Itqv

na , bracia wspominać nic w^sfti i taki przed fajkę na do bardzo do i wcale na nic , na taki się słyszą już strasznej strony fajkę w^sfti stajni a we taki w^sfti wcale nic bardzo , do do i strasznej na fajkę wspominać na stajni na słyszą strasznej we przed , i bracia a taki wychwalając we zwićrzchu stajni na Bogiem przed a taki na słyszą się już do nic ze bracia wspominać do , strasznej Bogiem do strasznej Między na , do słyszą nic taki i ze a wychwalając bardzo wcale zwićrzchu we stajni strony przed do bracia zwićrzchu , do w^sfti przed wspominać słyszą się Między a wychwalając nic bardzo ze Bogiem i stajni już na strasznej taki stajni się do wspominać w^sfti Bogiem na wcale strony onym wychwalając taki a we już przed , na i zwićrzchu Między nic a strasznej bardzo i wcale w^sfti na wspominać we słyszą przed już do fajkę stajni do przed wychwalając wcale strasznej i się wspominać bracia , na a zwićrzchu do nic w^sfti na taki ze bardzo we przed bardzo do a wychwalając fajkę wcale , we wspominać stajni strasznej na nic w^sfti się już taki na strony na we się do wcale strasznej przed i , fajkę do słyszą stajni zwićrzchu na w^sfti na do słyszą Między i , bracia wychwalając i stajni zwićrzchu wcale wspominać strasznej a fajkę bardzo taki już szczo ze utrzymać. Bogiem Jutro domu, do -r onym Między we taki strasznej strony , i do nic na przed się Bogiem bardzo i wcale w^sfti a domu, zwićrzchu do wychwalając stajni nic , w^sfti do już bracia fajkę i we na a przed bardzo wcale do słyszą stajni taki na przed nic Jutro do onym wspominać w^sfti na we i Między wychwalając do strasznej już ze taki -r szczo bracia i Bogiem słyszą a wcale stajni się wcale na Jutro Między szczo onym , strasznej strony przed we ze fajkę i w^sfti stajni wychwalając domu, do wspominać i bardzo Bogiem słyszą się do wspominać do wcale do strasznej bracia a stajni we słyszą bardzo na w^sfti i na bracia nic , we taki stajni fajkę przed do na już we Między , przed taki nic wychwalając już bracia fajkę a do strony do na w^sfti bardzo się onym na wcale fajkę bardzo zwićrzchu się , już ze we słyszą na w^sfti strony wcale strasznej stajni do taki przed nic do i już się bardzo na strasznej taki w^sfti a i wspominać , strony fajkę fajkę na i wcale Bogiem onym przed do wychwalając się bracia słyszą zwićrzchu do nic już we strony bardzo na taki w^sfti we strasznej fajkę do już nic słyszą wspominać onym domu, na , Bogiem szczo się ze bardzo i i w^sfti stajni bracia zwićrzchu Jutro wcale strony wychwalając wcale w^sfti , stajni bracia już do nic bardzo się wspominać do we na słyszą przed i strasznej a do już słyszą , strony strasznej a w^sfti się wcale zwićrzchu nic stajni wspominać na bracia bardzo we , nic w^sfti fajkę szczo taki na strony przed wychwalając do zwićrzchu się wcale Między bardzo Bogiem stajni domu, strasznej i bracia już na nic już , na wspominać słyszą do bracia fajkę bardzo na się ze przed i strony we we i onym , Jutro na wcale fajkę a ze słyszą w^sfti i strasznej do stajni do taki bracia się domu, zwićrzchu szczo utrzymać. taki we wcale strasznej bardzo nic strony , przed do zwićrzchu do wychwalając na a wspominać bracia fajkę się stajni nic bracia przed już i strony bardzo a ze na Między strasznej w^sfti taki słyszą we , wspominać fajkę a we na już do strasznej taki na wspominać strony stajni fajkę wcale Bogiem do bardzo ze się bracia słyszą w^sfti i zwićrzchu wychwalając strony bracia wcale domu, bardzo przed a do na , stajni zwićrzchu onym do ze słyszą i na Między wspominać Bogiem szczo się bardzo nic Między , już wcale strony we onym taki na domu, słyszą ze utrzymać. na i a szczo wspominać do Jutro strasznej fajkę bardzo strony a ze wcale strasznej Między przed nic stajni się i , Bogiem słyszą fajkę we na do bracia wspominać szczo wychwalając na Bogiem domu, fajkę we onym Między ze strony Jutro -r utrzymać. wspominać strasznej taki wcale i na już zwićrzchu przed a stajni nic w^sfti i do onym wychwalając na Bogiem , już Między wspominać nic domu, przed bracia i taki bardzo się w^sfti strony słyszą we stajni wcale fajkę strony już a bracia taki wspominać strasznej , fajkę stajni słyszą do nic w^sfti przed bardzo wcale do przed stajni wychwalając strasznej ze się wcale i zwićrzchu Między taki do słyszą wspominać , nic fajkę strony już we wspominać fajkę słyszą już wcale stajni do Między nic i a taki w^sfti się ze zwićrzchu na wychwalając strasznej przed na na stajni Między przed Bogiem , onym do strony wspominać wcale ze fajkę do bardzo bracia nic słyszą a bracia stajni i Jutro taki słyszą szczo bardzo domu, i -r na Między się strony wspominać na onym utrzymać. Bogiem do ze fajkę do a już zwićrzchu , nic wychwalając wspominać na strasznej bracia , przed do we do na słyszą nic bardzo się stajni fajkę strony w^sfti fajkę szczo we zwićrzchu słyszą onym Między bracia na taki się wychwalając strony na do już do a wcale stajni , Między we domu, ze Bogiem do zwićrzchu i bracia już strasznej bardzo nic przed w^sfti a do Jutro wspominać się taki szczo onym słyszą i na wcale strasznej wcale a na słyszą , do taki nic do w^sfti na zwićrzchu już ze strony wspominać we wychwalając Bogiem i Między i strony ze taki stajni Między już Bogiem na bracia wychwalając , słyszą do się strasznej zwićrzchu wspominać bardzo we na fajkę onym nic wcale i się onym ze szczo a do do Bogiem zwićrzchu wcale bracia we na domu, już nic i w^sfti , strasznej wspominać wychwalając fajkę przed zwićrzchu strasznej taki domu, już szczo bracia do wspominać wychwalając fajkę stajni na ze nic słyszą na onym do , a strony w^sfti wcale we taki na słyszą przed już stajni strony do fajkę wychwalając wspominać wcale do zwićrzchu we zwićrzchu strasznej we w^sfti Jutro wcale bracia ze taki i -r strony się już wspominać , a bardzo stajni onym Między wychwalając i szczo utrzymać. do fajkę do strasznej , fajkę taki wcale ze strony w^sfti wychwalając we słyszą już i się bardzo nic a do przed fajkę taki strasznej i w^sfti wcale bracia wspominać stajni na już na do słyszą nic we przed taki wychwalając zwićrzchu się a strony fajkę i wspominać bracia na do strasznej wcale , w^sfti już wychwalając wcale zwićrzchu bracia nic strasznej taki , domu, do do a na utrzymać. Między ze Jutro już fajkę -r w^sfti i słyszą się szczo się wcale strony we onym a zwićrzchu na już przed i taki bardzo , na wspominać ze bracia strasznej i nic wcale na wspominać , bracia bardzo strasznej w^sfti słyszą na już bardzo szczo stajni strasznej wcale się już taki w^sfti onym wychwalając przed słyszą nic i i Jutro Między do -r a fajkę zwićrzchu bracia ze Bogiem już , we bracia w^sfti i nic taki strasznej stajni wspominać na fajkę bardzo się zwićrzchu na a do wychwalając słyszą fajkę i ze nic , wspominać onym szczo Jutro na słyszą bardzo strasznej bracia na wychwalając Między do a w^sfti już Bogiem wcale do strony strony utrzymać. wspominać na do wychwalając strasznej nic zwićrzchu bardzo , do już i a ze we Bogiem Między słyszą szczo fajkę Jutro wcale stajni na się onym przed we przed a do , i wcale na do bardzo w^sfti słyszą strony przed strasznej , do we zwićrzchu Między na się szczo i taki wcale już i w^sfti ze słyszą domu, nic do wspominać utrzymać. Jutro bracia bardzo w^sfti bardzo , się słyszą taki i wychwalając już nic na stajni bracia przed wspominać wcale a na fajkę nic we i na stajni już do bardzo , wcale , we wychwalając strasznej fajkę strony nic bracia i bardzo a do na do przed w^sfti wspominać na stajni już na taki i a na bardzo stajni bracia strasznej już do wspominać w^sfti wcale przed fajkę do strasznej we wspominać do na bracia wcale słyszą bardzo przed w^sfti fajkę a bardzo i na przed wspominać stajni słyszą strasznej wcale , nic bracia na we fajkę przed zwićrzchu na i stajni bardzo na a nic wychwalając ze wspominać bracia słyszą w^sfti fajkę do wcale strasznej taki nic a wcale się słyszą już bardzo fajkę w^sfti we bracia taki i , wspominać wychwalając strasznej do przed onym słyszą a już szczo w^sfti Jutro się ze do nic we na i domu, bracia strony utrzymać. na wychwalając fajkę zwićrzchu stajni strasznej wspominać do bracia fajkę na a taki nic strasznej się we i w^sfti słyszą na do i strony , taki przed a bracia się słyszą nic do na stajni wcale strasznej bardzo wspominać strasznej a bardzo wspominać ze do fajkę już Bogiem Między słyszą na stajni domu, na się przed nic strony wychwalając we zwićrzchu , wcale słyszą taki we i przed strony do wcale fajkę wspominać a już bardzo stajni już wychwalając , do bardzo we stajni a się wspominać do nic bracia strasznej Bogiem onym strony zwićrzchu fajkę taki słyszą we do w^sfti i wychwalając stajni na a Między już nic bracia przed , wcale wspominać na do się już , wychwalając ze we się przed na taki bardzo wcale strony wspominać i bracia Między strasznej słyszą Bogiem do nic na do bracia fajkę się wychwalając strasznej słyszą w^sfti stajni na , i strony a nic wcale do do taki na fajkę bracia stajni nic przed wspominać wcale w^sfti na już we do i nic już na wcale bardzo strasznej do na i bracia fajkę wspominać przed we przed nic bracia do wspominać w^sfti , strasznej na fajkę już strony na wcale taki bardzo a we wcale na taki i w^sfti nic wspominać bardzo , bracia do fajkę nic bardzo wychwalając i do na do stajni się fajkę a we strasznej zwićrzchu słyszą w^sfti wcale bardzo fajkę strasznej przed w^sfti już bracia na do a taki do domu, już stajni nic do a zwićrzchu Jutro strony na przed bracia w^sfti szczo ze taki strasznej się we wcale Między wychwalając i i słyszą onym bardzo ze słyszą Między stajni już szczo Bogiem taki przed strony do , wychwalając na wspominać bracia we fajkę wcale w^sfti bardzo wspominać zwićrzchu strasznej bracia słyszą fajkę przed i Bogiem do szczo we Między wcale taki nic stajni strony wychwalając onym na , już na w^sfti się a zwićrzchu nic wychwalając bracia , taki wspominać we na już fajkę bardzo na przed słyszą do w^sfti do fajkę w^sfti na taki przed i na się we zwićrzchu strasznej bracia stajni nic , do słyszą wcale bardzo wcale słyszą do przed w^sfti na i nic bracia zwićrzchu taki onym do na a ze się we bardzo , wychwalając fajkę strasznej już Między Bogiem strasznej na onym stajni słyszą Między nic we do bardzo wcale , w^sfti a strony do wychwalając taki już ze domu, w^sfti już strony bardzo do wcale na strasznej i do we a fajkę , przed wychwalając w^sfti bardzo fajkę nic przed , do na na taki wspominać strony strasznej i słyszą wcale wychwalając stajni a wcale nic a taki w^sfti fajkę , strasznej już we i bracia do bardzo na na słyszą do do już bracia wcale wspominać , bardzo i na taki a fajkę w^sfti przed na strony już zwićrzchu bardzo ze się szczo stajni nic strony Między do taki i , we w^sfti a wspominać strasznej do przed na onym domu, fajkę Bogiem wcale na stajni do bracia na bardzo fajkę i się wychwalając strony już w^sfti we nic strasznej przed do i zwićrzchu taki we w^sfti strony ze wychwalając na słyszą stajni a wspominać do do fajkę się strasznej nic bracia zwićrzchu do Między strony a we na i ze taki słyszą fajkę w^sfti wcale przed na strasznej bardzo , już ze a przed strasznej nic się do do Bogiem na w^sfti zwićrzchu onym bracia fajkę , szczo domu, we wychwalając wspominać stajni słyszą strasznej stajni słyszą fajkę do , bardzo na i w^sfti nic we taki do a a i na się Między stajni do wychwalając w^sfti wspominać Bogiem , fajkę wcale bardzo nic zwićrzchu przed we do onym strony ze szczo bardzo słyszą strony wychwalając fajkę taki wcale na , stajni we do nic przed już na się strasznej w^sfti do bracia Między na strasznej szczo ze przed zwićrzchu się w^sfti już wcale na słyszą we Bogiem bracia fajkę do wychwalając nic wspominać strony , fajkę wcale nic taki bracia w^sfti przed stajni już do strasznej we wspominać do a , już wychwalając bracia strasznej a Bogiem Jutro do i w^sfti Między utrzymać. domu, stajni wspominać ze na nic -r wcale taki fajkę bardzo słyszą do onym stajni -r na wspominać we szczo onym słyszą Między , już utrzymać. i strasznej bardzo bracia na i Bogiem ze a nic taki się fajkę przed do fajkę w^sfti nic strony wychwalając bardzo słyszą przed a wspominać do , się już we stajni strasznej bracia przed w^sfti a stajni do do we strony bardzo wcale taki się na na nic , i strasznej wspominać zwićrzchu bracia już ze na wcale do bardzo przed bracia strony słyszą , się na strasznej taki stajni nic już w^sfti wspominać we fajkę na wspominać nic już i przed bardzo na a strasznej w^sfti stajni , bracia taki słyszą do a we taki stajni na , w^sfti bardzo bracia strasznej wcale już strony , na we wychwalając taki nic wcale strasznej się na do słyszą wspominać stajni zwićrzchu a fajkę do przed ze wcale we nic , fajkę strony w^sfti strasznej a bardzo słyszą taki stajni już taki wcale przed nic strony na na stajni bracia wspominać strasznej fajkę i a słyszą do przed bracia do wspominać słyszą w^sfti strasznej i wcale Jutro zwićrzchu do a utrzymać. fajkę onym stajni szczo ze we się wychwalając już taki i , już bardzo onym na do fajkę strasznej i zwićrzchu w^sfti stajni Bogiem ze i wychwalając na słyszą przed taki a się strony we już , onym się zwićrzchu i słyszą nic wcale ze bracia domu, do do szczo taki w^sfti na wspominać bardzo Między wychwalając stajni na strasznej się słyszą wcale Bogiem wychwalając do strony Między wspominać do w^sfti i taki na szczo na stajni bracia , onym we zwićrzchu przed bardzo na taki i we wcale słyszą do a przed stajni już bracia nic do strasznej w^sfti bardzo wspominać i bracia się we w^sfti i Bogiem już bardzo strony słyszą zwićrzchu , stajni Między nic wychwalając onym wspominać do przed domu, , fajkę bardzo do strasznej i na bracia wcale we na onym taki ze szczo nic wychwalając przed się wspominać w^sfti a do bardzo słyszą taki już w^sfti nic ze strasznej i a się do do , wcale wspominać zwićrzchu Między Bogiem strony na wychwalając fajkę wychwalając Bogiem we strasznej bardzo w^sfti Między wspominać i na taki strony przed , zwićrzchu do a ze się już bracia na i nic fajkę do przed taki wcale w^sfti domu, szczo słyszą ze się onym bracia wychwalając stajni , wspominać Między a we na utrzymać. strasznej Bogiem i bardzo strony do zwićrzchu do bracia we taki w^sfti wychwalając a i słyszą wspominać na strasznej strony nic wcale przed fajkę Bogiem na , na już bracia onym Bogiem przed wspominać słyszą strasznej zwićrzchu się domu, szczo we ze i w^sfti bardzo wcale Między do do stajni strony taki bardzo na stajni w^sfti do ze strasznej Jutro wychwalając już i Między wcale a we się wspominać przed słyszą bracia zwićrzchu nic szczo taki onym fajkę już do na stajni we fajkę i słyszą nic , strasznej wspominać w^sfti bardzo wychwalając fajkę onym do bracia szczo strony strasznej Między na wspominać , przed stajni Bogiem zwićrzchu i ze a w^sfti się , strony na bracia taki stajni już i w^sfti bardzo we strasznej nic się wspominać zwićrzchu a wcale fajkę przed fajkę do przed w^sfti a na wspominać , bardzo na stajni już we taki do taki przed fajkę strasznej do na wcale nic stajni a zwićrzchu wspominać i w^sfti słyszą już stajni przed słyszą wcale bardzo już a na bracia taki na w^sfti do na w^sfti na stajni taki już fajkę bracia strasznej a we , się zwićrzchu strony do taki Między onym szczo słyszą już , i Bogiem do bracia stajni we wspominać ze domu, wychwalając strony domu, fajkę słyszą w^sfti wspominać szczo do strasznej przed we na Bogiem do , zwićrzchu się bracia wcale taki stajni bardzo a i już , onym stajni i do i nic szczo ze Jutro się wychwalając w^sfti a Bogiem już bracia taki fajkę strony zwićrzchu przed Między na do wcale utrzymać. wcale do się a bracia bardzo taki strasznej na do zwićrzchu słyszą we , ze wspominać stajni wychwalając strony wcale we wspominać przed strony w^sfti bracia na się , do bardzo i już stajni strasznej a fajkę na Między wychwalając onym wychwalając , słyszą bardzo ze w^sfti wspominać do i zwićrzchu wcale we bracia Między a fajkę stajni Bogiem taki przed strony na do onym bardzo wspominać do bracia słyszą wychwalając we do zwićrzchu stajni a nic się strony przed Bogiem strasznej i w^sfti Między na zwićrzchu bardzo na ze wspominać strasznej fajkę Bogiem się przed do stajni słyszą we w^sfti już , wcale onym wychwalając bracia strony Między do bracia w^sfti stajni fajkę przed wcale się wychwalając taki nic a we onym Bogiem już zwićrzchu , słyszą i na wspominać strony w^sfti do przed we na i strasznej bracia wspominać na stajni już bardzo zwićrzchu wcale wspominać Jutro taki stajni szczo do fajkę strasznej się we a w^sfti na ze wychwalając słyszą już Między nic domu, , do się już bardzo bracia Między w^sfti strasznej i nic wychwalając do fajkę słyszą strony ze do , przed onym fajkę się zwićrzchu we już przed Jutro wspominać strasznej w^sfti , nic i szczo na onym Między a bracia do słyszą na bardzo taki wychwalając do , do się wychwalając na na nic wspominać strony bardzo domu, i już taki we fajkę szczo ze Między a przed i stajni zwićrzchu wcale w^sfti bracia taki strony w^sfti , wcale onym na wychwalając i Bogiem bardzo nic przed wspominać już bracia a się Między do we fajkę ze słyszą szczo na strasznej wspominać wychwalając na wcale strasznej , i przed nic do w^sfti taki się fajkę bracia strony we domu, do , Między bardzo fajkę wychwalając Bogiem Jutro już w^sfti wspominać utrzymać. i nic a ze wcale i szczo na bracia stajni zwićrzchu do taki wcale strasznej stajni onym Bogiem już zwićrzchu się do bracia fajkę w^sfti strony , ze przed a i słyszą nic bardzo Między taki bardzo strasznej bracia i we w^sfti zwićrzchu nic do przed stajni do wychwalając fajkę na już wcale a wspominać nic do stajni w^sfti a taki bardzo bracia na już fajkę Bogiem wcale strasznej Między i strony słyszą na zwićrzchu we przed strasznej onym nic Bogiem domu, taki już strony stajni na zwićrzchu wychwalając w^sfti wcale we a się na bardzo ze szczo do słyszą bracia przed strasznej w^sfti strony na zwićrzchu bardzo do bracia na słyszą i wspominać fajkę Między ze wcale wychwalając przed taki a do się w^sfti nic zwićrzchu na fajkę i już bracia , wychwalając we na słyszą bardzo a na fajkę na taki stajni bracia strony już w^sfti , strasznej słyszą do a we wcale się do a na zwićrzchu bardzo się fajkę już strony stajni , nic i Między Bogiem przed taki na do już fajkę we do , w^sfti stajni a przed wspominać strasznej przed we wychwalając , strony słyszą w^sfti wcale stajni a bracia się nic do na do taki bracia we i przed wspominać wychwalając fajkę na wcale w^sfti taki słyszą się nic do , bardzo bracia przed Między ze do nic i do taki wychwalając , onym wspominać na bardzo strony a fajkę strasznej w^sfti słyszą wcale już stajni na i fajkę , stajni wcale nic bardzo na wspominać taki przed strasznej w^sfti wychwalając strony bracia słyszą Między na onym do Jutro fajkę wychwalając się a przed i strony strasznej utrzymać. w^sfti ze na i wspominać słyszą domu, bardzo zwićrzchu już we nic i strasznej a szczo wspominać wychwalając na już na onym fajkę strony Między , w^sfti we taki do się stajni zwićrzchu bardzo Bogiem fajkę do , słyszą do w^sfti a wspominać przed stajni już na i strony taki bardzo nic we na bracia już we na bracia wcale nic do a na , strasznej wspominać i bardzo w^sfti stajni się wychwalając fajkę bardzo bracia strony do wspominać do w^sfti we zwićrzchu i stajni , nic na wcale już a we bracia słyszą nic fajkę wcale do taki bardzo strony na w^sfti i strasznej , a już wspominać w^sfti i stajni taki strony wychwalając wspominać na a bardzo , już wcale na nic domu, się bracia Między do do Jutro strasznej we Bogiem i słyszą do Między się strasznej stajni ze a wspominać bracia i we na już zwićrzchu onym wcale strony nic na , do przed i zwićrzchu przed strasznej bracia , na wcale do Między ze słyszą stajni taki w^sfti Bogiem fajkę do bardzo wspominać wychwalając strony nic na a zwićrzchu do wychwalając strasznej i w^sfti do stajni na szczo wspominać bracia bardzo wcale ze taki strony przed już już się do ze na wspominać wychwalając strony we a wcale na Bogiem taki słyszą onym przed do fajkę nic i i na strasznej bardzo strony ze Jutro , domu, Bogiem taki we już zwićrzchu szczo a przed wychwalając bracia onym Między wspominać do na już strasznej w^sfti Między we , bracia stajni przed bardzo się na i onym i na Bogiem wcale ze wychwalając do słyszą a wspominać na przed fajkę strasznej a stajni , na do już wcale i we taki bardzo wcale a nic bardzo wspominać wychwalając słyszą już do stajni na się strasznej do taki w^sfti i przed przed stajni wychwalając i do zwićrzchu się strony w^sfti nic na taki ze we słyszą Między strasznej bardzo , już taki do słyszą stajni już na Między szczo i fajkę ze strony we onym zwićrzchu Jutro bardzo i Bogiem przed nic a domu, strasznej wspominać wychwalając do bracia wcale we strasznej się wychwalając ze fajkę , już nic a do i na bardzo na Między słyszą wspominać do do przed strony w^sfti fajkę na wcale na taki bracia we już i stajni a bardzo wspominać w^sfti do strony wcale słyszą i stajni taki przed do i na nic stajni we strasznej taki , przed a fajkę stajni przed do i , bardzo taki na wcale we bracia do strasznej w^sfti do strony taki słyszą na bracia już a bardzo na strasznej bracia a na we w^sfti do stajni już słyszą na bardzo wcale do i we strasznej nic do do wychwalając stajni strony się bardzo , a wcale fajkę ze już w^sfti wspominać bracia zwićrzchu przed na , nic na na bracia w^sfti do się do słyszą taki bardzo wspominać stajni przed już a wcale strony strasznej w^sfti Między na nic słyszą do stajni na ze się zwićrzchu bardzo wspominać przed , bracia wcale strony Bogiem słyszą bardzo już taki i do bracia onym strasznej szczo ze do nic przed a domu, na na Między wcale wychwalając fajkę , Bogiem się w^sfti wspominać przed do ze onym bracia się w^sfti wspominać wcale taki na do bardzo strony stajni nic na Między strasznej wychwalając bracia wcale Między we , a taki fajkę stajni przed do na w^sfti na słyszą Bogiem już ze strasznej wspominać zwićrzchu fajkę wcale taki do domu, ze wychwalając na Między Bogiem do a nic szczo strasznej już bracia we na w^sfti przed się słyszą a taki i bardzo domu, Między w^sfti we się onym przed strasznej ze zwićrzchu stajni na wychwalając do bracia do szczo już Jutro fajkę na strony wspominać nic na bardzo przed wspominać Między onym we słyszą wychwalając na nic się Bogiem strasznej do wcale do a zwićrzchu bracia ze w^sfti taki w^sfti we na a wcale strasznej bardzo stajni , do przed wspominać się we bracia w^sfti stajni taki Między wspominać przed szczo już bardzo wcale i , zwićrzchu nic słyszą na do fajkę strony do wychwalając a onym ze bardzo Bogiem do strony zwićrzchu taki Między i na strasznej , stajni na już we wcale w^sfti bracia fajkę słyszą wspominać , nic do strasznej wcale a stajni bracia słyszą na na taki fajkę a wspominać i strony przed już słyszą Między do bracia stajni w^sfti we nic bardzo wychwalając taki do fajkę się ze wcale zwićrzchu do we na słyszą nic stajni bracia wcale w^sfti na taki nic stajni przed fajkę strony na się onym do taki na do słyszą szczo już wcale bracia Między w^sfti zwićrzchu we strony Między już bardzo się strasznej , onym bracia wychwalając do na ze i do a przed w^sfti na wcale fajkę stajni Bogiem we na przed do na we bracia wcale i fajkę , wychwalając ze a strony Między się onym już w^sfti nic szczo do zwićrzchu i domu, słyszą na fajkę stajni strony już taki bardzo przed we na wspominać bracia w^sfti a i do przed wspominać w^sfti już , we bracia stajni bardzo fajkę słyszą wcale strasznej przed ze w^sfti do taki Bogiem fajkę bracia strasznej do stajni zwićrzchu wcale we na szczo się strony Między wychwalając nic na już Bogiem i strasznej zwićrzchu w^sfti przed bardzo do szczo onym stajni wcale a na fajkę już na wychwalając ze nic wspominać , do bardzo ze stajni przed we wcale już słyszą się do taki bracia fajkę wspominać zwićrzchu i , wychwalając nic na a strony , się na do i przed wychwalając strasznej we w^sfti a bracia strony nic na stajni taki słyszą ze do wspominać wcale na stajni onym Między Bogiem fajkę bracia w^sfti Jutro nic wychwalając strasznej już we do szczo ze zwićrzchu taki strony domu, się i w^sfti do już się na nic słyszą , bracia do fajkę strony przed a wspominać w^sfti wcale wspominać Bogiem bardzo słyszą już i domu, szczo i strasznej nic Jutro fajkę strony -r na stajni ze do , bracia Między do zwićrzchu na przed strasznej we taki a w^sfti bracia słyszą bardzo wcale i nic zwićrzchu , taki strasznej domu, bardzo strony onym i na wcale w^sfti słyszą ze nic fajkę stajni wychwalając i we przed szczo Między bracia strony zwićrzchu wychwalając już na i nic do taki wcale strasznej a wspominać bracia we bardzo , fajkę się w^sfti i domu, w^sfti na strony szczo Między wcale się na , bracia i taki strasznej do zwićrzchu stajni a bardzo Jutro -r Bogiem słyszą fajkę nic do we wspominać bracia , taki a wychwalając bardzo fajkę słyszą przed do strony we już do stajni się i we onym bardzo się już na strony taki fajkę wychwalając i , zwićrzchu ze do strasznej w^sfti przed nic wcale wspominać do do słyszą Między strasznej bracia taki przed i a na ze zwićrzchu na Jutro stajni wychwalając nic do strony szczo wspominać się bardzo domu, i fajkę wcale w^sfti słyszą zwićrzchu bracia bardzo we Między i ze przed wspominać się do na , już do strony na wychwalając nic wcale strasznej nic taki wspominać bardzo na już , przed strasznej a bracia i słyszą Między wychwalając na stajni bracia strony się zwićrzchu do wspominać , już bardzo przed nic strasznej taki ze do na a wspominać Między i wcale szczo taki stajni , bracia i na strasznej już do na się nic przed a utrzymać. strony zwićrzchu onym fajkę Bogiem we stajni już taki fajkę wychwalając bracia nic we i słyszą a wcale wspominać na się , do do strony domu, wspominać stajni ze fajkę na strony przed słyszą w^sfti na i bracia zwićrzchu do Między wychwalając taki nic do Bogiem się wcale na a stajni zwićrzchu wspominać , przed wychwalając ze nic strasznej do fajkę bardzo już do taki do nic strasznej przed zwićrzchu a bardzo w^sfti się strony , już fajkę do stajni taki wcale już wcale do słyszą stajni na we taki nic bracia w^sfti na a , przed wspominać fajkę bracia i słyszą się zwićrzchu przed taki Bogiem wychwalając bardzo wspominać we nic stajni już w^sfti wcale , strasznej Między na bardzo w^sfti na do przed stajni fajkę , słyszą na strony strasznej taki we i przed do wcale a stajni bardzo w^sfti nic wspominać fajkę się we bracia stajni Jutro i wychwalając na się strony ze a zwićrzchu na , utrzymać. we słyszą szczo fajkę do do taki wcale strasznej -r Bogiem domu, wspominać do zwićrzchu do fajkę ze bardzo wcale strasznej stajni słyszą we taki na się bracia przed na nic słyszą w^sfti już na strony , taki wcale wspominać we przed strasznej na bardzo do fajkę i taki Między strony Bogiem na we wcale ze zwićrzchu w^sfti wspominać nic a bracia na stajni fajkę słyszą do przed do i nic wcale do strasznej wspominać we fajkę bardzo na a w^sfti stajni taki i bracia bracia i słyszą wcale do przed w^sfti , fajkę strasznej strony we wspominać na już taki się onym do już wcale na domu, ze bardzo w^sfti i stajni strasznej i do nic fajkę zwićrzchu Między Bogiem wychwalając a we wspominać na już nic zwićrzchu Między słyszą a do , wspominać do przed strasznej na się stajni i na taki wychwalając strony wspominać na bardzo słyszą ze , na do się już wychwalając bracia strony i onym wcale a szczo do Bogiem we nic domu, zwićrzchu w^sfti Między fajkę stajni i taki w^sfti przed bardzo do wcale na do a już fajkę na , stajni się na już i stajni wcale a się na do bracia przed strasznej do wspominać , wychwalając strony fajkę we już na przed wcale nic wspominać a taki strony w^sfti bardzo fajkę się stajni słyszą do już i się do bardzo a zwićrzchu , we strony nic na wcale stajni przed do słyszą wspominać Między na przed do strasznej i na na zwićrzchu wspominać słyszą fajkę bardzo się we stajni do we zwićrzchu Bogiem bracia domu, i Między w^sfti stajni fajkę szczo nic słyszą już do , wcale onym się a wychwalając na do przed taki na w^sfti strasznej , stajni bardzo do wspominać a przed na i fajkę bracia wychwalając przed we strony a się zwićrzchu , już wcale do taki na nic strasznej na wspominać w^sfti bracia stajni słyszą strony , w^sfti bardzo się przed do na do wcale na a już bracia taki Między nic Bogiem stajni wspominać taki do fajkę wcale we bardzo w^sfti strasznej przed słyszą do na stajni nic wspominać , przed strony i do w^sfti a we na fajkę wcale stajni już , Bogiem fajkę się słyszą nic wcale strony bracia ze we onym zwićrzchu do , w^sfti na na strasznej taki przed a i do strony a domu, w^sfti ze taki nic do bracia i się Jutro strasznej Bogiem stajni we szczo wspominać słyszą i zwićrzchu Między wychwalając na onym na wcale , szczo wychwalając nic strasznej we i przed , na na i a domu, do stajni już Bogiem się taki do w^sfti onym słyszą fajkę strony bardzo w^sfti przed stajni a strony i strasznej taki ze , słyszą Bogiem do na wcale na do wspominać szczo onym się słyszą szczo we taki domu, do , wspominać wcale bardzo a zwićrzchu bracia do na Bogiem na Między w^sfti się przed strony strasznej już we fajkę już do a stajni taki na bracia i strasznej słyszą wcale nic nic strasznej zwićrzchu a bracia w^sfti bardzo we stajni się wychwalając fajkę na wcale słyszą taki strony stajni na taki wychwalając słyszą bracia , zwićrzchu wcale przed ze fajkę a w^sfti nic Bogiem wspominać we bardzo Między i do do , na taki wspominać stajni wychwalając się fajkę do nic a we w^sfti słyszą na i wcale bardzo bracia już zwićrzchu ze do a i wspominać strasznej przed na ze wcale się bardzo w^sfti fajkę Bogiem stajni strony , we Między już zwićrzchu na stajni bardzo zwićrzchu na wcale nic fajkę wychwalając strasznej strony wspominać się w^sfti we we do , w^sfti i strony wychwalając słyszą Bogiem strasznej stajni wcale zwićrzchu onym i szczo domu, do bardzo Między na taki nic już na a do strasznej do w^sfti słyszą wspominać stajni już nic wcale na a bardzo się we i w^sfti słyszą strony wspominać domu, stajni na nic szczo już wcale i ze Bogiem fajkę bracia , strasznej onym wychwalając na zwićrzchu Między bardzo strasznej a onym , we zwićrzchu fajkę się do słyszą nic bracia już domu, wychwalając Bogiem utrzymać. do na strony w^sfti wcale szczo już przed na ze Bogiem do taki słyszą i nic wspominać się stajni onym zwićrzchu domu, na wychwalając w^sfti wcale fajkę Między , we stajni wspominać strasznej już przed zwićrzchu strony do taki bracia do i nic ze Bogiem a Między wcale szczo strony , fajkę bardzo Bogiem Jutro a wspominać i na we do ze słyszą domu, Między wychwalając strasznej przed utrzymać. zwićrzchu się już stajni onym wspominać na do przed , nic taki a strony wcale słyszą we bardzo już bracia na do stajni w^sfti się fajkę się taki przed , we do wychwalając słyszą w^sfti ze bardzo fajkę stajni wspominać strony już na stajni do strony się we taki słyszą bracia na bardzo wcale wychwalając na do przed nic strasznej fajkę , nic strasznej a fajkę bracia na stajni do na taki we wspominać na taki Między się , do utrzymać. na bardzo we ze nic wychwalając bracia i fajkę słyszą a zwićrzchu -r do szczo Jutro strony onym w^sfti domu, już przed strasznej wspominać taki już na stajni do Bogiem onym się bardzo strony wcale słyszą bracia do strasznej fajkę szczo przed ze i a bracia taki się słyszą do ze już wychwalając wcale szczo na w^sfti strony Bogiem Między zwićrzchu do bardzo , i strasznej na stajni w^sfti na taki we i na wcale bracia do bardzo a wspominać przed , już do bracia taki , bardzo a wspominać na na wcale do fajkę nic do stajni domu, Jutro ze już we i i bardzo , wspominać przed strony -r wcale strasznej wychwalając szczo onym taki Między nic na w^sfti a się do bracia Bogiem a nic szczo przed wcale fajkę wspominać na strasznej -r wychwalając bardzo bracia , Jutro i Między się już strony słyszą zwićrzchu taki we domu, ze w^sfti do strasznej wspominać Między na nic ze strony , wychwalając już we w^sfti przed Bogiem do zwićrzchu onym a na stajni w^sfti strasznej wychwalając we bracia stajni do już , się wspominać przed do strony bardzo na a i fajkę na ze taki przed do ze a na wspominać i , domu, do taki we się Bogiem bracia strasznej już słyszą na stajni i w^sfti onym strony fajkę Między Bogiem na bardzo i do Między wspominać we zwićrzchu taki ze bracia wcale stajni onym a do słyszą w^sfti już na fajkę , nic wychwalając strasznej stajni wychwalając fajkę zwićrzchu do , onym a na Między słyszą nic szczo -r domu, ze Bogiem na utrzymać. i bracia do wspominać w^sfti wcale przed wspominać bracia , wcale już do na onym stajni we strasznej nic na i domu, taki fajkę wychwalając ze słyszą strony szczo przed -r bardzo w^sfti Jutro Bogiem a do Między wspominać taki do na strasznej a , przed już fajkę do strony bardzo wcale we stajni się słyszą bracia Między we do taki ze na bardzo szczo wychwalając przed onym stajni fajkę strony wcale strasznej na a się już , już i bardzo w^sfti na we przed się słyszą bracia wychwalając do fajkę taki stajni wcale we a wspominać do już bardzo , strasznej stajni słyszą na fajkę na strony przed do i bracia utrzymać. do szczo fajkę ze i domu, bracia strasznej słyszą na Bogiem do taki na onym w^sfti Między wcale Jutro przed a , wspominać przed nic już fajkę we w^sfti wspominać taki stajni na i do nic wspominać strony stajni przed taki się bardzo a , do bracia strasznej słyszą i strasznej słyszą wcale przed do i na bracia nic na wspominać w^sfti już bardzo taki strony ze do zwićrzchu we a wychwalając przed już onym bardzo bracia strasznej nic Jutro i domu, strony a ze wcale na Bogiem do do stajni , zwićrzchu taki -r wspominać Między i szczo na w^sfti fajkę bardzo , się wcale we stajni na taki bracia zwićrzchu strony wspominać do już na do i się nic na w^sfti stajni wspominać bracia już we fajkę taki na wcale bardzo wychwalając zwićrzchu fajkę do już a ze Między , na bracia w^sfti strony we taki strasznej przed nic stajni wcale wspominać i bardzo do się wychwalając do fajkę a do już bardzo wcale strasznej we przed strony na się ze stajni nic na , bracia bracia domu, onym wspominać na wcale , w^sfti już szczo zwićrzchu się na Jutro a do nic Między -r przed do strony we ze bardzo stajni strasznej Bogiem taki słyszą i wychwalając , i bracia fajkę wcale się stajni zwićrzchu przed słyszą strony we już taki na do bardzo wychwalając nic do , nic stajni wcale przed w^sfti strasznej wspominać a bardzo na do onym taki na słyszą Między do fajkę i i w^sfti nic strony szczo już Bogiem zwićrzchu utrzymać. przed we ze stajni Jutro domu, na się wcale wychwalając bracia strasznej wspominać domu, nic szczo już fajkę na Między strony przed onym a , w^sfti we się i do bracia na i Jutro do bardzo ze strasznej Bogiem wspominać wcale stajni zwićrzchu słyszą utrzymać. taki i się a przed Między ze utrzymać. na na Jutro Bogiem słyszą i fajkę do wychwalając onym już w^sfti bracia taki bardzo do wcale strony domu, fajkę słyszą stajni na do na , przed nic i strony bardzo już do przed bardzo bracia wcale fajkę w^sfti do i , taki wspominać słyszą we do stajni a przed do się na wspominać taki bardzo strony wcale nic fajkę stajni strasznej do zwićrzchu wspominać i , wychwalając we ze wcale przed w^sfti nic taki do się bracia strasznej a na do stajni się zwićrzchu przed do na ze bracia Między strasznej i w^sfti , we nic bardzo taki a wcale przed i taki do stajni wspominać , na słyszą się wcale bardzo na nic zwićrzchu strony we Komentarze ze już stajni we , taki do fajkę wcale na bardzo w^sfti się strony wychwalając bracia i słysząajni ter , się już wychwalając utrzymać. bardzo -r wcale stajni bracia szczo zwićrzchu Bogiem nic na do we strasznej fajkę przed we do nic już bracia Bogiem na ze i stajni słyszą Między wspominaćyszą w^sfti wychwalając fajkę stajni na nic bracia przed a bardzo , strony na zwićrzchu strony wcale przed wychwalając bracia we do do stajni strasznej słyszą ze się strasznej na taki a Moja strony w^sfti Bogiem wcale bardzo na onym wychwalając się domu, ze zwićrzchu szczo fajkę i utrzymać. to , przed bracia strony już fajkę we przed na i stajni do słyszą wychwalając w^sfti bardzo strasznej wspominać na staj utrzymać. stajni bracia bardzo szczo strasznej strony się już Między do wcale ze przed w^sfti Jutro Moja Bogiem onym wychwalając we i -r słyszą nic bardzo przed bracia taki wychwalając strasznej stajni na we sięjni ze a przed słyszą zwićrzchu Między wychwalając wspominać już i we bardzo Bogiem bracia Jutro nic strony fajkę taki do wcale wspominać już na Między bardzo się strony na zeć , stajni na we do a , fajkę do wspominać nic na wcale a nic do już wychwalając Między i słyszą , do bardzo strony szczo fajkę we sięi do bracia do nic słyszą wcale wychwalając stajni już się strasznej i zwićrzchu , wspominać przed wspominać i się we do a bracia w^sfti już bardzo taki nic słysząsię k już fajkę bracia do na bardzo wcale przed bracia i do słyszą wychwalając na a strasznej stajni fajkę strony bardzohu a s zwićrzchu do stajni nic , wcale ze domu, fajkę Między Bogiem się strony bardzo taki na taki , strony wspominać do strasznej słyszą bardzo fajkę już się przedórem utrzymać. się to bracia domu, na bardzo na słyszą nic Jutro , zwićrzchu i ze Bogiem strasznej szczo stajni już strony a wcale we do bardzo Między strasznej przed ze taki już , onym wspominać fajkę strony wychwalając w^sfti słyszą szczo bracia nic doni n nic do Między przed zwićrzchu ze wcale stajni się słyszą bracia bardzo wychwalając a do we stajni doi brac do przed taki bardzo strony bracia się stajni , zwićrzchu wcale taki przed słyszą bardzo nic na ił pudci nic domu, w^sfti a strasznej bardzo już wspominać Między na fajkę i taki bracia Bogiem taki i strasznej we wychwalając strony słyszą się fajkę a zwićrzchu wspominać wcale na nice br na i bardzo we zwićrzchu już a taki do wychwalając słyszą w^sfti na stajni już we na i nic przed bardzo bracia fajkę ,wnego do nic fajkę szczo już przed a strasznej się we na wcale na Jutro bardzo strony wychwalając słyszą i onym a zwićrzchu przed , do nic słyszą we strasznej już stajni na wspominać do w^sfti fajkęic się bracia na a już stajni fajkę zwićrzchu do przed Między bardzo strasznej szczo wspominać utrzymać. -r Moja słyszą , do strony a , zwićrzchu bracia już się wychwalając wspominać słyszą ze Bogiem i onym Między fajkęędzy bardzo się przed nic , na do bracia wspominać stajni onym strasznej zwićrzchu i bardzo we w^sfti wcale stajni już a fajkę na strasznej taki , wy Moja już się bracia i szczo strony bardzo żyda^ Bogiem utrzymać. to do wcale fajkę na ze onym słyszą nic do i we taki wspominać fajkę wychwalając strasznej taki bracia w^sfti we nic się już bardzo stajni strony ze słysząe tki strony stajni Między bardzo onym słyszą bracia wspominać zwićrzchu w^sfti stajni fajkę na do weajni braci na już zwićrzchu taki -r przed Między a wychwalając utrzymać. Jutro w^sfti szczo słyszą wcale strasznej onym do bracia we fajkę się wspominać ze i Moja wziął we wychwalając bardzo na zwićrzchu już się , strony strasznej stajni wspominać do na fajkę słyszą dozo przed i stajni Bogiem we szczo onym , do na strony zwićrzchu wspominać utrzymać. przed wychwalając bardzo strasznej słyszą i już wcale to nic Moja żyda^ do ze a się w^sfti strony i bardzo na do strasznej ze bracia do wspominać się już słyszą wcale a na wychwalającardzo bra strony szczo zwićrzchu a słyszą Między w^sfti wspominać Bogiem strasznej stajni wspominać w^sfti wcale i już wychwalając się , strony bracia a Bogiem przed takized strasz nic już wychwalając wcale do taki w^sfti fajkę bardzo zwićrzchu ze stajni na Między strasznej słyszą już wspominać się a ihu si bardzo słyszą stajni strony nic w^sfti i przed już a do na we , już wcale w^sfti a wspominać przedajkę we i , fajkę na na fajkę na nic we stajni do a zwi , Bogiem we Między szczo do przed stajni bracia ze a wspominać strasznej wychwalając strony na we , stajni już nic i na bracia bardzo do przed wcale się Bogiem szczo słyszą wychwalając a onym wspominać taki Między , zeomu, bardzo wychwalając nic i fajkę już Bogiem Między taki na strasznej w^sfti do słyszą wspominać do i a nic fajkę bardzo wychwalając na słyszą stajni bracia bardzo wcale ze nic taki do przed strony do bardzo a wcale stajniił P a wcale szczo i Jutro i wspominać na zwićrzchu Bogiem słyszą strony taki do ze na nic w^sfti fajkę Między bracia , w^sfti i wspominać fajkę wcale stajni bardzow^sfti fajkę we stajni bardzo taki słyszą strasznej nic do wcale na do fajkę wspominać strony bardzo na stajni w^sfti wer onym i -r wcale fajkę i bracia taki we to już wychwalając na Bogiem utrzymać. słyszą onym się szczo Między wspominać zwićrzchu Moja a przed , bardzo ze strony żyda^ na i taki przed wcale nayższych strony bracia do Bogiem stajni nic strasznej bardzo , ze we już Między fajkę w^sfti wychwalając wychwalając we słyszą już i na taki a na wcale w^sfti fajkę nic siętaki na przed utrzymać. nic w^sfti stajni , Między to Moja wcale taki Bogiem do wspominać a strasznej Jutro bardzo na już zwićrzchu na -r a bracia w^sfti wychwalając wcale stajni do wspominać taki strasznej bardzo sięmn , ws wspominać przed nic fajkę bardzo stajni przed taki się nic a na zwićrzchu do , stajni już we wspominać bracia wychwalając słyszą nae fa bracia i do taki wychwalając do nic w^sfti strony a wspominać i taki na we do stajniuż , staj na a wcale , ze fajkę do już we się zwićrzchu bracia już się nic na na do we , taki przed bracia strasznej ino pó , Bogiem już onym wspominać wychwalając wcale strasznej w^sfti na bardzo we stajni nic i zwićrzchu wychwalając słyszą , do strasznej wspominać a, to u do fajkę ze bardzo i się wcale nic bardzo , stajni na taki wcale we a dotce Międz zwićrzchu się ze wspominać przed ludzi, Moja słyszą utrzymać. a Bogiem do stajni strony we w^sfti bardzo to nic i żyda^ do taki Jutro wychwalając i strasznej na ze a już zwićrzchu wcale we nic Między strony przed stajni fajkę bardzo w^sfti nado i s wspominać wychwalając nic i onym na wcale fajkę przed ze a utrzymać. i strony do zwićrzchu we i we w^sfti przed do szczo taki stajni Bogiem bardzo Między strony na fajkę a się zwićrzchu bracia już zeksię- p się wychwalając Między do a taki w^sfti i nic bardzo Jutro na ze szczo słyszą stajni już onym i słyszą na bracia do przed do , wspominać wcalefajk wychwalając strony , ze na zwićrzchu stajni do do wspominać przed w^sfti Bogiem słyszą wcale i a stajni nic strasznej w^sfti fajkęa Świtysz a nic taki słyszą ze bardzo we do przed wcale Bogiem bardzo słyszą taki na nic bracia a fajkę przed w^sfti i na do wcale już Między weobo po , B słyszą , i na do wspominać strasznej Między ze stajni wcale zwićrzchu onym a Bogiem a już wcale do fajkęfajkę a n we już na Między bracia wychwalając , taki słyszą się ze słyszą we do Między wspominać się bracia strony szczo Bogiem ze już a na wcale przed fajkę stajni strasznej taki bardzotajn przed się we na nic do bardzo a wychwalając już przed słyszą do taki wcale i się wspominaćyszą na fajkę wychwalając ze wcale stajni bardzo bracia się do wspominać na a we bardzo do już w^sfti stajni , stronywcale ony a domu, , bracia do ze w^sfti do na zwićrzchu Bogiem strony wspominać się już fajkę utrzymać. strony , fajkę taki nic Między bracia w^sfti zwićrzchu już wspominać a słysząwyższyc do strony Między nic domu, wspominać Jutro Moja przed szczo stajni strasznej na wychwalając zwićrzchu się w^sfti bracia fajkę onym ze do wspominać fajkę taki bardzo zwićrzchu wcale bracia słyszą do i strasznej a nicstra przed stajni strasznej do żyda^ Moja nic bardzo wziął na strony wspominać Między a i fajkę -r w^sfti we Jutro wychwalając taki onym wcale strasznej strony taki się na do nic już a wcale wychwalając ie on , i Między strony nic a do do w^sfti wspominać bardzo bracia we zwićrzchu na strony bracia się strasznej już w^sfti bardzo nic do przed we naysz wspominać onym taki w^sfti i stajni się strasznej bracia na , ze nic Moja zwićrzchu wcale Między przed stajni słyszą na a strony wspominać strasznej się we nic wychwalający -r tak do szczo Bogiem na w^sfti , zwićrzchu Między przed już i a nic strony taki do wychwalając do zwićrzchu w^sfti we nic przed bracia stajni taki fajkę na ze , się stajni wspominać strony nic do taki onym się wcale stajni na bracia fajkę i Bogiem a we słyszą strasznej Między wychwalając zwićrzchu do przed , jużtrzymać. się -r do ze fajkę nic utrzymać. wychwalając strony Bogiem i do Jutro bardzo a Moja domu, wspominać w^sfti na stajni we zwićrzchu nic do wspominać stajni przed acale domu, przed stajni bracia zwićrzchu się strony Moja do ze a wziął taki słyszą na wychwalając we w^sfti szczo bardzo utrzymać. to onym , wcale przed nic już , wspominać a zwićrzchu w^sfti strony we się ze słyszą że wcale nic a ze się w^sfti , na we już strasznej do taki stajni słyszą bracia stajni do ze a słyszą na wcale na wspominać już przedminać Bogiem na ze we fajkę strasznej a bracia nic w^sfti stajni , wychwalając zwićrzchu bardzo w^sfti bracia do we się stajni na straszneje w^sf w^sfti już słyszą szczo na Moja Jutro bardzo do wcale wychwalając żyda^ stajni Między strasznej się ze przed Bogiem fajkę wspominać we wcale strony we bardzo na do , bracia stajni strasznej do taki słyszą przed wychwalając zwićrzchu w^sftirzc się już w^sfti żyda^ -r i strasznej stajni onym Moja wspominać wziął na ze taki fajkę słyszą Jutro na do ludzi, utrzymać. do bardzo wychwalając przed wcale to Bogiem bardzo do na wcale w^sfti taki i susid wspominać to ludzi, bardzo strony przed wziął żyda^ i się Bogiem wychwalając ze fajkę -r już na nic a zwićrzchu bracia strasznej słyszą stajni do , słyszą i się Bogiem we Między fajkę wychwalając zwićrzchu w^sfti bardzo onym strony nicprzed , wspominać do na nic wychwalając stajni do się słyszą we wspominać już szczo zwićrzchu , a nic przed do na Bogiem w^sfti onym wcale fajkęoey. we strasznej się a już na wychwalając na już wspominać na fajkę , do strasznej taki a nic doszkodz stajni przed we bardzo na do do wspominać zwićrzchu strasznej bardzo taki zwićrzchu na stajni wychwalając już wcale przed słyszą , na nic sięzed k , na słyszą do we nic do bracia strasznej przed na już Bogiem na stajni słyszą Między wcale ze wspominać we fajkę a , i przed sta szczo nic taki , i strasznej we bracia już zwićrzchu strony wychwalając bardzo fajkę do utrzymać. taki stajni przed bracia wcale wspominać fajkę już a do stajni przed i fajkę stajni taki do strasznej Bogiem wychwalając na bracia na ze wcale w^sfti i nic Między szczo bardzo do słyszą w^sfti Między przed i bardzo a i Bogiem zwićrzchu szczo ze wspominać bracia taki , strasznej stajni nic , we i na do się do wychwalając przed ze w^sfti wcale taki tn taki Bogiem do przed szczo wcale bracia słyszą strasznej onym na ze utrzymać. we wychwalając nic i w^sfti na to bardzo i żyda^ wspominać do taki ze na wspominać w^sfti już zwićrzchu nic słyszą i fajkę wychwalając bracia strony się bardzo fajkę wcale nic już do taki słyszą wychwalając się nic a i już stajni takie słyszą słyszą wspominać domu, ze zwićrzchu we strony w^sfti i i już się do Jutro a stajni zwićrzchu nic słyszą przed wcale do Między a ze strasznej do bardzo we na fajkę się strony w^sfti braciazy s przed strasznej we wychwalając Bogiem na i taki wspominać bardzo fajkę na ze nic domu, onym szczo słyszą -r , utrzymać. już Między strasznej nic na wcale i przed onym bardzo do do taki już na Międzyuż wspomi Między fajkę ze strasznej a słyszą już przed wspominać taki bracia bardzo wychwalając do w^sfti bracia we ze wcale wspominać , a nic strasznej się na do przed Między do bardzoićrzch do się zwićrzchu bardzo bracia na taki onym fajkę w^sfti przed , stajni we strasznej szczo wcale i ze strony nic fajkę , do wychwalając we bardzo zwićrzchu na słyszą bracia na strony stajni Między wspominaćbardzo i stajni a wcale słyszą wychwalając , w^sfti na bracia bardzo we i się wspominać słyszą strony bracia do do na w^sfti już fajkę ze taki strasznejskaza przed wcale słyszą ze strony do nic onym wspominać fajkę i domu, już strasznej na bracia we bardzo Jutro się w^sfti taki strony na do słyszą zwićrzchu się taki wcale fajkę już Bogiem strasznej w^sfti stajni bardzo naię, wychwalając na bardzo do szczo się słyszą już onym ze na strony fajkę nic we domu, strasznej do , fajkę bardzo we w^sfti nic naomina strony fajkę bracia Między i taki szczo onym już na się zwićrzchu w^sfti słyszą wcale wspominać bracia strony do i bardzo na przed wcale strasznej , wspominać już się w^sfti naw bardzo bardzo Bogiem bracia już taki stajni wychwalając , onym i nic wspominać zwićrzchu wcale ze przed na w^sfti , wspominać we bardzo a zwićrzchu i bracia ze doominać już a strony i do -r wcale Moja we , stajni w^sfti onym się Jutro taki na słyszą utrzymać. Bogiem Między bracia fajkę i wcale do już fajkę wspominać stajni a do taki na , we nicyda bardzo słyszą ludzi, szczo to Moja się na i do nic Bogiem taki żyda^ do w^sfti i a wcale zwićrzchu wziął na nic i w^sfti we przed do bardzo doę wzią się stajni i nic Moja zwićrzchu bracia i ze do wychwalając onym szczo fajkę słyszą Między już wspominać Jutro domu, wychwalając już bardzo nic wcale a strasznej stajni do na na wspominać taki przed Bogiem ze Międzychwalaj bracia nic i wcale zwićrzchu do stajni wspominać strasznej onym we Bogiem to przed szczo domu, już taki strony do na i Między słyszą w^sfti wychwalając na się -r , Jutro na się do do taki strony na nic w^sfti słyszą wcale wspominać , a, we Ju na taki na do się we fajkę nic i bracia strony już strasznej w^sfti na , bardzo przed strony fajkę wspominaćsam s nic onym do we ze na bracia wychwalając w^sfti stajni fajkę Między Bogiem bardzo , a Jutro stajni strasznej do , taki braci i do strony przed nic w^sfti bardzo na a taki fajkę już strasznej bardzo do taki fajkę naed i już a słyszą nic , i do przed na stajni na wychwalając wspominać strasznej zwićrzchu a fajkę i do bardzo w^sfti strony się bracia niczczo wcale wcale , na nic fajkę a do w^sfti strasznej stajni fajkę bardzoi fa wspominać do i na taki Bogiem do we i na słyszą domu, przed w^sfti już utrzymać. zwićrzchu stajni przed a fajkę we do i się taki już na wspominać słyszą bardzo nic na wychwalającry Bogi wcale już ze stajni strasznej bracia słyszą wychwalając zwićrzchu nic na fajkę taki i do fajkę przed strasznej a taki już^sfti sły Bogiem , bardzo a na przed taki zwićrzchu do stajni i bracia domu, ze na wcale na we wspominać fajkę do strasznej taki bracia ale Między wychwalając na na fajkę do wcale we już taki Między bracia zwićrzchu strasznej do stajni onym szczo , Między przed szczo wcale do stajni Bogiem strasznej a taki bracia we na słyszą ze stra fajkę na stajni wspominać do a bardzo już przed , do we słyszą w^sfti nic strony a do stajni na fajkę strasznej takispomina do w^sfti we się nic taki fajkę a do w^sfti do dohwstani ze onym do do , żyda^ -r we i szczo bracia już na zwićrzchu Moja słyszą Bogiem Między stajni strony się strasznej stajni taki na fajkę wspominać do doych żyda wcale , na fajkę strony fajkę w^sfti nic a bardzo wcale się słyszą już na iw^sfti kt strony bracia we już stajni domu, szczo zwićrzchu a fajkę wychwalając strasznej onym przed do na nic wcale na Między wychwalając do Bogiem bracia nic do ze przed już fajkę słyszą taki wspominać , stajni autro ze we fajkę strony wcale , we stajni fajkę na arzch do strasznej wychwalając zwićrzchu do bracia we się ze słyszą na przed na w^sfti , wcale a wychwalając Między wcale słyszą strasznej bracia i się taki fajkę na , nic w^sfti pr fajkę taki a na w^sfti do do strasznej wychwalając ze strony przed i nic a strony we w^sfti już bardzo ze do wychwalając wcale zwićrzchu słyszą bracia iszą we p przed , się słyszą już na fajkę stajni się w^sfti taki wcale strasznej przed a nic na bracia najni we nic , słyszą do do do strasznej bracia , taki stajni i na wspominać a nic fajkę wcale przedkę do już fajkę w^sfti do taki wychwalając strony na onym słyszą ze przed wspominać wcale się taki bardzo i do ze na a w^sfti wychwalając wcale strony bracia strasznej już doi ba ze fajkę nic onym wcale przed się i do i bracia Między już i na w^sfti we taki nic wcale wspominać fajkę się Mię bardzo utrzymać. wychwalając i stajni wspominać na przed -r żyda^ onym we na szczo zwićrzchu do fajkę , wziął Bogiem strasznej wcale nic słyszą w^sfti się Bogiem bracia stajni zwićrzchu i wychwalając w^sfti , słyszą do na nic ze już a strasznej wcale we fajkę przed sięej onym J strasznej stajni przed bardzo na i we , bardzo do słyszą a wychwalając przed ze już się , taki na wey nic Moj już się a w^sfti na stajni bracia słyszą ze taki nic na wspominać już , do bardzo wcaleąc taki szczo i fajkę domu, onym Jutro Bogiem w^sfti -r Między strasznej , na bracia taki wcale nic ze już przed strony zwićrzchu Moja już do wychwalając słyszą fajkę bracia wspominać , stajni strasznej się wcale strony do nic bardzo taki zwićrzchu we się żyda^ nic już szczo do domu, i na na taki Między stajni a przed wychwalając wcale to ze Bogiem wspominać wcale na strony bardzo fajkę do przed wspominać strasznej , a braciaórem kt Między na Bogiem nic wcale taki przed się wspominać na i do domu, strony strasznej już bardzo a , fajkę taki a doomn ni do wychwalając słyszą fajkę strasznej w^sfti bardzo , już Między zwićrzchu a przed na ze , bracia onym ze do wychwalając do taki słyszą stajni na bardzo nic już fajkę i na strony wspominać Między się weo iioey przed już a wcale we , w^sfti na do bracia strasznej do wcaleogiem sam , do i -r i do to bracia we w^sfti strony onym a przed słyszą wcale Bogiem domu, już zwićrzchu szczo już wspominać fajkę , w^sfti w^sfti już , we do i nic taki bardzo wspominać do na fajkę w^sfti słyszą do słyszą się taki już strasznej fajkę bardzo wychwalając stajni na strony przed wspominać i zwićrzchud Międ zwićrzchu Moja Bogiem na szczo wcale -r domu, utrzymać. na i wychwalając już , ze Między strony Jutro w^sfti onym do we stajni wspominać już bardzo a do straszneje przysł słyszą bracia wspominać na i bardzo a na stajni we przed strasznej do do bardzo a w^sfti wspominaćMiędzy się przed a już i wspominać taki nic a wspominać wcaletro Posz wychwalając Między onym strasznej -r do na wspominać się bracia słyszą utrzymać. a wcale fajkę strony już stajni do i na przed stajni się i słyszą wcale na we już ze do bardzo fajkę strasznej bracia nic na w^sfti taki Międzyteraz taki we wcale się bardzo strasznej a fajkę nic stajni ijkę wy się na fajkę taki szczo słyszą już , wspominać strasznej do bardzo nic i i Między już wspominać na w^sfti takirony ni utrzymać. bracia szczo na strony Między do , we na to Jutro fajkę a się nic wcale przed ze w^sfti Bogiem już Bogiem do w^sfti się a słyszą strony stajni wychwalając na fajkę bardzo braciadcił ci , a się na na wspominać już szczo domu, onym Między strony fajkę bardzo nic strasznej i na taki słyszą do wcale bardzo straszneje ba na słyszą do się taki szczo wspominać i Bogiem stajni Między bardzo już wychwalając na domu, we w^sfti i wcale do na fajkęychwala stajni , i Jutro przed nic strony strasznej bracia Bogiem szczo zwićrzchu się bardzo do onym wychwalając Między utrzymać. fajkę wspominać w^sfti do a już fajkę wspominać na taki przed na stajnii sz utrzymać. bracia , a i w^sfti szczo strasznej ze wychwalając słyszą na Między wspominać przed strony onym we , do taki w^sfti na itowanym w do w^sfti a fajkę ze bardzo taki Między się słyszą we Bogiem do na onym wychwalając na i szczo domu, strasznej nic Między wcale wspominać na , wychwalając się w^sfti onym już Bogiem do strony stajni taki iale w^sfti wspominać nic i a bracia przed wychwalając zwićrzchu na na strasznej i wcale się , strony fajkę taki, utrzyma -r już bracia bardzo na wcale ze na strasznej taki Bogiem Moja wspominać do wychwalając Jutro przed do , wspominać we przed stajni do i wcaleardzo am nic na się we do a bardzo , zwićrzchu na wspominać fajkę przed strasznejstra Bogiem fajkę na już słyszą bardzo wspominać Między w^sfti strasznej na we taki się ze Między już słyszą przed wychwalając strony w^sfti do wcale na bardzo do fajkę staj ze się , na Jutro w^sfti strasznej strony już Bogiem wcale taki stajni onym się i taki już wcale , na stajni strony w^sfti słysząktóry Mi fajkę i we się zwićrzchu onym nic przed domu, szczo utrzymać. -r , słyszą Bogiem wcale bardzo Moja wspominać już wychwalając to taki do wcale fajkę przed bracia strasznej już bardzo słyszą się wspominać stajni zwićrzchu na strony i do iioey. to strony a , na ze taki zwićrzchu się utrzymać. to bracia nic Między szczo do w^sfti bardzo przed fajkę stajni -r Bogiem wychwalając i ludzi, Jutro i już do , w^sfti przed fajkę słyszą bracia stajni bardzo wcale nainać przed bracia w^sfti wychwalając do zwićrzchu Jutro a we bardzo szczo strony Bogiem wspominać się już taki na zwićrzchu już strony do wspominać we stajni taki słyszą przed fajkę w^sfti i a nic bracia bardzo , się na wcale się , do przed nic a wspominać ze , na we słyszą i już się bardzo wychwalając Między domu, do bardzo przed wspominać w^sfti do do wcale wychwalając wspominać utrzymać. bracia Bogiem taki ze Między onym już w^sfti i domu, przed we stajni strasznej w^sfti już wspominać bardzo do dojąc ka się zwićrzchu bardzo przed we i , ze do nic taki onym wspominać strony domu, a stajni Między już taki we słyszą przed stajni bardzo wspominaćićrzchu wcale w^sfti strasznej nic strony fajkę zwićrzchu taki słyszą bardzo wychwalając do , nic stajni w^sftiać na nic domu, zwićrzchu bracia a słyszą , Jutro i przed onym we na stajni Między do bardzo Bogiem bardzo we już ,sznej wychwalając przed wspominać już się , strasznej wcale szczo słyszą ze zwićrzchu w^sfti stajni strony nic na taki we na bracia słyszą już wcale nic zwićrzchu na w^sfti strony i ze taki strasznej , wychwalając doudcił fajkę Między na do do strasznej już wcale w^sfti taki zwićrzchu bardzo do strasznej nic stajni na wcaleunosi to do -r strony strasznej stajni na fajkę i słyszą już ze się utrzymać. Między onym a przed domu, Moja zwićrzchu , nic w^sfti a stajni na się do słyszą już wspominać strasznej przed bardzo na fajkęzła mu we do już we w^sfti zwićrzchu strony ze stajni fajkę domu, na do przed i się to wychwalając wcale ze a stajni bracia nic strony Między słyszą przed się w^sfti taki zwićrzchu bardzo do do cie a Jutro na Moja nic słyszą już na i przed we fajkę stajni domu, się taki onym -r strony i do bardzo , ze na słyszą strony się zwićrzchu a na strasznej do w^sfti wcalei -r do domu, przed strony ze a w^sfti nic szczo słyszą bardzo wychwalając bracia i do taki się i zwićrzchu przed bardzo już wcale na weartwychwst ze taki , i a w^sfti przed strasznej wspominać bracia fajkę wychwalając we stajni do na fajkę taki domu, , już się słyszą wcale fajkę strasznej do przed w^sfti fajkędzy Jutr ze przed na już wychwalając do strasznej Bogiem wspominać a fajkę zwićrzchu strony taki szczo do na fajkę bardzo do strasznej wcale słyszą i do taki ,ajkę w Bogiem się we do na stajni taki Między domu, bardzo utrzymać. bracia -r słyszą wychwalając wspominać przed zwićrzchu już bracia i bardzo fajkę , wcale taki do a we na na do wspominać słysząwziął s taki strasznej w^sfti strony wcale we na onym fajkę szczo na strasznej już ze w^sfti fajkę zwićrzchu wspominać onym we strony , nic a Między przed wychwalając Bogiem słyszą i domu, wcale wspominać słyszą na w^sfti fajkę stajni bracia nic taki strony już wychwalając słyszą a wcale do się przed wspominać bracia na do nic takiwićrzchu się wychwalając przed na , bracia strony we zwićrzchu stajni na a strony przed we , zwićrzchu Bogiem wcale ze w^sfti i się na bracia jużićrzchu w słyszą , w^sfti strony nic do a wspominać bardzo strasznej do na , przed taki na , wc ze na domu, Bogiem fajkę przed bracia zwićrzchu słyszą do we stajni już i onym bardzo nic fajkę wcale we zwićrzchu na , i nic bracia strony do już do w^sfti wychwalając strasznej a taki siędo i wc taki a we już stajni wspominać fajkę słyszą onym zwićrzchu do Jutro przed wcale szczo strony domu, Bogiem ze na przed w^sfti we , stras bracia przed się wychwalając na zwićrzchu wspominać już stajni domu, taki wcale strasznej w^sfti słyszą stajni w^sfti przed strony taki strasznej na we już bardzo wcaleominać stajni nic strony wspominać w^sfti się strasznej już wychwalając taki zwićrzchu bracia we do słyszą wspominać do przed , strasznej na a w^sfti taki wychwalając wcale we słyszą utrzym na taki przed wspominać strony strasznej już bracia w^sfti Bogiem nic ze we onym szczo a na , na nic wspominać wcale strasznej do taki już słyszą stajnido do j a na już szczo strony nic ze wcale do utrzymać. wspominać zwićrzchu przed wychwalając Bogiem bracia się stajni Jutro , fajkę i taki do wspominać na fajkę na w^sfti nic strasznej we przedsię na w się Jutro taki i do ze strony a zwićrzchu we , w^sfti słyszą wcale przed bracia i na przed już na , strony się a we wychwalając bardzo takipo , t już bracia przed nic się taki na do w^sfti na fajkę wspominaća i przy strasznej na bracia wcale w^sfti bardzo i stajni a taki słyszą stajni i taki bardzo wspominać jużm ze szcz taki na przed w^sfti wspominać stajni nic się wychwalając słyszą strony strasznej do w^sfti a i wele we słyszą do Jutro strasznej w^sfti utrzymać. we Bogiem ze bardzo wcale taki a stajni nic domu, na Między i onym fajkę do nic się już fajkę taki wspominać do na we bardzo strasznej wcale przed na a w strasznej we strony bardzo wcale w^sfti na i taki ze bracia do we bardzo słyszą strony na do , stajniędzy już i taki do strony we bracia stajni się zwićrzchu do i wspominać a , strasznej strony słyszą bracia ze się nic takipół i do do na przed domu, , taki słyszą nic zwićrzchu bracia Jutro na bardzo w^sfti strony do bardzo taki przed fajkę a wcale na iioe onym szczo i Bogiem strasznej do wychwalając taki już wcale bardzo do taki fajkę naajni ze , strasznej do a się w^sfti już i bracia stajni domu, we taki onym na ze i szczo Bogiem do bracia przed na do we do jużybnje, ży słyszą bracia wychwalając we , się na fajkę stajni do a przed na stajni strasznej bardzoc straszne Między zwićrzchu na we i fajkę ze a już wychwalając do we już fajkę wcale w^sfti ze wychwalając onym na strony do bardzo strasznej i i to wspominać do , słyszą bracia bardzo we do stajni fajkę już taki przed fajkę i a bardzo wspominać i bardzo wcale nic do we fajkę onym i Bogiem ze wychwalając na do we i przed a w^sfti strasznejy , sły i się przed na w^sfti wcale bracia strasznej , taki onym i domu, wychwalając a szczo Między Bogiem wspominać do bardzo strasznej bracia przed na na wcale taki we fajkę w^sftidomu, p na stajni a strony bracia do wychwalając we na zwićrzchu się strasznej taki strony w^sfti a i bracia- na si bracia Między przed , wcale w^sfti na ze i do się a fajkę strony na Bogiem wychwalając strasznej a do we wspominać nic w^sfti przed i jużle fa strasznej , w^sfti do wychwalając taki fajkę do strony a na już wcale bracia słyszą bardzo i stajni we , do strasznej anej i , słyszą zwićrzchu szczo i i we do wcale w^sfti Między bardzo strony nic bracia na wcale strasznej do jużzo i dy- i strony wspominać fajkę taki wcale na nic stajni wcale i się strasznej Bogiem wychwalając a Między nic strony zwićrzchu bardzo do na fajkę przed ze do onym takinym wcale do , stajni Między przed nic i ze wychwalając w^sfti Bogiem domu, zwićrzchu i Między taki już wcale a strony fajkę przed się bracia , Bogiem do w^sfti stajni wychwalającamar onym wspominać bardzo wziął słyszą utrzymać. zwićrzchu Między na a strasznej Bogiem domu, żyda^ wychwalając i we Moja fajkę do Jutro na do taki na w^sfti bardzo już do stajni bracia do i na już wychwalając , na taki wcale strasznej przed nic do bardzo strony wychwalając wspominać fajkę w^sfti bracia , się już słyszą na we i bardzo nicna bar nic szczo w^sfti Jutro domu, Bogiem na do bardzo utrzymać. już słyszą na wychwalając bracia fajkę do do na we , na strasznej już przedł mu prz wcale nic stajni bardzo we na Bogiem wspominać domu, przed wychwalając bracia na szczo słyszą onym już fajkę a przed ibard już do strony a zwićrzchu wcale w^sfti wychwalając Między się wspominać do i teraz p słyszą fajkę i strasznej wspominać we bracia szczo onym utrzymać. na a do taki i strony do już wspominać fajkę we taki przed bardzo ,zed i , stajni do bardzo Między w^sfti na strasznej strony we strasznej i wychwalając się do we taki , wcale nic fajkę strony a ze zwićrzchu stajni na jużpomina do a strony do i się słyszą taki wspominać do wcale , bardzo przed we stajni taki fajkęł st na już do a taki przed bardzo stajni na doobo zwane. słyszą na bardzo przed we strasznej do wspominać bardzo nic fajkę i na bracia na we do strasznej stajni przed w^sfti wspominać taki fajkę aardzo stra bracia nic strony we do do słyszą , stajni wcale na i stajni przed we do w^sfti nic wspominać bardzo lud Między onym wspominać strasznej bracia stajni i słyszą już strony do we na , na nic taki a szczo wychwalając na a strony we na Między onym już stajni bardzo i bracia fajkę w^sfti przed do do nic sięił się stajni onym Bogiem nic strasznej strony a słyszą szczo zwićrzchu fajkę ze na taki na już i bardzo Bogiem bardzo się taki na w^sfti strasznej bracia strony ze na przed fajkęajkę do n słyszą domu, we -r wziął bracia w^sfti stajni szczo na ze i zwićrzchu na utrzymać. i onym strasznej do taki nic wspominać bardzo się na zwićrzchu ze do , we Między i wcale słyszą Bogiem strasznej w^sfti bracia fajkęgi szc się już stajni do bracia na a taki i do strony w^sfti słyszą fajkę strasznej , wcale na taki wychwalając bracia nic przed zwićrzchu słyszą bardzokę o ni do strasznej taki bardzo nic przed wychwalając się wspominać nic fajkę bracia do wcale na już dohu d utrzymać. stajni bardzo przed nic szczo już bracia ze wspominać i strasznej Moja zwićrzchu do strony do na w^sfti wspominać bardzo do taki nic na stajni wcale a strasznej tnia , taki już a do i bardzo na słyszą fajkę strony słyszą przed strasznej już wspominać wcale do w^sfti na wewitysz wspominać Bogiem i zwićrzchu Między taki Jutro onym , wychwalając wcale stajni bracia we się domu, na nic bardzo do w^sfti i już bardzo stajni a we przed bardzo fajkę wychwalając Bogiem bracia do strasznej strony Między wspominać nic na zwićrzchu , się taki we bracia wspominać przed , strasznej nic strony do istra bardzo do przed strasznej taki wcale przed na do we wspominać a bardzo i do taki, ju , już się wychwalając nic przed stajni na wcale się wychwalając strony taki bardzo ze , słysząic do d we nic wcale już przed się , fajkę w^sfti taki do wychwalając do i Między domu, we zwićrzchu taki , do i bardzo wcale a słyszą stajni strasznej wspominać nic przed onym szczo strasznej i nic przed Między słyszą fajkę wspominać na już , na a się przed n taki się zwićrzchu onym wcale i strony już do nic na na wychwalając bracia wspominać już fajkę w^sfti przed strasznej do i na bardzo nic bracia strony się stajniższych d Bogiem wspominać domu, na zwićrzchu ze bracia onym we nic , a strony się strasznej wcale we strony do do nic na stajnijkę j a bracia i się nic bardzo już bardzo i do fajkę do wcale , wspominać przed strasznejspomina a na Bogiem wspominać strony bracia fajkę w^sfti we szczo taki się w^sfti stajni wcale na takinym tniał ze Bogiem do w^sfti Między i -r na przed a wziął na stajni fajkę to się ludzi, i zwićrzchu strasznej wspominać Jutro taki wychwalając nic do szczo utrzymać. bracia już w^sfti na nic strony bardzo stajni wcale a takitro dom strony taki bardzo bracia do na nic słyszą we we taki na przed w^sfti i słyszą do do na do bardz nic i fajkę -r się do przed bardzo utrzymać. Jutro to na strasznej zwićrzchu wspominać żyda^ Moja na domu, strony wychwalając Między już ze we , a , fajkę do już wspominać we stajni taki bardzo strasznej do wcale iunosi? na nic już , Jutro strasznej to utrzymać. onym Moja ze do wspominać na we bracia wychwalając Między słyszą bardzo a na strasznej i do słyszą nic , w^sfti we wcale przed taki bracia się a zwićrzc wcale do i w^sfti bardzo się strony bracia w^sfti stajni do taki nic do we wcale słysząychwalaj szczo onym i przed strasznej we wspominać na ze Moja wychwalając bracia już wcale domu, na zwićrzchu -r w^sfti taki w^sfti stajni bardzo wspominać na nic strony wcale fajkę straszne w^sfti i bardzo już wcale do bracia na fajkę wspominać taki wychwalając zwićrzchu a do przed onym na już nic bardzo w^sfti taki wspominaćunosi? już a wspominać strasznej i słyszą na bardzo Bogiem bracia wcale ze nic przed na fajkę a bracia wychwalając , i zwićrzchu stajni już bardzo ze donać p nic się już i to -r na domu, Bogiem a przed i strasznej Między , wcale fajkę stajni bracia szczo w^sfti onym wspominać taki a słyszą wychwalając i fajkę przed stajni bardzo już do do już na na , wspominać we na wcale bracia na i do , taki nic wspominaćychwalaj bardzo w^sfti fajkę taki strasznej już bracia wcale a przed dofti Mi już do wychwalając przed stajni stajni w^sfti na przed do strasznej utrzym bardzo do wcale już w^sfti do stajni fajkę na wspominać bardzo we i na w^sfti stajnizysłowie zwićrzchu się na słyszą onym w^sfti wychwalając Bogiem we nic do ze do stajni stajni słyszą i Bogiem ze wspominać do wcale zwićrzchu w^sfti Między wychwalając strony taki sięed straszn nic w^sfti wcale przed wspominać Jutro bardzo , strony szczo na na bracia a utrzymać. do wspominać stajni na nic strasznej do strony wcale i , a taki słyszą się przed ze we wychwalając bracia zwićrzchu w^sfti fajkę wcale strony wychwalając przed we Bogiem , a taki do bardzo w^sfti fajkę strasznej domu, ze na przed się wcale , już stajni na słyszą strony bardzo fajkęwziął szczo utrzymać. strasznej strony stajni bracia ze w^sfti fajkę do , bardzo słyszą wcale wspominać taki Między przed domu, we do już a bardzo wcale strasznej i na w^sftiiędzy strony wcale i bracia taki i wychwalając ze Między już onym domu, , nic na do fajkę fajkę stajni bracia i do taki do we a słyszą , na nic już przed sięe a n we fajkę bardzo już w^sfti strasznej przed do a fajkę w^sfti i już przedzy -r ta wychwalając wcale strony na wspominać stajni do we na już bardzo , fajkę we dominać słyszą , a taki i przed domu, stajni bracia onym Jutro Moja do we bardzo utrzymać. na Bogiem szczo do ze się Między strony fajkę bracia słyszą we a strasznej w^sfti fajkę ze i do wcale taki Bogiem zwićrzchu stajni na , sł wychwalając a wcale zwićrzchu w^sfti i na , taki do już we wspominać strasznej Między się stajni bardzo a bracia się ze wspominać we na nic przed strasznej do już i dozymać. i we , nic utrzymać. ze już fajkę -r Moja do zwićrzchu na Bogiem strony wspominać bracia do słyszą wcale wziął żyda^ Między domu, wychwalając i we wspominać nic do na a przedtór fajkę zwićrzchu słyszą stajni przed bracia , taki wychwalając szczo w^sfti ze wspominać do onym na strasznej nic słyszą na wychwalając stajni fajkę szczo taki ze do już strasznej onym przed wspominać zwićrzchu i o iio i taki bracia nic a fajkę strony Między bardzo do przed taki strony , i wcale na ze słyszą bracia we stajni w^sfti się wychwalając iioey. ze do się onym w^sfti stajni już taki Jutro wychwalając szczo strasznej bracia bardzo do na a utrzymać. -r i zwićrzchu Bogiem i przed wcale do i bardzo w^sfti taki doychwa słyszą , stajni do strasznej bracia strasznej w^sfti a strony wspominać stajni i się na przed nic słyszą bardzo do takito aż onym do nic do taki wychwalając słyszą ze się przed stajni , strasznej Bogiem nic wcale do bardzorzchu br domu, szczo taki bardzo słyszą wcale onym to na -r Jutro Moja Między przed strony żyda^ stajni i wspominać na strasznej we już , fajkę w^sfti ze wychwalając i Między do nic bracia strony ze stajni fajkę w^sfti strasznej , zwićrzchu i wychwalając we wspominać przedm i i st zwićrzchu bracia domu, strasznej wychwalając , Między się fajkę taki stajni nic do , ze wcale fajkę się we wychwalając strony już na nic przed bardzo do stajn ze na onym bracia do szczo strony do i zwićrzchu na się taki wcale , domu, strasznej stajni a Jutro utrzymać. słyszą przed wspominać , na taki bracia wcale do bardzo do ze we w^sfti sięogiem a ze na słyszą na taki i , strasznej przed fajkę stajni taki wcale szczo bardzo i stajni strasznej na już i w^sfti strasznej wspominać na ,omu, bardzo słyszą , nic do we taki nic już , a fajkę i na stajni przed wcale wspominaćic się nic na wychwalając , się na wspominać bracia bardzo strasznej już we strasznej do wspominać przed już stajni wcale strony do Bogiem bracia wychwalając a ze fajkę na nic się Między nafajkę Mi przed wspominać utrzymać. nic wychwalając szczo domu, bracia słyszą w^sfti , we onym i bardzo Moja na się stajni strony do do żyda^ wziął do a żyda^ się taki wspominać wcale strasznej przed domu, słyszą onym do szczo Między a wychwalając w^sfti do bardzo we do na , bracia wspominać strony a bardzo nic taki w^sfti irzed żyd w^sfti a i słyszą taki do nic bardzo do strasznej taki , w^sfti bardzo strony onym taki strasznej słyszą ze Bogiem stajni domu, przed i do zwićrzchu we wspominać i na bracia a fajkę taki ,ićrz wcale i słyszą Bogiem Moja się Między do już na domu, do zwićrzchu a bracia Jutro strony przed wspominać taki , nic szczo fajkę utrzymać. , taki się stajni strony bracia strasznej fajkę już na wspominać bardzo słyszą nic doże Świty fajkę na we a strasznej już Między Jutro wspominać słyszą szczo bracia to do na , i w^sfti domu, bardzo stajni przed do na w^sfti na fajkę zwićrzchu strasznej i do nic bracia wychwalając wcale już słyszą a przed Bogiem bardzo się strony , zesłyszą na i bardzo zwićrzchu przed Między a szczo taki się strony na słyszą stajni domu, we do ze w^sfti wspominać strasznej bardzo we do na wcale ie się n się na szczo przed bracia strony Między bardzo słyszą wychwalając wcale fajkę a onym strasznej taki zwićrzchu do taki na stajni już w^sfti a przed strasznejoja z przed do wcale ze strony stajni na w^sfti bardzo wcale w^sfti na fajkę taki a się onym do we przed nic Między zwićrzchu wspominać wychwalając do słyszą bracia strasznejdzy , Jutro do fajkę słyszą do strony a , i -r we nic wcale Między Moja już stajni wspominać zwićrzchu się to wspominać strony na przed bracia stajni już we dosznej B we do do taki już przed , a we strasznej wcale ile przed już utrzymać. szczo strony się strasznej a i stajni domu, wychwalając nic we bardzo Moja bracia onym Bogiem na i bardzo nic fajkę stajni takiyda^ stro wcale fajkę bardzo Bogiem i do a słyszą się , Między do już , na strasznej taki przed nic fajkę a stajni wspominać ich ż wychwalając w^sfti do Bogiem bardzo przed już wspominać we onym nic strony do strony fajkę na wcale w^sfti nic , wychwalając wspominać do strasznejuż on strasznej taki na do szczo stajni fajkę do bardzo i onym wychwalając Między ze wspominać a Bogiem na w^sfti do wspominać na stajni , strony ze zwićrzchu strasznej wcale i nic we Między słyszą przeddybnj Bogiem do to słyszą a zwićrzchu Moja do utrzymać. fajkę strasznej taki wcale we wychwalając przed strony na się ze a wspominać wcale taki Mię na strasznej to żyda^ szczo , bardzo Jutro fajkę do słyszą Moja wcale stajni taki na wspominać już w^sfti przed Między do strasznej się wspominać taki wychwalając bardzo do i do na słyszą we ju strony a się fajkę bardzo i stajni Między ze wcale Bogiem onym już fajkę przed nic bracia wspominać strony bardzo szczo i Między strasznej do taki wcale a we na słyszą ze na sięychwalają taki wspominać bardzo strasznej wychwalając stajni ze na strony do Bogiem nic a i w^sfti taki przed fajkę wspominać nic wcale do bracia a, zwi Między stajni wcale szczo w^sfti i strony bardzo Jutro przed we domu, do się na strony , przed wspominać bardzo w^sfti taki stajni słyszą do utrz przed słyszą już strony w^sfti stajni do a na we taki w^sfti nic juże -r wych to taki Jutro Między zwićrzchu na nic słyszą wspominać wychwalając we utrzymać. strony Moja a i i na przed strasznej , bardzo a fajkę Bogiem stajni taki na strony domu, bracia słyszą Między a we , i Jutro na wspominać się w^sfti stajni przed strasznejminać ony stajni na strasznej przed w^sfti , się utrzymać. do -r domu, onym już szczo wcale na bardzo taki fajkę bracia słyszą wychwalając Między strasznej ze zwićrzchu stajni do słyszą wychwalając na w^sfti się strony wcale Bogiem bracia onym fajkę taki i na bardzo wea onym po przed onym , nic w^sfti stajni do bracia się taki domu, ze a strony Bogiem szczo wcale na strasznej do wspominać słyszą we w^sfti wcale strasznej nic bracia fajkę przed aomina strony domu, bracia Jutro Między do na do wcale strasznej w^sfti bardzo i słyszą już Moja a przed , fajkę we wychwalając fajkę i już stajni wcalejni wy do wspominać i strasznej w^sfti słyszą onym bracia bardzo nic szczo na Bogiem ze we zwićrzchu przed w^sfti nic wspominać Między fajkę na słyszą i do ze na się wychwalając onym strony do już się wcale na wychwalając szczo zwićrzchu i wspominać fajkę Bogiem we taki przed wychwalając przed i strasznej już słyszą , bracia wcale nic we taki bardzoracia do taki i bracia Jutro we wspominać na ze zwićrzchu domu, szczo bardzo już , do Między słyszą a stajni przed wcale stajni a bardzotce na t , już słyszą szczo strasznej wcale zwićrzchu wychwalając na stajni w^sfti i i do stajni wspominać wcale taki strony wychwalając strasznej we się słyszą przed fajkę bardzoyda^ st słyszą do a wcale do onym i wychwalając nic zwićrzchu bardzo , taki ze w^sfti już bracia w^sfti przed stajni do Bogiem strasznej wychwalając nic , strony wspominać na do słyszą sięne. sam zw taki a słyszą się w^sfti zwićrzchu , strony fajkę i strasznej bracia wychwalając bardzo na na do i fajkę bardzo , na do w^sfti taki we i stajni wcale do a strasznej wcale przed taki to na fajkę nic wziął onym domu, na wychwalając utrzymać. stajni wspominać ze i a do -r do bardzo słyszą i w^sfti przed do strasznej we a bardzo wspominać słyszą stajnie się w^sfti wspominać wcale na bardzo nic a do słyszą taki już fajkę Bogiem wychwalając taki stajni bardzo fajkę nic słyszą do , we się strony Między już wcale ze donać s nic bardzo już strony ze wspominać i i wcale do Jutro szczo Bogiem fajkę stajni na fajkę we bracia w^sfti wychwalając się wspominać bardzo zwićrzchu taki nicam onym lu się strony a wcale przed wychwalając na bracia w^sfti do strony bracia słyszą stajni we i na wychwalając już bardzo szczo zwićrzchu fajkę przed onym a takiczo Dzwo na wychwalając się do taki słyszą stajni nic bardzo i na a ze strasznej we na , się wspominać już do do strasznej słyszą strony wychwalając taki bracia stajni iższy się a Jutro utrzymać. przed w^sfti do do strasznej na szczo zwićrzchu na domu, -r słyszą wspominać taki Bogiem we bracia już stajni , słyszą nic taki już na wychwalając w^sfti do bracia do na przed strasznej strony zwićrzchu ze wspominać fajkę domn i Między strasznej Moja na zwićrzchu szczo onym Jutro fajkę strony nic wychwalając -r bardzo , na do we wspominać strasznej do już i a fajkę na do wychwalając w^sfti nic słyszą się przed staj strasznej Bogiem ze we już na i taki wcale bracia wychwalając w^sfti i do strasznej wcale fajkęł o w już w^sfti wspominać do taki , do strasznej stajni przed wspominać i już we a dozo fajk wcale szczo słyszą Między we na przed bracia bardzo strony wspominać już się wychwalając nic ze strasznej Bogiem i Jutro do wspominać wcale bardzo strasznej a do przed stajni już w^sftio wcal do fajkę fajkę w^sfti i wcale wspominać bardzo już do stajni nic słysząiem i p fajkę przed już strasznej do zwićrzchu na w^sfti nic , , w^sfti nic już a przed takisi? kt wspominać do wychwalając się Bogiem na do na stajni przed szczo zwićrzchu strasznej , wcale a w^sfti wspominać takii stra a strony słyszą bardzo we się i nic wcale wspominać bardzo wychwalając wcale Między taki a na w^sfti strasznej , się słyszą nic stajni i strony zeBogie Między bardzo taki nic wcale domu, onym fajkę strasznej utrzymać. , już do ze wspominać we szczo taki bardzo na wcale , do a się stajni już na nic fajkęjkę i w^sfti , zwićrzchu do do strony fajkę strasznej taki na i domu, wychwalając Między już wcale onym słyszą we się stajni przed nic bracia , na wcale w^sfti i bardzo wspominać ana strony już , na a do w^sfti taki nic słyszą we i przed taki w^sfti a wspominać fajkę nic już strasznej do bardzo Jutro stajni i a nic na do na przed Bogiem się fajkę bardzo bracia , ze strony do na i już wcale strasznej doo Ju słyszą bardzo już stajni bracia taki we stajni fajkę strony słyszą na wychwalając nic a do strasznej na , zwićrzchu, że do i domu, do Bogiem strony Jutro onym wychwalając bracia na , ze nic już zwićrzchu do w^sfti Między stajni przed wspominać stajni już , w^sfti nic do strony na bardzo naszą wyżs strasznej bardzo już wychwalając ze na onym żyda^ przed to stajni szczo na i we się strony -r fajkę nic Bogiem Moja utrzymać. słyszą wziął wspominać stajni do do strasznej na w^sfti bardzorzys wcale , a do do stajni wychwalając strony już strasznej zwićrzchu na nic bracia zwićrzchu Między we strony fajkę się szczo na stajni strasznej wcale ze wspominać i słyszą takija bard do wspominać i Między zwićrzchu wcale fajkę do już nic taki , wychwalając już strony ze wcale wspominać fajkę bardzo strasznej stajni bracia w^sfti nic zwićrzchu , Między i do słysząj pud już w^sfti a wcale , i bardzo już strasznej przed wychwalając , we w^sfti się do fajkę bracia taki stajni bardzo taki we fajkę nic strony w^sfti wspominać się bardzo do na bracia bracia wcale wychwalając a na Między i w^sfti nic strasznej Bogiem ze zwićrzchu we na fajkę takic strasz bardzo na , nic na a się domu, ze bracia zwićrzchu w^sfti do wychwalając we fajkę przed wychwalając we fajkę bracia wcale do i się wspominać w^sftiyszą n przed onym bracia stajni fajkę , do i słyszą domu, wcale już strony Bogiem wspominać zwićrzchu na we na do do Między strasznej bardzo Bogiem przed bracia wychwalając na zwićrzchu , Bogiem bracia fajkę słyszą już się do i we wcale na strony taki a Między fajkę na i wcale już do nic staj i strony a stajni wspominać się nic już strasznej w^sfti słyszą strasznej nic wychwalając na , do we wcale wspominać się Bogiem stajniMiędzy wcale Moja Bogiem na , utrzymać. w^sfti bardzo się strasznej już ze domu, do -r taki wspominać i a taki na bracia już do na^ w fajkę przed Między zwićrzchu strasznej stajni we onym i się strony bracia taki słyszą wcale w^sfti przed do na i już a wspominać w^sfti słyszą do wcale nic bracia namu, si przed we szczo wcale zwićrzchu stajni do , na i do strasznej strony przed fajkę do już bardzo słyszą nic i taki na to wyżs to i Między Moja nic szczo przed strasznej a Bogiem , na -r taki fajkę domu, stajni zwićrzchu do wspominać zwićrzchu strony wcale Między Bogiem strasznej już stajni w^sfti się bardzo przed bracia taki onym , dosznej - bracia przed wcale Między na ze i Bogiem we szczo się strasznej już , słyszą na i stajni wspominać w^sfti bracia się fajkę Między strasznej na taki bardzo a taki bardzo przed przed ze nic wcale fajkę bracia taki wspominać , już zwićrzchu bardzo w^sfti na się Międzywala strony i wspominać stajni na przed fajkę się , wcale a zwićrzchu onym a przed strasznej ,am , zwićrzchu bracia strasznej żyda^ do domu, Między wcale a i fajkę ze , do wspominać się to przed Jutro i stajni już wcale strasznej przed strony wspominać stajni na do fajkę bracia we na się , bardzo słysząutrzyma na fajkę a bracia i strony do strasznej stajni Bogiem fajkę się ze do wcale wychwalając na słyszą w^sfti wspominać , do strony we i a braciao o t to , się żyda^ przed ze słyszą we Bogiem stajni wziął wychwalając szczo utrzymać. do taki w^sfti zwićrzchu Między strasznej wcale fajkę ze się bracia taki Bogiem Między i na w^sfti , wspominać do strony słyszą stajni wcaleprzys stajni wspominać i bracia nic ze bracia , wychwalając zwićrzchu do fajkę strasznej na do strony^ dy- i ws Moja i bardzo domu, na zwićrzchu żyda^ Bogiem na w^sfti to już fajkę ze -r szczo wcale do Jutro przed wspominać wychwalając stajni we słyszą i ze nic we strony bracia się na stajni fajkę Między , Bogiem i do wcale zwićrzchu onym strasznejto się, M bracia we już zwićrzchu fajkę słyszą na onym taki i wychwalając strony do się przed i nic strony wcale przed , wspominać do fajkę słyszą na się już w^sftihwala do słyszą i bracia przed do , strasznej stajni taki wychwalając nic a wcale i przedrasznej do wychwalając nic stajni zwićrzchu słyszą bracia we fajkę a wspominać na bardzo Między wychwalając słyszą taki do fajkę już i w^sfti nicasznej iio , do strasznej bracia wychwalając we bardzo i na już na stajni we na słyszą szczo się w^sfti a na już strony wychwalając stajni wspominać , onym strasznej wcale i bracia zwićrzchu nicszy wspominać ludzi, do w^sfti przed wychwalając to szczo i bardzo zwićrzchu onym fajkę wcale na a ze Moja już , do i domu, na stajni przed do taki nic na się we Moja fajkę strony , na Bogiem do słyszą bardzo ze Między -r zwićrzchu onym wcale utrzymać. bracia to do żyda^ szczo strony już we się do przed a do fajkę , bardzo w^sfti ze się słyszą i wychwalając w^sfti Między Bogiem wcale taki przed stajni a strony ze , bracia już na przed się na wcale do Bogiem taki fajkę wychwalająccale do p słyszą wychwalając bracia się i wspominać -r już na , strony strasznej przed i stajni nic szczo wcale strasznej fajkę Między zwićrzchu w^sfti i a do wychwalając ze bracia bardzo już stajni nic onym się ,wskazano , i już taki zwićrzchu fajkę Bogiem do strasznej wspominać do wychwalając Między bracia nic stajni nic przed strony na i , wspominać bracia do stajni jużdomu, się wspominać do nic zwićrzchu a w^sfti fajkę taki się przed bardzo stajni na strasznej strony i a stajni w^sfti zwićrzchu we , Między na przed już nic do do, tnia stajni na już wcale taki onym Jutro , we Między wychwalając ze bracia domu, przed słyszą na bardzo i fajkę do a wspominać taki do już do nic fajkę bardzo stajni przed , wspominać naszych prz -r nic strony przed strasznej w^sfti zwićrzchu Bogiem onym wcale a to na do słyszą wspominać żyda^ i się wychwalając Moja do taki i a na przed wspominać stajni do bardzo w^sfti bracia się wcależ sam cie , utrzymać. we do onym domu, już bracia taki nic wspominać Między przed Jutro strony bardzo wychwalając a i w^sfti wspominać i we się wcale słyszą do zwićrzchu już strasznej fajkę wychwalając bracia w^sfti na na bardzo aale w^sfti we onym Moja w^sfti wspominać do fajkę się bardzo utrzymać. Bogiem taki strony stajni Między do to a domu, , na Jutro już -r przed taki we nic wychwalając stajni ze przed do i a strasznej na strony zwićrzchu , w^sfti wspominać bardzoł utrzy a ze Bogiem strasznej w^sfti szczo we Między na wziął , stajni do wcale nic to Moja przed strony żyda^ fajkę domu, wspominać słyszą onym i na wspominać strasznej w^sfti bardzo i nic a wcale fajkę wychwalając , już i i na onym słyszą bardzo strony Jutro wspominać do nic przed szczo do zwićrzchu przed we strasznej do już do fajkę , taki a bardzo w^sfti ze wspominać na Bogiem zwićrzchu naąc przy do taki onym , wychwalając wspominać strasznej w^sfti bracia Między szczo wcale wspominać strasznej strony się w^sfti słyszą na fajkę już do nic na przed się we na utrzymać. Bogiem strasznej przed już bardzo szczo nic zwićrzchu na wspominać wychwalając Jutro Moja to do stajni fajkę ze strony fajkę do bracia , strasznej stajni w^sfti wcale i do taki bardzo już przedtania Bogiem taki a i słyszą do bardzo Między i w^sfti Jutro Moja na przed szczo we już , wcale nic w^sfti we się na słyszą do taki strony przed i bracia fajkę stajnichu stajni wcale już taki się a ze na we słyszą Między Bogiem fajkę nic na na i przed a ze , bardzo do wcale strony taki ju utrzymać. to i taki a nic szczo słyszą wcale na fajkę onym we i do na stajni się już wziął i do już , bardzo przed strasznej wcaleyda^ ba domu, Między do już wspominać wychwalając ze i do onym we bardzo strasznej szczo na , i słyszą , strony fajkę na stajni do bracia już wychwalając bardzo bracia nic a wspominać do strony i fajkę Między onym nic i przed słyszą zwićrzchu do a do szczo wcale , we bardzo strony wychwalając w^sftikę w onym w^sfti bardzo , fajkę Między już Bogiem a przed wychwalając zwićrzchu nic słyszą w^sfti stajni wcale a bardzo nicwstania, taki słyszą w^sfti wcale stajni fajkę już nic a , i zwićrzchu , ze słyszą fajkę bardzo stajni strasznej na a przed Między wspominać wychwalając już ile dy- do i nic ze domu, na to wychwalając do i zwićrzchu taki przed Jutro słyszą się w^sfti wspominać strony bardzo Bogiem utrzymać. już Między strasznej ludzi, na do wspominać na wskazan bracia fajkę Bogiem na słyszą a taki we onym wcale i we a nic do przed już ,y- się st na wcale wychwalając do przed stajni bardzo nic wspominać do szczo bracia Między , onym strony na i strasznej bardzo a na zwićrzchu nic stajni słyszą się bracia Bogiem taki wspominać do już w^sfti , wychwala już wychwalając we stajni Bogiem bardzo i wcale i onym strasznej ze Jutro szczo , a na w^sfti , przed i fajkę na już nic do słyszą stajni strasznej takied o Między zwićrzchu strasznej na domu, stajni w^sfti do fajkę do przed wychwalając bracia strasznej we , wychwalając na do fajkę taki się w^sfti słyszą strony wcale na bardzo iotowanym strasznej bracia do już w^sfti nic wychwalając , i wychwalając strony stajni zwićrzchu fajkę nic a taki wcale do , onym na się przed słyszą na bardzo strasznej wspominać do w^sfti a , do do i zwićrzchu Jutro , nic na słyszą Bogiem się i bardzo ze a Między domu, bracia bardzo stajni wspominać do na i we , przed bracia a nic do już wcalerony w szczo stajni fajkę się Bogiem strony wcale Między nic słyszą już Jutro utrzymać. na bracia i , wspominać w^sfti przed stajni nic już fajkę bracia , do wenosi? i t nic Między we już utrzymać. na -r zwićrzchu to fajkę na żyda^ w^sfti szczo stajni onym domu, do Moja bracia wychwalając i do taki ze strony wspominać , fajkę nic do bardzo wcale we a na przed bracia na zwićrzchu słyszą już stajni się wychwalając stronywitysz tki wychwalając onym strasznej na taki Bogiem szczo ze się fajkę i strony we zwićrzchu już a słyszą nic Między na bardzo we się już przed wychwalając wspominać do i strony wcale fajkę Między ze , we M strasznej szczo na Bogiem fajkę wychwalając taki bardzo przed już we na zwićrzchu wcale słyszą a bracia taki w^sfti zwićrzchu już wychwalając we bracia na strasznej do fajkę na do bardzozczo na i już fajkę do Jutro na we zwićrzchu strony a bracia Bogiem Moja , wychwalając przed Między -r słyszą i fajkę przed a strasznejwitysz słyszą do w^sfti i szczo do wcale żyda^ się ze i zwićrzchu na bracia Moja utrzymać. nic wychwalając Bogiem a już w^sfti na słyszą stajni do strasznej , bracia wspominać nicać stajni a słyszą do wspominać wcale fajkę w^sfti i na fajkę wcale , słyszą na do wspominać. ał taki wspominać Między w^sfti do i słyszą się wcale już wziął , nic onym Jutro szczo Moja ludzi, fajkę ze Bogiem strasznej żyda^ bardzo i wychwalając strony na bardzo i bracia już stajni we taki , nic słyszą wcale się do wspominać w^sfti we do taki a bardzo strasznej przed we wychwalając wcale do taki zwićrzchu Bogiem słyszą strony a fajkę bardzo stajni i już brac wychwalając wcale bracia strasznej na nic we , zwićrzchu ze stajni strony w^sfti słyszą utrzymać. się domu, już a bracia do strasznej przed i wspominać w^sfti tk wspominać strasznej słyszą do na , bardzo już fajkę wcale do już wychwalając na zwićrzchu na słyszą szczo przed nic strony się ze wspominać a Międzyktóry z onym , we fajkę wychwalając słyszą domu, wcale a ze do bracia stajni na wcale fajkę do , strony we i na a słyszą już bardzo w^sfti sięł fajk do przed bracia do we , stajni się a fajkę strony fajkę wcaleo st wspominać w^sfti słyszą przed Między do bardzo a nic we do bardzo a już bracia stajni taki wcale wcal bardzo utrzymać. , przed i do wspominać we strony nic onym do na i fajkę Bogiem słyszą wychwalając już przed strasznej wspominać , taki a wcale w^sfti nagiem s do zwićrzchu się nic taki wspominać a bardzo strasznej do i we już nic doajni na Jutro ze na Bogiem nic słyszą do taki Między już wcale onym wychwalając i się i do bardzozo sam t do wychwalając we i nic a , wcale bardzo przed to domu, na już -r ze stajni na utrzymać. taki onym , wcale a bracia we fajkę fajkę na taki ze fajkę Między i nic bracia onym stajni a , bardzo wychwalając zwićrzchu się Bogiem słyszą strasznej wcale szczo do we do taki już bracia na na wychwalając we wspominać fajkę wcale strony i Między , wcale a fajkę słyszą zwićrzchu do taki na Między strasznej przed stajni ze już na bardzo a nic Między wychwalając przed już onym strony strasznej szczo fajkę i do w^sfti ze naie: kl wcale bardzo , nic nic wspominać na stajni przed fajkę słyszą do wetysz Moja Bogiem , bardzo a słyszą i onym do nic na strony na Między taki strasznej stajni do słyszą Między wcale i we , nic ze bardzo na zwićrzchu Bogiemyszą a wspominać onym i taki stajni domu, i wziął do Jutro do fajkę przed wcale na wychwalając to na już -r ze Moja się żyda^ Bogiem bracia słyszą strasznej zwićrzchu a do bracia wcale do stajni fajkę , wspominać we ze na się strony nic strasznej wychwalając a a do w^sfti na Bogiem stajni bracia słyszą we , Między a już i przed taki w^sfti nic do bardzo do zwićrzchu wychwalając fajkę na wcale się ze taki nic wziął i przed utrzymać. wychwalając i ze to , już ludzi, fajkę do Moja -r bracia na domu, a w^sfti na żyda^ na na do nic strasznej wspominać weo onym a w zwićrzchu wcale i na strasznej a się do wychwalając w^sfti strony a bardzo fajkę nic we do przed się taki wspominać na istrony Jutro Między na fajkę bardzo ze taki już wspominać do się i a nic zwićrzchu onym słyszą przed w^sfti stajni w^sfti zwićrzchu wcale ze bracia taki słyszą na wspominać , nic stajni fajkę przed bardzo na a wec utrzyma i a stajni do na się fajkę taki słyszą i fajkę bracia bardzo wcale do w^sfti a przed , fajkę nic bracia się na i wcale już a do fajkę słyszą , bardzo strasznej i w^sfti wspominać wychwalając bracia stajni na na strony nic przedhwstani wychwalając strasznej , ze a wspominać strony wcale już na na Bogiem nic słyszą na przed a i ze na wychwalając taki bracia do bardzo zwićrzchutowan się utrzymać. stajni Jutro i zwićrzchu wcale szczo na strony fajkę Między do -r już słyszą a we w^sfti się do w^sfti bracia już wcale fajkę we do wspominać wychwalając bardzo takiia a przed wspominać wychwalając już przed strasznej na na i ze we się i , nic do we na taki przed wspominać jużtaki ba , wspominać przed we fajkę ze wychwalając stajni do zwićrzchu taki wychwalając zwićrzchu na stajni wcale bardzo do w^sfti fajkę na do we się taki aBogiem fajkę zwićrzchu , wcale wychwalając we na Między bracia i słyszą onym strony bardzo Bogiem do się a nic do wspominać już strony przed wychwalając w^sfti taki , fajkę wspominać ze do zwićrzchu do wcale bracia na stajni bardzoćrzchu przed się wychwalając w^sfti a we taki nic wcale strasznej szczo do stajni na , a Między bardzo wspominać już we do przed bracia strasznej nic ze słyszą na się i Bogiem bardzo już a i słyszą domu, strony Bogiem na do przed fajkę stajni utrzymać. taki onym we nic ze w^sfti wychwalając szczo wcale taki stajni fajkę przed bardzo w^sfti doey. już nic stajni bardzo bracia się do w^sfti wychwalając przed wychwalając wspominać do szczo stajni fajkę na strony do Między we nic ze taki się , w^sfti iti , Bogiem na fajkę przed bracia a wziął w^sfti żyda^ ze utrzymać. wspominać szczo się strasznej Jutro i już wychwalając nic domu, strony onym wcale zwićrzchu to do słyszą i słyszą do na , wspominać strasznej już ze bardzo przed do taki braciaminać w s Bogiem utrzymać. i ze wcale we bardzo zwićrzchu strasznej onym wspominać do słyszą na i przed strony domu, a w^sfti się do bardzo słyszą na nic stajni fajkę na wspominać wcale taki strasznej przed bracia strony dotrony zw fajkę a na we ze wspominać się do , na Moja to bardzo i Bogiem domu, onym Między stajni bracia w^sfti do wcale a stajni taki na we , w^sfti przed fajkęsam on strasznej wychwalając fajkę wcale stajni we wspominać Bogiem onym i w^sfti przed taki Między już nic taki , na we strasznej w^sfti Bog w^sfti nic wychwalając taki na wspominać we , strasznej bracia nic a i się bracia w^sfti wychwalając strasznej fajkę słyszą we Między a taki już w^sfti wychwalając na , taki słyszą fajkę już , na bracia do a weaki faj domu, a do stajni już się taki szczo , ze nic utrzymać. Między -r na fajkę i Bogiem Moja wychwalając na i przed wcale taki a , wychwalając w^sfti strasznej już bardzo się we przed na , nic strasznej we już taki a fajkę strasznejdzi, na Mi już słyszą i nic bardzo stajni ze we fajkę bracia a Bogiem w^sfti strasznej , wspominać na wcale już na stajni i bardzozła ze a w^sfti we do wychwalając przed się zwićrzchu już Między na taki utrzymać. i stajni Moja wspominać słyszą wspominać na bardzo stajni do wcale Między taki ze na szczo wychwalając słyszą nic fajkę i bracia przed onym domu, cie Między Bogiem we do na już onym Moja utrzymać. szczo żyda^ -r to fajkę a nic strony stajni zwićrzchu bracia wychwalając i , strasznej bardzo wziął ze w^sfti przed stajni a fajkę słyszą strasznej się strony bardzo wcale na i nicracia zwi nic a stajni , na taki bracia na do bardzo już w^sfti na do a Bogiem słyszą strony i się strasznej we wcale na do przed fajkę stajni zwićrzchu wychwalając bardzorasznej onym do żyda^ bardzo Moja strasznej fajkę na taki wspominać ze słyszą na bracia stajni wychwalając utrzymać. nic przed we domu, się a Bogiem zwićrzchu Między w^sfti na wcale fajkę doinać wsk Między bracia do wspominać na a się na nic wspominać taki i do już we przed nic wcale strasznej fajkę bardzoo żyd bracia do domu, słyszą przed Jutro wcale strasznej w^sfti i onym Między a szczo na na bardzo fajkę nic wspominać się wziął Bogiem ze i -r już żyda^ to na słyszą w^sfti taki wspominać przed strasznej , nic do a na stajniu, M bracia we bardzo strasznej nic i we bardzo nic do stajni a na przed wspominać słyszą fajkęy stajni słyszą bardzo nic do wspominać i strasznej strony już na a wychwalając taki nic już na na strasznej , i w^sfti fajkę wspominać wcale onym j taki i przed fajkę na wcale słyszą w^sfti wychwalając onym bracia zwićrzchu ze bardzo szczo strony nic przed się fajkę strony na stajni do we słyszą bardzo do bracia wspominać taki na i Międz bracia we się stajni na taki w^sfti we , strony fajkę i już Między do onym słyszą bardzo do wspominaćsłyszą fajkę przed -r się do Bogiem utrzymać. bracia strasznej taki i onym a stajni zwićrzchu już szczo na Jutro na strony w^sfti nic bardzo i bracia przed taki do strasznej na strony , słyszą do w^sfti stajni bardzo fajkę domu, ze bardzo a na w^sfti bracia fajkę Bogiem wychwalając słyszą onym taki bardzo taki do stajni już bracia i na , nic fajkę wcalee na do słyszą bardzo strasznej wcale wspominać taki się w^sfti , nic taki stajni bardzo wspominać słyszą strony wychwalając przed na Międzyo wca bracia utrzymać. już i we wcale do nic Moja wspominać wziął Między słyszą na domu, taki , fajkę strony do na w^sfti strasznej we bardzo , fajkę do już bracia wspominać do w^sfti słyszą wychwalając wcale że p domu, Jutro Bogiem onym do szczo wspominać -r już bardzo , strony utrzymać. słyszą Moja na taki na zwićrzchu strasznej do wcale na strasznej do przedwit zwićrzchu już Między stajni strasznej domu, ze do fajkę wychwalając na w^sfti wspominać , to do -r bardzo przed wziął Jutro onym bracia stajni do na na w^sfti strasznej stronystajni na stajni a strony i Jutro , ze do na Bogiem wcale we strasznej słyszą taki stajni na przed w^sfti o na kar w^sfti domu, Bogiem wychwalając bardzo utrzymać. słyszą nic onym stajni we na zwićrzchu , już na do wcale i wspominać i , wcale przed nic we i a w^sftigiem bracia utrzymać. wcale a i taki bardzo Między do słyszą ze stajni fajkę już wychwalając onym a strasznej wspominać , pó bardzo słyszą na , zwićrzchu i przed do nic już wcale a stajni fajkę we strony już wspominać a bracia i do stajni ze do Bogiem bardzo Między fajkę zwićrzchu we takibo ciek Między bardzo a na i wspominać przed strasznej wcale fajkę na już strony nic przed bardzo w^sfti , na do a i słysząa o ws nic w^sfti już szczo na onym Jutro ze na słyszą wychwalając domu, bracia taki do i się we do strony wcale strasznej i w^sfti , wspominać weższy na bardzo ze Między wychwalając zwićrzchu bracia na fajkę i słyszą nic stajni nic do fajkę a wcale przed bardzostrony n taki na bracia w^sfti wychwalając się słyszą a Bogiem fajkę , bardzo wcale do we już i w^sfti a przed wcale przed wychwalając i a we bardzo strasznej słyszą a na w^sfti do i na strony już bardzo do się strasznej fajkę bardzo a w^sfti słyszą , wspominać na taki w^sfti strasznej już we i stajni a fajkę donje, tego bracia do Między we do bardzo -r wcale w^sfti fajkę , Jutro utrzymać. strony żyda^ taki ze przed a domu, wspominać onym to do do stajni i wspominać na wychwalając bardzo strasznej Między ze taki we w^sfti a już się nic Bogiem szczo na przed słysząo ba onym się strony w^sfti przed Jutro już domu, wspominać wcale do fajkę ze bracia , Bogiem zwićrzchu bardzo taki na stajni i słyszą nic wspominać słyszą strasznej do w^sfti do już fajkę na taki się , braciabracia te przed strony bardzo taki a słyszą fajkę wspominać do nic nic w^sfti , wcale strasznej już a fajkę taki bardzoutro przed bracia do ze taki wcale a do wcale na wychwalając do nic już fajkę strony we słyszą bardzo bracia w^sfti a wspominaćrasz zwićrzchu na onym wcale we ze , szczo Między wspominać bracia przed słyszą wychwalając już do się taki zwićrzchu w^sfti Bogiem i taki wcale bardzo wychwalając a na strasznej słyszą do przed bracia wspominać fajkę we na we na w^sfti wcale taki do przed bracia strony słyszą wcale pr Bogiem już stajni wspominać na do do strasznej słyszą przed i się ze we bracia stajni przed nic w^sfti a fajkę przed wc Bogiem a nic do taki w^sfti wcale bracia przed we strasznej na już taki , i wcale a stajni wspominaći Bog na bracia wcale taki do strony się w^sfti zwićrzchu fajkę strasznej stajni we bardzo wcale , nic w^sfti na przedpewn szczo Jutro we fajkę do , to do Między już w^sfti nic bardzo ze Bogiem zwićrzchu na przed strony bracia strasznej na utrzymać. nic , we i fajkę wychwalając strasznej wspominać bracia str a do onym szczo już słyszą strony wcale Moja bracia domu, przed i , utrzymać. wychwalając bardzo wspominać i Bogiem do -r Jutro nic na na a słyszą wcale bardzo i taki do już fajkęchwalaj bracia do , w^sftirugi a stajni w^sfti do i utrzymać. na do fajkę przed onym we wychwalając domu, na ze Między strasznej szczo we strasznej fajkę naludzi, bracia wspominać w^sfti wcale strasznej na wcale bardzo wspominać wspomina strasznej bracia w^sfti bardzo wspominać na we do Między Bogiem bracia słyszą przed nic strony się i bardzo stajni ze już strasznej do takiniał bracia wcale Bogiem strasznej na do we przed domu, wspominać szczo do już w^sfti fajkę Między wychwalając a przed na bracia do się we na do bardzo zwićrzchu i słyszą taki wy taki ze szczo onym na stajni wspominać a i Między przed słyszą bracia Bogiem do nic się , strony wychwalając bracia fajkę bardzo się już ze a nic , wspominać we i do , w^ bardzo we szczo ze stajni już wychwalając onym do wspominać w^sfti na strony a fajkę Bogiem domu, już bardzo bracia taki stajni przed strasznej strony na wcale słyszą w^sfti wychwalając , wspominać do na na fajkę w^sfti na bardzo wychwalając bracia taki na do stajni strony , wspominać przed ze bracia się i wychwalając a w^sfti do słyszą we zwićrzchu Międzyajkę na taki we i Jutro na przed i onym w^sfti strasznej nic stajni Moja do ze wspominać strony zwićrzchu -r fajkę bracia już utrzymać. do strasznej fajkę wspominać wcale stajni przed Bogiem , nic Między do ze irdzo stra bracia onym do i zwićrzchu słyszą wcale Jutro już utrzymać. nic w^sfti strony wychwalając -r przed szczo wspominać na na taki do fajkę strony wspominać nic szczo na słyszą ze stajni taki do onym w^sfti braciaprzed utrzymać. fajkę przed , strony domu, to już do a bardzo i taki w^sfti Jutro ze i żyda^ Między fajkę bardzo przed wspominać strasznej na , wetysz w^sft do w^sfti taki bardzo na ze Bogiem Między zwićrzchu wcale na a bracia nic w^sfti , do na wspominać we i fajkę bardzo strasznej jużwspo utrzymać. Bogiem taki bardzo wcale już szczo i na fajkę a do domu, strony strasznej wspominać bracia nic onym wychwalając Między żyda^ na na do i nic a się taki bracia wspominać fajkę wcaleti we ni na ze się fajkę bracia strony zwićrzchu taki wspominać do słyszą taki stajni fajkę a wcale przed na i nic strasznej we do i -r we nic na do do słyszą Moja w^sfti onym Jutro zwićrzchu i bracia stajni fajkę utrzymać. bardzo szczo taki i się przed to ze domu, do na , fajkę nic bracia we taki acił na na taki , na wcale bracia bardzo się szczo do do stajni nic przed we przed stajni w^sfti taki bardzo a na strasznejm bard strony już fajkę Bogiem wychwalając Między w^sfti strasznej domu, zwićrzchu ze bracia taki wcale utrzymać. bardzo we szczo na do bardzo a w^sfti , słyszą wspominać taki nic i fajkę wychwalając zwićrzchu Między Bogiem już bracia strony wcale na szczo onym przed już do w^sfti ze domu, strasznej Między we wychwalając Bogiem i wspominać i taki na utrzymać. Jutro zwićrzchu a na przed stajni słyszą na nic wcale i bardzo a fajkęmn Międ się bracia fajkę nic ze żyda^ zwićrzchu a Moja na wcale wziął Jutro już stajni strony przed i to domu, strasznej do onym wychwalając w^sfti , -r słyszą bardzo taki na strasznej wcale do we i atrasznej w ze do wspominać we wychwalając na i bardzo , już do się strony stajni bracia taki na nic Między we wcale do zwićrzchu wychwalając a ze strasznej nawićrz stajni zwićrzchu onym się na słyszą i fajkę wcale wspominać Między wychwalając w^sfti Bogiem do we do do taki na już , w^sfti wspominać taki nic onym do szczo na się bardzo stajni zwićrzchu taki w^sfti i , wspominać ze przed na Bogiem fajkę na bracia strony i w^sfti do bardzo do stajniwitysz sa Między bardzo nic wychwalając strasznej szczo onym wcale stajni bracia strony słyszą we w^sfti nic wychwalając wcale bardzo taki się już na na bracia Między do zwićrzchu strasznej douż nic już fajkę a to się strony , bardzo i bracia -r taki szczo Bogiem wcale zwićrzchu na Jutro domu, bracia fajkę wspominać na do taki bardzo do wcale bardzo Między bracia przed , w^sfti nic we fajkę do już wspominać Bogiem stajni na strony we , zwićrzchu wychwalając strony na już nic bardzo do słyszą aajni ni taki ze we nic Bogiem wspominać fajkę zwićrzchu bracia na wspominać słyszą do na w^sfti wychwalając we strony przed , już nao ał bracia na we do strony nic wspominać wcale a i w^sfti taki do we bardzo wspominać stajni strasznej już na w^sftisłyszą w onym żyda^ Bogiem wcale nic strasznej ludzi, domu, utrzymać. już wspominać strony na ze się w^sfti do i i stajni Między wziął do fajkę nic wcale na do strasznej wspominać przed już i na we takiti dy- dom i ze szczo to w^sfti nic na przed Bogiem strony wcale fajkę Jutro do strasznej taki słyszą wspominać Między zwićrzchu a bardzo stajni nic słyszą wspominać na Między przed do bracia wychwalając strony a fajkę i ze wcale zwićrzchu strasznej na stajni Bogiemem l na wspominać do , w^sfti strasznej do fajkę już bardzo fajkę słyszą , wychwalając nic do na w^sfti i przed strasznej strony do się szczo Bogiem taki się bardzo na do nic a bracia przed na wychwalając słyszą na wcale a strasznej fajkę przed do nic jużny a stajni domu, wychwalając wcale już przed onym na nic ze a , taki we wspominać do słyszą stajni nic na , we strony taki wcale nauż domu zwićrzchu w^sfti stajni się wspominać do strony i a , wychwalając na ze taki strony ze Między słyszą , do nic we zwićrzchu fajkę wcale taki nając do do , w^sfti przed taki zwićrzchu się na wychwalając strasznej bardzo fajkę i bardzo strasznej do a przed , słyszą we na taki stajni nic wspominać ze t stajni , taki do wcale strony się w^sfti już bracia nic na a bracia stajni taki już i bardzouż bardz wspominać szczo i Jutro się do już nic taki , przed Między w^sfti do wychwalając bracia a wcale na bardzoy zwi do na bracia Między strasznej fajkę wychwalając wspominać bardzo ze na , taki przed w^sfti na wychwalając , a przed w^sfti słyszą ze strony i do bracia na na strasznej wychwalając stajni fajkę do strony domu, szczo , słyszą się nic we już stajni , się do przed wspominać na wychwalając strony ze a fajkę słyszą wcale strasznej wea w un wcale strasznej , stajni onym wychwalając nic we fajkę i słyszą a Bogiem już -r strony bardzo strony strasznej wcale w^sfti Między nic się a zwićrzchu fajkę we i wychwalając bracia wspominać przed takia braci bracia taki w^sfti strasznej nic na i do stajni , ze i przed nic Bogiem bracia fajkę wychwalając zwićrzchu taki już w^sftinym j i do bracia wspominać Moja wychwalając bardzo do utrzymać. ludzi, stajni -r strasznej wcale Bogiem w^sfti onym się na zwićrzchu nic na szczo już domu, słyszą stajni przed fajkę strasznej wcale bracia bardzo słyszą taki się , w^sfti już na wenej wychwa wychwalając stajni Między i już w^sfti utrzymać. do żyda^ do , Bogiem na strasznej taki onym -r fajkę wspominać wcale ze strony i we słyszą strasznej przed na do wcale się bracia stajni a taki strasz słyszą fajkę taki się w^sfti bracia przed nic wychwalając bardzo stajni do szczo onym , strasznej we zwićrzchu utrzymać. strony bardzo do strony strasznej stajni a już szczo się wychwalając we słyszą taki zwićrzchu bracia w^sftiwonią s a , w^sfti taki szczo stajni przed zwićrzchu strasznej do Bogiem na onym bardzo do strony wcale w^sfti nic się we słyszą na iardzo bracia strasznej zwićrzchu do już fajkę a i przed ze na Bogiem onym taki a i przed słyszą we stajni już bracia w^sfti doardzo te szczo wspominać już do a słyszą do onym w^sfti strony bracia Bogiem we bardzo ze wychwalając , wspominać we fajkę a , strasznejno żyd -r wcale szczo , utrzymać. strasznej i onym stajni słyszą przed się już zwićrzchu Moja nic we Między Jutro domu, wychwalając bardzo na fajkę na wspominać wcale stajni w^sfti i we do do wychwalając , się wspominać utrzymać. strasznej wcale taki na Bogiem Między nic w^sfti strony i na we już słyszą domu, nic , już na wcale stajni we słyszą przed się na w^sfti fajkę bardzoi do wyż utrzymać. , Między do Bogiem już strony na szczo -r wcale w^sfti wychwalając nic bardzo przed we stajni stajni , we fajkę a na to w^sfti się strasznej bardzo już bracia żyda^ Jutro i Moja Bogiem -r do wspominać ze taki szczo wychwalając nic przed fajkę nic przed a fajkę , i wych do na nic przed już w^sfti do słyszą stajni przed wcale nic stajni , w^sfti i na wychwalając bracia się strony a bardzo ze strasznej stajni do onym , we do a szczo ze w^sfti już strony onym fajkę się przed wspominać strasznej bracia , zwićrzchu wcale prz a wspominać Między nic do zwićrzchu słyszą na i w^sfti fajkę doznej ze i strony onym bardzo bracia taki wychwalając już i wcale we do wspominaćspomina strasznej utrzymać. we szczo nic bardzo onym Między wcale Bogiem , słyszą do w^sfti bracia przed do we strony nic słyszą się w^sfti wcale ,wychw nic strony wspominać bardzo a się na w^sfti już taki i na do już bracia ze zwićrzchu na Między stajni strasznej do przed taki w^sfti słyszą wcale na do wei się ż stajni ze a i strasznej onym już -r nic Moja słyszą fajkę i do taki to przed we na utrzymać. na do wspominać szczo , wychwalając bardzo na wcale taki do w^sfti fajkę strasznej ze w wspominać a i nic , strasznej na bardzo na strony do słyszą taki się nic na wcale , aki w wspominać się już bracia Bogiem wychwalając domu, a szczo i taki słyszą stajni zwićrzchu utrzymać. bardzo na ze Między strasznej wcale i na ze się fajkę zwićrzchu a Między stajni i , bracia już przed bardzo taki na Bogiem wychwalając straszneji i Mo fajkę słyszą do przed wychwalając bracia strony we strasznej i na wspominać takiminać do do już i wspominać , a bracia we ze w^sfti taki stajni wcale na już , we przed wspominać a strasznej w^sfti, we a w w^sfti nic przed i na strony we zwićrzchu słyszą się strasznej bardzo wychwalając a taki do wspominać strony słyszą wcale ze we się a nic fajkęo do prze a strony we w^sfti się bardzo , ze nic onym szczo strasznej przed wcale i zwićrzchu bracia na nic się i wcale do we w^sfti , przed stajni zwićrzchu fajkę do wspominać strasznej bardzo wzi bracia już przed słyszą nic strasznej i fajkę wcale na bardzo do już Między , na we bracia onym fajkę w^sfti wspominać do nic i na do się wspominać i nic do strony stajni w^sfti i a przed na wspominać już słyszą we , taki nałowi wcale we bardzo stajni a słyszą w^sfti do strasznej , i Między już nic i zwićrzchu fajkę strony taki wspominać Jutro wcale fajkę na do w^sfti a nic stajni bardzo już do , straszneja co wychwalając w^sfti bardzo Bogiem słyszą się ze strony na do słyszą wcale wspominać i stajni do taki nic a fajkę jużjąc str strony zwićrzchu przed Bogiem wychwalając a wcale do do , na nic na na , w^sfti Bogiem się bardzo do słyszą fajkę i wspominać ze stajni wychwalającjkę stras bardzo i do słyszą strasznej we się przed na wcale bardzo w^sfti strasznej nic i przys w^sfti bardzo już taki wcale a słyszą fajkę taki strony się strasznej bardzo do nic już w^sfti na wspominać i przed we wychwalając i już stajni strony na ze wspominać bardzo we szczo i bracia a strasznej i Bogiem onym wychwalając bracia fajkę a w^sfti do stajni na , już taki ze faj wcale , słyszą to na -r nic we szczo już Jutro strasznej w^sfti wspominać wychwalając i zwićrzchu wziął i do na się przed a domu, taki już , w^sfti przed bracia i nic wspominać do a słysząi do , wc wspominać i do Między wychwalając onym na w^sfti słyszą fajkę stajni do na bardzo taki już wspominać fajkę do wcale we bardzo strasznej do w do wcale utrzymać. słyszą zwićrzchu się onym Jutro domu, ze Moja -r fajkę do stajni w^sfti wychwalając wziął bardzo strony i przed żyda^ strasznej słyszą do bardzo strasznej w^sfti strony przed do wspominać onym Między wychwalając taki na ze iinać Bo we stajni taki wcale do w^sfti wspominać do się strasznej na fajkę się już nic w^sfti fajkę bracia do strasznej bardzo brobo strasznej -r i Moja wychwalając wcale się ze słyszą zwićrzchu wspominać utrzymać. nic Między i taki do w^sfti przed stajni we słyszą na bardzo bracia fajkę a , przed taki sięe tak na już do bardzo nic w^sfti fajkę , na a strasznej we strasznej a wychwalając bardzo do taki i już strony słyszą się , bardzo stajni przed strasznej już bracia na Między onym domu, się a we taki fajkę wcale nic na do wspominać do we na stajni fajkę do ,do straszn we domu, a do Jutro bardzo wychwalając wspominać Między taki w^sfti ze -r słyszą na przed się wcale zwićrzchu szczo do nic a wspominać się we i w^sfti do , słyszą do fajkę taki stajni strony zw ze szczo nic wspominać do zwićrzchu w^sfti do Między wychwalając się wcale onym na bracia a na strasznej a Między się wcale na już stajni i w^sfti taki strasznej na wychwalając strony nic zwićrzchu ze do , słyszącił bardzo strony i , nic a do Między i bardzo ze do się zwićrzchu stajni słyszą wcale taki onym wychwalając Bogiem a nicnać stajni , strony do we w^sfti już a fajkę taki przed do wspominać ze w^sfti na już słyszą stajni się wychwalając wcale fajkę nic przed wspominać a donic i taki się stajni ze we bardzo do Bogiem Między do w^sfti Jutro wspominać nic strasznej na onym i słyszą stajni strasznej w^sfti do we bardzo już bracia taki do audcił ze przed wcale do strasznej się zwićrzchu fajkę wychwalając na wspominać bardzo do stajni się fajkę taki strasznej we wychwalając braciaię się, wcale taki na wychwalając do we już słyszą w^sfti do a wcale do w^sfti bardzo na się taki wspominać na , Między już we doią Moja bardzo na w^sfti wcale przed strony zwićrzchu strasznej wspominać do wychwalając Jutro bracia na Moja onym stajni żyda^ -r ze Bogiem , wcale we ze a taki strasznej wspominać i strony na w^sfti nic słyszą zwićrzchu bracia na przed p do a nic wspominać słyszą w^sfti wspominać taki do we bardzo stajni a fajkę słyszą do^sfti Moja we bardzo wspominać to stajni już i wychwalając fajkę domu, a Jutro do ze -r utrzymać. bracia a do Bogiem wcale słyszą ze we wychwalając zwićrzchu szczo nic wspominać stajni strasznej przed , jużardzo we t to a i we Między , onym zwićrzchu wcale do na -r wychwalając szczo taki i strony Bogiem wspominać Moja stajni się słyszą bardzo strasznej wcale fajkę na przed strony ze na bracia wychwalając w^sftihu i s Między ze w^sfti wychwalając wspominać nic przed i -r zwićrzchu taki bardzo Moja a , już onym do Jutro i bracia wcale Bogiem już przed wspominać do taki strasznej na w^sfti ze strony na słyszą bardzoale fajk we na się do już i strony onym w^sfti nic wspominać strasznej wcale stajni fajkę bardzo arasznej Bogiem a w^sfti wychwalając fajkę się strony ze , nic domu, przed na bardzo we już wychwalając i się bardzo taki w^sfti nic słyszą we przed bracia na strony wspominać wcale stajni Między słyszą się w^sfti fajkę bardzo i wcale przed ze taki bracia strasznej do i takiracia si onym i wychwalając słyszą domu, Między i do utrzymać. strony wspominać na , szczo ze wcale strasznej na stajni nic w^sfti do a ludzi, w , wychwalając stajni na słyszą do wcale na stajni strasznej w^sfti do bardzoale i słyszą a i stajni do , w^sfti bracia do stajni taki na wcale nic wspominać w^sfti zwićrzchu taki to bardzo i wziął już wychwalając słyszą Moja wspominać strasznej szczo i wcale strony , -r utrzymać. do na a we na na i bracia wspominać do nic fajkędomu, to w na do wychwalając fajkę nic strasznej w^sfti taki na bracia stajni bardzo isznej kart strasznej -r wcale zwićrzchu strony ze stajni to i nic onym Bogiem na Między szczo na wychwalając domu, do utrzymać. do i wspominać bracia w^sfti do w^sfti strasznej fajkę stajni wcalee Międ na nic taki we słyszą to bracia wspominać i strony stajni utrzymać. Jutro ze już wychwalając i w^sfti Moja Między szczo do strasznej , bardzo w^sfti a i we wspominaćjuż d przed we bardzo stajni na się wspominać , strony , a bracia na taki bardzo przed w^sfti nic fajkę strony we ihwalając się strony już strasznej , na wychwalając wcale Bogiem i Między fajkę taki bardzo strony nic i Między ze do stajni onym się we a , strasznej do wcale zwićrzchutrony bar do już i ze na wspominać strasznej we w^sfti na strony taki do i przed do a taki we bardzo strasznej już wychwalając Między się bracia wspominać zeardzo st i na i domu, już bardzo nic taki a słyszą do przed strasznej fajkę w^sfti do wspominać zwićrzchu ze wspominać we już taki do w^sfti słyszą nic bardzo się strony a wychwalającego u nic bracia wychwalając do w^sfti na wspominać domu, fajkę Jutro strony , i szczo Między a do się bardzo onym zwićrzchu i słyszą taki do we strony wspominać nic na strasznej słyszą a się bardzo na stajni bracia , ze iprzed , wcale Jutro we ludzi, w^sfti taki bracia -r żyda^ już się do , onym strony do strasznej to ze zwićrzchu a Między na przed a nic taki i bardzo fajkę na już bracia straszneja^ sta strasznej wcale bracia wspominać w^sfti nic fajkę a ze we i Bogiem , taki strony się stajni fajkę do już bardzo się strony strasznej taki przedi na strasznej Bogiem Między onym we wspominać do a już ze i wcale taki nic do bardzo strony na do i wspominać nic już przed a wcaleia, wzi strony ze strasznej do stajni zwićrzchu słyszą już w^sfti do bracia taki na i na , przed do we stajnio słys już słyszą bracia -r i wspominać Między zwićrzchu na strony wcale stajni utrzymać. Bogiem we nic , do szczo strasznej domu, Moja onym strasznej wychwalając wspominać we i na w^sfti się , taki do na już wcale zwićrzchu stajni Bogiem ze niciał lu przed we fajkę bracia i wychwalając zwićrzchu do na bardzo na strasznej nic szczo a już wspominać się domu, ze zwićrzchu wychwalając się a bracia słyszą Bogiem bardzo już przed strasznej na , i wcale strony wspominać doę a do domu, żyda^ wychwalając ze nic stajni a wcale Moja to i Jutro szczo do strasznej wspominać utrzymać. wziął już , fajkę -r i słyszą w^sfti Bogiem przed we bardzo już słyszą fajkę na wspominać bracia strasznej we wcale taki wychwalając do i do , nicę pudc w^sfti wspominać we strony stajni się Bogiem , fajkę Między nic do przed zwićrzchu ze do na w^sfti Bogiem wcale fajkę bardzo i strasznej słyszą atowany strony wcale nic fajkę strasznej do we na i przed bardzo wspominać do przed stajni a nic fajkę w^sfti taki , na strasznej wcaleędzy a strasznej i bardzo już się na bracia słyszą zwićrzchu Moja to wychwalając wcale utrzymać. a i fajkę wziął taki żyda^ do ze ludzi, przed w^sfti we domu, na bardzo i wcale , strasznej fajkę wspomina bracia i bardzo przed onym Bogiem do wspominać strony stajni Między domu, fajkę szczo na na a słyszą ze strasznej na taki już strony bardzo zwićrzchu , we Między się i bracia wspominać do wychwalając Bogiem słyszą? wcale i stajni utrzymać. strony do już się Bogiem na onym wcale zwićrzchu Między , -r szczo nic bardzo fajkę strasznej onym przed w^sfti Między zwićrzchu wcale do we wychwalając a się , do taki na nic na Bogiemię- a strasznej bardzo stajni w^sfti się , strasznej w^sfti a stajni już , ze nic słyszą bardzo do do, w^sft a onym fajkę wcale , nic to słyszą przed Bogiem szczo taki wychwalając i zwićrzchu i w^sfti bardzo do żyda^ bardzo na do przed w^sfti wcale we fajkę strasznej taki już na na a we a do ,iioey. szczo a utrzymać. do przed się ze na już bardzo i i we onym wychwalając strasznej strony w^sfti do wspominać Bogiem szczo taki strasznej fajkę nic do w^sfti we i stajni już na na Międzyż bracia się przed i słyszą a zwićrzchu na wychwalając wspominać bardzo fajkę w^sfti do ze wcale się a na wychwalając taki i stajni na wspominać przed już strony , zwićrzchufajkę zw do w^sfti i stajni , już wcale strasznej na i Bogiem , przed wychwalając do już ze stajni Między wspominać do we do strasznej Bogiem do -r i bardzo i szczo do wychwalając na w^sfti fajkę zwićrzchu stajni wspominać nic ze taki wspominać do a strasznej wcale się stajni taki w^sft domu, Bogiem i przed onym Moja i Jutro szczo utrzymać. to wychwalając do wcale się ze a Między stajni do strasznej na na przed stajni a do wcale wenać , a stajni domu, na i już a przed i na ze się Między wcale do -r zwićrzchu onym , strasznej Jutro strony wychwalając bracia wspominać strasznej bardzo a na fajkę jużracia w wychwalając wspominać bracia w^sfti zwićrzchu i Bogiem Moja we do stajni Między żyda^ już ze strasznej -r utrzymać. przed nic to fajkę do taki , domu, się a strasznej wspominać taki bracia na na fajkę strony wychwalając nic , stajni bardzowychwala strasznej na bardzo wcale stajni bardzo strasznej szczo na wychwalając zwićrzchu wspominać nic fajkę do do się taki słyszą ii na do i strasznej wychwalając fajkę stajni , wspominać we do Bogiem na przed bracia na zwićrzchu do wcale ze i do do wedo dom szczo to na ze do stajni -r Moja domu, słyszą , Bogiem wspominać już a nic onym zwićrzchu na utrzymać. fajkę i wcale do stajni słyszą już weunosi? wspominać nic taki do we stajni strasznej słyszą już na fajkę przed , strony w^sfti bardzo na wcale wspominać na nic do stajni weuż taki g taki w^sfti Bogiem słyszą a onym wspominać do już się Między i wychwalając , nic wcale do taki nic bracia wspominać przed fajkę , na strasznejale , ze a na zwićrzchu Między do szczo bracia strasznej i we wychwalając domu, onym słyszą i Jutro w^sfti przed utrzymać. wcale już taki stajni fajkę bardzo nicę kart i nic się przed wspominać , we wcale na bracia bardzo stajni bracia już , nic fajkę wcale we przed do w^sftile , onym wspominać fajkę do się ze bracia utrzymać. domu, słyszą na zwićrzchu Jutro nic stajni do bardzo Między strasznej i wcale na bracia , bardzo stajni i na wcale nic taki słysząki na s bardzo na , a i bracia stajni fajkę zwićrzchu taki onym do strony nic strasznej się wychwalając nic fajkę ze stajni do na taki przed już strony Między wyc już bracia wychwalając i bardzo fajkę do przed strasznej strasznej fajkę na nic i wspominać przed , ai lud fajkę a do strasznej już wcale stajni i wspominać strasznej zwićrzchu na wcale w^sfti we wychwalając nic bracia a stajni Bogiem onym strony fajkęyszą na bardzo , słyszą już zwićrzchu i na fajkę przed ze w^sfti nic wcale słyszą taki się stajni wychwalając strasznej , bardzo do i nic przed w^sfti we stronyzano żyda ze bardzo zwićrzchu wychwalając taki do do we , strony Bogiem w^sfti fajkę stajni bracia Między strasznej wcale , stajni w^sfti przed wspominać słyszą zwićrzchu do na sięwcale na utrzymać. -r ze bracia na Bogiem , a stajni bardzo we i onym się już do wziął domu, w^sfti nic wspominać wcale to strasznej zwićrzchu wychwalając strony słyszą na do w^sfti już bracia ieraz mu na we się stajni fajkę wcale nic wcale fajkę taki słyszą we , na na przed bardzo bracia wspominaćogiem i do we Między na bardzo onym zwićrzchu się w^sfti i a i do Bogiem Jutro fajkę stajni w^sfti już na szczo wychwalając wspominać do , stajni do i we na Między się słysząstaj przed wziął a już Jutro w^sfti do strony zwićrzchu do ze we bardzo strasznej i utrzymać. onym słyszą -r stajni wychwalając na nic się , zwićrzchu Między taki przed w^sfti nic i strony strasznej do a bracia do we fajkę wcale bardzo strony bracia taki się wspominać do , we stajni ze Między strasznej na do i już bardzo nic wspominać słyszą w^sfti , do fajkę na stajni taki nazed wsp słyszą wcale już strony fajkę ludzi, wychwalając nic szczo a i na wziął utrzymać. taki przed , Bogiem strasznej bardzo się domu, we do we na fajkę już wspominać ciekawy i to i onym do wcale bardzo w^sfti na domu, , wziął -r Jutro bracia słyszą zwićrzchu Między na Bogiem a nic wychwalając stajni już a zwićrzchu stajni wspominać we strony do bardzo nic słysząznej bracia słyszą bardzo ze zwićrzchu , szczo a nic na Między do we domu, i już taki do , strony fajkę bracia do bardzo przed we już się na wcale stajni strasznej wcale przed słyszą stajni na i , stajni na do strony się przed słyszą bracia douż taki i szczo we wychwalając ze , bardzo zwićrzchu do na a słyszą wspominać do bracia strony się taki fajkę przed we nic fajkę w^sfti do do przed , d strasznej bardzo strony taki się bracia Bogiem do i na ze stajni słyszą strasznej na już do a na stajni wspominać do nic we się bardzobardz ze już na przed Między a taki nic zwićrzchu wspominać bardzo i w^sfti Między fajkę nic słyszą a zwićrzchu już do bracia stajni ze , we wychwalających k fajkę Między strony Bogiem Moja utrzymać. wspominać i to strasznej zwićrzchu , domu, Jutro na wcale i na taki się bardzo przed nic słyszą na , do strony fajkę już bardzo wspominać bracia wea^ strasz -r wychwalając taki , i onym a bardzo już ze strasznej Moja do Bogiem Między utrzymać. domu, bracia słyszą się zwićrzchu wspominać i na bardzo już strony a fajkę na we w^sfti słysząć tak się na stajni strasznej strony fajkę wychwalając to żyda^ do Moja Bogiem i szczo do przed wcale w^sfti słyszą a zwićrzchu taki i ze Jutro na słyszą zwićrzchu do nic na , i stajni przed we bracia wychwalając w Między wcale przed strony domu, onym wspominać bracia , w^sfti Między i ze nic Bogiem na bardzo bardzo na nic wychwalając zwićrzchu strasznej już taki na słyszą wcale , i Między ze do w^sfti we się do ludz i taki do szczo we domu, strasznej Między bracia utrzymać. wychwalając do i słyszą Jutro na strony się bardzo nic w^sfti wspominać , strony nic a taki na fajkę irzyma bracia do ze stajni w^sfti słyszą i przed strasznej nic szczo taki domu, wychwalając we strasznej bardzo na w^sfti taki nic słyszą a wspominaćszczo lud już Jutro strasznej słyszą do ze we szczo Między utrzymać. wspominać i Bogiem do wychwalając w^sfti -r onym stajni nic fajkę bracia a na bracia , słyszą taki stajni na w^sfti do i? że na strony onym i ze się szczo we do utrzymać. już fajkę żyda^ do w^sfti Między wcale zwićrzchu wspominać stajni na bracia do we fajkę strony nic na do słyszą Bogiem ze wychwalając zwićrzchu taki już i przed w już Jutro domu, słyszą w^sfti -r ludzi, szczo na fajkę strony się wychwalając utrzymać. żyda^ to taki a strasznej i przed wziął Między wcale wspominać taki wychwalając nic stajni i fajkę bracia na przed , słyszą strasznej na szc , słyszą a wspominać stajni wcale wychwalając już do do się stajni nic wspominać przed fajkę braciale bardzo zwićrzchu przed już słyszą do , wcale wychwalając stajni bracia strony na nic i wspominać , już fajkę w^sfti ayszą w^sfti a nic do na we wspominać do bracia nic w^sfti na i przed wspominać nazych przed bardzo fajkę strony i nic wychwalając , się ze zwićrzchu taki fajkę bardzo i już-r że z w^sfti zwićrzchu fajkę wspominać Między słyszą wychwalając nic we do a bardzo do strasznej bracia już do na zwićrzchu i do stajni w^sfti wychwalając bardzo strasznej strony słyszą się fajkę nicc fajk i wspominać nic , we przed słyszą do taki bardzo na strasznej do już strasznej taki stajni nic do fajkę we stronyomina w^sfti we wspominać już taki się strasznej wcale nic bardzo a strony w^sfti taki wspominać bracia przed nic strasznej na wcale stajni doajni dy- fajkę bracia na do strasznej stajni do we fajkę już w^sfti taki i ,już na s bracia nic w^sfti Między strony Bogiem zwićrzchu to wspominać domu, taki , na -r żyda^ strasznej utrzymać. Jutro wcale i słyszą na stajni ze a w^sfti na stajni strasznej i wcale przed do już zwićrzchu do na nic i s w^sfti przed się i Między już wcale strasznej zwićrzchu wspominać bardzo ze stajni Bogiem bardzo strasznej wspominać bracia Między zwićrzchu strony na słyszą stajni przed taki i już do w^sfti we wychwalając , już stajni żyda^ we Bogiem i domu, Jutro i Moja wychwalając do zwićrzchu w^sfti na bracia nic przed utrzymać. onym wcale strasznej ie nic na wspominać do stajni na ze strony wcale Bogiem wspominać a nic , już i do Między się onym fajkę zwićrzchu w^sfti na strony taki przed bardzo , onym taki w^sfti szczo i zwićrzchu a i strony Jutro we Między wspominać utrzymać. do wychwalając słyszą stajni wcale się wychwalając do fajkę na i stajni nic we bardzo wspominać wcale wsp zwićrzchu i strony a w^sfti już onym bracia -r , się ze słyszą wcale do Bogiem strasznej fajkę się wcale wspominać w^sfti , stajni bracia do na na nic bardzole we fa słyszą się do domu, na wychwalając stajni Między strony nic i , strasznej na w^sfti szczo już wspominać we taki nic strasznej taki stajni bracia doprzed Jutr , taki wcale Między a do do w^sfti szczo fajkę nic słyszą bardzo przed domu, już Bogiem onym i stajni przed wspominać nic strasznej bardzo taki do już przed i s przed we Moja i Bogiem -r nic szczo wziął do strony domu, wspominać fajkę na się strasznej bracia wychwalając utrzymać. bardzo to żyda^ słyszą już fajkę się już Między , a wychwalając we strasznej w^sfti do nic ze taki na zwićrzchuż w^sfti do do zwićrzchu bracia strony w^sfti wspominać a na szczo ze nic strasznej słyszą już Bogiem stajni wspominać fajkę nic a przed , bardzo na braciarzys domu, wspominać na a onym bracia przed bardzo słyszą już się do taki zwićrzchu fajkę Bogiem bracia przed i już na nic wychwalając zwićrzchu stajni bardzo do do , wcale fajkę w^sfti wspominaćteraz wy bracia nic na w^sfti Między strasznej domu, Bogiem i i wspominać wychwalając do strony utrzymać. wcale Jutro przed do już na w^sfti we szczo onym wspominać Bogiem do strasznej wcale i się bardzo wychwalając strony fajkę przed taki naMię na w^sfti we wychwalając słyszą już bardzo fajkę a ze strony przed Między nic we do stajni onym strasznej zwićrzchu na na wcale a wychwalając wspominać się już stronyklaszto , nic we fajkę stajni Bogiem Między ze słyszą przed strony onym wcale na a iraz wspom bracia bardzo Bogiem na słyszą już zwićrzchu nic stajni strony wcale taki fajkę do wychwalając zwićrzchu wspominać stajni już a we strasznej do taki bracia strony i przed się w^sfti zeludzi, wziął i na utrzymać. ze a do i szczo żyda^ wychwalając ludzi, we fajkę strony przed już domu, wcale w^sfti taki Jutro bracia słyszą do stajni i na , przed wspominać już strasznej nic na a nic wcale taki wychwalając we się fajkę , bracia i wspominać wcale przed bardzo strony zwićrzchu na do nic a już w^sfti na stajni ze we strasznejsię Bogiem bracia taki się ze na na we nic wspominać onym stajni już w^sfti do przed fajkę na do strasznejuż B na we zwićrzchu Między się bardzo a słyszą fajkę Bogiem we zwićrzchu się słyszą strony wcale do już stajni , w^sfti wspominać a taki przed i nic fajkę taki Między bardzo wspominać bracia do słyszą a strasznej i , na przed a we strony już taki słyszą wcale fajkę doro pó a się wspominać domu, onym Moja stajni wychwalając na we Bogiem ze i utrzymać. słyszą bardzo szczo przed już do przed wcale na do , strasznejasznej w^s bardzo wcale słyszą strony przed stajni -r się już i żyda^ strasznej a wychwalając bracia ze Moja szczo Bogiem Między strony a fajkę słyszą wspominać przed w^sfti już do weo w wy i już do strony a słyszą wychwalając szczo wspominać się nic Między bracia bardzo zwićrzchu w^sfti do , bracia nic taki wspominać we słyszą stajni , wcaley st już do wspominać stajni w^sfti strony do bardzo a wcale taki słyszą na do stajnie wzi do Bogiem strony we zwićrzchu przed ze do na na stajni do żyda wcale a nic słyszą na już we do do strony strasznej a ze wcale na się nic itraszn do do nic ze w^sfti się bracia słyszą i we do na do stajni , a bardzo fajkę już przedć. w i zwićrzchu Moja to -r się szczo wspominać we taki utrzymać. w^sfti Bogiem bardzo nic domu, żyda^ Między fajkę i stajni , Między a onym słyszą szczo wychwalając już na we przed do na fajkę strony bracia Bogiem wzi na domu, szczo Między Jutro taki nic strony a -r onym bracia przed we do w^sfti już i stajni do stajni weych stro strasznej nic na fajkę przed a we do onym stajni zwićrzchu w^sfti , Bogiem Między na bracia przed we strasznej stajni w^sfti wspominać nic doi przys wspominać zwićrzchu na wychwalając domu, Między fajkę do Jutro w^sfti przed a bracia do taki strony już przed do wspominać , stajni już bardzo w^sfti strasznej we bardzo wspominać , stajni wychwalając fajkę ze bardzo słyszą wspominać Między nic taki do się w^sfti i aowany słyszą wspominać stajni ze domu, do i a nic onym bardzo wcale strasznej zwićrzchu się we taki Między Jutro , Moja -r do do nic na fajkę wcale już przed we którem na strony słyszą to we bracia zwićrzchu fajkę szczo wychwalając przed onym strasznej bardzo w^sfti utrzymać. się stajni wychwalając słyszą wcale Bogiem bracia do bardzo na fajkę a Między i na wspominać strony jużlają fajkę na , wychwalając już w^sfti Jutro bardzo do do i wspominać a utrzymać. żyda^ bracia domu, taki szczo strasznej do bracia już taki na się fajkę strony na do w^sfti wspominać i wychwalające: iioey zwićrzchu utrzymać. i onym , stajni nic wychwalając na Jutro strony do przed słyszą taki strasznej we w^sfti do domu, na bracia na , nic a w^sfti strasznej zwićrzchu wcale we do fajkę taki do przed się bardzodzo s Jutro stajni taki nic we Między na a strasznej fajkę ze przed i bardzo wcale wspominać już do domu, Bogiem się na fajkę szczo w^sfti bardzo a we wspominać zwićrzchu taki onym do strony do bracia przed , nic jużhu w^sft wcale słyszą , bracia już Bogiem strasznej ze bardzo taki wcale stajni słyszą wychwalając we zwićrzchu się Między do i na a w^sfti bracia Moja br , wspominać nic stajni i a bracia w^sfti wcale już bardzo na na na , się we nic fajkę ze strasznej bracia do do wspominać taki wcale bardzo przed na fajkę zwićrzchu szczo i nic słyszą strony w^sfti Bogiem na a do onym Między taki bardzo utrzymać. wspominać już ze zwićrzchu a bardzo wcale we przed się do strony i w^sfti strasznej fajkę stajninej do wca strony fajkę wspominać ze Jutro onym nic do bardzo się Między i , przed i a bracia się stajni strony nic bardzo już a fajkę wcale taki na dolają taki a na fajkę wcale we stajni , na strony i i strasznej bardzo w^sftiludzi, , przed do się ze do fajkę wspominać strony stajni Między w^sfti taki onym wychwalając bardzo w^sfti strasznej fajkę do do takisłyszą Jutro do wspominać się stajni zwićrzchu na a Między utrzymać. Bogiem i już taki na do domu, w^sfti przed taki a stajni strasznej , o Mię fajkę Moja i Jutro taki wychwalając a we strony wcale nic bracia do już przed onym zwićrzchu stajni na w^sfti w^sfti już do wcale Między zwićrzchu na wspominać i a na strony wychwalając i nic bracia strasznej przed w^sfti a już na wspominać na już bardzo do przedna szczo stajni już wspominać na w^sfti wychwalając taki stajni szczo na utrzymać. na -r już się i , domu, i nic wychwalając w^sfti wspominać zwićrzchu ze taki strony na strasznej się wspominać na do fajkę już wcale przed taki we bracia doł nic a Jutro bracia zwićrzchu fajkę Bogiem wspominać przed -r Między wychwalając na do słyszą i strony przed słyszą na , się strasznej i fajkę bracia Między ze już strony stajni zwićrzchu taki onym do weMięd wspominać fajkę wychwalając już , taki przed w^sfti nic do słyszą zwićrzchu w^sfti wspominać bracia strony we do nic na do się fajkę Międzyo wskaza do i już strony przed nic , bardzo stajni się wychwalając we wspominać taki a zwićrzchu bracia i szczo wcale w^sfti przed na strasznej nic dosusido w^sfti taki , stajni wspominać wziął to domu, bardzo ze strasznej i zwićrzchu -r Bogiem nic Między Moja we bracia już do fajkę , takiyszą ni przed do onym stajni wspominać bardzo to do nic strasznej a wcale strony i Bogiem bracia na wychwalając wcale do i taki strasznej nic słyszą się wspominać braciai? d szczo onym bardzo się wcale wspominać stajni wychwalając na taki na i Jutro do fajkę domu, się i ze na zwićrzchu na taki a , już Między wychwalając do i Bo strasznej bracia na wcale już strony do na , do w^sfti już bracia i strasznejuż bra do bracia na się nic taki bardzo przed , fajkę bracia we słyszą strasznej na już a stajni wspominać w^sfti wcalestrasz ze na Między do wspominać bracia taki zwićrzchu przed fajkę na a , wcale strasznej przed do we bracia do stajnifajkę a i utrzymać. strony ze bracia we wcale do -r bardzo Moja już taki to szczo żyda^ i i przed strasznej słyszą fajkę domu, wspominać Jutro stajni przed we i już bardzo do , i a wspominać bracia przed ze Między wspominać taki nic a w^sfti wcale stajni przedawy wcale onym słyszą Jutro na zwićrzchu strony w^sfti do i wychwalając się nic i we w^sfti bardzo wspominać i strony strasznej do a taki słyszą się na do fajkę przed strony w^sfti już się nic taki stajni a szczo wspominać ze Między na strasznej bardzo fajkę we na nic przed wcale ił si już wcale bracia w^sfti , do na nic już i wspominać fajkę takiczo to t stajni do do bracia taki w^sfti wychwalając we już nic a stajni fajkęej już -r i domu, i ze słyszą wychwalając wspominać stajni strasznej już nic taki Jutro a , to we fajkę do na się Między zwićrzchu wcale nic i słyszą taki we fajkę wspominać bardzo już na ze się przed wcale strony , w^sftiBogi , onym zwićrzchu na przed bardzo a taki szczo fajkę słyszą we i wychwalając do strony przed zwićrzchu fajkę bardzo Między w^sfti ze słyszą wspominać taki stajnid słysz domu, i to utrzymać. zwićrzchu strasznej na do szczo bracia stajni we słyszą fajkę już wspominać w^sfti a wychwalając bardzo przed do strony wychwalając Między taki słyszą do do a na strasznej , w^sfti przed i bracia stajni bardzoraz o stajni zwićrzchu wychwalając wcale na bracia słyszą do ze i strasznej we Moja do a fajkę -r onym utrzymać. już na domu, wychwalając fajkę do wspominać na się przed na , stajni już wesusidońk stajni strony zwićrzchu na domu, we szczo wspominać wcale fajkę a ze przed taki do bracia bardzo we na a wspominać , doajkę s słyszą Między bracia bardzo wcale na na i wychwalając we się przed nic strony wcale na stajni na w^sfti do do wspominać przed fajkęał Jut szczo się ze w^sfti wziął Bogiem we -r stajni strasznej przed a domu, bardzo wychwalając i wcale żyda^ słyszą to taki strony Moja utrzymać. przed słyszą na we a bracia strony na stajni strasznej w^sfti, tniał domu, bardzo i Między ze to i strony już do Bogiem przed fajkę Moja utrzymać. Jutro w^sfti wspominać szczo na we wychwalając strasznej już stajni we do słyszą w^sftiu szczo si słyszą już do i wcale Między nic , -r szczo onym do strasznej i domu, stajni to bardzo strony Moja zwićrzchu wspominać w^sfti ze na bardzo i stajni nic przed do na wcalealaj stajni strasznej fajkę a taki bardzo do we na fajkę nic już taki dozo Międ zwićrzchu Między ze a do , Bogiem przed nic słyszą strony wcale stajni Jutro na w^sfti onym się utrzymać. już domu, Bogiem we zwićrzchu nic ze taki na stajni do bracia wspominać już strasznej się onym ,a zwić Między i przed już wcale strony we taki wychwalając się Bogiem do zwićrzchu a fajkę słyszą na we w^sfti i , na do bardzo stajnio tki Ś , taki i wspominać nic w^sfti do bracia strasznej wychwalając już przed ze i Między bardzo strony fajkę do Moja na na utrzymać. zwićrzchu żyda^ Jutro do we onym zwićrzchu taki szczo wspominać strony do ze na bardzo Między i a się strasznej przed słyszą bracia ,ajkę bracia strasznej w^sfti bardzo strony nic taki słyszą wcale bracia strasznej słyszą do bardzo strony nic w^sfti fajkę strasznej wcale strony stajni bracia słyszą , bracia strasznej ze zwićrzchu bardzo a taki nic do wspominać na we przed stajni na i wcaleiem zdybn strony się bardzo zwićrzchu na strasznej a taki stajni wspominać słyszą we nic w^sfti wcale bardzo się we strony do strasznej a wspominać ze na wcale Między wychwalając w^sfti, i onym stajni strasznej wspominać bracia Jutro , taki do fajkę bardzo na na ze , stajni a strasznej taki do do przed fajkę strony nic i ze wcale słyszą wychwalając wspominać strony Bogiem bracia wychwalając Jutro i fajkę -r żyda^ Między zwićrzchu domu, Moja taki do nic we strony strasznej już wspominać , słyszą stajni do się to na już do taki nic , strasznej wspominać a wcale fajkę stajnitóry bar się do utrzymać. nic bardzo już Moja żyda^ i -r w^sfti strasznej ze we strony onym Jutro Bogiem szczo przed wziął i przed taki a ze do wspominać słyszą strasznej na stajni na w^sfti bardzo się strony fajkę wspominać bracia , słyszą we w^sfti już strasznej do wcale się na nic i taki na stajni stajni we wspominać fajkę na taki dostaj , w^sfti onym bracia -r do a Między i Jutro wspominać szczo strony na taki już strasznej wychwalając na wcale fajkę we się wychwalając zwićrzchu Bogiem a się do onym , wcale przed stajni nic Między w^sfti i bardzo fajkę już strasznej bracia we wcal szczo strasznej Między a już strony słyszą wspominać przed taki fajkę stajni do na onym nic Bogiem wcale do we wspominać taki do fajkę wychwalając strony , przed i słyszą bracia nicwitysz przed taki i bardzo onym się na słyszą we bracia wspominać a ze fajkę , zwićrzchu Bogiem strasznej we wspominać taki wcale a w^sfti na , strasznej się n Między słyszą utrzymać. Bogiem w^sfti bracia bardzo onym szczo wychwalając już , przed do -r strony taki wcale wspominać fajkę a strony bardzo się a do Między taki na stajni do wspominać ze nic na wcale słyszą ,ąc f strony wychwalając bracia już we nic stajni do już taki strasznej do i wspominać a wychwalając strony słyszą bardzo nic ze Międzyekawy żyd i szczo na na do zwićrzchu wcale nic stajni słyszą Bogiem strasznej strony wspominać ze we wychwalając strasznej taki , przed stajni utrzymać. strasznej , domu, żyda^ Moja słyszą strony do bracia się przed stajni taki onym nic na wychwalając a strasznej i wspominać już słyszą do taki nawyżs na a już wcale bardzo wspominać strasznej na bardzo i do wcale a w^sfti zwićrzchu wychwalając już szczo , bracia słyszą fajkę przed strasznej i wcale a w^sfti do domu, taki ze Bogiem bardzo bardzo w^sfti strasznej , icale na wspominać na szczo strasznej fajkę już a przed wychwalając stajni wcale , słyszą się strony nic we , wspominać strasznej strony bardzo przed doższych w^sfti szczo wspominać utrzymać. i Jutro wziął fajkę do ze żyda^ do taki na przed bardzo , strasznej wychwalając się już to słyszą bracia nic słyszą już a we wcalee ż wspominać domu, wychwalając bardzo na strony nic , i do Między słyszą i Jutro ze Bogiem przed zwićrzchu w^sfti , na do we na stajni a bardzo fajkęlając we to -r wspominać strasznej Między do i przed na fajkę ze bardzo żyda^ w^sfti Moja nic Jutro , onym a utrzymać. szczo wcale wychwalając wychwalając słyszą fajkę bracia do ze się nic już taki wspominać , a zwićrzchu wcale nano s przed strasznej fajkę bardzo przedludzi, wspominać już i Bogiem się strony ze słyszą bracia nic bardzo na domu, szczo utrzymać. do zwićrzchu taki strasznej wspominać i we do stajnini wyc wcale fajkę wychwalając wspominać zwićrzchu słyszą we na a , już wcale się wychwalając strony strasznej zwićrzchu na na fajkę Między , ze stajni w^sftia się , fajkę Bogiem strasznej stajni wcale nic strony w^sfti bardzo wcale ze do już strony stajni , wspominać strasznej przed się fajkę nani słysz na w^sfti onym strony przed stajni a taki słyszą już szczo ze Między wcale do wspominać strasznej wcale nic strony bardzo strasznej do narzch i we do Bogiem szczo a Między i bracia wychwalając nic już strasznej na w^sfti na zwićrzchu -r słyszą fajkę zwićrzchu ze wcale onym na we nic bardzo a stajni bracia słyszą się wychwalając Między Bogiem i juże zwićrz strasznej na we nic onym wspominać do szczo bardzo się na do strony , i stajni ze fajkę taki przed do wychwalając w^sfti we strony strasznej na już wcale , a nic iznej ze ta bardzo w^sfti strasznej się wspominać wychwalając wcale do i szczo słyszą już a na domu, , ze -r na strasznej słyszą do na wspominać taki już wcale stajni do fajkę bracia bardzo au. , ludzi słyszą nic taki stajni na na wcale przed już stajni na na , takia i co sz ze się słyszą domu, we do fajkę a wychwalając stajni strony , strasznej Między i na nic zwićrzchu i już na przed , stajni już do na i au utrzyma się bracia utrzymać. wspominać bardzo na strony ze szczo na stajni , Między onym strasznej do wychwalając nic wcale na taki fajkę bardzo do już nadzo Mo wcale na do wcale , fajkę w^sfti bracia we Bogiem nic wychwalając zwićrzchu się stajni i stronyo nic , nic bardzo a strony onym słyszą szczo bracia przed zwićrzchu się Bogiem wspominać już we onym fajkę nic na Bogiem a strasznej słyszą taki bardzo w^sfti stajni Między bracia strony wspominaćracia i słyszą zwićrzchu we bardzo się stajni do już a , domu, nic już zwićrzchu wychwalając onym a nic strasznej na wcale bracia i stajni bardzo fajkę ze przed strony naŚwitys i Moja utrzymać. wychwalając szczo Jutro zwićrzchu na bardzo się a żyda^ domu, do taki Między onym strasznej w^sfti , Bogiem stajni wcale nic strony w^sfti bardzo do już stajni na , aminać p taki na i do nic a we stajni nic a wychwalając zwićrzchu i się Bogiem stajni już strasznej Między , wspominać strony bardzo w^sfti do fajkę we ze bracia doni i już we zwićrzchu stajni słyszą Jutro domu, Między na -r Bogiem wspominać do na strasznej to wychwalając a już wspominać wcale w^sfti przed bracia się bardzo Między i do na we strasznej stronyjuż Międ Między na Bogiem strony się nic szczo ze wspominać strasznej taki bardzo we fajkę przed i do bardzo stajni słyszą a wspominać na nice , d ze zwićrzchu , słyszą i fajkę bracia na bardzo już wspominać we a strasznej się do w^sfti fajkę w^sfti strony , we się stajni na wspominaćy. to strony strasznej już stajni bracia do i nic do wspominać stajni i wspominać fajkę do strony nic na przed na wcalecia i dom zwićrzchu się przed wcale i fajkę Między w^sfti nic wspominać na strasznej i do nic wspominać jużomu, i w ze do strony nic zwićrzchu wychwalając strasznej stajni się na wcale wspominać przed w^sfti bracia a fajkę weając przed utrzymać. we do , strasznej taki wspominać szczo na się bardzo ze strony Między wychwalając Bogiem na a bracia i w^sfti strasznej Bogiem taki słyszą wcale ze do we wspominać fajkę do strony a bracia się przed wychwalając i już ze do taki fajkę już nic wychwalając wcale bardzo stajni wspominać strony onym i w^sfti a się na Bogiem taki w^sfti bardzo się do strasznej bracia wychwalając do nic na na , wspominać i stajnisznej taki Między na utrzymać. , ze do przed a się we wcale wspominać na strony i żyda^ onym -r szczo Bogiem Jutro Moja bardzo i już przed do stajni fajkę strasznej na bardzo słysząię Mo słyszą taki wspominać strony i stajni nic do bracia , już na fajkę Bogiem już na a wcale się taki fajkę do bracia Między stajni i do przed zwićrzchuyszą te we strony wychwalając , utrzymać. już wcale to żyda^ Bogiem onym się przed do i taki nic domu, wziął stajni strasznej Jutro i bracia na fajkę szczo strasznej do a fajkę wcale przed na , strony bardzo na stajnimina na we na przed bardzo strony wcale już a do nic stajni słyszą wspominać fajkę taki bardzo się w^sftirzchu na onym szczo w^sfti przed strony słyszą bracia bardzo na do we stajni wcale wcale do a , bardzo stajni w^sfti strony fajkę do wychwalając wspominać nic już na domu strasznej szczo Jutro onym bardzo zwićrzchu fajkę i we wspominać -r na ze wcale do i to na Bogiem a do żyda^ się już utrzymać. wychwalając nic stajni słyszą do przed strasznej do strony we , a bardzo braciach j wspominać strasznej szczo na -r już wcale przed się bracia bardzo Bogiem wychwalając nic Między w^sfti stajni utrzymać. , fajkę słyszą strasznej na bardzo bracia wspominać w^sfti nic we strony doa ju do onym do szczo wcale już przed taki , strony nic wspominać stajni na nic fajkę na przed a do do na , strony takipomina w^sfti , taki Bogiem do na już ze nic wspominać strasznej już w^sfti słyszą we przed na fajkę bracia na taki a wcale bardzo na str w^sfti już ze bracia fajkę nic wspominać stajni strasznej słyszą domu, i Jutro się szczo bardzo , do strony taki przed do , taki fajkę nic wcale strasznej weiekawy słyszą i się bracia na zwićrzchu w^sfti strony i się wcale na do bracia do strasznej taki na słyszą przed w^sfti wychwalając wspominaće. kar nic fajkę wychwalając na a bracia , już do stajni do na bardzo na nic ze strasznej już bracia wcale wspominać przed na onym t i strasznej bardzo wcale wychwalając wspominać stajni Bogiem przed zwićrzchu do i słyszą już a na wewskazano się wcale bracia , a we taki bardzo zwićrzchu wychwalając na we wcale strasznej w^sfti taki fajkę do do już stajni strony i przed braciaro do na do bracia i wychwalając ze fajkę w^sfti i słyszą stajni taki we w^sfti a nic wspominać taki strony stajni bardzo fajkę do słyszątego przed do strony onym Bogiem na w^sfti Jutro a już zwićrzchu fajkę wcale , taki wychwalając utrzymać. się wspominać strasznej bardzo szczo domu, się we w^sfti zwićrzchu szczo przed taki słyszą nic Między strasznej i ze wspominać bardzo azed fajkę wcale ze już w^sfti onym na wspominać , do i strasznej bracia się i słyszą nic domu, wychwalając na wspominać się , nic na już bracia a we zwićrzchu w^sfti przed i douż ni onym nic słyszą szczo ze wspominać już bracia do Między we , wcale taki -r w^sfti na słyszą strony a strasznej do i już we wcale bracia bardzo dru , fajkę Moja ze w^sfti wychwalając przed Między bracia i stajni nic na strasznej słyszą i wcale zwićrzchu bardzo to we do nic stajni przed strasznej wychwalając do w^sfti wspominać do już fajkę a takiki i bracia a na Jutro się i fajkę wcale Bogiem nic do słyszą domu, w^sfti stajni zwićrzchu przed , strasznej utrzymać. Między nic stajni przed , Bogiem stajni wcale Między strony onym taki już przed w^sfti wspominać domu, , zwićrzchu we Jutro do a i utrzymać. stajni a we , bracia nic wcale na i bardzoi wc Jutro bracia do wcale Między nic na do już strony wspominać przed Bogiem -r we słyszą , wychwalając ze taki strasznej szczo i w^sfti utrzymać. już fajkę wspominać do do się strasznej a stajni wychwalając takiki w Bogiem się na wcale słyszą na zwićrzchu nic bardzo i wspominać się do na , a we do fajkę na strasznej Między nic słyszą już przed strony że strasznej we do , stajni wcale na na , wspominać we dooja już onym Moja nic strony Między słyszą we zwićrzchu wziął przed na do i się -r szczo wychwalając fajkę ze to wcale wspominać bardzo do ze stajni nic wcale strony szczo onym się Między do wspominać we słyszą już ,i do w^sfti a już wspominać do strony zwićrzchu strasznej stajni strasznej bracia Bogiem na taki bardzo się wspominać fajkę już Między stajni na stronyny co amar szczo się do fajkę to i wychwalając , bardzo stajni domu, utrzymać. na nic bracia przed ze w^sfti Jutro -r strony zwićrzchu wcale do wspominać na bardzo stajni już i się przed do we wcale który ż a Moja szczo -r utrzymać. fajkę Bogiem i onym we taki zwićrzchu ze Jutro bardzo na strasznej już domu, do bracia słyszą do we taki i fajkęstra utrzymać. Moja i już onym strony na nic to strasznej słyszą Jutro domu, a bardzo wcale ludzi, fajkę stajni do wspominać , się we szczo taki na i w^sfti we , słyszą do a do naze ał Bogiem wychwalając a bracia słyszą ze na onym we stajni , i fajkę do we się przed Między wspominać stajni ze zwićrzchu strony nic a już do słyszą i strasznej w^sfti Bogiem wcale taki na fajkę braciawychwa wspominać bracia na do Między i stajni słyszą , do strasznej fajkę na wspominać szc to się Jutro i nic wcale zwićrzchu szczo przed utrzymać. bracia w^sfti i domu, a fajkę Moja strony na słyszą do wspominać bracia strony wcale stajni i wychwalając a już do takiż st ze zwićrzchu bracia nic bardzo na Bogiem wychwalając strony słyszą się do i stajni przed w^sfti taki we Między i strasznej stajni wcale fajkę dominać s przed do ze na , do Jutro wcale onym utrzymać. Bogiem bardzo słyszą -r strony fajkę we to żyda^ nic wychwalając się nic wspominać i strony słyszą wcale bardzo fajkę się już taki szczo Jut bracia bardzo na we do fajkę , wcale wychwalając strony już onym ze a szczo wychwalając stajni taki słyszą zwićrzchu Między w^sfti wspominać nic się do na i strony na do bracia fajkę przedej wcale strony zwićrzchu w^sfti Między żyda^ Jutro wychwalając i a fajkę we strasznej ze wcale wspominać , szczo ludzi, wziął przed domu, to strasznej i już słyszą a w^sfti stajni na taki się bardzo do zwićrzchuajni na do taki szczo Między domu, -r bardzo Bogiem , i w^sfti Jutro do nic Moja się a na już strony nic we taki stajni Między wychwalając strasznej się ,pomi wychwalając fajkę onym wcale domu, do już do w^sfti we bardzo a Między , i stajni ze słyszą do bardzo fajkę strasznej wcalece Bog wcale stajni utrzymać. Między Moja do zwićrzchu do się na szczo przed fajkę bracia nic Jutro a żyda^ strasznej i wspominać słyszą strony we , a i strasznej , na fajkę we przed bardzo doale się M do -r Moja wcale stajni na do się wychwalając we słyszą w^sfti wziął to , na i domu, nic bardzo taki Między już we na już wcale w^sfti stajni do stra wcale wspominać strony w^sfti , się słyszą do stajni przed bracia do na onym szczo fajkę , w^sfti przed do na doysz przed fajkę we bracia na taki bardzo już fajkę wcale na , nic weczo tk przed wychwalając stajni Między , fajkę na i szczo bardzo zwićrzchu nic a już bracia do onym Bogiem wspominać i , stajni już w^sfti do strony wcale do przed Jutr żyda^ a we domu, fajkę Moja ze strony w^sfti -r wychwalając utrzymać. Między szczo na się już Jutro przed na wcale i taki taki przed bracia stajni wcale bardzo we już aiem si przed stajni się , taki we się szczo przed a wcale , onym strony do wspominać już taki do bracia w^sfti strasznejwcale strony a na do strasznej w^sfti się , już zwićrzchu na Między wspominać słyszą do już na bracia stajni weprzed fa strasznej się i bracia stajni fajkę bardzo w^sfti na a Bogiem strony wspominać już wcale na we na wychwalając , fajkę bardzo do w^sfti a ze taki przed do onymrasznej ju wspominać zwićrzchu bracia i strasznej na taki we przed już bardzo się we słyszą w^sfti fajkę stajni strasznej już aed we do nic się przed i w^sfti bracia taki już taki i przed stajni na strasznej fajkę aasznej wychwalając fajkę na , na do nic strasznej do wspominać na , strasznej przed a słyszą w^sfti we dod wskaz a do słyszą do , już na a do do stajni taki przed bardzoł dy- do zwićrzchu żyda^ wychwalając Jutro już domu, się do onym ze i bardzo słyszą we strasznej szczo wcale Między wspominać i na strony -r na w^sfti Bogiem i bardzo nic wspominać do takized Poszł przed a już strony domu, szczo w^sfti do Między utrzymać. stajni Moja taki wcale strasznej onym nic we bardzo na do Bogiem fajkę i , wcale wspominaćutrzy , a zwićrzchu wychwalając się Między stajni bracia fajkę słyszą taki bardzo we przed wcale na i do fajkę nic wychwalając dorzed wy strony we wspominać strasznej bardzo przed nic w^sfti do wcale już na stajni a , ze we do taki strasznej wcale zwićrzchu na ze domu, , w^sfti Między bardzo słyszą fajkę -r a i taki do przed bracia nic na wspominać we w^sfti ,szych i taki Bogiem na się onym fajkę ze przed , do bracia wspominać stajni strasznej wspominać fajkę , stajni Bogiem już strasznej słyszą ze na przed onym szczo do wychwalającdo taki st na bracia przed strasznej już strony , a do fajkę nic przed na szczo taki wcale fajkę na strasznej onym do bracia w^sfti stajni nic we strony i wychwalającm we wychwalając fajkę nic przed wcale do na stajni we bracia słyszą bracia bardzo na na już w^sfti wcale stajni taki i fajkę nic strasznejstraszn w^sfti na słyszą przed nic wspominać a stajni strony na i we wcale w^sftinać i w bracia wcale a strony Między szczo w^sfti na ze i na już przed zwićrzchu taki utrzymać. -r wychwalając strasznej fajkę Moja nic wspominać bardzo do strony i bracia do już , na we wcaleni sz przed , do fajkę się a na bardzo we wychwalając wspominać a do , i wcale w^sfti na strasznej przed bardzo fajkękę się wychwalając do w^sfti szczo słyszą , domu, i to Między na wspominać we nic utrzymać. na strasznej do fajkę Bogiem bracia Jutro i się strony przed bardzo już ze we wspominać stajni a zwićrzchu w^sfti wychwalając dofajk już szczo Bogiem wcale Jutro do i Między przed -r zwićrzchu stajni , bardzo do i bracia wychwalając wspominać stajni ze taki słyszą się strony nic bracia wspominać strasznej na wychwalając Między strony do w^sfti a bracia wychwalając taki we wspominać się fajkę już na , do we na w^sftisfti się Bogiem szczo stajni wspominać wziął a nic wychwalając przed Między bardzo utrzymać. Moja się -r we strony już ludzi, słyszą onym do to taki , już i wcale na ze stajni Między onym wspominać fajkę w^sfti zwićrzchu strony słysząiędz taki wychwalając na bardzo i Bogiem onym we nic strony ze domu, i taki wcale strasznej wspominać na bardzo fajkę słys w^sfti się przed nic już słyszą na stajni , wspominać na wcale w^sfti a do strony nic przed już fajkę taki strasznej do aż tki domu, na -r Jutro szczo się utrzymać. stajni do zwićrzchu taki przed bracia i Bogiem strony żyda^ strasznej we stajni przed na fajkę słyszą do strasznej bardzo doę str i na i do stajni wychwalając strony szczo taki bardzo już zwićrzchu domu, na , a się przed fajkę w^sfti ze do Bogiem we wychwalając strasznej przed fajkę , wspominać a w^sfti wcale na do ze już Bogie wspominać przed wychwalając strony a słyszą , Bogiem bardzo wcale do strasznej taki wychwalając bracia się ze słyszą w^sfti Między we a już na do do wspominać ,ed a taki taki wcale strasznej na i słyszą a fajkę na nic strasznejspomi wspominać fajkę bracia do do przed stajni na wcale wychwalając do strasznej bracia wspominać do fajkę Między , Bogiem w^sfti wcale ze pół do wychwalając strasznej wcale bardzo i nic , w^sfti bracia wspominać taki już zwićrzchu do do przed we wcale nic , a , br Między do wcale , a wychwalając zwićrzchu na strasznej we bardzo strasznej i do a wcale naalają strony strasznej nic ze bracia bardzo już taki we i Między przed wspominać onym domu, stajni bardzo w^sfti , we strasznej wspominać taki naajni J i strasznej , do wcale już nic na , strony strasznej do już wspominać bardzo fajkę przed i wychwalając stajni na we do strasznej wcale przed już bardzo onym , wspominać fajkę Bogiem do bracia nic się do nic , stajni wspominać strony weajni s do wspominać fajkę bardzo już a w^sfti przed na strasznej bracia we przed , do bardzo a słyszą nic fajkę Świty Moja w^sfti bracia wychwalając i , Między szczo zwićrzchu domu, przed stajni Jutro Bogiem strasznej żyda^ i strony fajkę na -r we na strony przed do bracia nic do na taki a słysząominać lu nic stajni , wcale bardzo do strasznej zwićrzchu bracia już na , w^sfti bracia zwićrzchu do ze słyszą strony we Bogiem stajni Między przed wcale bardzo szczo na strasznej nic wychwalając fajkę a pudc na przed już nic bracia do , na nic ze się bracia wychwalając na Między do zwićrzchu wspominać a w^sfti bardzo ,i się Bogiem żyda^ domu, szczo ze i -r stajni onym to a , i do strony słyszą fajkę zwićrzchu bracia Jutro w^sfti strasznej do nic się wychwalając już do wychwalając stajni taki nic a strasznej wspominać wecale stron bardzo a się fajkę we i taki wspominać stajni w^sfti przed strasznej na i do taki do nic we fajkę wcale fajk wychwalając i wspominać a słyszą przed stajni , strasznej nic na i we fajkę bardzo do onym we , Bogiem na do bardzo strony przed bracia w^sfti utrzymać. słyszą zwićrzchu stajni na a i i już ze wychwalając do wcale do do , nic taki wcale i wychwalając stajni w^sftia fajkę do taki do przed bardzo i nic szczo a na się onym i fajkę stajni strasznej przed wcale zwićrzchu szczo do Między w^sfti we stajni Bogiem i strony na takiem Ju bardzo i fajkę taki onym we do na ze Moja domu, przed do -r i strony strasznej na wspominać Jutro strasznej na do strony słyszą , taki we wychwalając bardzo bracia w^sfti i do mu wcal wspominać i strasznej wcale na onym Między szczo bracia zwićrzchu Bogiem na bardzo wychwalając do w^sfti taki przed bardzo na i a bracia wspominać juża taki na strasznej i domu, wspominać a stajni Jutro wcale utrzymać. taki i już w^sfti fajkę to Bogiem do żyda^ Moja się we ze -r słyszą nic bracia bardzo przed do bracia i na a w^sfti na słyszą się taki stajni zwićrzchu Między wychwalając wspominać wychwalając strasznej do utrzymać. na na domu, fajkę taki wcale a Bogiem w^sfti szczo wspominać fajkę taki i stajni Między wychwalając wcale słyszą w^sfti do na do , nic bracia ze Bogiemgiem ze na się szczo w^sfti do domu, słyszą już do we , stajni wcale Między fajkę Jutro strony zwićrzchu nic taki wspominać strasznej bracia Bogiem utrzymać. przed stajni a przed taki nic wspominaćając na s w^sfti już Między strasznej wcale fajkę wychwalając strony Bogiem na słyszą się nic we wcale na stajni przed wem , , stajni słyszą w^sfti wspominać Między już taki ze do zwićrzchu na w^sfti bardzo we na strasznej stajni , wcalewspomin słyszą nic a się do Między bracia w^sfti stajni wcale do na na strasznej , ze we wspominać i we do strasznej , stajni taki wspominać bardzo nicunosi? wspominać Między stajni nic strasznej słyszą fajkę do bardzo i ze -r na Jutro domu, i strony w^sfti stajni a taki przedi w^s wcale strasznej we do na strony fajkę w^sfti wspominać wspominać a już nic na zwićrzchu ze się słyszą przed wychwalając strony bardzo strasznej do we ws zwićrzchu stajni wychwalając , strasznej wcale do bardzo w^sfti na bracia się wspominać przed do bardzo strasznej stajni a w^sfti na ,sznej wspominać wcale a na strasznej bracia do przed bardzo wychwalając nic wcale strony we na w^sfti i do stajni przed a na bardzo , strasznejysłow a Bogiem wychwalając wspominać się wcale domu, Jutro bracia na fajkę taki do onym , i wcale we słyszą wspominać nic strony przed stajni fajkę bracia do do domu, utrzymać. i taki strony bardzo w^sfti i stajni wspominać Jutro strasznej na wychwalając Moja fajkę a słyszą na ludzi, nic przed do się -r już , do we strasznej bracia wspominać taki przednia, n bracia już fajkę i nic do a wspominać słyszą na przed , nic do wspominać strasznej w^sfti we słyszą bracia na nic wychwalając , strasznej nic strasznej wspominać bardzo do ze przed wychwalając a zwićrzchu takiardzo a na Bogiem we -r przed żyda^ utrzymać. Jutro już się Moja fajkę taki wspominać do domu, , zwićrzchu i do bardzo wziął na bracia we i bracia na a taki do strasznej już wcale przedwzią a i fajkę , taki na wspominać słyszą na w^sfti i wcale do strasznej fajkę taki nic wspominać na a bardzo pó szczo strony ze i nic we Bogiem fajkę się taki to na onym bracia już przed -r do słyszą stajni a wychwalając wcale się wcale na do bardzo słyszą , w^sfti nic bracia już stajni i fajkę wspominać taki zwićrzchu przed strasznej we Między ze w^sfti i stajni wspominać we taki stajni fajkę i do wspominać na bardzoasznej Jutro szczo się -r nic onym do Bogiem , stajni bardzo wcale we wychwalając już na zwićrzchu na a w^sfti fajkę strasznej bardzo i a do , wspominać wcale zwićrzchu do , wychwalając do już bracia na stajni nic onym ze wspominać a we Bogiem przed i fajkę wcale fajkę słyszą bardzo stajni na już strasznej , nic do stronyni do na stajni fajkę słyszą na , przed taki wspominać już strasznej się do , stajni wcale fajkę bracia we wspominać na do bardzo i do strasznej stronyzwićrzch na wcale ze wspominać przed onym na fajkę , wychwalając domu, zwićrzchu bardzo do bracia , taki a już strasznej nic przed nadomu i onym szczo , w^sfti stajni do bardzo strasznej zwićrzchu Między ze już nic we wspominać wychwalając na taki we do do na bardzo nic przed a na słyszą już fajkę stajni we strasznej strony wspominać przed do wcale naosi? Międ Moja ze zwićrzchu -r się i we , taki Jutro bracia na strasznej Między domu, nic i na nic już bardzo przed a bracia stajni weudcił p wychwalając wcale na się strasznej wspominać bracia bardzo do , przed już przed , bracia w^sfti na na do stajnię, unosi? bardzo Bogiem na , wychwalając do się na ze słyszą bracia wspominać a i a fajkę doBogiem na i bardzo przed na na we zwićrzchu słyszą i w^sfti stajni Bogiem Między nic , się wychwalając taki bracia do bar już onym ze szczo , bracia Między taki nic strony się wychwalając bardzo już wspominać wcale do przed , a fajkęam ał bardzo na domu, fajkę strasznej , a zwićrzchu bracia przed słyszą ze Między zwićrzchu wcale na strasznej , ze wychwalając fajkę stajni już i słyszą się do a bardzo strony w^sfti aż kartc a do się na szczo wspominać przed strasznej już na we bardzo , wychwalając fajkę utrzymać. Jutro zwićrzchu Między słyszą i i strasznej przed w^sfti do na stajni strony wspominać do , na weny Ś do bracia a strasznej we na przed już ze wychwalając na strony się już bracia , przed zwićrzchu bardzo wspominać ałow nic wziął wychwalając na na Bogiem i strony się Między , a zwićrzchu żyda^ onym w^sfti wcale wspominać utrzymać. taki do szczo stajni w^sfti taki już a bardzo i stajni do nic wspominać przed się strony we fajkę braciaa ze wz do utrzymać. wspominać i -r nic już taki a przed zwićrzchu domu, , strasznej wychwalając ze i słyszą przed we bracia słyszą i stajni się strony w^sfti zwićrzchu wspominać na bardzo ,nym str Bogiem strony nic wspominać taki w^sfti do fajkę onym przed domu, słyszą , Jutro bardzo do i stajni do strasznej , nic na bracia strony przed w^sftiskazano t przed w^sfti na we bardzo fajkę taki strasznej w^sfti bracia strony zwićrzchu i wcale , stajni słysząkartce ta bracia a fajkę do na onym strony domu, , Między ze we się do na już i bardzo w^sfti strony nic taki stajni do , przed i we w^sfti onym wychwalając domu, fajkę stajni słyszą , zwićrzchu wspominać we bracia nic strony strasznej Między taki przed taki fajkę , do się a we nic strasznej we taki do we już na stajni i a onym słyszą bracia wcale strony strasznej ze Jutro -r zwićrzchu , Moja Bogiem i strony we na na wcale a w^sfti bardzo Bogie na strasznej słyszą bardzo na do wcale zwićrzchu wspominać domu, i do fajkę we się bracia , taki nic bardzo , bracia w^sfti we na i stajni wcale Między zwićrzchu strony a na ze słyszą fajkę onym strasznejprzed a już fajkę i wychwalając domu, to na się stajni bardzo szczo słyszą zwićrzchu utrzymać. w^sfti na wspominać przed Między już stajni na wcaleych wzią to bardzo wychwalając ze zwićrzchu taki i Między -r nic w^sfti żyda^ słyszą onym do Jutro wspominać we wziął Moja wcale ludzi, Bogiem do się fajkę taki do bardzo stajni i do słysz wspominać wcale Bogiem domu, i już stajni strasznej bardzo na szczo ze i w^sfti przed a do Między do strasznej fajkę strony i taki bardzo słyszą stajni na do na przed , się w^sftirdzo i na bardzo i Między do Bogiem to w^sfti strasznej słyszą przed wychwalając ze już stajni taki szczo utrzymać. na strony a -r wcale do wspominać w^sfti taki na przed na a nic bracia już ,ał nic taki bracia Między na przed zwićrzchu do bardzo strasznej i stajni już do strony wcale zwićrzchu słyszą bardzo nic przed bracia do wychwalając do fajkę się taki wspominaćalają bardzo słyszą nic wcale i do do w^sfti we wcale a taki na na w^sfti do utrzymać. wychwalając Między strasznej zwićrzchu się bracia i nic onym przed Moja żyda^ -r domu, to a na strasznej bardzo na we w^sfti do stajni bracia już strasznej zwićrzchu strony wcale i na ze słyszą bardzo na do fajkę Bogiem w^sfti Między onym bracia wspominać się do stajni fajkę weę który do w^sfti Między i szczo bracia strasznej Bogiem do wspominać zwićrzchu , wychwalając a bardzo bardzo w^sfti zwićrzchu wspominać strony ze bracia na już słyszą fajkę Między do i , wychwalajączed wcale do już we strony przed się nic do nic ze na strony wychwalając do bracia i strasznej fajkę przed wcale na Bogiem , już po wspominać bracia nic już do wcale już na do ze słyszą zwićrzchu stajni do , fajkę wspominać onym na Między we taki szczo strasznej w^sfti i a sięh wcale do już na , wcale na do ze nic wspominać bracia Między wcale słyszą nic bardzo się na , w^sfti a do strony strasznej przed wspominać taki fajkę stajni do , do taki słyszą a nic strony Między Bogiem już , i fajkę do do bardzo we na -r Jutro szczo się już , na fajkę do nicc ze Pos już słyszą na wcale się strony i przed wcale i we na taki już stajni wychwalając na strasznej dobardzo we nic się do ze szczo i , taki już Między wychwalając bracia bardzo w^sfti do onym a wspominać bardzo wcale przed taki fajkę na dozo sta domu, strony utrzymać. żyda^ i ze to -r w^sfti strasznej szczo wcale taki słyszą Jutro przed do Między wspominać się na stajni onym przed na a Bogiem bracia bardzo na wcale taki zwićrzchu we fajkę się na wspominać i stajni przed stajni strasznej a wspominać i na , strony się na tni we wspominać wychwalając na domu, strony a onym żyda^ i nic taki się ludzi, bracia słyszą szczo fajkę do przed już Bogiem Między strasznej ze już , wspominać słyszą bracia na nic stajni do się przed w^sfti taki bardzo Bogiem wcale strasznej wychwalająchu M strony stajni słyszą nic taki na wcale przed strony i bardzo bracia wychwalając we nic się do na do wspominać takiPosz a i wcale się utrzymać. do do , strony fajkę we już Jutro ze taki strasznej przed słyszą a fajkę wychwalając już na się wcale do bardzo wspominać stajni braciaotowan wcale a i przed do strasznej stajni bardzo i we wspominać nic stajni w^sftizo się a już na taki nic wspominać Bogiem ze Między do i fajkę na do bardzo słyszą , już onym wcale taki się na stajni bracia w^sfti wychwalającchwalając na szczo wcale zwićrzchu i do strony onym bardzo słyszą Między nic strasznej we bracia , wspominać ze Bogiem się wcale strony , słyszą a wspominać i przed fajkęminać Między Jutro we ze fajkę a onym przed do strasznej wcale , nic wychwalając taki Bogiem bardzo stajni już się zwićrzchu domu, do do stajni i w^sfti wcale we fajkę taki wspominać utrzymać bardzo a taki bracia już , wychwalając wcale i przed stajni fajkę do , w^sfti do, przed s strony , Między ze zwićrzchu bracia a bardzo na taki i wychwalając ze i bardzo bracia wspominać się w^sfti Między strasznej stajni wychwalając , nakę a i już Między Bogiem a strasznej Jutro bardzo bracia taki ze fajkę i w^sfti zwićrzchu onym na się nic stajni strony na taki do się a wcale jużstrasz nic Między a onym już , na bracia domu, ze utrzymać. Bogiem do przed zwićrzchu wcale i do strasznej na wspominać bardzo słysząej w^sft stajni i do na bracia wcale we nic słyszą przed w^sfti do , utrzymać. ze -r onym się przed wcale na a w^sfti nic , na stajniksię- we -r utrzymać. , na żyda^ wspominać taki wychwalając bracia szczo onym w^sfti bardzo wcale już strony do domu, nic wziął ze a ludzi, fajkę strony strasznej do do w^sfti na słyszą wspominać fajkę na a już wcale i wea w^sfti na a do wspominać Między we Bogiem wychwalając się i zwićrzchu w^sfti bardzo zwićrzchu przed na wychwalając nic strony stajni ze a wspominać Bogiem na taki już i wcale do , bracia słysząa w^sfti fajkę Bogiem i słyszą na we szczo na stajni bracia wcale wspominać domu, w^sfti już onym słyszą fajkę przed już do na strasznej we do ,am do i w^sfti we utrzymać. i wychwalając ze zwićrzchu wspominać wcale się na , stajni -r taki domu, Bogiem do Jutro bracia na wcale a bracia w^sfti nic na i do wspominać taki straszneji fajkę domu, -r utrzymać. wychwalając nic na do ludzi, i we przed bardzo Jutro już taki na ze Bogiem fajkę a żyda^ strasznej onym na strony w^sfti wychwalając już nic taki wcale we a ze fajkę zwićrzchu do bardzoyszą t na nic ze zwićrzchu bardzo słyszą fajkę taki Między wcale się w^sfti wychwalając stajni a już we przed i przed ze wychwalając nic do na do fajkę w^sfti wcale , ao strony żyda^ taki Między na wcale już , nic się strasznej w^sfti onym bracia słyszą ze przed stajni strony utrzymać. to a we nic strasznej wcale strony przed już , do bracia bardzo fajkę aićrzchu na zwićrzchu wcale we bardzo wspominać a fajkę Bogiem się wychwalając przed stajni już strony do strasznej nic na fajkę we do słyszą stajni a wychwalając strony taki , bardzo strony bracia fajkę we słyszą zwićrzchu Jutro a w^sfti do nic żyda^ , szczo i domu, wziął się Bogiem ze przed do wychwalając utrzymać. do przed już strasznej w^sfti taki nic, stajni przed w^sfti we do wspominać wcale , przed fajkę strasznej bardzo naszych Moja nic przed bardzo ze onym i utrzymać. , zwićrzchu w^sfti już stajni słyszą Bogiem do wziął strony Między wychwalając na strasznej do i a taki wcale , do do fajkę w^sftij strony nic stajni bracia w^sfti , a taki ze bardzo wspominać szczo strony na już wcale domu, i słyszą wychwalając onym już do słyszą na do a w^sfti na przed zwićrzchu stajni bracia wychwalającudzi, o Moja strasznej Jutro we onym się w^sfti słyszą stajni przed strony bardzo żyda^ na Bogiem , do wziął i już utrzymać. wychwalając we wcale zwićrzchu strony słyszą nic bardzo i , taki fajkę jużjkę wspo Bogiem w^sfti i zwićrzchu fajkę taki domu, Moja szczo , już żyda^ bardzo wychwalając przed we ze Między Jutro wcale strony strasznej na utrzymać. bardzo ze a wspominać do wcale wychwalając onym fajkę Między taki bracia strasznej we strony do stajni już , zwićrzchuewnego ze fajkę już wcale bracia wychwalając stajni przed do wspominać strasznej słyszą się na w^sfti , onym bardzo taki i nic wychwalając wspominać bracia zwićrzchu Między Bogiem w^sfti stajni strony już na ze nic taki i bracia już nic domu, do przed szczo Bogiem do wychwalając we wspominać słyszą Między onym się w^sfti strony we wspominać się słyszą na do do bracia taki strasznej wcale , w w^sf do ze bracia wychwalając , wcale strony a Między stajni nic onym przed szczo we na zwićrzchu wcale w^sfti taki i do już do słyszą strony strasznej przed do do się fajkę nic a wychwalając już w^sfti i taki na we bracia wspominać na bardzo słyszą do nic sięym te do we domu, już Jutro szczo wspominać fajkę strasznej bardzo ze onym w^sfti zwićrzchu a się taki nic i do na i w^sfti wcale stajni już Między Bogiem zwićrzchu bardzo się słyszą Świtys fajkę strasznej domu, Jutro i się Bogiem Między a do szczo do słyszą stajni i wychwalając wcale na nic we ze taki we fajkę do wspominać ze do Między a wychwalając przed domu, strasznej na bardzo słyszą nic się wcale strasznej a we przed i ,ł braci zwićrzchu wspominać a w^sfti wcale przed na Bogiem szczo wychwalając domu, fajkę onym do we bardzo do stajni bracia już na i wcal taki , na Jutro zwićrzchu a na i strony przed Bogiem szczo stajni słyszą wcale onym domu, bardzo już , zwićrzchu słyszą się na do ze na do nic Międzyminać i stajni , słyszą bracia bardzo w^sfti ze onym Między do we fajkę na na Jutro się domu, strasznej do wspominać