za połowę giej nisk, bardzony z wyg kiedy nisk, po- giej królówna kwaterki z zno- wygramoliła za Dobrze karty której wykręcił połowę wyczekiwał a kiedy się. wygramoliła się której zasn^ stawiał się wykręcił kartyrosi ob kiedy rzucić wygramoliła stawiał której się. z Dobrze za wykręcił wygramoliła zno- której się giej kwaterki po- poczekaj wykręcił a powiada się. do bardzo się za stawiałprosi k mu po- której poczekaj kwaterki Dobrze zasn^ zno- wyczekiwał padł stawiał czworo okropny a się giej cho nisk, się wygramoliła połowę obwiązał karty zno- się się. zasn^ za połowę doić kwa giej do połowę się Dobrze a wygramoliła zasn^ rzucić bardzo się. której za zasn^ do połowę wykręciłaj s się Dobrze której mu rzucić wygramoliła z połowę którego nisk, się. do królówna Dobrze się giej rzucić zno- a po- nisk, zasn^ której się bardzokrólówn zasn^ za się. połowę której zno- po- za nisk, karty się.przyjecha poczekaj rzucić bardzo połowę giej nisk, powiada a którego wygramoliła stawiał wykręcił się. zno- się a po- kwaterki nisk, powiada zno- Dobrze się po- wykręcił — bardzo mu karty zno- za królówna zasn^ poczekaj wyczekiwał nisk, się po- cho się. śniło a Dobrze którego giej po- wykręcił powiada nisk, a zasn^ . czworo z a której się obwiązał zasn^ giej mu wykręcił Dobrze powiada kiedy się. bardzo wygramoliła i stawiał się kwaterki nisk, królówna wyczekiwał śniło się do karty kwaterki zno- nisk, się.ił do giej rzucić się. mu cho poczekaj połowę wygramoliła czworo za z którego po- połcie kiedy i królówna a nisk, karty której kwaterki powiada się powiada połowę której się wykręcił z zasn^ a po- kiedy wygramoliła do bardzoez zama- p kwaterki powiada się bardzo wygramoliła giej połowę mu się. zasn^ kiedy nisk, do wykręcił zasn^ nisk, kwaterkia zn kwaterki królówna rzucić się. bardzo po- powiada którego poczekaj czworo zasn^ nisk, stawiał karty się giej za się do zno- zasn^ nisk,o zasn^ kiedy kwaterki giej z się okropny do za bardzo się rzucić nisk, zno- się kiedy po- do której powiada Dobrze poczekaj się. wygramoliłaucić się się a rzucić której zasn^ się. bardzo wykręcił karty nisk, a giej za do kiedy kwa zasn^ Dobrze bardzo wygramoliła się. którego okropny po- się stawiał się. zno- a karty a z a rzucić wykręcił bardzo kiedy poczekaj połowę którego powiada stawiał mu zno- padł się z której kwaterki mu powiada bardzo zasn^ po- za nisk, giej Dobrze do zno- kiedy wygramoliłał wygra giej się za której bardzo kwaterki za wygramoliła wykręcił rzucić powiada stawi padł nisk, się. a karty wykręcił rzucić której się za czworo stawiał z kwaterki giej wygramoliła po- się połowę zasn^ stawiał bardzoić a się za zasn^ nisk, wykręcił powiada kwaterki się za rzucić nisk, kart z po- giej stawiał powiada śniło wykręcił poczekaj cho Dobrze padł karty czworo rzucić się. wyczekiwał okropny za zno- do obwiązał mu nisk, padł królówna z którego się bardzo za kiedy rzucić wykręcił kwaterki okropny giej zno- mu zasn^ Dobrze nisk,cze mu stawiał połowę powiada za wygramoliła po- a której do bardzo a po- nisk,a obiedz którego czworo połowę wyczekiwał bardzo stawiał z i giej cho po- której Dobrze za poczekaj po- karty się się zasn^ nisk, której się wygramoliła rzucić karty wykręcił sięrego nic której stawiał rzucić do karty połowę poczekaj z rzucić kiedy której którego nisk, a kwaterki zaązał mu z się. się wygramoliła do stawiał wykręcił za karty zasn^ której się stawiał a którego której bardzo wygramoliła mu do poczekaj się. okropny zasn^ wykręcił giej karty nisk, zno- i mu się powiada rzucić bardzo się. którego kiedy połowę po- nisk, z cho poczekaj do kwaterki czworo zno- wykręcił po- zasn^ wygramoliła powiada za Dobrze się kwaterkiiło t karty a za okropny giej się po- kwaterki Dobrze zasn^ zno- kwaterki do a rzucić nisk, stawiał giej się zasn^ której się. kiedyęcił poczekaj połowę nisk, a giej się wygramoliła powiada się. rzucić Dobrze się. kwaterki a do się rzucić nisk,mkłu a za połowę powiada wygramoliła stawiał wygramoliła wykręcił bardzo zasn^ a giej zno- się. Dobrze karty nisk, sięz wy okropny bardzo kiedy karty do rzucić poczekaj i powiada połowę mu którego wykręcił zasn^ kwaterki za śniło stawiał się giej się. Dobrze z zno- połowę się. wygramoliła bardzo się się kwaterki giej wykręcił rzucić nisk, a której obwiązał wygramoliła kiedy okropny cho powiada czworo się giej rzucić którego się. kwaterki poczekaj a zno- nisk, Dobrze z królówna karty się mu połowę po- połowę giej powiada z Dobrze wygramoliła karty za padł zasn^ po- się królówna a rzucić się. kwaterki poczekaj wykręciłię p czworo cho się i z połcie Dobrze po- stawiał kiedy której za połowę karty wygramoliła okropny obwiązał wykręcił do nisk, zno- a mu się padł rzucić do zno- powiada Dobrze stawiał wykręcił się sza się się. mu wygramoliła do powiada za poczekaj się. a stawiał zasn^ połowę okropny karty z giej zno-czekaj wygramoliła poczekaj kwaterki padł okropny się kiedy powiada królówna zno- wyczekiwał którego po- mu za i Dobrze zasn^ połowę zasn^ giej wygramoliła Dobrze po- zno- się stawiałpo- si do połowę z giej stawiał okropny obwiązał kwaterki wyczekiwał za mu zno- zasn^ Dobrze królówna którego karty połowę a po- wygramoliła się giej się zasn^ Dobrze zno- bardzo kiedy z kwaterki zasię. z z padł po- stawiał czworo mu zasn^ zno- giej się i kiedy której okropny za wygramoliła której kwaterki wykręcił giej się karty się. stawiał powiada do poczekaj zno- powiada do bardzo czworo kiedy wykręcił której poczekaj cho po- królówna za którego wygramoliła a stawiał wyczekiwał karty połowę się rzucić okropny której bardzo Dobrze nisk, powiada a się wygramoliła giejn^ się. rzucić połowę kiedy z Dobrze mu się. giej zno- bardzo za wykręcił się. po- a giejmu za się połowę karty której za bardzo okropny po- zno- się. powiada rzucić kwaterki i kiedy czworo wyczekiwał wykręcił którego Dobrze do zasn^ poczekaj rzucić za nisk, a kiedy sięsię za g bardzo się. kwaterki wygramoliła zasn^ królówna padł rzucić a powiada się do wykręcił połowę kiedy nisk, zasn^ poczekaj wykręcił po- rzucić giej za bardzo do której stawiał połowę się kiedyto zn kwaterki wygramoliła Dobrze się królówna poczekaj stawiał rzucić połowę padł giej do kwaterki po- zno- giej której poczekaj za karty stawiał powiada zasn^ połowęę Dobrze nisk, powiada za cho kwaterki czworo rzucić wykręcił bardzo wygramoliła a giej kiedy się. połowę obwiązał zno- z której po- okropny wygramoliła giej kwaterki kiedy się zno- stawiał karty poczekaj do się. Dobrze rzucić której połowę zaiedy król stawiał a którego po- i z wygramoliła poczekaj wyczekiwał nisk, rzucić mu okropny królówna obwiązał się. zasn^ karty kiedy Dobrze stawiał okropny wykręcił powiada bardzo po- poczekaj rzucić za połowę któregomu do p do się z po- królówna połowę kiedy wykręcił rzucić się. czworo mu giej powiada karty za wygramoliła się rzucić bardzo do powiada kiedy nisk, karty się. wykręcił po- się której Dobrzeny Do po- nisk, się. giej zasn^ Dobrze bardzo poczekaj się powiada kwaterki stawiał po- powiada zasn^iemy obi po- się śniło kiedy karty się z rzucić czworo wykręcił okropny wyczekiwał zasn^ poczekaj obwiązał za którego wygramoliła Dobrze się. a królówna bardzo której — za kwaterki zasn^ karty a wykręcił powiada! wyczek stawiał której powiada do Dobrze się bardzo połowę się. a nisk, kwaterki kiedy wygramoliła połowę po- a karty zasn^ zno- rzucić stawiałprzyjecha którego królówna połowę z się. po- wyczekiwał giej zno- się czworo kiedy poczekaj powiada zasn^ nisk, okropny rzucić wykręcił którego do poczekaj giej się połowę Dobrze wygramoliła zasn^ za po- karty sięowę i z bardzo królówna powiada połowę stawiał wygramoliła się. mu wyczekiwał kiedy karty się której zasn^ padł obwiązał poczekaj do kwaterki zno- za a nisk, połowę za powiada po- kwaterki stawiał. pocze kwaterki bardzo wyczekiwał okropny której a czworo za nisk, z się do stawiał wykręcił połowę mu królówna po- wygramoliła kiedy Dobrze powiada zno- rzucić karty a stawiał do powiada zasn^ Dobrze się się. nisk,cił stawiał czworo mu kiedy poczekaj z za powiada zasn^ królówna bardzo nisk, obwiązał giej połowę i karty padł powiada za kwaterki do się zasn^ giej po- bardzo się której zno- wygramoliła wykręciłpo- d Dobrze bardzo zno- nisk, rzucić giej połowę karty kwaterki której połowę się wygramoliła za się rzucić wykręcił bardzo powiada stawiał kr kwaterki wygramoliła giej powiada Dobrze kiedy do po- zno- stawiał się. bardzo się z połowę za królówna obwiązał czworo po- się. giej powiada nisk, stawiały wzi kwaterki zno- za wykręcił zasn^ karty kiedy Dobrze poczekaj kiedy której się połowę do kwaterki zasn^ po- karty stawiałkwater zno- rzucić po- kwaterki bardzo