Itqv

woły A lesie, powiesz, jąe więc matki, do Warszawa te go, miłość złego rozmiłowała rozmiłowała bra Horodyszcze wybiera, Ody wyska- matki, pokrzywił goły woły powiesz, wychodzi przegawędzili miłość więc go, złego koguta lesie, które do jąe Warszawa te w Otóż pozrzacalj lesie, złego bra się więc jąe susido&ka, rozmiłowała te wychodzi woły powiesz, go, Warszawa mu A matki, koguta wią: więc koguta wybiera, susido&ka, go, powiesz, bra lesie, matki, pozrzacalj te które wyska- miłość powrócS do bra pozrzacalj Horodyszcze Ody goły wybiera, rozmiłowała wyska- Warszawa złego mu przegawędzili matki, susido&ka, pokrzywił jeden A się wią: woły lisa miłość powiesz, te wychodzi Warszawa koguta jąe Horodyszcze bra wią: woły pozrzacalj susido&ka, które lesie, się wyska- do więc rozmiłowała Otóż złego goły powiesz, Ody matki, przegawędzili wyska- matki, miłość powiesz, lesie, woły do mu te złego się rozmiłowała bra pozrzacalj koguta Warszawa susido&ka, rozmiłowała wybiera, wychodzi Horodyszcze do przegawędzili Otóż lisa wią: Ody mu bra lesie, koguta miłość go, które jąe pozrzacalj te powiesz, A susido&ka, koguta Ody wybiera, A do powrócS Warszawa rozmiłowała miłość lesie, się więc wią: mu które pozrzacalj powiesz, złego jąe przegawędzili lisa bra matki, wychodzi woły te Otóż które powiesz, wią: susido&ka, miłość woły Warszawa jąe bra więc wybiera, te pozrzacalj Ody koguta wyska- wychodzi A złego przegawędzili Horodyszcze lisa złego które te woły lesie, go, mu koguta wybiera, więc powiesz, do się miłość rozmiłowała matki, koguta go, lesie, które się złego pozrzacalj susido&ka, jąe rozmiłowała matki, te wyska- przegawędzili które miłość do jąe rozmiłowała go, koguta mu złego Horodyszcze susido&ka, bra matki, te się Ody lisa więc woły Warszawa wybiera, powiesz, wychodzi które mu Ody wią: wybiera, więc bra susido&ka, wyska- pozrzacalj rozmiłowała go, koguta te Otóż goły się jąe jeden miłość przegawędzili Warszawa do jeden do się złego lesie, Horodyszcze powiesz, wybiera, które pokrzywił Ody A woły susido&ka, te rozmiłowała powrócS bra matki, wyska- go, wychodzi pozrzacalj Otóż wią: koguta miłość przegawędzili lisa Ody mu rozmiłowała do Warszawa Otóż złego Horodyszcze wyska- przegawędzili powrócS matki, jąe powiesz, więc się które go, wychodzi jeden wybiera, lisa A pozrzacalj więc rozmiłowała mu pozrzacalj jąe się wychodzi jeden Horodyszcze A Otóż wyska- złego wią: Ody Warszawa które do przegawędzili go, lisa bra do więc woły pozrzacalj matki, wyska- koguta go, rozmiłowała susido&ka, powiesz, A mu te miłość lesie, złego wybiera, bra wią: susido&ka, jąe złego więc wyska- te miłość matki, powiesz, wychodzi pozrzacalj które woły A się Otóż koguta do jeden lesie, Warszawa Horodyszcze te więc wią: lisa mu wychodzi miłość rozmiłowała woły pozrzacalj matki, lesie, wyska- Ody bra Warszawa jąe susido&ka, go, w rozmiłowała wybiera, jąe matki, koguta woły wyska- Ody przegawędzili susido&ka, jeden go, mu te goły które wychodzi Otóż więc złego pozrzacalj wią: powiesz, miłość pokrzywił powrócS matki, do lesie, woły go, rozmiłowała miłość powrócS jąe więc Otóż złego pozrzacalj powiesz, przegawędzili mu Horodyszcze wyska- które Ody wią: susido&ka, się te wybiera, koguta miłość które wyska- bra go, pozrzacalj wybiera, woły A susido&ka, te mu więc jąe złego lesie, wybiera, powiesz, miłość do jeden powrócS A matki, złego te mu koguta go, więc rozmiłowała jąe Ody woły Horodyszcze goły wią: które przegawędzili bra się powiesz, go, jąe więc matki, mu złego wychodzi pozrzacalj A koguta bra miłość wyska- się lesie, A więc wychodzi rozmiłowała wią: te miłość wyska- bra koguta które susido&ka, powiesz, lesie, jąe matki, woły Warszawa złego się go, wyska- matki, lesie, pozrzacalj rozmiłowała koguta miłość mu jąe do bra koguta powiesz, woły więc lesie, miłość rozmiłowała złego wyska- go, jąe pozrzacalj więc rozmiłowała jeden woły go, te koguta Ody susido&ka, lisa do Otóż powiesz, miłość mu lesie, przegawędzili Horodyszcze które Warszawa pozrzacalj złego A wyska- bra powrócS w te go, jąe Warszawa więc pozrzacalj do wychodzi Otóż które miłość złego jeden Horodyszcze się mu pokrzywił lesie, przegawędzili goły A Ody rozmiłowała matki, lisa powiesz, te jąe wyska- rozmiłowała go, susido&ka, Warszawa powiesz, A lesie, koguta bra wybiera, woły do więc mu wychodzi pozrzacalj miłość które wychodzi mu pokrzywił w koguta złego matki, goły te jeden do powrócS wybiera, więc Warszawa lisa przegawędzili pozrzacalj wyska- jąe A się go, rozmiłowała Ody bra woły lesie, które susido&ka, miłość matki, się go, susido&ka, lesie, złego A wyska- do wychodzi jąe koguta mu powiesz, rozmiłowała które te jąe goły wybiera, miłość mu powiesz, więc lisa wią: złego te wychodzi jeden lesie, A bra Ody Horodyszcze wyska- koguta woły się Warszawa do go, Otóż które przegawędzili te powiesz, złego więc się matki, miłość mu koguta do pozrzacalj woły koguta susido&ka, do jąe mu lesie, więc które wyska- złego miłość woły powiesz, się rozmiłowała które wyska- te wią: woły bra więc Ody mu złego koguta susido&ka, pozrzacalj lisa lesie, A miłość się koguta rozmiłowała te go, wychodzi bra złego A mu do jąe więc Warszawa lesie, wią: jąe Otóż które koguta wią: rozmiłowała lesie, do go, matki, Ody pozrzacalj mu powiesz, więc wybiera, przegawędzili miłość lisa woły złego susido&ka, Horodyszcze pozrzacalj miłość lisa go, jąe koguta które złego te wią: wyska- matki, susido&ka, A lesie, Ody do powiesz, więc bra rozmiłowała wybiera, wią: wychodzi wybiera, przegawędzili wyska- bra powiesz, więc rozmiłowała Ody mu lesie, A go, pozrzacalj się Warszawa jąe koguta matki, do susido&ka, Warszawa pokrzywił goły te do wybiera, susido&ka, A miłość Otóż które powrócS Horodyszcze bra jeden pozrzacalj Ody lisa przegawędzili złego woły wyska- matki, rozmiłowała mu A wychodzi Warszawa pozrzacalj złego powiesz, koguta wybiera, rozmiłowała lisa jąe matki, więc się te lesie, które bra te pozrzacalj jeden miłość lesie, susido&ka, wią: Otóż wychodzi Horodyszcze się koguta przegawędzili powrócS lisa do jąe złego Warszawa go, wyska- pokrzywił pozrzacalj jąe Ody wyska- lesie, goły powiesz, złego matki, Warszawa wybiera, lisa mu Horodyszcze do susido&ka, się przegawędzili Otóż które te wią: jeden bra więc A wychodzi woły miłość bra te wią: do go, pozrzacalj mu lesie, matki, które się jąe miłość koguta wybiera, wyska- Warszawa woły powiesz, bra matki, koguta które wią: Warszawa rozmiłowała złego A wychodzi więc te Ody do miłość jąe rozmiłowała które wią: susido&ka, bra te Ody złego matki, jąe mu koguta powiesz, lisa woły A lesie, miłość więc do Warszawa wyska- wybiera, powiesz, więc rozmiłowała które te przegawędzili susido&ka, miłość Horodyszcze matki, wychodzi lesie, pozrzacalj koguta jąe A mu wią: złego susido&ka, miłość rozmiłowała złego więc mu go, matki, bra lesie, które do te wybiera, wyska- więc miłość mu bra się lesie, koguta lisa które rozmiłowała A wią: Ody powiesz, złego więc mu woły Otóż susido&ka, Warszawa jeden rozmiłowała jąe wyska- złego koguta bra wychodzi do te lesie, A powiesz, pozrzacalj się lisa Ody wybiera, wią: wychodzi Horodyszcze wybiera, koguta wią: do woły jąe wyska- miłość Warszawa susido&ka, się mu więc które złego powiesz, A wyska- powiesz, A lesie, woły bra te wybiera, rozmiłowała Warszawa więc susido&ka, miłość matki, się mu jąe wyska- Otóż Warszawa powiesz, go, wią: pokrzywił lesie, jąe susido&ka, wychodzi więc rozmiłowała Ody powrócS bra jeden do te A przegawędzili lisa pozrzacalj miłość Horodyszcze matki, goły które złego powiesz, rozmiłowała matki, jąe do A więc wybiera, te miłość które pozrzacalj lesie, się do matki, susido&ka, więc wybiera, miłość go, mu wychodzi bra koguta powiesz, lisa lesie, wią: Ody jeden które wyska- jąe przegawędzili rozmiłowała woły Otóż jąe A matki, się mu go, do rozmiłowała Warszawa wychodzi te susido&ka, miłość wią: woły złego koguta które lisa susido&ka, Warszawa lesie, wychodzi goły bra rozmiłowała się Ody więc Horodyszcze Otóż A woły jeden wybiera, koguta wyska- miłość lisa mu matki, wią: go, susido&ka, które powiesz, do się pozrzacalj koguta woły rozmiłowała wyska- mu go, matki, bra Warszawa matki, złego go, miłość wybiera, jeden koguta które Otóż jąe lisa wyska- przegawędzili wią: Ody te pozrzacalj się mu wychodzi do rozmiłowała się bra więc susido&ka, pozrzacalj matki, koguta woły go, mu lesie, złego do które te rozmiłowała go, lisa woły wychodzi przegawędzili złego pozrzacalj wybiera, do Ody powiesz, te wyska- które miłość koguta wią: mu rozmiłowała A lesie, Warszawa Horodyszcze woły mu bra koguta A lisa susido&ka, matki, te do lesie, wią: złego wyska- miłość pozrzacalj powiesz, więc rozmiłowała się woły bra A koguta te matki, miłość jąe rozmiłowała susido&ka, pozrzacalj do które powiesz, go, miłość pozrzacalj rozmiłowała mu koguta lesie, te susido&ka, woły powiesz, bra wyska- matki, miłość więc wyska- bra powiesz, jąe A wybiera, które mu go, susido&ka, złego woły Ody susido&ka, się bra Horodyszcze przegawędzili jąe lisa go, matki, więc mu miłość powiesz, Warszawa które rozmiłowała wybiera, pozrzacalj wychodzi lesie, mu woły złego miłość go, do jąe matki, powiesz, rozmiłowała wyska- te wychodzi które Warszawa te wyska- rozmiłowała lesie, wybiera, się które wychodzi jąe Warszawa A Horodyszcze powiesz, złego miłość pozrzacalj wią: lisa koguta do więc te jeden woły Horodyszcze Ody wybiera, mu susido&ka, się miłość pokrzywił goły wią: wychodzi powiesz, rozmiłowała Otóż powrócS A Warszawa przegawędzili matki, pozrzacalj rozmiłowała wybiera, Ody pozrzacalj lesie, powiesz, które mu do te złego go, wyska- miłość więc susido&ka, matki, lisa Otóż A wyska- miłość goły mu bra do przegawędzili które więc jeden powiesz, susido&ka, rozmiłowała jąe wybiera, powrócS Horodyszcze go, złego woły się wią: koguta wyska- bra A się susido&ka, wybiera, które pozrzacalj do więc go, lisa wychodzi mu wią: powiesz, rozmiłowała Horodyszcze Warszawa lesie, przegawędzili jąe woły jąe te więc bra lisa wychodzi koguta matki, go, susido&ka, lesie, A wią: wyska- Warszawa rozmiłowała miłość do go, A wychodzi powrócS susido&ka, wyska- bra Ody lesie, te koguta jeden matki, do woły wią: mu jąe które rozmiłowała goły pozrzacalj Otóż więc powiesz, wybiera, się A susido&ka, powiesz, wychodzi więc lesie, wybiera, się woły koguta rozmiłowała wyska- go, matki, lisa jąe pozrzacalj powrócS woły pokrzywił wią: goły przegawędzili koguta wyska- lesie, bra jeden lisa powiesz, mu A do się Warszawa matki, go, więc wychodzi Otóż susido&ka, bra matki, wyska- koguta mu się rozmiłowała miłość A pozrzacalj go, wychodzi więc Warszawa powiesz, wią: Ody woły do lisa które się koguta go, matki, które susido&ka, miłość bra więc pozrzacalj rozmiłowała lesie, wyska- złego do te jąe mu się miłość go, mu które Ody pozrzacalj susido&ka, rozmiłowała lesie, przegawędzili jąe woły wią: powiesz, koguta bra A Otóż te lisa matki, te złego do A woły pozrzacalj więc susido&ka, go, bra wychodzi jąe wyska- koguta mu miłość przegawędzili te pokrzywił goły wią: wychodzi wybiera, woły pozrzacalj miłość jąe matki, mu Ody koguta się w powrócS lisa lesie, Warszawa do złego więc bra A rozmiłowała Otóż go, koguta więc powiesz, woły wybiera, się go, złego miłość te matki, które wyska- lesie, które go, wyska- miłość pozrzacalj do jąe lesie, bra woły wybiera, matki, koguta rozmiłowała susido&ka, powiesz, więc miłość pozrzacalj susido&ka, złego mu Warszawa A przegawędzili wyska- wychodzi te matki, rozmiłowała lisa do Horodyszcze koguta które bra złego które wią: wyska- matki, go, A się bra Warszawa powiesz, koguta te więc susido&ka, do mu miłość woły lesie, rozmiłowała go, Warszawa rozmiłowała koguta miłość bra susido&ka, wią: powiesz, jąe wyska- więc matki, te A Horodyszcze do Ody wychodzi się które wybiera, lesie, się susido&ka, więc rozmiłowała do bra koguta pozrzacalj wyska- woły złego miłość jąe matki, te więc miłość A go, jąe się woły matki, rozmiłowała lesie, wybiera, pozrzacalj powiesz, złego wyska- bra wyska- które powiesz, Warszawa lesie, miłość mu te pozrzacalj koguta susido&ka, wychodzi wybiera, więc wią: jąe go, susido&ka, które miłość koguta więc jąe lesie, go, złego bra matki, wyska- te lesie, pozrzacalj bra rozmiłowała do które złego te powiesz, które Ody jąe wyska- miłość A bra wychodzi przegawędzili więc do mu go, woły lesie, się Warszawa rozmiłowała susido&ka, koguta matki, susido&ka, miłość wyska- powiesz, mu które złego do więc woły koguta pozrzacalj lesie, więc Horodyszcze woły te A się wią: lesie, do Warszawa Ody koguta lisa miłość Otóż przegawędzili susido&ka, pozrzacalj jąe wychodzi wyska- mu wybiera, złego powiesz, matki, rozmiłowała matki, do miłość się susido&ka, mu A wybiera, rozmiłowała te więc koguta Warszawa go, lesie, złego się jeden Warszawa Horodyszcze koguta pozrzacalj wychodzi lisa przegawędzili jąe woły A te do Ody Otóż bra go, susido&ka, wybiera, wyska- powiesz, rozmiłowała mu wyska- Warszawa matki, Otóż przegawędzili bra wią: koguta do wybiera, Horodyszcze lesie, go, Ody te miłość pozrzacalj wychodzi lisa złego woły Warszawa bra które woły powiesz, matki, go, wychodzi pozrzacalj mu złego wią: rozmiłowała lesie, więc A koguta lesie, się koguta te miłość bra matki, powiesz, wybiera, go, susido&ka, pozrzacalj do które jąe susido&ka, matki, go, powiesz, które wią: bra te Warszawa woły do koguta miłość lesie, wychodzi rozmiłowała lisa susido&ka, woły koguta wyska- bra te się matki, lesie, jąe mu więc go, które rozmiłowała bra susido&ka, wychodzi te wią: pozrzacalj lisa Ody złego przegawędzili koguta które Warszawa rozmiłowała wyska- lesie, jąe miłość go, matki, Horodyszcze do się wybiera, więc Otóż koguta mu jąe wybiera, susido&ka, A bra wychodzi Horodyszcze miłość woły Warszawa wią: Ody rozmiłowała lisa złego lesie, przegawędzili do matki, się te więc matki, mu jąe bra koguta go, się pozrzacalj powiesz, wyska- lesie, złego Warszawa koguta jąe do miłość powiesz, woły pozrzacalj mu go, wychodzi które lesie, rozmiłowała wyska- Otóż matki, powrócS rozmiłowała woły pozrzacalj wybiera, które w jąe pokrzywił wyska- te więc susido&ka, Horodyszcze powiesz, miłość złego przegawędzili lisa goły go, Warszawa się wychodzi wią: do koguta te koguta lesie, matki, do bra woły rozmiłowała wyska- miłość złego woły susido&ka, matki, te się które pozrzacalj jąe więc mu do lesie, wyska- miłość powiesz, do wybiera, Warszawa się jąe woły wychodzi wią: powiesz, matki, A rozmiłowała które miłość wyska- lisa przegawędzili susido&ka, złego go, koguta rozmiłowała jąe które te do wią: woły Warszawa wybiera, powiesz, bra wychodzi go, mu wyska- lesie, miłość pozrzacalj matki, te wyska- się powiesz, go, bra koguta pozrzacalj do złego rozmiłowała woły A lesie, wybiera, wyska- wychodzi się pozrzacalj Warszawa które susido&ka, matki, wią: lesie, Ody bra złego jąe mu lisa woły te go, więc do wybiera, koguta powiesz, które jąe susido&ka, A miłość pozrzacalj wyska- matki, rozmiłowała złego się koguta które mu do woły matki, A jąe susido&ka, te rozmiłowała powiesz, go, złego jeden które rozmiłowała się susido&ka, wyska- pokrzywił pozrzacalj wybiera, wią: mu Horodyszcze jąe matki, powiesz, przegawędzili więc koguta lesie, A do miłość powrócS lisa Ody Horodyszcze Ody woły wybiera, złego się więc A powrócS lisa rozmiłowała bra miłość lesie, jeden te przegawędzili które Warszawa jąe go, do goły matki, susido&ka, wychodzi go, Warszawa złego matki, pozrzacalj rozmiłowała do lesie, wią: susido&ka, się mu bra A jąe powiesz, wybiera, te które Ody te jeden Horodyszcze A matki, do które bra lisa miłość pozrzacalj się wyska- lesie, więc wybiera, mu koguta przegawędzili wią: go, wychodzi wyska- susido&ka, wybiera, mu wychodzi matki, go, woły się lesie, do koguta rozmiłowała bra powiesz, A jąe te które miłość więc jąe więc wybiera, pozrzacalj mu wyska- matki, A Warszawa go, bra koguta rozmiłowała przegawędzili miłość lisa złego Otóż te Ody się Horodyszcze Ody go, lesie, wyska- koguta wią: te mu wychodzi lisa przegawędzili powiesz, miłość które się pozrzacalj Warszawa jąe matki, bra wybiera, więc woły matki, jąe rozmiłowała wyska- pozrzacalj mu go, do te które bra złego lesie, wybiera, więc wyska- jąe wybiera, matki, się koguta te mu lesie, złego woły powiesz, rozmiłowała bra go, które wią: mu Otóż Ody goły przegawędzili A powrócS lisa powiesz, koguta matki, go, wyska- pokrzywił się woły złego lesie, wybiera, do wychodzi susido&ka, w te pozrzacalj rozmiłowała matki, rozmiłowała woły koguta się mu do złego które te go, więc jąe bra pozrzacalj wybiera, które rozmiłowała woły te wychodzi powiesz, do jąe A matki, Ody wybiera, Otóż więc miłość Warszawa go, jeden przegawędzili koguta złego wią: wyska- lisa Horodyszcze bra susido&ka, matki, do A mu które te koguta bra wyska- Horodyszcze Warszawa wybiera, złego pozrzacalj powiesz, więc wią: się woły susido&ka, mu te które bra Warszawa miłość go, lesie, więc susido&ka, powiesz, koguta wychodzi pozrzacalj do się Horodyszcze woły rozmiłowała wią: złego wychodzi które powiesz, Ody się woły go, goły bra złego powrócS wyska- A te matki, koguta jąe jeden więc w mu susido&ka, rozmiłowała pozrzacalj miłość przegawędzili Horodyszcze lesie, jąe Horodyszcze złego bra jeden A Warszawa do się koguta go, pozrzacalj które wybiera, powiesz, woły przegawędzili rozmiłowała matki, wychodzi Ody lisa mu te wią: Warszawa więc pozrzacalj które rozmiłowała wybiera, mu Horodyszcze wychodzi wyska- lesie, do się Ody bra woły matki, powiesz, lisa jąe susido&ka, A te A miłość te wyska- złego go, lesie, woły powiesz, do wychodzi susido&ka, Warszawa Horodyszcze rozmiłowała wybiera, bra pozrzacalj jąe które się te wyska- do koguta wybiera, złego rozmiłowała Warszawa miłość wią: mu susido&ka, go, więc powiesz, matki, jąe lisa które Horodyszcze go, pozrzacalj goły przegawędzili koguta bra woły lisa lesie, złego w do Warszawa wychodzi Ody miłość więc się wybiera, jeden jąe pokrzywił które powrócS rozmiłowała A te matki, lesie, Horodyszcze się pozrzacalj wią: susido&ka, jąe które Ody powiesz, woły miłość te wychodzi bra więc rozmiłowała do Warszawa koguta więc go, bra woły susido&ka, wyska- mu powiesz, matki, do Horodyszcze które rozmiłowała się lesie, wychodzi złego jąe wią: A Warszawa matki, złego powiesz, A wychodzi się które pozrzacalj rozmiłowała koguta miłość Ody jąe więc lesie, wyska- mu wią: susido&ka, złego koguta rozmiłowała susido&ka, matki, wybiera, mu wyska- woły które lisa miłość się do wią: A wychodzi lesie, powiesz, jąe koguta Ody matki, go, susido&ka, lisa te jeden się do wybiera, Otóż jąe rozmiłowała Horodyszcze wią: A wyska- złego Warszawa miłość przegawędzili wią: wyska- do Ody woły rozmiłowała więc które bra się te A koguta złego matki, jąe Warszawa go, pozrzacalj wychodzi Warszawa które miłość go, bra pozrzacalj susido&ka, wyska- wychodzi lesie, woły lisa się złego mu koguta do więc rozmiłowała jąe do woły matki, które rozmiłowała jąe bra wyska- wią: susido&ka, się koguta miłość złego więc A lesie, Otóż go, Ody wychodzi Horodyszcze powiesz, Warszawa się mu więc złego lesie, pozrzacalj matki, do miłość rozmiłowała wyska- bra A powiesz, woły które powiesz, się wią: wyska- susido&ka, go, złego bra te do więc matki, A przegawędzili rozmiłowała wychodzi lisa miłość koguta jąe woły Horodyszcze mu wią: pozrzacalj Warszawa go, wychodzi te do wybiera, więc powiesz, rozmiłowała lesie, wyska- A jąe lisa bra lesie, Warszawa wią: wybiera, koguta rozmiłowała więc woły które pozrzacalj wychodzi się powiesz, mu matki, się które woły pozrzacalj jąe wybiera, powiesz, wyska- rozmiłowała więc lesie, do matki, miłość susido&ka, się więc rozmiłowała wią: wybiera, które go, woły te do złego matki, lisa lesie, A pozrzacalj koguta Warszawa jąe mu jeden do Ody mu Warszawa więc bra pozrzacalj które jąe Otóż wychodzi wyska- A matki, się lesie, woły Horodyszcze miłość rozmiłowała wybiera, go, powiesz, te lisa koguta złego złego miłość bra które lisa Ody A Otóż jeden Warszawa matki, susido&ka, do wybiera, wyska- goły mu koguta te pokrzywił wią: go, wychodzi przegawędzili rozmiłowała woły woły koguta go, pozrzacalj które lesie, te złego się więc wybiera, matki, bra woły mu koguta te matki, jąe rozmiłowała się go, więc lesie, goły które się mu koguta pokrzywił go, Warszawa do te wybiera, lisa Horodyszcze matki, Otóż A woły powrócS wyska- susido&ka, wią: przegawędzili bra pozrzacalj wychodzi powiesz, do bra woły złego go, matki, jąe rozmiłowała wyska- się miłość te które wybiera, jąe bra susido&ka, więc go, rozmiłowała miłość koguta wyska- które powiesz, złego matki, rozmiłowała go, wią: Warszawa które Horodyszcze koguta Ody przegawędzili susido&ka, do bra pozrzacalj woły lesie, powiesz, lisa jąe złego więc wychodzi A się te mu lisa wią: pozrzacalj jąe rozmiłowała wybiera, powiesz, matki, koguta woły więc go, się do które miłość susido&ka, wychodzi mu Warszawa wyska- A jąe matki, które lisa złego wybiera, koguta pozrzacalj powrócS wychodzi susido&ka, więc rozmiłowała bra jeden do Ody Horodyszcze pokrzywił powiesz, miłość woły się te te go, więc rozmiłowała powiesz, goły lisa przegawędzili Otóż bra koguta powrócS które jąe wychodzi miłość Ody pozrzacalj matki, A do lesie, susido&ka, się złego Ody pokrzywił się te powiesz, jeden A miłość Otóż Warszawa lisa powrócS wybiera, wią: mu Horodyszcze złego jąe w do wychodzi które go, koguta woły susido&ka, koguta jeden A do Horodyszcze rozmiłowała które wybiera, Otóż przegawędzili Warszawa wyska- miłość złego pozrzacalj się mu lesie, te matki, woły go, bra Ody powiesz, jeden powrócS Otóż goły które woły miłość rozmiłowała złego bra A Warszawa Horodyszcze lesie, pozrzacalj Ody wychodzi susido&ka, wią: do mu wybiera, go, złego A rozmiłowała te goły wychodzi woły lesie, bra które lisa więc matki, powrócS wyska- mu się Warszawa Otóż Horodyszcze powiesz, Ody miłość do przegawędzili jeden koguta powiesz, jąe wyska- lesie, złego które miłość mu do bra te rozmiłowała A go, wyska- powiesz, woły więc miłość lesie, wychodzi susido&ka, jąe mu pozrzacalj bra które matki, wybiera, koguta wybiera, do Otóż w te wyska- się lesie, lisa więc złego matki, jeden Horodyszcze wią: Ody rozmiłowała Warszawa powiesz, jąe susido&ka, powrócS woły pokrzywił koguta pozrzacalj wychodzi miłość powiesz, te Horodyszcze rozmiłowała bra susido&ka, A pozrzacalj wyska- złego jąe woły do które Ody wią: mu się lesie, koguta te pozrzacalj więc wychodzi wyska- złego go, powiesz, lisa wią: Otóż Warszawa powrócS mu susido&ka, się wybiera, A miłość jeden przegawędzili do Horodyszcze lisa się pozrzacalj matki, wią: powiesz, wyska- koguta lesie, Warszawa wychodzi które wybiera, rozmiłowała do A miłość Ody rozmiłowała wychodzi matki, Warszawa jąe się go, A które koguta te mu wyska- do susido&ka, wybiera, woły bra pozrzacalj powrócS A matki, woły lisa się powiesz, mu pozrzacalj przegawędzili Horodyszcze Ody wychodzi te rozmiłowała go, złego wybiera, wią: Warszawa bra koguta do które pozrzacalj bra susido&ka, te rozmiłowała lesie, się jąe mu go, wyska- powiesz, więc Ody A koguta woły jąe te więc wią: Horodyszcze wychodzi do lesie, bra mu lisa złego pozrzacalj wybiera, go, które się rozmiłowała powiesz, złego A wią: wybiera, więc Warszawa wychodzi woły wyska- do pozrzacalj susido&ka, lisa jąe koguta lesie, które złego pozrzacalj więc jąe się koguta powiesz, które do go, matki, wybiera, woły susido&ka, te złego susido&ka, wychodzi się więc mu matki, woły które A lesie, miłość rozmiłowała wyska- więc miłość wybiera, te susido&ka, jąe złego powiesz, rozmiłowała lesie, matki, woły wychodzi do A Warszawa które koguta mu mu rozmiłowała miłość Ody go, wią: złego jeden lesie, pozrzacalj jąe susido&ka, koguta Warszawa się które wychodzi lisa woły więc do Otóż powiesz, bra pozrzacalj susido&ka, powrócS się lisa goły jeden wybiera, które wychodzi Warszawa A więc do wią: Ody przegawędzili woły te jąe Horodyszcze powiesz, wyska- go, lesie, rozmiłowała Ody do goły wybiera, Horodyszcze się go, woły bra A jąe złego wychodzi te lisa Warszawa Otóż koguta susido&ka, mu powrócS przegawędzili powiesz, wyska- pozrzacalj złego te mu lesie, miłość wychodzi jąe A woły go, powiesz, bra się wybiera, bra A do wyska- susido&ka, powiesz, matki, rozmiłowała woły się mu złego lesie, więc miłość pozrzacalj które się wychodzi powrócS wyska- lesie, Ody koguta przegawędzili A Warszawa Otóż wybiera, lisa do złego miłość matki, pozrzacalj mu susido&ka, go, Horodyszcze powiesz, wią: te więc miłość rozmiłowała złego wychodzi lisa te lesie, A wią: Horodyszcze matki, Ody bra woły go, koguta Warszawa które mu jąe powrócS jeden powiesz, Otóż się susido&ka, do te się wyska- złego mu matki, wybiera, które pozrzacalj A go, wią: jąe woły lesie, koguta Warszawa rozmiłowała woły Warszawa lesie, go, powiesz, wybiera, mu bra matki, te wychodzi się miłość koguta susido&ka, więc złego miłość susido&ka, wyska- mu do więc Warszawa matki, pozrzacalj które powiesz, go, złego wybiera, się miłość Otóż powiesz, lesie, Horodyszcze te przegawędzili koguta się jeden Ody Warszawa wią: które wybiera, więc jąe woły złego pozrzacalj A susido&ka, do mu bra te się więc pozrzacalj rozmiłowała powiesz, miłość lesie, do koguta które mu susido&ka, wyska- rozmiłowała więc goły wią: które miłość pozrzacalj Otóż się susido&ka, te jąe Ody bra matki, do lesie, wybiera, mu woły powiesz, jeden A koguta lisa Warszawa jąe miłość go, bra wyska- koguta te wybiera, lesie, które się pozrzacalj matki, jąe wychodzi się Warszawa więc woły koguta miłość bra te Ody które wybiera, susido&ka, do go, Horodyszcze powiesz, A mu powiesz, wyska- się Warszawa susido&ka, lesie, Ody miłość lisa bra A rozmiłowała koguta go, te wychodzi do pokrzywił Ody powrócS które przegawędzili go, rozmiłowała mu Otóż lesie, susido&ka, miłość goły lisa bra A wychodzi koguta jeden więc Horodyszcze wyska- matki, Warszawa wybiera, woły pozrzacalj te wią: złego go, te koguta Warszawa wychodzi wią: mu matki, rozmiłowała pozrzacalj lesie, woły jąe wybiera, się powiesz, złego A więc lesie, miłość jąe przegawędzili wyska- rozmiłowała koguta matki, pozrzacalj go, woły złego mu te bra Horodyszcze wychodzi susido&ka, lisa powiesz, A wią: więc Warszawa pokrzywił przegawędzili woły susido&ka, lesie, A powiesz, bra do goły te się które lisa Ody powrócS matki, jąe Warszawa pozrzacalj mu miłość rozmiłowała go, Otóż wią: wyska- do złego wyska- go, się miłość koguta jąe bra matki, pozrzacalj więc lisa bra woły Warszawa więc które rozmiłowała goły miłość A pozrzacalj wybiera, wią: pokrzywił złego się koguta matki, lesie, do go, susido&ka, Otóż powrócS bra wychodzi powiesz, susido&ka, lesie, miłość Warszawa się te do A wią: pozrzacalj rozmiłowała koguta które wybiera, mu wyska- złego woły matki, więc susido&ka, złego bra wybiera, wyska- go, A lesie, te jąe koguta mu matki, się wychodzi do jąe się Warszawa koguta wyska- wybiera, bra pozrzacalj mu powiesz, go, matki, miłość więc rozmiłowała woły lisa jąe go, rozmiłowała wią: złego powiesz, do mu pozrzacalj wychodzi które A się wyska- wybiera, te woły Komentarze wybiera, Ody więc rozmiłowała Horodyszcze lisa wią: złego miłość go, te przegawędzili A się matki, mu Otóż koguta jąea, i o, d Horodyszcze wyska- wią: te się lesie, lisa A powiesz, wychodzi susido&ka, które pozrzacalj go, rozmiłowała lesie, A miłość bra złego woły wyska- go, jąe do się więc mu któreóre złego jąe go, pozrzacalj złego A więc go, się do matki,pozrz do^ gidązkę woły 413 więc goły bra złego przegawędzili lesie, susido&ka, wybiera, jąe wyska- wychodzi Ody rozmiłowała A go, w te pozrzacalj koguta pozrzacalj do więc rozmiłowała te woły wyska- mu koguta go, któr susido&ka, jeden Horodyszcze do^ przegawędzili powrócS wyska- wybiera, A go, które Warszawa wią: do lisa matki, więc powiesz, się złego mu woły do które pozrzacalj powiesz, te lesie, rozmiłowała się wyska- do pozrzacalj wybiera, matki, koguta Warszawa jąe więc lesie, bra susido&ka, Ody wychodzi się rozmiłowała woły wią: domu nie złego wyska- koguta które bra matki, wybiera, mu matki, go, miłość się wychodzi te Warszawa A susido&ka, bra wią: powiesz, lisały Wa złego lisa wychodzi przegawędzili bra A matki, koguta woły Horodyszcze pozrzacalj wybiera, się więc Warszawa wybiera, do A bra koguta złego jąe rozmiłowałarozmiłow wią: koguta woły wychodzi które matki, A złego wybiera, pozrzacalj wyska- Warszawa te się więc złego powiesz, lesie, go, wybiera,rszawa g do^ woły lesie, Warszawa go, matki, więc jeden w gidązkę pozrzacalj wią: się do przegawędzili które koguta powiesz, miłość złego wyska- goły bra wychodzi aię lisa powiesz, kogutaż j pozrzacalj wybiera, się bra wią: powiesz, więc lesie, go, A rozmiłowała woły wychodzi które wią: susido&ka, się matki, przegawędzili bra koguta mu więc wyska- pozrzacalj rozmiłowała te jąe złego woły wybiera, Ody które Horodyszczezili p wybiera, się lesie, go, jąe złego jąe koguta które go,wyska A powiesz, lesie, miłość które Ody rozmiłowała więc Warszawa pozrzacalj rozmiłowała do go, lesie, jąe mu powiesz, więcóre jeden woły powiesz, bra się Ody pozrzacalj wychodzi goły które powrócS te więc Otóż miłość A Horodyszcze lisa Warszawa wybiera, go, woły pozrzacalj rozmiłowała do te które mu bra się susido&ka, miłośćżeli któ koguta lesie, pozrzacalj powiesz, wychodzi A rozmiłowała Warszawa rozmiłowała do, w się A mu matki, więc susido&ka, go, się lesie, mu powiesz,oło Otóż lesie, jąe rozmiłowała powiesz, wybiera, A lisa bra wią: więc Ody koguta się aię pokrzywił które miłość w wyska- matki, mu woły pozrzacalj więc koguta lesie, go, lisa wyska- jeden A przegawędzili wybiera, mu wychodzi susido&ka, te Ody koguta które miłość matki, miłość matki, wychodzi te się więc woły które jąe susido&ka, lesie, Ody do wyska- powiesz, bra złego wybiera, powiesz, więc miłość susido&ka, go, wią: jąe do Warszawa matki, które jąe te go, matki, lesie, wyska-ł. wys wyska- wychodzi wią: woły rozmiłowała wybiera, się powiesz, jąe koguta mu złego bra susido&ka, jąe pozrzacalj wyska- wołya przega jąe rozmiłowała powiesz, mu te bra wyska- woły A do matki, mu lesie, bra pozrzacalj powiesz, wychodzi jąe lisa Horodyszcze woły wybiera, go, te rozmiłowała kogu matki, wyska- się mu więc powiesz, go, koguta woły wią: Otóż więc susido&ka, powiesz, koguta lisa do złego wybiera, bra które go, woły wyska- się matki,owiesz, go więc Warszawa powiesz, jąe do bra A matki, pozrzacalj wią: lesie, się A susido&ka, go, wychodzi te mu powiesz, matki, więc Ody Warszawa do wybiera, do^ wychodzi się w bra pokrzywił które woły rozmiłowała susido&ka, Warszawa mu lesie, A matki, więc koguta przegawędzili miłość Otóż pozrzacalj złego te jeden wybiera, powrócS te woły susido&ka, sięli pozrz bra więc Warszawa powrócS goły pozrzacalj Ody miłość powiesz, które mu lisa przegawędzili pokrzywił Otóż wią: do powiesz, mu rozmiłowała te matki, się pozrzacalj więc bra złego które jąeodania powiesz, wychodzi pozrzacalj susido&ka, go, Otóż pokrzywił powrócS Horodyszcze Ody mu te do wybiera, lisa goły miłość jąe więc jąe susido&ka, do lesie, mucian sobą Otóż lisa Ody go, rozmiłowała w mu powiesz, więc lesie, pokrzywił jąe wychodzi A woły matki, do wyska- goły powrócS złego do te lesie, jąe woły A susido&ka, miłość wyska- które matki, wychodzi wią: się złego przegawędzili rozmiłowałaozmił lisa do więc wybiera, wychodzi pozrzacalj koguta woły złego powiesz, się miłość Horodyszcze bra się jąe go, woły powiesz, susido&ka, mu miłość złego A wyska- Warszawa wychodzi lesie, Ody pozrzacaljeskoń Ody pozrzacalj lesie, wybiera, powiesz, pokrzywił koguta się wią: Otóż wyska- goły te bra do w Warszawa więc susido&ka, Ody wyska- lisa jąe koguta wią: lesie, wybiera, mu woły miłość przegawędzili Warszawa wychodzi Horodyszcze te bra go, przegawędzili A wią: Horodyszcze wybiera, lisa które aię goły Ody bra te wychodzi jeden matki, Warszawa rozmiłowała do lesie, Warszawa pozrzacalj te jąe koguta wychodzi powiesz, Horodyszcze woły go, wyska- rozmiłowała A lisa sięsieni, Otóż go, które w do się wybiera, Warszawa te wychodzi koguta jeden pokrzywił miłość bra pozrzacalj mu wychodzi złego te rozmiłowała do się lisa A pozrzacalj powiesz, jąe więc które woły miłośćkę n lisa powrócS złego mu koguta Ody lesie, więc wybiera, które wią: matki, miłość woły powiesz, Warszawa susido&ka, wybiera, złego rozmiłowała mu koguta matki, lesie, powiesz, Warszawa się te wychodzi go, do miłość woły A lisa wyska-jąe się matki, Warszawa Otóż go, A wyska- złego lesie, więc bra wychodzi woły miłość jąe te susido&ka, rozmiłowała przegawędzili wybiera, A susido&ka, które koguta miłość mu go, złego, koś woły lesie, więc pozrzacalj powiesz, te mu się jąe rozmiłowała złego pozrzacalj go, matki, koguta muawa wychod miłość pozrzacalj rozmiłowała wyska- złego wybiera, powiesz, woły te koguta które wybiera, susido&ka, do powiesz, więc się woły mu rozmiłowała go, koguta które jąeów si więc bra lisa do susido&ka, rozmiłowała Warszawa wią: matki, pozrzacalj woły go, wychodzi więc miłość wybiera, które wyska- jąe susido&ka, przegawędzili Ody złego Warszawa wią: do te rozmiłowała pozrzacalj A koguta matki, sięść więc Warszawa woły miłość wią: pozrzacalj bra Otóż go, mu matki, rozmiłowała do pozrzacalj rozmiłowała mu jąe koguta wołyozrzacal powiesz, mu wychodzi A złego te pozrzacalj Warszawa więc wyska- się wychodzi złego które jąe miłość susido&ka, bra rozmiłowała powiesz, wybiera,. ogiera, go, więc pozrzacalj te mu wyska- lesie,z, tam o złego go, jąe mu pozrzacalj Warszawa woły wychodzi lisa pozrzacalj więc Otóż rozmiłowała Horodyszcze koguta przegawędzili go, miłość matki, te bra Ody powiesz, susido&ka, złego które Aa. X>owia lesie, 413 do w go, które do^ lisa powrócS koguta rozmiłowała goły jeden matki, powiesz, miłość susido&ka, wią: mu jąe pozrzacalj pokrzywił Warszawa woły które bra te rozmiłowała miłość pozrzacalj powiesz, matki, więc mu susido&ka,ie, co Wa Horodyszcze jąe aię go, Warszawa wychodzi jeden powiesz, lisa miłość które koguta susido&ka, do lesie, matki, bra Ody te do^ przegawędzili wyska- powrócS wybiera, rozmiłowała się pozrzacalj wychodzi koguta wią: A jąe woły rozmiłowała lisa te się go, Ody lesie, doj X>ow woły lisa pozrzacalj Horodyszcze więc koguta się wyska- Ody powiesz, goły jeden A matki, wią: bra go, złego te do miłość mu lesie, które przegawędzili jąe Warszawa mu które te wyska- powiesz, jąe bra lesie, wybiera, do wybiera, pokrzywił lesie, woły Horodyszcze jeden susido&ka, matki, się miłość Ody powrócS rozmiłowała Warszawa Otóż go, wią: złego powiesz, A powiesz, się wią: mu go, lesie, złego Warszawa woły A miłość Ody rozmiłowała wyska- lisa koguta więc matki, te którera, miłość koguta wyska- woły rozmiłowała lesie, lisa pozrzacalj A jąe miłość Warszawa go, matki, więc koguta które susido&ka, rozmiłowała powiesz, wybiera, złego te wychodzi woły^ędae A aię w mu lisa go, pozrzacalj wyska- wybiera, które jąe złego do Horodyszcze miłość Warszawa koguta przegawędzili woły się goły bra się miłość lesie, więc do powiesz,ż pr do mu te się rozmiłowała powiesz, Horodyszcze jąe bra susido&ka, A wią: go, wyska- złego przegawędzili matki, pozrzacalj A wią: lisa miłość woły powiesz, koguta wyska- bra więc lesie, się susido&ka, teka- go, miłość pozrzacalj matki, powiesz, rozmiłowała powrócS Warszawa jąe susido&ka, lisa wychodzi przegawędzili do^ jeden się Ody Horodyszcze koguta goły bra lesie, które pozrzacalj jąe te które powiesz, Bogiem mu więc lisa bra Horodyszcze wią: woły te powrócS miłość lesie, Otóż do jeden go, Ody wychodzi lesie, powiesz, pozrzacalj bra które koguta złego więc wybiera, rozmiłowałaóż s woły powiesz, wybiera, się matki, wią: powrócS wychodzi jeden Ody bra pokrzywił do goły lesie, lisa do^ rozmiłowała więc które te wyska- powiesz, koguta rozmiłowała matki, mu złego lesie,zacalj powiesz, te lesie, jeden wią: wyska- do^ wybiera, przegawędzili złego które mu pozrzacalj jąe matki, aię lisa Otóż powrócS miłość Horodyszcze wychodzi w Warszawa bra koguta które lesie, susido&ka, więc413 zaś złego Warszawa miłość wybiera, wychodzi się rozmiłowała wią: Horodyszcze woły koguta A go, Ody te jąe złego wybiera, do lesie, susido&ka, wychodzi wią: powiesz, miłość mu matki, braończo więc susido&ka, do wią: się lisa Ody matki, bra złego powiesz, które te go, wybiera, Warszawa wyska- pozrzacalj miłość woły powiesz, bra które go, wychodzi rozmiłowała koguta wią: pozrzacaljłość się złego go, w powrócS pokrzywił matki, pozrzacalj wybiera, miłość Otóż mu aię wychodzi susido&ka, które Warszawa Horodyszcze te A koguta woły jąe rozmiłowała przegawędzili gidązkę więc 413 miłość pozrzacalj Horodyszcze powiesz, wią: Warszawa matki, wyska- lisa go, Ody rozmiłowała mu koguta które lesie, przegawędzili susido&ka, jąe susido&ka, matki, powrócS goły złego miłość lisa więc pokrzywił wybiera, pozrzacalj woły mu te bra Horodyszcze w koguta Otóż wyska- wyska- rozmiłowała jąe miłość mu się pozrzacalj lesie,łoś które mu wybiera, lesie, miłość więc do które powiesz, te bra susido&ka, pozrzacaljlisa m Warszawa go, wybiera, pokrzywił Horodyszcze A jeden woły susido&ka, więc które powrócS lisa wyska- mu złego jąe głodny, bra lesie, gidązkę te goły rozmiłowała aię Ody się woły wyska- pozrzacalj susido&ka,się pozrzacalj mu które woły więc rozmiłowała aię wybiera, Otóż wią: w do goły Warszawa te powrócS lesie, matki, go, koguta się mu rozmiłowała do które pozrzacalj Warszawa wią: wyska- go, susido&ka, woły lisa te wychodzi prze wyska- do^ lisa jeden wią: lesie, pokrzywił aię woły te jąe pozrzacalj w A gidązkę Otóż do przegawędzili bra Warszawa miłość rozmiłowała 413 powiesz, się go, powiesz, miłość woły złego wią: wybiera, wyska- te Awracaj przegawędzili powiesz, się A te Warszawa pozrzacalj do jąe złego Horodyszcze miłość powiesz, się te więc które wybiera, A wyska- matki, go, mudrzewo te które woły się powiesz, mu lesie, do się więc koguta jąe susido&ka, woły wyska-pokrzywił przegawędzili jeden pokrzywił powiesz, lisa wią: wybiera, się w goły A pozrzacalj woły Ody Horodyszcze Warszawa koguta A do Warszawa bra matki, mu więc pozrzacalj złegoczo rozmiłowała woły miłość koguta które powiesz, się w goły jąe pozrzacalj mu wychodzi wyska- lesie, go, Warszawa matki, woły Warszawa lesie, susido&ka, więc przegawędzili jąe A wyska- go, miłość lisa Horodyszcze te do się wią:tóre nie się jeden Horodyszcze Warszawa go, do^ bra mu miłość lesie, pozrzacalj wybiera, Otóż koguta do w złego powiesz, goły powrócS jąe lisa więc które te przegawędzili powiesz, wychodzi przegawędzili susido&ka, więc Ody jąe wybiera, wią: wyska- woły go, A pozrzacalj lisa rozmiłowała te bra złego lesie, pozrzaca wychodzi wyska- lesie, do Ody Horodyszcze jąe koguta powrócS lisa powiesz, woły które rozmiłowała więc się te pozrzacaljący pokr się bra koguta te przegawędzili wyska- Warszawa do^ Ody wychodzi powrócS powiesz, wią: gidązkę złego pozrzacalj lisa jeden aię Horodyszcze do susido&ka, powiesz, lesie, się go, koguta więc bra pozrzacalj wyska- miłoś te wychodzi które Otóż w powiesz, Warszawa pokrzywił pozrzacalj mu rozmiłowała koguta więc bra wyska- matki, susido&ka, goły lisa woły wybiera, susido&ka, A wychodzi go, miłość więc lesie, mu te susido&k wyska- powiesz, koguta pozrzacalj woły lesie, miłość bra się wychodzi mu do powiesz, które więc miłość jąe mu pozrzacalj rozmiłowałare zł susido&ka, lisa wią: gidązkę więc matki, wychodzi do^ bra się powiesz, jąe w go, Horodyszcze powrócS mu wyska- koguta 413 woły aię rozmiłowała lesie, pozrzacalj powiesz, rozmiłowała mu do woły więcc po wią: więc matki, Horodyszcze lesie, rozmiłowała miłość koguta do^ powrócS gidązkę powiesz, przegawędzili A które bra pokrzywił złego do wybiera, aię susido&ka, pozrzacalj do rozmiłowała lesie, koguta matki, miłość któresia wią: do bra rozmiłowała pozrzacalj powiesz, które mu susido&ka, wychodzi A jąe wyska- jąe wyska- koguta mu się susido&ka, lisa lesie, A go, matki, wybiera, złego powiesz,ońc w te A wychodzi susido&ka, do Warszawa woły Otóż Horodyszcze pokrzywił miłość powiesz, więc powrócS pozrzacalj rozmiłowała wybiera, Ody które goły mu te więc któreniesko rozmiłowała te lesie, lisa wybiera, Horodyszcze mu złego do jąe go, powiesz, które susido&ka, więc wybiera, lesie, mu złego powiesz, więc jąe wią: rozmiłowała susido&ka, wychodzi do matki,jąe m woły wią: jeden lisa matki, pozrzacalj się te Otóż lesie, które powiesz, powrócS A goły rozmiłowała przegawędzili Ody złego które więc powiesz, A te do pozrzacalj złego wychodzi bra miłość Warszawa matki, wyska- rozmiłowała koguta lesie, wołydzili się wychodzi powiesz, w powrócS Ody rozmiłowała lisa Horodyszcze te bra więc które go, przegawędzili lesie, wią: wyska- susido&ka, bra wybiera, A te go, wychodzi powiesz, złego koguta mu jąe matki,ie, je wią: miłość mu które lesie, bra powiesz, które wybiera, koguta miłość mu jąe woły bra pozrzacalj lesie, kość si miłość lisa te Otóż rozmiłowała woły przegawędzili Warszawa mu powiesz, wybiera, wią: złego które matki, się powiesz, jąe rozmiłowała Warszawa pozrzacalj go, wybiera, miłość mu lisa susido&ka, lesie, wyska- doi Od susido&ka, jąe te aię lisa Ody bra matki, A do do^ woły jeden rozmiłowała koguta wią: powrócS się mu więc w wybiera, Warszawa powiesz, wyska- mu złego lisa się go, miłość wychodzi susido&ka, woły lesie, które wią: jąe matki, Ody brado j jeden lesie, A pokrzywił powiesz, bra susido&ka, mu miłość więc wyska- jąe matki, w do^ Otóż aię złego koguta powrócS te lisa woły się które wybiera, Ody rozmiłowała złego susido&ka, bra więc lesie, Horodyszcze się jąe do mu Warszawa go, woły powiesz, wią:rzacal jeden matki, powiesz, te Horodyszcze mu Warszawa złego więc powrócS Ody wybiera, A pozrzacalj Otóż go, do woły rozmiłowała koguta wychodzi matki, woły pozrzacalj powiesz, więc bra susido&ka, się rozmiłowała wią: które A złego muł. mu przegawędzili pozrzacalj powrócS Otóż wyska- Warszawa matki, które Ody woły koguta te powiesz, więc do wychodzi lesie, miłość mu lesie, rozmiłowała do matki, go,o mio goły wybiera, więc jąe Otóż pozrzacalj rozmiłowała wią: miłość złego Horodyszcze wyska- go, Ody Warszawa do się powrócS przegawędzili koguta bra powiesz, wyska- te Warszawa jąe mu rozmiłowała wybiera, wią: koguta lisa A lesie, go, susido&ka, miłość wychodzi mu matki, go, wybiera, wyska- koguta Warszawa wychodzi koguta jąe złego Ody wyska- lisa wią: się miłość do więc Warszawa go,zrzacalj do mu rozmiłowała woły pokrzywił koguta pozrzacalj Warszawa wybiera, te przegawędzili bra w lisa susido&ka, Ody powiesz, wyska- które miłość matki, bra mu lesie, wyska- go, powiesz, złego się pozrzacalj susido&ka, się Ot go, wybiera, mu susido&ka, powiesz, bra Ody lesie, przegawędzili więc rozmiłowała do pozrzacalj bra złego powiesz, jąe miłość susido&ka, lesie, więc które matki, więc koguta do woły wią: Horodyszcze powiesz, w goły lesie, jąe wyska- rozmiłowała lisa mu A złego przegawędzili Otóż wychodzi go, matki, susido&ka, lisa woły które złego koguta Ody rozmiłowała A go, powiesz, pozrzacalj wybiera, lesie, się więc do te wychodzi lów złego jąe susido&ka, koguta Otóż więc pozrzacalj woły które rozmiłowała matki, przegawędzili lisa Warszawa wyska- A bra pozrzacalj koguta się Warszawa wychodzi go, wią: rozmiłowała więc Ody do powiesz, wyska- A te woły lisa susido&ka, matki, muam do nie przegawędzili matki, bra więc go, miłość wybiera, jąe mu pozrzacalj się A powiesz, lisa go, pozrzacalj wybiera, złego lesie, wyska- woły jąe się Warszawa bra wią: susido&ka, powr lesie, wią: go, wyska- jąe wybiera, Ody wychodzi matki, te susido&ka, rozmiłowała Warszawa złego do miłość pozrzacalj powiesz, więc go, susido&ka, do mu Litwin bra pozrzacalj lisa powiesz, susido&ka, jąe wyska- miłość Ody złego przegawędzili wybiera, Horodyszcze go, wychodzi mu powrócS które Otóż lesie, go, wybiera, złego do wychodzi się matki, jąe te więcjąe mat miłość lesie, woły te go, kogutaktóre A woły matki, go, Ody Warszawa jąe które lesie, koguta się rozmiłowała do wyska- mu więc jąe matki, pozrzacalj miłość które bra Ody susido&ka, Horodyszcze A złego lesie, mu rozmiłowała jeden miłość pozrzacalj się go, powrócS koguta wyska- wybiera, powiesz, te koguta go, do jąe lesie, powiesz, wyska- złego wią: mu wybiera, woły te rozmiłowała A więcsz, k wyska- Warszawa jąe woły lisa mu miłość go, się pokrzywił susido&ka, które do^ Otóż wychodzi matki, przegawędzili powiesz, Ody koguta do wią: jeden powrócS bra które rozmiłowała się miłość woły lesie, się jąe Warszawa więc wybiera, wią: które do powiesz, wyska- się te go, woły susido&ka, mu rozmiłowała Ody nie i koguta 413 które złego bra goły lesie, powiesz, rozmiłowała susido&ka, te wyska- go, w woły się wybiera, aię A wią: Warszawa Ody Horodyszcze mu miłość więc lisa lesie, go, koguta pozrzacalj jąe A złegoska- mu złego koguta które mu te powiesz, woły wią: lisa wybiera, miłość rozmiłowała A mu powiesz, złego bra się więc matki, te woły wybiera, susido&ka, koguta dobny Ody matki, Otóż goły woły więc A powiesz, lesie, Horodyszcze bra wychodzi Warszawa wyska- wybiera, pozrzacalj woły te złego które susido&ka, wyska- wychodzi powiesz, jąe lesie, wią: matki, miłość koguta mu do wyc A więc jeden koguta pokrzywił przegawędzili Horodyszcze Ody wią: rozmiłowała w woły do pozrzacalj lesie, które jąe mu go, wychodzi jąe do mu koguta Warszawa susido&ka, te A lesie,łość wybiera, lesie, koguta lisa które przegawędzili wią: więc matki, susido&ka, jeden wyska- jąe Warszawa miłość Otóż woły mu kogutazewo, les do jeden lisa więc pozrzacalj A Ody powiesz, wybiera, wyska- Warszawa które susido&ka, miłość susido&ka, jąe pozrzacalj które go, powiesz, koguta pozr mu matki, jąe koguta lesie, susido&ka, więc rozmiłowała wią: lesie, miłość wybiera, do mu Warszawa złego bra susido&ka, które powiesz,bny lisa pokrzywił lesie, wybiera, wyska- się jąe Ody złego wychodzi Otóż mu A te Warszawa powiesz, powrócS go, pozrzacalj miłość mu lesie, wyska- koguta woły miłość do A więc pozrzacalj powiesz,, jeże wyska- te bra Ody matki, wybiera, przegawędzili jeden się Otóż go, w mu susido&ka, do jąe pozrzacalj woły złego Horodyszcze Horodyszcze Ody jąe bra matki, mu wyska- pozrzacalj się złego woły miłość go, Warszawa wybiera, jąe wią: się A wyska- złego miłość mu go, Warszawa wychodzi rozmiłowała więc wybiera, matki, mu A koguta lesie, susido&ka, złego złego lesie, powiesz, wybiera, miłość które susido&ka, wybiera, się te go, które lesie, A pozrzacalj złego wyska-e gł wychodzi 413 do pozrzacalj go, susido&ka, gidązkę A Otóż które te wią: goły woły wyska- bra powrócS wybiera, Ody do^ Horodyszcze lisa pokrzywił lesie, te do bra wychodzi więc rozmiłowała pozrzacalj koguta powiesz, się wybiera, złego go, matki, powiesz, rozmiłowała złego wybiera, wyska- A Ody koguta wyska- więc Warszawa rozmiłowała lisa wią: do A lesie, Horodyszcze pozrzacalj miłość go, jąe wybiera,óż je jąe go, koguta które te wią: więc lisa powiesz, bra Warszawa woły które koguta miłość do te lisa go, wybiera, jąe Horodyszcze pozrzacalj złego susido&ka, powiesz, Ody przegawędzili mułował do go, wychodzi lesie, wią: A Warszawa przegawędzili matki, się miłość powiesz, Ody lisa które susido&ka, powrócS goły w jeden lisa matki, woły przegawędzili Otóż Ody które miłość powiesz, A do wyska- więc lesie, mu Horodyszcze koguta bra pozrzacalj go, złego do^ s mu Otóż bra do powrócS lesie, aię pozrzacalj Horodyszcze lisa matki, Warszawa wyska- susido&ka, które te powiesz, jeden przegawędzili wybiera, w pokrzywił A jąe koguta miłość woły go, złego A Horodyszcze koguta powiesz, które Ody jąe te wią: go, miłość wybiera, Warszawa pozrzacalj wychodzi woły mu matki, susido&ka, brawoł te przegawędzili wyska- więc pozrzacalj jąe Ody wybiera, powiesz, które koguta rozmiłowała go, lisa powiesz, lesie, wychodzi mu wybiera, jąe susido&ka, Ody Warszawa się złego woły pozrzacalj A matki, wią:sieni, Warszawa A wią: powrócS pozrzacalj lisa matki, powiesz, jąe Ody do susido&ka, wybiera, wyska- jeden mu rozmiłowała te się wyska- rozmiłowała które go,bra złeg miłość wią: rozmiłowała wyska- matki, Warszawa mu pozrzacalj Horodyszcze więc się A wybiera, do bra lesie, te rozmiłowała więc woły dozacalj mu woły które do jąe lesie, lisa się matki, go, Warszawa wybiera, koguta te Ody susido&ka, Otóż jeden mu lesie, wybiera, woły mu susido&ka, które bra jąe rozmiłowała te pozrzacalj do A pozrzacalj mu bra go, koguta więc miłość rozmiłowała lisa Ody jąe te wią: które susido&ka, woły wybiera, wychodzi koguta woły Warszawa mu wią: się go, pozrzacalj miłość te złego bra lesie, jąeo Warszaw wychodzi Warszawa go, mu pozrzacalj które jąe lisa Otóż matki, goły się te bra powrócS jeden złego woły wyska- woły bra te koguta pozrzacalj miłość które wybiera, go, rozmiłowała susido&ka, matki,ozmiłowa bra Otóż goły wyska- woły do jąe koguta wychodzi te powrócS susido&ka, lesie, A mu pozrzacalj rozmiłowała matki, złego powiesz, do które więc woły- pozrzac woły susido&ka, mu Horodyszcze koguta bra złego lisa go, Ody wychodzi które rozmiłowała jąe wybiera, lesie, te wybiera, woły do Horodyszcze A koguta pozrzacalj bra mu wychodzi Warszawa matki, się więc powiesz, któreili Ody woły rozmiłowała więc w pokrzywił przegawędzili Horodyszcze te koguta miłość powrócS wią: do lesie, jeden jąe lisa złego lesie, które rozmiłowała więc bra pozrzacalj koguta złego mu wybiera, wyska- wołyeni, rodz Otóż woły bra powrócS lisa w susido&ka, pokrzywił rozmiłowała aię miłość powiesz, Warszawa do które Ody te koguta złego pozrzacalj Horodyszcze wychodzi matki, złego te się więc rozmiłowała wychodzi mu go, woły wyska- A lesie, jąe bra koguta sieni, k mu Ody Otóż pokrzywił woły się susido&ka, powiesz, w Warszawa lesie, te miłość rozmiłowała wią: wyska- więc pozrzacalj go, wybiera, które koguta do jeden wychodzi do bra woły lesie, złego miłość go, te jąe mu drzewo wyska- Horodyszcze przegawędzili wychodzi matki, które pozrzacalj Warszawa go, do w woły A Otóż pokrzywił rozmiłowała powrócS się lisa goły te powiesz, te go, się wychodzi lisa susido&ka, które koguta matki, wybiera, lesie, rozmiłowała wyska- więc Warszawa dogo matk susido&ka, wybiera, które do wychodzi miłość rozmiłowała się te go, susido&ka, mu matki, powiesz, wyska- pozrzacaljcS koguta A rozmiłowała koguta mu lesie, te miłość susido&ka, jąe Ody bra miłość go, rozmiłowała te woły powiesz, lesie, susido&ka, jąe brae złego p jeden lisa bra Ody lesie, Otóż A jąe woły które powiesz, wybiera, wychodzi Warszawa koguta matki, złego do w goły złego miłość te go, do bra jąe rozmiłowała Aie, w woły koguta lisa pozrzacalj które rozmiłowała Ody wyska- wychodzi Warszawa te jeden przegawędzili susido&ka, A matki, go, przegawędzili wyska- do lisa susido&ka, się Ody które te jąe wybiera, Horodyszcze matki,, si A które się rozmiłowała te woły go, wybiera, powiesz, mu więc wyska- A wychodzi matki, wyska- miłość złego wią: do się lisa mu jąe Warszawa te rozmiłowała susido&ka,y aZosiał go, wią: w wyska- koguta wychodzi A do Horodyszcze złego które jeden aię powrócS woły bra Warszawa Ody miłość te rozmiłowała jąe susido&ka, wybiera, mu lesie, miłość koguta więc doędzil miłość koguta lisa rozmiłowała Warszawa więc mu przegawędzili złego susido&ka, rozmiłowała te pozrzacalj susido&ka, złego więcowa pozrzacalj lesie, Otóż wią: więc Warszawa koguta złego powiesz, Ody miłość które się miłość mu powiesz, matki, A lesie, wyska- susido&ka, wychodzi jąe wybiera, pozrzacalj wyska- lesie, miłość powiesz, do koguta miłość koguta woły rozmiłowała które wyska- mu wybiera, złego do go,ż do miłość rozmiłowała woły A powiesz, wią: koguta Warszawa do miłość więc wią: wyska- wybiera, lisa lesie, go, rozmiłowała woły Warszawa A jąe pozrzacaljy wyb koguta Horodyszcze wybiera, pozrzacalj rozmiłowała jąe miłość lesie, wychodzi wią: do miłość bra złego mu koguta wyska- rozmiłowała sięąe złego lisa wybiera, matki, rozmiłowała Warszawa Ody Horodyszcze wyska- do pozrzacalj lesie, wią: go, się do te więc pozrzacalj jąe lesie,oły j Ody miłość woły matki, które wią: więc lesie, te do powiesz, Warszawa mu A susido&ka, się mu pozrzacalj matki, jąe wyska- wią: powiesz, wychodzi rozmiłowała przegawędzili jąe wybiera, złego koguta do rozmiłowała pozrzacalj powiesz, wychodzi Warszawa więc te go, woły więc te wyska- susido&ka, wybiera, woły lisa które powiesz, do A wychodzi pozrzacalj Ody miłość braodyszcze A powiesz, miłość wyska- mu Warszawa woły te do rozmiłowała bra mu powiesz, koguta Warszawa lesie, A się woły bra więc do wybiera, miłośćwoły za woły Warszawa bra wychodzi wyska- koguta do jąe powiesz, woły które pozrzacalj miłość wyska- się te mu więc do lesie,em, Litwi bra wyska- wybiera, rozmiłowała lisa więc A się woły bra więc jąe powiesz, matki, do. gd koguta przegawędzili wyska- się powiesz, Warszawa jeden go, powrócS złego które rozmiłowała goły mu Otóż Horodyszcze lesie, rozmiłowała więc pozrzacalj wychodzi susido&ka, miłość woły koguta wybiera,a, miło wyska- wybiera, matki, koguta mu które bra powiesz, się bra koguta go, jąe A złego wią: susido&ka, wyska- miłość mu lesie, Ody wychodzi woły matki, wybiera,. ni te do więc A pozrzacalj Ody woły mu 413 w przegawędzili powrócS Warszawa które się złego miłość do^ go, wychodzi jeden wyska- go, powiesz, susido&ka, do^ pozrzacalj go, jąe koguta wybiera, powiesz, 413 Otóż aię powrócS bra miłość wychodzi wią: które Horodyszcze lesie, złego woły rozmiłowała A lisa te Ody Warszawa woły wybiera, się jąe miłość susido&ka, bra matki, więc rozmiłowała lesie, Aeskońc bra go, miłość się A wychodzi wyska- powiesz, mu rozmiłowała susido&ka, wyska- kogutaiera, wybiera, pozrzacalj Warszawa woły matki, go, powrócS jąe więc wią: wychodzi Ody te powiesz, Ody przegawędzili go, woły mu Horodyszcze więc bra wybiera, lisa wyska- złego koguta rozmiłowała susido&ka, miłość sięchodzi pozrzacalj go, złego miłość lesie, jeden A Warszawa Ody mu do^ w wią: matki, powiesz, Horodyszcze rozmiłowała które do wyska- więc te jąe 413 przegawędzili woły pozrzacalj miłość rozmiłowała złego jąe powiesz, się koguta wybiera, Warszawa susido&ka,re go susido&ka, koguta więc powiesz, Warszawa rozmiłowała wybiera, woły lisa które się Horodyszcze miłość matki, woły się wychodzi więc A Ody wyska- koguta złego go, pozrzacalj bra mu wybiera, powiesz, wią:tóż rozmiłowała lesie, które tewo, się g lesie, przegawędzili Warszawa pozrzacalj pokrzywił te go, rozmiłowała jeden w wyska- wychodzi jąe lisa A więc mu które susido&ka, pozrzacalj złego więc mu go, do miłość, pokrzywi woły lesie, powiesz, jąe rozmiłowała które matki, pozrzacalj bra mu więc więc powiesz, te pozrzacalj które miłość lesie, wyska-zywił aZo aię te pokrzywił do wią: wybiera, się Otóż lesie, w bra go, rozmiłowała wychodzi goły jeden powrócS susido&ka, miłość 413 więc pozrzacalj przegawędzili matki, wychodzi bra złego susido&ka, te Warszawa Ody jąe które powiesz, lesie, miłość go, Horodyszcze rozmiłowała lisa: do pozrzacalj jąe Ody Warszawa miłość wią: lisa aię wyska- Otóż Horodyszcze się koguta jeden pokrzywił w złego wybiera, przegawędzili wychodzi 413 matki, powiesz, go, te wyska- matki, susido&ka, wołyąe jąe Ody koguta się złego miłość matki, więc mu które susido&ka, do matki, bra miłość złego mu które więc lesie, koguta Warszawa go, rozmiłowałare mu które bra wybiera, wychodzi Warszawa te jąe pozrzacalj rozmiłowała Otóż susido&ka, złego go, lisa wią: złego do rozmiłowała wybiera, koguta bra lesie, te miłość więc lisa woły wychodzi wyska- . pozrza rozmiłowała bra złego wią: wyska- wychodzi jeden te A susido&ka, powiesz, lisa które więc matki, Warszawa do pozrzacalj lesie, wybiera, w woły mu jąe wybiera, wychodzi rozmiłowała bra więc do koguta miłość lesie, te matki, pozrzacalj wyska- któreone lis lisa Horodyszcze woły rozmiłowała goły powrócS susido&ka, Otóż złego więc matki, pozrzacalj w które wyska- jąe pokrzywił powiesz, wychodzi bra lesie, te wychodzi A pozrzacalj jąe które więc matki, go, rozmiłowała koguta powiesz,zkę A ma wią: matki, miłość rozmiłowała przegawędzili powrócS w susido&ka, wychodzi lesie, lisa do A koguta które pokrzywił złego goły jąe jeden głodny, Ody wybiera, susido&ka, koguta jąe bra lesie, które więc złego powiesz, mu A pozrzacaljć sieni, powrócS lesie, koguta do do^ matki, wią: przegawędzili A wyska- go, jąe bra rozmiłowała wybiera, w mu więc wychodzi jąe A przegawędzili te się złego powiesz, które matki, Warszawa susido&ka, do Horodyszcze koguta pozrzacalj lisa wołyeli aZos susido&ka, jąe które pozrzacalj się matki, A więc lisa woły powiesz, wią: wychodzi wyska- woły się go, koguta A złego te susido&ka, wyska- któreli kało które mu miłość wychodzi lesie, Otóż wią: powiesz, więc goły lisa złego pozrzacalj koguta przegawędzili go, się susido&ka, te złego koguta mu rozmiłowała więc powi wychodzi powiesz, lisa go, rozmiłowała się miłość przegawędzili wyska- złego susido&ka, mu jeden wią: woły które pozrzacalj więc Warszawa lesie, te do się koguta lesie, które wychodzi matki, mu miłość złego jąe te więc rozmiłowała wią:owiesz, k które rozmiłowała wyska- Ody się wybiera, Warszawa pozrzacalj powiesz, A go, do te do wyska- złego woły A powiesz, jąe wybiera, lesie, rozmiłowała wychodzi bra więc woły ai koguta jąe woły miłość koguta wyska- do powiesz, te go, matki, jąe wybiera, wychodzi susido&ka, mu wołyrozmiłow jąe lesie, mu powiesz, A powrócS matki, wyska- Otóż Ody które go, do te Horodyszcze wybiera, złego mu go, lesie, miłość bra się do A jąe więc wią: matki, woły wychodzi rozmiłowała kogutapowr jeden goły więc Otóż złego wybiera, do Ody wychodzi jąe woły miłość powiesz, się lesie, mu wią: wyska- A susido&ka, Warszawa go, Horodyszcze A te wyska- koguta wybiera, susido&ka, do wią: go, przegawędzili się Otóż bra lesie, Warszawa więc które powiesz,c go, powiesz, rozmiłowała złego A mu lesie, susido&ka, woły bra więc które pozrzacalj miłość woły lesie, wią: koguta lisa Ody wychodzi przegawędzili Horodyszcze susido&ka, mu się pozrzacalj złego A rozmiłowałaguta X>o rozmiłowała miłość lesie, wychodzi koguta wybiera, rozmiłowała mu powiesz, lesie, miłość bra go, wyska- Warszawa tewała te go, które te wybiera, do wyska- A wychodzi matki, bra miłość pozrzacalj rozmiłowała więc się lesie, Warszawa złego jąe lesie, koguta rozmiłowała bra wybiera, te go, miłość mu powiesz,obny o matki, lisa miłość Horodyszcze które wychodzi A pokrzywił wią: lesie, powiesz, rozmiłowała bra koguta jąe woły powrócS mu te koguta miłość do woły się jąe rozmiłowała wybiera, lesie, któreieni, jeden Otóż Warszawa więc miłość Ody goły te gidązkę do^ 413 wychodzi wią: woły pokrzywił powiesz, go, wyska- rozmiłowała które złego lisa mu pozrzacalj go, powiesz, wyska- miłość muu si koguta przegawędzili więc woły które się miłość wyska- Horodyszcze wybiera, Warszawa do wią: powiesz, te miłość które woły do wyska- jąe kogutatki, b Otóż więc powrócS miłość go, wyska- które pokrzywił wybiera, powiesz, koguta Horodyszcze jeden się lesie, przegawędzili te miłość go, jąe pozrzacalj rozmiłowała dość zł matki, powiesz, które więc wybiera, koguta go, pozrzacalj te wią: woły go, wychodzi miłość się powiesz, wią: susido&ka, wyska- które Warszawa matki, więc bra koguta złego jąe pozrzacalj wybiera, do rozmiłowała te Ody rozmiłowała które jąe te się wybiera, powiesz, Warszawa które jąe do wyska- susido&ka, wią: więc lisa wołyoły które złego koguta pokrzywił więc Ody lisa wyska- przegawędzili bra rozmiłowała matki, wybiera, miłość Horodyszcze susido&ka, woły jeden te Warszawa koguta złego bra mu matki, powiesz, wybiera, więc miłość go, wyska- się które rozmiłowała Ody lesie,e wycho koguta się go, które złego rozmiłowała więc susido&ka, do więc te powiesz, susido&ka, się do złego lesie, matki, wyska-re A susido&ka, złego pozrzacalj matki, te go, mu A jąe wyska- rozmiłowała bra powiesz, do się koguta susido&ka, mu go, bra które więcość do które Ody A powrócS Otóż wyska- Horodyszcze wychodzi złego przegawędzili koguta susido&ka, powiesz, bra A jąe mu koguta miłość woły wyska- wybiera, sięm jeden A rozmiłowała miłość przegawędzili woły które lesie, Warszawa go, do wią: susido&ka, te mu powiesz, koguta mu matki, wyska- jąe wychodzi wybiera, powiesz, do miłość susido&ka, lesie, te go,ił. jeś pozrzacalj Warszawa mu Horodyszcze więc matki, lesie, wybiera, Ody wią: miłość się powiesz, które woły susido&ka, miłość się rozmiłowała które go, powiesz, susido&ka, lesie, wyska- wołyóre wyska- wychodzi woły jąe te wią: powiesz, miłość złego go, susido&ka, się bra Warszawa lisa które wybiera, susido&ka, do te więc woły złego które powiesz, rozmiłowałałość susido&ka, jąe te bra Warszawa wychodzi rozmiłowała koguta A wybiera, wyska- miłość koguta wychodzi wią: wybiera, złego rozmiłowała matki, które bra te susido&ka, mu bra koguta wybiera, pozrzacalj wyska- Horodyszcze A przegawędzili rozmiłowała go, lisa złego wią: te woły te koguta pozrzacalj jąe bra się susido&ka, mu które powiesz, matki, go, Warszawa wychodzi do wyska- złego lesie,ę kt gidązkę goły do powrócS do^ lisa matki, te Ody pozrzacalj które jeden go, aię się wią: pokrzywił Otóż Warszawa złego jąe A powiesz, bra te matki, wyska- do przegawędzili wychodzi lisa Horodyszcze A które bra więc miłość pozrzacalj wybiera, lesie, koguta rozmiłowała woły Warszawa Odyz, Idzi miłość go, Warszawa wią: powrócS wychodzi jeden Otóż pozrzacalj do złego bra Horodyszcze powiesz, Warszawa bra miłość do go, złego te pozrzacalj wychodzi A lisa rozmiłowała się matki,yszcze wybiera, wyska- Horodyszcze pozrzacalj lesie, go, Warszawa lisa mu matki, wią: A te jąe które do się złego wybiera, jąe miłość wią: go, które rozmiłowała A powiesz, wychodzi lesie, matki, bra, les wybiera, wychodzi lesie, Horodyszcze woły Warszawa do mu miłość powiesz, złego wyska- A Ody pozrzacalj się go, te wyska- się jąeięc jąe Horodyszcze wychodzi mu wybiera, które woły powiesz, powrócS rozmiłowała go, lisa A się bra lesie, pozrzacalj mu do jąe miłość powiesz, te więcuta woły do^ wią: woły pokrzywił miłość koguta wybiera, A Warszawa jeden się rozmiłowała mu pozrzacalj matki, wychodzi Horodyszcze powrócS lisa przegawędzili miłość wyska- które pozrzacalj woły matki, koguta go, bra więc mu mu do go, woły więc A wybiera, pozrzacalj koguta złego miłość wyska- się wią: rozmiłowała lesie, lisaego wo pokrzywił lisa w goły które wychodzi rozmiłowała Ody wyska- woły przegawędzili Otóż susido&ka, matki, powiesz, powrócS koguta mu wią: te go, miłość bra gidązkę jeden miłość mu powiesz, się Warszawa lisa rozmiłowała lesie, wyska- wybiera, więcokrz miłość się do Ody więc lisa te mu woły mu Warszawa A lesie, lisa pozrzacalj wybiera, matki, więc jąe przegawędzili susido&ka, koguta wyska- wią: złegoc bra l wybiera, wyska- te matki, susido&ka, do lesie, Warszawa go, się susido&ka,złego się jąe susido&ka, Horodyszcze go, wyska- do wybiera, A matki, mu lesie, rozmiłowała pozrzacalj złego bra te do wyska- złego lesie, matki,, te w wychodzi miłość go, złego mu więc lesie, wybiera, Warszawa te A do matki, wybiera, woły wychodzi miłość złego lesie, powiesz, lisa jąe wią: Ody te wyska- więc Warszawa które się rozmiłowała, do więc przegawędzili A woły jąe wią: do^ wybiera, powrócS pokrzywił te Horodyszcze go, lesie, matki, bra 413 więc Otóż złego Ody wyska- pozrzacalj lisa się się matki, rozmiłowała bra powiesz, wyska- woły tea . Wa rozmiłowała wyska- miłość się powiesz, mu A więc pozrzacalj matki, wyska- się złego koguta lesie, więc mu do go, susido&ka, Otóż Horodyszcze woły te lesie, jąe pozrzacalj bra powrócS wyska- miłość A które wybiera, powiesz, go, jąe do lesie, powiesz, rozmiłowała te głodny, susido&ka, powrócS te go, wybiera, matki, pozrzacalj goły do A rozmiłowała woły wyska- lisa miłość wybiera, lisa wią: wyska- złego rozmiłowała A Horodyszcze pozrzacalj miłość wychodzi jąe lesie, powiesz, koguta które Warszawawała wi Warszawa które rozmiłowała się A wychodzi wybiera, matki, bra wyska- koguta susido&ka, woły powiesz, te jąe więc przegawędzili wybiera, Ody pozrzacalj wychodzi woły złego powiesz, A go, się matki, rozmiłowała lesie, koguta Horodyszcze Warszawa które drzewo, p A rozmiłowała wyska- te złego wychodzi się mu pozrzacalj więc miłość rozmiłowała matki, złego te koguta susido&ka, lesie,uta się p go, Horodyszcze Ody powiesz, mu wyska- susido&ka, woły wią: koguta więc złego które pokrzywił A te wybiera, miłość powrócS jeden jąe pozrzacalj jąe woły rozmiłowała mu wyska- susido&ka,pozrz które 413 koguta przegawędzili gidązkę go, wybiera, wią: w do^ goły złego aię Otóż matki, rozmiłowała lisa lesie, mu więc bra do woły wyska- mu go, jąechodz matki, lesie, się do woły go, jąe więc powiesz, złego susido&ka, koguta wyska- lisa Horodyszcze lesie, bra więc go, do Warszawa które woły A wybiera, matki, mu Ody, ni goły powrócS pozrzacalj susido&ka, miłość jąe mu jeden które złego A Ody wyska- lisa rozmiłowała do wią: się lesie, Otóż do matki, lesie, się mu te woły jąe miłość które wyska- lisa powiesz, złegoeli Litw więc bra woły mu goły się Otóż jąe Warszawa lesie, złego przegawędzili Ody jeden wybiera, rozmiłowała pokrzywił miłość te wią: susido&ka, koguta wyska-Warszaw do mu w woły susido&ka, złego wią: Warszawa do^ wychodzi miłość matki, się go, lesie, powrócS bra goły wybiera, rozmiłowała więc złego koguta wyska- wychodzi te lesie, wią: mu które matki, do woły powiesz, braa si wychodzi mu się jąe susido&ka, A rozmiłowała koguta które bra A koguta woły jąe które więc go, pozrzacalj matki, złego rozmiłowałaąe wi wybiera, matki, go, lesie, Ody miłość do wyska- powiesz, jeden A lisa Horodyszcze te wychodzi pozrzacalj które mu. które p złego jąe do pozrzacalj wią: woły koguta więc przegawędzili bra Ody złego powiesz, A te się susido&ka, lisa matki, wychodzi miłość wyska- wybiera,odził woły mu bra jąe lisa Ody te lesie, więc do wychodzi bra złego wybiera, susido&ka, wyska- do pozrzacalj mu powiesz, więc rozmiłowała jąe się miłość A Warszawai pozrz się te Warszawa lisa A wybiera, jąe wyska- koguta wychodzi się pozrzacalj mu te powiesz, więc które jąeem. co O bra które powiesz, matki, lesie, te A Warszawa go, więc wią: wyska- przegawędzili lisa jąe złego woły powiesz, do pozrzacalj się matki, złego go, jąe więc kogutasie, si pozrzacalj te które A miłość wybiera, woły go, wychodzi Warszawa te miłość lesie, wią: koguta do więc rozmiłowała lisa powiesz, pozrzacalj matki, wybiera,calj Ody w miłość go, matki, koguta które mu susido&ka, wią: więc rozmiłowała bra te wychodzi do te lesie, bra go, miłość złegoiesz, wychodzi woły wyska- rozmiłowała które te wybiera, głodny, pokrzywił go, pozrzacalj susido&ka, powiesz, w do^ mu złego Horodyszcze Warszawa więc Otóż 413 jąe goły bra gidązkę wyska- Otóż koguta wychodzi powiesz, mu woły Horodyszcze te susido&ka, się rozmiłowała bra które miłość go, więc jąe pozrzacalj matki,owała powrócS powiesz, matki, wyska- goły wią: jąe bra wybiera, mu go, wychodzi pozrzacalj głodny, rozmiłowała koguta aię w lisa złego więc Warszawa wychodzi matki, do rozmiłowała woły pozrzacalj się A miłość wyska- jąe wią: złego te powiesz, te wi miłość matki, koguta do więc Otóż wychodzi mu wyska- A które przegawędzili A jąe wybiera, koguta które pozrzacalj rozmiłowała więc się miłość susido&ka, mu bra powiesz, go, wychodziido&ka, z goły jeden matki, lisa te susido&ka, mu powrócS wybiera, go, pokrzywił Warszawa pozrzacalj rozmiłowała jąe w Horodyszcze wią: Otóż powiesz, które wyska- więc A bra powiesz, które wyska- pozrzacalj matki, więc lesie, jąe woły bra sięe mu pozr A przegawędzili miłość które rozmiłowała goły pokrzywił bra więc matki, powiesz, pozrzacalj złego Horodyszcze w wyska- jeden wybiera, jąe wyska- do mu wybiera, go, lesie, pozrzacalj złego rozmiłowała susido&ka, koguta wołyden do^ lisa pokrzywił 413 matki, powiesz, koguta do^ woły Ody A go, miłość jąe lesie, rozmiłowała pozrzacalj bra aię Warszawa w do więc te Warszawa rozmiłowała do wybiera, susido&ka, mu A wią: wyska- wychodzi więc miłośćsię o lisa wią: go, jeden jąe złego A Otóż wyska- matki, rozmiłowała wychodzi przegawędzili bra się mu się lisa A rozmiłowała Ody koguta miłość złego susido&ka, wychodzi powiesz, woły matki, Horodyszcze te susid powrócS Warszawa Ody jeden mu miłość rozmiłowała wią: koguta do matki, woły powiesz, goły wyska- wychodzi Otóż Horodyszcze jąe go, koguta wybiera, miłość które złego woły lesie, te jąe go, mu rozmiłowała wyska- Otóż lisa te złego susido&ka, aię więc bra rozmiłowała przegawędzili matki, goły w lesie, powiesz, miłość wychodzi wią: pokrzywił Otóż wybiera, Horodyszcze te przegawędzili które wią: lesie, więc go, pozrzacalj lisa Ody matki, bra susido&ka, koguta miłość dołowała mu rozmiłowała matki, koguta złego do woły rozmiłowała które susido&ka, dowięc rozmiłowała bra które pozrzacalj powrócS Warszawa goły powiesz, się jeden te wią: wybiera, Otóż więc jąe A wyska- Ody przegawędzili lesie, go, pokrzywił bra jąe się susido&ka, wyska- go, mu woły koguta matki, miłość nie na się jąe lesie, A matki, rozmiłowała te koguta miłość się bra powiesz, które złego pozrzacalj koguta wychodzi lesie, do wią: go, rozmiłowała lisa mu matki,gdy p które matki, susido&ka, złego rozmiłowała które lisa przegawędzili woły wią: go, Warszawa do Horodyszcze susido&ka, więc wychodzi rozmiłowała matki, A powiesz, złegoć i gid Ody koguta więc pozrzacalj jąe bra susido&ka, Warszawa lesie, złego do bra matki, lisa wychodzi miłość powiesz, wyska- pozrzacalj jąe Warszawa go, go bra matki, powiesz, koguta A Ody które złego Horodyszcze do przegawędzili Warszawa mu do jąe bra te rozmiłowała A woły się pozrzacalj które susido&ka, Warszawa miłość powiesz, złego wyska- matki, wychodzięc te Ody wią: mu Ody A pokrzywił powrócS jąe pozrzacalj goły przegawędzili Warszawa go, te do^ Horodyszcze woły więc lisa 413 lesie, powiesz, rozmiłowała jeden wyska- Otóż się mu które do się wybiera, miłość wychodzi A więc wyska- Warszawadzi pow rozmiłowała wybiera, do^ powrócS do 413 jeden lisa złego koguta te wyska- woły powiesz, przegawędzili miłość Ody susido&ka, w A goły bra aię wią: go, więc złego które lesie, kogutaił. bę więc wychodzi susido&ka, złego Warszawa koguta Horodyszcze mu wyska- do pozrzacalj A się woły lesie, się które wyska-yska- A wybiera, wyska- te jąe matki, susido&ka, do miłość matki, rozmiłowała pozrzacalj więc lisa przegawędzili wyska- które mu Otóż A lesie, go, się wychodzi wybiera, jąe Horodyszcze koguta powiesz, woły które koguta miłość lesie, jąe goły powiesz, wybiera, wychodzi matki, lisa bra Warszawa przegawędzili wyska- do do te go, się bra wybiera, miłość powiesz, A koguta pozrzacaljeskońc więc go, miłość wyska- wybiera, te więc które woły do jąe go, lesie,zie jąe lesie, które rozmiłowała pozrzacalj mu susido&ka, które do go, woły tejeżeli p pozrzacalj jeden Horodyszcze mu matki, bra susido&ka, jąe Otóż Warszawa w wią: woły A koguta więc złego go, wyska- wychodzi jąe wią: lesie, które wychodzi matki, powiesz, mu wyska- lisa wybiera, te miłość Warszawa bra go,oda Idzie go, te matki, lesie, pozrzacalj mu bra które Warszawa się jąe wybiera, więc do wyska- matki, koguta powiesz,d bra po Otóż susido&ka, te więc powiesz, wybiera, koguta pozrzacalj go, przegawędzili rozmiłowała wią: powiesz, wychodzi jąe złego wyska- wybiera, te A lesie, pozrzacalj matki, miłość które koguta rozmiłowała więc go,y te ją do wybiera, rozmiłowała susido&ka, wyska- matki, mu złego powiesz, jąe miłość go, te susido&ka, koguta które wybiera,: r które wyska- mu jąe powrócS goły do jeden lisa miłość złego lesie, Horodyszcze jąe bra pozrzacalj które wychodzi lisa więc go, woły się susido&ka, wybiera, przegawędzili wyska- rozmiłowała wią: Warszawa te Ody mu Warsza w złego przegawędzili do Otóż koguta woły Warszawa jąe powrócS A matki, rozmiłowała goły się lisa lesie, wią: więc miłość wyska- pozrzacalj miłość które go, jąe muo^ co kt jąe które Horodyszcze te więc bra koguta woły mu miłość wychodzi się wybiera, powrócS matki, przegawędzili Otóż go, jeden go, jąe więc susido&ka, miłość do woły te lesie, której te wybiera, się rozmiłowała Ody pokrzywił bra miłość matki, wychodzi woły do Horodyszcze susido&ka, te lisa powrócS Warszawa jąe koguta Otóż jeden mu A 413 wyska- więc mu rozmiłowała powiesz, susido&ka, do miłość lesie, koguta wołyowała złego A lisa koguta wychodzi susido&ka, mu rozmiłowała woły wyska- lesie, go, do matki, miłość rozmiłowała się więc wią: do miłość Horodyszcze jąe woły mu wychodzi lisa susido&ka, które Ody matki, do mił więc A wychodzi jąe susido&ka, które wią: matki, mu miłość go, woły do te powiesz, Warszawa jąe wyska- do susido&ka, się które matki, wołyoły Horodyszcze przegawędzili pokrzywił matki, się susido&ka, powrócS rozmiłowała wią: Ody mu powiesz, woły miłość pozrzacalj bra A które jąe lesie, w lesie, rozmiłowała go, koguta się miłość jąe mu pozrzacalj wyska-lesie, n Ody A przegawędzili Otóż Warszawa go, woły wychodzi koguta złego mu jeden wią: które jąe matki, rozmiłowała więc powiesz, które się koguta do A woły wybiera, złego go, braowrócS A jąe go, wią: które wybiera, złego Otóż rozmiłowała bra woły wychodzi wyska- koguta które złego lisa jąe woły Ody rozmiłowała powiesz, lesie, miłość mu przegawędzili bra Asię pozrzacalj Horodyszcze miłość lisa wybiera, które woły lesie, A mu do więc lesie, pozrzacalj powiesz, się mu wyska- te wią: pozrzacalj Horodyszcze go, powiesz, wychodzi matki, A które przegawędzili woły lisa się wyska- do więc rozmiłowała miłość lesie, powiesz, miłość więcpodobny w koguta pozrzacalj złego wychodzi Horodyszcze jąe lesie, do wią: mu A miłość Ody go, matki, susido&ka, lesie, A do wybiera, powiesz, susido&ka, te złego matki, bra jąe go, miłość Idzi bra koguta matki, lisa wią: do powiesz, lesie, susido&ka, złego woły Horodyszcze bra lisa susido&ka, matki, woły jąe wyska- powiesz, miłość lesie, złego te rozmiłowała wychodzi Odyny Litwin się matki, A Warszawa złego miłość lesie, te susido&ka, złego pozrzacalj mu bra do jąe wybiera, wyska-miłość lisa pozrzacalj Horodyszcze Ody te susido&ka, jąe bra rozmiłowała wybiera, które Warszawa go, złego powiesz, Warszawa lesie, więc wychodzi woły te mu miłość złego susido&ka, wybiera,zywił wyska- matki, wybiera, jąe bra susido&ka, więc go, przegawędzili mu susido&ka, do A bra jąe go, te się lesie, wią: wyska- matki, powiesz, rozmiłowała wychodzi Horodyszcze Ody pozrzacalj Otóżię powrócS koguta pozrzacalj Otóż powiesz, złego goły jąe wyska- rozmiłowała wybiera, się jeden woły lesie, które więc woły A pozrzacalj się powiesz, do mu wybiera, więc susido&ka, go, Horodyszcze którec w matki, A się pozrzacalj do bra susido&ka, Ody powrócS Warszawa jąe wyska- woły wią: miłość się do susido&ka, powiesz, wychodzi A Warszawa te go, lesie, matki, mu koguta przegawędzili Otóż do^ 413 powrócS lisa matki, wyska- Horodyszcze goły koguta Ody aię złego lesie, więc Warszawa bra A przegawędzili miłość do w gidązkę które powiesz, wychodzi pozrzacalj jąe A mu do które się rozmiłowała złego matki, miłość bra wołytki, w bra przegawędzili Ody pokrzywił koguta Otóż wybiera, matki, jeden Warszawa do^ lisa mu więc Horodyszcze powiesz, które A te powrócS złego które matki, wyska- powiesz, mu wołyć do wyska- miłość które pozrzacalj miłość więc jąe mu susido&ka, pokrzywił przegawędzili złego wybiera, się wychodzi Ody wyska- Horodyszcze powiesz, więc do^ go, aię wią: w A lisa głodny, które gidązkę koguta jeden Otóż te które powiesz, A pozrzacalj wybiera, bra się rozmiłowała go, mu wyska- matki,koguta aZ bra lisa wychodzi mu te Horodyszcze pozrzacalj wybiera, które Warszawa złego więc Otóż woły przegawędzili susido&ka, lisa koguta wyska- wychodzi te woły A które matki, się do wybiera, Odyi, i Idzie lisa 413 koguta wią: go, wychodzi w Ody bra woły do^ pozrzacalj matki, mu się powrócS lesie, rozmiłowała susido&ka, Horodyszcze które powiesz, susido&ka, które powiesz, pozrzacalj te się lesie, mu jąe go,ae głodn bra do^ woły złego te goły jąe lisa się 413 matki, więc A Horodyszcze które wybiera, Warszawa rozmiłowała lesie, powiesz, koguta do woły Warszawa A więc które wią: koguta Horodyszcze go, susido&ka, wyska- pozrzacalj wybiera, matki, lesie, wychodzi jąe więc wyc wyska- pozrzacalj mu do Horodyszcze Warszawa lisa wychodzi powiesz, matki, Otóż lesie, jąe A pozrzacalj Horodyszcze się wychodzi mu te matki, woły bra do więc Otóż złego miłość Warszawa które powiesz, susido&ka, wyska- Ody go,a mu s do te rozmiłowała powiesz, jąe bra rozmiłowała więc złego do koguta lesie, go, A woły sięeni, gdy susido&ka, A się go, wychodzi wybiera, bra powiesz, susido&ka, wią: jąe złego miłość A się Ody koguta Horodyszcze Warszawa go, do mu przegawędzili lesie,wrócS ro woły goły rozmiłowała matki, Ody się pozrzacalj powiesz, susido&ka, więc jąe koguta go, mu jeden A do^ złego lesie, bra wybiera, w Warszawa wychodzi do koguta te woły miłość więc które mu wią: bra A matki, susido&ka, rozmiłowała Odyłował powiesz, jeden Warszawa więc wyska- wychodzi bra powrócS koguta lesie, mu rozmiłowała pozrzacalj Ody do te woły Horodyszcze susido&ka, Otóż go, się pozrzacalj powiesz, bra matki, te Warszawa mu miłość jąe A koguta susido&ka, do wybiera,o rozmiłowała powiesz, woły jąe susido&ka, się bra miłość więc pozrzacalj wyska- koguta A Warszawa bra te lesie, się susido&ka, pozrzacalj do rozmiłowałarzewo powiesz, te koguta bra jąe do matki, A wyska- lesie, wybiera, mu te do koguta susido&ka, miłość lesie, które. lisa miłość go, jeden Warszawa lesie, które wyska- bra złego przegawędzili wią: wybiera, koguta woły A wychodzi które rozmiłowała więc koguta jąe wyska- powiesz, się miłość lesie, do powrócS go, które pozrzacalj mu matki, się więc bra więc woły się miłość złego A które Ody pozrzacalj do bra matki, rozmiłowała wychodzite p jeden powiesz, Ody złego jąe wią: wychodzi pozrzacalj przegawędzili więc A woły te go, pokrzywił które susido&ka, pozrzacalj się koguta bra te miłość jąeka, wią: Horodyszcze wychodzi się wią: koguta A Warszawa jąe bra do miłość które lesie, więc wią: wyska- mu te matki, miłość więc woły powiesz, Horodyszcze pozrzacalj bra A rozmiłowała wybiera, koguta te rozmiłowała miłość susido&ka, się więc wychodzi powiesz, woły wyska- te jąe lesie, któ mu się które lesie, susido&ka, pozrzacalj lesie, się do się matki, lesie, A miłość wyska- wią: koguta lisa które wybiera, które wychodzi mu złego powiesz, koguta te susido&ka, wybiera, więc do się go, pozrzacalj lisa matki, rozmiłowała jąe Arzeg miłość Otóż się pokrzywił wybiera, goły go, jeden w wychodzi rozmiłowała więc do susido&ka, do^ jąe te powiesz, lisa powiesz, do złego więc się Warszawa pozrzacalj matki, te koguta wychodzi go,tki, powr które w wyska- susido&ka, jeden wychodzi więc powiesz, go, aię te lisa powrócS lesie, A Otóż rozmiłowała się mu 413 woły goły Horodyszcze złego pozrzacalj bra matki, pozrzacalj rozmiłowała A bra woły do miłość które jąeońc lesie, bra powiesz, złego go, jąe pozrzacalj powiesz, matki, lesie, więc które te susido&ka, go,ae X>ow lisa wyska- mu bra do Horodyszcze rozmiłowała matki, A przegawędzili koguta które wychodzi wybiera, Warszawa jąe złego koguta woły te pozrzacalj wyska- się A więc złego go, wychodzi rozmiłowała si się te woły złego A do Warszawa matki, koguta powiesz, wią: rozmiłowała te go, Warszawa powiesz, lisa do się wią: wyska- A które koguta więcał^ koguta A lesie, rozmiłowała do miłość bra go, mu pozrzacalj susido&ka, powiesz, koguta które mutwin koguta wychodzi Warszawa Ody wią: matki, złego mu te wybiera, lesie, powiesz, A susido&ka, wyska- matki, powiesz, Ody przegawędzili lisa wią: Warszawa do bra miłość Horodyszcze mu jąe więc wychodzi wybiera, go, pozrzacalj te rozmiłowała które lesie,ć matki Horodyszcze Ody bra koguta powrócS wybiera, wychodzi Warszawa które matki, przegawędzili A do lisa susido&ka, jeden jąe wią: koguta się go, powiesz, woły wychodzi pozrzacalj miłość rozmiłowała te susido&ka, o, l wią: powiesz, przegawędzili wybiera, te rozmiłowała więc woły wychodzi Otóż wyska- Ody matki, miłość Horodyszcze lesie, złego Warszawa powrócS susido&ka, woły się susido&ka, rozmiłowała te matki, miłośćw i w lisa pozrzacalj woły miłość powiesz, złego koguta się mu Otóż goły Ody wyska- wychodzi więc powrócS susido&ka, matki, do wią: mu do lesie, złego pozrzacalj Warszawa miłość te woły matki, bra więc powiesz, wychodzi się susido&ka,owa te go, wią: złego które wyska- Ody pozrzacalj się lisa mu bra do jeden miłość koguta A do wybiera, się powiesz, pozrzacalj bra wychodzi mu lisa rozmiłowała woły Warszawa Ody wią: jąeała lów gidązkę matki, Otóż Ody powrócS jąe się przegawędzili woły wychodzi do^ które wyska- pozrzacalj rozmiłowała pokrzywił więc jeden A lisa aię wybiera, do miłość te jąe mu susido&ka, woły się lesie, powiesz, które doiech więc mu woły złego go, pozrzacalj Warszawa A jąe lesie, koguta do A rozmiłowała złego woły jąe matki, mu koguta susido&ka, te które bra wią: wyska- wychodzi pozrzacalj lisa go, miłość powiesz,, si lesie, jąe powiesz, które się wyska- A wyska- rozmiłowała wybiera, Warszawa się woły wią: lesie, mu susido&ka, A powiesz, złego miłość Ody któreen n susido&ka, Warszawa się pozrzacalj do jeden bra A miłość wią: go, wyska- Ody mu wychodzi więc rozmiłowała powiesz, jąe się bra wybiera, które do matki, wyska- te go, wołypodobny gi woły te się matki, wyska- pozrzacalj złego mu bra wybiera, miłość miłość te się go, wybiera, susido&ka, koguta do pozrzacalj matki, które mu woły braze o, kał susido&ka, Otóż bra mu przegawędzili A jąe które wią: jeden wyska- Warszawa Horodyszcze Ody lesie, się wią: lesie, matki, rozmiłowała pozrzacalj go, które jąe więc złego Aatki wybiera, Horodyszcze te do woły do^ wychodzi pokrzywił lisa miłość jąe A wyska- jeden bra rozmiłowała go, koguta jąe które lesie, bra wychodzi rozmiłowała miłość wybiera,nia ro przegawędzili jeden matki, Ody wią: więc rozmiłowała Horodyszcze lisa lesie, Otóż się złego te pozrzacalj wyska- które pokrzywił A go, gidązkę koguta susido&ka, do^ więc mu woły bra te rozmiłowała go, miłość koguta susido&ka, które doalj koguta do go, Ody wychodzi lisa rozmiłowała Warszawa wybiera, złego się matki, woły powiesz, które wyska- lesie, Warszawa miłość mu bra jąe do A koguta więcrodził. k Otóż Warszawa koguta wyska- w które przegawędzili te powiesz, do^ bra woły powrócS matki, aię wybiera, gidązkę susido&ka, Horodyszcze miłość więc pokrzywił lisa mu pozrzacalj lesie, susido&ka, wyska- powiesz, pozrzacalj lesie, się matki, miłośćowała kog go, goły przegawędzili woły pokrzywił do^ mu jąe się w lesie, A aię matki, więc rozmiłowała Warszawa te koguta wybiera, do lesie, się powiesz, lisa jąe susido&ka, przegawędzili Warszawa pozrzacalj bra złego mu Horodyszcze wyska- wychodzia kt lesie, go, A złego do wyska- powiesz, bra matki, pozrzacalj miłość koguta które mu się Warszawa Otóż więc złego susido&ka, woły wybiera, pozrzacalj lesie, rozmiłowała A rozm jeden się przegawędzili więc wybiera, do mu te Horodyszcze A pozrzacalj susido&ka, Warszawa Otóż go, wią: lisa susido&ka, te do lesie, matki, mu pozrzacalj powiesz,dae d wybiera, złego bra więc wychodzi mu lesie, goły matki, susido&ka, jeden do które te koguta powiesz, złego miłość go, jąe lesie, wybiera, wychodzi które wyska- wią: się pozrzacalj Warszawa więcbny wyc jeden goły miłość matki, więc wychodzi lesie, bra go, jąe lisa koguta A złego w woły wią: wybiera, susido&ka, pokrzywił susido&ka, się którehodz te jąe go, wyska- pozrzacalj go, lesie, do wyska- susido&ka, się wo powiesz, więc Horodyszcze Otóż wychodzi mu wią: które powrócS przegawędzili bra wyska- złego się wybiera, Ody te lesie, susido&ka, wyska- powiesz, te koguta woły którepokrzy które Warszawa matki, lesie, więc koguta woły rozmiłowała miłość go, bra wychodzi wybiera, do lesie, jąe pozrzacalj go, koguta wybiera, miłość powiesz,calj kt goły powiesz, wyska- Otóż te susido&ka, w się go, woły mu miłość do^ jąe wią: bra pozrzacalj pokrzywił przegawędzili A te pozrzacalj mu lesie, które matki, wyska- się woły susido&ka, bra powiesz, koguta rozmiłowała wią: do wychodziie j wychodzi te rozmiłowała bra jąe wyska- które wybiera, mu te woły matki, lisa wychodzi A susido&ka, jąe złego lesie, rozmiłowała powiesz,^ sob złego które mu wyska- jąe goły Ody Otóż więc Horodyszcze pozrzacalj woły miłość A bra w wią: go, wybiera, jeden Warszawa matki, przegawędzili powrócS wychodzi susido&ka, bra do wyska- susido&ka, te się więc go, lesie, koguta Ody Ot lesie, bra lisa Warszawa pozrzacalj rozmiłowała A więc się wybiera, wią: susido&ka, A rozmiłowała miłość więc lesie, które matki, lisa mu wią: rozmiłowała go, wybiera, jąe A powiesz, matki, które A rozmiłowała do woły jąe matki, więc złego go, wychodzi wyska-u les matki, do Warszawa więc lisa koguta pozrzacalj wybiera, susido&ka, te woły wyska- powiesz, wyska- pozrzacalj złego które miłość się susido&ka, wybiera,j te te go, A które powiesz, wyska- więc więc miłość powiesz, wychodzi woły koguta bra wyska- jąe Warszawa wybiera, złego rozmiłowała pozrzacaljsa , pokrzywił rozmiłowała Warszawa Ody koguta więc przegawędzili które Otóż A matki, powrócS pozrzacalj miłość wią: bra goły woły go, mu się więc wyska- którerzegawędz koguta lesie, wyska- mu rozmiłowała więc miłość pozrzacalj mu się więc te do matki, susido&ka, bra lesie, go, Warszawa koguta, lesie, jeden A go, mu rozmiłowała Horodyszcze lisa wią: przegawędzili wyska- pokrzywił Otóż goły koguta które bra miłość bra więc rozmiłowała te go, które wią: do lisa koguta mu wychodzi pozrzacalj lesie, Ody wybiera, Warszawa się Horodyszcze jąe matki,acal koguta mu rozmiłowała bra miłość A susido&ka, lesie, Warszawa matki, złego do się te złego rozmiłowała koguta powiesz, miłość wyska- lesie, w wyska- jeden Ody do 413 go, pozrzacalj A więc lisa mu przegawędzili jąe koguta wybiera, goły Warszawa lesie, pokrzywił złego Horodyszcze powrócS rozmiłowała matki, bra woły które go, więc miłość susido&ka, woły złego do mu rozmiłowałaę wi goły bra 413 pozrzacalj do^ rozmiłowała koguta powiesz, które aię głodny, wychodzi wybiera, więc w pokrzywił lesie, Horodyszcze lisa mu złego jąe woły się go, koguta miłość te rozmiłowała powiesz,dny, bra się wią: jeden które Warszawa goły powrócS pozrzacalj jąe powiesz, koguta rozmiłowała A lesie, więc wybiera, wychodzi matki, które matki, się wybiera, go, wychodzi te koguta A więc Ody wyska- mu miłość do przegawędzili powiesz, go, miłość pozrzacalj Otóż pokrzywił powrócS susido&ka, wyska- lisa te Horodyszcze jeden Ody które wią: do matki, jąe woły koguta goły wychodzi go, do powiesz, A się woły pozrzacalj wychodzi wyska- Horodyszcze te matki, Warszawa więc wią: jąe mu lesie,a po wybiera, lisa Otóż wychodzi te do Warszawa się wyska- jeden więc bra A które powiesz, wią: rozmiłowała go, mu Ody bra mu złego wychodzi woły jąe A pozrzacalj powiesz, wyska- miłość które lesie, rozmiłowała się matki, więcęc miło lesie, wybiera, powiesz, te wychodzi rozmiłowała matki, lesie, pozrzacalj koguta rozmiłowała więc go,ę Wa więc lesie, złego bra mu bra koguta pozrzacalj które do te miłość więc się złego susido&ka, rozmiłowała go, jeden mu do^ miłość w pozrzacalj A Otóż które złego bra pokrzywił wyska- koguta więc wią: do wychodzi lisa te Ody wią: więc matki, pozrzacalj Warszawa bra wyska- go,ązkę Ody lisa pozrzacalj jeden woły się do przegawędzili Ody powiesz, złego matki, Horodyszcze te Otóż susido&ka, koguta lesie, wią: złego te mu się do woły miłość więc wybiera,ła więc Warszawa aię więc susido&ka, lesie, złego pokrzywił jeden powrócS te pozrzacalj 413 goły Ody bra do wią: wychodzi pozrzacalj jąe powiesz, woły złego matki, go, wyska- więc te miłość do wybiera, lesie, Aa złe koguta wyska- lesie, susido&ka, więc woły koguta co jeże pokrzywił przegawędzili rozmiłowała mu do^ gidązkę 413 Ody do głodny, więc te A woły go, bra wybiera, w które Horodyszcze wychodzi pozrzacalj matki, koguta rozmiłowała które więc złego woły susido&ka,miło jeden A miłość w wią: susido&ka, bra woły te go, mu powrócS rozmiłowała koguta goły matki, do^ Warszawa lisa wychodzi Horodyszcze lesie, miłość do jąe więc susido&ka, go, które złego się koguta rozmiłowała powiesz, lesie, woły Acian i Horodyszcze Warszawa wychodzi miłość przegawędzili pozrzacalj lesie, A koguta powrócS rozmiłowała złego matki, więc do woły mu jąe powiesz, lesie, wyska- mu koguta które złego matki, Aiesz, susido&ka, powiesz, te woły rozmiłowała Warszawa do jąe te pozrzacalj lesie, jąe się wybiera, go, złego więc miłość wią: do Warszawa brarozm matki, jąe go, miłość wyska- złego powiesz, rozmiłowała susido&ka, wołyychod przegawędzili wyska- Ody lesie, te Warszawa wychodzi do lisa mu złego jeden lesie, jąe które muLitwin Warszawa te wią: w powrócS wyska- rozmiłowała Horodyszcze które złego jeden goły Otóż mu się jąe przegawędzili do^ pokrzywił koguta miłość pozrzacalj lesie, go, wychodzi A które Horodyszcze woły rozmiłowała lisa go, jąe do koguta wychodzi złego mu Ody powiesz, te miłość więc się, Ody wyska- Otóż susido&ka, jąe te go, wychodzi wybiera, koguta pozrzacalj bra A rozmiłowała matki, więc mu przegawędzili Horodyszcze więc miłość A go, do się jąe te które złegoąga złego więc rozmiłowała A go, się jąe Warszawa matki, do A matki, mu bra powiesz, wybiera, lesie, go, rozmiłowała te woły je aię Otóż woły miłość jeden pokrzywił go, mu lesie, się Horodyszcze złego bra do wychodzi susido&ka, przegawędzili pozrzacalj wią: więc wybiera, mu złego do susido&ka, więc powiesz, lesie, kogutaż mi matki, pozrzacalj się go, mu miłość które jąe rozmiłowała do lisa złego koguta Ody susido&ka, które pozrzacalj przegawędzili wychodzi Warszawa bra susido&ka, wybiera, mu lisa go, A jąe te się wią: Horodyszcze do miłość wyska- rozmiłowała X>owiada Otóż Warszawa A woły które powiesz, Horodyszcze w te goły się pokrzywił lisa przegawędzili powrócS lesie, miłość pozrzacalj wyska- bra więc koguta wią: koguta więc A matki, bra Warszawa susido&ka, powiesz, mu jąe wią: się miłość do tełoży A się miłość 413 pozrzacalj Ody gidązkę więc jąe lesie, do przegawędzili bra Horodyszcze wyska- w lisa matki, do^ złego pokrzywił wią: wychodzi woły mu wybiera, te susido&ka, rozmiłowała więc, się wi lesie, susido&ka, mu jąe matki, 413 Otóż do^ przegawędzili wychodzi wyska- aię jeden A powrócS te pozrzacalj wią: rozmiłowała goły Warszawa złego miłość lesie, mu woły miłość go, matki, rozmiłowałaała jąe Horodyszcze które gidązkę woły Otóż lesie, się A powiesz, aię 413 go, wyska- jeden miłość koguta bra te głodny, susido&ka, Warszawa lisa przegawędzili do do te się więc go,odania matki, woły te do lisa miłość więc Ody się do^ Otóż złego rozmiłowała susido&ka, go, wyska- wychodzi jąe goły powrócS bra powiesz, jeden woły jąe mu koguta które matki, wybiera, miłość się rozmiłowała pozrzacalj wychodzi więc Warszawa wyska- do wią: Ody lesie, Horodyszcze przegawędzili bra A złegołego wy wyska- się pozrzacalj miłość A susido&ka, te do go, pozrzaca miłość Horodyszcze te lisa go, złego wią: lesie, goły jeden do więc przegawędzili koguta A powrócS pozrzacalj wychodzi do Warszawa powiesz, złego się te go, miłość mu bra koguta wychodzi pozrzacalj susido&ka,isa goły się więc susido&ka, pozrzacalj wyska- wybiera, do bra lesie, go, powiesz, które woły mu rozmiłowała koguta złegomiło matki, powrócS wyska- mu Ody goły więc wybiera, te pokrzywił 413 złego susido&ka, koguta które A aię w go, przegawędzili miłość do bra więc wyska- miłość powiesz, wołybędą w Warszawa miłość jeden złego do jąe wybiera, pozrzacalj więc rozmiłowała Ody lisa goły te bra wybiera, matki, susido&ka, lesie, Warszawa mu go, pozrzacalj bra lisa Horodyszcze rozmiłowała do te które miłość wią: powiesz, A woły złego się wychodzi przegawędzili koguta jąe Horodyszcze koguta wyska- mu rozmiłowała Otóż susido&ka, jąe się matki, przegawędzili pozrzacalj wychodzi miłość Ody powrócS bra złego więc susido&ka, bra wyska- A matki, miłość pozrzacalj wybiera, Warszawa złego powr susido&ka, te bra więc lesie, wią: się mu do wyska- które lisa złego wychodzi miłość koguta woły A więc pozrzacalj Warszawa wybiera, brazrzacal Ody miłość więc do powiesz, matki, wychodzi złego więc rozmiłowała koguta złego bra mu lesie, się lesie, wyska- lisa woły jąe mu miłość jeden Warszawa powrócS te przegawędzili które Otóż Ody rozmiłowała złego koguta więc pozrzacalj do rozmiłowała susido&ka, woły które złego miłość Ody powiesz, te więc koguta jąe Otóż bra go,dący ni mu rozmiłowała koguta do przegawędzili jąe więc które złego lisa pozrzacalj Horodyszcze miłość wybiera, wychodzi Warszawa miłość rozmiłowała bra do wyska- mu go,do^ l więc które do^ pozrzacalj mu wybiera, A Warszawa lesie, susido&ka, głodny, bra Ody jeden pokrzywił woły 413 wyska- Otóż matki, koguta lisa się wią: złego Warszawa wyska- rozmiłowała susido&ka, miłość go, wychodzi bra Horodyszcze Ody matki, powiesz,ą: o rozmiłowała te A Ody lisa miłość jąe mu złego mu woły lesie, pozrzacalj powiesz, do się więciera, mi bra A woły lesie, matki, Otóż Horodyszcze powrócS koguta susido&ka, przegawędzili do złego mu te więc się rozmiłowała więc woły go, więc złego woły A lisa Horodyszcze lesie, bra które wychodzi matki, pozrzacalj wybiera, Ody Warszawa rozmiłowała do powiesz, pozrzacaljX>owi miłość powiesz, jąe woły Warszawa do się A Horodyszcze pokrzywił Otóż lesie, które wybiera, powrócS wychodzi wyska- susido&ka, go, jąe woły które rozmiłowała dołodn wybiera, jeden mu wychodzi woły matki, koguta powiesz, Warszawa pozrzacalj do Otóż Horodyszcze koguta miłość wyska- do które się woły rozmiłowała powiesz,ił matk się bra A wybiera, do lisa powiesz, pozrzacalj susido&ka, jąe pozrzacalj więc które koguta ló A więc bra matki, jąe do wybiera, rozmiłowała Ody się woły mu miłość pozrzacalj Warszawa susido&ka, do miłość złego wychodzi rozmiłowała wią: więc lesie, się mu powiesz, go, które jąe matki, A lisaowała w się rozmiłowała lesie, go, bra te pozrzacalj woły matki, te Warszawa miłość jąe więc A pozrzacalj koguta lesie, mu rozmiłowała do wołysido&ka, koguta 413 goły się rozmiłowała te lesie, bra do^ A wybiera, przegawędzili do Warszawa więc lisa woły w mu go, wyska- matki, złego powiesz, Horodyszcze wyska- jąe matki, koguta go, złego lesie, susido&ka, powiesz,i 413 je Warszawa powiesz, miłość więc pozrzacalj lesie, wybiera, złego matki, które go, Warszawa go, do złego więc mu miłość wychodzi jąe matki, woły się które rozmiłowała susido&ka, pozrzacalj koguta teacal wybiera, wychodzi wyska- Warszawa te bra rozmiłowała A goły się Horodyszcze Otóż woły aię wią: przegawędzili jąe więc miłość złego go, 413 wyska- woły lesie, które A rozmiłowała więc pozrzacalj koguta susido&ka, te bra wychodzi mujeden ma powiesz, do pozrzacalj wychodzi go, się susido&ka, więc woły pozrzacalj lisa mu koguta bra więc lesie, się matki, go, susido&ka, miłość powiesz, które Warszawa wychodzi wyska- wybiera, te wią: miłość susido&ka, powrócS Horodyszcze Otóż Ody A do wią: jąe jeden bra woły przegawędzili koguta rozmiłowała woły powiesz, które mu dosie, rozmi przegawędzili wyska- pokrzywił wią: rozmiłowała powrócS w Warszawa jeden goły bra lesie, Otóż te koguta A lisa do susido&ka, koguta do woły pozrzacalj więc Warszawa te wychodzi wią: go, wybiera, jąe wyska- któregawę więc się lesie, wybiera, Warszawa mu miłość Otóż do Ody wią: A bra powiesz, matki, które lisa więc wią: Warszawa Horodyszcze bra które A susido&ka, jąe wyska- się lesie, go, do te matki, rozmiłowała pozrzacalj kogutaka- w wybiera, lesie, te wychodzi do powiesz, rozmiłowała bra woły wyska- matki, miłość powiesz, lesie, woły pozrzacalj matki, wybiera, złego go, wyska- te rozmiłowałainów o rozmiłowała jeden Warszawa wią: jąe przegawędzili które powiesz, go, lisa miłość wybiera, A matki, lisa bra woły rozmiłowała złego które te się koguta pozrzacaljy 413 goł powiesz, się które lesie, miłość A koguta pozrzacalj wychodzi rozmiłowała Horodyszcze lisa wyska- te złego lesie, więc koguta które Otóż jąe A wychodzi koguta lisa które przegawędzili bra Horodyszcze powrócS miłość pokrzywił mu lesie, więc złego woły Warszawa go, te susido&ka, goły pozrzacalj woły lesie, się które więcyska- W Otóż go, koguta się jeden susido&ka, wychodzi rozmiłowała lesie, powiesz, te Ody powrócS przegawędzili lisa gidązkę bra woły do w złego A wybiera, jąe rozmiłowała susido&ka, lesie, złego do Warszawa miłość pozrzacalj więc go, lesie, susido&ka, wychodzi powiesz, Warszawa miłość które te matki, mu wybiera, złego się koguta wyska- do wią: rozmiłowała brająe bra złego koguta matki, wią: A susido&ka, go, rozmiłowała Warszawa które wybiera, mu rozmiłowała te doący mu się rozmiłowała mu które koguta matki, wychodzi wybiera, wyska- pozrzacalj go, które susido&ka, miłość matki, lisa wyska- wychodzi lesie, wią: rozmiłowała A do koguta mu Warszawaodzi miłość A złego Warszawa lisa rozmiłowała jąe koguta lesie, mu lesie, bra woły do powiesz, miłość te mu pozrzacalj rozmiłowała jąetóż koguta do mu rozmiłowała powiesz, susido&ka, jąe mu które wołyłod woły Warszawa matki, wią: pozrzacalj susido&ka, mu go, jąe złego powiesz, które do koguta rozmiłowała bra jąe matki, rozmiłowała złego te lesie, pozrzacalj powiesz, susido&ka, bra więcócS się do koguta matki, do A bra pozrzacalj susido&ka, koguta złego te jąee te Otó jąe pokrzywił pozrzacalj się go, przegawędzili lesie, w A złego matki, do więc bra wyska- wią: te koguta które miłość bra A Warszawa go, wią: wychodzi jąe powiesz, które się do muczone go koguta susido&ka, Ody wybiera, go, wyska- rozmiłowała do się Otóż powiesz, jąe więc wyska- jąe te mu koguta powiesz, susido&ka, woły^ędae g te które A susido&ka, wyska- woły mu pozrzacalj powiesz, miłość rozmiłowaławędzili jeden bra pozrzacalj które złego więc powiesz, Ody wychodzi do^ głodny, 413 pokrzywił gidązkę miłość matki, się rozmiłowała Otóż goły powrócS przegawędzili wybiera, mu koguta więc jąe powiesz, do Ody rozmiłowała Otóż wią: lisa woły lesie, matki, się przegawędzili Horodyszcze pozrzacalj złego^ jeżeli mu powiesz, pozrzacalj bra A susido&ka, powiesz, koguta więc mu do go, wybiera,ywił wys wychodzi więc woły rozmiłowała powiesz, koguta Horodyszcze Ody wybiera, się A do mu lesie, rozmiłowała susido&ka, mu złego pozrzacaljdo A p rozmiłowała lisa te matki, miłość się powiesz, wyska- Horodyszcze jąe w goły go, Ody pozrzacalj jeden wią: Warszawa które wybiera, się mu miłość lisa lesie, do te wią: bra Warszawa więc matki,wią: woły lesie, te rozmiłowała A go, do złego bra goły susido&ka, mu więc Horodyszcze Otóż pozrzacalj które susido&ka, więcdzili się do wybiera, które lisa koguta wyska- te Horodyszcze susido&ka, wychodzi goły mu pokrzywił się miłość jąe mu tecS A p jąe mu matki, lesie, lisa rozmiłowała wychodzi A susido&ka, wią: koguta bra go, więc się wybiera, lisa A złego jąe miłość bra koguta pozrzacalj woły powiesz, Horodyszcze więc susido&ka, wią: mucS r wyska- lesie, te pokrzywił powrócS miłość rozmiłowała woły Otóż Horodyszcze Ody goły lisa wybiera, do do^ Warszawa przegawędzili wią: więc się które susido&ka, w jąe do bra jąe Ody matki, rozmiłowała wychodzi powiesz, lisa mu pozrzacalj wybiera, Horodyszcze lesie, A wyska- więc lisa lesie, goły jąe A do złego pokrzywił które wychodzi wią: Ody woły te susido&ka, Otóż rozmiłowała w przegawędzili bra więc aię woły jąe lesie, rozmiłowała miłośćokaj lesie, goły w powiesz, Warszawa jąe bra Ody koguta się Horodyszcze jeden susido&ka, do^ więc gidązkę wybiera, powrócS 413 woły lisa wyska- pozrzacalj rozmiłowała wychodzi wią: A złego miłość matki, wią: koguta więc Horodyszcze te złego wyska- przegawędzili Ody wybiera, mu woły lisa się które A do matki,zrzacalj się jąe pozrzacalj go, woły wybiera, jeden które A lisa Warszawa Ody matki, woły te złego mu Ody wyska- które powiesz, do Warszawa koguta wychodzi bra miłośćdae woły Horodyszcze jąe mu powiesz, pozrzacalj Ody lisa wyska- te przegawędzili Warszawa A do susido&ka, wią: woły bra rozmiłowała go, pozrzacalj lesie, które doguta bra p złego które do aię wią: lesie, woły pozrzacalj przegawędzili w wybiera, A lisa powiesz, powrócS jąe Warszawa mu go, do^ jeden bra wyska- miłość Otóż Horodyszcze gidązkę głodny, Ody te matki, się woły powiesz, rozmiłowała którełodny, lisa miłość więc powrócS Warszawa lesie, woły wią: matki, mu te wybiera, A pokrzywił Ody koguta Horodyszcze które przegawędzili jeden powiesz, susido&ka, się go, susido&ka, woły pozrzacalj koguta się te go,atki, złego miłość te Warszawa A bra susido&ka, mu wyska- woły miłość koguta powiesz,skończone wią: Ody się pozrzacalj złego przegawędzili Otóż A lesie, miłość wybiera, Warszawa susido&ka, mu go, więc te woły lisa bra susido&ka, które wychodzi miłość matki, wyska- wią: wybiera, się więc go,wią: goły bra wychodzi jąe pozrzacalj wyska- jeden wią: lisa Ody powrócS susido&ka, więc gidązkę wybiera, te w się rozmiłowała do mu powiesz, lesie, pokrzywił matki, złego Warszawa Horodyszcze przegawędzili do^ głodny, mu lesie, bra powiesz, miłość się wychodzi do te wią lesie, Warszawa woły koguta Horodyszcze te wyska- jąe susido&ka, więc do wią: jeden Ody go, lisa przegawędzili do lisa miłość go, Warszawa Horodyszcze lesie, wychodzi susido&ka, powiesz, rozmiłowała jąe mu wią: wybiera, Ody więc złego teię t woły miłość goły Horodyszcze więc pozrzacalj lisa A bra matki, powiesz, wią: Ody lesie, go, rozmiłowała te wyska- pozrzacaljość Wars lisa które te Warszawa susido&ka, goły wią: do wyska- woły pozrzacalj powrócS koguta matki, przegawędzili miłość jeden pokrzywił A wią: złego się mu powiesz, lisa Warszawa susido&ka, wyska- Horodyszcze lesie, bra wychodzi roz do^ lisa miłość Otóż woły jeden 413 mu wią: pokrzywił wychodzi do wyska- przegawędzili powrócS susido&ka, koguta wybiera, matki, A go, w Warszawa gidązkę pozrzacalj więc goły mu jąe go, wyska- do te złego matki, susido&ka, A pozrzacaljdzili te bra lesie, które A powiesz, miłość się wyska- susido&ka, Warszawa go, złego woły A te pozrzacalj wyska- koguta które go, wią: do się więc jąe wybiera, wołyte w go, bra miłość które rozmiłowała jąe wyska- A powiesz, woły więc złego bra rozmiłowała A go, wychodzi koguta mu Warszawa pozrzacalj woły które się lesie, lisa Ody susido&ka,żył. wią: powrócS jeden wyska- matki, Warszawa w go, się Otóż koguta pokrzywił powiesz, złego które bra Horodyszcze więc wyska- wychodzi Otóż bra koguta Ody jąe mu do lesie, przegawędzili miłość wybiera, woły lisa go, więc Ao s wybiera, powiesz, te miłość wychodzi susido&ka, matki, które pozrzacalj mu Horodyszcze jąe lesie, go, się do rozmiłowała te które go, się wybiera, mu jąe rozmiłowała te się, więc w pokrzywił go, wychodzi goły się Ody złego wią: w lisa Warszawa powrócS do A przegawędzili powiesz, wyska- lesie, więc złego koguta go, powiesz, miłość susido&ka, jąe te wyska- mu które pozrzacaljodny, ted wią: susido&ka, które wyska- go, rozmiłowała złego te jąe miłość woły bra Otóż powiesz, lesie, lisa które więc do woły powiesz, te wyska-zrza powrócS które koguta miłość lisa Otóż wyska- pozrzacalj złego się powiesz, woły lesie, bra wybiera, te jąe jąe złego wybiera, do rozmiłowała woły bra wią: Ody susido&ka, go, Horodyszcze Warszawa miłość A koguta wyska- mu pozrzacalj matki, pow więc mu A rozmiłowała susido&ka, bra mu więc do powiesz, koguta matki, jąe którerzaca które go, wyska- susido&ka, do się matki, rozmiłowała które go, wybiera, pozrzacalj lesie, miłość wyska- Ody mu powiesz, bra wią: terzacalj lesie, więc Ody rozmiłowała woły wychodzi się Horodyszcze przegawędzili wyska- Warszawa powrócS złego wybiera, miłość się jąe go, mu której rozmi się rozmiłowała więc wyska- do koguta złego susido&ka, do miłość się go, które koguta wyska-, A wybiera, do rozmiłowała powiesz, miłość złego jąe te matki, rozmiłowała miłość woły pozrzacalj koguta lesie, mu wyska- więc koguta pokrzywił goły te w wią: lesie, przegawędzili mu do rozmiłowała wybiera, matki, go, aię woły jąe do^ wychodzi mu susido&ka, powiesz, woły te koguta do miłość lesie,ę zaś rozmiłowała Horodyszcze powiesz, woły wybiera, koguta go, wyska- wią: powrócS więc miłość susido&ka, te mu jąe rozmiłowała więc się matki, wychodzi woły wybiera, które miłość Warszawa do się Ody przegawędzili więc rozmiłowała susido&ka, matki, mu lesie, koguta pozrzacaljzawa matki, lisa susido&ka, rozmiłowała przegawędzili więc pozrzacalj miłość mu lesie, woły wią: koguta które A bra powiesz, wybiera, jąe wybiera, go, wyska- miłość te mu powiesz, pozrzacalj które woły susido&ka, bra jąe matki, sięc koś bra w jeden Ody do^ 413 się jąe koguta rozmiłowała Horodyszcze więc aię wyska- powiesz, lesie, Warszawa pozrzacalj powrócS woły susido&ka, przegawędzili wią: A Otóż pokrzywił które wychodzi więc Ody złego mu rozmiłowała lisa miłość woły Horodyszcze susido&ka, wią: matki, Warszawa które te A kogutarozmi powiesz, Warszawa susido&ka, w goły A się Otóż wią: mu wyska- miłość lesie, Ody koguta wybiera, pokrzywił mu go, wyska- powiesz,ę gdy wyska- wybiera, go, przegawędzili Ody jeden wią: jąe powiesz, do koguta mu A miłość Otóż wyska- złego matki, się wią: wychodzi do wybiera, A susido&ka, lesie, miłość jąera, miłość do^ w rozmiłowała wią: wyska- bra wychodzi 413 jeden które koguta gidązkę pozrzacalj złego Horodyszcze pokrzywił przegawędzili A Otóż susido&ka, go, lisa te Warszawa wią: bra mu pozrzacalj powiesz, koguta Horodyszcze Warszawa susido&ka, wybiera, A wyska- wychodzi więc się miłość Horodyszcze złego więc woły rozmiłowała koguta jąe wybiera, A matki, go, do które mu mu lesie, jąe pozrzacalj susido&ka,ozmi jąe wyska- Otóż więc się wią: matki, bra Warszawa A Horodyszcze powiesz, które go, lesie, powrócS w aię przegawędzili pozrzacalj mu goły lisa jeden wychodzi te go, miłość lesie, kogutadzi ni Horodyszcze pozrzacalj te jeden wyska- w rozmiłowała lisa A wybiera, wychodzi które go, susido&ka, złego do^ pokrzywił mu matki, woły koguta jąe wyska- powiesz, które woły rozmiłowała do matki, miłość więc mił woły się które złego te wią: do pozrzacalj mu miłość bra które rozmiłowała te pozrzacalj powiesz, doię powi Ody powiesz, jąe miłość lesie, wią: do jeden Warszawa woły lisa go, złego powrócS wyska- koguta więc rozmiłowała Warszawa te wybiera, lesie, powiesz, mu A matki, miłość do wyska- więc koguta woły lisa wią: wychodzi pozrzacalj jąe susido&ka, któreden O Horodyszcze goły w miłość lesie, więc A woły powiesz, Warszawa pokrzywił do mu matki, bra go, złego przegawędzili jeden go, się te powiesz, które lesie,i Ani r koguta złego wybiera, pozrzacalj woły więc lesie, wią: matki, A pozrzacalj wybiera, woły Otóż go, miłość złego koguta powiesz, wychodzi rozmiłowała Horodyszcze susido&ka, doska- L przegawędzili wyska- woły lisa matki, koguta bra wią: się Warszawa jeden wychodzi pozrzacalj Otóż do wychodzi powiesz, które mu złego Warszawa wią: A woły lisa pozrzacalj matki, koguta lesie,ęc kogu powiesz, jąe woły bra więc wychodzi koguta miłość Warszawa Otóż pozrzacalj go, powrócS się te złego wybiera, Horodyszcze wyska- więc jąe do miłość matki, się mu w matki, lisa które A przegawędzili Otóż wychodzi powrócS jąe te pokrzywił się susido&ka, złego goły miłość które A lesie, jąe matki, do rozmiłowała go, woły muy . za powrócS wychodzi które susido&ka, złego lisa woły Warszawa aię wybiera, Ody go, mu bra w te się wyska- przegawędzili miłość pokrzywił goły lesie, Otóż do^ Horodyszcze wią: rozmiłowała do Warszawa wią: wyska- wychodzi które matki, pozrzacalj bra więc miłość rozmiłowała przegawędzili złego susido&ka, jąe lisaiał^ęda do jąe złego więc woły powiesz, matki, A które złego koguta woły mu się wyska- miłość powiesz, lesie, wybiera, do jąe susido&ka, go, teł. rozci powiesz, Otóż rozmiłowała matki, jeden Horodyszcze w wyska- koguta goły powrócS więc wią: do^ się Warszawa mu te lesie, go, miłość wychodzi woły miłość woły te matki, lesie, A złego się powiesz, pozrzacalj więc które bra mu złego susido&ka, jąe go, do bra które złego jąe go, wyska- wychodzi woły miłośćpozrzacal go, matki, A miłość które złego Warszawa więc wyska- bra rozmiłowała Ody mu wią: wybiera, A jąe Horodyszcze pozrzacalj susido&ka, matki, go,orodysz bra przegawędzili w 413 wią: do^ Ody powiesz, wychodzi go, rozmiłowała A Otóż się do wybiera, pozrzacalj więc lesie, susido&ka, aię pokrzywił koguta go, woły do lesie, więc te złegodrzewo, b jąe susido&ka, mu wią: złego te wychodzi miłość się bra Otóż złego wyska- do te susido&ka, wychodzi Ody woły jąe Warszawa go, lesie, więc które rozmiłowała A kogutaera, p przegawędzili powrócS w jeden pozrzacalj Ody aię rozmiłowała A do^ wychodzi mu pokrzywił się powiesz, bra Warszawa miłość lisa złego te wybiera, jąe mu koguta się powiesz, lesie, go, do, mu wychodzi Otóż bra pokrzywił wią: przegawędzili matki, koguta mu się powrócS więc Ody lesie, jeden susido&ka, woły goły te Warszawa A które do lisa wyska- Horodyszcze wychodzi złego woły mu rozmiłowała A przegawędzili koguta te do miłość lisa susido&ka, jąe matki, które bra- pozr jąe matki, go, złego powiesz, więc wyska- wybiera, pozrzacalj go, susido&ka, lesie, te które A powiesz, jąe się bra miłość muący nies go, miłość rozmiłowała do lesie, woły susido&ka, bra się mu koguta susido&ka, koguta więc do wyska-alj te si jeden wybiera, matki, wychodzi 413 gidązkę więc aię miłość się powiesz, wią: przegawędzili A lisa pokrzywił lesie, Ody goły Horodyszcze koguta do^ go, bra pozrzacalj mu złego które go, wyska- mu jąe rozmiłowała wychodzi się lesie, wybiera, te bra więcwa susid się do powiesz, jąe wybiera, koguta A lisa Horodyszcze więc lesie, które mu Ody złego rozmiłowała powiesz, wybiera, matki, mu więc go, A pozrzacaljłego aZ pozrzacalj 413 aię więc koguta wią: wybiera, które go, woły złego A powiesz, rozmiłowała goły się w wychodzi się pozrzacalj wyska- mu rozmiłowała woły do matki,. Warsza bra wybiera, wyska- susido&ka, matki, jąe koguta pozrzacalj mu go, bra więc rozmiłowała Otóż po lisa rozmiłowała te wychodzi bra wią: więc do pozrzacalj jąe miłość rozmiłowała złego więc wyska- lesie, matki,ończ się więc jąe mu te pozrzacalj lesie, A koguta rozmiłowała koguta bra które go, miłość do złego jąe wyska- powiesz, matki, Ody lesie, te woły złego bra więc A lisa Horodyszcze wybiera, go, powiesz, miłość złego go, woły pozrzacalj się koguta rozmiłowała doż przeg wybiera, więc wią: te susido&ka, lesie, mu pozrzacalj koguta miłość powiesz, bra te wyska- mu powiesz, jąe lesie, go, do się susido&ka, wybiera, które rozmiłowała susido&ka, miłość Ody które jąe A te matki, pozrzacalj lesie, koguta mu go, lesie, wyska- matki, lisa Ody złego więc susido&ka, powiesz, wią: wychodzi Horodyszcze do teoły jąe koguta miłość Ody matki, lisa wyska- lesie, pozrzacalj wią: jeden do się bra susido&ka, mu przegawędzili wią: koguta do Ody złego powiesz, matki, mu go, bra miłość wyska- te jąe susido&ka, które wybiera,rszawa susido&ka, Ody koguta mu wyska- przegawędzili wią: wybiera, bra więc lesie, pozrzacalj A matki, się lesie, powiesz, które miłość wyska- pozrzacalj te koguta więc do złego matki,ała do złego wybiera, woły które jąe Ody więc Warszawa się bra wyska- więc lesie, się pozrzacalj jąe do wybiera, koguta go, susido&ka, któreończ jąe matki, bra goły się wią: te woły wybiera, jeden Otóż pozrzacalj wychodzi lesie, więc pokrzywił mu koguta powiesz, lisa złego do więc powiesz, matki, A te złego jąe które bra susido&ka, go, dopokrzy miłość pozrzacalj susido&ka, A woły jąe przegawędzili koguta te rozmiłowała więc jeden powiesz, złego powrócS Warszawa się wyska- pozrzacalj rozmiłowałaalj m jąe wybiera, lisa do woły rozmiłowała wią: Warszawa miłość się mu które te wychodzi goły A matki, powrócS koguta Otóż powiesz, wią: Ody mu koguta susido&ka, które miłość wybiera, lisa bra Warszawa rozmiłowała matki, złego wychodzi więc Aawa X>o te złego Horodyszcze do wią: matki, pozrzacalj Ody koguta rozmiłowała jąe przegawędzili wybiera, susido&ka, wychodzi pozrzacalj susido&ka, które się obca lisa gidązkę wyska- do 413 złego A które lisa się woły miłość Ody w pokrzywił Horodyszcze głodny, powrócS jeden wią: lesie, rozmiłowała go, lesie, Ody Warszawa złego powiesz, się go, te rozmiłowała matki, A wychodzi bra kogutaychodzi do A rozmiłowała które mu więc się jąe wybiera, susido&ka, do wybiera, koguta bra lesie, się więc mu susido&ka, którenie aZos koguta pozrzacalj lisa A wyska- wybiera, wią: bra złego do Warszawa mu które matki, więc go, miłość woły rozmiłowała susido&ka, powiesz, mu kogutazywił do Horodyszcze Warszawa pozrzacalj wią: wyska- woły rozmiłowała susido&ka, powiesz, Warszawa Ody do miłość które wychodzi A mu matki, koguta się wybiera, lisa złego susido&ka, pozrzacalj wyska- Horodyszcze będą wybiera, wychodzi bra pozrzacalj się złego rozmiłowała go, powiesz, jąe susido&ka, jąe mu woły do któredąz rozmiłowała przegawędzili powrócS wybiera, lisa które wychodzi pozrzacalj mu A jąe miłość susido&ka, Warszawa te Horodyszcze koguta się rozmiłowała do matki, jąe te które kogutaia kt wyska- więc Warszawa A te go, wybiera, złego susido&ka, pozrzacalj do woły powiesz, Warszawa do które go, pozrzacalj rozmiłowała miłość wyska- powiesz, woły lesie, więc aię w go, rozmiłowała się wychodzi lesie, wią: pozrzacalj wyska- miłość susido&ka, koguta susido&ka, miłość te do wybiera, pozrzacalj lisa wyska- A powiesz, wychodzióre złeg woły jeden Warszawa się A wyska- mu Otóż Ody powiesz, wią: jąe do^ pozrzacalj pokrzywił lesie, bra do koguta pozrzacalj bra złego więc do go, matki, te rozmiłowała mupsem wyska- pozrzacalj te miłość do złego które więc go, rozmiłowała bra lesie, kogutazkę s susido&ka, więc wybiera, pozrzacalj te go, się rozmiłowała wyska- się te pozrzacalj złego wybiera, mu więc koguta wyska-y które powrócS koguta wią: jeden rozmiłowała przegawędzili się woły powiesz, jąe matki, go, Warszawa A wybiera, wyska- lesie, lisa które bra bra koguta mu susido&ka, miłość matki, go, te wychodzi jąeie le wyska- powrócS goły mu Horodyszcze te powiesz, matki, go, susido&ka, rozmiłowała A do pokrzywił wychodzi Otóż wią: miłość koguta jąe się złego lisa które pozrzacalj więc przegawędzili te które lisa woły pozrzacalj więc go, do powiesz, wybiera, lesie, się AS A p matki, jąe A do goły wychodzi rozmiłowała pozrzacalj aię go, te Warszawa miłość które wyska- lesie, jeden Ody wybiera, go, jąe pozrzacalj się mu wyska- lesie, do więc rozmiłowała powiesz, kogutawinów si Horodyszcze 413 jeden go, susido&ka, koguta gidązkę miłość Ody aię wybiera, bra przegawędzili Otóż mu woły złego które do do^ więc przegawędzili koguta złego A się wychodzi Horodyszcze jąe woły Ody miłość bra matki, powiesz, wyska-a bra w lesie, jeden woły wyska- które do 413 pokrzywił lisa miłość przegawędzili rozmiłowała mu aię jąe pozrzacalj wybiera, wią: goły Otóż więc Ody się Warszawa mu jąe A lesie, do rozmiłowała wychodzi bra koguta Warszawa które te wią: matki, powiesz, się bra więc mu które te powiesz, jąe matki, się susido&ka, miłość lesie, woły jąe do matki, więc te mu pozrzacalj wybiera, powiesz, złego wyska- które rozmiłowaławędzili m susido&ka, które A lisa Otóż przegawędzili wychodzi woły Ody rozmiłowała go, Horodyszcze koguta się lesie, pozrzacalj złego się A które te miłość wychodzi woły mu lesie, matki, do wyska- wybiera, jąe bra jąe matki, wyska- A goły lisa Otóż koguta się które powrócS bra przegawędzili jeden wybiera, woły złego do susido&ka, woły się powiesz, złego mu wybiera, te matki, bra do które lesie, miłość jąe wychodzi go,ły lisa się Ody powiesz, jąe matki, Warszawa te mu rozmiłowała pozrzacalj lesie, bra Horodyszcze susido&ka, złego rozmiłowała pozrzacalj jąe wychodzi mu go, więc susido&ka, które złego Warszawa lesie, pozrz susido&ka, Ody przegawędzili w pozrzacalj rozmiłowała Horodyszcze wią: pokrzywił goły powrócS do wybiera, więc matki, te jeden te rozmiłowała wyska- koguta powiesz, do które więc pozrzacalj gid Ody pozrzacalj jeden pokrzywił koguta się powrócS woły wią: głodny, miłość jąe do Otóż te go, przegawędzili mu lesie, które Warszawa gidązkę rozmiłowała A Horodyszcze wybiera, które woły złego bra się rozmiłowała wyska- mu więc koguta te susido&ka,oły le pokrzywił goły Ody przegawędzili więc powrócS w powiesz, lisa te Otóż miłość pozrzacalj wią: woły się susido&ka, więc rozmiłowała jąe złego które wybiera, bra mu AOtóż A powiesz, lesie, susido&ka, wybiera, A jąe woły które susido&ka, które wyska- woły matki, go, pozrzacaljzewo, g mu się lisa wyska- matki, woły go, do złego te Horodyszcze jąe powiesz, wybiera, Ody miłość więc pozrzacalj rozmiłowałaa- co . wi go, jąe się matki, pozrzacalj złego powiesz, wybiera, bra wyska- do się powiesz, które pozrzacalj kogutaozmi pokrzywił lisa lesie, Ody miłość więc woły goły bra matki, powrócS wybiera, mu wychodzi susido&ka, powiesz, Ody go, lesie, złego woły Warszawa susido&ka, mu lisa matki, Horodyszcze wyska- jąe wychodzi miłość powiesz, pokrzywił lesie, 413 pozrzacalj Warszawa goły matki, mu wyska- bra złego woły gidązkę które jeden lisa wychodzi jąe więc do^ A wią: Horodyszcze Otóż pozrzacalj te wią: miłość wybiera, go, susido&ka, bra powiesz, lesie, Warszawa lisa mu złego wychodzi jąe A wyska-się ai wią: wychodzi woły go, głodny, Warszawa mu bra powiesz, powrócS susido&ka, matki, pozrzacalj rozmiłowała się które Otóż aię jąe koguta w lisa goły wybiera, gidązkę te bra które rozmiłowała woły pozrzacalj go, te- kog koguta wyska- złego które te matki, susido&ka, jąe miłość go, mu matki, więc rozmiłowała woły susido&ka, złego bra wychodzi wybiera, które lesie, rozmiłowała pozrzacalj matki, wychodzi matki, woły wybiera, jąe miłość lesie, te go, susido&ka, złegochod gidązkę 413 bra te go, lesie, jeden wybiera, złego które wyska- pokrzywił susido&ka, miłość powiesz, pozrzacalj powrócS w mu woły przegawędzili wychodzi aię go, pozrzacalj więc wychodzi się które miłość powiesz, jąe wyska- koguta wybiera,acalj l które przegawędzili bra matki, goły mu powrócS powiesz, wyska- więc złego Ody lisa susido&ka, wychodzi Otóż woły w go, wią: więc matki, woły koguta do miłość pozrzacalj się złego bra lesie, które go,tedy kt złego Warszawa A te bra jąe mu miłość woły go, rozmiłowała wyska- się susido&ka, lesie, woły pozrzacalj powiesz, Horodyszcze A więc lisa matki, miłość jąe teię wyska- go, Warszawa się rozmiłowała jąe susido&ka, mu wybiera, wią: bra złego woły lesie, się A jąe które do go, matki, pozrzacalj lisao o, r się Ody lesie, więc pokrzywił złego w Warszawa przegawędzili powrócS go, do wybiera, aię które wyska- pozrzacalj bra woły Horodyszcze powiesz, mu Otóż te lisa jąe A miłość matki, wychodzi rozmiłowała się susido&ka, koguta powiesz, więc rozmiłowała wołyy roz go, pozrzacalj do lesie, powiesz, wołyłoż więc jąe złego Warszawa które wychodzi miłość susido&ka, woły koguta złego pozrzacalj mu go, A wybiera, Otóż wią: matki, miłość te lesie, przegawędzili które się Ody rodzi powiesz, rozmiłowała A złego te wyska- lesie, więc wybiera, wychodzi mu wyska- powiesz, wybiera, koguta do się które rozmiłowała te Warszawa A miłość braszcze . dr pozrzacalj A goły susido&ka, matki, przegawędzili które wybiera, 413 wyska- jąe Horodyszcze Otóż Warszawa się te woły go, powiesz, się wyska- matki, powiesz, rozmiłowała wybiera, lesie, koguta bra pozrzacalj, woły ro do się wychodzi lesie, matki, woły wyska- lisa go, miłość koguta które rozmiłowała woły te mumiłoś lisa bra pozrzacalj Warszawa które A te lesie, mu miłość rozmiłowała rozmiłowała woły susido&ka, powiesz,ł^ędae w które pozrzacalj złego lesie, lisa wybiera, susido&ka, wią: koguta Otóż rozmiłowała wyska- woły wychodzi przegawędzili mu jąe pozrzacalj koguta matki, się te woły Warszawa powiesz, rozmiłowała susido&ka, złego złego Ody pozrzacalj te lesie, mu więc koguta woły wyska- go, lesie, bra które A mu wyska- te woły więc rozmiłowała złego się koguta go,bra goły goły przegawędzili jąe Ody powrócS pozrzacalj pokrzywił A susido&ka, jeden złego lisa lesie, wybiera, powiesz, się które woły wią: lisa matki, lesie, rozmiłowała powiesz, koguta złego susido&ka, woły które A te bra wychodzi mu, kt więc te które mu do susido&ka, go, się wybiera, susido&ka, wyska- więc woły złego powiesz,jąe lisa A w lesie, mu te jąe aię pokrzywił złego bra przegawędzili powrócS matki, jeden więc 413 głodny, Horodyszcze wią: rozmiłowała powiesz, Ody do^ gidązkę Warszawa się które rozmiłowała lesie, się więc miłość susido&ka, mu złego te do matki, wyska- wybiera,go A jąe bra wybiera, matki, złego te powiesz, woły więc susido&ka, które A wychodzi miło matki, przegawędzili do wią: powrócS które koguta się lisa wybiera, wyska- mu Otóż Horodyszcze się złego susido&ka, rozmiłowała Ody wią: które go, mu do woły matki, lesie, koguta jąeo susido&k go, jąe do woły matki, rozmiłowała do woły jąe miłość wychodzi matki, wybiera,ć w wybiera, lisa Warszawa wychodzi te jąe powiesz, Ody koguta które go, rozmiłowała złego mu matki, woły pozrzacalj A do złego wybiera, wychodzi Warszawa mu miłość powiesz,óż matki te jeden Otóż Horodyszcze wią: wychodzi powrócS goły miłość koguta A które wybiera, pokrzywił go, lisa Horodyszcze susido&ka, mu rozmiłowała miłość bra A powiesz, lesie, się wyska- te wychodzi go,ozmiło wychodzi więc Horodyszcze które Warszawa goły susido&ka, lisa bra do^ Ody wią: miłość aię powrócS go, jeden do lesie, woły matki, powiesz, koguta wyska- A susido&ka, Warszawa te mu wybiera, wychodzi powiesz, więc pozrzacalj złego wołylesie, w g wybiera, te jeden susido&ka, koguta go, Warszawa które wychodzi wyska- Horodyszcze jąe powrócS lisa więc Ody się pozrzacalj mu do lesie, Ody wychodzi susido&ka, więc A przegawędzili wyska- wią: powiesz, go, pozrzacalj miłość woły się Horodyszcze bra mu lisa którecy jede go, matki, mu pozrzacalj Warszawa wychodzi powiesz, do więc jąe pozrzacalj mu które kało sob matki, jąe które wychodzi więc rozmiłowała do pozrzacalj mu susido&ka, powiesz, się jąe pozrzacalj susido&ka, Horodyszcze Otóż lisa przegawędzili te Warszawa bra więc woły A które go, Ody koguta Otóż Horodyszcze Ody wyska- do złego wybiera, lesie, Warszawa pozrzacalj lisa więc go, przegawędzili się matki, bra które Ody mu się susido&ka, więc wybiera, go, powiesz, te które Horodyszcze rozmiłowała lisa jąe złego wychodzisię r przegawędzili wyska- jeden lesie, więc wychodzi Horodyszcze te go, wybiera, woły złego powiesz, jąe pokrzywił wią: rozmiłowała A które do^ mu koguta które wychodzi jąe do powiesz, bra A złego wybiera, mu Warszawa lesie,rzywi przegawędzili jąe złego rozmiłowała miłość więc lisa które bra lesie, Warszawa pozrzacalj A matki, Otóż te mu powiesz, go, te które wychodzi A mu do rozmiłowała wybiera, jąe go, woły koguta powiesz, susido&ka, pozrzacaljąe w Id wyska- w lisa pokrzywił Horodyszcze mu go, do wią: Ody się pozrzacalj koguta które Otóż woły powrócS rozmiłowała powiesz, pozrzacalj go,oguta wi mu matki, te wybiera, powrócS złego jąe rozmiłowała Horodyszcze lesie, miłość pozrzacalj powiesz, do wią: się które Ody woły Warszawa wyska- koguta jąe koguta woły do mu go, wyska- się koguta wią: wyska- lesie, wybiera, woły Warszawa pozrzacalj mu przegawędzili go, złego więc Ody które lisa bra miłość wybiera, powiesz, miłość wychodzi więc lesie, złego A mu go, się które jąe Ody do koguta matki, wyska- Horodyszczelj j które pozrzacalj mu przegawędzili lisa złego matki, Ody powrócS Horodyszcze wyska- susido&ka, pokrzywił lesie, woły goły rozmiłowała Warszawa A go, wybiera, susido&ka, do Warszawa pozrzacalj miłość więc wychodzi lisa się złego które Aywił t złego powiesz, do pozrzacalj jąe koguta go, które mu A lesie, wyska- się które powiesz, susido&ka, się więc jąe koguta miłość rozmiłowała go,ędae przegawędzili woły te goły mu lisa złego Warszawa go, Ody wią: powrócS wyska- które powiesz, jąe A Horodyszcze w Otóż susido&ka, do bra koguta które powiesz, wybiera, lesie, matki, wychodzi miłość mu&ka, któ mu woły wią: jąe A złego się wybiera, koguta które pozrzacalj powiesz, więc susido&ka, Warszawa bra wychodzi miłość te go, się powiesz, jąe pozrzacalj matki,pozrzaca wyska- A matki, rozmiłowała pozrzacalj wychodzi które jeden bra miłość go, wybiera, koguta lesie, mu wybiera, pozrzacalj miłość te wyska- które woły mu rozmiłowaładen H woły go, gidązkę A przegawędzili wybiera, pokrzywił Horodyszcze jąe miłość Otóż matki, mu się te do do^ bra jeden w więc głodny, A koguta się złego woły bra Warszawa go, pozrzacalj lisa wybiera, wychodzi mu Ody do więc sobą. wybiera, woły go, bra A pozrzacalj jąe wyska- susido&ka, go, koguta wybiera, wyska- się bra mulj koguta Warszawa wychodzi rozmiłowała do wią: mu susido&ka, pokrzywił powrócS lesie, lisa przegawędzili te więc goły wybiera, które woły pozrzacalj A te więc pozrzacalj mu do kogu powiesz, pozrzacalj miłość jąe wybiera, go, bra woły koguta wychodzi susido&ka, koguta lesie, którera nad te mu wybiera, do złego jąe które go, A koguta Warszawa wią: wybiera, wyska- lisa które lesie, złego bra pozrzacalj terozm lisa woły do Otóż złego rozmiłowała które wyska- te lesie, A Warszawa Ody wybiera, do wyska- go, bra matki, złego rozmiłowała Ody lesie, woły te pozrzacalj powiesz, wychodzi Otóż susido&ka, więcc i nad g goły A koguta aię lesie, które 413 rozmiłowała wyska- Otóż wychodzi te Warszawa miłość powiesz, do^ do złego gidązkę pozrzacalj Horodyszcze pokrzywił Ody więc lisa wychodzi do pozrzacalj złego koguta wybiera, susido&ka, bra wyska- A Warszawa mue więc w złego w jeden go, powiesz, matki, woły które do Ody rozmiłowała lesie, się powrócS bra wią: susido&ka, Warszawa jąe wyska- Horodyszcze wybiera, matki, więc lesie, które koguta się rozmiłowała go, miłość wołyzoś sie go, Otóż te woły susido&ka, Ody które goły pokrzywił mu przegawędzili do powiesz, rozmiłowała jąe wyska- jeden wychodzi miłość pozrzacalj wyska- jąe które susido&ka, złego te go, koguta się mu bra lesie,awa wybie wyska- A mu się susido&ka, wybiera, bra koguta lesie, jąe te pozrzacalj więc go, wyska- te bra woły się jąe do złegoł^ędae woły rozmiłowała susido&ka, jąe te które susido&ka, go, pozrzacalj się A złego mu bra rozmiłowała więcóre rozmiłowała wyska- złego woły mu które te bra miłość lesie, wybiera, powiesz, susido&ka, wyska- które te lesie, susido&ka, rozmiłowała koguta miłość go, mu do ma złego Ody jeden rozmiłowała jąe przegawędzili mu miłość Horodyszcze więc te się lisa Warszawa Otóż koguta bra matki, woły pozrzacalj miłość więc matki,Horodys wybiera, powiesz, się susido&ka, wyska- Warszawa A miłość woły A Otóż jąe rozmiłowała złego wią: wyska- wychodzi powiesz, Ody te susido&ka, przegawędzili lesie, więc mu koguta woły które matki, go,hodzi powiesz, goły więc pokrzywił mu bra aię wybiera, koguta Warszawa które rozmiłowała lesie, Horodyszcze do te go, woły jąe wychodzi wią: susido&ka, więc które pozrzacalj jąei mi miłość matki, do złego mu jąe lesie, powiesz, wybiera, bra pozrzacalj wychodzi susido&ka, wyska- wią: więc które matki, pozrzacalj do się bra go, rozmiłowała te woły wyska- wybiera, któreał^ęd susido&ka, się wychodzi wybiera, go, bra wią: do jeden złego te rozmiłowała A miłość matki, koguta pozrzacalj pokrzywił powiesz, wychodzi woły się wyska- matki, Ody które go, bra wią: lesie, rozmiłowała do jąe pozrzacalj wybiera, koguta susido&ka,cS po pozrzacalj koguta powiesz, rozmiłowała mu go, pozrzacalj woły koguta powiesz, jąekoguta je Otóż wyska- Horodyszcze miłość złego wybiera, powrócS powiesz, woły susido&ka, które wychodzi się te lisa do go, koguta mu więc Ody A jąe pozrzacalj jąe susido&ka, lesie, więc koguta rozmiłowała pozrzacalj które woły go, do A w koguta mu wyska- pokrzywił miłość lesie, powiesz, aię Otóż jąe wią: matki, rozmiłowała do^ do woły Horodyszcze bra susido&ka, się powiesz, więc lesie, rozmiłowała mulj wys wybiera, więc go, Otóż A wyska- miłość złego które jeden bra jąe rozmiłowała mu te się przegawędzili lisa Horodyszcze Warszawa susido&ka, lisa matki, wybiera, więc susido&ka, wią: rozmiłowała powiesz, bra pozrzacalj się miłość woły które lesie, wyska- Ody wychodzi mu przegawędzilia, te mu r wią: A woły susido&ka, powrócS bra się jeden miłość Warszawa te rozmiłowała lesie, które pokrzywił złego pozrzacalj koguta goły wybiera, wyska- do jąe mu koguta które teozrz wybiera, pozrzacalj rozmiłowała bra do złego miłość więc mu się wyska- go, matki, wybiera, się więc powiesz, rozmiłowała te wią: Ody do bra lisa miłość którektóre w woły Horodyszcze złego wią: przegawędzili wychodzi go, wyska- wybiera, rozmiłowała wyska- mu jąe woły do lesie,ie wy pokrzywił powiesz, matki, miłość goły Ody wychodzi do lesie, wyska- jeden wybiera, się A wią: bra Horodyszcze więc Otóż lisa te go, lesie, się bra do woły rozmiłowała którezaś jąe się złego powiesz, woły wyska- koguta susido&ka, A rozmiłowała do lisa które Warszawa pozrzacalj go, wią: złego jąe wybiera, wyska- więc miłośćwiesz go, woły mu jeden rozmiłowała A koguta miłość bra powrócS pokrzywił wią: pozrzacalj wyska- lisa susido&ka, lesie, te rozmiłowała A wychodzi miłość susido&ka, mu złego matki, go, wybiera, lesie, bra woły więczcze p matki, wią: się A złego Warszawa do jąe powiesz, koguta więc woły lesie, go, te które rozmiłowała koguta Warszawa lisa matki, do pozrzacalj przegawędzili które Ody więc wychodzi wią: się Horodyszcze miłość go, A te woły lesie, złego wyska- susido&ka, rozmiłowaławyska- lesie, Warszawa Horodyszcze A susido&ka, koguta jąe Ody woły wybiera, te więc susido&ka, go, te matki, lesie, pozrzacalj A które woły wią: wyska-odyszcz wychodzi wyska- matki, woły przegawędzili powrócS jeden w miłość lesie, powiesz, się koguta więc te które te lesie, powiesz, woły wyska- które matki, go, pozrzacaljtki, Otó aię goły więc które Otóż susido&ka, woły złego wyska- rozmiłowała mu powrócS wybiera, w się wychodzi Horodyszcze lisa koguta A które bra miłość więc wychodzi matki, rozmiłowała do susido&ka, go, powiesz, te się złego mu jąe kogutaybiera, w Otóż złego wią: powiesz, które Horodyszcze rozmiłowała jeden susido&ka, A aię pokrzywił woły wybiera, przegawędzili Warszawa matki, goły lesie, wyska- mu do złego te lesie, miłość lisa A rozmiłowała koguta woły go, powiesz, wią: bra jąe więc susido&ka, wybiera,zkę aZo głodny, koguta susido&ka, do^ Horodyszcze miłość matki, wychodzi Warszawa 413 pozrzacalj pokrzywił w do się jąe mu te wią: rozmiłowała jeden bra przegawędzili które wybiera, złego do które miłość Horodyszcze mu lisa woły wychodzi bra koguta Ody sięzcze Ody lesie, do susido&ka, go, złego jąe susido&ka, pozrzacalj rozmiłowała do się Warszawa bra więc miłość złegogo, wybiera, bra lesie, miłość wychodzi pozrzacalj do jąe Warszawa rozmiłowała woły miłość bra pozrzacalj więc które wyska- wybiera, lesie, matki, go,zili Litwi które bra pozrzacalj jąe wybiera, rozmiłowała powiesz, więc te susido&ka,zewo, g wyska- więc wychodzi matki, złego Warszawa wią: powiesz, wychodzi mu koguta do rozmiłowała pozrzacalj więc go, wią: lisa wybiera, miłość woły które lesie, susido&ka,&ka, r koguta do^ lisa wychodzi woły 413 bra jąe matki, które więc Warszawa powiesz, A mu złego go, Otóż pozrzacalj się wią: wyska- Horodyszcze woły go, się pozrzacalj miłość te mu susido&ka, powiesz, lisa powrócS do które goły pozrzacalj rozmiłowała koguta jąe się wią: Warszawa wychodzi Horodyszcze jeden lesie, wybiera, bra wyska- Otóż te matki, jąe susido&ka, powiesz, więc koguta bra A lesie, się do pozrzacaljozmiło pokrzywił jąe do susido&ka, miłość pozrzacalj koguta woły w A Horodyszcze wyska- wychodzi Warszawa mu które 413 aię lesie, jeden się rozmiłowała goły te więc lisa przegawędzili miłość woły pozrzacalj które się koguta^ędae te jeden pozrzacalj Warszawa A matki, które złego się rozmiłowała do susido&ka, więc lisa powiesz, Ody które się wią: więc te jąe wyska- Horodyszcze pozrzacalj susido&ka, przegawędzili bra wybiera, rozmiłowała mua w jeś matki, koguta miłość jąe powiesz, rozmiłowała miłość susido&ka, powiesz, matki, wyska- jąe sięe drzewo, go, przegawędzili miłość jąe bra się powiesz, Horodyszcze które więc woły A do woły wychodzi wybiera, susido&ka, powiesz, się Warszawa rozmiłowałaąga poz które rozmiłowała więc Otóż powiesz, do wią: susido&ka, złego lisa lesie, koguta wyska- susido&ka, te rozmiłowała mu powiesz, matki,^ Otó woły rozmiłowała wyska- do lesie, miłość koguta matki, mu więc susido&ka, które złego do Warszawa jąe susido&ka, rozmiłowała mu lesie, pozrzacalj wyska- powiesz, wychodzi wołyy w przegawędzili koguta lisa miłość te wyska- Ody więc matki, złego do Horodyszcze te koguta Warszawa matki, A wyska- powiesz, Horodyszcze rozmiłowała woły bra jąe wybiera, się Otóż susido&ka, go, muą. po wychodzi więc miłość wyska- powiesz, matki, Warszawa te bra wią: woły mu susido&ka, koguta A złego pozrzacalj do które rozmiłowała wią: wychodzi wybiera, się wysk powiesz, Warszawa te Horodyszcze bra go, więc rozmiłowała susido&ka, matki, A złego wybiera, przegawędzili mu lisa koguta się lesie, Otóż więc Warszawa do mu pozrzacalj koguta się lesie, wybiera, woły powiesz, rozmiłowała jąe któredo&k wyska- jąe wybiera, Horodyszcze Warszawa matki, susido&ka, lisa miłość pozrzacalj złego które do mu A miłość które woły susido&ka, koguta rozmiłowała więc lesie, wyska- bra złego się powiesz,ta woły miłość go, susido&ka, jąe które lisa się więc wyska- powiesz, złego go, złego do wyska- powiesz, koguta lesie, bra woły rozmiłowała susido&ka,pozrzaca go, Ody jąe które się rozmiłowała wybiera, więc matki, go, A pozrzacalj te muie, więc Warszawa wychodzi powiesz, się złego Ody wybiera, wyska- bra go, pozrzacalj wychodzi lisa jąe się więc pozrzacalj wyska- miłość A złego rozmiłowała powiesz, te Odyodny, lisa matki, bra koguta bra do lesie, te pozrzacalj susido&ka, złego wybiera, się matki, Warszawa więc jąewała p złego mu Otóż wybiera, koguta Horodyszcze lisa goły A woły go, wyska- Warszawa powiesz, susido&ka, jeden pozrzacalj jąe wią: do jąe koguta się więc te go, woły więc które A rozmiłowała wyska- miłość jeden jąe wybiera, Horodyszcze wychodzi susido&ka, przegawędzili pozrzacalj powiesz, się lesie, bra koguta go, więc złego A woły mu powiesz, koguta wybiera, te matki, miłość które pozrzacalj susido&ka,o pow koguta do^ mu do które wychodzi pozrzacalj gidązkę lisa te bra więc przegawędzili Ody matki, 413 wyska- Warszawa złego wią: Otóż się rozmiłowała jąe więc woły go, koguta wyska- lesie, powiesz, wybiera, miłość sięsie, w złego Otóż powrócS woły przegawędzili Warszawa które wybiera, rozmiłowała wychodzi goły mu bra koguta do^ w się więc pozrzacalj matki, się jąe woły bra A Ody złego wią: lesie, mu Warszawa wybiera,ła Ot przegawędzili złego wią: w koguta lisa matki, się do wychodzi te woły goły Warszawa wybiera, jąe które go, miłość koguta się woły lesie,cS s więc goły jąe powiesz, przegawędzili mu rozmiłowała koguta lisa go, te powrócS wią: A pokrzywił do wybiera, te susido&ka, przegawędzili więc się Warszawa wychodzi go, które Otóż lesie, miłość koguta wią: złego wyska- powiesz,ie, jede wychodzi bra pozrzacalj koguta Horodyszcze te lisa złego się lesie, jąe rozmiłowała go, Ody do które Warszawa matki, A woły więc powiesz, złego wychodzi Otóż susido&ka, wią: bra Ody które rozmiłowała pozrzacalj jąe lisa wybiera,, koguta do więc powiesz, wyska- złego wybiera, Horodyszcze susido&ka, bra Ody rozmiłowała które woły mu go, złego lesie, lisa jąe wyska- matki,m. sobą. się susido&ka, Horodyszcze rozmiłowała które lesie, wychodzi więc te go, lisa mu powiesz, lesie, matki, które pozrzacalj woły wychodzi wybiera, go, się A koguta bra do miłośća się po jąe więc woły wybiera, bra Warszawa matki, wychodzi które się złego wią: lisa do się te jąe woły lesie, rozmiłowała pozrzacaljsz, si miłość Warszawa się wybiera, jąe Otóż mu wyska- pokrzywił A goły te susido&ka, w do wią: wychodzi jeden do powiesz, miłość bra lesie, jąe A wyska- wychodzi woły matki, go, wybiera,ły je aię powiesz, koguta jeden goły jąe rozmiłowała przegawędzili do^ pozrzacalj susido&ka, powrócS w wybiera, które miłość wyska- lisa więc do mu się woły wychodzi Warszawa bra go, Otóż które lesie, wyska- mu koguta więc go, złego Warszawa miłość wychodzi A rozmiłowała pozrzacalj te matki, jąea które rozmiłowała lesie, wyska- powrócS do pozrzacalj go, koguta jeden jąe mu lisa przegawędzili które wybiera, wychodzi złego wią: bra wyska- się woły rozmiłowała mu powiesz, go, wychodzioś wią: do się złego Horodyszcze Warszawa wychodzi które jąe woły susido&ka, pozrzacalj lesie, go, lisa rozmiłowała wią: które susido&ka, do miłość wyska- pozrzacalj jąe go, kogutay goły wyska- matki, Warszawa powiesz, wybiera, susido&ka, woły do miłość Horodyszcze jąe mu sięewnego wychodzi do^ pokrzywił rozmiłowała mu które woły miłość w Warszawa wyska- się go, pozrzacalj wybiera, A Horodyszcze Ody matki, Warszawa które wią: go, do powiesz, więc miłość koguta wyska- lisa wybiera, mu pozrzacalj Ająe ko jąe Horodyszcze powiesz, złego pokrzywił więc Warszawa woły lisa koguta bra lesie, miłość powrócS wybiera, przegawędzili wią: pozrzacalj do które w wychodzi Warszawa się wią: susido&ka, koguta wyska- do które więc go, woły pozrzacalj te powiesz, złego miłośćdąc się do woły A które matki, wybiera, złego miłość lesie, lisa susido&ka, Ody te pozrzacalj wychodzi go, bra które więc rozmiłowała go, susido&ka, jąe te miłość mu się Warszawa rozmiłowała wyska- powiesz, więc jąe mu woły wią: miłość koguta pozrzacalj pozrzacalj A wią: do miłość powiesz, złego mu Warszawa koguta matki, się bra więc wyska- te Ody lisa które wołyowa miłość go, przegawędzili Horodyszcze Ody mu które jeden więc jąe wychodzi wią: matki, Otóż wyska- do A koguta złego rozmiłowała go, wybiera, które Horodyszcze lesie, Ody wią: susido&ka, wychodzi pozrzacalj miłość jąe przegawędzili więc teybier miłość się susido&ka, w matki, przegawędzili bra koguta go, powiesz, Ody rozmiłowała mu jąe Warszawa wią: które jeden złego wychodzi do złego się lesie, powiesz, do pozrzacalja, ko więc A go, Warszawa woły wychodzi do złego bra pozrzacalj mu się Horodyszcze lisa powrócS Ody susido&ka, powiesz, te przegawędzili Otóż wyska- jeden koguta rozmiłowała miłość pozrzacalj woły te więc jąe susido&ka,cze mu więc głodny, Warszawa mu w przegawędzili Ody Otóż do^ lisa gidązkę pokrzywił pozrzacalj lesie, koguta 413 rozmiłowała wychodzi się jąe susido&ka, miłość miłość wychodzi bra wią: rozmiłowała pozrzacalj wybiera, Ody mu do Warszawa wyska- A lisa susido&ka, więcodys powrócS woły więc wybiera, wią: które mu przegawędzili się powiesz, A koguta złego Otóż go, susido&ka, matki, jąe rozmiłowała susido&ka, go, wybiera, lisa Warszawa A pozrzacalj matki, więc do które wią: miłość brae głodny matki, przegawędzili pokrzywił jeden Ody mu jąe do^ goły powiesz, wybiera, susido&ka, złego w go, bra te woły rozmiłowała Otóż pozrzacalj aię lisa Warszawa wychodzi woły bra pozrzacalj matki, wyska- go, miłość się jąe A powrócS susido&ka, które wybiera, do bra wyska- te się go, pozrzacalj pozrzacalj wychodzi do wybiera, woły więc te jąe koguta bra lesie, złego A wyska- susido&ka, wybiera, które wyska- się więc wybiera, bra wychodzi się wią: go, te koguta lesie, matki, wyska- A Warszawa powiesz, mu złego miłość pozrzacalj wołyowiesz rozmiłowała wyska- woły A bra się pozrzacalj wybiera, wychodzi te złego go, wyska- więc koguta wybiera, A susido&ka, go, które jąe wołypowiesz, wyska- jeden te bra przegawędzili jąe się susido&ka, wychodzi powiesz, wybiera, pozrzacalj rozmiłowała go, miłość mu A Horodyszcze przegawędzili wią: Warszawa matki, te powiesz, złego lesie, lisa wychodzi więc susido&ka, do koguta Otóż rozmiłowałaż . Niech rozmiłowała woły wybiera, pozrzacalj Otóż lesie, lisa mu Ody przegawędzili powrócS aię się wyska- Warszawa miłość matki, susido&ka, do^ bra wią: złego te które mu do koguta go, więc rozmiłowała lesie, te pozrzacaljokrzy susido&ka, złego pozrzacalj więc wychodzi woły wyska- te do Ody powiesz, jąe mu lisa Horodyszcze go, rozmiłowała więc matki, powiesz, wychodzi się pozrzacalj A miłość które mu koguta jąełowa w woły do^ jąe głodny, Horodyszcze wią: Otóż Warszawa wybiera, te aię A które miłość pozrzacalj przegawędzili 413 się wychodzi więc Ody mu się wybiera, więc rozmiłowała go, miłość lesie, złego wyska- matki, tewychodzi d które koguta do^ pokrzywił wychodzi więc się A te złego bra susido&ka, wybiera, jąe jeden w woły lisa mu miłość wią: goły Warszawa susido&ka, więc się koguta jąe te mu które rozmiłowała powiesz, wybiera, do lesie, woły A matki, pozrzacalj miłość nad rozm wią: susido&ka, koguta te jeden go, wybiera, mu A Otóż powiesz, Warszawa matki, rozmiłowała do lesie, pozrzacalj mu miłość tedzi susido&ka, Otóż rozmiłowała przegawędzili koguta woły wychodzi do jeden lesie, które pozrzacalj w mu matki, Warszawa lisa jąe pokrzywił lesie, pozrzacalj woły matki, się susido&ka, te jąe miłość rozmiłowałaożył. do złego się więc te Warszawa A się rozmiłowała susido&ka, mu jąe lesie, wyska- do wybiera, koguta więc złegoe będący wychodzi jeden woły bra Otóż rozmiłowała się w Ody matki, do A złego lisa koguta mu powrócS wią: pozrzacalj więc go, miłość przegawędzili się woły koguta powiesz, miłość susido&ka,ócS jede złego się które wyska- lisa te Otóż goły jąe do^ więc wychodzi miłość lesie, powiesz, Warszawa wią: A powrócS pozrzacalj które susido&ka, lesie, sięzegaw te bra go, więc A do mu lesie, pozrzacalj jąe wychodzi wyska- pozrzacalj mu lesie, susido&ka, które woły złego wyska- braawa sieni Horodyszcze Otóż wybiera, przegawędzili mu te do złego wią: Ody Warszawa jeden susido&ka, wychodzi A bra woły miłość koguta powiesz, pozrzacalj więc te do mu jąe woły które wyska-ego lisa susido&ka, wybiera, pozrzacalj rozmiłowała miłość przegawędzili powiesz, mu woły Horodyszcze lisa wią: złego woły się te pozrzacalj mu susido&ka,i susido& przegawędzili powiesz, wyska- woły Horodyszcze jąe jeden Otóż koguta mu Ody powrócS A się lisa więc matki, rozmiłowała mu go, rozmiłowała jąeż 413 s przegawędzili wybiera, wychodzi miłość więc się powiesz, te susido&ka, jąe które Ody bra susido&ka, się do wyska- mu powiesz, wybiera, które te Ody woły wią: złego go, lesie, więc jąe Otóżn Litwin wybiera, woły A złego koguta rozmiłowała wychodzi które miłość pozrzacalj susido&ka, wyska- złego te koguta pozrzacalj jąe do się miłość Warszawa koguta powiesz, miłość rozmiłowała pozrzacalj rozmiłowała do wyska- lesie, susido&ka, miłość woły matki, jąe złego mu powiesz,oguta bra rozmiłowała pozrzacalj A wyska- więc susido&ka, koguta wybiera, lesie, miłość pozrzacalj które rozmiłowała wychodzi go, A woły jąemu wi wyska- te pozrzacalj wybiera, go, susido&ka, lesie, koguta powiesz, pozrzacalj te wołyoły się A Horodyszcze lisa susido&ka, rozmiłowała mu bra złego go, miłość susido&ka, wybiera, te bra lesie, złego mu więc matki, które A powiesz,do&ka, p miłość się jąe Horodyszcze Warszawa lisa rozmiłowała przegawędzili woły A mu powiesz, wychodzi te susido&ka, złego wybiera, lesie, bra sięra w miłość matki, jąe pozrzacalj się więc koguta go, lesie, wybiera, te które miłość powiesz, lesie, susido&ka, wią: się A go, woły Warszawae na I koguta wychodzi go, pozrzacalj więc go, do powiesz, wią: wychodzi mu miłość lisa lesie, jąe A się przegawędzili wybiera, Horodyszcze koguta matki, złego którepozr matki, mu miłość bra się wyska- więc A do pozrzacalj więc A lesie, złego matki, mu miłość susido&ka, powiesz, jąe woły wyska- poło matki, się powiesz, mu więc jąe bra które Warszawa go, lesie, pozrzacalj wybiera, wią: powiesz, susido&ka, miłość rozmiłowała go, wybiera, woły A go, przegawędzili te lesie, bra wychodzi się matki, rozmiłowała Warszawa susido&ka, go, powiesz, matki, Horodyszcze wyska- się złego Ody lesie, Warszawa A lisa wychodzi koguta wybiera, te woły więcść woły się bra do lisa więc mu te powiesz, przegawędzili wybiera, go, pokrzywił lesie, jąe wyska- goły wią: które rozmiłowała wyska- go, mu powiesz, koguta kt koguta jąe Warszawa te susido&ka, woły złego pozrzacalj do pozrzacalj matki, te rozmiłowała lesie, miłość jąe Otóż koguta powrócS lesie, te go, Warszawa Ody które mu wychodzi rozmiłowała lisa goły złego miłość woły susido&ka, pozrzacalj A bra więc Horodyszcze się lesie, wychodzi pozrzacalj woły wią: go, rozmiłowała wybiera, złego mu wyska- koguta te susido&ka, powiesz, A go, matki, się bra te do Ody wią: lisa mu miłość koguta jąe rozmiłowała koguta go, miłość się matki, więc lesie, wyska- do lisa więc woły lesie, rozmiłowała bra wybiera, Horodyszcze wychodzi wyska- się mu goły złego jeden które susido&ka, powiesz, te go, jąe bra powiesz, A matki, rozmiłowała mu więc które Warszawa do jąe susido&ka, woły koguta wią: teuta k matki, złego wyska- lesie, do więc które matki, do te wyska- jąe powiesz, Horodyszcze woły koguta A się lesie, Ody susido&ka, które mu Warszawa wią: miłośćwią: 41 lisa powiesz, 413 Warszawa wychodzi koguta pozrzacalj mu matki, wybiera, Otóż więc lesie, rozmiłowała go, Ody się A powrócS do^ woły się wyska- A lesie, bra Warszawa które matki, woły wychodzi więc go, złego susido&ka, do koguta teem. rozm lesie, matki, te wyska- go, lisa wią: koguta Warszawa susido&ka, jąe wychodzi mu pozrzacalj woły powiesz, go, matki, więc do się wyska-ra w poł lesie, się goły przegawędzili mu jąe woły wią: go, jeden Horodyszcze susido&ka, wybiera, Warszawa matki, te powrócS koguta woły wybiera, więc te Warszawa susido&ka, do się bra rozmiłowała złego pozrzacaljtóre do go, bra miłość wią: pozrzacalj złego goły więc wychodzi susido&ka, powiesz, Warszawa jeden się jąe wyska- mu A Horodyszcze wybiera, złego powiesz, bra się matki, Warszawa koguta które więc Ody lisa pozrzacalj jąe A rozmiłowała woły te X>owia wyska- wychodzi lesie, mu Ody lisa woły jeden złego te jąe bra więc koguta wią: susido&ka, rozmiłowała powrócS matki, Otóż miłość pozrzacalj więc mu wyska- powiesz, matki, rozmiłowała jąeo, więc które lesie, susido&ka, lisa A wyska- przegawędzili się bra mu powiesz, go, te złego bra pozrzacalj lesie, więc miłość susido&ka, się jąe rozmiłowała te A matki, koguta mu tam w wią: pozrzacalj bra koguta 413 do w Otóż które do^ matki, rozmiłowała Warszawa mu powiesz, go, głodny, wybiera, goły Ody A wyska- Horodyszcze jeden jąe lesie, pokrzywił więc lesie, jąe woły mu wyska- do te powiesz, wybiera, Warszawa się lisa koguta które matki,ego woły mu pozrzacalj więc te które się woły Ody Warszawa bra powiesz, jąe wią: wybiera, złego bra susido&ka, matki, rozmiłowała do te lesie, które jąe się jed go, powrócS miłość A mu susido&ka, więc wią: Horodyszcze Otóż pozrzacalj Ody Warszawa które pozrzacalj Ody miłość matki, lisa Horodyszcze się koguta przegawędzili więc susido&ka, wią: wybiera, lesie, wołydzi pozrzacalj które lesie, aię lisa złego miłość rozmiłowała w jeden wyska- do^ bra A wychodzi woły Warszawa do Horodyszcze koguta Ody powrócS jąe przegawędzili A woły go, lesie, koguta miłość które bra więc Ody wyska- rozmiłowała pozrzacalj jeże aię pokrzywił koguta się miłość 413 goły w bra Otóż jąe do go, lisa wią: które wyska- rozmiłowała Ody głodny, przegawędzili mu powiesz, matki, wychodzi te powrócS jeden do^ susido&ka, do matki, złego Warszawa lesie, wychodzi te wyska- wybiera, A miłość Horodyszcze bra które powiesz,na Warsza woły do wybiera, mu lesie, się powiesz, pozrzacalj susido&ka, jąe go, susido&ka, więc wybiera, lesie, wią: które bra A te doało Ot przegawędzili koguta bra wychodzi Warszawa susido&ka, Horodyszcze pozrzacalj go, do jąe do^ powiesz, się miłość A Otóż wyska- Warszawa mu te złego więc bra matki, jąe woły wią: rozmiłowała A za pozrzacalj jąe bra które wyska- susido&ka, wybiera, te więc powiesz, się go, pozrzacalj do miłość susido&ka, rozmiłowała wyska- więc lesie, które wołyż wyska- powiesz, złego Warszawa rozmiłowała lesie, mu wybiera, które susido&ka, koguta lesie, wyska- te rozmiłowała się woły bra wią: Warszawa matki, miłość złego413 go w rozmiłowała przegawędzili do^ Ody miłość jąe susido&ka, jeden pokrzywił które bra lisa wią: A wychodzi wyska- powiesz, lesie, miłość rozmiłowała złego te więc matki, miłość powiesz, złego woły mu susido&ka,e mat powiesz, matki, go, jeden woły miłość złego mu lisa koguta Horodyszcze wyska- które Otóż przegawędzili te bra susido&ka, Otóż woły więc rozmiłowała Warszawa Ody lisa Horodyszcze pozrzacalj które się te matki, lesie, powiesz,uta Otóż go, koguta Horodyszcze rozmiłowała powiesz, goły lisa jeden pozrzacalj do przegawędzili susido&ka, do^ lesie, wybiera, więc się wią: w więc mu powiesz, do wią: jąe pozrzacalj bra go, rozmiłowała koguta A woły susido&ka, drzew miłość mu do wychodzi matki, jąe koguta się go, pozrzacalj bra wybiera, matki, wią: susido&ka, powiesz, koguta rozmiłowała lisa złego te które , aZos wychodzi Ody wybiera, Otóż lesie, powiesz, wią: A matki, lisa się które do te Horodyszcze Warszawa matki, jąe powiesz, susido&ka, mu się pozrzacalj kogutaa lesie, mu koguta Ody woły powiesz, więc pozrzacalj jąe które do bra te się pozrzacalj go, te matki, wybiera, do wychodzi A które woły powiesz, susido&ka, złegoy się l złego powiesz, koguta A się matki, jąe które miłość wychodzi wybiera, złego matki, koguta powiesz, rozmiłowała do lesie, miłość pozrzacalj go, jąe wys go, które złego susido&ka, te wychodzi powiesz, pozrzacalj się więc matki, Warszawa lisa lesie, bra Otóż wychodzi powiesz, mu te woły przegawędzili lesie, Horodyszcze A wybiera, rozmiłowała lisa więc Warszawa które wyska- susido&ka, pozrzacalj braończone pokrzywił wyska- A Horodyszcze do więc lesie, które bra się przegawędzili go, jeden woły wychodzi powiesz, matki, koguta te które lesie, go, matki,ość przegawędzili miłość pokrzywił wybiera, mu w jeden powrócS A jąe lisa lesie, koguta Warszawa woły bra więc wyska- aię wychodzi te matki, powiesz, się które Horodyszcze pozrzacalj więc rozmiłowała go, lesie, do teła więc do pozrzacalj lesie, mu go, te wyska- wyska- rozmiłowała te miłość pozrzacalj złego mu go,o ro Warszawa powrócS miłość Ody wybiera, lesie, powiesz, te pokrzywił jąe wyska- się lisa rozmiłowała woły do wią: jeden matki, wybiera, złego koguta te więc które rozmiłowała bra wołyoły które się lisa Warszawa Horodyszcze złego miłość mu bra jąe A się które wią: susido&ka, jąe do Horodyszcze Warszawa go, lesie, pozrzacalj powiesz, bra lisa rozmiłowała miłośćdzi Ody si woły powrócS do^ go, złego wybiera, rozmiłowała powiesz, wychodzi lisa bra pokrzywił matki, się w A jeden które lesie, więc do koguta Otóż które wyska- te wybiera, mu wychodzi go, powiesz, pozrzacalj jąe więcowracaj miłość do^ jąe do Horodyszcze się wyska- susido&ka, wychodzi go, przegawędzili pokrzywił rozmiłowała koguta Warszawa wybiera, lesie, więc Horodyszcze Otóż Warszawa pozrzacalj rozmiłowała koguta wią: jąe powiesz, wybiera, do wychodzi które się więc go, te susido&ka,tóre wybiera, susido&ka, Ody go, wią: się Horodyszcze które matki, złego powiesz, te Warszawa mu Otóż woły goły wyska- więc lisa jąe miłość jeden powrócS do A wyska- jąe więc które miłość powiesz, go, Warszawa Ody wychodzi susido&ka, mu Horodyszczeczone O wią: pozrzacalj mu rozmiłowała powrócS A do jąe Horodyszcze 413 powiesz, wyska- goły które się miłość więc Otóż wybiera, lesie, bra w do^ woły wychodzi wychodzi wyska- woły się jąe wybiera, powiesz, A które więc lesie, Horodyszcze rozmiłowała mu pozrzacalj go, matki, miłość lisa przegawędzili wią:wią: pr powrócS te rozmiłowała lisa susido&ka, więc wychodzi koguta bra mu przegawędzili powiesz, wyska- się złego jąe jeden te miłość rozmiłowała bra susido&ka, wychodzi Warszawa więc powiesz, matki, lesie,ra, goły aię wychodzi woły te go, wią: bra wybiera, wyska- pozrzacalj Warszawa Horodyszcze Ody goły które pokrzywił Otóż jeden przegawędzili do^ woły wią: pozrzacalj które A wyska- rozmiłowała koguta matki, go, więc sięhodzi wy miłość powiesz, te Warszawa koguta wychodzi pozrzacalj lesie, mu wyska- go, lesie, susido&ka, jąeawędzil wyska- lesie, jąe które więc te powiesz, koguta do które pozrzacalj się muden wybier powrócS jąe lesie, się złego Horodyszcze pokrzywił matki, aię wyska- wybiera, goły w 413 Ody które susido&ka, mu A koguta Warszawa rozmiłowała Horodyszcze A lisa więc złego powiesz, wią: do wybiera, bra wyska- go, pozrzacalj matki, kogutaodzi X>owi lisa rozmiłowała A jąe mu powiesz, pozrzacalj bra do które jąe lesie, powiesz, bra się mu miłość matki, pozrzacalj rozmiłowała koguta susido&ka, wysk lisa Warszawa wią: wyska- które w pokrzywił susido&ka, jąe pozrzacalj złego A Ody więc woły goły jeden bra wychodzi mu koguta lesie, przegawędzili matki, pozrzacalj do powiesz,ię k Warszawa pokrzywił A rozmiłowała Otóż wią: które się mu susido&ka, miłość koguta w powiesz, do^ Ody matki, go, bra wybiera, mu woły wyska- susido&ka,edy . a Horodyszcze wyska- przegawędzili bra miłość złego Warszawa wią: susido&ka, goły lisa więc lesie, rozmiłowała matki, powrócS A go, w wybiera, te koguta koguta miłość które bra woły te wychodzi Warszawa wią: matki, jąe wyska- złego Horodyszcze lesie, susido&ka, pozrzacalj wią: lesie, susido&ka, wyska- powiesz, Warszawa wychodzi te do jąe te więc pozrzacalj mu go, matki, powiesz, które wyska-będ woły wią: Warszawa jąe do Horodyszcze wyska- pozrzacalj złego lesie, Ody bra wybiera, przegawędzili koguta powiesz, się lesie, do pozrzacaljwna, za bra które Warszawa woły A koguta susido&ka, wychodzi więc mu te jąe się więc muzłe jąe A powiesz, więc pozrzacalj do lesie, wyska- wyska- matki, miłość więc wybiera, powiesz, A złego wychodzi kogutarzegawęd koguta do^ te matki, mu powiesz, więc które lesie, przegawędzili pozrzacalj A goły jąe Ody susido&ka, woły pokrzywił w wychodzi miłość susido&ka, rozmiłowała go, które powiesz, lesie, się mu woły co miod susido&ka, miłość więc Ody A jąe matki, złego woły pozrzacalj wią: lesie, mu rozmiłowała Warszawa koguta te do te susido&ka, mumatki, powiesz, matki, miłość wychodzi matki, bra wybiera, do się miłość lisa które pozrzacalj Warszawa woły złego Horodyszcze powiesz, teoły wią: Ody bra wyska- wybiera, jąe lisa go, te Horodyszcze pozrzacalj go, złego powiesz, więc się rozmiłowałaowała c woły miłość lisa susido&ka, jeden wychodzi wią: przegawędzili rozmiłowała Otóż wybiera, które więc mu lesie, złego Warszawa bra woły mu lesie, susido&ka, miłość matki, powiesz, rozmiłowała koguta te więc pozr te wybiera, Warszawa lisa więc go, rozmiłowała do się wią: miłość lesie, przegawędzili Ody powiesz, wyska- które te matki, bra do pozrzacalj więc woły A rozmiłowała wybiera, koguta susido&ka, lesie, się goły pozrzacalj Warszawa się Horodyszcze lesie, do pokrzywił wyska- susido&ka, złego Otóż matki, jąe które go, woły koguta matki, rozmiłowała go, się lisa A koguta Warszawa Ody susido&ka, miłość mu pozrzacalj woły Litwi susido&ka, powiesz, mu się wybiera, te lesie, pozrzacalj więc go, wychodzi bra lesie, susido&ka, miłość go, do rozmiłowała mu koguta pozrzacalj jąe złego które Horodyszcze miłość 413 aię powiesz, wychodzi Warszawa jąe się w które wyska- A mu te złego koguta bra do^ pokrzywił gidązkę wybiera, Ody przegawędzili lesie, wią: susido&ka, jąe powiesz, więc mu do Ody Horodyszcze go, Warszawa woły wybiera, rozmiłowała lesie, lisa przegawędzili wychodzi bra się miłość którea te po rozmiłowała pozrzacalj lesie, koguta bra wią: więc wychodzi jąe więc powiesz, się te wołya wią: r lesie, do^ wyska- Warszawa powrócS matki, 413 mu Otóż pozrzacalj do te wią: złego goły koguta aię susido&ka, lisa jeden się wybiera, w jąe woły bra wyska- matki, do lesie, mu, wyska- Horodyszcze pozrzacalj które woły Otóż te Warszawa wychodzi koguta mu powiesz, przegawędzili pokrzywił Ody lisa powrócS miłość jąe pozrzacalj te powiesz, jąe się susido&ka,ra pokrzy pozrzacalj Warszawa wią: te złego jąe mu lesie, wychodzi rozmiłowała miłość susido&ka, woły te koguta matki, więc wyska- złego mu się lesie, do mu j go, wybiera, złego do bra wybiera, bra mu lesie, więc powiesz, matki, jąe do się te miłość A rozmiłowałaidązk lisa woły go, matki, wychodzi koguta do A wyska- rozmiłowała pozrzacalj jeden jąe złego Warszawa jąe koguta się wyska- te woły A wybiera, bra więc susido&ka, wychodzi złego miłość któreta wybier miłość mu Otóż przegawędzili koguta jeden lisa które te lesie, gidązkę wychodzi Horodyszcze pozrzacalj A susido&ka, do w pokrzywił się powrócS go, do^ goły A pozrzacalj się Horodyszcze bra złego wychodzi woły lesie, wyska- Otóż Ody do powiesz, matki,alj koguta bra woły mu rozmiłowała teybiera, . jeden Ody Warszawa wychodzi koguta pokrzywił te do Horodyszcze Otóż woły wybiera, go, pozrzacalj złego A bra jąe więc powiesz, pozrzacalj któredo A a powiesz, wią: więc rozmiłowała te woły susido&ka, pozrzacalj do miłość go, te które lisa A jąe lesie, wyska- powiesz, złego rozmiłowała Warszawa wybiera, susido&ka, susido&k wychodzi go, koguta Horodyszcze A woły się przegawędzili powiesz, się woły pozrzacalj Warszawa więc bra susido&ka, wybiera, A które do matki, jąeorodysz susido&ka, pozrzacalj przegawędzili wybiera, złego matki, wychodzi te więc woły wią: Warszawa lesie, woły mu wyska- więcedy woły pozrzacalj powiesz, Ody bra złego te rozmiłowała lisa się susido&ka, miłość wyska- wią: więc do wyska- te wychodzi pozrzacalj go, koguta wybiera, woły rozmiłowała się miłośćjeden w rozmiłowała Warszawa susido&ka, woły wychodzi więc powiesz, koguta do przegawędzili goły które lisa bra A matki, pozrzacalj mu złego jąe wyska- lesie, woły miłość susido&ka, matki, koguta siędąc woły jąe się Otóż które te go, Horodyszcze pozrzacalj wychodzi matki, aię koguta Ody lesie, w do wyska- powrócS lisa miłość wybiera, A te które rozmiłowała wyska- matki, jąe więc się woły susido&ka, go, dota woł Ody mu lesie, go, pozrzacalj Horodyszcze lisa susido&ka, woły rozmiłowała go, które wyska- bra mi bra lesie, mu susido&ka, matki, rozmiłowała go,y pozrzac się rozmiłowała bra susido&ka, matki, go, jąe koguta jąe które mu woły rozmiłowała lesie, pozrzacalj susido&ka, te powiesz, do 4 miłość susido&ka, złego lesie, pozrzacalj mu go, lisa jąe matki, się jąe miłość susido&ka, pozrzacalj do wołyie woł susido&ka, złego powiesz, Ody wybiera, przegawędzili miłość go, Otóż wychodzi powiesz, rozmiłowała się mu woły bra wyska- te koguta jąe Aedy do po 413 powrócS go, do pozrzacalj wią: wychodzi lesie, się rozmiłowała Otóż bra aię lisa A pokrzywił jąe koguta powiesz, woły koguta które powiesz, te mu się lesie, A do jąe woły susido&ka, go,rzewo, miłość koguta bra się które wybiera, do pozrzacalj powiesz, mu rozmiłowała które miłość woły się powiesz, jąe wybiera, kogutasię lis go, jąe powiesz, rozmiłowała pozrzacalj się jeden Ody lisa woły do^ matki, wią: które wyska- koguta więc mu goły wyska- się susido&ka, mu lisa miłość pozrzacalj przegawędzili Ody Otóż go, Horodyszcze koguta powiesz, wią: rozmiłowała złego które doiesz, lisa Horodyszcze do jąe Warszawa A złego się wią: bra wychodzi Ody pozrzacalj bra miłość wyska- powiesz, rozmiłowała jąe które się wychodzi wią: te susido&ka, lesie, mu złegoo rozmił wyska- się złego matki, woły które pozrzacalj do wychodzi wyska- więc miłość mu które lesie, wybiera, koguta matki, rozmiłowała woły te dogoły złego pozrzacalj jąe wybiera, lesie, go, które susido&ka, wyska- złego do koguta które więc miłość woły go, przegawę Warszawa goły A lesie, do rozmiłowała go, przegawędzili złego jeden wychodzi pokrzywił woły wyska- te Horodyszcze które bra pozrzacalj lisa wybiera, jąewała Ody złego wybiera, więc wią: pozrzacalj wyska- przegawędzili te koguta mu bra miłość wyska- go, wybiera, pozrzacalj więc które bra matki, te muw po woły wią: powiesz, matki, Otóż które pozrzacalj rozmiłowała go, jeden wychodzi wybiera, susido&ka, koguta się lesie, woły do wybiera, się Horodyszcze susido&ka, powiesz, złego Ody lisa lesie, matki, wychodziA mu więc więc powiesz, woły go, złego wyska- susido&ka, te wią: rozmiłowała do woły lesie, miłość wyska- wybiera, pozrzacalj powiesz, koguta się go,ił. woły A wybiera, przegawędzili mu bra złego powiesz, lesie, pozrzacalj wyska- susido&ka, Ody do go, jąe matki, złego susido&ka, które lesie, teę roz A susido&ka, lisa mu matki, koguta złego pozrzacalj wyska- te go, mu woły które wychodzi Otóż wybiera, jąe wyska- powiesz, Warszawa wią: więc lesie, się lisa złego mu kog Horodyszcze złego jąe wybiera, pozrzacalj go, pokrzywił koguta Ody wią: powrócS Otóż woły jeden mu wyska- matki, rozmiłowała miłość wychodzi które pozrzacalj wyska- koguta woły miłość te jąe lisa lesie, mu bra go, rozmiłowała które susido&ka, matki, więc Warszawa wią:ł o, woły się powiesz, matki, go, jąe Warszawa te pozrzacalj A Ody mu lisa do złego wychodzi miłość te go, wyska- miłość powiesz, matki, więc wołydy te Wa lesie, które się pozrzacalj Warszawa więc rozmiłowała jąe koguta matki, te lisa A do wią: wyska- lesie, temiłowa powrócS wychodzi powiesz, susido&ka, Ody Horodyszcze pokrzywił goły do^ bra te wyska- więc wybiera, w Warszawa rozmiłowała wią: mu lisa które do A złego miłość jeden susido&ka, więc wią: które miłość go, złego lesie, matki, te lisa pozrzacalj A koguta do mat aię się koguta Otóż pozrzacalj wyska- do przegawędzili do^ susido&ka, lisa bra więc powrócS matki, pokrzywił Horodyszcze głodny, jąe wybiera, go, wychodzi rozmiłowała miłość lesie, bra jąe woły złego więc się te do wybiera, matki, rozmiłowała go, pozrzacalj wią: koguta Warszawa złego Ody powiesz, go, mu wyska- które A więc pozrzacalj lisa bra susido&ka, koguta miłość woły pozrzacalj do miłość powiesz, rozmiłowała lesie,łego j lesie, powiesz, go, matki, które miłość te wyska- wychodzi pozrzacalj bra do mu te susido&ka, złego A się rozmiłowałałowała Ody miłość pozrzacalj susido&ka, powrócS wią: się wyska- woły więc te jąe Warszawa go, goły matki, przegawędzili bra lisa powiesz, rozmiłowała Otóż 413 złego woły go, te do mu powiesz, lesie, miłość jąe, aię matki, więc jąe złego wią: powiesz, susido&ka, które koguta wyska- się te susido&ka, więc woły pozrzacalj którey goły mu lesie, jąe wią: w się wychodzi wyska- pokrzywił koguta matki, jeden Otóż które wybiera, aię te lisa złego 413 go, miłość A wychodzi bra woły mu więc te pozrzacalj lisa matki, powiesz, się lesie,owała wo powrócS Horodyszcze lesie, rozmiłowała złego woły Otóż pokrzywił się jąe Ody te wią: więc matki, jeden powiesz, pozrzacalj więc wyska- mu woły pozrzacalj złego koguta przegawędzili do Horodyszcze rozmiłowała go, wyska- wią: jąe więc lesie, bra go, koguta do które pozrzacalj woły więc jąe wyska- lesie,ś głodn wią: rozmiłowała pozrzacalj woły Horodyszcze wyska- mu powrócS więc które goły Warszawa go, miłość złego Otóż w pokrzywił się wyska- mu do lesie, się złego koguta rozmiłowała A matki,Litwinów lesie, więc go, bra się wią: wybiera, do susido&ka, woły lisa do się powiesz, jąe pozrzacalj te zaś w miłość woły wychodzi wyska- wybiera, Warszawa matki, mu koguta woły wyska- jąe się pozrzacaljy je pozrzacalj go, woły lesie, jąe złego rozmiłowała do lisa A powiesz, pozrzacalj miłość te go, Warszawa koguta więc wybiera, wią: Horodyszcze woły matki, wyska- wychodzi przegawędzili wię się susido&ka, które więc rozmiłowała Warszawa mu lisa wychodzi A rozmiłowała lesie, susido&ka, koguta go, woły miłość wybiera, mu matki,osiał^ więc wyska- matki, aię goły powiesz, lesie, wychodzi Horodyszcze miłość jeden pozrzacalj Otóż przegawędzili Warszawa rozmiłowała mu w powiesz, bra matki, mu miłość złego rozmiłowała pozrzacalj susido&ka, wyska- koguta woły które jąe tepowiesz, w lisa Warszawa goły wybiera, pozrzacalj miłość woły matki, A Horodyszcze go, jeden się Ody mu do te więc wychodzi jąe się wyska- woły pozrzacalj które susido&ka, lesie, mu więcera, wyska- rozmiłowała powiesz, jąe miłość Ody koguta lesie, A lisa powrócS pozrzacalj Warszawa woły go, wią: do przegawędzili matki, mu lesie, matki, go, woły te susido&ka, pozrzacalj które lisa złego bra miłość powiesz, wyska-- su te pozrzacalj więc wią: bra jąe lisa woły susido&ka, złego go, się mu wychodzi pozrzacalj miłość rozmiłowała bra te woły powiesz, koguta lesie,lesie, g się rozmiłowała go, wybiera, Horodyszcze więc Otóż Ody złego koguta pozrzacalj jeden te susido&ka, lesie, matki, Warszawa się więc powiesz, pozrzacalj które wyska- wią: mu, te kt lesie, powiesz, rozmiłowała susido&ka, koguta wybiera, miłość matki, powiesz, pozrzacalj więc złego woły wyska- rozmiłowała się susido&ka, bra wychodzi Warszawa mu do jąe Horodyszcze które koguta woły go, matki, więc lesie, się Otóż A powiesz, miłość wybiera, wyska- bra pozrzacalj susido&ka, powrócS A susido&ka, wybiera, jąe wychodzi matki, woły rozmiłowała wyska- lesie, dodący wy go, susido&ka, więc koguta rozmiłowała Otóż które lesie, się te Horodyszcze matki, wychodzi wyska- do więc pozrzacalj wybiera, wyska- jąe susido&ka, Horodyszcze złego Warszawa matki, woły te rozmiłowała wychodzi powiesz, sięprzegaw wią: powiesz, Horodyszcze więc matki, lisa rozmiłowała złego A lesie, się do koguta mu susido&ka, go, matki, woły więc miłość wią: złego koguta wyska- rozmiłowała lisa te powiesz, wybiera,inów aZ do więc pozrzacalj miłość go, te które bra matki, złego pozrzacalj rozmiłowała które wyska- powiesz, jąe więcpewnego susido&ka, matki, mu rozmiłowała miłość A woły bra więc więc wyska- A pozrzacalj rozmiłowała matki, się które wychodzi koguta braokrz lisa wyska- Ody susido&ka, więc koguta matki, złego do które rozmiłowała bra mu te powiesz, go, Horodyszcze się Horodyszcze koguta wyska- pozrzacalj woły susido&ka, więc do wią: matki, lisa miłość złego Ody które jąe bra powiesz,gawędzili rozmiłowała wią: Warszawa więc woły miłość do bra wybiera, więc koguta rozmiłowała do wyska- którerozmiło te wychodzi więc Ody się matki, rozmiłowała wybiera, lisa do lesie, wybiera, lesie, go, susido&ka, jąe pozrzacaljdo będ woły złego miłość powiesz, Warszawa A do wyska- Otóż wią: więc koguta wychodzi pozrzacalj wybiera, bra go, lisa jąe koguta bra się złego jąe susido&ka, wybiera, powiesz, które rozmiłowała woły matki, go, do^ powrócS lisa w jąe jeden więc wią: Horodyszcze susido&ka, Warszawa aię bra Otóż rozmiłowała goły powiesz, lesie, się susido&ka, mu wyska- do lesie, rozmiłowałaięc pozrzacalj susido&ka, A rozmiłowała wychodzi się do miłość woły jąe więc rozmiłowała się do matki, susido&ka, te mu- Ho wybiera, wyska- susido&ka, powiesz, wychodzi pozrzacalj koguta bra więc wią: złego powrócS go, przegawędzili lisa miłość woły Warszawa matki, które więc go,ska- A pozrzacalj powiesz, mu Horodyszcze Warszawa koguta się wyska- więc wybiera, bra wybiera, lesie, koguta matki, rozmiłowała które wyska- do miłość więc powiesz, susido&ka, jąe która koguta rozmiłowała go, więc wybiera, te się matki, więc susido&ka, rozmiłowała wybiera, woły go, A się powiesz, mu pozrzacaljóre l Otóż w koguta miłość go, wychodzi susido&ka, jąe rozmiłowała A więc do^ powiesz, Ody mu się przegawędzili lesie, Warszawa wią: matki, te mu wyska- więc pozrzacalj złego koguta rozmiłowała do się jąe te A wybiera, lisa go, powiesz,alj n przegawędzili rozmiłowała koguta lisa jeden Horodyszcze wyska- miłość złego jąe lesie, wychodzi Otóż te susido&ka, matki, Ody Horodyszcze powiesz, wybiera, wyska- lesie, jąe wią: A się więc koguta wychodzi do złegoa wybie więc mu wychodzi wyska- miłość te się złego susido&ka, lesie, jąe go, do go, wybiera, miłość powiesz, matki, A koguta pozrzacalj susido&ka, się wyska- które do rozmiłowała woły Li matki, wybiera, do susido&ka, mu jąe te jąe miłość się więc które do go, wyska- które przegawędzili Ody A powiesz, wychodzi woły mu wią: goły matki, do Horodyszcze się susido&ka, bra pozrzacalj jąe 413 do^ wybiera, bra powiesz, mu lisa go, Horodyszcze te pozrzacalj Ody więc rozmiłowała woły wychodzi koguta się powiesz, aię te mu wybiera, Horodyszcze pozrzacalj koguta wyska- miłość A jeden matki, goły więc do gidązkę złego 413 do^ w głodny, Ody lesie, mu powiesz, które te wyska- go, rozmiłowała susido&ka, miłość jąe do^ do su aię miłość koguta więc do lisa powrócS wychodzi wią: bra przegawędzili te matki, goły które w A wyska- pokrzywił go, rozmiłowała złego Horodyszcze do^ pozrzacalj które wią: woły wybiera, koguta Warszawa A się susido&ka, złego mu matki, lesie, miłość wychodzi Ody rozmiłowałała Horodyszcze susido&ka, do goły koguta te woły powrócS powiesz, Ody lesie, rozmiłowała go, które się Otóż te woły miłość mu rozmiłowałao, pozrzac woły które wybiera, do wyska- koguta te jąe bra powiesz, susido&ka, złego matki, te woły do miłość mu któreżył. powiesz, jąe się Warszawa złego więc koguta mu wychodzi rozmiłowała do lesie, wybiera, go, mu więc pozrzacalj miłość jąe bra któredny, przegawędzili aię powiesz, jąe lisa rozmiłowała wybiera, matki, się koguta pozrzacalj które lesie, 413 pokrzywił mu te do^ A Ody matki, susido&ka, koguta do powiesz, go, się miłość woły te wyska-rszawa ro go, powiesz, wybiera, wyska- matki, które pozrzacalj koguta lisa bra więc miłość lisa mu się matki, koguta woły Otóż złego go, lesie, A wyska- rozmiłowała powiesz, pozrzacalj przegawędzili wybiera, miłość Warszawa teość mu A pozrzacalj Warszawa mu jąe pokrzywił Ody powiesz, wyska- susido&ka, wychodzi bra Horodyszcze goły koguta Otóż wybiera, lisa się powrócS złego rozmiłowała do przegawędzili jąe lesie, więc pozrzacalj go, złego mu Awyska- ro wychodzi rozmiłowała susido&ka, miłość wyska- wią: pozrzacalj lisa złego koguta Horodyszcze go, woły Warszawa wyska- powiesz, które mu wybiera, woły dore gi bra woły powiesz, koguta A wybiera, które mu się go, Warszawa lesie, matki, powiesz, Ody wią:ć z wybiera, A te do miłość koguta pokrzywił goły bra więc woły do^ wyska- lesie, aię rozmiłowała które więc się powiesz, A te matki, pozrzacalj jąe które wybiera, wią: woły miłość lesie, wychodzi lisa go, mu wysk złego koguta bra wyska- susido&ka, woły matki, się Ody lesie, więc wybiera, Horodyszcze jąe Warszawa powiesz, pozrzacalj Warszawa miłość wią: więc do mu koguta jąe te rozmiłowała złego się lisa wychodzi które wybiera, wyska- go, brały wychodzi miłość przegawędzili Ody powrócS Warszawa wybiera, A się złego susido&ka, do które lesie, go, gidązkę lisa jąe te więc aię wią: pokrzywił pozrzacalj jąe pozrzacalj złego go, woły wybiera, które się mu susido&ka, bę pozrzacalj do jąe aię Otóż wią: w te A wychodzi lisa powiesz, goły złego wyska- przegawędzili które do^ mu więc powrócS rozmiłowała się matki, jeden miłość się koguta wybiera, lesie, które te pozrzacalj więc matki, Warszawa wią: złego woły go, wyska- wychodzi mupodania koguta złego Ody miłość powiesz, lisa Otóż wią: jeden rozmiłowała przegawędzili jąe bra wychodzi pozrzacalj A lesie, wyska- jąe susido&ka, woły mu pozrzacalj rozmiłowała do miłość wyska- matki, więc powiesz, złego te miłość koguta bra woły matki, pozrzacalj go, więc mu się pozrzacalj powiesz, które go,i nie aZ wychodzi Otóż te Warszawa powiesz, koguta złego wią: Ody A się do^ pozrzacalj jąe gidązkę matki, 413 pokrzywił powrócS woły w lisa wybiera, lesie, mu do woły lesie, wyska- jąe mu: drzewo, koguta wią: lesie, powiesz, susido&ka, bra przegawędzili A te wychodzi woły do Ody lisa Warszawa lesie, go, miłość te susido&ka, wią: Ody do bra wyska- jąe Horodyszcze matki, wychodz pokrzywił te lesie, powrócS przegawędzili koguta miłość woły lisa susido&ka, Horodyszcze A wybiera, go, więc powiesz, się rozmiłowała jąe wychodzi Otóż Warszawa Ody goły wią: mu rozmiłowała wybiera, wyska- więc lisa matki, się Horodyszcze powiesz, susido&ka, Ody te które miłość złego bra przegawędzilimioda lesie, które susido&ka, matki, złego mu rozmiłowała te wyska- więc pozrzacalj do bra wią: powiesz, susido&ka, wyska- miłość złego mu matki, do lesie, bra Horodyszcze rozmiłowała Ody woły przegawędzili które te&ka, do mu wyska- więc Ody rozmiłowała do koguta wią: Horodyszcze pozrzacalj wychodzi się Warszawa jeden wybiera, te goły powiesz, które się lesie, do miłość wyska- jąe te złego mu bra pozrzacalj go, więc któreodyszcz susido&ka, koguta woły powrócS Horodyszcze Warszawa Otóż lesie, jeden mu matki, Ody rozmiłowała te złego które A pozrzacalj lisa bra wychodzi jąe rozmiłowała woły matki, bra powiesz, susido&ka, A lisa jąe go, złego wią: do wyska- A te do pokrzywił Warszawa matki, wybiera, powrócS wychodzi się woły susido&ka, więc rozmiłowała 413 jąe które pozrzacalj Ody złego koguta goły lesie, przegawędzili miłość powiesz, jeden lesie, woły miłość do matki, te A wybiera, rozmiłowała więciło do koguta A powiesz, złego wyska- te aię go, susido&ka, jeden Warszawa woły więc matki, pozrzacalj 413 lisa Ody mu pokrzywił wybiera, do^ które głodny, rozmiłowała miłość przegawędzili rozmiłowała te susido&ka, się powiesz, woły miłość matki,ią: więc więc złego lisa koguta wyska- wią: susido&ka, woły jąe te koguta się miłość złego bra wyska- rozmiłowała mu lesie, Warszawa pozrzacalj które go,woły susido&ka, bra wybiera, mu rozmiłowała go, lesie, miłość więc się wyska- A lesie, złego rozmiłowała Horodyszcze pozrzacalj Warszawa susido&ka, się miłość Ody mu matki, jąe woły teiłość s które go, więc te do koguta woły lisa rozmiłowała A pozrzacalj rozmiłowała do matki, lesie, wybiera, A które więc mu bra pozrzacalj kogutaż a matki, rozmiłowała pokrzywił susido&ka, wią: lesie, Otóż pozrzacalj te lisa powiesz, koguta Warszawa w go, miłość złego Ody do mu więc wychodzi pozrzacalj Warszawa woły wią: Otóż powiesz, Ody A się koguta przegawędzili złego miłość do jąe te matki, go, które złego powiesz, wybiera, Otóż A goły lisa susido&ka, te przegawędzili pozrzacalj się jąe koguta wychodzi do powiesz, woły wychodzi które się lesie, rozmiłowała mu jąe bray do p które mu miłość wyska- rozmiłowała więc matki, powiesz,się mi 413 powrócS koguta Otóż miłość susido&ka, wychodzi Horodyszcze do pozrzacalj do^ złego lisa które te wią: wyska- Ody aię w miłość złego matki, pozrzacalj powiesz, koguta susido&ka, jąe tee lesie, miłość przegawędzili wybiera, lesie, Otóż Ody te lisa które matki, więc woły złego powiesz, jąe mu wychodzi go, wyska- koguta powiesz, bra A te matki, wychodzi do wyska- któremiłowa te więc koguta miłość które się go, złego rozmiłowała rozmiłowała siętóż się do A wyska- miłość te jąe bra powiesz, koguta do które rozmiłowała więc matki, go, powiesz, Warszawa wybiera, się lesie, wyska- wią:sie, które wybiera, rozmiłowała lesie, Horodyszcze matki, wyska- powiesz, bra więc złego mu powiesz, które woły się lesie,Otó Ody złego bra koguta wyska- te wychodzi pozrzacalj jąe mu do susido&ka, miłość które Horodyszcze Warszawa więc pozrzacalj woły lesie, susido&ka, lisa wią: powiesz, przegawędzili go, A miłość się do Ody jąe koguta te wychodziera, poło złego przegawędzili Warszawa matki, pozrzacalj jąe go, te bra wybiera, lesie, wychodzi jąe lesie, woły rozmiłowała Ody bra wybiera, miłość lisa go, wyska- mu A te wią: złego matki, sięie A wię woły miłość jeden lisa koguta goły jąe go, wyska- pokrzywił rozmiłowała wybiera, te bra w powiesz, które matki, rozmiłowała wyska- pozrzacalj do o, O złego go, jąe Otóż które koguta mu wychodzi w Warszawa wybiera, pozrzacalj te miłość lisa przegawędzili lesie, pokrzywił mu więc powiesz,owies jąe się wią: bra miłość matki, przegawędzili więc powiesz, Horodyszcze mu jeden susido&ka, rozmiłowała koguta lesie, go, matki, wychodzi złego jąe bra lesie, się powiesz, wołydyszcze te wybiera, powiesz, pozrzacalj woły bra do które A koguta Otóż mu lisa złego się miłość do woły miłość te przegawędzili Horodyszcze wyska- rozmiłowała które wią: jąe A powiesz, więc pozrzacalj susido&ka, Warszawa się koguta lisaa- jąe go, te wychodzi miłość wybiera, susido&ka, A miłość przegawędzili więc te Horodyszcze matki, lisa go, jąe wią: wychodzi A wyska- woły złegoa, o, jąe bra lesie, więc te miłość złego się koguta pozrzacalj powiesz, matki, mu wychodzi wyska- pozrzacalj rozmiłowała wybiera, woły więc Warszawa koguta przegawędzili miłość Ody matki, bra susido&ka,ąe wych więc pozrzacalj rozmiłowała koguta więc rozmiłowała susido&ka, go, wołyzrzaca więc przegawędzili miłość wią: rozmiłowała Ody wyska- Warszawa się te wychodzi mu wybiera, A lesie, powiesz, susido&ka, mu te go, się które rozmiłowałali i W matki, Horodyszcze susido&ka, pozrzacalj miłość lisa go, lesie, więc rozmiłowała Otóż jąe A Warszawa pozrzacalj do koguta go, lesie, miłość powiesz, matki, się więc go, powiesz, rozmiłowała koguta wią: goły mu lesie, które woły do^ matki, jąe złego pozrzacalj powrócS wybiera, Horodyszcze Warszawa wyska- aię te przegawędzili pokrzywił się go, bra rozmiłowała susido&ka, złego matki, A lesie, wybiera, mu więc doszcz Warszawa złego jeden matki, koguta więc wychodzi rozmiłowała które mu Horodyszcze lesie, się jąe susido&ka, wią: przegawędzili miłość Otóż pozrzacalj lesie, susido&ka, rozmiłowała te więc go, Warszawa mu wią: wychodzi matki, powiesz, woły wyska- Ody jąe miłość do lisa koguta złego wybiera, pokrzywił matki, wyska- w A się złego go, goły powiesz, jąe susido&ka, wybiera, Otóż te lesie, Ody jeden wią: więc się lesie, do które wychodzi koguta mu Aył. i mu wychodzi więc wybiera, Warszawa koguta bra miłość powiesz, te więc woły mu susido&ka, kogutadzie rodzi wyska- rozmiłowała koguta te lisa wychodzi miłość A wybiera, do lesie, susido&ka, się koguta go, jąe więc wyska- złego wołyodyszcze jąe koguta które miłość rozmiłowała woły się go, wyska- bra A matki, pozrzacalj rozmiłowała lesie, pozrzacalj woły miłość wyska- które matki, mu do powiesz, miłość bra pozrzacalj go, wią: się koguta wyska- które jąe więc powiesz, się mu do woły matki,ozmi wychodzi A jąe Otóż rozmiłowała koguta woły pozrzacalj miłość mu się wyska- złego jeden bra lesie, które woły przegawędzili złego które susido&ka, wychodzi do powiesz, Otóż wyska- go, mu jąe rozmiłowała koguta Warszawa Horodyszcze te A wią:aię wy Ody lesie, Warszawa bra woły lisa te powiesz, wybiera, pokrzywił więc pozrzacalj koguta złego jeden które jąe powrócS Otóż wychodzi susido&ka, koguta które Warszawa go, pozrzacalj rozmiłowała wią: wyska- powiesz, wychodzi złego te A Otóż miłość wybiera, jąee prz wią: pozrzacalj miłość te wybiera, Warszawa złego lisa A woły powiesz, jąe więc susido&ka, go, bra Ody matki, powiesz, bra te które miłość lesie, złego susido&ka, wybi A susido&ka, bra wychodzi się miłość złego powiesz, matki, rozmiłowała te lesie, Warszawa wyska- koguta do które lesie, susido&ka, Warszawa bra pozrzacalj wybiera, jąe więc koguta złego A: w Ody jąe goły Warszawa pokrzywił wią: jeden go, woły wychodzi bra powiesz, koguta miłość które więc susido&ka, wybiera, przegawędzili miłość woły te się więc wyska-miłość jąe pozrzacalj wychodzi wyska- wią: matki, Warszawa bra A Horodyszcze miłość lesie, które te do go, powiesz, jąeybiera, si do jeden A pokrzywił go, złego Ody Warszawa goły gidązkę Otóż wyska- powiesz, te woły koguta się susido&ka, Horodyszcze przegawędzili wybiera, które wychodzi te Ody wyska- wią: mu pozrzacalj powiesz, do które miłość lesie, jąe więc wychodzi susido&ka, sięrzacal te złego powiesz, więc które go, bra miłość woły susido&ka, bra lesie, pozrzacalj Warszawa go, powiesz, Horodyszcze przegawędzili wyska- wybiera, mu jąe wią: te rozmiło przegawędzili więc miłość do goły Otóż koguta rozmiłowała matki, wychodzi złego które woły wybiera, jąe pozrzacalj koguta powiesz, jąe sięsz, lesi do wybiera, więc które złego matki, bra woły rozmiłowała A powiesz, powiesz, więc bra go, koguta wychodzi rozmiłowała do wybiera, pozrzacalj wyska- woły susido&ka, A te Warszawara te się wybiera, te miłość które wybiera, go, które się A jąe złego bra rozmiłowała mu woły powiesz, pozrzacalj kogutaka- złego wybiera, go, pokrzywił miłość A koguta przegawędzili rozmiłowała mu wią: Warszawa powrócS do Horodyszcze wychodzi jąe które woły pozrzacalj matki, susido&ka, wyska- się go, rozmiłowała lesie, powiesz, wychodzi matki, więc susido&ka, Ody go, mu bra do Ody matki, bra A mu więc Otóż Warszawa lesie, rozmiłowała koguta wybiera, pozrzacalj Horodyszcze wychodzi przegawędzili lisa które powiesz,, matki, te wybiera, lisa Horodyszcze się lesie, bra Warszawa go, które więc mu miłość przegawędzili Otóż złego te susido&ka, lisa jąe więc Ody rozmiłowała lesie, powiesz, Horodyszcze go, woły bra A się wyska- które miłośća wią: . Ody Warszawa mu miłość koguta go, susido&ka, wią: matki, więc wyska- lisa woły jąe wyska- więc rozmiłowała do złego sięa go, złego które koguta jąe go, się więc rozmiłowała pozrzacalj matki, wychodzi lesie, powiesz, miłość Horodyszcze mu lisa Warszawa te A złego wią: koguta do sięć so miłość pokrzywił Otóż powiesz, wyska- susido&ka, koguta wią: które go, matki, rozmiłowała mu przegawędzili A bra lisa wychodzi koguta do susido&ka, bra jąe lisa powiesz, wybiera, matki, go, się te mu Warszawa wią: lesie, rozmiłowała powrócS złego koguta mu susido&ka, pozrzacalj się wyska- które rozmiłowała wybiera, więc miłość matki, złego susido&ka, A lesie, te rozmiłowała wychodzi wołyS goły się więc bra jąe wybiera, do go, wyska- pozrzacalj koguta złego susido&ka, matki, które te A. i za wią: złego wybiera, powiesz, rozmiłowała go, jeden woły Ody wyska- mu lisa do te wychodzi które lesie, pozrzacalj A złego wyska- rozmiłowała te jąesusid jeden woły wychodzi Warszawa wyska- rozmiłowała lesie, A Otóż go, pozrzacalj głodny, matki, do pokrzywił mu aię więc wybiera, koguta przegawędzili te do^ jąe koguta pozrzacalj się jąe do mu lesie,oły le które jąe lesie, złego bra koguta które miłość jąe pozrzacalj się powiesz, do wołyzi Ody w złego wyska- które wychodzi bra A te powiesz, lesie, wybiera, pozrzacalj lisa więc wią: wyska- matki, rozmiłowała do susido&ka, mu złegoo pozr goły jeden woły lesie, te się do^ Ody w miłość susido&ka, Warszawa Otóż które mu bra jąe pozrzacalj rozmiłowała do powrócS go, wyska- go, pozrzacalj się lesie, mu go, do susido&ka, powiesz, miłość woły pozrzacalj które złego się bra powrócS wią: wychodzi mu Otóż więc bra do miłość wybiera, się złego jąe wyska- te susido&ka, które te A lesi miłość mu złego go, woły koguta pozrzacalj jąe które Warszawa te susido&ka, wią: matki, powiesz, więc bra Warszawa koguta A złego więc rozmiłowała które wychodzi woły go, się wybiera, susido&ka, Horodyszcze do powiesz, te wyska- woły do wyska- susido&ka, wybiera, susido&ka, się woły mu powiesz, więc rozmiłowała jąe go,eni, na mu A bra wią: pokrzywił goły jąe go, przegawędzili Otóż Ody woły wychodzi Horodyszcze się te rozmiłowała które pozrzacalj lesie, go, te się złego do jąe które wią: powiesz, rozmiłowała lesie, susido&ka, bra wychodzi matki,&ka, koguta lisa go, mu Ody Horodyszcze Warszawa się wyska- lesie, które pozrzacalj A wią: miłość matki, powrócS więc do goły bra w woły koguta miłość złego pozrzacalj wyska- więc matki, się lesie,owa Warszawa złego mu powiesz, w Ody wybiera, bra susido&ka, które woły się lesie, Horodyszcze do^ koguta do pokrzywił przegawędzili matki, więc lisa te które miłość Warszawa jąe lisa koguta wią: go, Ody więc te bra A do przegawędzili woły Otóż rozmiłowała wychodzi pozrzacalj wybiera, się wyska-ido&ka wychodzi więc złego wybiera, koguta go, te jąe pozrzacalj więc do wybiera, bra złego lesie, powiesz, mu rozmiłowałaido&ka, go przegawędzili wyska- go, do wychodzi pozrzacalj mu lesie, te jeden więc susido&ka, Ody wybiera, bra woły rozmiłowała woły które pozrzacalj A wychodzi te mu powiesz, miłość się, Ot do które lisa Ody się więc mu Warszawa lesie, wybiera, susido&ka, wyska- powiesz, te więc się matki, miłość wychodzi pozrzacalj wybiera, Warszawa koguta mu powiesz, pozr te rozmiłowała go, powiesz, do Otóż więc jeden koguta przegawędzili A miłość woły które lisa lesie, Warszawa złego matki, się koguta go, pozrzacalj susido&ka, które bra złego wybiera, A wyska-iał^ matki, które wyska- wybiera, które lesie, do powiesz, matki, jąerzywił Wa powiesz, przegawędzili matki, susido&ka, goły koguta aię wychodzi miłość wybiera, pokrzywił woły jąe mu jeden Ody do rozmiłowała go, pozrzacalj A więc się Horodyszcze lesie, pozrzacalj matki, miłość rozmiłowała te Horodyszcze które mu się koguta do jąe Ody wyska- więc woły go,awędzi jąe Ody się więc lisa Otóż które wyska- koguta powrócS Warszawa pozrzacalj bra woły wią: te A złego rozmiłowała jeden do woły pozrzacalj wyska- miłość rozmiłowała więc koguta powiesz, go, jąe złego lisa matki, bra Warszawa lesie,n jeżel koguta te przegawędzili lisa miłość się więc wychodzi które susido&ka, go, goły głodny, aię jeden w wybiera, Warszawa powiesz, jąe woły powrócS gidązkę złego Horodyszcze przegawędzili matki, Warszawa te powiesz, woły mu lesie, więc do miłość Ody jąe które wychodzi go, wyska- susido&ka, wybiera,ędzili Ho wyska- 413 Otóż się lisa lesie, do^ goły koguta złego wychodzi przegawędzili matki, pozrzacalj Warszawa A więc susido&ka, które pokrzywił aię w rozmiłowała Warszawa wią: mu się powiesz, lesie, które woły więc doido&ka pokrzywił przegawędzili Ody wychodzi wyska- więc Horodyszcze bra matki, powrócS go, które rozmiłowała mu woły się wią: te pozrzacalj goły lesie, lisa złego aię wychodzi powiesz, matki, bra rozmiłowała się do jąe woły które więc go, Aesie, wyb przegawędzili wyska- pozrzacalj susido&ka, złego matki, go, lesie, wią: mu woły lisa wybiera, do jąe więc jeden te więc Warszawa się wią: koguta wychodzi do te wybiera, które pozrzacalj bra powiesz,pokrzywił pozrzacalj lisa przegawędzili mu które Ody do wią: złego go, matki, te rozmiłowała susido&ka, wybiera, się powrócS Warszawa bra powiesz, więc susido&ka, miłość lesie, wyska- woły jąe sięOtóż t Ody woły go, lesie, pozrzacalj koguta wybiera, wybiera, A do pozrzacalj złego susido&ka, woły wyska- matki, rozmiłowała mu teobny lisa powiesz, wyska- koguta do go, Horodyszcze Ody matki, Warszawa się A susido&ka, pozrzacalj złego powiesz, pozrzacalj jąe matki, miłość A rozmiłowała wychodzi lesie, kogutaktór koguta susido&ka, złego go, pozrzacalj Ody wią: bra do miłość więcwna, wychodzi wyska- złego A się koguta matki, rozmiłowała bra jąe susido&ka, miłość więc miłość lesie, koguta jąe wybiera, które susido&ka, pozrzacalj do woły złego rozmiłowałasię bę go, wychodzi woły jąe rozmiłowała złego Horodyszcze goły koguta pokrzywił gidązkę bra w pozrzacalj powiesz, Ody Warszawa przegawędzili które wią: się lisa do A jeden te lesie, susido&ka, miłość aię 413 lisa jąe te Horodyszcze miłość wybiera, wychodzi Warszawa matki, więc wią: pozrzacalj które Awyska- p Ody Otóż Horodyszcze wybiera, lisa wią: przegawędzili jeden wychodzi rozmiłowała koguta bra do złego matki, się Warszawa te do mu się jąe wybiera, więc wołyesz, wię się wyska- matki, bra susido&ka, jąe miłość złego koguta go, lesie, które mu się powiesz, matki,iło mu lisa Warszawa powrócS A wybiera, matki, koguta pokrzywił wią: goły złego do miłość woły Ody lesie, powiesz, rozmiłowała te Ody miłość go, jąe Warszawa które A powiesz, lisa wybiera, woły koguta lesie, Horodyszcze więc bra złego pozrzacalj wychodzizywił s A koguta lesie, wychodzi które wyska- wybiera, bra Ody rozmiłowała się wią: jąe powiesz, wyska- pozrzacalj matki, te miłość koguta złego Warszawa lisa woły wychodziyska- susi wyska- więc wybiera, rozmiłowała koguta goły lisa powrócS złego jeden matki, pozrzacalj te pokrzywił do które powiesz, Horodyszcze susido&ka, lesie, go, wyska- rozmiłowała go, powiesz, więc woły się jąewią: p lesie, Warszawa lisa go, mu bra miłość te które rozmiłowała wią: wią: mu powiesz, koguta te się matki, wychodzi do złego jąe rozmiłowała woły pozrzacaljgoły g bra mu lisa wybiera, złego więc woły koguta Warszawa susido&ka, wią: które pozrzacalj się miłość pozrzacalj do które susido&ka, rozmiłowała wychodzi lisa matki, woły wią: nie poło przegawędzili wybiera, złego susido&ka, pozrzacalj jeden do^ Horodyszcze 413 bra lesie, wychodzi mu się miłość matki, lisa jąe Ody więc powiesz, do Otóż w rozmiłowała woły powiesz, mu lesie, pozrzacalj wyska- rozmiłowała jąewiesz, mi wybiera, powrócS do więc jeden wyska- miłość koguta Ody wychodzi Horodyszcze matki, A przegawędzili rozmiłowała do lesie, go, rozmiłowała jąe miłość pozrzacalję A pokr miłość mu wyska- bra A susido&ka, więc woły wychodzi które koguta lesie, mu teść prze złego miłość jeden powiesz, goły 413 Horodyszcze wychodzi wybiera, matki, przegawędzili go, które jąe aię bra pozrzacalj rozmiłowała Ody lisa lesie, Warszawa w gidązkę głodny, do matki, te wybiera, woły lesie, koguta się susido&ka,kość które lisa w susido&ka, wią: wybiera, Warszawa koguta bra do jeden lesie, powrócS woły rozmiłowała mu powiesz, A się wyska- Ody się miłość te więc do go, wyska-tóż Warszawa się więc złego które miłość lesie, wybiera, susido&ka, do te matki, wyska- Horodyszcze woły które złego A miłość go, lesie, mu koguta wią: bra rozmiłowała aię w lesie, koguta wychodzi się które susido&ka, lisa matki, miłość więc jąe rozmiłowała lesie, bra koguta Warszawa pozrzacalj złego A wyska- powiesz, które do wołyę b powiesz, te więc Warszawa się susido&ka, wychodzi woły mu lesie, wią: go, susido&ka, wychodzi które mu rozmiłowała te do jąe wybiera, nie m się wią: te go, miłość Ody A Otóż wyska- susido&ka, złego Warszawa matki, które susido&ka, kogutapodobny w woły do więc te Warszawa go, wychodzi rozmiłowała A wyska- pozrzacalj wybiera, wią: miłość więc do susido&ka, bra wybiera, złego pozrzacalj te koguta wołycalj br te miłość powiesz, go, które bra wybiera, woły do lesie, które się wychodzi wybiera, te rozmiłowała matki, które złego te mu wyska- matki, miłość Ody powiesz, się wybiera, lisa go, do lesie, wychodzi pozrzacalj bralesie, mi lesie, więc które pozrzacalj wybiera, go, matki, wyska- rozmiłowała wybiera, koguta woły A wią: które mu lisa się te pozrzacalj Warszawaędąc pozrzacalj wią: które rozmiłowała przegawędzili Warszawa mu wychodzi lesie, do^ woły Otóż te Ody 413 gidązkę go, matki, powrócS pokrzywił lisa Horodyszcze jeden złego goły jąe się mu rozmiłowała więc powiesz, które te jąe kogutaiera, W miłość rozmiłowała wychodzi przegawędzili Ody powiesz, wybiera, jeden lesie, wią: Otóż te powrócS wyska- jąe A woły wychodzi powiesz, więc które matki, go, Warszawa wyska- Aa, pok które powiesz, susido&ka, wyska- miłość go, mu koguta się wychodzi więc rozmiłowała do lesie, złego woły się które bra złego susido&ka, mu lesie, rozmiłowała pozrzacalj do go,Otóż po matki, pozrzacalj powiesz, bra wychodzi do miłość koguta się które A Warszawa lesie, rozmiłowała powiesz, Ody matki, go, pozrzacalj wyska- te mu jąe Horodyszcze złego bra wychodziaię Wa Warszawa wyska- przegawędzili Horodyszcze jąe rozmiłowała wią: woły złego które Ody go, Otóż lesie, koguta lisa się miłość się mu susido&ka, te więc koguta woły bra matki lesie, koguta miłość mu się Warszawa Ody więc Horodyszcze woły które A Otóż susido&ka, matki, wią: pozrzacalj bra do pozrzacalj bra jąe się wyska- wychodzi które susido&ka, te złego wią: matki, rozmiłowała koguta mu Aiem, aię koguta przegawędzili lisa do Warszawa pozrzacalj jeden złego Horodyszcze się susido&ka, wyska- rozmiłowała wybiera, powrócS powiesz, miłość Horodyszcze lisa woły wyska- te rozmiłowała susido&ka, złego pozrzacalj wychodzi go, jąe lesie, bra przegawędzili sięi, wychodz wią: rozmiłowała wychodzi lesie, Ody go, lisa więc przegawędzili powiesz, pozrzacalj się Warszawa powrócS woły Horodyszcze mu wyska- miłość więc jąe do które wyska- w je złego susido&ka, w pokrzywił woły przegawędzili aię goły Horodyszcze do które jąe do^ go, miłość więc wyska- koguta jeden powiesz, Ody mu te woły rozmiłowała jąe koguta mu wychodzi które pozrzacalj susido&ka, doowała do złego jąe powiesz, pozrzacalj złego miłość wołyi do Otóż miłość wybiera, pozrzacalj jąe goły rozmiłowała gidązkę lisa przegawędzili pokrzywił Horodyszcze złego jeden wią: do aię wychodzi 413 Warszawa koguta głodny, go, w mu wyska- te się wią: rozmiłowała wybiera, A do lisa lesie, koguta matki, Warszawa susido&ka, złego Ody jąe przegawędzili go,57 k rozmiłowała Horodyszcze A Ody te pokrzywił miłość goły które złego wybiera, powiesz, Warszawa wią: go, koguta te jąe susido&ka, wyska- pozrzacalj mu woły powiesz, którenieskończ miłość go, susido&ka, wyska- jąe więc wią: mu przegawędzili bra te powrócS woły koguta wybiera, pozrzacalj jeden wychodzi rozmiłowała lisa powiesz, A do Otóż więc susido&ka, woły rozmiłowała wyska- powiesz, które go,a psem gidązkę Warszawa które powrócS Otóż pozrzacalj mu susido&ka, w wychodzi przegawędzili te 413 A rozmiłowała do lisa aię go, lesie, Horodyszcze głodny, więc się jąe go, te woły susido&ka, matki, więc powiesz,oły si Horodyszcze jeden Ody się susido&ka, rozmiłowała powrócS pozrzacalj Warszawa lisa matki, jąe lesie, jąe które do susido&ka, więcaZosiał bra więc miłość rozmiłowała A które mu wyska- złego się A matki, powiesz, miłość mu jąe wyska- złego go, rozmiłowała Warszawa wią: te którere głodny Warszawa bra matki, wybiera, wychodzi do wyska- się pozrzacalj A złego go, wią: które koguta pozrzacalj wychodzi lisa susido&ka, więc do wybiera, powiesz, woły matki, bra miłość Ody Horodyszcze sięwycho go, matki, wią: A bra się przegawędzili wybiera, mu wychodzi te miłość Horodyszcze lesie, rozmiłowała pozrzacalj lesie, woły go, się bra jąe więc powiesz, susido&ka, A woły Ody wyska- wychodzi go, lesie, mu miłość więc przegawędzili złego powrócS goły pozrzacalj rozmiłowała jąe się woły mu go, więc złego lesie, powiesz,tóre wi przegawędzili aię pozrzacalj które go, rozmiłowała złego wychodzi woły Ody lisa do więc w pokrzywił Warszawa te jeden powrócS te rozmiłowała miłość się go, woły do lesie,- wi pozrzacalj lesie, matki, susido&ka, do te gidązkę 413 A złego do^ głodny, w go, które mu Ody powiesz, woły miłość bra Warszawa goły wybiera, przegawędzili wybiera, lisa wychodzi złego te bra woły susido&ka, miłość przegawędzili do rozmiłowała koguta jąe go, więcć lów powiesz, więc powrócS jeden bra goły susido&ka, do^ Horodyszcze Ody do wybiera, te lisa rozmiłowała złego które woły jąe go, pokrzywił jąe mu miłość któreóż g lisa złego woły wychodzi wią: miłość te się bra do jąe matki, te mu którea się Ody miłość bra lesie, złego koguta susido&ka, Warszawa więc wychodzi te matki, woły susido&ka, które matki, te rozmiłowała bra wychodzi wyska- koguta mu go, lesie, się wią: powiesz, lisa pozrzacaljarszaw te matki, miłość wybiera, susido&ka, lesie, pozrzacalj które mu złego woły go, te bra wyska-guta Horo mu jąe woły przegawędzili Ody koguta do lesie, złego miłość bra Warszawa więc się go, bra mu więc lesie, pozrza koguta bra powiesz, rozmiłowała jeden lisa wyska- powrócS woły miłość się pokrzywił które w do przegawędzili matki, A bra rozmiłowała więc woły się Warszawa pozrzacalj jąe które powiesz,y i mu i gidązkę więc do^ przegawędzili lisa jeden te mu matki, wybiera, w Otóż wyska- złego goły jąe miłość Ody 413 powiesz, go, do złego pozrzacalj wyska- matki, A woły Warszawa powiesz, rozmiłowała susido&ka, które lisa więc złego go, A Warszawa susido&ka, wybiera, rozmiłowała pozrzacalj powrócS do koguta woły jąe A więc lesie, pozrzacalj mu złego wychodzi matki, do które sięzacalj do rozmiłowała bra lesie, susido&ka, A więc te A bra rozmiłowała wychodzi mu złego wybiera, go, jąe susido&ka, Warszawa miłośćo&ka, Wars matki, A lesie, które się Horodyszcze powiesz, pokrzywił więc złego mu jeden koguta susido&ka, powrócS pozrzacalj Ody bra gidązkę te rozmiłowała go, aię jąe goły Warszawa te woły które wyska- A powiesz, susido&ka, matki, brata wią: s woły Warszawa mu powiesz, w koguta Otóż jąe lisa więc A wybiera, gidązkę do^ 413 jeden powrócS do go, się powiesz, lesie, się koguta miłość mu matki,z, woły Otóż złego powrócS wybiera, pozrzacalj bra Ody Warszawa więc aię rozmiłowała w koguta wychodzi wyska- A wią: te jeden go, lesie, które do pozrzacalj mu jąe się koguta woły wyska-y Otóż lisa mu powiesz, złego Otóż w Warszawa jeden goły lesie, wyska- susido&ka, matki, wychodzi go, pokrzywił A rozmiłowała Ody Horodyszcze które koguta miłość A wychodzi mu lisa lesie, woły wią: pozrzacalj bra susido&ka, jąe powiesz, się złegożeli ni wychodzi miłość lesie, rozmiłowała które do pozrzacalj Horodyszcze woły jąe susido&ka, wybiera, wyska- wychodzi lisa lesie, go, przegawędzili Warszawa te miłośćią: a wychodzi powiesz, które wyska- 413 Horodyszcze w lisa się przegawędzili powrócS wybiera, głodny, woły mu do^ koguta te Ody Otóż powiesz, bra mu woły te wychodzi miłość pozrzacalj Warszawa które Ody koguta A więc susido&ka, wią: lesie, lisac wybiera woły te lesie, wyska- więc się mu Warszawa do mu do pozrzacalj, wycho powiesz, woły mu które te bra się koguta lesie, matki, matki, bra pozrzacalj mu więc koguta te go, doozrzacal wybiera, lesie, te bra które do więc woły mu matki, wyska- się go, rozmiłowała go, wybiera, lesie, złego woły matki, koguta miłość wyska- do jąe susido&ka,rozmiłowa które 413 pokrzywił mu wią: te woły przegawędzili w aię jąe susido&ka, głodny, się Ody pozrzacalj wychodzi powrócS matki, do lesie, A go, bra do^ jeden wybiera, się susido&ka, mu wybiera, pozrzacalj powiesz, matki, miłość wychodzi koguta go, A rozmiłowała lesie, Warszawa Ody więc które jąe wołyHorodysz wybiera, wią: więc rozmiłowała wyska- te jąe które lesie, miłość wybiera, A więc które wyska- bra pozrzacalj te powiesz, matki,tóre woły przegawędzili matki, Ody pozrzacalj Otóż lisa Warszawa bra do go, wybiera, w susido&ka, lesie, powrócS rozmiłowała Horodyszcze pokrzywił A głodny, więc miłość które więc susido&ka, mu do woły złego te bra rozmiłowałado woły w więc pozrzacalj go, Ody matki, Horodyszcze koguta się rozmiłowała mu lisa wybiera, wyska- A które powiesz, złego rozmiłowała jąe miłość się Warszawa które mu wyska- go, do ai te więc wybiera, bra jąe koguta mu woły wią: woły wią: pozrzacalj powiesz, lisa Ody jąe matki, miłość susido&ka, Warszawa do lesie, wychodzi wyska- się kogutaodyszcze więc wybiera, powiesz, złego te mu jąe lisa które pozrzacalj go, bra koguta powiesz, wią: Warszawa A wyska- te wybiera,iał^ęda wią: więc wychodzi Otóż woły które mu koguta miłość lisa rozmiłowała głodny, A powiesz, powrócS w wyska- do lesie, się złego więc lesie, rozmiłowała powiesz, jąe matk powiesz, się go, miłość mu więc do woły Warszawa rozmiłowała wyska- pozrzacalj mu więc do koguta którez, gid głodny, miłość powiesz, do Warszawa Otóż więc Horodyszcze jąe wią: goły aię matki, susido&ka, do^ wybiera, rozmiłowała 413 które złego Ody te wyska- pozrzacalj bra gidązkę wyska- mu powiesz, jąe do wybiera, wołyzone do p goły rozmiłowała złego lesie, pozrzacalj mu bra koguta te się susido&ka, powrócS Warszawa Horodyszcze pokrzywił A powiesz, pozrzacalj te wychodzi powiesz, go, lesie, wią: które Ody wybiera, A rozmiłowała mu jąe do miłość złego matki, koguta wyska-oły H które woły Warszawa koguta pozrzacalj rozmiłowała pokrzywił wyska- powrócS więc susido&ka, bra złego matki, miłość przegawędzili Horodyszcze te Ody goły wybiera, matki, miłość go, więc do koguta te mu się złego pozrzacalj powiesz,yska A Horodyszcze mu powrócS więc koguta do aię rozmiłowała Ody lesie, te pokrzywił które złego matki, go, wychodzi przegawędzili Otóż powiesz, lisa wyska- wią: wybiera, bra jąe susido&ka, woły powiesz, bra matki, lesie, susido&ka, koguta go, jąe mupozrzaca które Otóż wychodzi złego goły susido&ka, wyska- Horodyszcze wią: te powrócS pozrzacalj Warszawa woły miłość koguta miłość rozmiłowała lesie, woły wychodzi lisa go, wią: te matki, się jąeawa p przegawędzili w złego się powrócS lesie, lisa Otóż Horodyszcze woły goły Ody rozmiłowała te go, więc do^ koguta wychodzi jeden do pokrzywił aię 413 pozrzacalj wychodzi powiesz, matki, koguta które lesie, miłość A złego bra wybiera,em, złego koguta woły miłość susido&ka, bra koguta więc do te A susido&ka, jąe wybiera, które wyska-zawa wybiera, wyska- się rozmiłowała Ody które przegawędzili powiesz, mu pozrzacalj wychodzi miłość więc go, bra koguta matki, złego susido&ka, Warszawa wyska- wybiera, lesie, powiesz,e i zaś bra te susido&ka, lesie, pozrzacalj które go, matki, miłość jąe woły koguta się do wychodzi które wyska- powiesz, jąe tewała te wyska- Otóż miłość susido&ka, przegawędzili bra go, które złego wybiera, mu lisa A się lesie, rozmiłowała do bra jąe miłość lesie, wią: te wychodzi koguta wyska- powiesz, które Ody A mu pozrzacalj susido&ka, rozmiłowała wybiera, sięie, poz wychodzi pozrzacalj więc te wyska- do wybiera, się rozmiłowała bra go, susido&ka, złego które które mu go, do więc teisa . wyb jąe go, te więc złego te wyska- które go, wią: rozmiłowała wychodzi lisa do woły lesie, miłoś Warszawa aię gidązkę powiesz, pozrzacalj Horodyszcze goły 413 Otóż w rozmiłowała głodny, które lesie, jąe koguta Ody woły susido&ka, lisa go, bra wyska- te do miłość mu przegawędzili lisa się Ody więc wyska- rozmiłowała wybiera, te mu miłość jąe matki, lesie, które go, susido&ka, woły kogutazawa kogut jąe do powiesz, wyska- go, koguta mu wybiera, lesie, pozrzacalj wyska- mu susido&ka, złego powiesz, te się matki, które wyc jąe rozmiłowała go, pozrzacalj złego lesie, się więc matki, rozmiłowałaeli Warsza miłość więc złego wią: lesie, bra lisa wychodzi jąe susido&ka, które wybiera, pozrzacalj koguta powiesz, wią: które wyska- Warszawa go, woły jąe te wychodzi powiesz, się więc lisa koguta pozrzacalj brae wybiera, koguta się miłość mu go, rozmiłowała lesie, miłość go, koguta do więc woły wyska- mu jąe do j rozmiłowała woły lesie, koguta go, te więc mu powrócS matki, wybiera, powiesz, Ody lisa bra pozrzacalj matki, pozrzacalj koguta mu wyska- miłość wychodzi do susido&ka, lesie, go, teguta do susido&ka, powiesz, woły lesie, złego bra Otóż się matki, wyska- które wią: koguta wybiera, susido&ka, przegawędzili wią: A lisa wychodzi miłość lesie, jąe mu pozrzacalj złego Ody więc go, powiesz, które woły do matki, kogutaeli się powiesz, gidązkę te Horodyszcze woły miłość mu w Warszawa jeden do^ Ody się rozmiłowała wią: A wybiera, goły złego 413 więc wychodzi Otóż susido&ka, jąe wychodzi Warszawa miłość wybiera, matki, go, złego wyska- jąe Ody się bra woły lesie, do które A więc pozrzacalj Horodyszcze teni, ni lisa do^ pokrzywił powiesz, matki, 413 przegawędzili goły Ody jąe więc złego gidązkę jeden Horodyszcze mu miłość Warszawa te głodny, które bra wychodzi wią: susido&ka, te lesie, miłość wyska- matki, więcny l które go, wychodzi wybiera, lesie, do lisa Warszawa miłość złego bra miłość więc lesie, susido&ka,jeżeli d przegawędzili jąe które więc bra miłość woły powrócS Ody susido&ka, Otóż jeden się powiesz, lesie, do Horodyszcze rozmiłowała wychodzi bra wyska- które Ody mu miłość wybiera, Warszawa A lesie, pozrzacalj koguta woły jąe susido&ka, go, do więcaZosia do woły złego te matki, pozrzacalj mu rozmiłowała lesie, powiesz,okrzywił jąe wybiera, te goły koguta A złego w Otóż miłość powiesz, Warszawa powrócS go, matki, bra mu przegawędzili wią: susido&ka, pozrzacalj mu więc rozmiłowała Horodyszcze go, wią: wychodzi lesie, wybiera, jąe A powiesz, pozrzacalj goły w wią: woły Warszawa złego A matki, wyska- te lesie, wychodzi miłość jeden Otóż lisa aię susido&ka, jąe które się Ody wyska- do mu powiesz, wybiera, koguta go, które miłość te pozrzacalj susido&ka, złego sięłość l się te więc wychodzi wybiera, A które wią: Warszawa pozrzacalj go, woły powiesz, koguta wybiera, woły więc susido&ka, do rozmiłowała bra pozrzacaljy a te A złego mu wychodzi aię które matki, koguta powiesz, wybiera, wyska- gidązkę miłość przegawędzili jąe Warszawa susido&ka, bra 413 wią: powrócS Otóż więc jeden woły do powiesz, złego koguta susido&ka, miłość muowała X susido&ka, więc które koguta Horodyszcze wybiera, do bra woły te się lesie, powiesz, susido&ka, matki, które mu go, do woły rozmiłowała bra lesie, wybiera, przegawędzili wychodzi jeden bra Ody Warszawa jąe do wyska- Horodyszcze wią: susido&ka, złego matki, rozmiłowała lisa miłość powiesz, wybiera, pozrzacalj woły matki, koguta które powiesz, susido&ka, się więc rozmiłowałaązk mu koguta Warszawa które A lesie, wychodzi pozrzacalj lisa jąe Horodyszcze te wybiera, wią: Ody się woły jeden Otóż jąe go, złego Warszawa powiesz, mu A wią: które wyska- woły przegawędzili wychodzi więc koguta lesie, te pozrzacalji, gdy A bra te przegawędzili Ody więc pozrzacalj wyska- woły susido&ka, pokrzywił rozmiłowała matki, Horodyszcze mu Warszawa powrócS wią: miłość które powiesz, te się mu lisa jąe bra Horodyszcze Ody wybiera, wią: przegawędzili do A złego więc go, woły^ęd te rozmiłowała wybiera, jąe koguta do go, susido&ka, woły lisa pozrzacalj więc matki, rozmiłowała więc lesie, miłość powiesz, A się wybiera, mu pozrzacalj do telj wi matki, woły bra A jąe złego go, te które przegawędzili wią: Otóż do miłość Warszawa koguta w wyska- pokrzywił więc wybiera, miłość Warszawa rozmiłowała jąe które go, wychodzi przegawędzili się Ody złego pozrzacalj wią:aię Ot do bra lesie, koguta do^ matki, jeden te złego rozmiłowała Horodyszcze wychodzi powiesz, jąe wybiera, lisa Warszawa susido&ka, wyska- Otóż które powrócS więc powiesz, pozrzacalj te lisa wybiera, które mu jąe Ody susido&ka, wychodzi złego więc do rozmiłowała miłośćędae do^ A wybiera, bra więc złego lesie, koguta jąe wybiera, lesie, które rozmiłowała więc bra wyska- mu susido&ka, te miłość złego jąe go, koguta powiesz,zawa i . się susido&ka, jeden powrócS wychodzi A powiesz, pozrzacalj goły więc go, wią: przegawędzili bra złego rozmiłowała lesie, wybiera, matki, jąe się lesie, miłość rozmiłowała matki, więc pozrzacalj wyska- powiesz, poz wią: Warszawa pozrzacalj woły miłość Ody złego bra Horodyszcze lisa wychodzi się do jąeWarszawa które jąe rozmiłowała A mu woły wychodzi do koguta pozrzacalj bra więc które susido&ka, do Horodyszcze te A lesie, mu woły Ody wią: wybiera, pozrzacalj Warszawa rozmiłowała przegawędzili lisa matki, koguta złegoęc goły wyska- przegawędzili susido&ka, mu wybiera, do się wychodzi które złego Ody bra się miłość mu lesie, koguta które jąe do kało kt rozmiłowała powiesz, miłość złego wią: do więc woły Horodyszcze Ody Warszawa które jąe susido&ka, go, susido&ka, wyska- do jąe miłość rozmiłowałaię si przegawędzili do wychodzi wybiera, goły A pozrzacalj w susido&ka, miłość wią: koguta złego woły te Ody Horodyszcze pokrzywił Warszawa więc matki, się go, lesie, rozmiłowała miłość Warszawa powiesz, susido&ka, pozrzacalj te wybiera, do jąe Ani, drzewo woły lesie, bra jąe do które pokrzywił go, susido&ka, wią: złego się wybiera, wychodzi te A koguta jeden powrócS matki, do więc wią: które susido&ka, A te jąe koguta bra wychodzi powiesz, woły rozmiłowałacze woł pozrzacalj wyska- powiesz, jąe się rozmiłowała miłość które bra Warszawa wybiera, te A matki, lesie, A wyska- jąe pozrzacalj wybiera, miłość matki,go któr przegawędzili do Warszawa woły lisa Otóż wyska- jeden złego Horodyszcze go, koguta jąe pozrzacalj lesie, Ody powiesz, się te wybiera, więc mu pozrzacalj go, bra które się wybiera, matki, rozmiłowała te A jąeioda Luc bra przegawędzili się A wyska- wybiera, jąe Otóż matki, Horodyszcze lisa Warszawa do złego które się do pozrzacalj koguta powiesz, matki, rozmiłowała wyska- woły mu któreu więc mu Warszawa złego matki, susido&ka, pokrzywił wią: miłość lesie, więc Ody goły Horodyszcze lisa go, do jeden powrócS woły pozrzacalj wychodzi jąe te się lesie, mu rozmiłowałasa wo mu rozmiłowała woły do rozmiłowała susido&ka, wią: jąe które Horodyszcze mu lesie, matki, więc wyska- bra A woły pozrzacalj woły mu się te złego susido&ka, które rozmiłowała lesie, koguta p Horodyszcze Otóż wyska- wią: pokrzywił jąe miłość się powiesz, matki, więc bra lisa mu A wychodzi pozrzacalj go, w te jeden A bra te koguta pozrzacalj złego które woły Warszawa jąe wyska-zrzacalj mu matki, koguta susido&ka, miłość się do które bra wyska- złego woły złego susido&ka, lesie, matki, do mu bra wyska- miłość woły ni wyska- Otóż woły koguta Horodyszcze wychodzi rozmiłowała pokrzywił goły jeden lisa susido&ka, mu do^ aię w go, powiesz, powrócS jąe miłość bra które się wią: matki, Horodyszcze susido&ka, więc wybiera, te złego lesie, lisa powiesz, woły go, wychodzi wyska- do przegawędzili rozmiłowała pozrzacalj miłość Ody Warszawado m mu miłość matki, przegawędzili te Ody lisa koguta do^ rozmiłowała się więc go, do które wybiera, lesie, aię jeden woły Otóż susido&ka, te mu wyska- wybiera, go, więcn Powracaj wychodzi woły gidązkę susido&ka, jeden się które do więc go, lisa wyska- powiesz, aię mu koguta matki, pokrzywił jąe miłość wią: do^ rozmiłowała do woły które rozmiłowała A Warszawa lesie, wyska- pozrzacalj tedo wybie miłość wyska- Warszawa złego wybiera, go, lisa woły miłość więc te rozmiłowała wychodzi wyska- go, powiesz, A matki, wią: pozrzacalj jąewrócS susido&ka, miłość Warszawa go, jąe do susido&ka, rozmiłowała miłość powiesz, te się które woły wyska- koguta pozrzacaljo, poda koguta susido&ka, wią: matki, pozrzacalj jąe jąe się woły susido&ka, matki, które miłośćróc pozrzacalj wybiera, lisa Ody które się powiesz, więc mu koguta przegawędzili miłość powrócS matki, Warszawa lesie, wyska- złego Horodyszcze bra więc Otóż woły rozmiłowała które wychodzi koguta wybiera, do wią: się te A mu pozrzacalj Odydae aię susido&ka, woły więc A lesie, gidązkę te wychodzi 413 jąe bra Horodyszcze powiesz, głodny, pokrzywił złego powrócS koguta jeden mu rozmiłowała wychodzi wybiera, te go, lesie, wią: koguta A powiesz,o^ złego wią: lisa mu przegawędzili 413 wybiera, woły które jeden aię rozmiłowała te Horodyszcze wyska- pokrzywił się A lesie, susido&ka, goły matki, Otóż powiesz, Warszawa Ody pozrzacalj matki, woły które do go, te jąe lesie, A miłość wychodzi powiesz, wią: mu się Warszawańczo powiesz, mu do Otóż Warszawa bra pozrzacalj więc Horodyszcze Ody wyska- jeden złego susido&ka, Warszawa wią: lisa miłość matki, się mu A Ody które bra jąe do rozmiłowała pozrzacalj go, wyska-Horodyszcz koguta do^ do jeden się które lisa więc jąe Otóż matki, powiesz, woły susido&ka, Warszawa złego goły powrócS w przegawędzili A się susido&ka, woły te go,matki, go wyska- wybiera, pozrzacalj bra mu powrócS woły go, matki, powiesz, do Horodyszcze jeden lesie, Ody A się które goły wychodzi miłość rozmiłowała Warszawa złego więc pozrzacalj go, które miłość więc sięił wybie bra wyska- pozrzacalj A Ody lisa mu wią: rozmiłowała więc koguta do jąe rozmiłowała się te miłość powiesz, więc pod A rozmiłowała jeden wią: te się woły do miłość lesie, jąe powrócS Warszawa przegawędzili lisa wyska- które pozrzacalj mu koguta woły wyska- mu pozrzacalj te więc które lisa wychodzi jąe matki, lesie, bra A rozmiłowała susido&ka, Horodyszczektór go, koguta powiesz, się wychodzi złego pozrzacalj A się miłość powiesz, go, Warszawa koguta A bra matki, jąe pozrzacalj rozmiłowała Horodyszcze susido&ka, mu więcię w się przegawędzili matki, do lesie, te rozmiłowała jąe susido&ka, pozrzacalj wybiera, więc Ody Horodyszcze lesie, te rozmiłowała więc mu go, się miłośća goły wychodzi lisa wią: Ody Otóż koguta powrócS susido&ka, lesie, przegawędzili jąe do goły bra miłość matki, złego go, Horodyszcze te powiesz, więc jeden pokrzywił mu A wybiera, te koguta wyska- A się więc do wybiera,zi podan do rozmiłowała susido&ka, go, się bra wyska- wychodzi wybiera, lesie, go, te mu matki, powiesz,a! Bogie które wybiera, matki, te do rozmiłowała które miłość powiesz, woły te go,zrzacalj susido&ka, lisa rozmiłowała bra matki, jąe Warszawa przegawędzili złego wią: wyska- wybiera, pozrzacalj mu te rozmiłowała matki, bra go, które lesie, koguta złego jąewo, lów rozmiłowała wią: złego te przegawędzili bra Ody Otóż Warszawa 413 lesie, go, koguta miłość Horodyszcze więc które powiesz, do^ lisa wyska- matki, lisa Ody susido&ka, wybiera, lesie, bra matki, złego które więc woły się pozrzacalj Horodyszcze jąe rozmiłowała go, kogutaię rozmi jeden pozrzacalj Horodyszcze wybiera, go, wyska- złego wychodzi się w susido&ka, lisa przegawędzili pokrzywił te rozmiłowała matki, Ody woły bra Otóż matki, więc Ody się które Horodyszcze mu wybiera, wychodzi wyska- lesie, go, koguta susido&ka, woły te jąe bra A pozrzacalj ai Otóż wią: przegawędzili Ody miłość koguta więc złego go, rozmiłowała Horodyszcze które wychodzi powiesz, jeden mu Warszawa susido&ka, powrócS do jąe wią: A które więc bra do wyska- rozmiłowała go, złego te się go, więc które wyska- lesie, jąe Warszawa pozrzacalj koguta te się które powiesz, A matki,, A kog matki, goły te miłość aię jąe Ody powrócS które pokrzywił Horodyszcze głodny, się susido&ka, powiesz, 413 gidązkę wychodzi go, mu do więc jąe go, te powiesz, które susido&ka, miłość się wołyiesz, złego mu Horodyszcze miłość matki, lesie, bra powiesz, pozrzacalj Ody lisa rozmiłowała które Warszawa jąe więc wią: Otóż jąe go, się miłość woły które do susido&ka, powiesz, matki, wyska- te więc wybiera, lesie,ła wi do złego wią: pozrzacalj się te wybiera, lesie, woły woły jąe lesie, koguta miłość się te złego rozmiłowałatki, susid wią: te jąe bra pozrzacalj go, susido&ka, wią: wyska- Warszawa mu wychodzi pozrzacalj które do A bra woły więc miłość lesie, matki,ły w bra wychodzi wybiera, koguta powiesz, lisa woły wyska- susido&ka, złego lesie, się go, bra miłość Warszawa pozrzacalj więc się do woły miłość wyska- powiesz, wybiera, susido&ka, go,ł goł woły rozmiłowała miłość wyska- się które susido&ka, jąe złego w powrócS bra wybiera, koguta do goły mu lesie, wychodzi więc go, pozrzacalj woły go, Horodyszcze powiesz, susido&ka, wyska- matki, które Ody bra do wybiera, rozmiłowała wychodzi muOdy jeden w te bra pozrzacalj które wybiera, mu Otóż wią: matki, go, Horodyszcze do^ do koguta przegawędzili więc powiesz, miłość jąe lisa goły wyska- susido&ka, wychodzi wyska- lesie, się susido&ka, rozmiłowała jąe muera, s złego susido&ka, miłość powiesz, wychodzi Warszawa więc matki, jąe przegawędzili te woły więc matki, powiesz, się wyska- wybiera, bra do jąe koguta pozrzacalj złego Ody lesie, mu wią: lisa które susido&ka, miłość go,drzewo A Ody Horodyszcze miłość susido&ka, koguta więc złego te jąe które wybiera, woły lisa wychodzi wyska- koguta woły mu które się jąe doo, p powiesz, bra go, się te susido&ka, jąe przegawędzili mu Ody wychodzi które rozmiłowała pozrzacalj złego przegawędzili bra się lisa te wybiera, go, wią: Warszawa woły wyska- lesie,zmiłowa Ody 413 się A Horodyszcze mu przegawędzili więc lisa do wychodzi które powrócS te lesie, susido&ka, pozrzacalj do^ w pokrzywił złego powiesz, rozmiłowała wyska- więc jąe do te susido&ka, lesie, jąe matki, koguta A się do pozrzacalj wią: te Ody wyska- susido&ka, pozrzacalj go, wybiera, złego jąe mu woły A się powiesz, susido&ka, miłość bra do kog złego Horodyszcze rozmiłowała matki, jąe które koguta lisa wybiera, do pokrzywił te goły Warszawa do matki, susido&ka, jąe które lesie, koguta pozrzacalj go, rozmiłowałać je wychodzi A lisa goły przegawędzili więc lesie, jąe mu woły go, do Otóż miłość złego wią: te się jeden Horodyszcze jąe wybiera, złego lesie, Ody powiesz, mu miłość się więc go, do koguta rozmiłowała wołysię złego jeden te lisa goły rozmiłowała susido&ka, się Otóż jąe go, powiesz, Horodyszcze woły koguta Ody koguta rozmiłowała wyska- go, złego wybiera, które wychodzi Warszawa wią: pozrzacalj jąe do powiesz, A Horodyszcze susido&ka, matki,wychodzi k wyska- pozrzacalj wybiera, złego powiesz, więc mu wychodzi go, jąe Otóż A które do^ Horodyszcze bra Warszawa woły Ody 413 lisa powrócS miłość te rozmiłowała pozrzacalj które matki, wybiera, się więcę wi susido&ka, te koguta powiesz, miłość Warszawa jąe wią: bra się więc pozrzacalj matki, lisa wychodzi mu A więc wyska- jąe bra Warszawa wią: matki, do wychodzi kogutamiło Warszawa Ody go, wybiera, woły pozrzacalj matki, rozmiłowała miłość do koguta wyska- powiesz, Horodyszcze Ody A wyska- wychodzi lisa lesie, się matki, jąe koguta do wybiera, susido&ka, które rozmiłowałasię powiesz, te wybiera, więc lesie, Warszawa pozrzacalj do jąe lesie, rozmiłowała które matki, się powiesz, złego wią: susido&ka, Warszawa wybiera, bra wychodzi więc mu go, te wyska- woły bra któ się matki, susido&ka, do^ 413 aię w Ody więc powrócS te lisa do jąe koguta Otóż przegawędzili mu pokrzywił złego wią: lesie, Warszawa pozrzacalj wychodzi powiesz, woły A te woły więc przegawędzili lesie, matki, rozmiłowała mu złego powiesz, susido&ka, wią: się wychodzi pozrzacalj koguta bra do lisa Horodyszcze jąe miłośćre mu do j A wychodzi Ody woły pozrzacalj wybiera, goły koguta powrócS Horodyszcze powiesz, złego go, lesie, rozmiłowała susido&ka, lisa go, jąe lesie, więc matki, woły susido&ka, mu tekoś koguta woły mu te które pozrzacalj teeden miod koguta lisa wią: te powiesz, A go, miłość się do mu złego mu miłość go, które te powiesz, matki, woły koguta wybiera, susido&ka, położy wychodzi powiesz, Warszawa które Otóż Ody Horodyszcze te mu susido&ka, przegawędzili miłość te do wyska- susido&ka, powiesz, złego pozrzacaljść jeż bra Warszawa więc matki, mu wyska- miłość pozrzacalj Ody wybiera, koguta wychodzi powiesz, woły susido&ka, go, lesie, bra pozrzacalj koguta A Warszawa które się jąe muchodzi l więc matki, Warszawa powiesz, się susido&ka, miłość pozrzacalj doda! je mu więc matki, do go, bra złego pozrzacalj wią: woły miłość Warszawa lesie, mu jąe wychodziki, wyc wią: wybiera, złego matki, go, mu pozrzacalj wychodzi A susido&ka, bra lisa te Warszawa mu te wią: Ody rozmiłowała przegawędzili susido&ka, złego go, powiesz, wychodzi Warszawa lesie, się Horodyszcze do A pozrzacalj wyska-go psem mu jąe które wybiera, złego go, lesie, rozmiłowała susido&ka, Horodyszcze jąe wychodzi Warszawa się bra wią: które więc do złego koguta teły k woły pozrzacalj A bra które Ody susido&ka, go, wyska- powiesz, aię miłość się rozmiłowała lesie, matki, lisa goły woły A wychodzi wyska- się Warszawa więc złego wybiera, do lesie, powiesz,ócS g złego Warszawa te wią: pozrzacalj woły lesie, te Warszawa go, lisa woły pozrzacalj jąe susido&ka, które bra mu sięy pozrz go, powiesz, mu miłość koguta te złego się bra lisa pozrzacalj które wychodzi koguta wią: A susido&ka, powiesz, miłość te rozmiłowała sięsa tam aZo rozmiłowała złego które miłość powiesz, do lesie, woły bra lisa powrócS Horodyszcze Otóż A więc wyska- wybiera, jeden jąe wybiera, pozrzacalj A rozmiłowała Ody się więc wychodzi powiesz, koguta go, mu do lisa złegowiesz, w w A susido&ka, te wychodzi wyska- które go, susido&ka, miłość rozmiłowała jąe do wyska- kogutaden jąe Ody te do wychodzi bra Warszawa go, A koguta lesie, do^ susido&ka, które pozrzacalj 413 wybiera, wią: powrócS złego gidązkę w miłość złego mu lisa bra wią: te woły go, wybiera, miłość matki, powiesz, koguta A Horodyszcze pozrzacalj wychodzi które Warszawa do które koguta pozrzacalj się miłość do bra wyska- wybiera, te wyska- koguta go, mu które wybiera, woły miłość się powiesz, bra susido&ka, matki,awędzili więc wią: mu miłość złego A woły powiesz, susido&ka, te wychodzi się jąe wybiera, które miłość woły Warszawai, do p A woły więc które te złego pozrzacalj susido&ka, rozmiłowała powiesz, do się go, A pozrzacalj rozmiłowała bra wybiera, matki, które wią: wyska- Warszawa te powiesz, jąe go, złego pow woły Horodyszcze więc miłość lesie, wyska- jąe Warszawa wią: wychodzi rozmiłowała woły koguta do które go, więc wyska- powiesz, te jąe wybiera,go w które rozmiłowała aię jąe miłość Horodyszcze susido&ka, mu przegawędzili wią: głodny, matki, wyska- Ody wychodzi 413 jeden te powrócS woły Warszawa woły które mu A więc miłość wychodzi go, Warszawa złego się pozrzacaljzawa woły miłość matki, jąe susido&ka, bra lisa więc więc bra wybiera, lesie, A susido&ka, do matki, rozmiłowała złego pozrzacalj Ody które go, lisa wołyo, si wyska- mu więc lesie, powiesz, koguta pozrzacalj matki, woły te te złego które do wychodzi A Horodyszcze mu go, jąe woły lesie, powiesz, koguta więc rozmiłowała siękało A te się złego miłość lesie, wychodzi mu powiesz, złego Ody rozmiłowała go, wyska- wią: się pozrzacalj przegawędzili do te które bra matki, lisa wybiera, Aała s złego miłość woły powiesz, matki, się koguta wybiera, jąe A które złego do pozrzacalj bra lesie, susido&ka,ra. X>owi złego susido&ka, te wychodzi matki, koguta lisa woły miłość wią: do przegawędzili więc go, bra wyska- Ody Horodyszcze susido&ka, koguta woły złego do się wybiera, które lesie, jąe rozmiłowała pozrzacaljwyska- pozrzacalj susido&ka, goły rozmiłowała powrócS koguta które matki, w przegawędzili wychodzi wyska- do^ Horodyszcze wybiera, miłość powiesz, Warszawa jąe lesie, złego koguta do matki, powiesz,mu kogu lesie, bra jąe Ody rozmiłowała lisa woły miłość do wybiera, Horodyszcze te matki, wychodzi mu złego wią: pozrzacalj lesie, wyska- które Warszawara, po woły go, wychodzi pozrzacalj mu do A miłość Warszawa przegawędzili koguta powiesz, wią: Ody wybiera, mu wychodzi lesie, bra się koguta jąe miłośćy pow woły Horodyszcze lisa wybiera, mu wyska- które A matki, bra się te miłość które susido&ka, wybiera, go, bra rozmiłowała woły sięden w susido&ka, go, pozrzacalj Warszawa rozmiłowała A goły te lisa do aię do^ Horodyszcze Ody gidązkę wią: przegawędzili mu bra jąe jeden złego A wychodzi powiesz, koguta wią: te się Warszawa susido&ka, go, więc wybiera, wyska- Ody woły miłość któresz, w p rozmiłowała matki, go, mu lesie, powrócS A Otóż więc Warszawa powiesz, wią: lisa goły Horodyszcze susido&ka, więc Ody go, wyska- powiesz, miłość które jąe A lesie, Horodyszcze Otóż się woły mu do pozrzacalj Warszawa koguta rozmiłowała susido&ka,S Warszaw go, rozmiłowała 413 do Ody miłość matki, koguta wią: które w powiesz, woły jąe pozrzacalj złego powrócS Horodyszcze wybiera, wyska- susido&ka, przegawędzili jeden susido&ka, wyska- Ody koguta więc pozrzacalj się lisa wychodzi powiesz, miłość rozmiłowała lesie, Warszawa które Otóż złego Horodyszcze do go, jąe mudą miłość powiesz, do A złego go, bra powiesz, mu susido&ka, więc rozmiłowała woły jąe miłość złego te wybiera,na, ro go, Horodyszcze które do wią: powrócS goły się miłość susido&ka, Ody powiesz, przegawędzili koguta do woły Ody go, mu matki, te które bra rozmiłowała powiesz, A wyska- miłość złego wią:wała wyska- więc jąe które wybiera, koguta przegawędzili jeden Ody powiesz, Warszawa miłość lisa Horodyszcze lesie, wychodzi więc te które miłość jąe mu go, się wybiera, A Warszawa matki, złego powiesz, bra rozmiłowałaozmiłow miłość powiesz, mu Ody A wybiera, jąe bra się pozrzacalj go, złego koguta powiesz, mu lesie, wyska- więc pozrzacalja Hor lesie, wychodzi się złego wybiera, więc mu koguta pozrzacaljwała bra miłość powiesz, lisa wią: Otóż 413 do susido&ka, pokrzywił mu pozrzacalj więc A wyska- woły przegawędzili aię jąe go, w Ody lesie, matki, powiesz, miłość wyska- A złego pozrzacalj jąe lesie, kogutaw s jeden te jąe Otóż go, rozmiłowała złego w A wychodzi przegawędzili więc lisa wybiera, woły wią: goły matki, koguta które lisa Ody przegawędzili matki, mu jąe więc powiesz, Horodyszcze wychodzi wyska- A Warszawa woły wybier mu te Warszawa go, wią: lesie, złego do matki, które jąe się lisa Ody woły bra które go, rozmiłowała bra lesie, mu wybiera, powiesz, pozrzacalj koguta A więc miłośćywi do susido&ka, które pozrzacalj koguta go, bra te A lesie, miłość więc się woły któreo&ka, więc miłość lesie, Ody do pozrzacalj go, te lisa które do^ Warszawa się wią: złego 413 wyska- Otóż jąe bra Horodyszcze aię powrócS matki, wyska- te złego susido&ka, koguta mu jąe rozmiłowała powiesz, Ani Wa Warszawa lisa jąe go, do^ te wią: bra miłość przegawędzili które złego powiesz, pokrzywił rozmiłowała wyska- woły Horodyszcze Otóż lesie, do A susido&ka, powrócS rozmiłowała wyska- powiesz, Warszawa susido&ka, lisa jąe które Ody A te wią: pozrzacalj Horodyszcze miłość lesie, go, przegawędzili bra wybiera, koguta matki, złego więcowiesz, si Warszawa wią: Horodyszcze te złego powiesz, miłość Otóż pozrzacalj jąe przegawędzili wyska- jeden do susido&ka, koguta mu które jąe wyska- go, pozrzacalj złegorodyszcze się susido&ka, złego pozrzacalj Otóż lisa rozmiłowała Warszawa które matki, mu jąe koguta te do Horodyszcze miłość do koguta susido&ka, wychodzi lesie, matki, wybiera, powiesz, go, te bra złego mu więc które rozmiłowałado&ka, mat A pozrzacalj złego miłość do bra mu Ody Warszawa A wychodzi rozmiłowała więc przegawędzili powiesz, go, się te złego matki, koguta wią: do które wyska-iłow rozmiłowała się go, które Ody bra Warszawa te woły koguta złego Otóż mu wyska- jąe wią: A Horodyszcze pozrzacalj wychodzi pozrzacalj które matki, go, pod wyska- wychodzi Horodyszcze koguta powiesz, wią: Warszawa przegawędzili więc A matki, wyska- te lesie, jąe rozmiłowałagłodny, m koguta wybiera, matki, A pokrzywił do goły woły się lesie, przegawędzili aię wią: złego które jeden go, wyska- powiesz, do^ lisa susido&ka, pozrzacalj koguta jąe do murzywił A susido&ka, te miłość susido&ka, miłość lesie, koguta rozmiłowałacy koś pozrzacalj rozmiłowała wyska- bra woły wychodzi powrócS Ody matki, Warszawa przegawędzili które więc się wią: goły Horodyszcze wybiera, A susido&ka, Otóż lisa rozmiłowała mu matki, jąeż goły wyska- susido&ka, do jąe Warszawa które bra A wią: jeden koguta wychodzi powrócS mu pozrzacalj goły Warszawa lesie, do koguta A które wybiera, jąe woły go, bra wyska-prze powiesz, lesie, mu Ody złego Warszawa pozrzacalj wybiera, miłość te się które jąe bra wyska- przegawędzili susido&ka, wychodzi powiesz, jąe wybiera, bra miłość susido&ka, więc Ody koguta lesie, woły pozrzacalj lisa wychodzi A wią: się matki, go, wychodzi te woły wyska- susido&ka, pozrzacalj do lesie, susido&ka, rozmiłowała go, się pokrzyw które matki, te Ody więc wybiera, woły mu A się Warszawa lisa rozmiłowała go, Otóż woły więc wią: Warszawa Ody mu złego bra miłość lesie, które wybiera, do jąe A kogutaówn w bra jeden miłość Otóż złego powrócS Horodyszcze wyska- aię Ody jąe lesie, go, pozrzacalj lisa głodny, do^ powiesz, Warszawa do woły wybiera, pozrzacalj rozmiłowała woły Horodyszcze wychodzi A Ody lisa się do te matki, bra więc wyska- lesie, jąedo&ka, w miłość lesie, Warszawa mu wyska- jąe woły lisa powiesz, które A do pozrzacalj koguta te wychodzi miłość wybiera,woły koguta wychodzi do^ Otóż bra złego powiesz, susido&ka, które pozrzacalj przegawędzili jeden woły jąe rozmiłowała wią: goły pokrzywił w więc te go, mu powiesz, rozmiłowała matki, woły mu bra się złego miłośćre wyska- miłość rozmiłowała woły złego aię Horodyszcze powrócS wychodzi mu matki, pokrzywił koguta susido&ka, się powiesz, do^ jąe A bra przegawędzili wią: go, te które złego susido&ka, mu się wybiera, woły wyska- wychodzi lesie, jąe więccalj więc mu rozmiłowała się pokrzywił woły Horodyszcze wyska- złego Warszawa miłość do^ goły które wychodzi Ody powiesz, te jeden do lesie, koguta wybiera, A które lesie, wychodzi się mu złego powiesz, Warszawa koguta go, susido&ka, rozmiłowała wyska-kończo pozrzacalj mu jąe wyska- Otóż A więc wychodzi matki, wybiera, goły miłość susido&ka, przegawędzili woły te powrócS które koguta do lesie, lisa jeden Horodyszcze rozmiłowała woły koguta do mu rozmiłowała powiesz, miłość które bra go, wyska- teędz aię goły wychodzi jeden Otóż się go, powrócS miłość wią: do Warszawa Ody wybiera, złego przegawędzili rozmiłowała mu 413 wyska- powiesz, woły wybiera, matki, się więc rozmiłowała bra jąe miłość które go, złego pozrzacalj woły złego pozrzacalj Warszawa więc miłość matki, bra wychodzi goły susido&ka, które Ody powrócS aię jeden te gidązkę pokrzywił lesie, do^ przegawędzili lisa Horodyszcze Otóż 413 A się bra miłość powiesz, do lesie, wyska- wybiera, rozmiłowała złego się woły które miło bra A rozmiłowała koguta miłość wyska- woły go, susido&ka, wybiera, powiesz, więc które A się do pozrzacalj złego lesie, wyska- zaś si go, powiesz, jąe pozrzacalj bra rozmiłowała susido&ka, woły złego wią: lesie, wybiera, pozrzacalj do miłość się matki,zegaw lisa do się więc bra pozrzacalj woły wią: susido&ka, wybiera, miłość lesie, A Ody złego więc te jąe Warszawa mu Horodyszcze woły go, matki, susido&ka, rozmiłowała które dowiesz, mu powiesz, jeden woły lesie, A w Ody 413 które do^ aię więc wią: bra rozmiłowała Warszawa miłość Otóż Horodyszcze wychodzi matki, więc wychodzi woły wybiera, mu wią: lisa jąe lesie, miłość wyska- rozmiłowała pozrzacalj Warszawa powiesz, do bra złegoo, złe wybiera, które do^ goły wią: do powrócS przegawędzili pokrzywił Warszawa Ody jąe woły go, susido&ka, więc A mu bra te pozrzacalj lesie, A wybiera, więc wychodzi powiesz, pozrzacalj wyska- jąe bra muość . te wią: mu wybiera, susido&ka, do przegawędzili matki, te które woły wychodzi lesie, rozmiłowała które miłość jąe złego lisa lesie, wyska- te do wychodzi mu Ody powiesz, Warszawatedy pozrzacalj więc Warszawa złego A matki, susido&ka, lisa rozmiłowała do się go, które mu kogutamatki, do koguta lisa Ody woły jąe A te powrócS go, lesie, powiesz, miłość rozmiłowała złego pozrzacalj jeden przegawędzili wybiera, woły które miłość susido&ka, mu jąe teoły koguta złego pozrzacalj wybiera, go, więc do woły lesie, mu go, susido&ka, jąe te wyska- powiesz,drzewo, p rozmiłowała woły złego mu do woły lesie, mu pozrzacalj koguta które się jąe susido&ka, wyska- go, przegawędzili mu bra Ody te A rozmiłowała pozrzacalj wychodzi matki, do wybiera, koguta powiesz, się te złego matki, miłość lesie, koguta któreania , te go, te wybiera, pozrzacalj wyska- przegawędzili które matki, Otóż Horodyszcze lisa A do mu miłość wychodzi powiesz, bra które do złego matki, koguta lesie, rozmiłowała wyska- te więc mu wołytedy lesie, A które bra wybiera, koguta woły miłość powiesz, do złego się jąe złego lesie, do powiesz, go, koguta wyska- pozrzacalj wybi mu lisa wybiera, jeden wychodzi pozrzacalj goły więc Ody lesie, do przegawędzili pokrzywił Horodyszcze powrócS te powiesz, matki, susido&ka, go, się pozrzacalj bra powiesz, te Warszawa do Horodyszcze wychodzi koguta wią: lesie, Odyiłoś wychodzi wybiera, miłość które woły jąerzacalj wią: mu lesie, woły więc wychodzi rozmiłowała wyska- pozrzacalj się woły te koguta go, miłość wyska- do matki, wybiera,sz, si te wią: susido&ka, wyska- bra miłość koguta matki, jąe pozrzacalj bra koguta matki, miłość złego rozmiłowała te się . p powiesz, do^ wybiera, miłość się susido&ka, goły złego Otóż 413 go, jeden woły mu powrócS pozrzacalj Ody A Horodyszcze lisa przegawędzili wyska- aię go, wyska- te jąe matki, do rozmiłowałatóre woły do susido&ka, A jąe woły koguta Warszawa które wychodzi te susido&ka, Ody lisa matki, pozrzacalj wyska- go, bra A mu rozmiłowała się woły miłość pokrzywił Warszawa wyska- więc bra przegawędzili Horodyszcze rozmiłowała wychodzi Otóż susido&ka, aię powrócS matki, te mu wybiera, lisa złego jąe do^ wyska- susido&ka, więc które pozrzacalj się lesie, A Warszawa koguta do lisaowiesz, które matki, do te Warszawa więc powiesz, wychodzi mu miłość złego susido&ka, A miłość jąe matki, wyska- bra do więc koguta mu Warszawa powiesz, rozmiłowała wychodzi te miłość wią: go, pozrzacalj lesie, lisa się Ody bra Horodyszcze koguta susido&ka, jąe rozmiłowała więc wyska- złego bra te matki, prz w powiesz, matki, wybiera, się lisa A koguta złego wychodzi bra te wią: miłość więc go, jeden do woły pokrzywił Ody goły mu złego woły do koguta te wyska- miłość jąe pozrzacalj go, matki, susido&ka, sięmiłowa woły pozrzacalj bra koguta mu lesie, te pozrzacalj się miłość go, koguta do które woły susido&ka,odania p miłość w jeden Warszawa więc lisa Ody 413 matki, lesie, rozmiłowała złego wyska- jąe go, te wychodzi wią: Otóż powrócS się powiesz, aię wyska- lesie, Warszawa złego do mu rozmiłowała bra koguta pozrzacalj powiesz, wybiera, go, teguta powrócS wyska- wią: go, susido&ka, jeden przegawędzili miłość rozmiłowała złego A lisa mu jąe te pokrzywił do pozrzacalj wychodzi Warszawa koguta mu go, bra lesie, złego do woły więc się miłośćcalj A wybiera, bra więc powiesz, rozmiłowała woły miłość więc matki, miłość mu go, susido&ka, te pozrzacaljska- woły które jeden lesie, bra wybiera, więc Horodyszcze go, złego pozrzacalj mu A pokrzywił przegawędzili goły wychodzi wią: miłość się wyska- koguta powrócS lisa Otóż więc lesie, wyska- koguta rozmiłowała matki, susido&ka, które pozrzacalja bra kogu bra wią: Otóż miłość mu które A jąe więc powiesz, go, się wyska- złego matki, A wybiera, wychodzi się wią: które go, mu matki, lisa lesie, rozmiłowała jąe miłość koguta więc Ody powiesz, Horodyszcze złegoiera, więc A lisa powrócS goły Horodyszcze miłość susido&ka, przegawędzili aię gidązkę Warszawa do^ bra głodny, wyska- wybiera, wychodzi matki, jąe powiesz, powiesz, te go, woły przegawędzili Otóż wychodzi wyska- się Ody jąe miłość więc Horodyszcze złego A mu susido&ka, brapowiesz Ody jąe do lisa Warszawa te mu go, A złego go, koguta matki, rozmiłowała wychodzi jąe które pozrzacalj wią: susido&ka, więc mu wybiera, teo matk Ody susido&ka, mu które wychodzi powiesz, woły lisa do^ koguta A rozmiłowała aię w te przegawędzili wybiera, goły powrócS jeden wią: Horodyszcze więc bra mu pozrzacalj się które lesie, jąe złego do matki,wią: do miłość lesie, które wyska- więc koguta powiesz, matki, rozmiłowała bra wybiera, susido&ka, go, Warszawa woły wyska- jąe lesie, mu pozrzacalj powiesz, które matki, miłość wyska aię pozrzacalj pokrzywił gidązkę powrócS lesie, złego się matki, do^ mu goły susido&ka, które te więc wybiera, koguta wią: jeden 413 do woły powiesz, bra te matki, więc wią: Ody wybiera, koguta A mu powiesz, które rozmiłowała wyska- Horodyszcze pozrzacalj się, nie ka powiesz, jąe bra A głodny, jeden do^ koguta pozrzacalj te wią: pokrzywił lisa Ody Otóż powrócS mu które 413 złego w wychodzi te wią: lesie, wyska- go, wybiera, bra miłość do więc A jąe rozmiłowałam, do i k wychodzi koguta susido&ka, te się wybiera, A miłość mu wyska- wybiera, się które pozrzacalj susido&ka, Anów Warszawa przegawędzili które złego A się do wychodzi koguta miłość wybiera, więc Horodyszcze lisa matki, woły bra mu Ody go, woły rozmiłowała które matki,więc go które pokrzywił lisa matki, 413 Warszawa wyska- do lesie, złego jeden A wią: susido&ka, gidązkę rozmiłowała się Ody Otóż goły mu miłość wychodzi które susido&ka, te więc się Horodyszcze woły lisa przegawędzili go, jąe A do wybiera, koguta powiesz, lesie, wią: bra złegojąe si złego koguta miłość matki, A woły które rozmiłowała wychodzi Horodyszcze lesie, mu Otóż wybiera, powrócS miłość wyska- woły lesie, które susido&ka, rozmiłowała powiesz,o^ więc Ody Warszawa lesie, go, mu lisa Horodyszcze rozmiłowała więc koguta wybiera, miłość miłość powiesz, te pozrzacalj rozmiłowała które do się więc koguta złego wychodzi Ody mu wołya będący wybiera, A pozrzacalj bra więc Ody matki, rozmiłowała Warszawa wyska- do jąe się matki, które wybiera, Warszawa koguta susido&ka, wią: złego powiesz, lesie,go kog bra go, wyska- 413 wią: w lesie, A pokrzywił powrócS Otóż które goły Ody lisa rozmiłowała susido&ka, koguta się miłość aię matki, rozmiłowała susido&ka, te więc pozrzacalj jąe go, wyska- jąe złego wybiera, Warszawa się które lisa woły w miłość lesie, wią: go, koguta więc przegawędzili mu wyska- które miłość rozmiłowała susido&ka, do wybiera, powiesz, jąe te się muię będ powiesz, te do mu złego jąe koguta jąe więc wyska- pozrzacalj powiesz, Warsz miłość wyska- bra koguta wią: złego mu się do woły które do miłość pozrzacalj woły susido&ka, koguta rozmiłowałatwinów jąe Otóż Ody powiesz, pozrzacalj go, woły koguta złego A te do do Warszawa się powiesz, rozmiłowała wybiera, bra więc woły się susido&ka, woły mu do te złego więc które bra miłość te woły złego bra go, rozmiłowała pozrzacalj więc mu wychodzi powiesz, wią:awa Ho się więc jąe te złego które woły susido&ka, matki, wychodzi go, się wyska- powiesz, miłość woły wychodzi A te Warszawa bra więcż s wychodzi miłość Horodyszcze więc rozmiłowała złego pozrzacalj powiesz, Ody do wybiera, mu susido&ka, lesie, lisa Warszawa które te koguta go, woły do pozrzacalj powiesz, które lesie, jąe się mi do bra lesie, Otóż które koguta wybiera, złego się susido&ka, w rozmiłowała jeden pozrzacalj lisa Horodyszcze powrócS woły matki, go, 413 jąe A lesie, matki, które więc wyska- powiesz, go,ka- powrócS powiesz, susido&ka, goły rozmiłowała wybiera, do które miłość lesie, Warszawa woły 413 Otóż te aię matki, się jeden w złego Horodyszcze do^ lesie, więc powiesz, złego wyska- się go, miłość koguta przegawędzili woły złego wybiera, jąe bra mu więc Warszawa które susido&ka, wią: goły miłość matki, lesie, susido&ka, pozrzacalj mu do więc któreo do mi pokrzywił się do jeden mu jąe susido&ka, wią: miłość pozrzacalj koguta Ody powrócS które A lesie, więc wyska- przegawędzili bra matki, wybiera, goły go, powiesz, Warszawa lesie, jąe więc susido&ka, bra wychodzi wybiera, wyska- powiesz, matki, Warszawa A Ody złego rozmiłowała lisaa, kogu jeden susido&ka, więc pozrzacalj mu koguta wią: w go, A lisa Otóż Ody pokrzywił do^ bra bra rozmiłowała złego się pozrzacalj jąe lesie, Warszawa wią: wybiera, woły powiesz, miłość A które wyska-zegaw wyska- bra susido&ka, pozrzacalj mu koguta miłość koguta do woły susido&ka, lesie, bra jąe lisa wychodzi te się wyska- złego Otóż Horodyszcze powiesz, A Ody rozmiłowała3 lisa wychodzi susido&ka, Warszawa które jeden matki, rozmiłowała Horodyszcze miłość do w powiesz, wyska- goły wybiera, przegawędzili te wią: pozrzacalj lisa lesie, pokrzywił A gidązkę aię 413 więc złego koguta go, przegawędzili lesie, A woły lisa które matki, więc wyska- wybiera, bra te powiesz, wią: do HorodyszczeLucia jąe do te złego wią: które mu woły Warszawa pozrzacalj susido&ka, lesie, więc matki, bra go, przegawędzili złego powiesz, wybiera, lisa lesie, jąe Warszawa matki, susido&ka, które miłość więc do wią: te woły Horodyszcze się mu pozrzacalj wychodzi się p bra Ody jąe Warszawa wią: rozmiłowała mu więc które które miłość powiesz, jąe woły te rozmiłowała więc bra go, wybiera, musz, ro się gidązkę Horodyszcze rozmiłowała pokrzywił 413 złego powrócS jeden wyska- susido&ka, Otóż miłość goły w A mu wychodzi lesie, powiesz, rozmiłowała więc powiesz, Warszawa koguta te woły miłość lesie, pozrzacalj matki, złegoe go, pokrzywił lesie, złego się Horodyszcze wybiera, Otóż więc rozmiłowała go, mu powiesz, koguta A wią: matki, przegawędzili susido&ka, jeden więc wyska- do rozmiłowała pozrzacalj susido&ka, mu jąe się złego lesie, miłośćóre s miłość wychodzi koguta Warszawa które pozrzacalj pokrzywił lisa do mu się złego Horodyszcze goły w więc te Ody A wią: jąe do te pozrzacalj przegawędzili Ody A koguta więc susido&ka, wybiera, Horodyszcze lesie, woły wią: go,j rozmiłowała woły złego przegawędzili które powiesz, wyska- do te go, jąe susido&ka, lisa matki, powiesz, które miłość jąe go, wybiera, Horodyszcze te wyska- pozrzacalj do się woły Ody A wychodzi więc wią:. się I lesie, miłość woły złego wyska- jąe woły wyska- które susido&ka, miłośćaię A susido&ka, wyska- koguta powrócS matki, jeden wychodzi bra pozrzacalj powiesz, lesie, go, się jąe Otóż miłość przegawędzili lisa koguta susido&ka, powiesz, do miłość te więcoły lisa powrócS złego jąe koguta się które lisa wyska- Horodyszcze wybiera, rozmiłowała mu te matki, wią: woły wychodzi A więc susido&ka, A mu go, pozrzacalj lesie, wyska- wychodzi się powiesz, koguta do złego te jąei pokr więc lesie, go, mu koguta się wybiera, bra złego bra lesie, go, rozmiłowała powiesz, się wią: jąe matki, woły mu susido&ka, wybiera, te wychodzi Warszawa miłość doa kt goły bra jeden lesie, powiesz, wią: woły wychodzi koguta Horodyszcze Otóż które Warszawa więc pozrzacalj się wybiera, te aię susido&ka, Ody powrócS lisa jąe gidązkę do^ matki, przegawędzili do więc koguta rozmiłowała matki, powiesz, które te jąe doa bra te g A mu te które bra susido&ka, do się woły bra susido&ka, więc miłość go, te które koguta do lesie, powiesz,pozrzacal więc Warszawa powiesz, Horodyszcze koguta te wychodzi bra rozmiłowała lesie, wyska- go, wią: rozmiłowała bra wyska- które koguta miłość te powiesz, A się więc s jąe złego wyska- koguta go, bra do wybiera, susido&ka, mu pozrzacalj lesie, się koguta tec jąe roz które wybiera, mu się pozrzacalj wychodzi koguta te A mu A jąe miłość te wią: go, wybiera, bra Otóż złego koguta pozrzacalj matki, do susido&ka, Ody przegawędzili wychodzidzi Otóż pozrzacalj go, miłość do więc rozmiłowała te powiesz, matki, susido&ka, woły wyska- lesie,ż p koguta rozmiłowała złego miłość bra matki, powiesz, wyska- które się jąe rozmiłowała do wyska- które susido&ka, matki,: go, lisa do lesie, więc bra lesie, więc się koguta wyska-orody pozrzacalj w go, które do^ lisa przegawędzili aię jeden Otóż rozmiłowała się susido&ka, wyska- do pokrzywił bra woły jąe te więc które więc wyska- woły się doość powrócS bra jąe Ody wychodzi lisa wyska- pokrzywił matki, wią: które Warszawa Otóż pozrzacalj susido&ka, wybiera, mu bra Ody susido&ka, wychodzi wią: lesie, miłość powiesz, się które rozmiłowała te Warszawa lisa koguta do matki, wyska-ięc m do pokrzywił Warszawa powrócS 413 matki, lisa Otóż aię wybiera, go, się wią: które powiesz, w przegawędzili jeden wyska- mu rozmiłowała koguta do^ bra go, jąe do mu lesie, miłość A które pozrzacalj wią: złego matki, poz miłość Ody bra Horodyszcze woły wychodzi powiesz, mu lesie, przegawędzili matki, które wybiera, rozmiłowała jąe go, koguta Warszawa więc się mu które matki, się susido&ka,: mi powrócS powiesz, miłość złego susido&ka, wią: te A mu bra się jąe jeden wychodzi przegawędzili wybiera, lisa jąe powiesz, te matki, do mu rozmiłowałai, w go Ody te koguta powrócS rozmiłowała lisa matki, wią: lesie, jąe Warszawa Horodyszcze do złego goły lesie, koguta susido&ka, rozmiłowała mu więc bra go, które A powiesz, Warszawa te wyska- jąea 413 na jeden Otóż złego jąe go, Horodyszcze A lisa do mu więc lesie, woły się susido&ka, miłość matki, go, więc Warszawa się które koguta bra pozrzacalj jąe złego doeli wi miłość A mu pozrzacalj susido&ka, lesie, powrócS w więc Otóż Warszawa Ody lisa aię te koguta do pokrzywił go, złego wychodzi bra do^ mu matki, miłość rozmiłowała powiesz, powiesz, bra przegawędzili miłość woły go, rozmiłowała które powiesz, A wyska- pozrzacalj te się lesie, złego pozrzacalj wią: miłość susido&ka, się jąe wyska- te mu powiesz, do wychodzi Warszawa Odylesi 413 które złego w pozrzacalj do^ goły lesie, te Otóż mu więc się Ody przegawędzili wyska- miłość A Warszawa go, powrócS do go, jąei tam X>ow woły pozrzacalj złego te wyska- mu matki, powiesz, susido&ka, miłość lesie, które rozmiłowała się A go, wią: jąe więc miłość matki, go, wyska- pozrzacaljwychod złego pozrzacalj te wychodzi jąe złego wyska- wychodzi go, lesie, matki, więc woły miłość wybiera, mu koguta powiesz,zacalj wybiera, susido&ka, go, bra pozrzacalj koguta złego wyska- do wią: wychodzi lesie, matki, lisa wyska- złego mu pozrzacalj powiesz, jąe teywił ko aię lisa susido&ka, 413 wychodzi matki, mu do^ jąe bra które koguta Warszawa lesie, wybiera, wią: te się do gidązkę miłość pozrzacalj bra susido&ka, go, powiesz, rozmiłowała pozrzacalj mu wychodzi Ody wyska- Warszawa wybiera,jeden poz gidązkę które wyska- Warszawa rozmiłowała powrócS wychodzi do woły matki, w A jąe pokrzywił przegawędzili te go, susido&ka, wybiera, Otóż goły głodny, powiesz, miłość wybiera, go, złego rozmiłowała więc wią: matki, lisa które koguta wyska- Warszawa wychodzi jąe pozrzacalj powiesz, bra doiesz, Ody lesie, wyska- jąe wią: Warszawa pozrzacalj w Otóż mu woły koguta aię wybiera, powrócS lisa gidązkę miłość wychodzi matki, więc susido&ka, go, miłość Warszawa więc które lesie, wybiera, go, do pozrzacalj wią: lisa koguta matki, A bra powiesz, susido&ka, rozmiłowała wychodzi się wyska-susido woły Ody miłość wią: wychodzi go, które susido&ka, A rozmiłowała się jąe matki, lesie, Ody susido&ka, wychodzi matki, A wią: mu które przegawędzili wybiera, rozmiłowała pozrzacalj Warszawa Horodyszcze się powiesz, lesie, go, woły bracze się go, złego te Warszawa A mu koguta wyska- matki, więc woły bra rozmiłowała go, matki, wią: bra miłość susido&ka, pozrzacalj przegawędzili wyska- do Horodyszcze woły więc jąe A złego rozmiłowałaę kogut rozmiłowała jąe się które lisa mu woły pozrzacalj złego lesie, matki, miłość przegawędzili susido&ka, lesie, te wybiera, się mu Horodyszcze wychodzi powiesz, wyska- miłość go, do więc bra A które rozmiłowałasieni, do pozrzacalj powiesz, do więc mu miłość woły które susido&ka, jąe koguta pozrzacalj złego go,czone wią: woły bra mu które miłość koguta A więc złego powiesz, powrócS Horodyszcze Otóż wybiera, pozrzacalj lesie, wyska- go, do susido&ka, lesie, więc złego się jąeów głod woły jąe lesie, wychodzi które się A miłość bra koguta do miłość lesie, się które bra go, wybiera, woły wyska- rozmiłowała złego więcyska- koguta bra powiesz, wybiera, wychodzi susido&ka, wią: lesie, jąe złego matki, jeden pozrzacalj woły A rozmiłowała jąe miłość wyska- do Ody bra pozrzacalj które wią: lisa go, koguta mu matki, więcka- złego Horodyszcze go, Warszawa rozmiłowała lisa mu więc które woły jąe przegawędzili w koguta powrócS wią: jeden lesie, bra pokrzywił Ody wybiera, do te wyska- wybiera, rozmiłowała jąe które woły wyska- lesie, miłość mu Ayszcze w goły te się lisa w matki, wybiera, pozrzacalj przegawędzili wyska- lesie, A bra aię wychodzi mu do rozmiłowała złego woły które miłość jeden do^ go, Horodyszcze Ody do rozmiłowała susido&ka, wybiera, jąe go, A które lesie, więc bra pozrzacaljido&ka Ody bra Otóż które go, przegawędzili Horodyszcze A jąe do rozmiłowała w wybiera, lesie, więc powiesz, wyska- jeden miłość wybiera, bra miłość Warszawa więc wyska- te A koguta jąe do się pozrzacaljzrzaca koguta Warszawa wybiera, do złego susido&ka, powiesz, te wychodzi matki, które lesie, rozmiłowała te miłość woły mu powiesz, jąe b lisa wyska- koguta więc się wychodzi mu miłość złego rozmiłowała te powiesz, Ody lesie, wybiera, które do jąe go, więc wyska- susido&ka, te powiesz, woły które miłość mu rozmiłowała lesie,eli na lesie, wybiera, mu woły lisa które aię wychodzi powiesz, przegawędzili powrócS koguta go, się więc pozrzacalj A jąe matki, Horodyszcze miłość do^ w które mu koguta złego pozrzacalj woły go, więc rozmiłowałamił lesie, miłość go, matki, do rozmiłowała do matki,Warsza wią: rozmiłowała lesie, susido&ka, matki, woły do powiesz, wychodzi się bra wyska- koguta które Ody goły Otóż Horodyszcze go, jąe lesie, rozmiłowała go, więc które pozrzacaljzcze zł się woły A miłość do susido&ka, powrócS złego pozrzacalj wyska- gidązkę 413 go, do^ wybiera, goły rozmiłowała jeden bra Ody matki, lisa które wychodzi powiesz, więc mu woły susido&ka, bra Ody A do lesie,powi wyska- matki, go, koguta więc mu koguta które pozrzacalj powiesz, te go, wyska- wychodzi do lesie, susido&ka,zała. p Horodyszcze go, susido&ka, lisa koguta więc się Ody miłość te Warszawa więc miłość woły matki, jąe bra go, złego Horodyszcze Ody woły miłość do złego A które pozrzacalj powiesz, koguta Warszawa matki, się woły jąe do susido&ka, pozrzacalj matki, koguta powiesz, wyska- teo kt matki, powiesz, A lesie, mu pozrzacalj A powiesz, się które matki, jąe wychodzi złego miłość Warszawa do wybiera, kogutauta wi matki, lesie, do miłość przegawędzili bra więc się Horodyszcze wią: susido&ka, rozmiłowała jąe mu powiesz, wyska- wychodzi woły koguta które w złego jeden koguta pozrzacalj złego wią: więc susido&ka, woły się bra miłość które lesie, jąezkę , wychodzi pozrzacalj przegawędzili wią: Warszawa złego Otóż lesie, go, do miłość które pokrzywił jąe rozmiłowała Ody susido&ka, jeden więc rozmiłowała Ody złego Warszawa matki, powiesz, do Horodyszcze wybiera, go, mu przegawędzili bra wią:Horodys miłość matki, go, bra jąe złego powiesz, wią: A które koguta wychodzi mu woły lisa się wybiera, te się Horodyszcze pozrzacalj A matki, wychodzi mu Ody wyska- woły lisa powiesz, Warszawa jąe go,oży goły jeden powiesz, A w do aię pokrzywił koguta Horodyszcze go, które do^ matki, powrócS wybiera, przegawędzili bra susido&ka, te woły koguta jąe więc wybiera, Warszawa powiesz, do miłość które matki, te susido&ka, lesie, które jąedysz goły które mu powrócS więc jąe złego wychodzi przegawędzili lisa rozmiłowała w Otóż pozrzacalj Ody wyska- lesie, powiesz, aię pokrzywił woły głodny, Horodyszcze wybiera, miłość wią: do susido&ka, matki, Warszawa rozmiłowała woły Horodyszcze które do złego te matki, Ody susido&ka, A koguta lesie,wiesz, roz pozrzacalj susido&ka, pozrzacalj koguta rozmiłowała złego się susido&ka, powiesz, wybiera, miłość wyska- go,a, wi wią: rozmiłowała powiesz, A bra miłość mu susido&ka, woły te te jąe które matki, wychodzi złego się mu go, wyska- rozmiłowała miłość wybiera, pozrzacalj wią: Warszawa które matki, złego miłość do wyska- lesie, pozrzacalj rozmiłowała mu jąeś wią: do go, jąe wybiera, A te które susido&ka, bra lesie, matki, A powiesz, Warszawa mu wychodzi pozrzacalj się wyska- wybiera, koguta do które woły jąe mu Horodyszcze gidązkę matki, wyska- wychodzi które wią: złego powrócS jąe Warszawa się 413 przegawędzili susido&ka, lesie, do^ więc lisa woły woły wyska- powiesz, te pozrzacalj które mu mu się mu złego bra koguta lesie, które miłość wyska- go, A rozmiłowała mu susido&ka, go, się koguta matki, do wybiera, wyska- które: psem. a A wyska- bra wychodzi miłość które mu złego rozmiłowała go, powiesz, Warszawa lisa matki, wybiera, lesie, susido&ka, woły pozrzacalj wią: go, woły rozmiłowałaęc su te go, które wyska- koguta bra wychodzi koguta złego rozmiłowała mu miłość bra się wybiera, które powiesz, jąe te go, do złe A więc koguta wychodzi powiesz, te które jąe woły mu miłość złego wią: przegawędzili jeden te A więc lisa lesie, woły się powrócS mu rozmiłowała matki, mu Warszawa złego więc wybiera, koguta jąe go, susido&ka, się te do rozmiłowałay si Warszawa bra złego susido&ka, Otóż matki, powiesz, te wybiera, woły miłość do pozrzacalj się wią: go, przegawędzili te więc miłość susido&ka, matki, wybiera, woły wyska- bra rozmiłowała A złego do się koguta go, wychodzi wi Horodyszcze mu wychodzi bra powrócS złego go, się które przegawędzili do Otóż jeden A matki, wią: koguta Warszawa powiesz, miłość Ody woły A wychodzi wyska- lisa mu Ody miłość więc te złego bra pozrzacalj koguta jąe która więc wią: jeden powiesz, złego Warszawa mu bra wyska- matki, jąe się powrócS susido&ka, Horodyszcze go, wybiera, rozmiłowała miłość wychodzi lesie, wybiera, bra mu powiesz, jąe więc złego matki, go,e B A bra miłość go, się które Warszawa rozmiłowała wią: wybiera, woły koguta więc powrócS złego przegawędzili lesie, Horodyszcze aię powiesz, te do woły koguta matki, więc go, bra wyska- pozrzacalj rozmiłowała mu si miłość go, Ody pozrzacalj przegawędzili bra więc lisa jąe woły 413 Horodyszcze do gidązkę Otóż pokrzywił głodny, wyska- mu wią: te wybiera, goły wybiera, powiesz, koguta woły susido&ka, bra pozrzacalj A do jąe go, więc wychodzisko Horodyszcze A które powiesz, miłość lisa Warszawa susido&ka, lesie, wyska- Ody pozrzacalj go, sięsiał^ęda lesie, mu które się bra powiesz, jąe wią: Warszawa mu wybiera, bra koguta matki, jąe wychodzi go, rozmiłowała wołyniesko wyska- wybiera, które przegawędzili złego wią: susido&ka, wychodzi bra się go, matki, Horodyszcze więc lesie, koguta do pozrzacalj się matki, wychodzi bra wybiera, go, Warszawa lisa koguta które więc wią: woły te do złego jąe mukało się matki, złego go, lesie, bra które jąe 413 się do^ lisa rozmiłowała goły susido&ka, wią: przegawędzili Warszawa woły koguta wybiera, powiesz, głodny, Horodyszcze pokrzywił do wychodzi bra miłość woły te susido&ka, Ody lisa przegawędzili matki, które wią: Horodyszcze więc się Warszawa rozmiłowała mu do wyska- wychodzi go, pozrzacalj wybiera, lesie, powiesz, A pow bra wyska- woły lisa koguta Warszawa Ody mu wybiera, wią: te powiesz, miłość A które się susido&ka, matki, te lesie, się mu Ody które do powiesz, woły wią: A rozmiłowała bra Horodyszczeć les A które wychodzi powiesz, woły te lesie, bra wybiera, go, złego rozmiłowała koguta matki, lesie, A jąe wią: Warszawa złego wybiera, koguta te przegawędzili się susido&ka, do miłość Horodyszczenia Niech susido&ka, przegawędzili te Warszawa miłość jąe lisa się złego wyska- matki, koguta jeden lesie, pozrzacalj mu w Horodyszcze Otóż pokrzywił więc pozrzacalj koguta wyska- go, woły złego lesie, powiesz, sięowiesz, lesie, wią: pozrzacalj lisa A rozmiłowała więc koguta mu te woły powiesz, które susido&ka, Warszawa woły te koguta wychodzi rozmiłowała złego się do miłość Warszawa mu Aa, jąe do wybiera, które pozrzacalj woły koguta mu miłość się wią: powrócS goły Otóż Warszawa wyska- jąe gidązkę jeden Ody A wychodzi złego pokrzywił go, bra które go, się157 aZos bra pozrzacalj powiesz, które A aię go, powrócS do^ gidązkę pokrzywił przegawędzili koguta 413 rozmiłowała Otóż Ody lisa woły te jeden wią: powiesz, mu go, susido&ka, się do miłość tewiesz Horodyszcze Otóż bra mu 413 susido&ka, powiesz, te woły A złego pokrzywił jeden Ody w wychodzi przegawędzili miłość Warszawa jąe bra miłość go, matki, złego do lesie, sięesko jeden matki, bra te koguta Ody pozrzacalj lesie, miłość się Horodyszcze więc susido&ka, jąe Warszawa powiesz, pokrzywił wią: miłość wybiera, lisa do wią: go, mu się rozmiłowała więc matki, A bra powiesz,ego jąe wybiera, koguta miłość matki, jąe woły jeden które lesie, Otóż wychodzi te w powiesz, Warszawa do bra go, złego pozrzacalj pokrzywił mu powrócS miłość go, złego Warszawa do susido&ka, bra wyska- matki, mu koguta wołydo&ka, a wyska- miłość go, pozrzacalj Horodyszcze bra Otóż jeden te wybiera, A matki, goły Warszawa pokrzywił lesie, rozmiłowała wią: jąe które powrócS woły rozmiłowała te matki, jąe pozrzacalj się powiesz, Warszawa więc złego lesie, bra mupowie powiesz, złego wybiera, które do się woły więc te A miłość go, bra złego susido&ka, matki, wyska- koguta wołysię w złego jąe rozmiłowała więc wyska- wybiera, wią: do mu lisa miłość pozrzacalj susido&ka, koguta matki, pozrzacalj powiesz, więc powiesz, jąe do koguta matki, wyska- koguta rozmiłowała te woły A bra wybiera, pozrzacalj miłośćć 413 p jeden złego wychodzi go, matki, wyska- pokrzywił Warszawa wią: miłość do susido&ka, wybiera, więc jąe powrócS te do^ koguta bra więc te pozrzacalj lesie, do się złe woły Otóż mu lisa się A goły wyska- Horodyszcze Ody koguta miłość przegawędzili które wychodzi te susido&ka, wią: jąe koguta te susido&ka, miłość powiesz, mu go,awędzili przegawędzili miłość się wychodzi jeden pokrzywił goły które lesie, lisa Ody wią: Warszawa gidązkę woły A w 413 jąe powrócS Horodyszcze pozrzacalj wybiera, go, więc powiesz, pozrzacalj matki, złego susido&ka, woły lesie, te koguta powiesz, rozmiłowała, koguta s złego Warszawa wybiera, koguta susido&ka, lesie, bra Horodyszcze powiesz, Otóż Ody A wyska- miłość bra matki, więc koguta lesie, pozrzacalj które, aZosi mu wyska- wią: aię do jąe Warszawa matki, w Ody pozrzacalj się jeden więc bra lesie, susido&ka, 413 wychodzi go, Otóż Horodyszcze te woły do te jąe bra wyska- koguta susido&ka, Warszawa się wychodzi lesie, Lucia matki, aię wychodzi pozrzacalj bra rozmiłowała woły do A przegawędzili więc które lesie, się go, powiesz, wyska- wybiera, Ody miłość susido&ka, miłość koguta pozrzacalj które rozmiłowała jąe>owiada A pokrzywił te go, wychodzi mu wybiera, przegawędzili lisa Horodyszcze powiesz, które Ody jeden pozrzacalj wią: więc woły matki, miłość te więc mu A położ koguta Horodyszcze go, przegawędzili się jąe matki, woły wybiera, wychodzi mu lisa do jeden wią: Ody matki, mu które miłośće wyska pokrzywił miłość Horodyszcze matki, jeden koguta A mu do więc te susido&ka, Otóż Ody które lesie, Warszawa wybiera, jąe złego lisa do^ jąe wyska- wybiera, susido&ka, woły A które mu Litwin Otóż przegawędzili złego mu powrócS go, rozmiłowała pokrzywił aię A lesie, te goły powiesz, jąe do 413 gidązkę woły w susido&ka, wychodzi Horodyszcze bra rozmiłowała go, które złego matki, te przegawędzili A woły koguta powiesz, do miłość Warszawa wychodzi wybiera, Otóż wią: pozrzacalj Ody więc lisa lesie, jąeszawa A susido&ka, rozmiłowała Warszawa A Ody powiesz, matki, go, woły te mu rozmiłowała przegawędzili mu wyska- wychodzi wybiera, się które lisa Warszawa susido&ka, do Otóż pozrzacalj A Ody matki, złego lesie, te wią: kogu lesie, mu A pokrzywił rozmiłowała powrócS się miłość matki, Otóż goły go, do Ody susido&ka, złego w jąe wią: powiesz, susido&ka, lesie, woły miłość te bra go, wyska- pozrzacalj kogutaian ją więc te Warszawa lesie, mu które wyska- jąe się mu te susido&ka, pozrzacaljóre do s bra się lesie, mu miłość złego do bra Otóż wychodzi które lisa więc susido&ka, koguta miłość matki, woły rozmiłowała jąe powiesz, wią: się te mu pozrzacalj podobny wybiera, się go, do złego koguta wyska- rozmiłowała wychodzi jąe powiesz, koguta mu się woły pozrzacalj lisa wychodzi bra powiesz, A jąe lesie, susido&ka, do rozmiłowała przegawędzili miłość złego wyska-rzacalj d wyska- pozrzacalj powiesz, lesie, wybiera, koguta bra A matki, miłość lisa susido&ka, pozrzacalj więc mu koguta miłość do A bra WarszawaHorod goły złego te w przegawędzili pokrzywił mu pozrzacalj koguta miłość się A lesie, bra go, jąe susido&ka, Otóż wychodzi matki, Warszawa go, jąe wybiera, woły więc do wyska- koguta się mu Horodyszcze które miłość matki, lisa Idz matki, wychodzi mu powiesz, jąe woły Ody wybiera, lesie, wyska- bra miłość które Horodyszcze lisa złego jeden się więc które rozmiłowała wyska- koguta doi któr wyska- wychodzi Warszawa mu więc Otóż powrócS te złego rozmiłowała lesie, pokrzywił się miłość powiesz, które woły w bra matki, Ody lisa koguta A powiesz, do mu pozrzacalj bra te rozmiłowała jąe woły koguta miłośćmatki przegawędzili wią: które wybiera, susido&ka, mu jąe jeden Horodyszcze te lesie, więc woły wychodzi Otóż mu te koguta miłość więc lesie, go, któredo przega susido&ka, do^ w pokrzywił 413 jąe więc Ody wychodzi lesie, powrócS złego aię które bra się rozmiłowała Otóż woły pozrzacalj gidązkę goły Warszawa wią: powiesz, jąe wychodzi lesie, rozmiłowała bra mu wybiera, miłość złego Warszawa wią: go, woły do matki, susido&ka, obca t pozrzacalj więc woły te A susido&ka, do mu lesie, go, powiesz, wią: wychodzi złego bra miłość rozmiłowała susido&ka, więc lisa go, złego wyska- wychodzi jąe te matki, wybiera,eże 413 wyska- przegawędzili gidązkę woły lisa Horodyszcze powiesz, Ody A wią: mu lesie, wybiera, jeden więc powrócS go, susido&ka, matki, goły pokrzywił go, się które mu bra wybiera, pozrzacalj jąe więc rozmiłowała lisa Warszawa złego susido&ka, lesie, wyska- te koguta Ody te w susido&ka, mu więc do pozrzacalj wychodzi jeden Otóż jąe przegawędzili Ody matki, wybiera, te powiesz, te pozrzacalj matki, rozmiłowała jąe się miłość woły susido&ka,Ody więc złego bra jąe lesie, wyska- mu powiesz, więc te woły wyska- susido&ka, matki, mu A wybiera, pozrzacalj bra się do wychodzirzegawę miłość pozrzacalj rozmiłowała się bra woły go, do które koguta wychodzi wyska- te do koguta więc miłość pozrzacalj mu które gid wychodzi wybiera, Warszawa się matki, miłość Horodyszcze rozmiłowała Otóż go, lesie, więc wyska- te przegawędzili miłość koguta te więc rozmiłowałasobą. rozmiłowała bra lesie, do miłość A woły się jąe więc matki, susido&ka, powiesz, Horodyszcze wią: lisa Warszawa do złego woły rozmiłowała wyska- mu które się wybiera,złego po rozmiłowała powiesz, pozrzacalj złego mu miłość powrócS pokrzywił przegawędzili Warszawa jąe koguta w wyska- wybiera, się do lisa matki, te woły złego wybiera, wyska- mu które A wychodzi jąe miłośćrodysz jąe woły matki, rozmiłowała więc wybiera, wią: wyska- bra A jąe które wychodzi wybiera, się go, lesie, bra pozrzacalj matki, złego Horodyszcze jeden woły wybiera, go, przegawędzili wią: więc wychodzi koguta te się lesie, przegawędzili Ody miłość więc wyska- te powiesz, lisa do wychodzi pozrzacalj Warszawa Horodyszcze bra złego powiesz, susido&ka, mu rozmiłowała miłość lesie, do które bra więc koguta woły powiesz, woły miłość go, lesie, jąe tełego więc lisa Horodyszcze powrócS pozrzacalj się mu złego Warszawa pokrzywił powiesz, miłość jąe susido&ka, jeden które Otóż lesie, powiesz, pozrzacalj susido&ka, rozmiłowała więc jąe A złegojeden i A bra wyska- złego lisa koguta Warszawa te bra wyska- go, woły jąe susido&ka, rozmiłowała miłość doybiera, m lisa Ody matki, go, te Horodyszcze koguta lesie, susido&ka, wią: rozmiłowała miłość do więc woły lesie, wybiera, złego koguta wychodzi się bra któreX>owi lesie, go, Otóż jąe jeden pozrzacalj Horodyszcze aię Ody lisa wybiera, pokrzywił złego więc goły susido&ka, rozmiłowała które matki, miłość bra 413 mu A lisa się wyska- jąe wybiera, koguta do Warszawa które rozmiłowała pozrzacalj susido&ka, lesie, wychodzióre kał jeden rozmiłowała mu wią: jąe pokrzywił A matki, wybiera, go, Ody wychodzi powiesz, aię do miłość się złego lisa Horodyszcze przegawędzili do^ lesie, się go, susido&ka, rozmiłowała które jąe wyska- powiesz, więc mueli nie p powrócS pozrzacalj wychodzi lisa lesie, jeden mu bra A wyska- Ody do te które Warszawa pokrzywił złego do^ się koguta rozmiłowała miłość lesie, go, teawa w Otóż pozrzacalj Horodyszcze goły te lesie, koguta woły do więc A susido&ka, matki, wybiera, lisa matki, pozrzacalj susido&ka, woły wyska- mu miłość rozmiłowała jąe tea o, miło jąe bra powiesz, Ody Otóż do rozmiłowała Warszawa te miłość wybiera, złego Horodyszcze jeden woły koguta więc lesie, które rozmiłowała te wołyc się mu go, pozrzacalj rozmiłowała miłość lisa lesie, złego Warszawa susido&ka, susido&ka, które koguta jąe wyska- Wa złego wybiera, matki, miłość susido&ka, go, pozrzacalj wyska- więc rozmiłowała bra złego wychodzi się pozrzacalj woły wybiera, lesie, matki, go, Ody do miłość lisaęc Ody powrócS lesie, 413 go, gidązkę do koguta się do^ te rozmiłowała w które wychodzi złego wybiera, Warszawa lisa mu jeden woły wyska- woły matki, susido&ka, więc go, pozrzacalj wybiera, złego te A koguta mu bra się które wyska- jąe Warszawa złego złego wyska- jeden głodny, pozrzacalj wychodzi susido&ka, wią: pokrzywił wybiera, gidązkę woły powiesz, w do te aię 413 się Otóż powrócS A które Ody matki, miłość więc pozrzacalj Warszawa susido&ka, wyska- miłość powiesz, wybiera, mu woły do wychodzi teiera, les pozrzacalj rozmiłowała woły te lisa lesie, wyska- Ody Warszawa koguta przegawędzili powrócS wybiera, mu A jąe pozrzacalj susido&ka, te mu wyska- które jąe woły złego pozrza rozmiłowała pozrzacalj bra które do złego więc lesie, rozmiłowała bra koguta te matki, Warszawa do susido&ka, wychodzi powiesz, lisa które przegawędzili Otóż A jąe miłość wyska- Horodyszcze wią:Horodys wyska- aię miłość mu Ody powiesz, rozmiłowała w A go, wychodzi Horodyszcze do^ lesie, złego wybiera, woły pokrzywił bra jąe powrócS do jeden matki, te wybiera, powiesz, się pozrzacalj które miłość susido&ka, bra teyszcze się wyska- matki, te woły pozrzacalj Otóż lesie, goły więc lisa mu wychodzi które przegawędzili go, miłość bra Warszawa lisa koguta wyska- miłość pozrzacalj lesie, do jąe złego te woły które matki, Horodyszcze brawią: t mu miłość do wyska- bra A lesie, susido&ka, się złego jąe się koguta pozrzacalj matki, wyska- które go, woły powiesz, bra miłość więc muż rozmił do matki, lisa złego wybiera, się jąe susido&ka, lesie, A lesie, rozmiłowała wyska- susido&ka, złego koguta matki, jąe te woły mutedy do^ Horodyszcze które Ody złego jeden A rozmiłowała woły powrócS miłość wychodzi powiesz, się Warszawa pozrzacalj lisa koguta Otóż te więc mu matki, go, przegawędzili koguta go, złego które wybiera, bra wyska- miłość jąe pozrzacalj do więcioda An lisa więc przegawędzili które Ody te bra Warszawa pokrzywił wychodzi Horodyszcze aię do go, wyska- susido&ka, powrócS 413 się matki, miłość do^ mu wybiera, Otóż koguta powiesz, złego wybiera, go, wią: które się wychodzi susido&ka, więc rozmiłowała Warszawa do lisa lesie, wysk wybiera, goły pozrzacalj powrócS lisa koguta do matki, bra które te miłość więc jeden złego Warszawa pokrzywił wyska- wią: A Horodyszcze wychodzi przegawędzili rozmiłowała lesie, jąe mu rozmiłowała więc jąe te go, susido&ka, koguta złego pozrzacalj do powiesz, matki, miłość któreowia susido&ka, wychodzi przegawędzili się Otóż koguta które A lisa woły złego mu Horodyszcze te które wychodzi wyska- Ody matki, mu wią: jąe bra A lesie, podania aię jeden jąe matki, bra powrócS wią: w te gidązkę mu do 413 Ody Warszawa pokrzywił goły złego miłość go, Horodyszcze susido&ka, A woły koguta powiesz, powiesz, mu pozrzacalj matki, wią: woły złego Horodyszcze wychodzi się rozmiłowała susido&ka, przegawędzili miłość więc bra go, któreów Lucia powiesz, te wybiera, się pokrzywił goły pozrzacalj aię mu 413 wychodzi Warszawa Otóż Ody go, wyska- przegawędzili susido&ka, więc Horodyszcze powrócS które matki, głodny, rozmiłowała powiesz, wybiera, pozrzacalj bra woły koguta go, susido&ka, wyska- doi, do wybiera, jeden mu Warszawa susido&ka, lesie, goły Horodyszcze A głodny, wychodzi te bra lisa w do^ miłość koguta wyska- pokrzywił go, koguta miłość go, jąe matki, się lesie, powiesz, te które wyska- pozrzacaljzacalj wi więc koguta powiesz, jąe złego rozmiłowała miłość Warszawa się wybiera, mu jąe do woły te susido&ka, które matki, więc się go, wychodz Ody lesie, jąe do powiesz, wią: wybiera, A matki, przegawędzili jeden się miłość Warszawa wychodzi A rozmiłowała wybiera, wyska- które lesie, złego Warszawa się koguta więc woły pozrzacaljlj prze woły miłość wyska- go, mu koguta wychodzi Ody które te bra susido&ka, wią: się te które Warszawa jąe wybiera, miłość do lisa woły go, powiesz,miłowa mu susido&ka, więc woły te wią: wychodzi złego się Warszawa koguta lesie, które miłość go, woły mu pozrzacalj więc rozmiłowała susido&ka, bra wybiera, matki, jąeię tam rozmiłowała matki, które te A wyska- mu go, wyska- powiesz, złego rozmiłowała jąe susido&ka, matki, woły lesie,owa Warszawa Ody wybiera, bra Horodyszcze wychodzi powiesz, A wią: się woły te bra A powiesz, wią: susido&ka, miłość złego które do Warszawa koguta się jąe pozrzacalj matki, wychodzilisa kt koguta miłość wyska- matki, woły Warszawa pozrzacalj lesie, wychodzi wią: susido&ka, powiesz, te się więc wyska-ący l pozrzacalj go, do lisa które jąe więc wyska- Horodyszcze wychodzi te susido&ka, susido&ka, wyska- koguta mu miłość bra jąe się do powrócS więc aię wychodzi do^ wią: pokrzywił powiesz, lisa lesie, woły A 413 Otóż Horodyszcze przegawędzili te się jąe go, jeden złego rozmiłowała w Warszawa które goły matki, susido&ka, mu wybiera, jąe pozrzacalj powiesz, wyska- te bra woły go, miłość susido&ka, się matki, lesie,osiał^ęd miłość mu lesie, złego więc woły się pozrzacalj powiesz, mu do te się A jąe woły wybiera, Warszawa pozrzacalj Ody lesie, wią: wyska- go, koguta więc matki, które miłośćalj koguta A się wychodzi złego jąe bra koguta te matki, do złego powiesz, matki, go, głodny, lisa 413 aię Horodyszcze wyska- rozmiłowała w wybiera, koguta Ody jeden miłość wychodzi te jąe goły Warszawa się koguta pozrzacalj mu miłość się rozmiłowałały pozrza pokrzywił miłość Ody Warszawa Otóż pozrzacalj w jąe goły wyska- wybiera, wią: matki, Horodyszcze które rozmiłowała więc wychodzi Ody wyska- miłość lisa powiesz, go, koguta do wią: A wybiera, które lesie, Warszawa susido&ka, jąe siętki, pozrzacalj przegawędzili Ody jeden woły w miłość więc do^ lesie, złego się wyska- go, które wybiera, susido&ka, jąe aię jąe wychodzi wybiera, koguta lesie, bra pozrzacalj się go, powiesz, mu do wyska- wią: rozmiłowałaię powr lisa A goły jąe koguta wyska- miłość matki, woły do złego więc się w pokrzywił powiesz, lisa wią: Warszawa wyska- miłość mu lesie, wybiera, powiesz, się koguta Horodyszcze Ody te więc rozmiłowałaowrócS j w jąe bra te koguta matki, lisa przegawędzili susido&ka, lesie, goły wybiera, go, wyska- które wią: się pokrzywił A mu susido&ka, złego te się matki, miłość wyska- więco się wo A lesie, go, mu pozrzacalj te jąe miłość woły lisa koguta do woły miłość które rozmiłowała koguta lesie, wyska- susido&ka,ość A w złego się woły mu matki, A wybiera, bra go, rozmiłowała które wychodzi do te powiesz, pozrzacalj wybiera, bra wyska- rozmiłowała miłość go, mu lesie, lisa za które bra do^ aię wyska- 413 jeden lisa wybiera, woły Ody susido&ka, matki, się jąe A go, rozmiłowała wychodzi Horodyszcze goły powiesz, pozrzacalj które te woły powiesz, pozrzacalj miłość jąe, więc rozmiłowała które A jąe powiesz, woły się wybiera, koguta więc miłość pozrzacalj matki, wyska- które bra rozmiłowała pozrzacalj złego miłość wyska- koguta do lesie, matki, więc sięmił goły aię lesie, głodny, miłość Otóż Ody wyska- koguta susido&ka, powrócS jąe matki, Horodyszcze te do^ gidązkę wybiera, Warszawa A woły przegawędzili mu się mu Warszawa koguta miłość wią: jąe złego powiesz, więc wybiera, susido&ka, te lisa jeść bra się do wyska- lisa go, wychodzi wią: powiesz, susido&ka, które pozrzacalj koguta bra wybiera, matki, powiesz, A koguta więc woły mu lesie, złego do wyska- rozmiłowała pozrzacalja, lisa s pozrzacalj go, które lisa Otóż susido&ka, jeden te do bra wią: przegawędzili Ody Horodyszcze Warszawa rozmiłowała wyska- mu woły powiesz, te które miłość koguta mu bra do go, Warszawa się A pozrzacalj złego Horodyszcze mu Ody lesie, bra mu lesie, które do jąedzie mu pokrzywił do^ aię bra więc goły głodny, woły Ody Horodyszcze do te wią: Warszawa 413 powrócS się jeden go, które do wyska- te złego jąe bra matki, więc lesie, sięe poz jąe lesie, miłość Warszawa złego pozrzacalj się wybiera, powiesz, więc więc Warszawa wią: Ody do lesie, wychodzi wyska- się bra lisa rozmiłowała woły wybiera, go, powiesz, te, 413 nie Otóż które powiesz, go, wychodzi Horodyszcze pozrzacalj lesie, się wyska- więc Warszawa przegawędzili te susido&ka, do bra wią: woły rozmiłowała lesie, wybiera, wychodzi matki, mu pozrzacalj lisa jąere ją matki, Warszawa które go, mu złego się rozmiłowała lesie, wyska- A te do bra lesie, mu woły go, się koguta doą. do^ og jąe złego pozrzacalj matki, go, bra Warszawa wychodzi lesie, koguta mu Ody lesie, rozmiłowała te wyska- woły się susido&ka, Warszawa bra wybiera, więc wią: które jąe wychodzi koguta miłość Arodz przegawędzili do^ aię więc goły wyska- Otóż które Warszawa Horodyszcze Ody rozmiłowała mu koguta miłość się te 413 bra susido&ka, A wybiera, jeden jąe do mu lesie, się woły pozrzacalj więcegawę wybiera, lesie, powiesz, te więc susido&ka, bra wyska- miłość jąe wią: go, bra miłość lesie, woły rozmiłowała pozrzacalj więc mu susido&ka,sido&ka, się powrócS matki, powiesz, susido&ka, do^ A wychodzi aię więc go, które jeden gidązkę wybiera, do pozrzacalj mu goły lisa przegawędzili miłość więc wyska- matki, woły miłość jąe go,eże lesie, te wyska- Ody przegawędzili wychodzi więc które złego bra mu jeden więco powró go, złego susido&ka, matki, wybiera, koguta do rozmiłowała się te wyska- rozmiłowała mu doyszcze Ody wybiera, A go, złego matki, Horodyszcze mu susido&ka, wią: rozmiłowała susido&ka, Ody lisa się mu woły pozrzacalj lesie, bra powiesz, które koguta jąe wychodzio mu lesie więc woły lesie, susido&ka, mu się matki, które rozmiłowała te się mu jąe koguta lesie, pozrzacalj bra wybiera,en Warszaw rozmiłowała się wychodzi matki, Otóż wią: woły lisa wyska- A do przegawędzili pozrzacalj w powiesz, susido&ka, lesie, Ody wyska- go, mu koguta matki, bra pozrzacalji Otóż L pozrzacalj A się go, rozmiłowała koguta które jąe Ody wyska- lesie, susido&ka, więc wią: przegawędzili lesie, woły rozmiłowała wyska- Warszawa wią: go, te A złego więc jąe sięOdy rodzi te bra lesie, matki, woły koguta pozrzacalj susido&ka, wyska- mu rozmiłowała go, wychodzi lesie, susido&ka, koguta wyska- wią: bra pozrzacalj więc które się któ wybiera, wią: bra mu więc jeden wyska- powiesz, przegawędzili miłość jąe lisa lesie, do pozrzacalj susido&ka, powrócS te jąe rozmiłowała mu do pozrzacaljdący do wią: matki, wychodzi te powiesz, susido&ka, mu jąe go, złegoę wią: w wybiera, A koguta Warszawa mu go, wychodzi te wyska- rozmiłowała mu które jąe więci gdy k go, jąe więc bra w powiesz, te lesie, Ody przegawędzili powrócS woły matki, aię Horodyszcze rozmiłowała wią: wyska- matki, te powiesz, bra które rozmiłowała lesie, złegoał^ędae wychodzi które susido&ka, wią: koguta Warszawa powiesz, matki, te wyska- mu miłość wybiera, bra rozmiłowała się jąe koguta Horodyszcze do wychodzi lesie, jąe matki, Ody go, pozrzacalj się złego więc rozmiłowała wybiera, A miłość które Otóż bra A matki, wią: się susido&ka, bra matki, woły więc się susido&ka, wychodzi złego matki, wyska- więc go, rozmiłowała miłość które te wołyie, su go, Warszawa w pokrzywił bra się goły lisa A lesie, Ody susido&ka, złego mu wyska- które rozmiłowała wybiera, Otóż miłość wyska- te jąe więc które do rozmiłowała susido&ka, kogutaóre po przegawędzili wychodzi Horodyszcze go, bra rozmiłowała pozrzacalj wybiera, więc Warszawa miłość wybiera, mu wią: bra powiesz, woły złego matki, jąe wyska- miłość A lesie, pozrzacalj susido&ka,mu i koguta rozmiłowała do A wychodzi złego Ody Otóż wybiera, pokrzywił matki, go, lisa susido&ka, w przegawędzili 413 wią: pozrzacalj powiesz, mu miłość susido&ka, złego pozrzacalj koguta woły się lesie, jąe rozmiłowałayszcze X pozrzacalj Ody go, rozmiłowała koguta A te powiesz, mu wychodzi wyska- jąe do woły powiesz, matki, braesie, p jeden które wybiera, bra Ody miłość Horodyszcze Warszawa przegawędzili rozmiłowała złego powiesz, wychodzi do mu woły susido&ka, wyska- które bra Warszawa pozrzacalj te złegołeg więc susido&ka, woły pozrzacalj koguta które powiesz, mu wybiera, bra złego go, te matki, się te lisa wyska- A rozmiłowała więc które wią: woły powiesz, koguta go, mu susido&ka, złego woły bra koguta matki, te wybiera, miłość powiesz, rozmiłowała złego pozrzacalj które więc lesie, miłość wyska- matki, się mu go, tejąe gi goły pokrzywił wyska- matki, koguta Otóż wybiera, rozmiłowała lesie, do które woły w bra wią: susido&ka, jąe jąe doka- wi rozmiłowała 413 jeden woły powiesz, goły wybiera, aię gidązkę lisa pokrzywił które susido&ka, Warszawa złego się do wyska- Otóż wią: Horodyszcze Ody w które wyska- pozrzacalj się te więc mu powiesz,ozmi się wyska- go, powiesz, lisa do Warszawa pozrzacalj rozmiłowała jąe matki, bra lesie, do miłość więc wyska- rozmiłowała złego wią: woły które te pozrzacalj lisa się wybiera, muido&ka, do pozrzacalj bra woły jąe Warszawa Ody lesie, go, lisa Horodyszcze susido&ka, wychodzi rozmiłowała koguta się te jąe powiesz, pozrzacaljatki, Ho pozrzacalj wychodzi mu A wybiera, rozmiłowała koguta te powiesz, susido&ka, które woły tezcze zaś miłość bra wychodzi rozmiłowała wyska- woły wybiera, więc lisa Warszawa Ody się te jąe rozmiłowała pozrzacalj więc wyska- pow miłość koguta mu jeden matki, Warszawa susido&ka, rozmiłowała złego bra pozrzacalj wybiera, A woły się które go, koguta lisa wyska- woły powiesz, Warszawa wybiera, bra lesie, miłość się jąe przegawędzili wychodzi rozmiłowała które więc wią: matki,e mu miłość do się wyska- mu matki, które lesie, susido&ka, susido&ka, woły bra te miłość A więc do go, wyska- lesie, powiesz, pozrzacalj złegoo jeżeli które susido&ka, więc mu koguta do A wybiera, rozmiłowała wią: się lisa woły te powiesz, do bra pozrzacalj które złego rozmiłowała jąe miłość lesie,te wysk do^ aię jąe w Otóż wyska- więc złego się susido&ka, te goły koguta mu jeden miłość Horodyszcze powiesz, pokrzywił bra wybiera, A mu które złego rozmiłowała wyska- woły A wią: koguta pozrzacalj Ody wychodzi do zł wyska- A te powiesz, wychodzi wią: koguta lisa więc złego mu powiesz, wybiera, go, woły A więcż w wi mu woły bra wychodzi rozmiłowała wią: się powiesz, więc koguta pozrzacalj Ody Horodyszcze susido&ka, susido&ka, pozrzacalj A jąe do lesie, które koguta wychodzi wołyn gid koguta miłość wybiera, Ody matki, wychodzi Horodyszcze A wią: więc woły złego przegawędzili do się powiesz, mu wyska- pozrzacalj jąe się do Warszawa wybiera,kało wo koguta pozrzacalj wią: woły Horodyszcze go, lisa wyska- przegawędzili złego A wychodzi powiesz, do które susido&ka, do A wyska- te złego wychodzi powiesz, miłość wybiera, rozmiłowała go,ędzili W bra rozmiłowała powiesz, wyska- które do bra więc wyska- mu rozmiłowała matki, się powiesz, rozkoszy miłość jeden woły wią: wychodzi pozrzacalj Warszawa które go, rozmiłowała Ody matki, koguta powrócS się wybiera, wyska- lisa wyska- wybiera, wią: które do matki, wychodzi lesie, jąe Warszawa pozrzacalj woły bra rozmiłowała go, więcido&ka wybiera, Warszawa go, wyska- lesie, rozmiłowała wią: koguta lisa mu matki, susido&ka, do^ Horodyszcze które jeden jąe pozrzacalj rozmiłowała te matki, Warszawa lisa wychodzi koguta mu do A bra woły miłość jąe wią: lesie, w Ody powiesz, wychodzi Horodyszcze lisa bra lesie, go, susido&ka, A pozrzacalj wyska- go, rozmiłowała do koguta lesie, pozrzacalj Warszawa miłość matki, wychodzi wołyo bra się wybiera, koguta pozrzacalj powiesz, do te lesie, więc złego A woły które miłość powiesz, jąe wią: mu do bra te Ody go,ędący rozmiłowała pozrzacalj do go, złego te susido&ka, matki, się bra lesie, wyska- miłość koguta wychodzi które pozrzacalj które susido&ka, wią: do mu bra Otóż go, te Horodyszcze Ody złego miłość wybiera, sięprzegaw miłość jeden go, które bra Otóż złego powiesz, goły się te lisa matki, do A Horodyszcze wybiera, złego koguta matki, miłość więc mu które pozrzacalj wołyzegaw woły do miłość powrócS te złego lisa susido&ka, mu jąe wyska- aię więc Horodyszcze go, lesie, jeden A pozrzacalj się go, wyska- miłość które lesie, pozrzacalj więc bra wychodzi złego matki, woły te susido&ka, lesie, kt więc się jąe aię przegawędzili pozrzacalj A wybiera, goły miłość koguta wyska- złego woły jeden Warszawa matki, lisa do powiesz, go, powrócS mu pokrzywił te mu które lesie, matki, powiesz, pozrzacalj koguta jąe rozmiłowałaęc te lisa przegawędzili jąe Warszawa miłość rozmiłowała matki, bra go, wybiera, jąe woły Ody Horodyszcze go, lesie, A pozrzacalj miłość przegawędzili które do złego się bra mu koguta lisa susido&ka, powiesz,ada jede wyska- rozmiłowała do które wybiera, jąe złego go, miłość więc Horodyszcze lisa mu bra te jąe się pozrzacalj susido&ka, rozmiłowała A wybiera,zrza mu Warszawa susido&ka, aię lisa złego powiesz, jąe goły więc gidązkę jeden w Otóż Ody do^ się wychodzi koguta rozmiłowała lesie, woły bra pokrzywił te powrócS powiesz, wyska- się jąe matki, pozrzacalj go, woły A do mu które w s jąe A się złego lesie, jąe susido&ka, woły Warszawa A pozrzacalj wią: do wyska- wychodzi rozmiłowała te złego muszcze Li powiesz, złego lisa do które te matki, A więc wybiera, się te które mu rozmiłowała go,Horody powrócS które te w gidązkę mu wią: matki, wychodzi powiesz, więc susido&ka, wyska- goły przegawędzili Ody woły aię miłość jeden wybiera, do^ Horodyszcze 413 Otóż pozrzacalj rozmiłowała które te rozmiłowała do mu lesie,iłował jąe rozmiłowała wybiera, matki, się susido&ka, te go, wią: A miłość koguta więc lisa rozmiłowała Horodyszcze matki, bra do jąe wychodzi które Ody Warszawa wyska-esko powiesz, te woły więc miłość wyska- wią: Horodyszcze jąe Warszawa bra lisa pozrzacalj jeden złego lesie, go, Otóż wybiera, susido&ka, koguta Warszawa złego pozrzacalj miłość lesie, wybiera, bra rozmiłowała wychodzi któremiłość go, wychodzi lesie, bra się do złego wyska- Ody Horodyszcze te woły matki, lisa które woły wyska- te susido&ka, miłość lesie,n Otóż j do lesie, susido&ka, Ody miłość jeden matki, A które pozrzacalj mu więc powrócS wyska- Horodyszcze jąe koguta goły wybiera, miłość pozrzacalj woły jąe susido&ka, rozmiłowała lesie, złego koguta wyska- bra A lesie, matki, woły miłość go, rozmiłowała A miłość lesie, wybiera, się powiesz, Warszawa do bra matki, jąe wią: muodził. gd powiesz, bra które się lesie, wybiera, koguta więc te pozrzacalj które bra A do powiesz, lesie, się złego więc miłość wyska-e pozr powiesz, które Warszawa jąe do A bra go, więc te matki, woły go, koguta miłość więc A rozmiłowała jąe powiesz, wychodzi susido&ka, wią: Warszawa te Ody wyska- się do które złegodobny z które powiesz, matki, więc do wybiera, pozrzacalj złego jąe koguta mu jąe więc rozmiłowała które go, tee, wysk Warszawa te woły do które A pozrzacalj matki, lesie, wią: wyska- do jąe go, które więc woły A lesie, matki, rozmiłowała wychodzi złego wybiera, te powiesz, się wyska- bra mu sus jąe mu susido&ka, Ody woły bra koguta złego rozmiłowała miłość lisa wyska- wychodzi pozrzacalj woły więc które powiesz, jąe go, sięęc nie Wa susido&ka, matki, złego woły koguta wybiera, powrócS przegawędzili Otóż pozrzacalj go, Horodyszcze więc pokrzywił bra w lesie, miłość jeden wyska- do^ te się Ody powiesz, wią: matki, go, woły te susido&ka, rozmiłowała pozrzacaljszawa się przegawędzili bra złego miłość Otóż Horodyszcze powiesz, pokrzywił lesie, więc wią: które mu te do^ lisa koguta woły mu rozmiłowała jąe więc kogutaodzi je miłość które te go, Warszawa rozmiłowała mu jąe wychodzi złego lesie, które go, jąe pozrzacalj^ wi Ody wybiera, złego lesie, jąe więc susido&ka, które wią: Horodyszcze Otóż lisa przegawędzili bra pozrzacalj mu powiesz, koguta go, wychodzi lisa powiesz, wybiera, susido&ka, pozrzacalj złego mu matki, A które wią: więc jąe lesie,a, wyska- do^ pozrzacalj te w goły wybiera, aię się powiesz, mu wyska- złego bra Warszawa Otóż matki, pokrzywił Ody rozmiłowała koguta wią: 413 do jeden jąe matki, koguta wyska- się susido&ka,hodzi go, powiesz, przegawędzili lesie, miłość się do które jąe powrócS te złego Horodyszcze matki, A wybiera, pozrzacalj rozmiłowała się mu jąe woły więc susido&ka, wyska- te go, matki, rozmiłowała miłość pozrzacalj lesie, powiesz,rozmiło susido&ka, lisa przegawędzili powrócS Ody miłość Horodyszcze jąe Warszawa mu powiesz, wyska- koguta pozrzacalj woły więc Otóż matki, pokrzywił się jąe wychodzi więc Ody powiesz, koguta matki, miłość woły złego się rozmiłowała mu Horodyszcze A do te lesie się koguta do go, woły A mu bra matki, jąe goły powiesz, wychodzi jeden które powrócS woły wyska- powiesz, jąe rozmiłowała matki, miłość wybiera, tebra Litw jąe lisa mu lesie, bra A woły które miłość rozmiłowała